Ж. молдағалиев атындағы облыстық Ғылыми-ҽмбебап кітапханасыжүктеу 300.11 Kb.
Pdf просмотр
бет3/3
Дата09.01.2017
өлшемі300.11 Kb.
1   2   3

 

 

 

 

 

 

 

28 ҼР ЖЫЛДАРЫ ЖАЗЫЛҒАН БАСПАСҾЗ БЕТТЕРІНДЕГІ 

ҾЛЕНДЕРІ МЕН МАҚАЛАЛАРЫ   

 

  

1963 

12. Набиуллин Ж.Ел аузынан: [шешендік тапқырлық сӛздер] //  

      Орал ӛңірі.-1963.-11 тамыз. 

13. Набиуллин Ж.Ұзақ сонар: [фельетон] // Батыс Қазақстан.- 

      1963.-24 қырқүйек.    

14. Набиуллин Ж. Шопан жігіттің әңгімесі: [Казталов ӛндіріс  

      басқармасының озат шопаны жайында] // Орал ӛңірі.-1963.- 

      9 шілде. 1964 

15. Набиуллин Ж.Адам аяғынан тік тұрды: [Землячка заводының  

      жұмысшысы Чурсин Павелдің ӛміржолы] // Орал ӛңірі.-1964.- 

      5 сәуір. 

16. Набиуллин Ж.Адамның кейбір кездері: [ӛлең] // Орал ӛңірі.- 

      1964.-12 қаңтар. 

17. Набиуллин Ж.Кӛңіл-күй әуендері:[ӛлеңдер] // Орал ӛңірі.- 

      1964.-29 сәуір. 1965 

18. Набиуллин Ж.Даубайдың жұлдызы: [әңгіме] // Орал ӛңірі.- 

      1965.-14 наурыз. 

19. Набиуллин Ж.Жаңа ӛлеңдер // Орал ӛңірі.-1965.-18 шілде. 

20. Набиуллин Ж.Сегізаяқтар: [ӛлең] // Орал ӛңірі.-1965.-29  

      қыркүйек. 1967 

21. Набиуллин Ж. Алғы шеп: ӛлең // Октябрь шұғыласы: Қазақстан  

      ақындарының ӛлеңдері.-Алматы: Жазушы, 1967.-152 б. 

 

1968  

22. Набиуллин Ж. Атадан–әкеге, әкеден–балаға: [ӛлең] //  

      Лениншіл жас.-1968.-1 қаңтар. 

 

 

  

 

29 23. Набиуллин Ж. Дұрыс, Қәрия дұрыс. Ӛжеттер маршы. Соңғы  

      шырпы:[ӛлеңдер] // Қазақ әдебиеті.-1968.-23 наурыз. 

24. Набиуллин Ж.Жер туралы жыр:[ӛлең] // Лениншіл жас.-1968.- 

      15 наурыз. 

25. Набиуллин Ж.Тірліктегі бір қымбаттым. Досым мен екеуміз. 

      Ақындар. Қаратпа сӛйлем. Қара шаңырақ. Кел, қара кӛз:  

      [ӛлеңдер]  // Орал ӛңірі.-1968.-29 маусым. 

 

1969 

26. Набиуллин Ж. Қасқа жол-қасіретке бастайтын жол: [ӛлең]  

      //Жұлдыз.-1969.-№1.-54-55 б. 

   


    

1972 

27. Набиуллин Ж.Кеш жарық:[ӛлең] // Орал ӛңірі.-1972.-25  

      қараша. 

1973 

28. Набиуллин Ж.Сүйінші.Тыныштық.Жаңбыр. Сауал. Табиғат  

      тамашасы:[ӛлеңдер] // Орал ӛңірі.-1973.-26 мамыр. 

 

1976  

29. Набиуллин Ж. Кӛктем – сәбилік шақ: [ӛлең] // Орал ӛңірі.- 

      1976.-14 сәуір.-4 б. 

1977  

30. Набиуллин Ж. Әр жылдар бояуы: [Ӛлең] // Орал ӛңірі.-1977.-9  

      сәуір. 

31. Набиуллин Ж.Асыққан жӛн: ӛлең // Қазақ совет поэзиясының  

      антологиясы.- Алматы: Жазушы,1977.- 527-528 б. 

 

1978  

32. Набиуллин Ж. Қайырғалиев М, Той толғауы: [ӛлең] // Орал  

      ӛңірі.-1978.-15 қыркүйек. 

33. Набиуллин Ж. Тұңғыш қонақ: [ӛлең] // Орал ӛңірі.-1978.-1  

      маусым.                       

 

             

 

30 1979  

34. Набиуллин Ж.Сапар сәті: [ӛлеңдер] // Орал ӛңірі.-1979.-25  

      тамыз.-4 б. 

1981  

35. Набиуллин Ж. Жан сырлары: [ӛлең] // Жұлдыз.-1981.-№5. 

36. Набиуллин Ж. Жүріп келем.Шахмат.Тепе-теңдік.Париждықтар  

      Биі:[ӛлеңдер] //Қазақ әдебиеті.-1981.-22 мамыр. 

37. Набиуллин Ж. Лирофилософия. Түнгі сағат екі.Соңғы хат:  

      [ӛлеңдер] // Орал ӛңірі.- 1981.-15 сәуір.  

1982 

38. Набиуллин Ж. Жетпісінші жылдардың жастары: [ақынның  

      жарық кӛргелі тұрған  «Қас-қағым» атты ӛлеңдер жинағынан  

      үзінді] // Орал ӛңірі.-1982.-18 наурыз. 

39. Набиуллин Ж., Хасанов С. Жыр арқауы –жасампаз, ұлы  

      достық: [Облыстық ақындар жайлы толық бет] // Орал ӛңірі.- 

      1982.-22 мамыр. 

1983 

40. Набиуллин Ж. «Әнші жылдар» кітабынан: [ӛлеңдер] //Орал  

      ӛңірі.-1983.-18 тамыз. 

41. Набиуллин Ж. Намыс: [скетч] // Орал ӛңірі.-1983.-12 наурыз. 

 

***** 

42. Набиуллин Ж. Звездный яик: [стихи] // Приуралье.-1983.-20  

      янв. 

1984  

43. Набиуллин Ж. Тост: [ӛлең] // Орал ӛңірі.-1984.-12 шілде. 

44. Набиуллин Ж. Сенім шуағы // Жұлдыз.-1984.-№1.-175-176 б. 

 

***** 

45. Набиуллин Ж. Тост: [стихи] // Приуралье.-1984.-12 июль 

 

 

 

 


 

 

31 1985  

46. Набиуллин Ж. Мәңгі алау: [ӛлең] // Орал ӛңірі.-1985.-1 қаңтар.  

1986  

47. Набиуллин Ж. Автопортрет: [ӛлеңдер] // Орал ӛңірі.-1986.-13  

      желтоқсан. 

48. Набиуллин Ж. Біздің достығымыз: [ӛлең] // Орал ӛңірі.-1986.-6  

      ақпан

49. Набиуллин Ж. Жоғары кернеу: [ӛлең] // Жұлдыз.-№12. 

50. Набиуллин Ж. «Жоғары кернеу кітабынан»: [ӛлеңдер] //Орал  

      ӛңірі.-1986.-27 наурыз.- 4 б. 

51. Набиуллин Ж.Жаяу бүлкіл: [әзіл әңгіме] // Орал ӛңірі.-1986.-3  

      қыркүйек. 

52. Набиуллин Ж. Қарапайым адам: [ӛлең] // Мәдениет және       

       тұрмыс.-1986.-№12. ***** 

53. Набиуллин Ж. Признание: [отрывок из поэмы] /  пер.с каз.  

      Т. Азовской // Ленинск.смена.-1986.-13 дек. 

 

1987 

54. Набиуллин Ж.Анықтама: [қалада жұмысқа орналасу жӛнінде  

      жазылған әзіл әңгіме] //  Орал ӛңірі.-1987.-2 сәуір. 

55. Набиуллин Ж.Ӛмірдің кейбір сәттері: [әзіл әңгімелер]//Орал  

      ӛңірі.-1987.-25 наурыз. 

1988  

56. Набиуллин Ж. «Жоғары кернеу» кітабынан: [ӛлеңдер]//Орал  

      ӛңірі.-1988.-12 ақпан.-4 б. 

57. Набиуллин Ж. Құшағында бір ғажайып сая бар: [поэзия] //  

      Қазақ әдебиеті.-1988.-16 қыркүйек. 

 

1989  

58. Набиуллин Ж. Құдіретті тепе-теңдік: [ӛлеңдер] // Орал ӛңірі.- 

      1989.-12 қаңтар.- 4 б. 

 

  

 

32 1990 

59. Набиуллин Ж.Басжіп сүйреткен бажалар: [ӛлеңдер] // Орал  

      ӛңірі.-1990.-2 наурыз.                 

1991 

60. Набиуллин Ж.Бәрінен бұрын бесігіңді түзе!: [ана тіліміздің  

      тағдыры]// Орал ӛңірі.- 1991.-18 маусым. 

61. Набиуллин Ж.Жақсы мақала жарияланбай қалмайды //Орал  

      ӛңірі.-1991.-28 тамыз. 

1992 

62. Набиуллин Ж.Жайлаудағы алма бағы // Орал ӛңірі.-1992.-3  

      шілде. 

63. Набиуллин Ж.Қазақ деген бауырың бар, жауың жоқ // Орал  

      ӛңірі.-1992.-31 желтоқсан. 

 

***** 

64. Набиуллин Ж.Звездный Яик: [стихи]// Надежда.-1992.-21  

      марта. 1993 

65. Набиуллин Ж.Балабақшадағы жеңіс мерекесі: [ӛлең] // Серпер.- 

      1993.-8 мамыр. 

66. Набиуллин Ж. Мұртына қарай іскегі: [шағын ӛнер ұжымдары  

      үшін пьеса] // Орал ӛңірі.-1993.-29 қаңтар. 

67. Набиуллин Ж.Тыныштық даусы: [ӛлең] // Серпер.-1993.-8  

      мамыр. 

1994 

68. Набиуллин Ж.Ауылдың қара кӛздері-ай: [ӛлең] // Ана тілі.- 

      1994.-24 ақпан.-8 б. 

69. Набиуллин Ж. Жазушылар ӛз шаңырағын қайта кӛтерді // Орал  

      ӛңірі.-1994.-8 желтоқсан. 

70. Набиуллин Ж.Жүрегінен жыр бұрқанып, ән ұшқан, халық-       

      мәңгі сарқылмайтын данышпан: [ӛлеңдер]// Орал ӛңірі.-1994.-8  

      желтоқсан. 

 

 

  

 

33 1995 

71. Набиуллин Ж. Бӛз даладағы бозғылт ауылдар қазақтардың  

      ұлттық намысын оятуы керек: [мәтін] // Орал ӛңірі.-1995.-23  

      мамыр. 

72. Набиуллин Ж. Сыйлық: [мерекелік әзіл] // Орал ӛңірі.-1995.-30  

      желтоқсан. 

73. Набиулин Ж.Таланттылар құдайға да керек: [ақын Сағат  

      Әбдуғлиев туралы] // Орал   ӛңірі.-1995.-11 сәуір. 

74. Набиуллин Ж. Тарих тек алтын әріптермен жазылмайды:  

      [коммунист Маржан апайдың сӛзі] // Орал ӛңірі.-1995.-9  

       қыркүйек. 

1996  

75. Набиуллин Ж.Ауылдың қара кӛздері: [ӛлең] // Ақ құс.-1996.- 

      №1-2.-75 б. 

76. Набиуллин Ж. Біреу қызын сыйласа,қазақтай-ақ сыйласын:  

      [ұлттық болмысымыздың       алтын діңгегі] // Орал ӛңірі.- 

      1996.-20 сәуір. 

77. Набиуллин Ж. Жеті бұрышты Париж: [ӛлең] // Орал ӛңірі.- 

      1996.-17 қыркүйек.-4 б. 

78. Набиуллин Ж. «Жетім қыз» дастаны: [Алмажан арудың  

      тағдыры туралы хикая] // Орал ӛңірі.-1996.-16, 21  мамыр.  

79. Набиуллин Ж. «Жетінші перне» кітабынан: [ӛлеңдер] // Орал  

      ӛңірі.-1996.-7 желтоқсан. 

80. Набиуллин Ж. Жұмысбасты: [әзіл әңгіме]//Орал ӛңірі.-1996.-8  

      тамыз.  

81. Набиуллин Ж. Кӛқ кӛйлекті қыз: [әзіл әңгіме] // Орал ӛңірі.- 

      1996.-31 желтоқсан. 

82. Набиуллин Ж. Қайран Неғымет, қайдан жүрсің?[Неғымет  

      Нағымов – шымшымалар шығарды]//Орал ӛңірі.-1996.-2 сәуір. 

83. Набиуллин Ж. Құпия: [әзіл әңгіме] // Орал ӛңірі.-1996.-23  

      шілде. 

84. Набиуллин Ж. Наурыз,еңсеңді биік ұста: [ӛлең] // Орал ӛңірі.- 

      1996.-22 наурыз. 

 

 


 

 

34 85. Набиуллин Ж. Ӛзім ӛз болғалы.Түрлі-түсті тӛл сурет: [ӛлең] //  

      Жайық үні.-1996.-16  мамыр. 

 

1997 

86. Набиуллин Ж. Еркек дәурен: [ӛлең]// Орал ӛңірі.-1997.-8 шілде. 

87. Набиуллин Ж. Кӛшкін: [әзіл әңгіме] // 1997.-18 ақпан. 

88. Набиуллин Ж. Құрдастар:[әзіл әңгіме] // 1997.-26 маусым. 

89. Набиуллин Ж.Туған жерде туған ӛлке: [ӛлеңдер] // Жайық үні.- 

      1997.-30 қаңтар. 1998 

90. Набиуллин Ж.Еркек дәурен-2: [ӛлең]// Орал ӛңірі.-1998.-15  

      қаңтар. 

1999 

91. Набиуллин Ж.Электрлі білектер: [ӛлеңдер] // Информбиржа.- 

      1999.-11 қараша. 

2001  

92. Набиуллин Ж. Айналайын, ақ жұпар әлемім-ау!: [ӛлеңдер] //  

      Жайық үні.-2001.-14 желтоқсан.-6 б. 

93. Набиуллин Ж. Алла акбар!: [ӛлең] // Орал ӛңірі.- 2001.-5  

      наурыз. 

94. Набиуллин Ж. Алла акбар!-2: [ӛлең] // Орал ӛңірі.- 2001.-23  

      маусым.-6 б. 

95. Набиуллин Ж. Алпыс бес баспалдағым: [ӛлеңдер] // Орал  

      ӛңірі.-2001.-13 желтоқсан.- 5 б. 

96. Набиуллин Ж. Дейін және кейін: [ӛлеңдер] // Таң-Шолпан.-  

      2001.-№1.-11-15 б. 

97. Набиуллин Ж. Құдай жолы: [ӛлеңдер] // Орал ӛңірі.-2001.-23  

      маусым.-6 б. 

2002  

98. Набиуллин Ж. Ақын:[ӛлең] // Жайық үні.-2002.-1 наурыз. 

 

2003  

99. Набиуллин Ж. Бұл парадокс: [Ӛлеңдер] // Жайық үні.- 2003.-9  

      қазан. 

100. Набиуллин Ж. Қарама-қарсы тербелістер // Орал ӛңірі.- 2003.-  

 

35         22 наурыз. 

2005 

101. Набиуллин Ж. Әшірсіз ӛткен қырық күн: [сазгер Әшір  

        Молдағайынов туралы] // Орал ӛңірі.- 2005.-31 мамыр.   

102. Набиуллин Ж. Бейтаныс әйелдің хаты // Орал ӛңірі.- 2005.- 

        11қазан.  

103. Набиуллин Ж. Естеліктер, толғаныстар, түйіндер // Орал  

        ӛңірі.-2005.-12,19 наурыз; 2 шілде  

104. Набиуллин Ж. Қиял деген қияли бір дос таптым: [ӛлеңдер]  

        // Қазақ   әдебиеті.- 2005.- 21 қаңтар. 

 

2006 

105. Набиуллин Ж. Естеліктер. Толғаныстар. Түйіндер //Орал  

        ӛңірі.-2006.-24 қаңтар.-З б. 

106. Набиуллин Ж. Күйіп-жанған кӛңілім: [ӛлеңдер] //Орал ӛңірі.- 

        2006.-12 желтоқсан. 

107. Набиуллин Ж. Ӛмірден түйгендерім //Орал ӛңірі.- 2006.-15  

        сәуір.-3 б. 

108. Набиуллин Ж. «Тіл ұшындағы тікенектер»: қарасӛздер //Орал  

        ӛңірі.-2006.-9, 23, 26  қыркүйек.-4 б. 

109. Набиуллин Ж. «Тіл ұшындағы тікенектер»: қарасӛздер //Орал  

        ӛңірі.-2006.- 3,14 қазан.-4 б. 

110. Набиуллин Ж. «Тірліктің тұңғыш сабағы»:  [жаралы жылдар  

        жаңғырығы] // Орал ӛңірі.-2006.-7 ақпан.-3 б. 

 

2007  

111. Набиуллин Ж. Ақжайық жазушыларының жанайқайы:  

        [Қазақстан жазушыларының құрылтайы қарсаңында] //Ана  

        тілі.- 2007.-24 мамыр.-12-13б. 

112. Набиуллин Ж. Бұл ӛмірді сүйем, әбден ес-түссіз //Жұлдыз.- 

        2007.-№2.-70-74б. 

113. Набиуллин Ж. Жылағанға бола алмадық жұбаныш: [поэзия] //  

        Таң-Шолпан.- 2007.- №1.-20-26 б. 

 

114. Набиуллин Ж. Тағзым етем // Шапағат-Нұр.-2007.-12   

 

36         қыркүйек.-14 б. 

2008  

115. Набиуллин Ж. Теңіздің жарға соққан толқынындай //  

        Информбиржа; - 2008.-23 қазан.-15 б.  

116. Набиуллин Ж. Теңіздің жарға соққан толқынындай //  

        Информбиржа; - 2008.-23 қазан.-15 б.  

117. Набиуллин Ж. Құдай жолы  // Орал ӛңірі.- 2008.-31 қаңтар.- 

        10 б. 

2009 

118. Набиуллин Ж. Мәңгі достық: [жыр мүшәйрасы] // Орал ӛңірі.- 

        2009.- 2 сәуір.-11 б. 

2010 

119. Набиуллин Ж. Адалға да, арамға да Тәңір бір...: [ ӛлеңдер] //  

        Таң-Шолпан.-2010.-№6.- 12-24 б. 

120. Набиуллин Ж.Мейрамхаттар: [әңгімелер] // Орал ӛңірі.-2010.- 

        24 маусым.-8-9 б. 

121. Набиуллин Ж.Сұлулықтан жаралғандай бар ізгі...:[ӛлең] //  

        Қазақ әдебиеті.-2010.-27 тамыз.-13 б. 

122. Набиуллин Ж. Тек ғашықтар үшін: [ӛлең] //Орал ӛңірі.-2010.- 

        4 ақпан.-11 б. 

123. Набиуллин Ж. Тек ғашықтар үшін-2: [ӛлеңдер] // Орал ӛңірі.- 

        2010.-13 мамыр.-8 б. 

2011 

124. Набиуллин Ж. Айырбас: [әңгіме]// Орал ӛңірі.-2011.-20  

        қазан.-8 б. 

125. Набиуллин Ж.Детектив: [әңгіме] // Орал ӛңірі.-2011.-20  

        ақпан.-8 б. 

126. Набиуллин Ж.Қадір түніне тілек: [ӛлең] // Орал ӛңірі.-2011.- 

        25 тамыз.   

 

127. Набиуллин Ж. Маған келсең, желдей есіп, жеңіл кел!: [ӛлең]          // Орал ӛңірі.-2011.- 3 наурыз.-10 б. 

128. Набиуллин Ж.Ұмытшақ: [әңгіме] // Орал ӛңірі.-2011.-20  

        қазан.-8 б. 

 


 

 

37 ЖАНҒАЛИ НАБИУЛЛИНІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

ТУРАЛЫ МАҚАЛАЛАР  

 

1969 

129. Қайырбеков Ғ. Жаңа ұрпақ, жас ӛркен: [Облыс ақыны  

        Жанғали Набиуллиннің шығармашылығы туралы] // Жұлдыз.- 

        1969.-№5.-144-148 б. 1983 

130. Неталиев М. Ақын ақиқаты: [ақын Ж. Набиуллиннің  

        «Қас-қағым» кітабы жайында] // Орал ӛңірі.-1983.-7 шілде. 

 

1984 

131. Неталиев М.Сенім шуағы: [Ж. Набиуллиннің «Қас-қағым»   

        кітабына сын] // Жұлдыз.-1984.-№1.-175-177 б. 

 

1996  

132. Самиғоллаұлы Ғ. Туған жердің жусаны да жұпар:[ақын  

        Ж.Набиуллиннің мерейтойы аудандарда ӛтті] //Орал  

        ӛңірі.-1996.-19 желтоқсан. 

 

133. Шарабасов С., Шоңыраев А. «Ӛлең деген бар менің бір          құдайым...»: [Ж. Набиуллинге – 60 жас] // Орал ӛңірі.-1996.- 

        7 желтоқсан. 

134. Шахин А. Ақын мерейтойы қарсаңында:[Ж.Набиуллинге - 60  

        жас] // Орал ӛңірі.-1996.- 4 мамыр.    

                          

1997 

135. Сейтақ Ғ., Құсайын Т. Жайықтың Жанғали ақыны: [Жанғали  

        Набиуллиннің 60 жылдығы аталып ӛтті] // Егемен Қазақстан.- 

        1997.-28 қаңтар.  2001 

136. Мырзалиев Қ. Осы жұрт Жанғалиды біле ме екен?// Жас  

        алаш.-2001.-22 желтоқсан.-5 б. 

137. Сәрсенов С.Менің ұстаздарым: [ақын Жанғали Набиуллин] //  

        Жайық үні.-2001.-7 желтоқсан. 

 


 

 

38 ***** 

138. «Все еще – в начале»:[65 лет Жангали Набиуллину] //  

       Приуралье.-2001.-15 дек. 

2004  

139. Нәріков А.Ой мен сезім одағы немесе талант туралы  

        толғаныс:[ Ж.Набиуллин «Жетінші перне»] // Орал ӛңірі.- 

        2004.- 10 сәуір. 2006  

140. Ақынның жаңа кітабы:[Батыс Қазақстандық белгілі ақын,  

        Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Ж.Набиуллинің  

        «Полиграфсервис» баспасынан «Жетінші перне» кӛп  

        томдығының бесінші кітабы жарық кӛрді] // Орал ӛңірі.-2006.- 

        4 наурыз. 

141. Ғазезқызы Ж. Жанғали ақынның жыр кеші:[Облыстық  

        филармония ұжымы «Ӛлеңді ӛмірімнің ӛзегі еттім» атты ақын  

        Ж.Набиуллиннің шығармашылық кешін ӛткізді] //Жайық үні.- 

        2006.-28 желтоқсан.-5 б. 

142. Жасқалиева Б. Жырдың жалынын жылдар суытпайды: [ақын  

        Ж.Набиуллин 70 жаста]//Орал ӛңірі.-2006.-2 желтоқсан.- 4 б. 

143. Жәрдемов Е. Сол достықты мен де аңсаймын: [ақын Ж.  

        Набиуллиннің «Естеліктер.Толғаныстар.Түйіндер» кітабын  

        оқығаннан кейінгі ой] //Орал ӛңірі.- 2006.-14 желтоқсан. 

144. Жыл «Қырандары»:[«Жыл ақыны»-ақын Жанғали Набиуллин]  

        // Орал ӛңірі.-2006.- 28 желтоқсан. 

145. Жырлайды жылдар: [жерлесіміз ақын Ж. Набиуллиннің  

        туғанына 70 жыл толуына арналған Ж.Молдағалиев атындағы  

        облыстық ғылыми-әмбебап  кітапханада ӛткізілетін         

        мүшәйраның ережесі] // Орал ӛңірі.-2006.-21 қазан.-2 б. 

146. Нәріков А.Жанғали ақын: әдеби бетбейне.-Орал : Ағартушы,  

        2006.-100 б. 

147. Нәріков А. Ӛлеңді ӛмірінің ӛзегі етіп....:[ақын Ж.Набиуллин – 

        70 жаста] // Орал ӛңірі.-2006.-2 желтоқсан.- 4 б. 

148. Сәрсенов С. Жанғали: Жайықтың жайсаңдары // Орал ӛңірі.- 

        2006.-5 қаңтар.-3 б. 

149. Сейтақ Ғ. Жанғали Набиуллинге:[ӛлең] // Орал ӛңірі.-2006.-  

 

39         12 желтоқсан. 

150. Сисенғали З. Жанғалидың жұлдызы қашан жанады?: [ақын  

        Ж. Набиуллин туралы] // Орал ӛңірі.-2006.-11 наурыз.-3 б. 

151. Сисенғали З. Туған жерге кіндігінен байланған: [ақын Ж.  

        Набиуллин 70 жасқа толды] // Орал ӛңірі.-2006.-28 қазан.-4 б. 

152. Хамзақызы М. «Ӛлеңді ӛмірінің ӛзегі етіп...»: [ақын Ж.  

        Набиуллин 70 жасқа толды] // Орал ӛңірі.-2006.-28 желтоқсан. 

153. Ықсанғали Б. Ақын жаны мазасыз: [Жанғали Набиуллиннің  

        шығармашылығы туралы] // орал ӛңірі.-2006.-12 желтоқсан. 

154. Шарабасов С,Қыдыршаев А. Шағын ӛлең шандозы: [ақын Ж.  

        Набиуллин туралы] // Орал ӛңірі.-2006.-16 мамыр.-4 б. 

155. Шарабасов С., Қыдыршаев А. Талғат биігіндегі кең тынысты  

        ақын:[осыдан жарты ғасыр бұрын ӛлеңге деген сағыныштан  

        қызуы кӛтерілген ақындардың бірі – Жанғали ақын] // Жайық  

        үні.-2006.-14 желтоқсан.-5 б. 

2007  

156. Әділұлы А. Жанғали набиуллиннің 70 жылға ӛмір  

        тәжірибесінен // Қазақстан- zaman., 2007.-8 наурыз.-12 б. 

157. Ғұбайдуллин Б. Жайықтың Жанғалиы //Айқын.- 2007.-14  

        ақпан. 

158. Жәкеңнің жазғандары: [2006 жылдың «Жыл ақыны атаған,  

        «Қыран» сыйлығының иегері Жангали Набиуллин 70 жасқа  

        толды»] // Еділ-Жайық.-2007.-5 қаңтар.-3 б. 

159. Жыр мүшәйрасы мәреге жетті:[ақын Ж. Набиуллиннің 70  

        жасқа толуына орай  ұйымдастырылған «Жырлайды жылдар»  

        атты жас ақындар мүшәйрасы мәреге жетті] // Орал ӛңірі.- 

        2007.-1 қаңтар.-1 б. 

160. Қаланың құрметті азаматы: [Ақжайықтың ақыны Ж.  

        Набиуллинге «Орал қаласының құрметті азаматы»  атағы  

        берілді.] // Жайық үні.-2007.-8 қараша. 

161. Қуаныш Т. Суреткер:[Жанғали поэзиясы] // Жалын.-2007.- 

         №6.-70-71 б. 

162. Сариев С. Ақын ақын туралы //Орал ӛңірі.-2007.-19 мамыр. 

 

163. Шамұратова Ж. Ақ Жайық жазушыларының жанайқайы:   

 

40         [ақын Жанғали Набиуллин] //Алтын орда.-2007.-31 мамыр.-6  

        маусым.-23 б. 

164. Хасан С. Жыр мұхитының жиһангері:[Ақын Ж.Набиуллин] //  

        Ақиқат.- 2007.-№1.-77-79 б. ****** 

165. Мушайра выявляет таланты: [поэтическое состязание  

        молодых поэтов «Жырлайды жырлар», посвященное 70- 

        летию поэта Ж. Набиуллина ]// Приуралье.-2007.-4 янв. 

166. Поздравляем Жангали!: [аким города присвоил звание  

        «Почетный гражданин города Уральска» Ж.Набиуллину] //  

        Пульс города.-2007.-1-7 нояб.-С.2.   

2008  

167. Қуаныш Т. Ақын Жанғали Набиуллин поэзиясындағы  

        кӛркемдік //Қазақ тілі мен әдебиеті.-2008.-№2.-111-114 б. 

168. Қуатов Б. Естеліктер.Толғаныстар.Түйіндер:[ақын Жанғали  

        Набиуллин туралы]//Информбиржа.-2008.-25 желтоқсан.-15 б. 

169. Сәниұлы Б. Талайларды тамсандырғанталант иесі //  

        Информбиржа.-2008.-25 желтоқсан.-15 б. 

170. Таймасұлы Т. Ақын мен ақиқат:[ақын Жанғали Набиуллин] //  

        Орал ӛңірі.- 2008.-13-20 қараша. 

***** 

171. Вне очереди: [10-ая очередная сессия гормаслихата, на  

        которой торжественно вручили удостоверение и ленту и  

        «Почетного гражданина г.Уральска» Ж. Набиуллину] //  

        Вестник Уральского городского маслихата.-2008.-№19.-С.1. 

2010  

172. Смағұлова Т. Жетпісте де махаббатты жырлаған:[Ақ Жайық  

        ақындарының бірі Ж. Набиуллин туралы]//Орал ӛңірі.-2010.- 

        16 қыркүйек.-24 б. 2011  

173. Арыстаналиева Д. Посвящение поэту: [Ж. Набиуллину] //  

        Приуралье.-2011.-21 апр.- С.4. 

 

  

 

 

41 ЕСІМДЕРДІҢ АЛФАВИТТІК КҾРСЕТКІШІ  

 

Арыстаналиева Д.................................................................................39 Әділұлы А............................................................................................38 

 

Ғазезқызы Ж........................................................................................37 Ғұбайдуллин Б.....................................................................................38 

 

Жасқалиева Б.......................................................................................37 Жәрдемов Е..........................................................................................37 

 

Қайырбеков Ғ.......................................................................................36 Қуаныш Т.............................................................................................39 

Қуатов Б...............................................................................................39 

Құсайын Т............................................................................................36 

 

Мырзалиев Қ. ......................................................................12,13,17, 36  

Набиуллин Ж. ................................................................................26-35 

Нәріков А.............................................................................................37 

Неталиев М..........................................................................................36 

 

Самиғоллаұлы Ғ. ................................................................................36 Сариев С..............................................................................................39 

Сәниұлы Б...........................................................................................39 

Сәрсенов С..........................................................................................37 

Сейтақ Ғ.........................................................................................36,38 

Сисенғали З........................................................................................38 

Смағұлова Т........................................................................................39 

 

Таймасұлы Т.......................................................................................39  

 

  

 

 

42  

Хамзақызы М......................................................................................38 

Хасан С................................................................................................39 

 

Шамұратова Ж. ..................................................................................39 Шарабасов С...................................................................................36,38  

Шахин А. ............................................................................................36 

Шоңыраев А........................................................................................36 

 

Ықсанғали Б. ......................................................................................38  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

43  

 

МАЗМҰНЫ 

 

Алғы сӛз   .............................................................................................3 Ж. Набиуллиннің ӛмірі мен шығармашылығы.................................4 

Осы жұрт Жанғалиды біле ме екен? .................................................6 

«Жырлайды жылдар»: Кітап кӛрмесінің жобасы...........................13 

«Құшағында бір ғажайып сая бар» (поэзия кешінің жобасы).......15 

«Жыр мұхитының жиһангері»: [Ж.Набиуллиннің  

   шығармашылығын насихаттауға арналған әдеби-сазды  

   композиция].....................................................................................19 

Ақын шығармаларының тізімі .........................................................26 

Әр жылдары жазылған баспасӛз беттеріндегі ӛлеңдері мен  

 мақалалары.........................................................................................27 

Жанғали Набиуллиннің шығармашылығы туралы мақалалар......36  

Есімдердің алфавиттік кӛрсеткіші....................................................40 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

44  

 

  

 

  

 

Құрметті оқырман қауым! Әдістемелік құрал туралы ой пікірлеріңіз бен ұсыныстарыңызды 

мына мекен-жайға хабарласуыңызға болады: 

Орал қаласы, Карев кӛшесі, 47 –үй, Ж. Молдағалиев атындағы 

Батыс Қазақстан облыстық ғылыми-әмбебап кітапханасы. 

Байланыс телефондарымыз: 

50-75-49, 50-76-90. 

e-mail: info@zkolib.kz 

 

  


жүктеу 300.11 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет