Жаратылыстану және география институты 5В060700-Биология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В060700 – Биология мамандығы бойынша биология бакалаврыжүктеу 467.08 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата13.09.2017
өлшемі467.08 Kb.
  1   2   3
    Навигация по данной странице:
  • 3 курс

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ ИНСТИТУТЫ 

5В060700-Биология мамандығы 

Академиялық дәрежесі: 5В060700 – Биология мамандығы бойынша биология бакалавры 

1 курс 

№  


п/п 

Пәннің атауы 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 


Кр. 

саны 


Сем.  Пререквизиттер 

Постреквизиттер 

Пәнді оқытудан күтілетін нәтижелер 

1. 


 Ұлттық тәрбие  Ұлттық  тәрбие,  оның 

мақсаты,  міндеттері, 

күтілетін  нәтижелер. 

Жеке 


тұлғаны 

тәрбиелеудің 

қағидалары. 

Оқушылардың  ұлттық 

тәрбиесінің 

кӛрсеткіштері. 

Тәрбиеліліктің 

деңгейлері. 

Ұлттық 

тәрбиенің жүйесі. 

Ұлттық 


тәрбиенің 

формалары 

мен 

әдістері. Жұмысты 

жоспарлау: «Ұрпақтар 

байланысы»  бағыты; 

«ӛз 


Отанының 

патриоты 

және 

азаматты тәрбиелейміз» 

бағыты; 


«Туған 

ӛлкем» 


бағыты, "Қазақ (орыс) 

тілі", 


"Педагогика", 

"Педагогика 

тарихы", " 

  

"Зерттеу әдістері", "Саясаттану және 

әлеуметтану", 

"Педагогика-3", 

"Психология 

лық-

педагогикалық зерттеудің 

әдіснамасы мен 

әдістері"  

-

 Жеке 

тұлғаны 


тәрбиелеудің 

қағидалары,  оқушылардың  ұлттық 

тәрбиесінің 

кӛрсеткіштері, 

тәрбиеліліктің  деңгейлері,  ұлттық 

тәрбиенің жүйесін іске асыруды білуі 

керек. 

-

 Ұлттық  тәрбиеге  қатысты  негізгі 

ұғымдарды 

және 

оның 


мәндік 

сипаттамасын, 

ӛзін 

Қазақстан Республикасының 

азаматы 


және 

патриоты 

екендігін; 

ұлтаралық 

келісімнің  және  жастар  ортасындағы 

қазіргі  мәселелердің  мәнін  меңгеруі 

керек. 


тақырыбы, 

ауызша 


журнал, 

акциялар, 

пікір-сайыстар;  «Мен 

және отбасы»  бағыты. 

Инновациялық 

жоспарлау.  2 курс 

 

№  п/п 

Пәннің атауы 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 


Кр. 

саны 


Сем.  Пререквизиттер 

Постреквизиттер 

Пәнді оқытудан күтілетін нәтижелер 

Қазіргі оқытудың 

техникалық 

құралы 

Қазіргі 


техникалық 

құралдарды 

оқыту 

пәні 


студенттердің 

сабақта 


техникалық 

құралдарды  орнымен 

қолдануға  және  осы 

құралдарды 

пайдалану 

арқылы 


білім 

сапасын 


арттыруды  кӛздейді. 

Осы 


сабақта 

студенттер 

жаңа 

техникалық құралдардың 

құрылысымен 

және 

оқу-тәрбие  үрдісінде пайдалану 

ретімен 


танысады.  Бұл  пән 

студенттердің  ӛзіндік-

іс-әрекет жасауларына 

кӛмегін тигізеді. 

 

 «Биология 

мектепте», 

«Зоология», 

«Ботаника». 

 

«Биологияны оқыту әдістемесі», 

«Кӛрнекіліктерді 

дайындау 

әдістемесі» 

 

-  студенттердің  сабақта  техникалық құралдарды  орнымен  қолдануға  және 

осы  құралдарды  пайдалану  арқылы 

білім сапасын білуі керек

 -  Осы  сабақта  студенттер  жаңа 

техникалық 

құралдардың 

құрылысымен 

және 


оқу-тәрбие 

үрдісінде пайдалануды меңгеруі керек 

-  Техникалық  құралдарды  оқыту  пәні 

студенттердің  сабақта  техникалық 

құралдарды  орнымен  қолдануға  және 

осы  құралдарды  пайдалану  арқылы 

білім  сапасын  арттыруды  кӛздеу 

құзыреттілігі болып табылады. 

 


Жас 


физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы 

Балалар 


мен 

жасӛспірімдердің  ӛсуі 

мен  дамуының  жалпы 

заңдылықтары. Жүйке 

жүйесінің  құрылысы, 

физиологиясы 

және 

гигиенасы  мен  жас ерекше-ліктері. 

Жоғары 


жүйке 

әрекеті,  оның  бала 

организмі  дамуының 

барысында 

қалыптасуы. 

Сенсорлық 

жүйелердің 

физиологиясы 

және 

гигиенасы. Ішкі 

секрециялық 

бездер 

физиоло-гиясы. Балалар 

мен 


жасӛспірімдердің 

жыныстық  жетілуінің 

қәзіргі 

кезеңдегі 

ерекшеліктері 

және 


жыныстық  тәрбиелеу. 

Ас 


қорыту 

ағзаларының 

жас 

ерекшеліктері. Зат пен энергия 

алмасуы. 

Тағам 

гигиенасы. Тірек-қимыл 

жүйесінің 

жас 

ерекшеліктері мен Жалпы 

биология. 

Химия. 

 Адам 


анатомиясы. 

Адам мен 

жануарлар 

физиологиясы. 

Адам 

физиологиясы. Ӛзін-ӛзі тану. 

Педагогика. 

Психология. 

Биохимия.  

Жалпы гигиена. 

Адам мен 

жануарлар 

физиологиясы. 

Экология. 

Әлеуметтану. 

Пәнді 

оқытудан күтілетін 

нәтижелер:   

білуі  керек  –  онтогенетикалық 

дамудың  заңдылықтарын;  оқытудың 

және 

тәрбиелеудің нейрофизиологиялық  механизмдерін; 

онтогенездің  түрлі  кезеңдеріндегі 

жалпы 

организмнің және 

жеке 


жүйелердің 

анатомиялық-

физиологиялық  ерекшеліктерін;  оқу 

үрдісін  ұйымдастыруға,  мектептегі 

сабақ  кестесін  құрастыруға,  үзілісті 

ұйымдастыру  мен  ӛткізуге,  оқу 

бӛлмелерін  жабдықтауға,  кӛрнекі 

құралдармен  және  компьютермен 

жұмыс 

жасауға 


қойылатын 

гигиеналық талаптарды; 

үйрену  керек  –  оқу-тәрбие 

жұмысын 


ұйымдастыру 

кезінде 


физиологиядан 

алған 


білімін 

қолдануды; 

балалық 

және 


жасӛспірімдік 

шақтарда 

ағзаның 

дамуы  мен  қалыптасуына  әсер  етуші 

қоршаған 

орта 


факторларын 

бағалауды;   

меңгеруі  керек  –  баланың  жеке 

типологиялық  ерекшеліктерін  және 

оның 

оқуға 


дайындығын; 

жас 


физиологиясы және мектеп гигиенасы 

бойынша 


қарапайым 

тәжірибелік 

зерттеу әдістерін. 

Құзыреттіліктер: 

-

 

ӛзінің тұлғалық 

даму 


гигиенасы. 

Оқыту-


тәрбиелеу 

жағдайының 

оқушылар 

денсаулығына  әсері. 

Мектептің  ғимараты 

мен  оқу  бӛлме-леріне, 

ауа 

ортасына, жарықтандырылуына 

және 


құрал-

жабдықтарына 

қойылатын  гигиена-

лық талаптар. Балалар 

арасында 

кеңінен 


тараған 

дерттердің 

(анемия, 

йод 


жетіспеушілігі,  қант 

диабеті, семіздік, кӛру 

кемшіліктері)  алдын 

алу.  Алты  жастағы 

балаларды 

оқытып-


тәрбиелеудің 

және 


күн 

тәртібінің 

гигиеналық  негіздері. 

Балалар 


мен 

жасӛспірімдерде 

саламатты 

ӛмір 


салтын  қалыптастыру 

негіздері. 

 

мақсаттарын қалыптастыруға 

және 


шынайы 

бағалауға 

қабілетті, 

сондай-ақ, 

балалар 

мен 


жасӛспірімдердің 

зияткерлік  даму  деңгейін 

арттыру 

дағдыларын 

игерген; 

-

 ӛзінің  алған  теориялық 

және  практикалық  білімін 

жүйелендіріп,  білім  беру 

саласындағы 

кәсіби 

зерттеу 


міндеттерін 

анықтап, шешуге дайын;  

-

 

дене тәрбиесі 

мен 


шынықтыру 

әдістерін 

пайдалану арқылы балалар 

мен 


жасӛспірімдер 

ағзасының 

қоршаған 

ортада 


бейімделу 

мүмкіншілігін  арттырып, 

денсаулығын  қорғау  мен 

жақсартуға  үлес  қосады 

және 

толыққанды әлеуметтік кәсіби қызметті 

қамтамасыз 

ету 

үшін 


ӛзінің  дене  мәдениетін 

жетілдіруге дайын; 

Цитология Жасушаны 

оқып 


білудің  тарихы  және 

әдістері.  Жасушалар Биология. Ботаника. 

Зоология. 

Физиология. 

Биохимия. 

Экология. 

Пәнді оқытудағы күтілетін нәтижелер 

білуі  тиіс  -  жасушалар  мен ұлпалардың 

кӛп 


түрлілігі 

және 


теориясының 

негізі. 


Прокариот 

және 


эукариот  жасушалар 

құрылысының 

тұтастығы. Атқаратын 

қызметіне 

байланысты 

жасушаның 

морфологиялық 

ерекшелігі. 

Жасушаның 

құрылымдық 

компоненттері. 

Жасуша  циклі  және 

жасушаның  бӛлінуі-

митоз  және  мейоз. 

Мӛлшері 

және 


патологиясы.  Гендер 

және 


генетикалық 

код. 


Ақуыздың 

биосинтезі. 

Жасушаның 

энергиямен 

қамтамасыз 

етілу 


жүйелері.  Ӛсімдіктер 

жасушасындағы 

фотосинтез. 

Жануарлардың, 

адамдардың 

және 


тұқымды 

ӛсімдіктердің  жыныс 

жасушаларының 

дамуы. 


Тұқымды 

Химия. 


 Физика. 

біртұтастығы, 

олардың 

құрылыс 


ерекшелігі;  

үйрену  керек  -  микроскоппен 

жұмыс  істеу,  препаратты  дайындау 

техникасын 

білу, 

кӛрген 


құбылытарын  теориялық  негіздеу,  

оқу  және  ғылыми  әдебиеттермен  ӛз 

бетімен жұмыс істеу;  

дағдылану керек - микроскоптық 

және  ультрамикроскоптық  деңгейде 

ұлпалардың,  оның  жасушалық  және 

жасушалық 

емес 


құрылымдарын 

идентификациялау. 

Құзыреттілігі: 

практика жүзінде 

жаратылыстану  ғылымының,  медико-

биологиялық 

ғылымның, 

әртүрлі 

кәсіптік  және  әулеметтік  салада 

қолдана білу; 

жеке жасушалар 

мен 


ұлпалардың 

қызмет 


атқару 

заңдылықтарын 

талдай 

білуге 


дайындығы және қаблеттілігі, ағзаның 

ұйымдасуындағы 

ұлпалық 

және 


жасушалық 

деңгейіндегі 

білімді 

қолдану.  

 


ӛсімдіктердің қосарлы 

ұрықтануы. 

Омыртқасыз 

және 


омыртқалы жануарлар 

ұлпаларының 

онто- 

және 


филогенездегі 

шығу 


тегі, 

негізгі 


құрылысы, 

дамуы, 


қызметі. 

Эпителиальды 

шегаралық    ұлпалар. 

Ішкі  орта  ұлпалары: 

қан, 

лимфа, 


лимфомиелоидтты, 

борпылдақ 

және 

интерстициалды ұлпалар. 

Тірек, 


дәнекер 

ұлпалар. 

Бұлшық  ет  ұлпалары: 

тегіс, 


кӛлденең-

жолақты, 

жүрек. 

Жүйке 


ұлпалары: 

нейрондар,  синапстар, 

рецепторлар, 

нейросекреторлы 

жасушалар. 

Нейроглия. 

Адам 


анатомиясы 

Адамның 


морфологиялық  және 

анатомиялық 

құрылысы-ның 

ерекшеліктері; 

мүшелер 

мен 


Жалпы биология,  

Жас 


физиологиясы, 

Зоология


 

Анатомия,  

Адам және 

жануарлар 

физиологиясы, 

Генетика,  

Адам биологиясы, 

Пәнді оқытудағы күтілетін нәтижелер  

Студент  пәнді  оқу нәтижесінде білуі 

тиіс: 


Жас  ерекшеліктеріне    байланысты 

адам  денесінің    құрылысы    мен  даму 

заңдылықтарын 

денсаулық жүйелердің құрылысы 

және  функционалды 

сипаттамасы; 

мүшелер 


және 

жүйелердің 

жасқа, 

жынысқа  сай  және жеке 

даму 


ерекшеліктері.  Нерв 

жүйесінің 

маңызы, 

оның 


құрылымдары 

Қарапайымдылардан 

адамға  дейінгі  нерв 

құрылым-дарының 

эволюциясы. 

 

Жеке даму биологиясы.

 

жағдайын, 

физикалық 

дайындық 

деңгейін :   

  

үйрету  керек  -  оқушылардың физикалық  сапасының  жан-жақты 

және 


гармониялық 

дамыту 


мақсатында    оқу  және  жаттықтыру 

сабақтарын  ұйымдастыру    кезінде 

анатомиядан  алған  білімін  қолдана 

алуда. 


игеру  керек  -  оқушылардың 

физикалық  дұрыс  дамуын,  бақылау 

әдістерін. 

Құзыреттілігі: 

оқушылардың  психикалық және  физикалық  сапасын  жетілдіру 

үшін    қажетті  дағдыларды  және 

медициналық 

– 

биологиялық, психологиялық 

– 

педагогикалық білімді игеру қабілеттілігі. 

- сабақтан тыс және оқу – тәрбие  

үрдісі  саласындағы    оқушылардың 

денсаулығы  мен  ӛмірін  сақтауды 

қамтамасыз етуге дайындылығы. 

Қазақстанның биоресурсы 

«Қазақстан 

биоресурстары»  пәні 

Қазақстан  ӛсімдіктер 

мен 

жануарлар ресурстарының  алуан 

түрлілігімен,  пайдалы 

ӛсімдіктер 

мен 


жануарлардың 

жеке 


топтарын 

және 


түрлерін 

зерттеу 


Ӛсімдіктер анатомиясы мен 

морфологиясы, 

Омыртқасыздар 

зоологиясы, 

Ӛсімдіктер 

систематикасы, 

Омыртқалылар 

зоологиясы.  

Ӛсімдіктер 

мен 


жануарлар 

экологиясы, 

Биогеорафия, 

Молекулалық 

биология, 

Эволюциялық 

ілім. 

Биоресурстарды және олардан алатын ӛнімдерді  іс  жүзінде  пайдалануды, 

ресурстық 

түрлерді 

тиімді 


пайдалануды  қорғауды,  ресурстық 

түрлердің  алуантүрлілігін,  олардың 

экологиясын, 

таралуын, 

зерттеу 

тәсілдерін  жан-жақты  біліп  үйренген, 

ғылыми 

әдіс 


тәсілдерді 

дұрыс 


пайдалана 

білетін 


маман 

қалыптасады.  тарихының 

кезеңдерімен  олардан 

шикізат 

алу 


тәсілдерімен 

және 


пайдалану 

жолдарымен 

таныстыру.  

 

3 курс

 

 

№  


п/п 

Пәннің атауы 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 


Кр. 

саны 


Сем.  Пререквизиттер 

Постреквизиттер 

Пәнді оқытудан күтілетін нәтижелер 

Ӛсімдіктер физиологиясы 

Ӛсімдіктер 

физиологиясы  ӛсімдік 

организміндегі 

тірішілік  құбылысына 

байланысы 

процестерді 

зерттейтін 

ғылым. 

Сондықтанда оны 

оқытудың 

мақсаты 

ӛсімдіктердегі 

тіршілік  әрекеттерінің 

жалпы  заңдылықтары, 

физиологиялық 

процестердің 

ӛзара 

және  қоршаған  орта жағдайларымен 

байланыстылығы 

туралы осы замандағы 

ғылыми  жетістіктерді 

баяндау.  

Ӛсімдіктер Биологияға кіріспе 

ботаника,  

 

ӛсімдіктердің анатомиясы 

және 


морфологиясы 

 

биохимия, микробиология   

Генетика, 

биотехнология  

Ӛсімдіктер физиологиясындағы 

негізгі процестердің тетігін түсіну 

арқылы практикалық іс-әрекеттерде 

қолдану шарттарын ұғып іске асыру, 

ӛсімдіктер организіміндегі кез-келген 

ауытқудың қайта қалпына келтіру, 

жұмыс істеуде алған білімді 

қолдануға үйрету. Студенттер осы 

пәннен алған білімдерін ӛздерінің 

мамандығына байланысты 

дайындығын толықтыру үшін және іс-

әрекеттерінің пайдалана білуі қажет. 

Ол үшін жасанды және табиғи 

жағдайларда тиісті физиологиялық 

ғылыми зерттеулердің әдістерін 

жеткілікті деңгейде меңгеруі қажет 


физиологиясын 

оқу 


барысында  оқушылар 

ӛсімдік 


клеткасы 

органоидтарының 

құрылысы 

мен 


атқаратын 

қызметтерін, 

фотосинтездің  жарық 

және 


қараңғы 

сатыларының 

мәні 

мен 


механизмдерін, 

тыныс 


алу 

құбылысында  ӛтетін 

тотығу 

процестерін, фотосинтезбен  тыныс 

алу 


процесіндегі 

фосфорлануды, 

минералдық 

элементтердің 

физиологиялық  мәнін 

және  метаболизімін, 

су  және  минералдық 

заттардың 

клеткаға 

енуін  және  ӛсімдік 

бойымен 

тасымалдауын, 

ӛсу 

мен 


даму 

заңдылықтарын, 

сыртқы 

ортаның 


қолайсыз 

жағдайларына 

тӛзімділігінің 

негіздерін 

білу 


мақсаттары тұр. 

  Ӛсімдіктер 

физиологиясын 

адамзат  ӛз  игілігінде 

пайдаланатын  мәдени 

және 


жабайы 

ӛсімдіктердің  түсімі 

мен 

сапасын 


арттыруға 

бағытталған  шаралар 

жүйесінің  теориялық 

негізі 


екендігін 

студенттерге  жеткізіп 

дәлелдеу  керек  және 

биотехнологиямен 

байланысын  кӛрсету 

қажет. 


 

Биохимия Курстың  мақсаты  тірі 

клеткадағы  химиялық 

заттардың 

негізгі 


кластарынзерттеу, 

қоршаған 

орта  

факторларының метаболизм 

процестеріне  әсерінің 

негізгі  принциптерін 

ашу болып табылады. 

   

 Биоорганикалық  

химия, 

органикалық химия, 

Аналитикалық 

химия, 

цитология, микробиология     

Ӛсімдіктер 

физиологиясы, 

жануарлар және 

адам 

физиологиясы, генетика 

 Курсты 


оқыту 

нәтижесінде 

студенттер білу 

керек:тірі 

организмдер 

молекуласының 

химиялық 

құрылысын;организмдегі 

және 

тірі 


клеткалардағы 

бұл 


заттардың  рӛлі,  молекулалалардың 

биологиялық  функциясы  мен  оның 

құрылымының байланысы; 

организмдер  тіршілігіндегі  маңызды 

биологиялық заттардың метаболизмі; 

экологиялық 

жағдайларғы 

организмдер 

бейімделуінің  

механизмі; 

ӛсімдіктер 

мен 


жануарлар 

организмдегі 

бӛгде 

заттарды усыздандыру механизмі; 

 Адам мен 

жануарлар 

физиологиясы 

Жасушаны 

оқып 

білудің  тарихи  және әдісі. 

Жасушалар 

теориясының 

негізі. 


Прокариот 

және 


эукариот  жасушалар 

құрылысының 

тұтастығы. Атқаратын 

қызметіне 

байланысты 

жасушаның 

морфологиялық 

ерекшелігі. 

Жасушаның 

құрылымдық 

компоненттері. 

Жасуша  циклі  және 

жасушаның  бӛлінуі-

митоз  және  мейоз. 

Мӛлшері 

және 


патологиясы.  Гендер 

және 


генетикалық 

код. 


Ақуыздың 

биосинтезі.  Жасуша-

ның 

энергиямен қамтамасыз 

етілу 


жүйелері.  Ӛсімдіктер 

жасушасындағы 

фотосинтез. 

Жануарлардың, 

адамдардың 

және 


Анатомия, Цитология и 

гистология,  

Жас 

физиологиясы, Физика,  

Химия.


 

Генетика, 

Биохимия, 

Психофизиология, 

Биофизика, 

Молекулалық  

биология

 

Пәнді оқытудағы күтілетін нәтижелер 

«Адам 


мен 

жануарлар 

физиологиясы»    пәнінен  білім  алушы  

адам    мен  жануарлар  организмнің 

структурасы 

мен 


функциялары 

туралы  біліп шығуға тиісті. 

Студенттердің  үйренуі:    ғылыми 

тәжірбие 

жүргізуді, 

кӛрген 


құбылыстардың теориялық  негіздерін  

жасауды  ,  тәжірбие  жасау  әдістерін 

біліуі  қажет. 

Құзыреттілігі:  Қазіргі  тәжірбиелік 

әдістерді    қолдану,  биологиялық 

нысаналармен зертханалық   жағдайда  

жаңа  құрал  жабдықтар  мен  жұмыс 

істеуі.Адам  биологиясы  негіздерінен 

басты 

ұғымдарды  профилактикасымен    денсаулығын 

сақтаудың  ,  әрі  олрды  практикада 

қолдануды кӛрсетеді 

Бақылау, сипаттау,идентификациялау, 

жіктеу,  биологиялық  нысандарды 

сұрыптаудың әдістерін қолдану. 

Биологиялық 

нысандарды 

құрылымдық 

және 


функциялық 

құрылысы 

және 

гомеостазының реттелу  механизмдерін  кӛрсетеді.Тірі 

жүйелердің  жағдайын  бағалау  мен 

анализ 

жасаудың физиологиялық 

негізгі әдістерін қолданады. 

 


тұқымды 

ӛсімдіктердің  жыныс 

жасушаларының 

дамуы. 


Тұқымды 

ӛсімдіктердің қосарлы 

ұрықтануы. 

Омыртқасыз 

және 

омыртқалы жануарлар ұлпаларының 

онто- 


және 

филогенездегі 

шығу 

тегі, 


негізгі 

құрылысы, 

дамуы, 

қызметі. Эпителиальды 

шегаралық    ұлпалар. 

Ішкі  орта  ұлпалары: 

қан, 


лимфа, 

лимфомиелоидтты, 

борпылдақ 

және 


интерстициалды 

ұлпалар. 

Тірек, 

дәнекер 


ұлпалар. 

Бұлшық  ет  ұлпалары: 

тегіс, 

кӛлденең-жолақты, 

жүрек. 


Жүйке 

ұлпалары: 

нейрондар,  синапстар, 

рецепторлар, 

нейросекреторлы 

жасушалар. 

Нейроглия. жүктеу 467.08 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет