Ж каз педагогика және психология институты академиялық дәрежесі: 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша бакалаврыжүктеу 1.41 Mb.
Pdf просмотр
бет1/17
Дата13.09.2017
өлшемі1.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 
                                                                                                                                                                2013-2014ж каз 
ПЕДАГОГИКА  ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ  
ИНСТИТУТЫ 
Академиялық дәрежесі: 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы  бойынша  бакалавры 
2-курс 4 жылдық 
№ 
п/п 
Пәннің атауы  
Пәннің қысқаша мазмұны  
Кр. 
Саны 
Сем

Пререквизиттер 
Постреквизиттер 
Пәнді оқытудан   күтілетін  нәтижелер 

Инклюзивті білім 
беру 
«Инклюзивті білім беру» түсінгі. 
Сұрақтардың тарихы, істің қазіргі 
жағдайы, халықаралық тәжірибе. 
Балаларды оқытудағы әртүрлі керек-
жарақ және қажеттілік есебімен білім 
беру әдіснамасы. Инклюзивтібілім беру 
қағидалары. Білім беру саласындағы 
ерекше мұқтаж тұлғалардың қағидалары, 
саясаты және тәжірибелік қызметтері 
туралы мағлұмдамалары. Инклзивті 
білім беру: ресейдегі және 
Қазақстандағы даму болашағы. Ерекше 
мұқтаж балаларды оқыту және сабақ 
беру. Инклюзивті білім беруді енгізу 
бойынша білім беру үрдісіне 
қатысушылардың проблемалары: 
Мұғалімдердің психологиялық 
проблемалары, «қарапайым» балалармен 
олардың ата- аналарында туындайтын 
проблемалар.   


12 жылдық білім 
берудің 
психологиялық 
педагогикалық 
мәселелері, 
Салыстырмалы 
педагогика. 
Қазіргі мектептің 
педагогикалық 
мәселелері, 
Педагогикалық 
этика  
-денсаулығында шектеулі мүмкіндіктері бар, 
«қауіптілік» тобындағы балалардың психикалық 
дамуының теориялық негіздерін; 
-денсаулығында шектеулі мүмкіндіктері бар, 
«қауіптілік» тобындағы балаларды оқыту мен 
тәрбиелеудің нормативті – құқықтық базасын; 
-арнайы (коррекциялық) білім беру мекемелерінің оқу 
бағдарламалары туралы ұғымдарды білуі керек; 
-психокоррекциялық және психопрофилактикалық әсер 
етудің әдістері мен тәсілдерін қолдану білігіне; 
-денсаулығында шектеулі мүмкіндіктері бар, 
«қауіптілік» тобындағы балаларды оқытудың алуан 
түрлі тәсілдерін, әдістері мен құралдарын қолдану 
білікке ие болуы керек. 
-ауызша және жазбаша сойлеуді дамытуды, 
психофизикалық дамудағы бұзылуларды 
диагностикалаудың тәсілдері мен әдістерін; 
-білім беру субъектілерінің тұлғалық ӛсуі мен дамыту 
мақсатында, олардың тұлғааралық ӛзара әрекетін және 
бірлескен іс-әрекетін ұйымдстыру қабілетті 
дағдыларын меңгеруі керек. 
-ӛзінің ой-пікірлерін бірізді және сауатты құрастыру 
және айтуға қабілетті; 
-ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын меңгенрген; 
-ӛзінің кәсіби әрекеттерінің тәсілдері мен нәтижелерін 
рефлекциялауға қабілетті, 
-білім алушылардың кәсіби ӛзіндік анықталуын 
белсендіруге арналған кеңестерді, кәсіби әңгімелерді
тренингтерді жүргізуге қабілетті құзіреттіліктері 
болуы тиіс. 

Балалар 
психологиясы 
Балалар психологиясының мақсаты және 
міндеттері. Шетел және отандық 
психология ғылымындағы баланың 
психикалық даму тұжырымдамасы. 
Балалар психологиясы ғылымының 
әдістері мен принциптері. Мектепке 
дейінгі балалардың психологиялық 
дамуына сипаттама. Мекепке 
балалардың психологиялық даярлығы. 
Пәннің мақсаты: студенттерге мектепке 
дейінгі балалардың псизологиялық 
ерекшеліктері туралы білімдерін дамыта 
меңгертіп, мамандыққа сәйкес білім-
біліктілік дағдыларын қалыптастыру. 
Балалар психологиясы студенттерді 
психологиялық кәсіби білімдерімен 


Жас ерекшелік 
психологиясы. 
Психология 
Жалпы 
психология, 
практикалық 
психология 
Білуі керек: 
-психология теориясының негізгі мазмұнын; 
-бала психологиясы дамуын зерттеу әдістерінің негізін; 
Меңгеруі керек: 
-бала психологиясы терминологиясының глоссарийін; 
-бала психологиясының жасы және жеке тұлғалық 
ерекшеліктеріне сай тәжірибелік зерттей алуды, 
Дағдылануы керек. 
-психодиагностикалық зерттеулер жүргізе алуға; 
-мектеп жасына дейінгі балалармен дамыту және 
қалыптастыру жұмыстарын жүргізе алуға; 
Құзіреттіліктер: 
-психологиялық және психофизиологиялық дамуының 
жалпы, арнйы (әртүрлі ауытқушылық типтері) 
заңдылықтары мен жеке ерекшеліктерін, әртүрлі 
жастағы адам әрекеті мен мінез құлқын реттеу 

қамтамасыз етеді. Мектеп жасына 
дейінгі балалардың психикасының 
дамуын,қалып – күйлерін, қасиеттерін 
жас ерекшеліктерімен салыстыра 
отырып меңгертеді. 
ӛзгешеліктерін еспке алу құралдарын қолдана алады; 
-психологиялық және педагогикалық зерттеулерде 
сапалық және сандық әдістерді қолдануға дайын; 
 -әртүрлі жастағы балалардың әрекеті, қарым-
қатынасы, дамуының диагностикалық әдістерін 
пайдалануға дайын; 
-білім берудің әртүрлі деңгейіндегі білім алушыларға 
арналған бағдарламалардан, оқыту, тәрбиелеу және 
дамытудың әртүрлі теорияларынан алынған білімдерін 
қолдануға дайын; 
-балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға 
дайын; 

Мектепке дейінгі 
ұйым аға 
тәрбиешісінің 
жұмысы  
Мектепке дейінгі ұйымдағы аға 
тәрбиешінің жұмысы пәнінің мазмұны: 
Аға тәрбиеші мамандығының 
сипаттамасы.Аға тәрбие ші қызметінің 
міндеттері.Мектепке дейінгі ұйымның 
аға тәрбиешісінің іскерліктері мен кәсіби 
функциялары. Педагогикалық процесті 
басқару бойынша аға тәрбиешінің 
әрекеті.Педагогикалық ұжымдағы аға 
тәрбиешінің іс – әрекетінің 
ролі. Оқыту-тәрбиелеу жұмысын 
ұйымдастыру және бақылау. Оқыту –
тәрбиелеу жұмысын ұйымдастыру және 
оны қадағалау. 
Педагогикалық ұжыммен жүргізілетін 
әдістемелік жұмыстың формалары. 
Мектепке дейінгі мекеме жұмысын 
жоспарлау.  Балабақшаның отбасымен, 
мектеппен, қоғаммен бірлескен жұмысы.  
Мектепке дейінгі ұйымдағы әдістемелік 
жұмыстар.  Әдістемелік жұмыстың 
мазмұны. Педкеңес – әдістемелік 
жұмыстың формасы. Семинарлар, 
практикумдар, тренингтер, 
консультациялар мен шығармашылық 
топтар. Оқу-тәрбие жұмысын 
ұйымдастыру және бақылау.Оқыту-
тәрбиелеу жұмысын ұйымдастыру және 
бақылау. 


Педагогикалық 
қызметке кіріспе 
Мектепке дейінгі 
педагогика 
  Педагогика  
Этнопедагогика  
Мектепалды білім 
беру бойынша  
ОӘК  
Білуі керек: 
-ҚР Білім туралы Заңы, Баланың құқығы туралы 
Халықаралық Конвенциясы, ҚР қаулы –қарарлары, ҚР 
білімін басқару органы, нормативтік және құқықтық 
құжаттар, стандарттар, бағдарламалар, мектепке дейінгі 
білім беру бойынша әдістемелік нұсқаулар; 
-мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың басылымдық 
бағыттары; 
-ҚР мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі мектепке 
дейінгі ұйымның орнын және мәнін; 
-мектепке дейінгі ұйымды әдістемелік басқарудың 
теориялық негіздерін; 
-мектепке дейінгі білім беру саласындағы зерттеу және 
тәжірибелік  - эксперименттік жұмысты ұйымдастыру 
негіздерін; 
-мекепке жейінгі білім беру саласындғы инновация 
және қазіргі технологияларды. 
Меңгеруі керек: 
Мектепке дейінгі ұйым ұжымның жұмысын 
оңтайландыру және қазіргі диагностикалау әдістері. 
Дағдылануы керек: 
-инновациялық технология, білім беру бағдарламасын, 
білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету 
жұмыстарын жүргізуде; 
-оқу- тәрбиелеу үдерісіне психологиялық-
педагогикалық талдау жасауға. 
Құзіреттіліктер: 
-ӛзінің тұлғалық даму мақсаттарын қалыптастыруға 
және шынайы бағалауға қабілетті, сондай-ақ, 
оқушылардың зияткерлік даму деңгейін арттыру 
дағдыларын игерген; 
-оқу-тәрбие үдерісін модельдей алады және оқыту 
тәжірибесінде оны жүзеге асыруға дайын; 
-әртүрлі жастағы балалардың әрекеті, қарым-қатынасы, 
дамуының диагностикалау әдістерін пайдалануға 
дайын; 
-білім берудің әртүрлі деңгейіндегі білім алушыларға 
арналған бағдарламалардан, оқыту, тәрбиелеу және 
дамытудың әртүрлі теорияларынан алынған білімдерін 
қолдануға дайын; 
-балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға 
дайын. 

 

«Әлеуметтік орта» 
және «Қатынас» 
салалары оқу 
бағдарламалары 
бойынша жұмыс 
істеу әдістемесі 
«Әлеуметтік орта»саласы оқу 
бағдарламасы балаларды белгілі бір 
заттың белгілерімен сипаттамалық 
ерекшеліктерін кӛру, есту, сезу негізінде 
дұрыс атай білуге, тірі табиғатпен 
қоғамдық  ӛмірдің себеп-салдарлық 
қарапайым байланысын түсінуге, 
ересектердің кӛмегімен жануарларға 
қамқорлық жасай білуге дағдыландыру. 
Балаларды кедергілерден ӛту кезінде 
үйлесімді қыймыл қозғалыстарды 
сапалы орындау арқылы шапшандыққа, 
ептілікке тәрбиелеу. Балаларға 
шығармашылық ойын арқылы 
эмотциялық кӛңіл-күй сыйлау, баланың 
қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін 
арттыру, ақыл-ой, адамгершілік, 
имандылық тәрбиесін егу. «Қатынас» 
саласы оқу бағдарламасының 
қарастыратыны: Сӛз түрлері туралы 
жалпы түсінік беру; балалардың сӛздік 
қорларын дамыту байланыстырып 
сӛйлеуге үйрету: Дұрыстың салуға 
дыбыстарды анық айтуға жаттықтыру; 
досттыққа, татулыққа тәрбиелеу. 


Педагогикалық 
қызметке кіріспе. 
Мектепке дейінгі 
педагогика. 
Педагогика  
Мектепке дейінгі 
мекемелерде 
ұымдастырылған 
оқу іс әрекетін 
ұйымдастыра білу 
және жұмысты 
жоспарлай алу. 
Білуі керек: 
- «Әлуметтік орта» және «қатынас» білім беру 
салалары бойынша оқу –бағдарламаларының 
теориялық негіздерін, мәнді ерекшеліктер, құрылымы, 
мазмұны; 
Меңгеруі керек: 
- «Әлуметтік орта» және «қатынас» білім беру 
салалары бойынша оқу бағдарламалары арқылы білім 
берушінің іс әрекетін жобалауда, «әлуметтік орта» 
және «қатынас» білім беру салалары бойынша оқу 
бағдарламалары арқылы білім алушылардың іс 
әрекетін жобалауды; 
Құзыреттіліктер: 
 - білім берудің әр түрлі деңгейіндегі білім алушыларға 
арналған бағдарламалардан, оқыту, тәрбиелеу және 
дамытудың әр түрлі теорияларынан алған білімдерін 
қолдануға дайын;  
-балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға 
дайын; 
-кәсіби міндеттерді шешуге мамандардың пәнаралық 
және салааралық ӛзара әрекеттестіктеріне қатысуға 
қабілетті. 
 

Мәнерлеп оқу 
теориясы мен 
әдістемесі 
Мәнерлеп оқу туралы теориялық білімді 
сӛйлеу техникасы тілдік мәнер 
құралдары туралы білімдерді, ана тілінің 
лингво дидактикалық және 
психфизикалық негіздерін терең 
ұғындыру, балалармен 
ұйымдастырылатын жұмыста тиімді 
қолдана білуге тӛселту болып табылады.  


Әдебиет, қазақ тілі 
Мамандыққа кіріспе  
Қазіргі қазақ тілі, 
тіл дамыту 
практикумы, 
балалар әдебиеті, 
қазіргі заманғы 
білім беру 
технологиялары, 
Педагогикалық 
практика  
Білуі керек: 
-дыбыстау мүшелері және олардың қызметін   
- мәнерлеп оқудың амал тәсілдері  
-шағын фольклор жанр оқып талдау; 
-кӛркем шығарманы кейіпкерлендіруі білуі және 
талдау; 
 Меңгеруі керек. 
-ғылыми педагогикалық негізде мәнерлеп оқу мен бала 
тілінің дамытудың тиімді әдіс тәсілдерін талдай білу; 
- сӛйлегенде оқығанда дауысты құбылта білу; 
Дағдылануы керек: 
-үйренген шығармаларын мәнерлеп жеткізуді; 
-ырғақтық ӛрнектерді нақты ойнай білуді; 
- -дыбыс пен жұмыс істейді. 
Құзіреттіліктер: 
-әлеуметтік-мәдени жағдаяттың даму ерешеліктерін 
ескеріп, ортада кәсіби әрекетті енгізу тәсілдерін
сондай-ақ, ұлттық тәрбиенің заңдылықтарымен 
принциптерін меңгерген; 
-мектепке дейінгі жастағы балалардың мәнерлеп 
оқытудың, әдіс тәсілдерін жетік меңгеру. 

Аспаптық дайындық  Гамманың  аппликатурасы. Жаттығу  
ойнау. Ансамблмен  ойнау. Ак корд  
дыбыстарымен  ойнау. Форшлаг. Пьеса  
және  ән  талдау. 

3,4 
Педагогикалық 
қызметке кіріспе 
Мектепке дейінгі 
педагогика 
 Педагогика  
Этнопедагогика  
Мектепалды білім 
беру бойынша  
ОӘК  
Білуі керек: 
-екі қолымен жеңіл шығармаларды нота бойынша 
оқуды; 
-әуенге сүйемел таңдай білуді, 
-сегіздік, он алтылық ұзақтықтарды дұрыс санай білуі, 
-сүйемелге дауыс қосуды; 
-мәнерлеп ойнай білуді; 

-ӛзбетінше репертуар тыңдай білуді уйренуі тиіс. 
Меңгеруі керек. 
-гаммалармен этюдартты ойнай білуді; 
-нота арқылы бірден оқи алуды; 
-педал пайдалана білуді. 
Дағдылануы керек: 
-үйренген шығармаларын мәнерлеп жеткізуді; 
-ырғақтық ӛрнектерді нақты ойнай білуді; 
-музыкалық формаларды ажырата алуды; 
-дыбыс пен жұмыс істейді. 
Құзіреттіліктер: 
-әлеуметтік-мәдени жағдаяттың даму ерешеліктерін 
ескеріп, ортада кәсіби әрекетті енгізу тәсілдерін, 
сондай-ақ, ұлттық тәрбиенің заңдылықтарымен 
принциптерін меңгерген; 
-мектепке дейінгі жастағы балалардың бейнелеу, 
ьузыкалық және шығармашылық іс-әрекеттерін 
ұйымдастыру дағдыларын игерген. 

Балаларды мектепке 
дарлау 
Қазақстан Республикасының жоғары 
кәсіби білім беру мемлекеттік 
стандартына сәйкес 5В010100-
«Мектепке дейінгі оқыту және 
тәрбиелеу» мамандығы бойынша 
«Баланы мектепалды даярлау» курсы 
аталған мамандыққа бакалаврларды 
даярлауда оқу пәнін таңдап алу 
компонеттерінің бірі. Курс студенттерді 
мектепалды даярлау топ балаларымен 
жұмыс жүргізуге теориялық және 
тәжірибелік даярлауға бағытталған. 
Мектепке дейінгі негізгі іс-әрекеті ойын 
болып келген балаларды білім әлеміне 
жетелейді. 
 


«Педагогика», 
«Мектепке 
дейінгі 
педагогика», 
«Балабақшадағы 
тәрбие  жұмысының 
әдістемесі»,  
«Ғылыми 
педагогикалық 
зерттеу  әдістері» 
пәндері. 
Білуі керек: 
-екі қолымен жеңіл шығармаларды нота бойынша 
оқуды; 
-әуенге сүйемел таңдай білуді, 
-сегіздік, он алтылық ұзақтықтарды дұрыс санай білуі, 
-сүйемелге дауыс қосуды; 
-мәнерлеп ойнай білуді; 
-ӛзбетінше репертуар тыңдай білуді уйренуі тиіс. 
Меңгеруі керек. 
-студенттердің кәсіби бағыттылығын жетілдіру; 
-мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен 
тәрбиелеудің ерекшеліктерін меңгерту; 
Дағдылануы керек: 
- баланы мектепке даярлаудың тиімді әдіс-тәсілдерін 
таңдай білу; 
-теориялық білімді тәжірибеде қолдана білу қабілетін 
дамыту. 
Құзіреттіліктер: 
-әлеуметтік-мәдени жағдаяттың даму ерешеліктерін 
ескеріп, ортада кәсіби әрекетті 

Отбасы 
психологиясы және 
отбасы тәрбиесі  
Қоғамдағы отбасы тәрбиесі. Отбасы 
тәрбиесінің негізі. Педагогикалық 
үрдісті басқарудағы әлеуметтік 
институттардың ӛзара әрекеттестігі. 
Зайырлы қоғамдағы жанұя және балалар 
тәрбиесі. Жанұя-бастауыш тәрбие 
ұжымы. Қазақ отбасы тәрбиесінің 
кезеңдері мен мазмұны. Қазақ ғалым-
педагогтардың отбасылық тәрбие беру 
туралы зерттеулері. Қазақ отбасында қыз 
бала, келін тәрбиесі туралы. Қазақтың 


«Мектепке дейінгі 
білім беру  
мекемелерінің 
қазіргі дамуындағы  
әдістемелік-
ұйымдастыру 
жолдары», 
«Мектепке 
дейінгілермен 
жүргізілетін тәрбие 
жұмысының 
«Тәрбиенің жаңа 
педагогикалық 
концепциялары», 
«Мәдени іс-
шараларды 
ұйымдастыру». 
Білі керек: 
Еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму жағдайында 
жанұя және жас ұрпақ тәрбиесі ең басты, ең маңызды 
мәселелердің бірі екендігін назарда ұстау; 
 
Меңгеруі керек. 
- ұстау мәселесіне педагогтардың психологтардың 
социологтардың, дәрігерлердің, ата-аналардың, бүкіл 
халықтың кӛзқарасын аудару. 
-мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен 

құрсақ тәрбиесі. Қазақтың бесік 
тәрбиесі. Қазақтың  ұл бала тәрбиесі. 
Қазақтың бала тәрбиелеу туралы 
ережелері. 
 
әдістемесі». 
тәрбиелеудің ерекшеліктерін меңгерту; 
Дағдылануы керек: 
-жастар арасында жанұяның пәнін рӛлін уағыздау, 
халықтың ата-баба  тәрбиесіне сүйену. 
Құзіреттіліктер: 
-әлеуметтік-мәдени жағдаяттың даму ерешеліктерін 
ескеріп, ортада кәсіби әрекеті. Мектепке дейініг 
жастағы баллардың отбасы және балақаша арасындағы 
сабақтастықтың ерекшелігі. 

Мектепке дейінгі 
жастағы баланың 
рухани – 
адмгершілік 
тәрбиесі 
Қоғамның қазіргі даму кезеңінде 
жастарға   рухани адамгершілік тәрбие 
берудің жағдайы. Рухани адамгершілік 
тәрбиенің ғылыми-педагогикалық 
негіздері. Тұлғаның  қалыптасуында 
рухани – адамгершілік тәрбиенің алатын 
орны. Рухани– адамгершілік  
құндылықтарға сипаттама. Рухани-
адамгершілік тәрбиесінің теориясы мен 
әдістемесі. Қазақ ғұламалары және 
ағартушылардың шығармаларында 
рухани-адамгершілік тәрбие идеялары. 
Халық педагогикасы негізінде рухани–
адамгершілік тәрбие беру. Рухани- 
адамгершілік тәрбиесінің имандылық 
категориясы. Әдептілік - рухани–
адамгершілік негізі. Ауыз әдебиет 
шығармаларында рухани–адамгершілік 
тәрбие кӛріністері. Рухани–адамгершілік 
тәрбиелілік диагностикасы. 
 


Осы пәнді меңгеру 
үшін келесі пәндер 
бойынша алынған 
білімге сүйенуіміз 
қажет: Мектепке 
дейінгі педагогика, 
мектепке дейінгі 
тәрбие жұмысын 
ұйымдастыру және 
басқару, мектепке 
дейінгі психология. 
«Рухани-
адамгершілік  
тәрбие» курсы 
«Тәрбие 
жұмысының 
әдістемесі», 
«Мектепке дейінгі 
педагогика» 
курсының  
«Мектепке дейінгі 
тәрбие жұмысын 
ұйымдастыру және 
басқару» бӛлімінің  
логикалық  
жалғасы болып 
табылады және 
педагогикалық 
тәжірибемен 
тығыз 
байланысты. 
Білі керек: 
-білімгерлерде  жас ұрпақты тәрбиелеуде тәрбие 
үрдісінің ӛзекті проблемасы   
- рухани-адамгершілік  тәрбиесі туралы ғылыми түсінік 
қалыптастыру. 
 
Меңгеруі керек. 
- мектепке дейінгі балалардың тәрбие жұмыстарының 
ерекшеліктеріне сәйкес білімгерлердің педагогикалық 
іскерлігімен дағдыларын жүйелеу. 
Дағдылануы керек: 
-білімгерлер де  жас ұрпақты тәрбиелеуде тәрбие 
үрдісінің ӛзекті проблемасы   
- рухани-адамгершілік  тәрбиесі туралы ғылыми түсінік 
қалыптастыружәне жүйлеу. 
Құзіретіліктері 
Білімгерлерде ӛз бетінше білім алуға, ӛзін-ӛзі 
тәрбиелеуге деген қажеттілігін тәрбиелеу 
10 
Қазіргі балалар 
әдебиетнің  даму 
үдерісі 
Қазіргі балалар әдебиетінің даму 
процесі.XX ғасырдағы шетелдік , 
кеңестік және қазақстандық балалар 
әдебиетінің ерекшеліктері , даму тарихы. 
XX  ғасырдың аяғы мен   XXI ғасырдың 
басындағы балалар әдебиеті. Қазіргі 
балалр әдебиетіндегі дәстүр мен 
жаңашылдық.  

1,2 
Қазақ тілі  
тіл дамыту 
практикумы  
Білуі керек: 
-музыка жанрларын; 
-мектепке дейінгі балалардың жас ерекшеліктеріне 
байланысты кештер ұйымдастыра білу 
Меңгеруі керек. 
Музыкалық репертуарларды ьтаңдай білу. 
Дағдылануы керек: 
Музыкалық-ырғақты қозғалыстар жасауға 
Құзіреттіліктер: 
Мектепке дейініг жастағы баллардың бейнелеу, 
музыкалық және шыармашылық іс әрекеттерін 
ұйымдастыра дағдыларын игерген. 
11 
Балабақшадаға 
музыка және 
қозғалыс  
Музыка мен шұғылдану барысында 
еңбек тәрбиесі мен міндеттері жүзеге 
асырылып отырады.Бір жағынан, 
тыңдалатын музыкалық шығармаларды 
қабылдау, есте сақтау қабілеттері 
дамытылса, екінші жағынан, ән салған 
кездегі дауыс аппаратының іс-қимылы 
немесе музыкалық ырғақтық 
қозғалыстар джасау сияқты еңбек 
процесстері жүріп жатады.Бұндай іс-


Мектептерде ӛтілген 
ән сабақтарында 
алған білімдеріне 
сүйеніп жүзеге 
асырылады 
Балабақшадағы 
музыка және 
қозғалыс оқу әіс 
әркетін 
ұйымдастыра білу 
және жоспарлай 
алуы 
Білуі керек: 
-музыка жанрларын; 
-мектепке дейінгі балалардың жас ерекшеліктеріне 
байланысты кештер ұйымдастыра білу 
Меңгеруі керек. 
Музыкалық репертуарларды таңдай білу. 
Дағдылануы керек: 
Музыкалық-ырғақты қозғалыстар жасауға 
Құзіреттіліктер: 
Мектепке дейініг жастағы баллардың бейнелеу, 

әрекеттер ӛз кезегінде оқушылардың 
ынта-ықыласымен  еңбектенуін, 
тәртіптілігіе іске деген жауапкершілікті 
қарым – қатынасын талап етеді, әрі 
тиянақтылықпен еңбек ету барысында 
қалыатстырады. 
музыкалық және шығармашылық іс әрекеттерін 
ұйымдастыра дағдыларын игерген. 
12 
Тәрбиешінің 
қатысымдық  
мәдениетін 
қалыптастыру  
Пәннің міндеті: Мектепке дейінгі 
ұйымдардағы тәрбиешілердің 
қатысымдық мәдениетін қалыптастыру. 
Қатысмыдық мәдениеттің теориялық 
негіздері. Қатысымдық мәдениет 
педагогикалық анализ жасау пәні 
ретінде. Мектепке дщейінгі мекеме 
тәрбиешілерінің қатысымыдық 
мәдениетін қалыптастырудың негізгі 
құрылымы. Мектепке дейінгі  мекеме 
тәрбиешілерінің қатысымдық 
мәдениетін қалыптастыру 
формаларының әдістері. 


Педагогика 
Этнопедагогика  
Мектепке дейінгі 
жастағы балаларға 
арналған оқу 
пәндерінің ОӘК  
Білуі керек: 
- тәрбиешінің қатысымдық мәдениетін 
қалыптастырудағы мәселерді теориялық және 
практикалық тұрғыдан қарастырады; 
Меңгеруі керек. 
- тәрбиешінің қатысымдық мәдениетін қалыптастыру 
туралы білім жүйесін; 
- кәсіптенген және кәсіптенбеген маман қызметін 
салыстыра талдау жасауды; 
Дағдылануы керек: 
- маманның кәсіби кәсіби шберлігімен этикасын мәнін 
әлеуметтік үрдістермен байланыстыра қарастыруға; 
Құзіреттіліктер: 
-мамандықтың жоғары әлеуметтік маңызын түсінеді, 
кәсіби этикалық ұстанымдарды сақтайды; 
-  әлеуметтік-мәдени жағдаяттың даму ерекшеліктерін 
ескеріп, кӛпмәдениетті ортада кәсіби әрекетті енгізу 
тәсілдерін, сондай-ақ ұлттық тәрбиенің заңдылықтары 
мен принциптерін меңгерген; 
13 
Балалар  
практикалық 
психологиясы 
Оқушылардың психологиялық даму 
ерекшеліктерін зерттеу және олардың  
білім, дағды, үйренулерінің жастық 
дамуға қаншалықты сәйкес келетінін 
анықтау мектеп психологының басты 
міндетіне жатады.Мектеп психологының  
практик-психолог пен диагностикалық  
жұмыс барысындағы 
ерекшеліктері.Психологиялық қызмет  
жүйесінде  психодиагностиканың 
«Ғылыми зерттеуші » және «ғылыми -
практикалық» секілді түрлерін ажырату 
керек. Егер біріншісінің міндеті 
психикалық даму заңдылықтарын 
зерттеу болса, ал ғылыми- практикалық 
психодиагностиканың мақсаты нақты 
психологиялық бұзылыстың себебін 
анықтау болып табылады.Практик-
психолог бала дамуына ұсыныс беру 
үшін, балаға түзетуші  шаралар жасау 
үшін психо-диагностиканы 
қолданылады.Психодиагностикалық 
ақпараттар мына жағдайлар да:1) даму 
бұзылыстарын түзетуді ертерек бастау, 
оқушылардың психикалық даму 
қарқынын зерттеу; 2) тӛмен деңгейдегі 
және озат оқитын балалардың дұрыс 
жетілуіне жағымды жағдай 
қалыптастыру мақсатында дамытушы 


Психология және 
адам дамуы 
 
Педагогика   
Этнопедагогика 
Мектепке дейінгі 
жастағы балаларға 
арналған оқу 
пәндерінің ОӘК  

Каталог: docs -> katalog electiv dis
docs -> Бас редактор
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
katalog electiv dis -> Педагогика және психология институты 5В010200- бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
katalog electiv dis -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектологоия мамандығы бойынша білім бакалавры
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
katalog electiv dis -> Психология-Педагогика факультеті Мамандығы 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 1курс (4ж)
katalog electiv dis -> ҚҰҚЫҚ ЖӘне экономика институты 5В030100- Құқықтанану мамандығы
katalog electiv dis -> Тарих факультеті әлем тарихы кафедрасы мамандық: 5В020300-тарих

жүктеу 1.41 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет