Қызыл жобасы


жөніндегі ХҚК ұйғарымдарыжүктеу 471.6 Kb.
Pdf просмотр
бет25/27
Дата22.04.2017
өлшемі471.6 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

жөніндегі ХҚК ұйғарымдары
3
 
Күкірттің қос тотығы 
400 
400 
Шығындардың шамадан тыс 
артуынсыз нарықта болып, 
жанармайдағы мөлшері 0.5 немесе 
одан да аз болуы тиіс. 
Азот оксидтері 
300 
300 
б/е 
Өлшенген бөлшектердің 
жалпы саны 
20 
30 
96 ppm (Электр энергиясын өндіру)  
150 ppm (механикалық жетек) 
 
Еуропалық  кеңес  Директивада  белгіленген  шектік  рұқсат  етілген  шығарындылардың 
нормативтерін қабылдаудың келесі мерзімдерін келісті: 
• қуаты жоғары (5-50 МВт) бар қондырғылар: 2025 жылдан бастап. 
• қуаты шағын (1-5 МВт) бар қондырғылар: 2030 жылдан бастап. 
•  жаңа қондырғылар: күшіне енгеннен кейінгі аударудың екі жылдық кезеңінен кейін 
(2018 жылдың 20 желтоқсанынан)   
Директива,  күшіне  енгеннен  кейінгі  аударудың  екі  жылдық  кезеңінен  кейін  жаңа 
қондырғыларға  қолданыла  алатын  болады,  сондықтан  2018  жылғы  20  желтоқсанға  дейін 
салынған  қондырғылар  осы  Директиваға  кірмейді.  Бұл  жағдайда,  егер  жобалық  қазандықтан 
2018  жылғы  20  желтоқсанға  дейін  салынатын  болса,  олар  шағын  қуатты  жанармай  жағушы 
қондырғыларға  арналған  МФК  шектік  ұйғарынды  шығарындыларының  нормативтеріне  сай 
келетін  болады.  Егер  қазандықтан  2018  жылғы  20  желтоқсаннан  кейін  салынатын  болса, 
олардың  жұмысы  орташа  қуатты  жанармай  жағушы  қондырғылар  жөніндегі  ЕО 
директивасымен реттеледі. Одан әрі, егер, әр жобалық қазандықтың қуаты 5МВт төмен болса, 
қабылдау мерзімі 2030 жылға дейін деп қолданылатын болады. 
                                                           
1
   Еуропалық Парламент пен Кеңестің орташа қуатты жанармай жағушы қондырғылардың атмосфераға шығаратын 
заттарын шектеу бойынша 2015 жылғы 25 қарашадағы (EU) 2015/2193 директивасы  
2
   Өнеркәсіптік шығарындылар туралы Еуропалық Парламенттің және ЕО Кеңесінің 2010/75/EUДирективасы 
3
     ХҚК НҚ сақтау, ЕҚ және ТБ жөніндегі жалпы нормалары: Экология – заттектердің атмосфераға шығарылуы және 
атмосфералық ауаның сапасы 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 8 
 
 
 
2.3
 
Қызыл жобасына арналған сәйкестік стандарттары  
 
Қызыл жобасы үшін сәйкестік стандарттары 
Кесте 2
Ошибка! Источник ссылки не найден. ішінде 
келтірілген және ауа сапасының барлық экологиялық мониторингі үшін есептілікті белгілеу үшін 
қолданылатын болады.   
 
Кесте 2: Атмосфералық ауаның сапа стандарты 
Параметрі 
 
Орташа кезең 
 
Қатты бөлшектер - PM
10
   
50 
24 сағаттық 
μг/м
3
 
 
 
40 
жылдық 
μг/м
3
 
Күшән 
 
30 (TSP) 
бір реттік 
μг/м
3
 
 
 
  3 (TSP) 
24 сағаттық 
μг/м
3
 
 
0.006 (PM
10

жылдық 
μг/м
3
 
Азот оксиді (NO
2

200 
1 сағаттық 
μг/м
3
 
 
40 
жылдық 
μг/м
3
 
Күкірттің  қос  тотығы 
(SO
2

125 
24 сағаттық 
μг/м
3
 
Көміртек монооксиді 
30 000 
1 сағаттық 
μг/м
3
 
 
10 000 
24 сағаттық 
μг/м
3
 
Ескертпе: 
2008/50/EC  ЕО директивасы (PM10 –  күшәннан, NO2, SO2 және CO тұратын) 
ҚР  2012  жылғы  25  қаңтардағы    №168  санитариялық  нормалары  мен  қағидалары  негізінде  (TSP 
тұратын күшән) 
Шығарындылардың шектік мәндері (Көмір қазандықтары) 
Параметрі 
Жоба  үшін  қолданылатын 
стандарттар 
Келешекте (ЕО қуаты орташа 
жылу жағатын қондырғылар 
жөніндегі  директивасы)  - 
жобаға арналған стандарт 
 
Күкірт тотықтары 
көмір  құрамындағы  0,5% 
не одан кем күкірт  
400 
мг/Nм
3
 
Азот оксидтері 
б/е 
300 
мг/Nм
3
 
Өлшенген 
қатты 
бөлшектердің жиынтық 
саны 
150 
20 
мг/Nм
3
 
 
2.3.1
 
Шығарындылардың шекті рұқсат етілетін нормалары 
 
ЕҚЖБ  жобаларын  қаржыландыру  кезінде  ЕО  шығарындылар  жөніндегі  стандарттарын 
басшылыққа  алады.  «Ластағыш  заттар  шығарындылары  жөніндегі  ЕО  директивасы»  - 
өнеркәсіптік  нысандардың  ластағыш  заттектерінің  шығарындыларын  реттейтін  ЕО  негізгі 
құралдарының  бірі.  Өнеркәсіптік  шығарындылар  туралы  директива  2010  жылғы  24  қарашада 
қабылданды.  Ол  жалпы  номиналды  жылу  қуаты  50  мВт  жоғары  барлық  жанармай  жағатын 
қондырғыларға қолданылады.  

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 9 
 
 
Жоғары  және  төмен  қуатты  қондырғылардың  шығарындылары  ЕС  тиісті  директиваларымен 
регламенттелген  уақытта,  орташа  қуатты  қондырғылардың  шығарындылары  ESIA  есебі 
дайындалған  сәтте  ЕО  деңгейінде  реттелмеген.  2015  жылғы  10  қарашада  Еуропалық  Кеңес 
орташа  қуатты  жанармай  жағушы  қондығылардың  шығарындыларын  реттеу  үшін  «Орташа 
қуатты жанармай жағушы қондырғылар бойынша директиваны» қабылдады.  
 
Қуаты орташа болып келетін жанармай жағушы қондырғылар бойынша ЕО директивасы, SO2, 
NOx  шығарындылары  мен  шаңның  атмосфераға  шығарылуын,  соның  салдарынан  адамның 
денсаулығына  және  қоршаған  ортаға  қауіп  төндіруін  қысқарту  мақсатымен,  осы 
шығарындыларды  регламенттейді.  Аталған  директива,  1  мВт-тан  артық  және  50мВт-тан  аз 
болып  келетін  атаулы  жылу  қуатына  ие  қондырғыларда  жанармайды  жағу  кезінде  түзілетін 
ластағыш 
заттектердің 
шығарындыларын 
регламенттейді. 
Директивада 
ұсынылған 
шығарындылардың шектік мәндері көрсетілген 
Кесте 3
Ошибка! Источник ссылки не найден..  
 
 
Еуропалық Кеңес Директивада белгіленген шығарындылардың шектік мәндерін қабылдау үшін 
келесі уақыттық шектерді келісті:   

 
Қуаты үлкен бар қондырғыларға (5-50 МВт): 2025 жылдан бастап. 

 
Қуаты шағын бар қондырғыларға  (1-5 МВт): 2030 жылдан бастап. 

 
Жаңа қондырғыларға: күшіне енгеннен соң транспозициялаудың екі жылдық кезеңінен 
кейін (2018 жылғы 20 желтоқсан) 
 
Кесте 3: Шығарындылардың шектік мәндері 
Параметрі 
Көлемі 
орташа 
жанармай 
жағатын 
қондырғылар 
жөніндегі 
директива 
(мг/Nм
3
)
4
 
Өнеркәсіптік 
шығарындыл
ар 
туралы 
директива 
(мг/Nм
3
)
5
 
Қуаты  шағын  (3мВт  –  50мВт) 
жанармай 
жағатын 
қондырғылар  жөніндегі  ХҚК 
ұйғарымдары
67
 
Күкірттің қос 
тотығы 
400 
400 
Шығындардың шамадан тыс 
артуынсыз нарықта болып, 
жанармайдағы мөлшері 0.5 
немесе одан да аз болуы тиіс. 
Азот оксидтері 
300 
300 
б/е 
                                                           
4
 Еуропалық Парламент пен Кеңестің орташа қуатты жанармай жағушы қондырғылардың атмосфераға шығаратын 
заттарын шектеу бойынша 2015 жылғы 25 қарашадағы (EU) 2015/2193 директивасы  
5
 Өнеркәсіптік шығарындылар туралы Еуропалық Парламенттің және ЕО Кеңесінің 2010/75/EU директивасы 
6
  ХҚК  НҚ  сақтау,  ЕҚ және  ТБ  жөніндегі  жалпы  нормалары:  Экология  –  заттектердің  атмосфераға  шығарылуы және 
атмосфералық ауаның сапасы  
7
 ХҚК еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жалпы ұсынымдары: Экология – 
ластаушы заттектердің атмосфераға шығарылуы және атмосфералық ауаның сапасы 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 10 
 
Өлшенген 
бөлшектердің 
жалпы саны 
20 
30 
96 ppm (Электр энергиясын 
өндіру)  
150 ppm (механикалық жетек) 
 
 
Бұл  директива,  күшіне  енетін  екі  жыл  бойы  транспозициялау  кезеңінен  кейін  жаңа 
қондырғыларға қолданылатын болады, демек, 2018 жылғы 20 желтоқсанға дейін орнатылған 
қондырғыларға  қолданылмайтын  болады.  Қазандар  осы  күннен  кейін  орнатылатын  болса, 
оларға орташа қуатты жанармай жағушы қондырғылар бойынша ЕО директивасы қолданылады. 
Бұдан басқа, әр жобалық қазандық 5 МВт бастапқы мәнінен төмен болағандықтан, 2030 кезеңі 
қолданылатын болады. 
 
Кесте 4: Жобаға арналған шығарындылардың шектік мәндері  
Параметрі 
2018 
жылдың 
20 
желтоқсанына 
дейін 
орнатылғандары үшін.  
2018  жылдың  20  желтоқсанынан 
кейін 
орнатылғандары 
үшін 
(мг/Nм3). 
 
Күкірттің қос 
тотығы 
Шығындардың шамадан тыс 
артуынсыз нарықта болып, 
жанармайдағы мөлшері 0.5 
немесе одан да аз болуы тиіс. 
400
 
Азот оксидтері 
б/е 
300
 
Өлшенген 
бөлшектердің 
жалпы саны 
96 ppm (Электр энергиясын 
өндіру)  
150 ppm (механикалық жетек)  20
 
 
 
Жобаланатын  қазандықтар  ұсынылған  стандарттарға  сай  болады 
Кесте  4
.  Жанармай  жағушы 
қондырғылар үшін МФК шығарындылары бойынша ұсыныстардың сәйкестігін қамтамасыз ету 
үшін, келесі әсерді жұмсарту жөніндегі шаралар іске асырылады:  

 
Құрамындағы  күкірті  аз  жанармайды  қолдану  (0,5%  кем)  және/немесе  түтінді  газды 
күкіртсіздендіру қондырғыларын пайдалану. 

 
Шаңды кетіруге арналған өте тиімді жабдықты, мысалы тиімділігі жоғары циклондарды 
немесе электр статикалық сүзгілерді қолдану.  
 
2.4
 
Триггерлік деңгейлер  
 
Мониторинг жүргізілетін әрбір құрамдас үшін, триггерлік деңгейлер ауа сапасының белгіленген 
стандартынан  75%  деңгейінде  белгіленетін  болады  және  зиянды  заттектердің  атмосфераға 
шығарылуын басқару үшін ертерек ескерту жүйесін қамтамасыз етеді.  Триггерлік деңгейлердің 
қолданылуы,  ауа  сапасы  мониторингінің  станциялары  орнатылғаннан  және  деректердің  рет-
ретімен жиналуы әзірленгеннен кейін қабылданатын болады.  
 
Триггерлік  деңгейлер  -  бұл,  нормативті  көрсеткіштермен  салыстырғанда  қатаң  болып 
табылатын,  мониторинг  нүктелерінде  өлшенетін  ластаушы  заттардың  концентрациясының 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 11 
 
деңгейлері. Ластаушы заттар концентрациясы триггерлік деңгейден асқан жағдайда, нормативті 
көосеткіштерден  асып  кетуді  болдырма  үшін  тиісті  шараларды  қолдану  қажет.  Жобаланатын 
жоба  үшін,  триггерлік  деңгейлер  атмосфералық  ауа  сапасының  қабылданған  стандартты 
мәндерден 75% құрайтын болады және Кесте 5 ішінде ұсынылған. 
 
Кесте 5: Триггерлік деңгейлер 
Параметрі 
Орташа кезең 
Триггерлік деңгейлері 
(µг/м3 шоғырланулар) 
Сәйкестік стандарты 
(µг/м3 шоғырланулар) 
Күкірт диоксиді (SO
2

24 сағат 
94 
125 
Азот қос тотығы (NO
2

1 сағат 
150 
200 
жылдық 
30 
40 
Қатты бөлшектер (PM10) 
24 сағат 
37.5 
50 
жылдық 
30 
40 
 
Әрекет етудің кеңес берілетін шаралары 6-бөлімде берілген.  
 
 
 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 12 
 
3
 
ЛАСТАУШЫ  ЗАТТАР  ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫН  АЛДЫН  АЛУ  ЖӘНЕ  ЖОЮҒА  АРНАЛҒАН 
ШАРАЛАР  
 
3.1
 
Шаң шығарындыларын алдын алу және жоюға арналған шаралар  
 
Озық  халықаралық  тәжірибеге  сәйкес,  қатты  бөлшектердің  шығарындыларының  алдын  алу 
және оларды кетіру үшін келесі шаралар қолданылады: 
 

 
шаң басу әдістерін қолдану, мысалы, жабу, сумен шаң басу немесе ашық аспан астында 
төгінділер  болып  сақталған  матриалдарды  ылғалдандыру,  немесе  тиеу-түсіру 
жұмыстарында (конвейерлер, бункерлер және т.с.с.) шаңды басу әдістері, соның ішінде 
ауаны сорып алу, кейінгі жеңдік және циклонды шаң ұстап алғышы арқылы өткізуімен.  

 
тас  төселген  және  топырақ  жолдардағы  шаң  бөлшектерінің  пайда  болуын  алдын  алу 
үшін  сумен  шаң  басу  әдісін  қолдану.  Мұнай  немесе  оның  қайта  өңдеі  нәтижесінде 
алынған  жағымсыз  өнімдерін  қолдану  арқылы  жолдағы  шаңмен  күресуге  кеңес 
берілмейді. 
 
Қарастырылатын тозаңның шығарындыларын кемітудің басқа тәсілдері 
Кесте6: 
 
 
Кесте6: 
Шаң шығарындыларын төмендету әдістері және олардың тиімділігі
 
Әдіс 
Әдістің тиімділігі 
Химиялық әдістермен тұрақтандыру 
0% - 98% 
Гигроскопиялық тұздар, 
битумдар/байланыстыратын заттар 
60% - 96% 
Жоғарғы қабатты-белсенді заттар 
0% - 68% 
Сумен шаң басу - суару 
12% - 98% 
Жылдамдықты шектеу 
0% - 80% 
Жол қозғалысын шектеу 
Сандық тұрғыдан анықталмаған 
Тас төсеу (асфальт/бетон) 
85% - 99% 
Жолдарға шиыршық тастарды, қождар немесе 
өзге материалдар төсеу  
30% - 50% 
Вакуумдық әдіспен тазарту 
0% - 58% 
Сумен шаю/жол щетакаларымен сыпыру  
0% - 96% 
 
3.2
 
Жану  барысында  пайда  болатын  шығарындыларды  алдын  алу  және  төмендетуге 
арналған шаралар 
 
3.2.1
 
Өздігінен жүретін жабдықтар паркі 
 
Нұсқаулықта жерүсті көлігі CO, NO
x
, SO
2
, қатты бөлшектер және ұшпа органикалық қоспалардың, 
сонымен  қатар  басқа  ластаушы  заттардың  көзі  ретінде  қарастырылады.  Нормативтен  асатын 
шығарындыларды бақылау үшін келесі шаралар қабылданатын болады: 
 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 13 
 

 
көлік  құралының  өлшеміне  және  түріне  қарамастан,  оның  иесі/операторы 
дайындаушымен ұсынылған қозғалтқышқа техникалық қызмет көрсету бағдарламасын 
орындайтын болады;  

 
жүргізушілерге  жол-көлік  оқиғаларының  тәуекелдерін  төмендетуге,  сонымен  қатар 
отынды  пайдалануды  қысқартуға,  бірқалыпты  жылдамдық  алу  және  қауіпсіз 
жылдамдық  ержимін  сақтауды  қоса  алғанда,  бағытталған  жүргізу  амалдарының 
артықшылықтары туралы нұсқаулық беріледі;  

 
Егер  бұл  мақсатқа  сай  болса,  тау-кен  жабдығының  паркін  басқару  келесідей  жүзеге 
асырылатын болады:  
o
  ескірген көлік құралдарын жаңаларымен, үнемдірегімен ауыстыру; 
o
  шығарындыларды  бейтараптандыратын  техникалық  қызмет  көрсететін 
құралдарды орнату, мысалы, пайдаланылған газды каталитикалық жағушылар;  
o
  көлік  құралдарына  ұдайы  техникалық  қызмет  көрсету  және  жөндеу 
бағдарламасын жүзеге асыру. 
 
3.2.2
 
Қазандықтар және жылыту қондырғылары  
 
Жоба  үшін  қолданылатын  қазандар,  2018  жылғы  20  желтоқсанға  дейін  орнатылған  шағын 
қуатты жанармай жағушы қондырғылар үшін МФК шығарындылары ойынша ұсыныстарға сай 
келеді. Қазандар осы күннен кейін орнатылатын болса, оларға орташа қуатты жанармай жағушы 
қондырғылар  бойынша  ЕО  директивасы  қолданылатын  болады.  Бұдан  басқа,  әр  жобалық 
қазандық 5 МВт бастапқы мәнінен төмен болғандықтан, 2030 кезеңі қолданылатын болады. 
Климаттың  өзгеруін  болдырмау  бойынша  келесі  шаралар  МФК  шығарындыларының  шектік 
мәндерін/орташа қуатты жанармай жағушы қондырғылар бойынша ЕО директивасын сақтауды 
қамтамасыз ету мақсатында іске асырылатын болады.  

 
Құрамындағы  күкірті  аз  жанармайды  қолдану  (0,5%  кем)  және/немесе  түтінді  газды 
күкіртсіздендіру қондырғыларын пайдалану.  

 
Шаңды кетіруге арналған өте тиімді жабдықты, мысалы тиімділігі жоғары циклондарды 
немесе электр статикалық сүзгілерді қолдану. 
3.3
 
Жылыжайлық газдарының шығарындыларын төмендету шаралары  
Жылыжайлық  газдардың  шығарындыларын  қысқарту  және  шектеу  үшін  келесі  шаралар 
қабылданады:  
 

  Энергияны тиімді пайдалану бағдарламаларын мүмкіндігінше қабылдау; 

  қалпына келетін эенргия түрлерін енгізу, дайындау және кең түрде пайдалану;  

  метан  шығарыныларын  қалдықтарды  игеру  кезінде  пайдаланужәне  рекуперация 
жолымен шектеу және/немесе қысқару, сонымен қатар энергияны өндіру, тасымалдау 
және үлестіру кезінде (көмір, мұнай және газ салаларында). 
 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 14 
 
 
 
 
4
 
МОНИТОРИНГ  
 
4.1
 
Есептілік үлгісі 
 
Визуалды  бақылау,  шаңды  мониторинг  нәтижелерінің  деректерін,  атмосфералық  ауа 
сапасының  мониторингі,  метеорологиялық  шарттар,  сонымен  қатар  түтін  газдары 
шығарындыларының  нәтижелерінің  барлық  деректерін  тіркеу  үшін  есептілік  шаблоны 
әзірленетін болады.  
 
4.2
 
Визуалды бақылау 
 
Визуалды бақылауды апта сайын, және жиірек өткізу қажет, гере жұмыс күнінің ішінде желдің 
ағыны  мен  жылдамдығы  өзгеріп  отырған  жағдайда.  Қоршаған  ортаны  қорғау  бөлімінің 
қызметкерлерін, ауысым бойынша басшыларды және кеніш басшылығын қоса алғанда, әртүрлі 
қызметкерлермен өткізілетін визуалды бақылау нәтижелері салыстыруға келетіндей болуы үшін 
жіктеу  жүйесі  жасалуы  тиіс,  ол  шаң  басу  әдістері  жеткілікті  болып  табылатындығын  немесе 
қосымша іс-шаралар өткізу қажет болатындығын тексеру және анықтау үшін қажет. Визуалды 
тексеруді орындайтын қызметкер, ұсынылған әдісті кезектеп қолдану үшін тиісті дайындықтан 
өтуі тиіс. 
 
 
4.3
 
Шаң мониторингі  
 
Аудағы қатты бөлшектер концентрациясының мониторингі бірнеше нүктеде учаскеде өткізілуі 
тиіс, оларды таңдау өткізілетін жұмыстар түрінен және желдің басым бағытына қатысты болады. 
Жұмыс  фронтының  дамуы  және  ілгерілеуіне  қарай  мониторингтеу  нүктелерінің  орналасуы 
қажетті қамтып алуды қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы тиіс.  
 
Шаң  мониторингі  шаңдану,  өлшенген  бөлшектер  концентрациясының  (Өлшенген  қатты 
бөлшектердің жиынтық саны, PM10, және PM2,5) мониторингін қамтуы тиіс, сонымен қатар шаң 
бөлшектеріндегі күшәннің. Мониторингті өткізу үшін мониторингтеу жабдығы қолданылады, ол 
аптасына 7 күн, 24 сағат жұмыс істей алады. 
 
Төменде ықтимал жабдықтың мысалы келтірілген. Осы жабдықты таңдап алу бағдарлы болып 
табылады және міндетті деп қабылданбауы тиіс. 
 
 
 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 15 
 
4.3.1
 
Шаңдану мониторингі: DustScan компаниясымен өндірілген DS100 шаң талдағышы 
 
DS100 бағытты әсер ететін шаң талдағышы - бұл, шаңдану деңгейінің мониторингін жүргізу үшін 
учаскенің  маңайында  кез-келген  қолайлы  жерде  орналастыруға  болатын  статикалық 
мониторинг  нүктесі.  DS100  әртүрлі  бағыттардан  «шаң  ағымын»  өлшейді  және  салыстырмалы 
үлесі туралы түсінік береді. Ол нақты шаң қонуын өлшемейді.  
  
 
 
4.1 -сурет: DS100 бағытты әсер ететін шаң талдағышы  
 
4.3.2
 
Өлшенген 
бөлшектер 
концентрациясының 
мониторингі: 
Бөлшектердің 
атмосфералық  ауадағы  үздіксіз  өлшеуге  арналған  Osiris  аспабы,  Turnkey 
компаниясының өнімі 
 
Өлшенген бөлшектердің концентрациясын үздіксіз өлшеуге арналған Osiris аспабы жылжымалы 
аспап ретінде де, сонымен қатар жартылай стационарлы қондырғы ретінде де пайдаланылады. 
Osiris  өлшенген  қатты  бөлшектердің  жалпы  санын  үздіксіз  өлшеуді  жүзеге  асырады,  PM10, 
PM2,5  және  PM1.  «Жұмыс  орны»  режимінде  ол  ингаляцияланатын,  торкальді  және 
респирабельді бөлшектердің концентрациясын көрсетуі мүмкін.    
  
 
 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 16 
 
4.2 -сурет: Бөлшектердің атмосфералық ауадағы үздіксіз өлшеуге арналған Osiris аспабы, 
Turnkey компаниясының өнімі 
 
4.3.3
 
Шаң бөлшектеріндегі күшәннің болуы  
 
Орташа температурасы 0°C-ден төмен болатын кезде, жылына бес айды қоспағанда, ай сайын 
апталық өкілдік сынамасы жүргізілетін болады. Сынау жұмысы екі кезеңнен құралатын болады: 
бірінші кезең - бөлшектердің өлшемдері арасында қандай да бір айырмашылықтарсыз бір апта 
бойы  қатты  бөлшектердің  іріктелуін  өз  ішіне  алатын  болады;  содан  соң  күшәнді  анықтаудың 
стандартты әдістерін қолдана отырып, түпкілікті талдау үшін ылғалды және құрғақ ресімдерді 
қолдана отырып, РМ10 өлшеміне ие бөлшектерді еріту арқылы талдауға арналған сынамаларды 
дайындау.  
Бұл,  ауадағы  күшәннің  концентрациялары  жұмыс  орны  үшін  0,01мг/м
3
  (жалпы  еуропалық 
стандарт)  шектік  мәнінен  аспайтынын  растау  мақсатымен  жұмыс  аумақтарындағы  СЗЗ 
шектерінде мониторинг жүргізу арқылы толықтырылады.  
 

жүктеу 471.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет