Жаратылыстау- математика факультетіжүктеу 431.53 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата21.03.2017
өлшемі431.53 Kb.
#5300
  1   2   3   4

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік университеті 

 

                                                                                   

 

                                                                                                       

Жаратылыстау- математика  факультеті Информатика кафедрасы 

 

«12 жылдық білім беру негіздері» 

ПƏНІ БОЙЫНША ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

кредиттік технологиямен оқыту бойынша 

5В050111 - «Информатика» 

мамандығының VI курс студенттеріне арналған 

                                                                  

                                Курс  -  4 

                                Семестр –5 

                                

Кредит саны -2 

                                Дəріс –15 сағат 

                                

Практика - 15сағат 

 

СООӨЖ – 30 сағат   СӨЖ- 30 сағат 

                                Емтихан –  5- семестрде 

                                Барлығы – 90 сағат  

           

 

 

Орал  2011   

VI курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша «12 жылдық білім 

беру  негіздері»  пəнінен  оқу-əдістемелік  кешен  5В050111  мамандығы  бойынша 

жұмыс  бағдарлама негізінде жасалған.   

Информатика кафедрасының отырысында қарастырылды. 

05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Жаратылыстану-математика  факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында бекітілді. 

13.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


1.  Пəннің оқу жұмыс бағдарламасы  

  

(кафедра «информатика» каб. 314, корпус № 8).  «12 жылдық білім беру негіздері» 

 

ТАҢДАУЛЫ  КУРСЫНЫҢ    БАҒДАРЛАМАСЫ.     (SYLLABUS) 

    2011- 2012 оқу жылының  _5_ семестрі _2_кредит. 

 Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет: 

Информатика кафедрасының оқытушысы Амантурлина Г.Қ. Офис: информатика кафедрасы 

Адрес:Орал қаласы Студенттік көшесі 

 

162  к.8, ауд.314

 

 

2. Пəн туралы мəлімет:  

Семестр 15 оқу аптасынан жəне  1 сессия аптасынан тұрады. Апта  2 кредит-

сағаттан, əрбір  кредит- сағат  байланыс сағатынан (дəріс) жəне 1 сағат 

студенттердің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысынан  (СООӨЖ) 

тұрады.  

 

      Сабақтар     Өткізу    

    уақыты 

     Сабақтар 

       Өткізу  

      уақыты  

Байланыс сағат  1 

   (дəріс 1) 

       50 мин. 

СОБӨЖ  

  

        50 мин. Байланыс сағат  1 

   (1практика 1) 

50мин. 

СОБӨЖ  


 

        50 мин.  

Кредит  саны -2 

Өту орны: №8 оқу ғимараты, 305,306,308,309,310,311,406 ауд., сабақ кестесі 

бойынша 


 

Оқу жоспарынан көшірме: 

Курс 


семестр 

Кредит 


саны 

Дəрістер 

практика

лық 


СОБӨЖ 

СӨЖ 


Барлығы 

Бақылау 


түрі 15 


15 

30 


30 

90 


емтихан 

2.1 Кіріспе  

 

Курс мақсаты мен міндеттері. 

 

Курстың  жалпы  мақсаты  Қазақстандағы  12  жылдық  білім  беруге  көшуге даярлық  барысында  отандық  жəне  шетелдік  оқыту  теориясындағы,  педагогика  мен 

психологиядағы ізгілікті дəстүрлер мен ой – пікірлерді зерделеп, адамға бағытталған 

əлеуметтік  –  психологиялық  танымды  дамытудың  маңызы  зор.  Отандық 

педагогикада  адамзат  жинақтаған  тəжірибені  келесі  ұрпаққа  беру  мақсатын  сақтай 

отырып,  негізгі  бағдардың  жеке  тұлғаның  азаматтық  белсенділігін  арттыруға, 

рухани  –  адамгершілік  қуатын  қалыптастыруға  бағытталғаны    аса  қажет. 

Сондықтан,  білім  берудің  жаңа  ізгілік  бағыттары,  мазмұны  мен  міндеттері,  əдіс  – 


тəсілдері  іздестіріліп,  оқушыны  дүниені  тұтастықта  қабылдауы  арқылы  өзіндік 

дамыту жолдарын зерделеу – басты мəселелердің бірі. 

 

 Курс сипаттамасы: 

 

 

 

«Қазақстан    -  2030»  атты  еліміздің  стратегиялық  бағдарламасында  ең негізгілерінің бірі –  жоғары интеллектуалды жастарды  жан-жақтылыққа  тəрбиелеу, 

олардың 


потенциалдық 

деңгейінің 

көтерілуіне 

үлес 


қосу. 

Сондықтан 

оқытушылардың  алдында  өте  үлкен  міндет  жүктеледі.  Бүгінгі  таңда  оқушыларға 

пəнді тиімді ұғындырудың бірі – жаңа технология негіздері болып табылады.   Курс мақсаты:  

 

Болашақ  информатика  маманына  курсты  оқыту  барысын  ұйымдастыру қажет болатын білім, білік жəне дағдыларды қалыптастыру. 

 

Курс міндеттері: 

-  Информатика  маманына  курсты  оқыту  барысын  ұйымдастырумен 

байланысты кəсіби білім мен біліктер қалыптастыру; 

-  студенттердің 

бағдарламаны 

терең 


жəне 

логикалық 

ойлауын 

қалыптастырудың барысы мен оның нəтижелерін зерттеу. 

 

Пререквизит: 

Курсты оқып – үйренудің соңына қарай студенттер меңгеру қажет: 

-  студенттердің  12  жылдық  мектептердерде  информатика  пəнін  оқытудың      өзіндік 

ерекшеліктерін,  оқу  процесінде  қазіргі  заманғы  ақпараттық  технологияны 

пайдаланудың мүмкіндіктері туралы түсініктері қалыптасуы тиіс; 

- жұмыс барысында  бағдарламаларды пайдалана білулері тиіс. Постреквизит: 

Пəнді оқып үйрену нəтижесінде студенттер төмендегілерді білулері керек: 

-  бағдарламаны  оқытудың  жəне  сызба  сызу    технологиясын  пайдаланудың  жалпы 

əдістемелік принциптерін білулері керек. 

 

Оқыту əдістемесі: 

    Курсты  оқыту  негізгі  оқу  материалдарының  мазмұны  берілетін,      дағдылары 

қалыптасатын практикалық сабақ жəне  СООӨЖ  түрінде өткізіледі. 

      Студенттер  дəрістен  алған  білімдерін  практикалық  жұмыста    бекітуі  тиіс. 

Студенттердің  білімдерін  тексеру  ауызша  коллоквиум  түрінде  жəне    жұмыс  есебін 

тапсыру,  сонымен  қатар  өздік    тапсырма  есебін  тапсыру    түрінде  жүргізіледі. 

Студент орындалған тапсырмаға ауызша түсініктеме беріп, нəтижеге қалай жеткенін 

айтып беруіне болады.   

 

Сабақ мазмұны мен кестесі Апта  

Тақырып 

Мазмұны  

СОБӨЖ 

мазмұны  

СӨЖ мазмұны 

 

Əдебиет 

1 апта  

 

1 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Қазақстан 

республикасы  

Мемлекеттік  

жалпыға міндетті  

білім  беру 

стандарты  

Нормативтік 

сілтемелер;

 

Терминдер  мен анықтамалар; 

Білім 


алушылардың 

оқу 


жетістіктерінің 

деңгейлері 

бойынша 

күтілетін 

нəтижелер 

Орта білім беру 

құрылымы 

www.enu.


kz 

2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Оқу 


жоспары 

жəне  ең  жоғарғы 

оқу жүктемесі 

Мемлекеттік 

стандарт 

бойынша 


оқу 

жүктемесінің 

берілуі 

12 жылдық 

білім беру 

жүйесі – ел 

келешегі 

Информатикан

ы мектепте 

оқытудың 

жалпы 

мəелелері www.enu.

kz 


2 апта 

 

1 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

12 жылдық білім 

берудің 

нормативтік- 

Құқықтық 

құжаттары 

Нормативтік- 

Құқықтық 

құжаттары 

Білім беруде 

күтілетін 

нəтиже 


Деңгейлік 

тапсырмалар 

www.enu.

kz 


2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

 

Күнтізбелік-

тақырыптық 

жоспар: 


Арнаулы курс  

информатика 

5-6 сыныпта 

информатика 

пəнінен 

тақырыптық 

жоспарлар 

Мектептерде 

«Информатика» 

оқыту процесін 

жетілдірудің 

өзектілігі 

Тұжырымдамада 

информатика 

пəнінің даму 

болашағының 

бірнеше 

кезеңдері 

www.enu.

kz 


3 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Қазақстан 

Республикасында

ғы 12 жылдық 

жалпы орта білім 

беру 


тұжырымдамасы 

12 жылдық 

жалпы орта 

білім беру 

тұжырымдамас

ы 

Информатикадан бейіндік 

оқыту  


Оқушылардың 

дайындық 

деңгейіне 

қойылатын 

талаптар 

www.enu.


kz 

2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Информатика 7-

сынып. 

Тақырыптық-күнтізбелік 

жоспарды талдау  

7 сыныпта 

информатика 

пəнінен 

күнтізбелік 

жоспарлар 

Қазіргі сабақ 

құрылымы 

Қазіргі кезде 

қолданылып 

жүрген 


компьютерлер 

www.enu.


kz 

4 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Қазақстан 

Республикасында 

білім беруді 

дамытудың  

2011-2020 

жылдарға 

арналған  

мемлекеттік 

бағдарламасы 

Бағдарламаны 

іске 


асырудың 

мақсаттары, 

міндеттері, 

нысаналы 

индикаторлары 

жəне 


нəтижелерінің 

көрсеткіштері 

Бағдарламаны 

іске  асырудың 

мақсаттары, 

міндеттері, 

нысаналы 

индикаторлары 

жəне 

нəтижелерінің көрсеткіштері 

ЭЕМ-дегі 

жұмыс 

жəне 


ойлау 

əрекеттері 

www.enu.

kz 


2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Информатика пəні 

7 сынып бойынша 

сабақ жоспарын 

құру. 

Күнтізбелік жоспар бойынша  

сабақ  жоспарын 

құрып, 

сабақ 


өткізу 

Компьютерде 

мəтінмен 

практикалық 

жұмыс жасауды 

ұйымдастыруға 

нұсқаулар 

 

Оқушылардың ДЭЕМ 

–мен 


жұмыс 

кезінде 


көзге 

жасалынатын 

жаттығулар 

www.enu.


kz 

5 апта 

 

1  кредит сағаты 

(дəріс) 

12 жылдық 

мектепте 

информатика 

пəнін оқыту 

ерекшеліктері 

Информатика 

пəнін оқытудың 

ерекшелігі, 

мақсаты, міндеті 

7-сынып 

информатика 

пəні бойынша 

тест сұрақтарын 

дайында 

Мектеп 


оқушыларына 

үйірме 


жұмысын 

жүргізу 


www.enu.

kz 


1 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Информатика 8-

сынып. 

Тақырыптық-күнтізбелік 

жоспарын талдау 

8 сыныпта 

информатика 

пəнінен 

күнтізбелік 

жоспарлар 

12 жылдық орта 

білімді  оқушы 

қандай 


болу 

керек? 


Информатикадан 

жүргізілетін 

факультативтік 

курстар 


жəне 

оның 


қолданулары 

www.enu.


kz 

6 апта 

 

2  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

12 жылдық білім 

беру жүйесі: 

технологиялық 

ерекшеліктер 

Информатикада: 

Дамыта оқыту 

технологиясы; 

Коммуникативті 

оқыту 


технологиясы. 

12 жылдық орта 

білімді 

оқушының 

болашағы 

Демонстрациял

ық, 

үйретуші программалард

ың 


ерекшеліктері 

www.enu.


kz 

1 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Информатика  пəні 

8  сынып  бойынша 

сабақ 


жоспарын 

құру. 


Күнтізбелік 

жоспар бойынша  

сабақ  жоспарын 

құрып, 


сабақ 

өткізу 


Информатикан

ың 


пропедевтикал

ық 


курсының 

құрылымы 

Оқу 

моделінде ЭЕМ 

архитектурасын 

оқыту 

www.enu.


kz 

7 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

12 жылдық 

мектептің 

бастауыш сынып 

информатикасын 

оқытудағы 

ақпараттық 

технологияның 

ролі 

Бастауыш сыныптарда 

информатиканы 

оқытуда 

қолданылатын 

ақпараттық 

технология 

Бастауыш 

мектепте 

информатиканы 

оқыту 


бағдарламалары

оқулықтары. 

12 жылдық 

жалпы орта 

білім берудің 

құрылымы 

 

www.enu.


kz 

2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Информатика 

9-

сынып. 


Тақырыптық-

күнтізбелік 

жоспарын талдау 

9-сыныпта 

информатика 

пəнінен 


күнтізбелік 

жоспарлар 

Желілік 

ақпараттық 

технологиялард

ы оқыту 


Оқушының 

сабақтағы 

жұмысы 

www.enu.


kz 

8 апта 

 

1  кредит сағаты 

(дəріс) 

12-жылдық білім 

беру  жағдайында 

кəсіби  педагог 

даярлау 

Қазіргі  заманға 

12 

жылдық 


оқыту 

бағдарламасына 

сəйкес  құзыретті 

12  жылдық  оқу 

мерзіміне ауысу 

қажеттіліктерін 

айқындайтын 

факторлар 

Оқушыларда 

ЭЕМ-ді 


программалық 

қамтамасыз  ету 

түсінігін 

www.enu.


kz 

педагогтар 

қалыптастыру 2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Информатика  пəні 

9  сынып  бойынша 

сабақ 


жоспарын 

құру. 


Күнтізбелік 

жоспар бойынша  

сабақ  жоспарын 

құрып, 


сабақ 

өткізу 


Жалпы 

білім 


беру 

тұжырымдамас

ын  іске  асыру 

жағдайлары 

Желілік 

ақпараттық 

технологиялард

ы оқыту 


www.enu.

kz 


9 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

12 жылдық  білім  

беру  жүйесінде  

педагогикалық 

технологияларды 

оқу үдерісінде 

қолданудың

 

тиімділігі Педагогикалық 

технология 

түрлері; 

Сабақ 


өткізу түрлері 

12 


жылдық 

білім 


беруге 

ауысу 


жағдайында 

оқушылардың 

тəрбие 

жүйесінің  даму перспективасы 

Мектептің 

жоғарғы 

буынында 

информатиканы

ң 

программалауға бағдарланған 

кəсіби  курсы 

www.enu.

kz

  

2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Информатика  10-

сынып. 

Тақырыптық-күнтізбелік 

жоспар  (бағдарлы 

курс) 

бойынша 


талдау 

10 


сыныпта 

информатика 

пəнінен 

күнтізбелік 

жоспарлар 

Информатика 

пəнінің оқу-

əдістемелік 

кешендеріне 

сипаттама 

Белгілі ғалым 

Кузнецовтың 

информатиканы 

оқытудың 

əдістемелік 

жүйесі 


www.enu.

kz 


10 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

12 жылдық білім 

беру жағдайында 

деңгейлеп, 

саралап оқытуды 

пайдалану арқылы 

білім сапасын 

арттыру жолдары 

Деңгейлеп 

саралап оқыту 

жолдары; Сабақ 

өткізу 


мысалдары. 

12 жылдық 

эксперимент 

сыныптарда 

информатика 

пəнін оқыту 

ерекшеліктері 

Оқушылардың 

дайындық 

деңгейіне 

қойылатын 

талаптар 

www.enu.

kz 


2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Информатика  пəні 

10 

сынып 


бойынша 

сабақ 


жоспарын құру. 

Күнтізбелік 

жоспар бойынша  

сабақ  жоспарын 

құрып, 

сабақ 


өткізу 

12 жылдыққа 

көшу 

жағдайында эксперимент 

барысында 

бастауыш 

сыныпта 


информатика 

пəнін оқытудың 

үлгілері 

Мектеп 


оқушыларына 

үйірме 


жұмысын 

жүргізу 


www.enu.

kz 


11 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Бастауыш білім 

беру деңгейінің 

оқу информатика 

пəндерінің 

стандарты 

Информатика 

пəнін 


бастауышта 

оқыту əдістері, 

түрлері 

12 жылдық 

мектептің 

психологиялық-

педагогикалық 

астарлары 

Информатикадан 

жүргізілетін 

факультативтік 

курстар жəне 

оның 

қолданулары www.enu.

kz 


2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Инф. 


10-сынып. 

Тақырыптық-

күнтізбелік 

жоспар 


(жаратылыстану 

10 


сыныпта 

информатика 

пəнінен 

күнтізбелік 

жоспарлар 

12 жылдық 

жалпы орта 

білім беру 

сатылары 

Демонстрациял

ық, үйретуші 

программалард

ың 

ерекшеліктері www.enu.

kz 


бағыты)  бойынша 

талдау 


12 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс)  

Информатика 

пəнінен 7-8-9 

арналған 

факультатив сабақ 

жоспарларын 

талдау 

7,8,9 


сыныпта 

информатика 

пəнінен 

күнтізбелік 

жоспарлар 

Материалдық-

техникалық 

жəне əлеуметтiк 

базалар 

Электрондық 

оқулықты 

құрастырудың 

əдiстемесi 

 

www.enu.kz 

2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Информатика пəні 

10 сынып 

бойынша сабақ 

жоспарын құру. 

Күнтізбелік 

жоспар бойынша  

сабақ жоспарын 

құрып, сабақ 

өткізу 


Қазіргі талапқа 

сай 


информатика 

курсынан терең 

білімі бар 

жоғарғы 


дəрежелі маман 

болу 


Мультимедиал

ық 


технологияларғ

а талдау  

 

www.enu.


kz 

13 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс)  

Информатика 7-

11. Оқу 

бағдарламасы, 

барлық сыныптар 

бойынша толық 

түсіндірмелерімен 

(екі бағыт)  

Информатика 

пəні 


бойынша 

оқу 


бағдарламасы,  

Жаңа 


педагогикалық 

технологияны 

информатиканы 

оқытуға 


пайдалану 

Оқу моделінде 

ЭЕМ 

архитектурасын оқыту 

www.enu.


kz 

2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Инф. 11-сынып. 

Тақырыптық-

күнтізбелік 

жоспар 

(жаратылыс.-матем бағыты)  

11 сынып 

бойынша 

күнтізбелік 

жоспарларды 

талқылау 

ЭЕМ 

архитектурасы ұғымын 

ашудың 


əдістемелік 

негізі 


Электрондық 

оқу курсының 

құрылымы  

www.enu.


kz 

14 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс)  

Информатикадан 

7-сыныпқа 

арналған 

тереңдетілген курс 

бойынша жоба 

Мектептерде 

информатика 

пəні бойынша 

тереңдетіліп 

оқытылатын 

сыныптарға 

арналған 

Программаны 

басқарудың 

міндеті, негізгі 

мүмкіндіктері 

мен 


тəсілдерінің 

жолдары 


Электрондық 

оқулықтар жəне 

оны 

құрастыруға қойылатын 

дидактикалық 

талаптар 

www.enu.


kz 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 431.53 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет