Жаратылыстану-математика факультетіжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/18
Дата14.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
#7045
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
 
 
 
 
 
 
«Бекітемін» 
Жаратылыстану 
жəне 
математика факультеті деканы             
                  Медешова А.Б.  
                                                                    “______” ________2011 __ г. 
 
 
                                                    
                                                                               
 
                                                                                    
 
Жаратылыстану-математика факультеті 
                                        Биология жəне əкология кафедрасы 
050113 «Биология» 
         мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде қашықтан 
                              оқитын студенттерге арналған 
 
“Ауылшаруашылығы фитопатологиясы” 
(пəннің аты)
 
ПƏННІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 
  
 
 
 
               
 
 
 
 
               Курс – 1 
               Семестр - 2 
               Количество кредитов -   3                                                                   
               Лекции - 30 
               Практические занятия - 15 
               СРСП - 45 
               СРС – 45 
               Экзамен в  2  семестре 
               Всего  часов -135 
 
                                                             Уральск 2011г. 
 

 
Пəннің оқу-əдістемелік кешені  «Ауылшаруашылығы фитопатологиясы”оқу-
жұмыс бағдарламасы бойынша  , Орал, 2008ж. құрастырылған. 
 
Құрастырушы:  Биология жəне əкология  
 кафедрасының аға оқытушысы Кадисова Г. Н. 
 
 
 
Келісілді: ОҮҰ жəне ОƏЖБ жетекшісі                    Б.Ж.
 
 
 
Биология жəне экология кафедрасының отырысында бекітілді. 
 
“ 13 “    қыркүйек     2011  ж.   №  1  хаттама 
 
  
Кафедра меңгерушісі:    Қайсағалиева Г.С.   
          _____________________
 
 
 
 
                  (аты-жөні)                              (қолы ) 
 
 
                                
 
Жаратылыстану-математикалық факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында 
бекітілді. 
 
 
“ 15“  қырқүйек    2011 ж. № 1
 
 хаттама   
 
 
Факультеттің 
оқу-əдістемелік кеңесінің төрағасы 
                                                              
С.Б. Темралиева
 
                    
 
 
 
         (қолы )                           (аты-жөні)                              
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нұсқау 
 
Қашықтан оқитын студенттерге арналған пəннің оқу-əдістемелік кешеніне келесі 
материалдар кіреді: 
 
1.
 «Ауылшаруашылығы фитопатологиясыоқу-жұмыс бағдарламасы , Орал, 2008ж. 
  
2.«Ауылшаруашылығы фитопатологиясы”- оқулығы    авт.М.В. Горленко, Дементьева М.И -. , 
бағдарламалы лекция. 
3.Студенттердің білімін тексеру жөніндегі тақырып бойынша емтиханның бақылау 
сұрақтары,əдістемелік нұсқаулар. 
 
 
 Жүйелі талап 
Пəннің оқу-əдістемелік кешенімен жұмыс істеуге: операциялық жүйе MS Windows /2000/XP/; 
процессор 166 МГц; 128 Мб сақтау; DVD-дискі; дауыс картасы; «мышь». Браузер: Internet Explorer, 
Opera білу керек. 
 Құжат тілі: HTML. 
 
 
 
«Ауылшаруашылығының фитопатологиясы» курсының оқу бағдарламасы (SILLABUS). 
 
2011- 2012
 
 оқу жылының 2 семестрінде 2 кредит 
 
                                          
 2.1. Оқытушы туралы мəлімет: 
 Кадисова Гульмира Набиевна, ауыл шаруашылық ғылымының кандидаты, аға оқытушы       
Кеңсе: 
Биология жəне экология 
а кафедрасы
 
Оқытушының кафедрада болатын уақыты: Əр аптаның дүйсенбі, сейсенбі, сəрсенбі, бейсенбі,жұма, сенбі күндері. 
Толық адресі: Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Жаратылыстану бөлімі, Достық даңғылы 121 
Телефон:  50-35-49 
E-mail:  
Kadisovaаltyn_@mail.ru
  
 
 
 
2.2 Пəннің мазмұны 
 
 
2.3. Кіріспе 
 
Курстың қысқаша сипаттамасы: 
Фитопатология-өсімдік аурулары  туралы ғылым. Негізгі мақсаты өсімдік аурулары  түр құрамы жəне олардың 
биологиялық негізде зияндылығын азайту,оларды экологиялы-тектік жəне биоклиматтық негізде сипаттайды. 
«Фитопатология» пəнінің мақсаты: 
• 
Өсімдік ауру қоздырғыштарының морфологиясы, биологиясы жəне экологиясынан теориялық білімдерін 
жетілдіру; 
• 
Өсімдік аурулары  сан мөлшері мен дамуына əсер ететін факторларды анықтау; 
 

• 
Ауылшаруашылық дақылдарының ауруларын есептеу жəне анықтауда практикалық жетістіктерін қалыптастыру; 
• 
Ауылшаруашылық дақылдарының ауруларын алдын-ала реттеудің жолдарын анықтау; 
    Пəнді оқып-меңгеру кезінде студент мыналарды білуі қажет: 
• 
Өсімдік аурулары  аса зиян келтіріп өнімдердің сапасы мсн түсімін     төмендетеді. Олардың зияндылығын азайтып, 
шектеу үшін ол объектілерді білу кажет; 
• 
Ауылшаруашылық дақылдарының түр аурулардың құрамын, жүйелік орнын,; 
• 
Биологиялық ерекшелікгерін, қоздырғыштардың даму циклын, олардың жаппай дамуы мен таралуын; 
• 
Инфекция  қоры  мен  зияндылығын  төмендету  жолдарын,  қоршаған  ортаны                                                                қорғаумен 
үштастырып білуі қажет; 
• 
Диагностикалық жəне ауруларды есептеу əдістерін, қорғау шараларын      тиімді жəне дұрыс жүргізуді үйренуі 
тиіс. 
• 
Ауру қоздырғыштарының морфологиялық, биопогиялық ерекшеліктерін; 
• 
Экологиялық географиялық аймақта аурулардың дамуы жəне тіршілік циклінің ерекшеліктері; 
Ауру пайда болуының негізгі типі жəне оның патогенін
Курстың міндеті: 
Биологиялық  əдістердің  көмегімен  селекция  процесін  жүргізуде  ежелден  қолданылып  келе  жатқан  тəсілдерді  едəір 
жеңілдетуге, тездетуге болады. Агрономия принциптері негізінде жаңа технологияларды пайдаланып ауыл шаруашылық 
өнімдерін көптеп өндіру. 
Курстың мазмұны: «Ауылшарушылық фитопотологиясы» пəнінен биология мамандығына арналған дəрістер жоспары 
 
Студент мыналарды меңгеруі қажет: 
• 
Ауылшаруашылық дақылдарының аурулардың түр құрамын анықтауды; 
• 
Ауылшаруашылық дақылдарының ауруларын  есептеу жəне анықтауды; 
 
    5.Студенттің білім деңгейіне баға беру 
Білімді  бағалау  семестрдің  жиынтық  уақыты  бойынша  қалыптасады.  Бакалавриат  студентінің  (9-бөлім)  барлық  жұмыс 
түрлерінің дифференциясы 60 баллдық көрсеткішпен белгіленіп,финалдық сынаққа 30 балмен жіберіледі. Мұнда бірінші 
жəне екінші рейтингтік  бақылау  баллдарының  қосындысы 60-дан аспауы тиіс.Сынақ  ведомостысында орташа баллдық 
баға  көрсетіледі.  Максимальды  (  жоғары)  баға-40,минимальды(төменгі)  баға  20  баллдан  кем  болып 
есептеледі.Сондықтан  қорытынды  баға  50-100  балл  аралығында  ауытқиды.  СҒЗЖ-ға  (студенттердің  ғылыми-зерттеу 
жұмыстары) қатысқандар ынталанды-рылады,сондай-ақ баяндама жасау,ғылыми мақалалар жариялау тиісінше 5 жəне 10 
бонустық  баллға  бағаланады,бірақ  ол  60  баллдан  асырылмайды,  ал  курс  ережесін  сақтамағаны  үшін  айып  баллдары 
шегеріледі. 
 
    6.Курс саясаты ережесі, этика мен академиялық тəртіп 
Бакалавриат  студенті  университеттің  Уставын  білуге,  Фитопатология  пəнінің  оқу  бағдарламасын  толық  меңгеруге, 
агрохимиялық  лабораториялар  мен  далалық  жағдайда  еңбек  тəртібін,техника  қауіпсіздігін  сақтауға,  оқу  процесіне 
белсене қатысуға, тьютор жəне эдвайзерге ұжымдық қатынасты қолдауға міндетті. 
 
 
 
 
3.  «Ауылшаруашылығы фитопатологиясы» курстың сабақ жоспары  – (SILLABUS) 
 
Курстың аты, номері жəне кредит саны: «Ауылшаруашылығы фитопатологиясы», 3 -кредит 
 
1 апта 
1 кредит сағат 
№1 дəріс 
Тақырып:  Ауылшаруашылығы  фитопатологиясына  кіріспе.  Ауылшаруашылығы  фитопатология  пəнінің    мақсаттары 
мен міндеттері. Ауылшаруашылығы фитопатологиясы  химиялық жəне биологиялық пəндер жиынтығы. 
Дəріс мазмұны: Азық-түлік бағдарламасына байланысты ауыл шаруашылық өнімін ұлғайту алда тұрған мақсаттардың 
бастысы. Аса жауапты міндеттерді шешуде жаратылыстану факултеттерінің студентеріне ауыл шаруашылық өндірісіне 
лайықты білім мен іскерлігі, дағдысы, мектеп өміріне қажетті оқу-тəжірибелік, лабораториялық, практикалық жұмыстар 
жүргізу, оқушыларды еңбекке, мамандық алуға тəрбиелеу шеберлігі болуы қажет.  
Əдебиеттер:  
1.  М.В. Горленко «Сельскохозяйственная фитопатология» Изд. «Высшая школа» М., 1968 г. 
2.  Дементьева М.И. «Фитопатология» - М: Агропромиздат, 1985. 
3.  Карбозова Р.Д. «Фитопатология»2-бөлім. - Алматы, 2002. 
4.  Осмоловский Г.Е., Бондаренко. Н.В. «Энтомология»   - Л.:Колос, 1980. 
5.  Сагитов А.О., Назарбекова.М.Х., Карбозова Р.Д. «Фитопатология» - Алматы, 1992. 

6.  Сагитов  А.О.,  Джаймурзина  А.А.,  Туленгутова  К.Н.,  Карбозова  Р.Д.  «Ауыл      шаруашылық  фитопатологиясы»  - 
Алматы, 2000. 
7.  Туленгутова К.Н. «Фитопатология» 1-бөлім. - Алматы, 2002. 
ОЖСӨЖ:   Ауылшарушылық фитопатология ғылым ретінде, а/ш фитопатологиясы, мақсаттары мен міндеттері. Ғылым 
ретінде фитопатологияның даму тарихы. Даму сатысы. 
 
СӨЖ: 
Əрекетпен  шақырылушы  кіретін  сəулеленулердің  аурулары. 
Өсімдіктің сəулелену ауруының белгілері. 
 
2 кредит сағат 
№ 2 дəріс 
Тақырып:  Ауылшаруашылығы  фитопатологиясына  кіріспе.  Ауылшаруашылығы  фитопатология  пəнінің  
мақсаттары мен міндеттері. Ауылшаруашылығы фитопатологиясы  химиялық жəне биологиялық пəндер жиынтығы. 
Дəріс  мазмұны:  Өсімдік  аурулары  жəне  олардан  қорғау  шаралары  туралы  ғылым  саласы  фитопатология  деп 
аталады.  Бұл  ғылымның  мақсаты  инфекциялық  жəне  инфекциялық  емес  ауруларды,  олардың  туу  себептерін  зерттеу 
жəне олардан қорғаудың ғылыми негізделген шараларын қалыптастыру. 
Əдебиеттер
1.  М.В. Горленко «Сельскохозяйственная фитопатология» Изд. «Высшая школа» М., 1968 г. 
2.  Дементьева М.И. «Фитопатология» - М: Агропромиздат, 1985. 
3.  Карбозова Р.Д. «Фитопатология»2-бөлім. - Алматы, 2002. 
4.  Осмоловский Г.Е., Бондаренко. Н.В. «Энтомология»   - Л.:Колос, 1980. 
5.  Сагитов А.О., Назарбекова.М.Х., Карбозова Р.Д. «Фитопатология» - Алматы, 1992. 
6.  Сагитов А.О., Джаймурзина А.А., Туленгутова К.Н., Карбозова Р.Д. «Ауыл   шаруашылық фитопатологиясы» - Алматы, 
2000. 
7.  Туленгутова К.Н. «Фитопатология» 1-бөлім. - Алматы, 2002. 
 
ОЖСӨЖ: Өсімдіктердің ауру түрлері мен топтары. Аурудың патологиялық түрлері. Өсімдіктерде ауру туғызытын тірі 
жəне өлі табиғат факторлары.  
СӨЖ: Минералды қоректенудің бұзылуынан туатын ауру түрлері. Топырақта макроэлементтердің жетіспеуінен туатын 
аурулардың негізгі белгілері.  
 
3 кредит сағат 
Практикалық жұмыс №1:   
Тақырыбы: Астық тұқымдастырының саңырауқұлақ аурулары. 
 Мақсаты: Астық тұқымдастырының саңырауқұлақ ауруларымен танысу. 
Негізгі сұрақтар: 1.Дəнді дақылдардың аурулары қандай? 
1.  Олардың қандай түрлері бар? 
2.  Айрымашылықтары мен ұқсастығы неде? 
3.  Дəнді дақылдар қара күйесіні қай түрлерімен зақымданады,? 
4.  Қара күйенің ауруларының қоздырғыштарының жүйелік жағдайын ата?. 
5.  Қара күйенің саңырауқұлақтарының жіпшумағы қандай? 
6.  Қара күйенің саңырауқұлақтарының тудырған аурудың белгісі қалай аталады? 
7.  Қара күйенің  қай түрлерінің қоздырғыштары дəннің бетінде сақталады жəне қыстап шығады? 
8.  Қара күйенің  қай түрлерінің қоздырғыштары тұқым ішінде дамиды,зақымдану кезкңі? 
9.  Қара  күйенің    қай  түрлерінің  қоздырғыштары  өсімдік  қалдықтарында,топырақта  сақталады,  эəне  өсімдікті  қай 
уақытта зақымдайды? 
10.  Тұқымды дəрілейтін улы дəрілердің қай түрлерін қара күйе ауруларының алдын алу үшін пайдалған жөн? 
       11.Дəнді дақылдардың қара күйе ауруларымен күресу шаралары 
 
ОЖСӨЖ: Өсімдіктердің ауруларының классификациясы: инфекциялық (микоз, бактериоз, вироз) и инфекциялық емес. 
Өсімдіктің сыртқы түрінің зақымдану типтері. Инфекцияның жинақталу орны.  Паразиттік түрлер. 
 
СӨЖ:  Минералды  қоректенудің  бұзылуынан  туатын  аурулар.  Топырақта  макроэлементтердің  жетіспеуінен  туатын 
аурулардың негізгі белгілері.  
 
2 апта: 
4 кредит сағат 
№3 дəріс 
Тақырып: Ауру қоздырғыштарының  жұғуы  
Дəріс мазмұны: Жұқпалы аурулар көбіне мынадай жолдармен тарайды: 

 
ауа ағысымен (желмен) – анемохория; 
 
сумен – гидрохория; 
 
жануарлармен – зоохория; 
 
адамдардың көмегімен – антропохория. 
Ауа  ағынымен  негізінен  саңырауқұлақтардың  споралары  тарайды.  Олар  ауа  ағынымен  бернеше  километрге  дейін 
биіктікке көтеріліп, мыңдаған километр қашықтыққа дейін тасымалданады. 
 Əдебиеттер:  
1.  М.В. Горленко «Сельскохозяйственная фитопатология» Изд. «Высшая школа» М., 1968 г. 
2.  Дементьева М.И. «Фитопатология» - М: Агропромиздат, 1985. 
3.  Карбозова Р.Д. «Фитопатология»2-бөлім. - Алматы, 2002. 
4.  Осмоловский Г.Е., Бондаренко. Н.В. «Энтомология»   - Л.:Колос, 1980. 
5.  Сагитов А.О., Назарбекова.М.Х., Карбозова Р.Д. «Фитопатология» - Алматы, 1992. 
6.  Сагитов А.О., Джаймурзина А.А., Туленгутова К.Н., Карбозова Р.Д. «Ауыл   шаруашылық фитопатологиясы» - 
Алматы, 2000. 
7.  Туленгутова К.Н. «Фитопатология» 1-бөлім. - Алматы, 2002. 
ОЖСӨЖ: Аурудың белгілері. Аурудың өткір түрлері. Өсімдік ауруларының ұқсас белгілері.  
СӨЖ.: Өсімдіктің бактериальды аурулары, олардың негізгі белгілері. Өсімдіктерді бактериальды аурулардан қорғау.  
 
5 кредит сағат 
№4 дəріс 
Тақырып: Ауру қоздырғыштарының  жұғуы 
Дəріс  мазмұны:  Фитопатогенді  бактериялар  ауа  ағынына  өсімдіктің  залалданған  ткандерінің  ұсақ  бөлшектерімен 
енеді. Алайда олар ұзақ қашықтыққа тасымалданбайды. Өсімдіктерді суарғанда, жауын-шашынмен саңырауқұлақтар мен 
баутериялар қоздыратын аурулар тарайды – бір қатар өсімдіктердің фузариозды солуы, бактериоздар. 
Əдебиеттер:  
1.  М.В. Горленко «Сельскохозяйственная фитопатология» Изд. «Высшая школа» М., 1968 г. 
2.  Дементьева М.И. «Фитопатология» - М: Агропромиздат, 1985. 
3.  Карбозова Р.Д. «Фитопатология»2-бөлім. - Алматы, 2002. 
4.  Осмоловский Г.Е., Бондаренко. Н.В. «Энтомология»   - Л.:Колос, 1980. 
5.  Сагитов А.О., Назарбекова.М.Х., Карбозова Р.Д. «Фитопатология» - Алматы, 1992. 
6.  Сагитов А.О., Джаймурзина А.А., Туленгутова К.Н., Карбозова Р.Д. «Ауыл   шаруашылық фитопатологиясы» - 
Алматы, 2000. 
7.  Туленгутова К.Н. «Фитопатология» 1-бөлім. - Алматы, 2002. 
ОЖСӨЖ:  Өсімдіктерді  аурулардан  қорғау  əдістері.  Екі  негізгі  категория:  Өсімдіктерді  ауру  қоздырғыштардан 
сақтандырғыш  (профилактикалық)  жəне  бағытталған  категориясы,  дамуы,  таралуы  и  емі  (хемотерапевтикалық): 
қоздырғыштардан қорғау жəне қоздырғыштармен күрес, өсімдіктердің ауруға қарсы тұруының жоғарлауы.  
СӨЖ: Өсімдіктердің ауруларына жоғарғы саты өсімдіктерінің қоздырғыштарының əсері. Повиликаның өмірлік циклі.  
 
6 кредит сағат 
Практикалық жұмыс №2:  Дəнді дақылдардың тат саңырауқұлағы. 
Мақсаты: Дəнді дақылдардың тат саңырауқұлағымен танысу 
Бақылау сұрақтары:  
1.Тат саңырауқұлақтары қоректену бойынша қай топқа жатады 
2. Тат саңырауқұлақтарыда мицелидің қандай түрі кездеседі 
3. Тат саңырауқұлақтарың жүйелікк орны. 
4. Тат ауруларының біліну белгілері? 
5. Тат саңырауқұлақтарың толық даму кезеңін ата.Толық дамитын қоздырғышының түрлерін ата. 
6.Қысқа жолмен дамудың ерекшелігі жəне қоздырғыштарының түрлерін ата. 
7.Аралық дақылдарда тат қоздырғыштарының қандай сатылары дамиды 
8.Дəнді дақылдардың тат ауруларымен күресу шаралары. 
 
ОЖСӨЖ:  Дəнді  дақылдардың  тамыр  шірігі  –  жартылай  паразитті  саңырауқұлақтар  арқылы  жұғатын,  инфекциялық 
аурулар. Олардың классификаициясы. Аурудың белгілері жəне күресу жолдары.  
СӨЖ: Ауруды қоздыратын қарапайым жəндіктер, олардың сипаттамасы.  
 
3 апта: 
7 кредит сағат 
№ 5 дəріс 
Тақырып: Саңырауқұлақтар 
Дəріс  мазмұны:  Саңырауқұлақтар  Mycota  бөліміне  жатады.  Жұқпалы  ауру  қоздырғыштарының  ішінде 
саңырауқұлақтар  ең  басты  орын  алады.  Саңырауқұлақтар  өсімдіктер  мен  жануарлар  патшалығының  аралығынан  орын 
алады. Мысалы өсімдіктерден айырмашылығы: 
•  қоректену тəсілі гетеротрофты; 

•  клетка қабықшасында хитин болуы; 
•  зат алмасу өнімдерінде мочевинаның болуы; 
•  қор заты – гликогенді түзуге қабілеттілігі. 
 
Əдебиеттер:  
1.  М.В. Горленко «Сельскохозяйственная фитопатология» Изд. «Высшая школа» М., 1968 г. 
2.  Дементьева М.И. «Фитопатология» - М: Агропромиздат, 1985. 
3.  Карбозова Р.Д. «Фитопатология»2-бөлім. - Алматы, 2002. 
4.  Осмоловский Г.Е., Бондаренко. Н.В. «Энтомология»   - Л.:Колос, 1980. 
5.  Сагитов А.О., Назарбекова.М.Х., Карбозова Р.Д. «Фитопатология» - Алматы, 1992. 
6.  Сагитов А.О., Джаймурзина А.А., Туленгутова К.Н., Карбозова Р.Д. «Ауыл   шаруашылық фитопатологиясы» - 
Алматы, 2000. 
7.  Туленгутова К.Н. «Фитопатология» 1-бөлім. - Алматы, 2002. 
 
ОЖСӨЖ:  Күздік  дəнді  дақылдарға  түсетін  аурулар:  Қарлы  өнез  (снежная  плесень),  склеротиниоз,  тифулез,  фузариоз, 
оларға тəн сипаттама, олармен күресу жолдары.  
СӨЖ: Заразиханың өмірлік циклі. Жоғарғы сатыдағы паразиттік өсімдіктермен күресу жолдары. 
 
8 кредит сағат 
№ 6 дəріс 
Тақырып: Саңырауқұлақтар 
Дəрісті  мазмұны:  Саңырауқұлақтардың  маңызды  санитарлық  қызметі  –  негізінен  өсімдік  текті  болып  келетін 
органикалық  қосылыстарды  минералдауға  қабілеттілігі.  Сонымен  қатар  эволюция  барысында  саңырауқұлақтардың  бір 
тобы  өсімдіктердің  бойында  паразит  тіршілік  етуге  бейімделген.  Саңырауқұлақтар  құнды  антибиотиктер  мен 
физиологиялық  белсенді  заттар  алуға  пайдаланылады.  Сол  сияқты  саңырауқұлақтардың  нан  пісірудегі,  шарап,  сыра  
қайнатудағы жəне басқа да технологиялық үрдістерде қолданылатыны белгілі. 
 
Əдебиеттер:  
1.  М.В. Горленко «Сельскохозяйственная фитопатология» Изд. «Высшая школа» М., 1968 г. 
2.  Дементьева М.И. «Фитопатология» - М: Агропромиздат, 1985. 
3.  Карбозова Р.Д. «Фитопатология»2-бөлім. - Алматы, 2002. 
4.  Осмоловский Г.Е., Бондаренко. Н.В. «Энтомология»   - Л.:Колос, 1980. 
5.  Сагитов А.О., Назарбекова.М.Х., Карбозова Р.Д. «Фитопатология» - Алматы, 1992. 
6.  Сагитов А.О., Джаймурзина А.А., Туленгутова К.Н., Карбозова Р.Д. «Ауыл   шаруашылық фитопатологиясы» - 
Алматы, 2000. 
7.  Туленгутова К.Н. «Фитопатология» 1-бөлім. - Алматы, 2002. 
ОЖСӨЖ:  Дəнді  дақылдардың  бактериалдық  аурулары:  қара  дақты  бактериоз,  бидай  мен  сұлының  қоңыр  бактериозы. 
Ауру қоздырғыштар жəне оларға сипаттама. Аурудың белгілері жəне күресу жолдары.  
СӨЖ:  Өсімдіктердің  вирустық  аурулары.  Вирустық  аурулардың  белгілері.  Вириодтардан  туатын  аурулар,  негізгі 
белгілері, қорғау түрлері.  
 
9 кредит сағат 
Практикалық жұмыс №3:  Дəнді дақылдардың тамыр шірігі мен дақ аурулары 
.Мақсаты: Дəнді дақылдардың тамыр шірігі мен дақ ауруларын зерделеу. 
Бақылау сұрақтары:  
1.Дақ ауруының түрлерін ата. 
2.Жапырақтың дақ аурулары қоздырғыштарының биологиялық ерекшеліктері. 
3. Тамыр шірігінің дамуына мүмкіндік туғызатын жағдайлар. 
4. Дəнді дақылдардың ауруларымен агротехникалық тəсілдермен күресу. 
5. Дəнді дақылдардың ауруларын жою шаралары. 
Əдістемелік  нұсқаулар;.  1.Тамыр  шірігінің  біліну  белгілерін  зерделеу,зақымдалған  мүшелердің  сыртқы  белгілерін 
суреттеу. 
2.Гельминтосориоз спораларының қоздырғышын микроскоп арқылы қарау. 
 
 
ОЖСӨЖ:  Дəнді  дақылдардың  фузариоздары.  Зақымдау  түрлері.  Фузариоздың  байқалу  түрлері.  Қоздырғышына 
сипаттама, ауру белгілері.  
СӨЖ:  Өсімдіктерде  саңырауқұлақтар  арқылы  жұғатын  аурудың  негізгі  түрлері.  Паразитті  саңырауқұлақтардың  негізгі 
топтары.   
 
4 апта 
10 кредит сағат 
№7 дəріс 

Тақырып: Саңырауқұлақтарды жіктеу  
Дəріс  мазмұны:  Қазіргі  кезде  саңырауқұлақтар  патшалығы  2  бөлімге  бөлінеді.  Шырындылар  (Myxomycota)  жəне 
Нағыз  саңырауқұлақтар  (Eumycota).  Бұл  жіктеудге  саңырауқұлақтардың  шығу  тегі,  вегетативтік  денесінің  типі  жəне 
бірқатар белгілер кіреді. 
 
Əдебиеттер:  
1.  М.В. Горленко «Сельскохозяйственная фитопатология» Изд. «Высшая школа» М., 1968 г. 
2.  Дементьева М.И. «Фитопатология» - М: Агропромиздат, 1985. 
3.  Карбозова Р.Д. «Фитопатология»2-бөлім. - Алматы, 2002. 
4.  Осмоловский Г.Е., Бондаренко. Н.В. «Энтомология»   - Л.:Колос, 1980. 
5.  Сагитов А.О., Назарбекова.М.Х., Карбозова Р.Д. «Фитопатология» - Алматы, 1992. 
6.  Сагитов А.О., Джаймурзина А.А., Туленгутова К.Н., Карбозова Р.Д. «Ауыл   шаруашылық фитопатологиясы» - 
Алматы, 2000. 
7.  Туленгутова К.Н. «Фитопатология» 1-бөлім. - Алматы, 2002. 
 
ОЖСӨЖ:  Гельминтоспориоздар,  аурудың  белгілері,  қорғау  əдістері.  Өскіндерді  зақымдау,  тамырдың  гельминтозды 
шірігі, жапырақтарды зақымдау. Астықтың масағын жəне дəнін зақымдау. Аурудың белгілері, қоздырғыштары. 
СӨЖ: Саңырауқұлақтың ауруларының дамуы жəне негізгі белгілері. Саңырауқұлақ ауруларының негізгі типтері 
  
11 кредит сағат 
№ 8 дəріс:  
Тақырып: Саңырауқұлақтарды жіктеу 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет