Ж. И. Намазбаева Редакция алқасы


Development of emotional and communicative qualities of future teachersжүктеу 5.18 Kb.
Pdf просмотр
бет14/21
Дата01.06.2017
өлшемі5.18 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Development of emotional and communicative qualities of future teachers 
This article refers to the development of emotional and communicative qualities of the future teacher. It provides the 
basis professional teacher communication (patterns, structures, procedures, technology) as the main component of the 
pedagogical process. Along with this pedagogical communication is regarded as a kind of creative activities, offered a 
few exercises for the development of communication skills.
 
Keywords: 
emotional and communication skills, professional pedagogical communication, psychological contact 
creative activity, psychological training, identity.
 
 
 
 
УДК 37.01:81  
РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНДЕГІ РӨЛІ 
 
А.С. Косшыгулова – психология магистрі, Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Бұл  мақалада  қазақ  халқының  рухани  құндылықтары  қарастырылады.  Рухани  құныдылықтардың  ішінде  сөз 
өнері қазақ халқы үшін өнердің ең жоғарғы формасы екендігі жөнінде және оның өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі 
маңызды рөлі жайында айтылады.  
Түйін сөздер: рухани құндылықтар, сөз өнері, мақал-мәтелдер, дүниетаным, ұлттық өзіндік сана сезім. 
 
Бүгінгі күні өзіміз өмір – тіршілігімізде қолданылатын таным түсінігіміздің түп тамыры тереңде екенін 
сезінген сайын тарихымызға, ұлттық пәлсәпамызға  деген құмарлығымыз арта түседі. Қазақтың ұлттық 
даналығы  оның  тілінде.  Сөз  өнері  қазақ  халқы  үшін  өнердің  ең  жоғарғы  формасы  болып  табылады. 
Алғашқы дүниетанымдық көзқарастарды аңыз, жұмбақ, мақал-мәтелдерге жасырған.  
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев: «Қазақстан Республикасын топтастырудың аса маңызды факторы болып 
табылатын мемлекеттік тілді меңгеру – Қазақстан  Республикасының әрбір азаматының парызы»,  - деп 
айтқандай,  қазақ  халқының  басты  рухани  құндылығы  мемлекеттік  тілді  дамытуда,  қоғамдық  ортада 
әлеуметтік қолдану аясын кеңейтуде біраз шаралар жүзеге асырылуда [1]. 
Қазақ  халқын  тану үшін  оның ұлтының бойына сіңген ұлы данышпан даналардың қалыптастырған 
ғасырдан  ғасырға  ұласқан,  ғасырлар  бойы  қазақ  халқының  қойнауын  бойлаған  даналық  рухын  тануға 
міндетті.  Қазақтың  рухани  құндылықтары  басқа  елдерде  қайталанбайтын  төл  тума  өнерінде,  мақал-
мәтелінде, аңыз әңгімелерінде, шешендік өнерінде жатыр. 
Қазақ  халқының  дәстүрлі  ілімі  сонау  ерте  дәуірден  келе  жатқан,  ұрпақтан  ұрпаққа  аманат  болған 
мәдениетінде жатыр. Қазақ халқы басқа халықтардан өзгешеленетін оның қайталанбас төл тума тілінде, 
дінінде, мәңгі өшпес ұлы бабаларымыздың артына қалдырған дәстүрлі ілімінде жатыр. Кейінгі ұрпағына 
өшпестей із қалдырған бабаларымыздың мұрасы мәңгі халық санасында жаңғырмақ. Адам, ең алдымен, 
өзін тану үшін ұлтын, оның бойына сіңген ғасырдан ғасырға ұласқан дәстүрлі ілімін тануы қажет [2].  
Қазақ  қоғамында  ежелден  жеке  адамдардың  даралық  қасиетін  жоғары  бағалаған.  Кез-келген  халық 
даналығында, яғни батырлар жырын немесе халықтың мақал-мәтелдерін қарастырсақ бәрінде негізгі рөл 
тұлғаға  беріліп,  жігіттің  батырлығы,  адамгершілігі,  жомарттығы,  т.б.  асыл  қасиеттер  насихатта-лады. 
Адамдар арасындағы қарым-қатынасты түзеу, бірлікті сақтау, адамдарды достыққа, адамгершілікке баулу 
қазақ дүниетанымындағы басты мәселе екен-дігі ежелден белгілі.  
Мақалдар,  ертегілер,  салт-дәстүр  жырлары  тамыры  тереңде  жатқан  халық  даналығы.  Біз  осындай 
даналықпен сусындай отырып бүгінгі күнге аяқ басамыз. Даналардың дүниетанымын оқи отырып, бүгінді 
ертеңмен өлшей алмақпыз.  
Ұлттық  дүниетанымдағы  алғашқы  көзқарастар  миф,  аңыз,  ертегі,  мақал-мәтелдерінде  ерекше  орын 
алған. Алғашқы дүниетанымдық көзқарастар адам-ның күнделікті өмір тіршілігімен тығыз байланысты 
77 

Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Психология», № 4 (49), 2016 г. 
 
болған.  Күнделікті  өмір  тәржибесі  адамзат  дүниетанымының  қалыптасуындағы  басты  фактор  болып 
табылған. Адамдар өз тіршілігіне байланысты түсініктер қалыптастырған. Тағдырды тағдыр ететін адам 
демекші  адамға  байланысты  көптеген  көзқарастар  қалыптастырған.  Жалпы  ұлттық  дүниетаным  сол 
ұлттың  бойына  сіңген  даналық  рухында  және  ұрпақтан-ұрпаққа  ұласқан  ұлы  бабаларымыздың 
дүниетанымында. Ұлттық дүниетаным арқылы біз сол ұлттың мәдениетін, сол ұлтқа тән құндылықтарды 
біле аламыз. Қазақ халқы басқа халықтарға қарағанда ерекшеленетін ұлттық өзгешеліктеріміз өте көп [3].  
Оны аңғару үшін біз ең бірінші ұлттық бойына тән қасиетті тануымыз шарт. Адамзат өмірінде бұл 
мәселелердің  алған  орыны  өзгеше.  Қазақ  даналығын  ең  алғаш  мифтік  дүниетанымнан  бастаймыз. 
Адамзат  өмірінде  де  бұл  мәселелер-дің  күнделікті  тіршілікпен  біте  қайнасқан  ерекше  дүниетанымдық 
маңызы  бар.  Себебі  мифтік  дүниетаным  адамдардың  күнделікті  ойлау  дәрежесіне,  күнделікті  білім 
деңгейіне  айнала  білді.  Кез-келген  мифтік  дүниетаным  күнделікті  өмір  тіршілігіне  байланысты 
туындаған. 
Алғашқы дүниетанымдық көзқарастар адамдардың  күнделікті өмір тіршілігі-мен тығыз байланысты 
болды.  Кез-келген  дүниетанымдық  ілімдер  адамдардың  таным  түсінігімен,  күнделікті  тұрмыс-
тіршілігімен біте қайнасты. Алғашқы дүниетанымдық көзқарастары халық даналығында көбіне біз ерте 
замандағы  жырлардан  байқаймыз.  Олар  табиғат  тылсымын  толық  түсінбеген.  Сондықтан  алғашқы 
дүниетанымдық  көзқарастар  адамның  табиғат  тылсымының  сырын  ашуға  бағытталған  десекте 
қателеспейміз. 
Халық  даналығының  жалпы  қай  уақытта  болсын  мәнін  жоймайтын,  артқы  ұрпағына  мәңгі  жанына 
рухани азық болатын өлмес құндылық. 
Бүгінгі күнге аяқ басуымыз, рухани құндылықтардың арқасы. Сондықтан әрбір адам өзінің ұлтының 
бойына сіңген ұлттық даналығын тереңнен толғап, оның негізінде жатқан басты міселелердің мәнін аша 
білу шарт. 
«Сусыз  жерде  қамыс  жоқ,  азған  елде  намыс  жоқ».  Бұл  мақал  да  халық  даналығынан  туындаған. 
Расында  сусыз  жерге  қамыс  өспейді,  азған  адам  на-мыстың  не  екенін  білмейді.  Азған  деген  сөзді  бұл 
жерде  адамның  намысын  оятардай,  адамға  жанына  түрткі  боларлықтай  сөз.  Қазақ  халқы  дана,  әсіресе 
ешбір  халықтың  тіліне  аударылмайтындай,  өзіміздің  ұлтымызға  ғана  тән  халық  даналығында  кейбір 
сөздер  бар.  Көбіне  сол  сөздерді  біз  мақал-мәтелдерде  кездестіреміз.  «Бидай  сен  қашқанмен  қайда 
барасың,  сенің  ор-ның  диірмен».  Адамның  тағдырында  біз  түрлі  жазымыш  заңдылықтарын  көреміз. 
Кейбір кезде біз қанша бұрмаласақта бұрмалауға келмейтін тағдыр бар. Жазмыштың жазған жазуы бар. 
Адамның  басына  жазған  жазымышы  бар.  Сол  жазымыштан  ешкім  қашып  құтыла  алмайды,  бас  тарта 
алмайды. Халықтық дүниетанымда ерекше көзқарастар түсініктер қалыптасты [2].  
Қазақ халқының ұлттық санасының қалыптасуы оның даналық дүниетаны-мының қалыптасыуның ең 
басты  жолы.  Халық  санасында  ерекше  орын  алған  мәселелер  оның  күнделікті  өмір  тіршілігіне 
байланысты туындады. Халық санасына оның тереңінде шөгіп жатқан құндылықтарға сәуле түсірген ол 
ғылым-білім  болды.  Халықтық  дүниетанымының  қалыптасуы  күнделікті  өмір  тіршілігімен  тығыз 
байланысты болды. Көптеген ұлттық даналықтың қалыпта-суына әсер еткен ол күнделікті өмір әрекеті. 
Адам жалпы өз тағдырын жасаушы өмірдің негізін құрушы басты себепші, өзгертуші пенде болса, оның 
өмірінде ерекше орын алған құндылық оның ұлттық санасы.  
Жалпы адамды өзге тіршілік иелерінен өзгешелендіретін оның ұлттық санасы. Қазақ халқының ұлттық 
санасы өте биік, ұлттық сананың өзіндік ерекшелігі басым екенін анық дәлелдей аламыз. Біз оны ұлы 
даналарымыздың дүниетанымынан және жыраулар ілімінен аңғара аламыз. Халық дүниетаны-мындағы 
ұлттық рухтың биіктігі, ол біздің ұлттық санамыздың жемісі. Сондық-тан халық санасының қалыптасуы 
өзіндік қайталанбас әртүрлі кезеңдерден өтті.  
Қазақ философиясына жыраулар дүниетанымының да қосқан үлесі зор. Жыраулар шығармаларындағы 
философиялық  мәселелердің  адамзат  өміріндегі  алған  орны  да  ерекше.  Жыраулар  шығармаларындағы 
дүниетанымдық  мәселе-лер  және  философиялық  категорияларға  толы  болды.  Қазақ  философиясында 
ерекше  бір  потриотизм,  Отанға  деген  сүйіспеншілік,  эндогендік  идеялар,  осы  жыраулар  поэзиясынан 
басталады.  Қазақ  халқы  қалыптастырған  рухани  құндылықтардың  арасында  ақын-жыраулар 
шығармашылығы  маңызды  орын  алды.  Қазақ  халқының  даналық  рухының  дүниетанымында  "Ерлік", 
"Еркіндік", "Адамгершілік" рухының көрінісі қалыптасқан. 
Жыраулар  өздерін  толғандырған  мәңгі  философиялық  мәселелерді  өз  шығармаларында  бейнелей 
отырып орасан  зор күш жігерді қорытты. Халық даналығының қайнар бұлағын суарып отырды. Қазақ 
даналығына өзіндік үлесін қосқан ол жыраулар поэзиясы. Жыраулар ілімінің жалпы адамзат өміріндегі 
орыны зор болды. Олар халық санасында жатқан құндылықтарға сәуле түсірді. Жалпы адамзат өміріндегі 
78 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Психология» сериясы, № 4 (49), 2016 ж. 
 
өзекті  мәселелерге  тоқталды.  Адамзат  өміріндегі  еркіндік,  бостандық,  азаттық  рухын  аңсаған  осы 
жыраулар ілімі екен.  
Ұлтарақтай  жерін  қасық  қаны  тамғанша,  ұлтқа  деген  сүйіспеншілік,  ұлттық  намыстың  биіктігімен 
және  ұлттық  рухтың  арқасында  қазақтың  кең  байтақ  даласын  сақтап  қалған.  Бұған  әсер  еткен  қазақ 
ұлтының санасының биіктігімен, даналық рухының биіктігінде.  
Қазақ халқына тәуелсіз елімізге бостандық пен еркіндік оңай жолмен келген жоқ. Сол кездегі ұлттық 
сана,  ұлттық  дүниетанымның  мықтылығының  нәтиже-сінде  осы  күнге  қадам  бастық.  Жыраулардың 
дүниетанымындағы басты мәселе халқының санасын оятып елдің ұлттық рухын биікке көтеруді талап 
етті. Қазақ философиясының философия тарихында алған орны ерекше. Адамзат өмірін-дегі аса маңызды 
мәселелердің  бәрін  анықтай  білген.  Ендеше  әрбір  қазақ  баласы  ұлтының  тарихын,  философиясын, 
мәдениетін білу үшін, алдымен ұлттық құндылқытарды білуі қажет.  
  
1 Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына «Қазақстан жолы-2050»: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
атты Жолдауы. - Астана, 2014 

Қалиев С. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы. – Алматы: "Рауан", 1998. 
3  Рақымжанова  С.К.  Қазақ  рухындағы  даналық.  Хабаршы.  Гуманитарлық  ғылымдар  сериясы.  - 
Астана, 2008  
 
Резюме 
Косшыгулова А.С.- магистр психологии КазНПУ имени Абая 
Роль духовных ценностей в воспитании молодежи 
В  данной  статье  говорится  о  духовных  ценностях  казахского  народа.  Также  говорится  о  том,  что  среди  всех 
духовных  ценностей  в  воспитании  подрастающего  поколения  особая  роль  принадлежит  искусству  слова  и  о  его 
важности.  
Ключевые  слова:  духовные  ценности,  искусство  слова,  пословицы-поговорки,  мировоззрение,  национальное 
самосознание.  
 
Summary 
Kosshygulova A.S.- Master of Psychology, Abay Kazakh National Pedagogical University 
The role of spiritual values in the education of young people 
In this article talked about the spiritual values of the Kazakh people. Also talked that among all spiritual values in 
education of rising generation the special role belongs to the art of word and about his importance.  
Keywords: spiritual values, art of word, proverb-saying, world view, national consciousness. 
 
 
УДК 159.91:796.093 
 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  У ШКОЛЬНИКОВ-СПОРТСМЕНОВ В
 
ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 
М.МБайгарина – магистрант,  
О.Б.Тапалова - д.психол.н., доцент КазНПУ имени Абая 
 
В  статье  рассматриваются  особенности  изменений  психофизиологических  показателей  у  школьников-
спортсменов  в  предсоревновательный  период.  Результаты  исследований,  демонстрируют  повышенное 
психоэмоциональное  состояние  у  школьников  перед  соревнованиями,  в  результате  которого  происходит 
изменение  психофизиологических  показателей.  Интенсивная  по  темпу  и  протяженная  по  длительности 
физическая нагрузка воздействует на организм школьника-спортсмена, снижая психофизиологические функции 
на фоне гиподинамии, значительного нервно-эмоционального напряжения, формировании нервно-психических 
расстройств.  
Ключевые слова: психофизиологические показатели, психоэмоциональное состояние,  напряжённость, 
школьники- спортсмены, тренинг. 
 
Спортивная  деятельность  человека  является  естественной  моделью  деятельности,  при  которой 
работоспособность,  жизнедеятельность  и  функционирование  систем  организма  здорового  человека 
протекает  в  зоне  предельного    напряжения.  Именно  это  позволяет  исследовать  данную  модель  в 
79 

Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Психология», № 4 (49), 2016 г. 
 
контексте  закономерности  адаптации  организма  к  экстремальным  условиям  мышечной  и 
двигательной деятельности [1]. 
Изучение границ предельных возможностей и резервов человеческого организма являются важной 
и актуальной проблемой для психофизиологии спорта. 
Известно, что благодаря усиленным спортивным тренировкам индивид достигает с одной стороны 
стремительного  роста  высших  спортивных  достижений,  a  с  другой  стороны  быстрого  истощения 
физических сил спортсмена.  
Следовательно,  необходимы  правильная  психокорректирующая  программа  спортивной 
подготовки  и  систематический  комплексный  контроль  тренеров  и  медицинских  работников, 
позволяющие рационально рассчитать тренировочные нагрузки и возможности их корректировки.  
Исследования Винантова В.В. и Умаровой Л. С. [2,3] выявили, что при стрессовой напряженной 
мышечной  работе  у  спортсменов  происходят  нарушения  в  иммунологической  защите  организма, 
которые являются первыми признаками, указывающие на начало дезадаптации всего организма.  
Многие исследователи [4,5,6 ] утверждают, что устойчивость функциональных систем организма 
во  многом  обусловлена  психофизиологическими  особенностями  спортсмена,  которые  можно 
рассматривать в качестве психофизиологического резерва его работоспособности.  
Ильин  Е.  П.  [7]  изучая  влияние  наследственности  на  психомоторную  деятельность  человека, 
отмечает  значительную  генетическую  зависимость  на  такие  физиологические  параметры:  1) 
аэробные и анаэробные возможности; 2)объем и размеры сердца; 3) работа сердца - ЭКГ; 4) работа 
сердца при физических нагрузках (сердцебиение); 5) артериальное давление; 6) жизненная емкость 
легких;  7)  частота  и  глубина  дыхания;  8)  холестерин;  9)  иммунный  статус;  10)  гормональный 
профиль и т. д. 
Психологические,  психофизиологические,  нейродинамические,  сенсомоторные,  характеристики 
сенсорных систем также находятся под выраженным генетическим контролем. Это и электрическая 
активность  коры  больших  полушарий,  и  скорость  переработки  информации,  и  пропускная 
способность  мозга,  и  коэффициент  интеллектуальности,  и  пороги  чувствительности  сенсорных 
систем и др. 
В  наибольшей  степени  генетическому  контролю  подвержены  быстрые  движения,  требующие,  в 
первую  очередь,  особых  скоростных  свойств  нервной  системы  –  высокой  лабильности  и 
подвижности нервных процессов, a также развития анаэробных возможностей организма и наличия 
быстрых волокон в скелетных мышцах  [6,7]. 
При  занятиях  спортивными  тренировками,  мышечная  деятельность  человека  испытывает 
напряжение, превышающее обычные, повседневные нормы, очень часто эти напряжения могут быть 
даже запредельными.  
Предсоревновательные  эмоции  вызывают  энергетический  выброс.  Предстартовое  состояние 
возникает за много часов и даже суток до начала соревнований.  Работа мышц - изменения многих 
функций  организма  (увеличение  легочной  вентиляции,  потребления  кислорода,  частоты 
сердцебиений,  систолического  и  минутного  объема  крови,  повышение  уровня  обмена  веществ  и 
энергии)  наблюдаются  еще  до  начала  мышечной  деятельности,  в  предстартовом  и  стартовом 
состоянии.  Предстартовые  и  стартовые  реакции  обусловлены  эмоциями,  возникающие  перед 
работой, ярко проявляющиеся перед крупными соревнованиями [5]. 
По  механизму  возникновения  предстартовые  и  стартовые  реакции  определяются  как  условные 
рефлексы.  Они  обусловлены  особенностями  предстоящей  мышечной  деятельности  (чем  больше 
мощность работы, тем резче выражены предстартовые сдвиги), и значимостью данного соревнования 
для спортсмена. Психологическая подготовка спортсменов показывает, что можно объяснить успехи 
и  поражения  с  точки  зрения  тренеров,  опираясь  на  эмоциональное  состояние  перед  стартом.  Но 
нельзя оставить без внимания особенности психических состояний спортсменов, так как на психику 
спортсмена  глубоко  воздействуют  оценки  проделанной  работы.  Различают  следующие  типы 
предстартовых состояний: 
Боевая  готовность  –  это  соотношение  динамики  возбудительных  и  тормозных  процессов  в 
нервной  системе.  Проявляется:  сосредоточенность  внимания  на  предстоящем  соревновании, 
повышенная  восприимчивость  и  способность  мыслить,  действенность  и  стенический  характер 
80 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Психология» сериясы, № 4 (49), 2016 ж. 
 
эмоций, оптимальный уровень тревожности. Чаще всего наблюдаются еще две формы предстартовых 
состояний: «состояние самоуспокоенности» и «состояние спокойной уверенности». 
Предстартовые  состояния  возникает  у  спортсменов  в  связи  с  предстоящими  выступлениями  на 
соревнованиях.  Оно  является  эмоциональным  состоянием  и  связано  с  особенностями  переживания 
спортсменов своего будущего участия в соревнованиях.  
В  психологии  спорта  проблема  предстартовых  состояний  привлекает  внимание  исследователей, 
прежде  всего  в  связи  с  практическим  ее  значением.  Изучение  ее  позволило  установить,  что 
предстартовое  состояние  неоднородно.  Установлено,  и  в  настоящее  время  является  признанным 
фактом,  что  оно  может  проявляться  в  трех  основных  формах,  каждая  из  которых  характеризуется 
определенными  особенностями  протекания  корковых  процессов,  вегетативных  функций  и  хорошо 
выраженными психологическими симптомами. 
Первая  форма  характеризуется  оптимальным  уровнем  всех  физиологических  процессов. 
Психологические  ее  симптомы:  напряженное  ожидание,  возрастающее  нетерпение  («скорей  бы 
бежать, плыть, начать бой»), легкое возбуждение; мысли о прохождении дистанции или предстоящем 
бое (темп, тактика), забота об экономии сил, о максимальной готовности к старту. 
Вторая  форма  характеризуется  широкой  иррадиацией  и  высокой  степенью  интенсивности 
процесса  возбуждения  в  коре  головного  мозга,  резко  выраженными  вегетативным  сдвигами 
(учащение пульса, дыхания, потливость, дрожание конечностей, иногда дрожь во всем теле, резкое 
усиление  диуреза  и  др.).  Психологические  симптомы:  волнение,  достигающее  степени 
подавляющего,  нервозность,  неустойчивое  настроение  (от  бурного  веселья  до  слез),  забывчивость, 
рассеянность, беспричинная суетливость и т.д. 
Третья форма характеризуется преобладанием в коре запредельного охранительного торможения. 
Типичными внешними реакциями являются малая подвижность, зевота. Психологические симптомы: 
вялость, инертность, апатия, нежелание участвовать в соревнованиях, плохое настроение, сонливость 
[5,6,8]. 
Увеличение  психоэмоциональных  нагрузок  в  ходе  предсоревновательного  периода  предъявляет 
высокие  требования  к  организму  школьника-спортсмена.  Интенсивная  по  темпу  и  протяженная  по 
длительности  физическая  нагрузка  воздействует  на  организм  школьника-спортсмена,  снижая 
психофизиологические  функции  на  фоне  гиподинамии,  значительного  нервно-эмоционального 
напряжения,  к  развитию  хронического  переутомления,  формированию  нервно-психических 
расстройств, вегетососудистых нарушении
̆ и нейроциркуляторных дистоний.  
Целью  нашего  исследования  явилось  оценка  основных  свойств  нервной  системы  школьников-
спортсменов с помощью теппинг – теста «Определение силы нервных процессов».  
Оценка  основных  свойств  нервной  системы  через  определение  функциональной  подвижности 
нервных  процессов  заключается  в  следующем:  данный  тест  предложен  Е.П.  Ильиным  (1972)  в 
качестве    экспресс-метода, не  требующего специальных  условий проведения  и аппаратуры. Теппинг-
тест основан на изменении во времени максимального темпа движения кисти. Испытуемые в течение 30 
сек. стараются удержать максимальный для себя темп. Показатели темпа фиксируются через каждые 
5  сек.,  и  по  шести  получаемым  результатам  строится  кривая  работоспособности  данного 
испытуемого. В этом случае в работе задействуются следующие элементы: мышцы руки, аффекторные 
и  эффекторные  нервные  пути,  двигательные  центры,  зрительный  анализатор.  По  теории  утомления, 
истощение  в  первую  очередь  развивается  в  нервных  клетках  (нейронах),  причем  задолго  до  того,  как 
истощение развивается в мышцах. Однообразные движения в очень высоком темпе вызывают развитие 
утомления в нервных клетках двигательного центра. Оно  будет  отражаться  в  уменьшении  количества 
нарисованных точек или черточек, т.к. теперь клетке необходимо больше времени для восстановления. 
При графической регистрации частоты движений карандаш или ручка должны иметь валик из изоленты 
для  упора,  чтобы  пальцы  с  них  не  соскальзывали  во  время  работы.  Теппинг-тест  в  30-секундном 
варианте определяет выносливость нервной системы, а не выносливость организма в целом. Определение 
силы нервной системы поможет адекватно дозировать умственные и физические нагрузки, предотвращая 
развитие утомления и переутомления. 
Функциональная  подвижность  нервных  процессов  характеризует  наивысший  для  данного 
индивида уровень выполнения работы, предусматривающий, наряду с положительными реакциями, и 
81 

Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Психология», № 4 (49), 2016 г. 
 
дифференцировку,  т.е.  экстренное  переключение  действий,  быструю  поочередную  смену 
возбудительного и тормозного процессов [7]. 
Данное свойство представляет собой скоростную реакцию работающей функциональной системы, 
а  не  конкретного  нервного  субстрата  (нерва,  нервного  центра  и  т.д.).  Индивидуальные  различия 
функций  восприятия,  внимания  и  мышления  в  значительной  степени  зависят  от  уровня 
функциональной подвижности нервных процессов. 
Лица  с  высоким  и  средним  показателями  подвижности  нервных  процессов,  в  отличие  от  лиц, 
обладающих  низкими  характеристиками,  присущи  более  высокая  успешность  восприятия  и 
мышления,  а  также  высокий  уровень  способности  оперировать  пространственными  предметами, 
быстрее  концентрировать  и  переключать  внимание.  Используемая  нами  кинематометрическая 
методика связана с анализом точности воспроизведения малых и больших параметров движений (с 
преобладанием  переводов  и  недоводов)  и  предположительно  показывает  соотношение  между 
величиной  возбуждения  и  торможения.    Особенностью  данной  методики  является  то,  что  она 
позволяет  исследовать  отдельно  инертность  возбуждения  и  инертность  торможения  и  дает 
возможность сравнить их. 
В  таблице  1    приведено  процентное  соотношение  учащихся  с  различной  подвижностью  нервных 
процессов, оцененной по правилам методики. Она предполагает три категории оценки: высокая, средняя, 
низкая.  
Таблица 1 - Средние показатели силы нервных процессов у школьников-спортсменов до тренинга. 
 
Критерии 
Группы (%) 
КГ 1 
ЭГ 1 
КГ 2 
ЭГ 2 
 
В 
С 
Н 
В 
С 
Н 
В 
С 
Н 
В 
С 
Н 
Торможения   
14,6 
19,2  66,2 
17,2 
21 
61,8 
19 
24.1 
56,9 
20,6 
9.3 
70,1 
Возбуждения  
16 
14 
70 
12,4 
21 
66,6 
25,3 
12 
62,7 
11,8 
21,5 
66,7 
 
где, В – высокий; С – средний; Н – низкий уровни; 
У большинства обследованных нами школьников-спортсменов выявлена высокая степень инертности 
нервных процессов. Среди школьников (фехтовальщики) -  (КГ1 и ЭГ1) согласно критерию торможения 
66,2% 
и  согласно  критерию  возбуждения  70%  обследованных  имели  низкие  показатели  подвижности 
нервных процессов. У исследуемых в экспериментальной группе  61,8% и 66,6% школьников имели 
низкую подвижность НП. Аналогичные результаты показали дзюдоисты: низкая подвижность НП была 
выявлена по критерию торможения у 56,9% и по критерию возбуждения у 62,7% человек. Инертность 
торможения у экспериментальной группы дзюдоистов составило: 70,1% по критерию торможения и 
инертность по критерию возбуждения наблюдалась у 66,7 % . 
Подвижность нервных процессов мальчиков и девочек не отличалась. Анализ показателей быстроты 
исчезновения  предшествующего  процесса  (возбуждения  или  торможения)  выявил,  что  процесс 
возбуждения  продолжительнее сохраняется у девушек, чем у мальчиков.  
Функциональные  резервы  –  это  диапазон  возможных  уровней  изменений  функциональной 
активности физиологических систем, который может быть обеспечен активационными механизмами 
организма.  Важнейшая  роль  в  жизнедеятельности  организма  принадлежит  вегетативной  нервной 
системе.  Вегетативные    нарушения  проявляются  при  эмоциональном  стрессе,  так  как  это  прежде 
всего  резервы  регуляторных  и  саморегуляторных    механизмов,  обеспечивающие  адаптацию  к 
действию  факторов  внешней  среды.  Плата  за  адаптацию,  выходящая  за  пределы  резервных 
возможностей  организма  ведет  к  поломке  адаптационного  механизма  и  появлению  стойких 
патологических  изменений.  Для  диагностики  вегетативных  изменений  используют,  прежде  всего, 
параметры    сердечно-сосудистой  системы,  пластичности  мозга,  на  основе  которых  определяют 
уровень функциональной адаптации организма – адаптационный потенциал.  
Результаты определения адаптационного потенциала (по методике Р.М. Баевского, 1988)  указаны 
в таблице 2. 
Определение адаптационного потенциала (по методике Р.М.Баевского, 1988): 
1.
 
Сосчитайте количество пульсовых ударов в минуту (ЧСС) 
82 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Психология» сериясы, № 4 (49), 2016 ж. 
 
2.
 
Измерьте систолическое и диастолическое артериальное давление (АДс и    АДд) 
3.
 
Определите ваш адаптационный потенциал (АП) по формуле:  
АП = 0,011-ЧСС * 0,014-АДс 0,008-АДд+0,014,*B + 0,009-MT-0,009*P-0,27, где В – возраст, число 
лет, МТ – масса  тела, кг; Р- рост, см 
Таблица 2 – Показатели адаптационного потенциала школьников (подростки). 
Адаптационный потенциал 
Подростки (общая выборка) 
Баллы 

Удовлетворительная  адаптация 
2,0 
20% 
Напряжение механизмов адаптации 
2,86 
30% 
Неудовлетворенная адаптация 
3,85 
30% 
Срыв адаптации 
4,5 
20% 
 
Полученные  результаты  демонстрирует  таблица  2,  где  видно  что  адаптационный  потенциал  у 
школьников баллы -  2,0 имеют 20% учащихся; 30% имеют показатель 2,86 что свидетельствует о 
напряжении механизмов адаптации. Еще 30% учащиеся показали результат – 3,85, что указывает на 
неудовлетворительную адаптацию. Оставшиеся  20% тестируемых вызывают тревогу их показатели – 
4,5,  а  это  вызывает  опасение,  т.к.  они  находятся  на  грани  срыва  и  им  необходима  срочная 
психофизиологическая помощь. 
В таблице 3 показаны результаты исследования адаптационного потенциала у старшеклассников. 
Таблица 3 – Показатели адаптационного потенциала школьников (дзюдо). 
Адаптационный потенциал 
Школьники/дзюдо (общая выборка) 
Баллы 

Удовлетворительная  адаптация 
1,8 
20% 
Напряжение механизмов адаптации 
2,85 
30% 
Неудовлетворенная адаптация 
3,86 
30% 
Срыв адаптации 
4,8 
20% 
 
Полученные  результаты  демонстрирует  таблица  3,  где  видно  что  адаптационный  потенциал  у 
старшеклассников баллы - 1,8 имеют 20% учащихся; 30% имеют показатель 2,85 что свидетельствует 
о напряжении механизмов адаптации. Еще 30% учащиеся показали результат – 3,86, что указывает на 
неудовлетворительную адаптацию. Оставшиеся 20% подростков вызывают тревогу их показатели – 
4,8,  а  это  вызывает  опасение,  т.к.  они  находятся  на  грани  срыва  и  им  так  же  необходима  срочная 
психофизиологическая помощь. 
Определение степени стрессового воздействия. Методика «Индивидуальная минута» 
Так же нами был апробированы исследования особенностей восприятия индивидуальной  минуты. 
Измерялись  изменения  параметров  субъективного  времени  по  сравнению  с  метрическим.  Так 
называемая  «индивидуальная минута» (ИМ), – один из тестов, помогающий косвенно оценить степень 
стрессорного воздействия . 
Испытуемому  предлагается  определить  длительность  минуты  путем  счета  в  уме  от  1  до  60    с 
фиксацией  полученного  результата  секундомером  со  скрытым  циферблатом.  Оценка  показателей 
проводится согласно рекомендациям авторов методики. Если наблюдается уменьшение ИМ ≤ 47,0 с, 
то  считается,  что  адаптивные  возможности  организма  снижены  за  счет  перегрузки  внутренней 
информации, а при ИМ ≥ 62,0 с – наблюдается перегрузка внешней информации, что также ведет к 
снижению  адаптивных  возможностей  организма.    Длительность  ИМ  увеличивается  в  условиях 
поступающей  извне  информации,  однако,  при  сильном  психологическом  напряжении  происходит 
уменьшение  длительности  ИМ.  Лица,  хорошо  адаптированные  к  физическим  и  эмоциональным 
83 

Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Психология», № 4 (49), 2016 г. 
 
нагрузкам,  имеют отклонения  в  определении  биологического  времени  в  пределах  ±  3-5  секунд.  У 
здоровых, хорошо адаптирующихся испытуемых ИМ составляла 58-65 секунд. 
 
После  проведенной  диагностической  работы  нами  была  проведена  тренинговая  работа  со 
школьниками-спортсменами, направленная на овладение навыками психологической саморегуляции 
и  самовоспитания.  Побуждение  к  самовоспитанию  осуществляется  через  обучение  приемам 
саморегуляции. Некоторые из приемов очень простые. Их необходимо просто запомнить и применять 
в  нужный  момент.  Эти  способы  саморегуляции  называются  отключение  и  переключение.    Цель 
отключения  и  переключения  состоит  в  том,  чтобы  спортсмен  осуществлял  длительное  удержание 
направленного  сознания  в  русле,  далеком  от  травмирующей  ситуации.  В  данном  случае  приемы 
саморегуляции  базируются  на  отражении  спортсменом  (основной  функцией  сознания  является 
отражение) окружающего материального мира. 
Существуют  способы  саморегуляции,  связанные  с  отражением  своего  физического  «Я».  Они  в 
наибольшей мере насыщены специальными приемами. 
1. Контроль и регуляция тонуса мимических мышц. Этот прием требует специальной тренировки. 
Наибольший эффект достигается, если в процессе овладения данным приемом спортсмен проверяет и 
закрепляет его в разнообразных жизненных ситуациях.  
2.  Контроль  и  регуляция  мышечной  системы  спортсменов.  Тренировка  в  расслаблении  мышц 
осуществляется  с  помощью  словесных  самоприказов,  самовнушений,  способствующих 
сосредоточенности сознания на определенных группах мышц. 
3.  Контроль  и  регуляция  темпа  движений  и  речи.  В  этом  случае  управление  своим  состоянием 
сводится  к  стремлению  избавиться  от  суетливости,  наладить  четкий  ритм  своей  деятельности, 
исключить необходимость спешки. 
4. Специальные дыхательные упражнения. Спокойное, ровное и глубокое дыхание способствует 
снижению напряжения.  
5. Разрядка. Этот прием дает «выход» эмоциональному напряжению.  
Наиболее  эффективны  способы  саморегуляции,  связанные  с  отражением  своего  духовного  «Я» 
(направление  сознания  на  самого  себя).  Для  них  характерны  разнообразные  приемы:  Отвлечение 
путем сюжетных представлений и воображений; самовнушение; самоубеждение.  

жүктеу 5.18 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет