Жақында кейбірінің ауласындағы суға тіпті жабайы үйректер жиналыпты. Енді бірі қыста жап­жүктеу 0.71 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата09.09.2017
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Жақында  кейбірінің  ауласындағы  суға  тіпті 

жабайы үйректер жиналыпты. Енді бірі қыста жап­

қан жеміс­жидектерін жертөлелерінен ала алмай 

отыр.


Жағдайдың  ауыр  екендігін  тұрғындар  ғана 

емес, төтенше жағдайлар жөніндегі қызметтің ма­

ман дары да растап отыр. Олар: «Кеседегі» су дең­

гейі  шектеулі  межеден  асып  кетті,  тіпті  соңғы  екі 

айдың  өзінде  үш  метрге  көтерілген,  сондықтан 

тұр ғындарды  апатты  аймақтан  көшіруге  шешім 

қабылдадық», – дейді.

Барлығы  аттандап  жатқанымен,  Зыряндағы 

бастық тар  мән  беріп  отырған  жоқ.  Қала  әкімі 

Алек сандр  Бар баш ов:  «Бір  айдың  ішінде  суды 

тартатын  стансы  орна тамыз,  сондықтан  бұған 

алаң дайтын түк те жоқ , су дың бағыты осы маң­

дағы Березовка өзеніне бұры ла ды», – дейді. 

Атышулы  «кесені»  бұрын  «Қазмырыш»  кәсіп­

орны  пайдаланып,  солар  бақылауда  ұстапты. 

Биыл жыл басында «кесені» керексіз қылған олар 

қа ла әкімдігіне тапсырған. 

Жалғасы 2-бетте

иә

– Қазіргі біздің Парламент қабылдаған 

интернет  туралы  заңға  сәйкес,  интернет­

тегі  форум,  чат,  тіпті  блогтар  да  БАҚ­қа 

теңес тіріледі.  Ал  әлем  елдерінің  басым 

бөлігі интернетті бұқаралық ақпарат құра­

лы ретінде қарастырмайды. Бұл тұста елі­

мізде ғаламтор желісі БАҚ ретінде танылса, 

онда отандық БАҚ­тарға қатысты әкімшілік 

жауапкершілік пен қылмыстық жауаптылық 

чат,  блог,  форумдарға  да  таралады.  Бұл 

дұ рыс емес. Бәрімізге мәлім, біздің еліміз­

дегі БАҚ­тың өзіндік міндеттері мен белгілі 

бір  шектеулері  бар.  Сонда  азаматтардың 

өзара пікірлесетін жеке блогы да бұқаралық 

ақпарат  құралдарына  теңестіріле  ме?  Қа­

зіргі кезде біздің өзімізге қажетті ақпаратты 

ала  алатын,  қалаған  сайтымызға  кіретін 

мүмкіндігіміз  бар.  Ал  егер  интернетті  заң­

мен  шектейтін  болсақ,  онда  қандай  да  бір 

сайт тағы заңға сәйкес келіңкіремейтін ақ па­

рат үшін сайтты пайдалана алмаймыз. Жоқ 

–  Интернет  деген  –  ақпараттық 

қоғамның  негізгі  субстанциясы. 

Қазіргі кезде біз, бүкіл жер бетіндегі 

халықтар, ақпараттық қоғамда өмір 

сүріп жатырмыз. Ақпараттық қоғам­

нан алатынымыз – білім және ақпа­

рат.  Ақпараттық  қоғамда  шекара 

жоқ. Демек, шекара болмаса, ақпа­

рат  жүйесін  шектеп,  реттеу  керек. 

Шектеу  екі  түрлі  жолмен  жүргізілуі 

тиіс.  Бірінші  –  құқықтық  негізде. 

Екін ші  –  адамшылық  қағидалары 

негі зінде.  Алғашқысында  заң  және 

заңдар  жүйесі  қызмет  етеді.  Кейін­

гісінде қоғамдық пікір назарға алы­

нады. Осы екеуінсіз интернетті жал­

пы лама  қабылдауға  болмайды. 

Барлық өркениетті елдерде интернет 

жүйесіне  құқықтық  негізде  шектеу 

бар. Сондықтан да біз де Қазақстанда 

осындай заң қабылдаудамыз. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Барак оБама, 

АҚШ Президенті 

Барак Обаманың «Путин мырза 

іс  жүргізуде  бір  аяғымен  көне 

тәсілдерге  сүйенсе,  екінші  аяғын 

жаңашылдыққа  тіреп  тұр»  деген 

сөзіне жауап ретінде Ресейдің пре­

мьер­министрі  Владимир  Путин: 

«Біз  шайқалып  тұра  алмаймыз, 

сон дықтан қос аяғымызды да нық 

тіреп,  болашақта  тұрмыз»,  –  де­

генді айтқан болатын. Осыған бай­

ланысты АҚШ журналисі Мэйд жор 

Гарреттің Обамаға қой ған сауалы:

– Путиннің жауабынан кейін 

сөзіңізді қайтып аласыз ба? 

– Енді Путин мырзаның дәурені 

жүріп тұрғанда, бір аяғының қыр­

ғи­қабақ  соғысқа  тіреліп  қалғаны 

рас қой.

(АҚШ-тың Fox News журналынан)

№114 (114) 

11 шілде

сенбі


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

Ғарифолла Есім, 

ҚР Парламенті Сенатының 

депутаты:

Тамара КалЕЕва, 

«Әділ сөз» қоғамдық ұйымының 

төрайымы: 

Ш

АРА

3-бет

5-бет

6-бет

Ой­КөКПАР 

Адам естімеген 

айуандық


Жаңа газ құбыры 

жалғанды


Меркі мұрасы 

марғаулықты көтере ме?www.аlashainasy.kz

150,53

210,09

4,72

22,04

232,26

8183,17

843,56

994,71

59,97

908,70

Зырянда жер астынан 

жік шықты...

 интернет туралы заң ақпарат кеңістігін шын мәнінде тарылта ма?

Таяуда мәжілісте ақпараттық-коммуникациялық 

желілер туралы заң жобасы талқыланып, депутаттар 

бірауыздан шекара дегенді білмейтін ғаламторды 

заңмен шектеу керек деген шешімге келді. алайда 

аталған заң жобасының кемшіліктерін айтып, 

қарсылық білдірушілер де жоқ емес. Заңды 

жақтаушылар жас ұрпақты теріс жолға итермелейтін 

сайттардағы, блогтардағы заңсыздықпен күресу үшін 

заң қажет десе, енді біреулер интернетті заңға 

бағындыру адамның жеке басының құқығын 

шектейді, мемлекеттің ақпарат аясын тарылтады 

деген уәж айтуда. Жергілікті журналистер, сондай-ақ 

кейбір халықаралық ұйым өкілдері аталмыш заңның 

қабылдануына наразылық білдірген болатын. Заңды 

қажетсіз деп тапқандардың пікірінше, интернет 

туралы заң қазақстанның халықаралық имиджіне, 

беделіне нұқсан келтіреді. сонымен, қоғамның 

осындай қарсылығына қарамастан қабылданып 

отырған заң тиімді ме, тиімсіз бе? 

М

әСЕ

л

Еәкімдердің айлығы мен байлығы қанша?

Екінші жағынан, әртүрлі министрліктің тарапынан 

халыққа көрсетілетін 131 қызмет түрі бар. Бәрі де осы 

орталықтар арқылы жүзеге асырылады. Оның тек 25­і 

ғана  әділет  министрлігіне  тиесілі  екен.  Ал  заң 

бойынша, бір министрліктің екінші бір басқа ми нистр­

ліктің үстінен бақылауға құқығы жоқ. Халыққа қызмет 

көрсету  орталықтарын  жергілікті  органдарға  та­

быстаудың бір себебі де осы. Бұл бастама мемле кеттік 

қызмет түрлерін халықтың өзіне бақылатуға мүмкіндік 

береді.  «Халыққа  қызмет  көрсету  орталық тарын 

басқару  енді  әділет  министрлігінің  құзырында  емес. 

өйткені  біз  өзіміз  халыққа  қызмет  көрсетеміз,  бұл 

жағдайда  өз­өзімізді  бақылауға  тиіс  емеспіз.  Біз  тек 

мемлекеттік  қызметтің  сапасын  арттыруға,  қызмет 

көрсету  стандарттарын  жақсартуға  және  жұрт 

тарапынан айтылатын сындарды түзетуге күш салатын 

боламыз»,  –  дейді  министрдің  орынбасары  Дулат 

Құс дәу летов. Оның айтуынша, аталмыш орталықтарды 

жергілікті атқарушы органдарға беру халықпен жұмыс 

істеуді  жақсартуға  септігін  тигізеді.  Министр ліктің 

аталмыш бастамасын Үкімет қолдап отыр.

Министрліктің  тарапынан  осы  сияқты  тағы  да 

бірқатар шаруалар атқарылып жатыр. Соның бірі – іс­

қағаз, құжат мәселелері. 

Жалғасы 2-бетте 

Кеше алматы қаласы-

ның аудан әкімдері жыл-

дық табысы мен жеке 

мүлкін көпші лік ке жа рия 

етті. Бұл – республика 

көлемінде жария лан-

ған «Өзің нен баста» 

акциясының талабы. 

Акцияға  қаладағы  Медеу, 

Түр  ксіб,  Жетісу  және  Алмалы 

аудан да рының  бас шылары  қа­

тысты. Жыл дық кірісте рін көпші­

лікке жа рия ла ған әкімдер айлық 

жалақы ларының  бір  жылдық 

мөлшері орта есеппен бір жарым 

мил лион теңгені құрай тын дығын 

мәлімдеді.  Аудан  бас шы лары 

одан өзге қала орталықта рын да 

үш және төрт бөлмелі пә тер лері 

мен  деклара цияда  көрсе тіл  ген 

қол ма­қол  ақшаларының  бар 

екендігін айт ты. 

ЦоН-ның басы 

«саудаға» түсті

әділет ведомствосына келген су жаңа 

министр Рашид Түсіпбеков жұмысына білекті 

сыбана кірісіп кеткен сыңайлы. министрлік 

тағына қонғанына көп болған жоқ десек те, 

аз шаруа бітірмепті. соның бірі – халыққа 

қызмет көрсету орталығын жергілікті атқарушы 

органдардың қарамағына беру. Рашид 

Түсіпбековтің сөзіне сенсек, мемлекеттік 

қызметтің сапасы сын көтермейді. министр 

әділет органдарының атына халық тарапынан 

айтылатын сынның негізі бар екенін 

жасырмады. сондықтан да, бір жағынан, 

министрлік осындай бастамаға баруға 

мәжбүр болып отыр. Бұл туралы кеше әділет 

министрлігінде министрдің төрағалығымен 

өткен алғашқы алқа мәжілісінде мәлім болды.

Шығыс қазақстандағы Зырян 

қаласында 100-ден астам отбасы 

«кеседегі» судан әбден зардап шегіп 

отыр. «Кесе» деп отырғандары – кен 

қазу жұмыстарының нәтижесінде 

пайда болған су қоймасы. Біреулері 

оны «кесе» десе, енді бірі «чашка» деп 

атайды. Тереңдігі 300 метрге жететін 

«кесенің» суы үйлерге жер астымен 

жетіп, жұрттың есін шығаруда.

ДАТ!

6-б

етте

Темірхан мЕдЕТБЕК:

ЖАСТАРДың әДЕБИЕТКЕ 

КЕлЕТін КЕЗЕңі өТіП, 

БЕРЕТін КЕЗЕңі БАСТАлДы Басшылардың табысы 

мен материалдық жағдайын 

жария етуі басқа мемлекеттік 

қызметкерлерге үлгі болса. Келесі 

жолы қаладағы департамент

басқарма басшылары мен басқа 

да мемлекеттік қызмет керлер 

кірістерін ресми түрде жарияламақ. 

«Халық билік басында отырғандар 

жайлы бәрін білуі тиіс». Шара 

барысында «Нұр отан» ХдП 

алматы қалалық филиалы төра-

ғасы ның орынбасары ақылбек 

Желдібаев осылай деді. оның 

айтуынша, жемқорлыққа тосқауыл 

қою бағытында прокуратура, сот, 

қаржы полициясы және халыққа 

қызмет көрсету орталықтарының 

өкілдері қоғамдық қабылдаулар 

өткізген. 

Жансая сЕРҒаЗықыЗы

Ербол әліқұлов, 

Жетісу ауданының әкімі:

– Бір айлық жалақым 

– 145 мың тең ге. Төрт 

бөл мелі пәте рім, екі жеке 

автокөлігім, декла рация­

да көрсе тіл ген қолма­қол 

қаражат және үшінші тұл­

ғаның атына рәсімделіп, 

сенімді бас қаруға беріл­

ген ком паниям бар. владимир УсТюгов, 

Түрксіб ауданының 

әкімі:

– Бір жылдық 

еңбекақым былтыр 1 

миллион 580 мың 

теңгені құрады.  

Үш бөлмелі пәтерім 

мен Талғар қаласында­

ғы саяжайға иелік  

етем.

махамбет БЕйдәлі, 

Медеу ауданының 

әкімі:

– Ай сайын 155 

мың теңге жалақы 

алам. Тимирязев 

көшесінде төрт бөлмелі 

үйім, декларацияда 

көрсетілген қолма­қол 

ақшам және жер 

телімім бар. 

марат ПіРіНБЕКов, 

Алмалы ауданының 

әкімі:

 – Бір жылда бір 

жарым миллион теңге 

жалақы алам, деклара­

цияда көрсетілген 20 

миллион теңге қара­

жатым бар. Одан өзге 

жылжымайтын және 

жылжымалы мүлкім жоқ. 

А

бай ОМАРОВ (колла

ж)


2

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№114 (114) 

11.07.2009 жыл, сенбі

www.alashainasy.kz

СаяСи  бюро

Халық пен қазы

ЖартыЖылдық  

Жаман өтпепті

Жоғарғы  сот  төрағасы  алдымен 

ай мақтан  келген  облыстық  соттың 

төра ғаларын тыңдады. Олардың әрбі­

рінің  баяндамасына  байыппен  зер 

салған бас қазы жеке­жеке бағыт сіл­

теп отыруды да ұмытқан жоқ. алыстан 

келген  әріптестері  сөздерін  аяқтаған 

соң, мінберге Мұсакеңнің өзі көтерілді. 

Облыстан  келген  төрағалар  айтар ла­

рын ресми тілде текіректетіп еді, олар ға 

«олай емес, былай» деп үлгі көрсет кісі 

келгендей,  бас  қазы  баяндамасын 

саңқылдап тұрып, қазақша түйдек тетті. 

Бір қуанарлығы, бірінші сатыдағы 

соттардың үкімдері мен шешімдеріне 

азаматтар тарапынан болатын шағым­

дар  азая  бастаған.  Сот  актілерінің 

саны,  сондай­ақ  жоғары  тұрған  сот­

тар дың  олардың  күшін  жоюы  да 

қысқарыпты.  Тіпті  жергілікті  соттарға 

істер мен өтініштер 2008 жылдың осы 

кезеңімен салыстырғанда 16 пайызға 

аз түскен. Тізе берсек, Мұсакең айтқан 

мұндай мысалдар көп. Солардың бірі 

– қамауға алуды санкциялау мәселе­

ле рі  бойынша  белгілі  бір  сот  тәжіри­

бесінің  қалыптасқандығы.  Биылғы 

жыл ғы  21  маусымдағы  жағдай  бо­

йын ша,  тұтқынға  алуға  санкция  беру 

жә не тұтқындау мерзімін ұзарту ту ра­

лы  12079  өтініш  қаралған.  Олардың 

11713­і  немесе  97  пайызы  қанағат­

тан ды рылыпты. Сонда орташа есеппен 

республикада бір айда 1720 адамды 

тұтқындауға санкция беріледі екен. түзейтін тұстар толып Жатыр

Жақсылық жүрген жерде жайсыз­

дық болмай қойсын ба?! Жоғарғы сот 

төрағасы  сот  ісінде  сылбырлық  та­

ныт қандарды да жайып салды. Эко­

номикалық  дағдарыстың  әсері  ме 

қайдам, кеткен кемшіліктерде көбіне 

экономикалық  соттар  көш  бастап 

тұр. Мысалы, Маңғыстау облысының 

мамандандырылған 

ауданаралық 

эко но микалық  сотында  сот  төрелігін 

жүзеге асырудың сапасы жақсармай­

ақ  қойған.  Онда  өткен  кезеңдегі 

секілді апелляциялық және қадағалау 

тәртібінде  күшін  жойған  шешімдер 

жөніндегі  көрсеткіштер  қазіргі  кезде 

де  республика  бойынша  ең  төмен 

деңгейде.  Яғни  –  1,8  пайыз.  ал  рес­

публика  бойынша  орташа  көрсеткіш 

– 1,1 пайыз. Сот жүйесінің жабықтығы 

– судьялардың түпкілікті тәуелсіздігін 

қамтамасыз  ету  жолында  кездесетін 

кедергілердің  бірі.  Мұнымен  қатар 

Батыс қазақстан экономикалық сотта­

ры ның – 1,7 пайыз, атырау және қос­

та най  облыстарының  1,5  пайыз  көр­

сеткіштері  республикадағы  орташа 

көрсеткіштен  жоғары  тұр.  Сот  ісінде 

ақсап тұрғандардың қатарында алма­

ты мен астана қалалары да бар. Мә­

селен,  жартыжылдық  қорытындысы 

бойынша іс жүргізу мерзімдері бұзы­

лып  қаралған  13  азаматтық  істің  ал­

тауы – астананың, жетеуі алматының 

сот тарына  тиесілі.  ал  Солтүстік  қа­

зақстан, Жамбыл облыстарында әкім­

шілік істер бойынша көрсеткіштер тө­

мен  болса,  «павлодар  облыстық 

со тында  бірінші  саты  бойынша  қыл­

мыстық  істерді  қарау  жөнінде  оң  өз­

герістер  жоқ»,  –  дейді  Жоғарғы  сот 

бас шысы. Бұдан да сорақысы, ақтөбе 

қалалық  сотының  судьясы  С.қосым­

бет ов  2004  жылдан  бері  облыс  бо­

йынша жыл сайын сот актілері күшінің 

жойылуына ең көп жол беріп келген. 

Сандармен  тізбелесек,  2004  жылы  – 

4, 2005 жылы – 12, 2006 жылы – 11, 

2007  жылы  –10,  2008  жылы  –  бес 

және 2009 жылы жеті шешімнің күші 

жо йылған және оның атына төрт жеке 

қаулы шығарылған. «Судья ата ғынан 

айыру  үшін  сот  төрелігін  жүзеге  асы­

рудың сапасы қандай деңгейге дейін 

жетуі керек, мұндай жұмысқа сот қа­

уымдастығы қашанға дейін шы дамақ? 

егер  сот  мониторингі  болмаса,  ол 

одан  әрі  заңсыздыққа  жол  беретін 

еді»,  –  дейді  төраға  ашына  сөйлеп. 

Же келеген  судьяларға  қатысты  да 

мұн дай  мысалдар  жетерлік.  Бір  ғана 

дерек,  біліксіздігінің  салдарынан  бү­

гін ге дейін 24 судья жұмыстан босап­

ты.  Кейде  судьялардың  да  үкімнің 

бәрі  өз  уысында  тұрғандай  аспандап 

ке тетіні  жасырын  емес.  Бірақ  кешегі 

басқосудағы қатаң ескертулер соттар­

дың  да  соттаушысы  бар  екенін  еске 

тү сіргендей. Жиналыстағы бір Жаңалық

енді судьялар қазылық жасағанда 

жаңа  форма  киіп  шығатын  болды. 

қара  түсті  матадан  кең­мол  тігілген 

киім үлгісін бүгін бір жұп қыз­жігіт киіп 

көрсетті.  Мойындарында  ақ  шарф 

бар.  ақ  пен  қара  сот  ісінің  символы 

де сек, сары түсті ұлттық оюмен безен­

ді рілген көк, алқа тәрізді мата киімнің 

жағасын  айналдыра  жауып  тұрады 

екен.

соттардың да соттаушысы бар

Жоғарғы соттың төрағалығына келгеніне жүз күнге жуықтаған 

мұсабек Әлімбеков мырза кеше алқалы жиын өткізді. судьялардың 

кеңейтілген кеңесі деп аталған бұл ауқымды шараға қазақстанның 

түкпір-түкпіріндегі түрлі деңгейдегі сот төрағаларының төрт көзі 

түгел келіп қатысты. Әрбір жаңа басшы өз жаңалығымен, сол 

саладағы іргелі реформасымен ерекшеленетіні анық. бұл тұрғыда 

мұсабек тұрғынбекұлы да қара жаяу емес секілді. ең алдымен, жаңа 

төраға барынша ашық, әділ сот жүйесін құру – басты міндетіміз деген 

нық қағиданы ұстанатынын білдірді. 

Бү

КпеСіз әңгі

М

е–  депутаттық  жұмыс  шаршатып, 

осы  каникулды  асыға  күткен  жоқсыз 

ба?

– ән айтсаң да, жаныңды жеп айтасың 

дей ді  ғой  қазақ.  Жолдың  азабын  жол 

жүрген біледі. Сырт көзге біз әдемі киініп 

алып, сән­салтанат құрып қана жүргендей 

көрінетін  секілдіміз.  Тіпті  кейбір  Бақ 

өкілдерінің айтуынша, арамызда қалғып­

мүлгіп  отыратындар  бар,  ештеңеге  бас 

ауыртпайтын адамдар сияқтымыз. Жалпы, 

мен  қай  ортада  болса  да,  өз  жолымды 

өзім  жасап  келе  жатқан  адаммын  деп 

ашық  айта  аламын.  Киіз  үй  тіктіріп,  аға­

йындармен  бірге  демалғым  келеді. 

Жұмыс тың кейде қатты шаршататын кез­

дері болады. әсіресе, биылғы жыл Сенат 

пен Мәжіліске, үкіметке оңай тиген жоқ. 

Дағдарыстың 

ауыртпалығы 

сезілгені 

анық.  Өзім  туралы  айтар  болсам,  соңғы 

2­3  жыл  бойы  қатарынан  қайғылы  жағ­

дайларды басымнан өткіздім. ел басқарып 

жүрген туған бауырым 55 жасында қайтыс 

болды.  Оның  қырқын  өткізіп  үлгермей 

жатып, тағы бір ағайынымыз дүние салды. 

Олардың  жылын  өткізіп  жатқанда  менен 

кейінгі 58 жастағы тетелес інімнің үйіндегі 

келініміз 44 жасында өмірден өтті. Сөйтіп, 

бір  адамның  басына  түскен  қиындықты 

ойлап көрсең, істеп жатқан жұмысың мен 

ішкі дүниеңді біріктіретін болсаң, шарша­

мақ  түгілі,  бүкіл  жүйкені  тоздыратындай 

болды. 

–  қарбалас  жұмыстардан  кейінгі 

қаладағы  демалысыңыз  қалай  өтеді. 

Әріптестеріңізбен, достарыңызбен бас 

қосып,  бильярдқа  немесе  мейрамха-

наға барып тұрасыздар ма?

– Мен сенбі­жексенбі күні мына жаққа 

барамын  деп  жоспарлаған  емеспін.  Бұл 

балаларыма «бәленшебайдың баласымын,  

әкем түгенше» дегендеріңді естімейін» деп айтамын

мұрат алмасбеКұлы

басы 1-бетте

қазір халық санасында «қажетті құ­

жат тарыңның  арасына  «шықырлауы­

ғың ды» қыстырып жібермесең, шаруаң 

уақытында бітпейді» деген пікір қалып­

тасып, әбден сіңіп кеткен. Оған еліміз­

дегі қалыптасқан бюрократиялық жағ­

дай  әсер  етеді.  Сондықтан  минис тр лік 

сыбайлас  жемқорлықтың  тамы рына 

балта  шабу  үшін  және  құжаттарды 

әзірлеу  мерзімін  қысқартуға  ақпарат­

тық  технология  әлеуетін  кеңінен  пай­

дала ну ды жоспарлап отыр. Бұл сондай­

ақ  құжаттарды  беру  процесін  авто­

маттан дыруға мүмкіндік береді. 

Тағы  бір  мәселе,  нотариустар  енді 

нарық заңына көшетін болады. Бұрын­

ғы  нотариаттар  сапына  квота  белгілеу 

және  орын  бөлу  институтын  жою  мә­

селесі де пысықталып жатыр. Яғни енді 

нотариусқа 

қажеттілік 

халықтың 

сұранысы  және  ұсынысы  бойынша 

анықталатын болады. Рашид Түсіпбеков 

бұл  жағдайда  нотариустар  арасында 

бәсекелестік туады деп есептейді. Олай 

болатын  болса,  халыққа  көрсетілетін 

қызмет  сапасы  артып,  қызмет  құны 

арзандайды деген сөз. 

нотариаттық,  адвокаттық,  бағалау 

және сарапшылық қызметтерді жүзеге 

асыруға берілетін лицензия үшін, сон­

дай­ақ  зияткерлік  меншік  құқықтарын 

тіркеу  бойынша  құжат  тапсыру  үшін 

сонау  орталық  органға  сабылып  жүр­

мей тін боласыз. Оның бәрі енді аумақ­

тық әділет бөлімшелері арқылы жүзеге 

асатын болады. Бұл шалғайда тұратын 

халық үшін қолайлы.

Сонымен қатар, әділет министрлігі 

адвокаттық және нотариаттық қызметті 

жүзеге  асыру  құқығы  үшін  лицензия 

алатын  кандидаттарды  аттестаттауды 

жүргізу функцияларын да тиісті кәсіби 

қоғамдық бірлестіктерге беріп жатыр. салтан сӘКен, 

Астана

МәСеле


Цон-ның басы «саудаға» түсті

әдет соңғы кездері ғана қалыптасып келе­

ді.  Менің  балаларым  да  үйден  алыстап 

көрген  жоқ,  мен  де  олардан  алыстап 

көрген емеспін. Оның үстіне балаларым­

ның үшеуі қыз. үйден шығып кетсең, олар 

жәутеңдеп  тұрады.  іздеп  қалғандықтан 

емес,  «папа,  біз  де  неге  бармадық»  де­

гендей қылады. Сондықтан мүмкіндігінше 

солармен бірге жүргенді қалаймын. Кейде 

бір сәті түскен уақытта азаматтар шақы ра­

ды.  «Бильярдқа  барайық»  дейді  немесе 

«ауылдан  сарқыт  келді»  дейді.  Одан  да 

бас тартпаймын. Барып жолдастарыммен 

әңгімелесіп,  ешкімнен  шет  қалмай  ара­

ласып тұрамын. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.71 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет