Жалпы редакциясын басқарған Ғалымқайыр Мұтанов Жауапты редакторжүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет1/15
Дата22.01.2017
өлшемі2.8 Kb.
#1143
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Аманат
ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
АМАНАТ 
IV
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Ғылыми-педагогикалық қауымдастығы өкілдерінің  
мақалалар жинағы
Алматы 
«Қазақ университеті»
2016

2
ӘОЖ 01
КБЖ 72
         А 52
Баспаға әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті  
Ақсақалдар кеңесі және  
Редакциялық-баспа кеңесі шешімімен ұсынылған 
Жалпы редакциясын басқарған
Ғалымқайыр Мұтанов
Жауапты редактор
Зұлқайыр Мансұров
Редакция алқасының мүшелері:
Шолпан Джаманбалаева
Талғат Мекебаев
Меңдігүл Ноғайбаева
Калима Туенбаева
Марғұлан Ақан
 
Аманат  IV:  әл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ  Ғылыми-
педагоги ка лық қауымдастығы өкілдерінің мақалалар жинағы 
/ жауапты ред. З. Мансұров. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. 
– 289 бет.
ISBN 978-601-04-1792-2
Бұл кітапқа әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Ғылыми-
педагогикалық  қауымдастығы  өкілдерінің  мақалалар  жинағы  еніп  отыр. 
Университет өмірінде ғана емес, отандық, сондай-ақ әлемдік ғылым мен 
білім  саласында  зор  беделі  бар,  көргені  мен  түйгені  мол,  өмірдің  небір 
қиын-қыстау  кезеңдерінен  өткен  жандар  ретінде  танымал  ғалымдардың 
өмірлік тәжірибесі, ой-толғамдары, болашақ жастарға деген ізгі тілектері 
берілген. «Аманат» болашақта дәстүрлі түрде шығып тұратын көп сериялы 
жинақтың 4-ші кітабы.
Жинақ студент жастар мен көпшілік оқырман қауымға арналған.
ӘОЖ 01 
КБЖ 72 
ISBN 978-601-04-1792-2 
© Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2016
А  52

Аманат
3
МҰТАНОВ 
Ғалымқайыр Мұтанұлы
Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ ректоры,
академик
АЛҒЫ СӨЗ
«Қарты  бар  ел,  қазыналы  ел»  дейтін  халықпыз.  Ата-дәстүр 
мен салтымызды берік ұстанып келе жатқан ел ретінде алдыңғы 
буынға құрмет көрсету – парызымыз. Осы орайда қолдарыңызға 
тиіп отырған «Аманат» жинағының IV томы ғылым мен білімге 
берілген, шығармашылық ортаның бел ортасында жүрген ғалым, 
профессор, академик сынды ақсақалдарымыздың жастарға айтар 
лебіздерімен, ақыл-кеңестерімен тағы да толысып отыр. 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 2010 жыл- 
дан бері «Ақсақалдар кеңесімен» жұмыс істеп келеді. Кеңестің 
мүшелері  университет  үшін  ғана  емес,  мемлекет  үшін  де 
еңбек  сіңіруде.  Бүгінгі  күнге  дейін  ілімін  ұрпаққа  үйретуден 
жалықпаған  қарттарымыз  университет  қабырғасында  көптеген 
жемісті еңбектердің жаршысы болып жүр. 
Бүгінгі  таңда  әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық  универ-
ситетіне  еліміздегі  көшбасшы  жоғары  оқу  орны  ретінде  үлкен 
міндеттер  жүктеліп  отыр.  Соңғы  бес  жыл  ішінде  QS  World 

Аманат
4
University  Rankings  халықаралық  рейтингісінде  326  орынға 
көтеріліп, әлем мойындаған 800 жоғары оқу орындарының ішінде 
300-ге еніп, 275 орынға жеттік. Бұл біз ҚазҰУ әлем назарындамыз 
деген сөз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Мәңгілік 
ел»  ұлттық  идеясы  –  Қазақстан  халқын  біріктіретін  әрі  жас 
ұрпақты тәрбиелеуде басты құндылық болып табылатын бірегей 
ұғым  болып  қалмақ.  Сонымен  қатар,  «100  нақты  қадам»  Ұлт 
жоспары  келешекке  деген  сенімді  арттырып,  елімізді  тағы  бір 
белеске алып шығушы жобалардың бірегейі екенін ескеру керек. 
Осы  жолда  әл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ-дың  алдына  қойған 
мақсаты,  жас  ұрпақ  тәрбиесі  мен  ғылымға  келген  жастарды 
ынталандыру, оларды жігерлендіріп, жаңашылдыққа бастау. 
Бүгінгі жас ұрпақ өткенімен мақтанып, бүгінімен марқайып, 
ертеңіне  үміт  артып  отырған  буын.  Сондықтан  жастарымыз 
ғасырдың  алға  қарыштап  дамуына  үлес  қосып,  қаншалықты 
жаңашыл  болуға  талпыныс  жасағанымен  өткенінен  тәжірибе 
алмай ұзаққа бара алмайтынын тарих та аңғартып берді. Біздің 
ақсақалдар  кеңесі  осы  жолда  дұрыс  бағыт  пен  бағдар  сілтеуші 
бағдаршам секілді жас буынға өз тәлімдерін беруге ат салысып 
келеді. Жалпы қазақстандық ғылым мен білімнің, мемлекетіміздің 
әлеуметтік-экономикалық  дамуына  үлестерін  қосып  жүрген 
қарттардың еңбегі зор әрі жемісті. 
ЖАС  ДОС!  Қолыңызға  тиіп  отырған  «Аманат»  жинағының 
бұл томында сіздер біз айтып өткен ақсақалдардың жеке өмірімен 
сырласып,  олардың  еңбек  жолдарымен  танысатын  боласыздар. 
Сіздер  үшін,  сіздердің  келешек  үшін  «Аманат»  кітабы  тағы  да 
оқырманға  жол  тартпақ.  «Аманат»  алдыңғы  толқынның  кейінгі 
толқынға берген серпіні. Бұл кітап сіздердің және сіздер секілді 
жас ұрпақтың сенімді серігіне айналады деп сенемін. 

ҚАРТТАРЫМ – АСЫЛ ҚАЗЫНАМ

Аманат
6
АБАЙДЕЛЬДИНОВ
Тлеухабыл Мусинович
Кандидат юридических наук
Родился 20 ноября 1954 г. в селе Каменевка Шемонаихинского 
района Восточно-Казахстанской области.
В 1975-1980 гг. – студент юридического факультета КазГУ им. 
С.М. Кирова.
В  1987-1990  гг.  –  аспирант  кафедры  трудового  права 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
В  период  с  1991  г.  по  1993  г.  –  преподаватель,  старший 
преподаватель кафедры трудового права и гражданского процесса 
юридического факультетаКазГУ.
В  1993-2005  гг.  –  заведующий  кафедрой  трудового  права  и 
гражданского процесса юридического факультета КазГУ.
В  2005-2008  гг.  –  заведующий  кафедрой  трудового, 
экологического права и гражданского процесса КазГЮУ.
В  2008-2011  гг.  –  заведующий  кафедрой  трудового  права  и 
гражданского процесса КазНУ им. аль-Фараби.
С 1994 по 2003 гг. – член Дисциплинарного Совета Акимата г. 
Алматы, член ЦК Демократической партии «Әділет», выдвигался 
кандидатом  на  выборы  в  депутаты  Мажилиса  Парламента 
Республики Казахстан.
В  2001  и  2005  гг.  был  награжден  правительственными 
наградами  к  10-летию  обретения  независимости  Республики 
Казахстан  и  к  10-летию  Конституции  Республики  Казахстан: 
Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 
10 жыл» 2001 жылғы желтоқсаның 3-дегі»; Юбилейная медаль 
«Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл».

Аманат
7
ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ  
КАЗНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ
П
осле  окончания  учебы  в  средней 
школе  имени  Героя  Советского  Союза  
И.М.  Астафьева  в  пос.  Усть-Таловка 
Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской 
области Казахстана я в ���� году, недобрав необходи-
 в ���� году, недобрав необходи-
мые баллы для поступления на юридический факуль-
тет  КазГУ  им.  С.М.  Кирова,  поступил  на  работу 
в  Восточно-Казахстанский  медно-химический 
ком бинат.  Занимаясь  спортом,  общественной 
работой,  не  забывал  о  подготовке  к  поступлению 
в  университет:  штудировал  учебные  программы, 
необходимые для сдачи экзаменов. Однако в ���3 году 
был  призван  в  ряды  Советской  Армии  и  проходил 
срочную службу в Киевском военном округе. И сейчас, 
много  лет  спустя,  я  с  болью  и  горечью  слежу  за 
событиями, происходящими в Украине в тех местах, 
где проходила моя служба. Сравнивая Украину ���3-
���5  годов  с  современной  страной,  поражаешься 
тому  изменению,  что  претерпела  эта  прекрасная 
страна,  которая  достойна  славной  участи.  Меня 
окружали  прекрасные  люди,  местное  население 
отличалось гостеприимством и душевной добротой. 
Верю, что Украина достигнет своих высот в мироустройстве. 
Мне  как  делегату  слета  отличников  боевой  и  политической 
подготовки Киевского военного округа, заместителю командира 
взвода, кандидату в члены партии к завершению срока срочной 
службы  поступило  предложение  от  командования  воинской 
части о направлении меня в Военный институт для обучения по 
специальности «правоведение» в г. Москве. Но преследуя мысль 
об обучении в КазГУ, и по совету матери, я отказался от данно-
, и по совету матери, я отказался от данно-
го лестного предложения. И, конечно, не сожалею, так как после 
демобилизации в 1975 году я поступил в КазГУ им. С.М. Кирова 

Аманат
8
на  юридический  факультет,  достигнув  своей  мечты.  Я  был 
полон желания учиться по той специальности, которую в нашей 
семье  пришлось  осваивать  первым.  По  моим  стопам  пошел 
впоследствии  мой  брат  Е.М.  Абайдельдинов,  доктор  юридиче-
,  доктор  юридиче-
ских наук, профессор; супруга, сын, дочери, племянники и др.
С 1975 года по 1980 год, обучаясь на юридическом факультете, 
занимался общественной работой и спортом, принимал участие в 
научных студенческих кружках, направленных на исследование 
экономических  устоев,  теории  государства  и  права,  граж-
,  теории  государства  и  права,  граж-
данского  права,  трудового  права.  В  1980  году  по  решению 
Государственной комиссии был направлен на кафедру трудового 
права  и  гражданского  процесса  юридического  факультета 
КазГУ  в  качестве  ассистента  этой  кафедры.  И  с  этого  времени 
начался  отсчет  научной  жизни,  результатом  которой  являются 
более 300 статей, подготовка проекта коллективной монографии 
«Отдельные аспекты правового регулирования в сфере трудовых 
отношений  и  социального  партнерства»,  являюсь  одним 
из  авторов  Комментария  к  Трудовому  кодексу  Республики 
Казахстан, принятого 23 ноября 2015 года, учебных программ и 
др. Принимал участие во многих международных конференциях 
в Германии, США, Кипре, России, Литве, Кыргызстане, а также 
участвовал в Международном Экономическом Форуме (май, 2014 г., 
г. Астана), на котором одним из модераторов был ректор КазНУ 
им. аль-Фараби академик Г.М. Мутанов.
Работая  в  КазГУ,  возглавлял  комсомольскую  организацию 
юридического  факультета,  был  заместителем  председателя 
профкома  профессорско-преподавательского  состава  КазГУ. 
Долгое время был связан с работой студенческих строительных 
отрядов. С 1976 года по 1984 год, будучи бойцом, бригадиром, 
командиром  строительных  отрядов  и  районных  штабов 
ССО,  принимал  прямое  участие  в  возведении  жилых  зданий, 
животноводческих  и  иных  сельскохозяйственного  назначения 
объектов  в  Уйгурском,  Нарынкольском  районах  Алма-
Атинской  области.  При  непосредственном  руководстве  ректора 
академика  У.А.  Джолдасбекова  студенческие  строительные 
отряды  в  университете  в  те  годы  возглавляли  признанные 
лидеры и организаторы студенческого движения Р.А. Алшанов,  

Аманат
9
Б.А.  Амрекулов,  Б.Т.  Жумагулов,  А.К.  Кусаинов,  А.М.  Нурма-
гамбетов и др., впоследствии ставшими видными государствен-
 и др., впоследствии ставшими видными государствен-
ными и политическими деятелями Республики Казахстан.
В университете сложились и внастоящее время продолжают 
складываться добрые традиции, направленные на всестороннюю 
подготовку  специалистов  высокого  класса,  создание  благо-
приятного  морально-психологического  климата  среди  профес-
сорско-преподавательского состава и студентов, привития чувства 
патриотизма и любви к родине, к родному вузу.
Атмосфера  дружелюбия,  корпоративной  взаимоответ-
ствен ности,  высокая  научная  и  педагогическая  самоотдача 
профессорско-преподавательского состава, а также кропотливый 
труд  студентов,  являются  залогом  признания  КазНУ  им. 
аль-Фараби  приоритетным  вузом  Республики  Казахстан,  ее 
флагманом  в  сфере  высшего  образования.  Большой  вклад  в 
развитие университета в недалеком прошлом внесли и его первые 
руководители,  в  числе  которых,  несомненно,  можно  назвать 
академика  У.А.  Джолдасбекова,  профессоров  Е.А.  Ергожина, 
М.А. Абдильдина, К.Н. Нарикбаева, академика Г.М. Мутанова.
Одним из памятных событий университета было чествование 
его 50-летия, которое воистину приобрело всесоюзное значение, 
в  котором  приняли  участие  политические  и  государственные 
руководители Казахстана, союзных республик и СССР. Одним из 
организаторов проведения мероприятия всесоюзного масштаба, 
наряду с академиком У.А. Джолдасбековым, был самый молодой 
проректор  в  союзном  государстве  –  30-летний  Б.Т.  Жумагулов. 
Помню,  отвечая  за  автотранспортное  обеспечение  гостей 
юбилейного  торжества,  за  значительную  экономию  денежных 
средств, выделенных на содержание транспорта, я был поощрен 
руководством университета.
В  1987  году  Министерством  образования  республики  по 
рекомендации КазГУ был направлен на учебу в очную аспирантуру 
юридического  факультета  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,  где 
обучался на кафедре трудового права и научным руководителем 
был ее заведующий – д.ю.н., профессор А.Д. Зайкин. Учеба в этом 
престижном университете многому меня научила, привила иссле-
довательские навыки, умение оперировать методами научного по-

Аманат
10
знания. На кафедре я был избран ее профоргом, читал лекции на 
вечернем факультете юридического факультета, вел семинарские 
занятия на очном факультете. Многим я обязан своему учителю, 
наставнику, ученому, д.ю.н., профессору А.Д. Зайкину, который 
мне в 1990 году, когда я еще обучался в аспирантуре, предложил 
остаться  работать  на  кафедре.  Но  отсутствие  жилья,  а  также 
мой долг перед КазНУ им. аль-Фараби подвигли меня вернуться 
в  свой  родной  университет.  Но  связь  с  кафедрой  трудового 
права  юридического  факультета  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова 
поддерживается и не прерывается до сих пор. По ее предложению 
мою  фамилию  внесли  в  список  ученых-трудовиков  Российской 
Федерации.
Годы учебы в аспирантуре, безусловно, были насыщенными 
и увлекательными. Конец 90-х годов был весьма бурным и, как 
известно, шел постепенный распад СССР. На одном из митингов 
недалеко от станции метро «Университетская» я впервые увидел 
Б.Н.  Ельцина  и  А.А.  Сахарова.  По  сравнению  с  А.А.  Сахаро-
.  Сахарова.  По  сравнению  с  А.А.  Сахаро-
А.А.  Сахаро-
.  Сахаро-
вым, Б.Н. Ельцин выступал напористо, громко, как искушенный 
оратор.  Среди  массы  людей,  присутствующих  на  митинге,  он 
приметил меня. И после окончания митинга, окруженный людьми 
подошел ко мне и спросил откуда я и какой регион представляю. 
Услышав  мой  ответ,  он  одобрительно  отозвался  о  Казахстане, 
отметив, что республика первой задала тон решительной борьбы 
за национальные интересы. Академик А.А. Сахаров также хоро-
. Академик А.А. Сахаров также хоро-
А.А. Сахаров также хоро-
. Сахаров также хоро-
шо высказался о Казахстане, но его голос был тихим и своеобраз-
ным по тембру. Случайная встреча с этими выдающимися людьми 
дала мне ключ к пониманию и поддержке политики Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. Конечно, впоследствии 
у  меня  было  много  встреч  со  знаменитыми  политиками,  мини-
страми, депутатами разных уровней, космонавтами, писателями, 
поэтами, но эта минутная встреча имела в моей жизни определя-
ющее решение. Несмотря на предложение связать свою судьбу с 
осуществлением государственной службы, я был верен научно-
педагогической деятельности, на которую меня благословила моя 
мама Назигуль Акшагановна.
КазНУ им. аль-Фараби на сегодняшний день является лидером 
Генерального  рейтинга  вузов  Казахстана,  первым  в  истории 

Аманат
11
страны  лауреатом  премии  Президента  Республики  Казахстан 
«За  достижения  в  области  качества»,  дипломантом  Премии 
Содружества Независимых Государств за достижения в области 
качества продукции и услуг. КазНУ им. аль-Фараби, будучи чле-
, будучи чле-
ном  Международной  Ассоциации  университетов  и  соучредите-
лем Евразийской Ассоциации университетов, первый среди вузов 
Казахстана и стран Центральной Азии подписал в г. Болонье Ве-
ликую Хартию Университетов, успешно прошел международную 
сертификацию  на  соответствие  системы  менеджмента  качества 
(СМК) требованиям международных стандартов ИСО 9000:2000 
и  получил  свидетельства  крупнейших  мировых  сертификаци-
онных  центров  –  Международной  сертификационной  системы 
IQNET. 
Университет  обладает  огромным  образовательным,  научным, 
духовно-воспитательным,  инновационным  и  производственным 
потенциалом,  который  направлен  на  подготовку  специалистов 
высшей квалификации, дальней шую интеграцию в мировое обра - 
зовательное  пространство,  раз витие  фундаментальных  и  при-
кладных  исследований,  их  внедрение  в  производство.  КазНУ  им. 
аль-Фараби  на  сегодня  первый  и  единственный  ВУЗ  системы 
образования  Республики  Казахстан,  который  награжден  специальным 
дипломом  авторитетного  международного  агентства  Thomson 
Reuters «За выдающиеся достижения в области науки в 2011 году». 
В  Казахском  национальном  университете  им.  аль-Фараби 
научно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  вы-
полнение исследовательских проектов, хозяйственных договоров 
и  реализацию  результатов  интеллектуальной  собственности  в 
виде публикаций и докладов на международных и региональных 
площадках образовательного и научного пространства. Одной из 
приоритетных  задач  КазНУ  им.  аль-Фараби  является  развитие 
прикладных  и  фундаментальных  научных  исследований, 
вовлечение  в  научную  деятельность  студентов,  магистрантов, 
докторантов, в частности, в исследование научных тем грантовых 
проектов, объявленных на конкурс Министерства образования и 
науки Республики Казахстан. 
Членами  научных  групп  исследования  грантовых  проектов 
Министерства  образования  и  науки  РК,  руководимых  к.ю.н., 

Аманат
12
доцентом  Т.М.  Абайдельдиновым,  являются  преподаватели, 
магистранты,  студенты  кафедры  гражданского  права  и  граж-
данского  процесса,  трудового  права  юридического  факультета 
КазНУ  им.  аль-Фараби,  В  рамках  исполнения  задач  грантовых 
проектов «Социальное партнерство в сфере социально-трудовых 
отношений  в  Республике  Казахстан:  теория,  практика  и 
перспективы» и «Модернизация социально-трудовых отношений 
и  трудового  законодательства  в  условиях  созидания  Общества 
Всеобщего  Труда»  и  в  целях  реализации  Посланий  Президента 
страны  Нурсултана  Абишевича  Назарбаева,  в  том  числе,  в 
условиях  претворения  в  жизнь  Плана  нации  -  100  конкретных 
шагов  по  реализации  пяти  институциональных  реформ  Главы 
государства,  научно-исследовательская  группа  осуществляет 
активную  исследовательскую  деятельность.  К  ней  относятся 
вопросы  социального  партнерства;  выработка  эффективной 
модели  социально-трудовых  отношений;  разработка  рекомен-
даций  совершенствования  социальной  ответственности  субъек-
тов гражданского общества; гармонизация социального, трудового 
законодательств государств ЕАЭС; всестороннее иссле дование ин-
 ЕАЭС; всестороннее иссле дование ин-
ститутов трудовых законодательств Республики Казахстан, отдель-
ных  развитых  стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья,  междуна-
родных трудовых стандартов и правоприменительной практики с 
последующим внедрением их результатов в национальное трудовое 
законодательство,  в  создание  эффективной  модели  социально-
трудовых  отношений,  на  основе  построения  системы  подходов, 
способов  и  методов  гармонизации  трудовых  законодательств 
государств Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) с учетом 
исторических, правовых традиций, экономических, политических, 
социальных условий, уровня правосознания населения и др.
Научно-исследовательскими  группами  грантовых  проектов 
проводится  политика  международного  сотрудничества  с  вузами 
республики,  стран  СНГ,  с  выдающимися  зарубежными  учеными, 
научными  деятелями,  как,  например  с  д.ю.н.,  профессором, 
заведующим  кафедрой  трудового  права  юридического  факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
А.М. Куренным; д.ю.н., д.и.н., профессором, заведующим кафедрой 
трудового  и  финансового  права  Ярославского  государственного 

Аманат
13
университета  им.  П.Г.  Демидова  А.М  Лушниковым;  д.ю.н.,  про-
;  д.ю.н.,  про-
д.ю.н.,  про-
.,  про-
фессором  кафедры  трудового  и  финансового  права  Ярославского 
государственного  университета  М.В.  Лушниковой;  д.ю.н.,  про-
;  д.ю.н.,  про-
д.ю.н.,  про-
.,  про-
фессором,  заведующим  кафедрой  трудового  права  Уральского 
государственного  юридического  университета  С.Ю.  Головиной; 
к.ю.н., доцентом кафедры трудового права и охраны труда Санкт-
Петербургского  государственного  университета,  руководителем 
Секретариата  заместителя  Председателя  Конституционного  Суда 
РФ В.В. Коробченко; к.ю.н., доцентом кафедры трудового права и 
охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета, 
начальником  Отдела  по  обеспечению  судебных  заседаний 
Конституционного Суда РФ В.А. Сафоновым; д.ю.н., профессором 
кафедры  уголовного  права  Ессентукского  института  управления 
бизнеса  и  права  А.М.  Губиной;  д.ю.н.,  профессором  кафедры 
трудового права МГУ имени М.В.Ломоносова Г.В. Хныкиным; к.ю.н., 
доцентом  кафедры  трудового  и  социального  права  юридического 
факультета  Южно-Уральского  государственного  университета 
Н.П.  Дацко;  д.ю.н.,  профессором  кафедры  конституционногои 
муниципального  права  Кубанского  государственного  универ-
ситета  Р.М.  Дзидзоевым;  заведующим  кафедрой  трудового  права 
Юридического института Кыргызского национального университета 
им.  Ж.  Баласагына  К.С.  Раманкуловым;  к.ю.н.,  доцентом, 
заведующим  кафедрой  гражданского  и  трудового  права  Одесской 
национальной  морской  академии  А.В.  Скоробогатько;  к.ю.н., 
доцентом,  заведующим  кафедрой  правоприменительной  техники 
и  юридического  консультирования  Юридического  института 
ФГБОУ  ВПО  «Пятигорский  государственный  лингвистический 
университет»  Х.А.  Тхабисимовым;  д.ю.н.,  заведующим  кафедрой 
трудового и корпоративного права, главным научным сотрудником 
Центра  трудового  права  Учреждения  образования  Федерации 
профсоюзов  Беларуси  «Международный  университет  «МИТСО» 
К.Л.  Томашевским  и  др.  Заведующий  кафедрой  трудового  права 
юридического  факультета  МГУ  им.  М.В.Ломоносова,  д.ю.н.,  про-
.,  про-
фессор А.М.Куренной является соруководителемгрантового проекта 
«Модернизация  социально-трудовых  отношений  и  трудового 
законодательства  в  условиях  созидания  Общества  Всеобщего 
Труда».

Аманат
14
Совместно  с  Северо-Кавказским  институтом  Академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, юридическим факультетом КазНУ им аль-
Фараби, кафедрой гражданского права и гражданского процесса, 
трудового  права  научно-исследовательской  группой  МОН  РК 
29  –  30  апреля  2014  года  была  организована  Международная 
научно-практическая  конференция  «Гармонизация  социального 
и  трудового  законодательства  в  сфере  защиты  прав,  свобод  и 
интересов  граждан  в  условиях  Евразийского  Экономического 
Союза: теория, практика и возможности». 
Научно-исследовательской  группой  были  заключены  Дого-
вора  о  взаимном  сотрудничестве  и  научно-исследовательской 
деятельности с:
1)  кафедрой трудового права МГУ имени М.В. Ломоносова;
2)  центральным  комитетом  Горно-металлургического  проф-
союза Кыргызстана;
3)  кафедрой  трудового,  земельного,  экологического  права 
юридического института при КНУ им. Ж.Баласагына Республики 
Кыргызстан.
17-18 апреля 2015 года совместно с кафедрой гражданского 
права  и  гражданского  процесса,  трудового  права  юридического 
факультета Казахского национального университета имени аль-
Фараби  был  проведен  международный  круглый  стол  на  тему: 
«Перспективы  модернизации  социально-трудовых  отношений 
и  трудового  законодательства».  Цель  международного  круглого 
стола:  обсуждение  учеными,  специалистами,  магистрантами 
и  студентами  проблем  модернизации  социально-трудовых 
отношений  и  трудового  законодательства,  выработка  реко-
мендаций,  предложений  по  совершенствованию  действующего 
социального  законодательства  и  практики  правоприменения, 
а  также  выявление  исторических  концепций  о  справедливом 
государстве  для  рассмотрения  их  в  качестве  аналога  для 
построения Общества Всеобщего Труда в Республике Казахстан. 
Научно-исследовательской группой 30 октября 2015 года был 
проведен международный круглый стол на тему «Модернизация 
социально-трудовых  отношений  и  трудового  законодательства 
в условиях созидания Общества Всеобщего Труда в Республике 

Аманат
15
Казахстан», в организации которого приняли участие юридиче-
ский  факультет  КазНУ  им.  аль-Фараби,  кафедра  гражданского 
права и гражданского процесса, трудового права и Алматинский 
филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета про-
фсоюзов.
– Также были осуществлены следующие мероприятия:
–  разработаны  условия  для  создания  и  функционирования 
общественного  объединения  «Научно-практический  центр 
социального парт-нерства и профсоюзного строительства»;
–  проведен  правовой  мониторинг  законодательства  Рес-
публики  Казахстан  и  норм  международного  права  в  сфере 
социального партнерства по социально-трудовым отношениям в 
Республике Казахстан;
–  подготовлены  и  представлены  в  Инстит  законодательства 
Министерства  юстиции  Республики  Казахстан  экспертные  за-
ключения и научно-аналитические обзоры по теме исследования, 
касающиеся вопросов трудовых отношений и социального обе-
спечения Республики Казахстан;
– разработаны новые учебные комплексы по учебным дисци-
плинам социально-трудовой направленности;
– введены в учебную программу в качестве элективных новые 
учебные дисциплины и др.;
– проводится работа по внедрению достижений исследований 
в форме статей, монографий, учебных пособий, учебников и др.
С  1991  года,  после  завершения  аспирантуры,  работал 
преподавателем  на  кафедре  Трудового  права  и  гражданского 
процесса КазНУ им. аль-Фараби, а с 1993 года по 2010 год – заведу-
, а с 1993 года по 2010 год – заведу-
ющим этой кафедрой. В своей работе я посвятил себя науке и обуче-
нию, воспитанию студентов, магистрантов. Был ученым секретарем 
Совета  по  защите  докторских  диссертаций,  неизменно  руководил 
студенческими  научными  кружками,  организовывал  республикан-
ские, а также международные конференции. Руководил комиссией 
по разработке проекта Закона о труде в Республике Казахстан.
За  свой  скромный  вклад  в  дело  воспитания  молодежи,  их 
обучение  многократно  поощрялся  университетом,  награждался 
правительственными  наградами.  И  это  все  благодаря  делу 
служения родному вузу.

Аманат
16
В кругу семьи. Слева направо: дочь Айгуль, супруга Гульзахира, 
сын Алмабек
У Капитолия. США, г. Вашингтон

Аманат
17
В КазНУ
Выступление на конференции

Аманат
18


жүктеу 2.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет