Қызыл жобасыжүктеу 471.6 Kb.
Pdf просмотр
бет23/27
Дата22.04.2017
өлшемі471.6 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

2.8
 
Талдау және өңдеу 
 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 41 
 
Осы  шекті  Жоспар  кеніш  жұмысының  барлық  кезеңі  бойы,  соның  ішінде  жобалау  және 
құрылыс  кезеңдерінде  тексерілетін  және  зжаңартылатын  болады.  Бұл  ақыр  аяғында  ақырғы 
жабудың  шығындарын  азайта  отырып,  ерте  кезеңдерде  «жабуға  арналған  жобаның» 
қағидасын іске асыруға мүмкіндік береді. Жоспар қаржылық жағдайларды тексеру және басты 
мәселелердің маңыздылығын жоспарға байланысты қарау үшін жыл сайынғы егжей-тегжейлі 
сараптамадан  және  жоспар  ұлттық  заңдарға  сәйкес  келетіндігін  қамтамасыз  етуден  өтетін 
болады.    Әрбір  үш  қаржылық  қамтамасыз  ету  жабу  үшін  сондай-ақ  нақтырақ  қаралатын 
болады. 
  Сонымен қатар келесі есепке алынатын болады: 
 

  Жоспар өзгерді ме? 

  Жобаның шектері өзгерді ме? 

  Кеніштің жұмыс істеу мерзімі қысқарды ма немесе ұзарды ма? 

  Жаңа эколгиялық проблемалар анықталды ма? 

  Жаңа әлеуметті-экономикалық проблемалар анықталды ма? 

  Жаңа мәдени проблемалар анықталды ма? 

  Өзгерістер экологиялық және әлеуметтік басқару жоспарларына қандай ықпал 
көрсетті? 

  Корпоративтік жауапкершіліктің жетекші қағидалары өзгерді ме? 

  Заңнамалық база өзгерді ме? 

  Үдемелі  оңалтудан  қандай  сабақтар  алынды  және  оларды  қалай  енгізуге 
болады? 
Егер  жыл  сайынғы  егжей-тегжейлі  талдау  нәтижесінде  жоспардың  кез  келген  аспектісінде 
елеулі  айырмашылықтар  анықталса,  жоспардың  тиісті  бөлімі  тиісті  түрде  жаңартылатын 
болады.  Сондықтан,  кеніш  жұмысының  қысқа  мерзімін  есепке  ала  отырып,  егже-тегжейлі 
техникалық  тексерулер  мен  жаңартулар  екі  жылда  бір  рет  аралығымен  және  жоба 
дамуындағы  басты  кезеңдергі  жүргізілетін  болады,  бұл  жоспардың  көлемдері  мен 
шығындарына ықпал ететін жаңа ақпараттың едәуір көлеміне әкеп соқтырады. 
 
Кенішті  жабуға  арналған  шығындар,  Жобаның  дамуына  қарай,  дәлірек  болады  (күтілетін 
жабуға дейін екі жыл ішінде 5%-ға дейін). 
 
2.9
 
Іске асырылу 
 
Жұмыстардың  бірте-бірте  тоқтату  туралы  шешім  қабылданған  кезде,  жоюдың  түпкілікті 
жоспарына  қолда  бар  инфрақұрылымның  толық  сипаттамасы,  қандай  қондырғыларды 
бөлшектеу керектігін және бұрынғы жылдары жоспарды әзірлеу барысында талқыланғандай, 
өндіруден  кейін  басқа  пайдаланушыларға  не  нәрсе  ұсынылатындығын  анықтау  үшін 
қабылдауға қажетті шешімдер кіреді.   
 
Жою  кезеңі  логикалық  тәртіпте  келесі  түрде  жүзеге  асырылады:  жабдықты  есептен 
шығару/сату  үшін  алу;  сервистерді  жабу;  ғимараттарды,  іргетастар  мен  конрструкцияларды 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 42 
 
бөлшектеу;  жер  бөктерлерін  грейдермен  тегістеу,  топырақты  дайынлдау  және  құнарлығын 
арттыру. 
 
Жою  жоспары  жобаның  ерте  кезеңдерінде  және  соңында  әзірленген,  бірқатар  басқару 
жоспары,  рәсімдер,  саясаттар,  бастамалар  мен  мақсаттар  кіретін  экологиялық  менеджмент 
жүйесінің  шеңберінде  іске  асырылатын  болады.  Бұл  жобаларды  арнайы  жабу  үшін  реттеу 
жоба    мұқият  тапсырылған  шектер  шеңберінде  және  компанияның  және  заңнаманың 
талаптарына сәйкес жұмысын жалғастыратынына кепілдік береді. 
 
Жою  жоспары  бірінші  кезекте  алынатын  қорлардың  таусылуы  және  кен  қорларын  қайта 
өңдеуді  аяқтау  бойынша  жоюға  бағытталса  да,  ол  сонымен  қатар  мерзімінен  бұрын  жабу 
қажеттілігі  кезінде  пайдаланудан  және  оңалтудан  ретке  келтірілген  тұжырымды  қамтамасыз 
етуі тиіс.  
 
2.10
  Уақытша жабу (үш ай мерзімінен көп) 
Қызметті  уақытша  тоқтату  жағдайында  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  жөніндегі  қызметкерлер, 
уәкілетті  қызметкерлерден  басқа,  учаскеге  қол  жетімділікті  шектеу  үшін  жұмыс  істеуді 
жалғастырады.  Қауіпті  материалдарды  сақтау  жұмыстар  кезінде  сияқты  жалғастырылады, 
алайда  олар  сақталатын  ғимараттар  бұғатталатын  болады.  Өндіруді  жүргізу  учаскелерінің 
барлық кіреберістері бұғатталады. Қоршаған ортаның сынамаларын іріктеу, егер бұл персонал 
үшін  қауіпсіз  болса,  қалыпты  қызмет  кезіндегі  сол  жиілік  кезінде  жалғасады. 
 Қондырғыларды  көзбен  шолып  қарау  күнделікті  негізде  жүзеге  асырылатын  болады.  Тиісті 
қауіпсіздік  хаттамалары  компанияның  тәуекелдерді  басқару  жоспарында  мұқияттау 
сипатталуы тиіс. 
2.11
  Мерзімнен бұрын жабу 
Кенішті қандай да болсын себеппен мерзімнен бұрын жапқан жағдайда, жергілікті халық пен 
басқару  органдарына  хабарлау,  және,  егер  де  жағдайлар  мүмкіндік  берсе,  консультациялар 
өткізу  қажет.  Ерте  жабудың  себебіне  байланысты,  жабудың  уақытша  шаралары  немесе 
түпкілікті  шаралары  қолданылатын  болады.  Жобаның  ерте  кезеңдерінде  кеніштің  ерте 
жабылумен  байланысты  шығыстарды  өтеу  үшін  жою  қорна  қаражаттың  жеткілікті  мөлшерін 
аудару қажет. 
 
2.12
  Жойылғаннан кейінгі мониторинг 
 
Учаскеге  қызмет  көрсету  және  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  экологиялық  мониторингтің 
тәуекелдері  мен  нәтижелерін  талдау  негізінде,  жоюдың  алғашқы  жылдары  ішінде  және 
жоюдан  кейін  10  және  одан  көп  жылға  дейін  жалғастырылады.  Мониторингтің  индикативті 
бағдарламасы2-кес.  2.  келтірілген.  Бұл  кезең  уақытындағы  қызмет  пайдаланушылық 
экологиялық  басқаруға  және  мониторинг  жоспарына,  және  кенішті  жоюдың  түпкілікті 
жоспарының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.  

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 43 
 
 
Бұл  жоспар  бұл  кезеңде  жүргізілген  тұрақты  мониторинг  пен  тәжірибелер  талаптарынан 
итеріліп,  кеніш  жұмысының  барлық  мерзімі  ішінде  әзірленеді.    Оған  барлық  сезгіш 
рецеторлардың  мониторингі  кіреді:  ауа,  топырақ,  жер  асты  сулар  және  беткі  сулар,  өсімдік 
қабаты  мен  құнарлығы  қалыпқа  келтірілген  учаскелер.  Жер  асты  суларының  қалдық 
қоймасынан  және  бос  жыныс  үйіндісінен  тікелей  жақындықтағы  жойылған  кейінгі 
мониторингте маңызды мәні бар және учаскелерді өңдеу кезінде орнатылған мониторингілеу 
ұңғымаларын пайдалану кезінде жалғастырылады. Жойылған кейінгі іс-шараларға эрозияның 
ұзақ  қатерлерін  барынша  азайту  үшін  үшін  өсімдікке  және  дренаджы  арналарға  қызмет 
көрсету  кіреді.  Учаскені  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  жойылғаннан  кейінгі  кезеңнің  ерте 
жылдары  кезінде  қажетті  болады,  себебі  жою  іс-ашараларына  жұмылдырылған  сыртқы 
мердігерлер мен жұмысшылар учаскеде жұмыс істейді. Қорғаныс қоршау және әрі-бер өтетін 
бөлме  жойылғаннан  соң  кемінде  екі  жылға  қалдырылуы  тиіс.  Қауіпсіздіктің  өзге  жою 
шараларына  құлыпталатын  қақпалар,  маңдайша  жазулар  мен  тұрақты  патрульдеу  кіретін 
болады. 
 
Кеніш  жұмысынның  аяғына  қарай  экологиялық  мониторинг  жазбалары  кенішті  түпкілікті 
жабуды  жүргізу  алдында,  орындалуға  тиісті  қандай  да  бір  қалған  нормативьік  немесе 
кредиторлық талаптар бар немесе жоқ екендігін белгілеу үшін қаралады. 
 
 
 
 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 44 
 
2-кес. 2.: Жою және жойылғаннан кейінгі мониторингтің индикативтік бағдарламасы  
Компоненттер 
Мониторингтің түрі 
Жиілігі  
Ұзақтығы 
(жылдар) 
Карьер/жер асты 
кеніші 
Судың сапасы 
1-3 жыл; тоқсан сайын 
4 және 5 жыл; жарты 
жылда бір рет 

Судың деңгейлері 
1 және 2 жыл; ай 
сайын 
3 жыл; тоқсан сайын 
4 және 5 жыл; жарты 
жылда бір рет 
Өсімдікті белгілеу  
Жыл сайын 
Орнықтылық және шөгу – көзбен шолып 
тексеру  
Жыл сайын 

Қалдық қоймасы   
Жабынның беріктілігі мен тұтастығы 
1; 2 жыл – ай сайын 
 1-4 жыл; жарты 
жылда бір рет 
 5жыл; жыл сайын 

Тасбөгеттің тұтастығы мен орнықтылығы 
Жер асты сулардың сапас 
1-3 жыл; тоқсан сайын 
4 және 5 жыл; жарты 
жылда бір рет 

Жер асты сулар деңгейә 
1 және 2 жыл; ай 
сайын 
3 жыл; тоқсан сайын 
4 және 5 жыл; жарты 
жылда бір рет 
Топырақтың қасиеттері 
Жыл сайын 
Өсімдік жабынын жасау және металдарды 
сіңіру 
Бос 
жыныстардың 
үйінділері 
Жер асты сулардың сапас 
1-3 жыл; тоқсан сайын 
4 және 5 жыл; жарты 
жылда бір рет 

Беткі сулар сапасы 
1-3 жыл; тоқсан сайын 
4 және 5 жыл; жарты 
жылда бір рет 
Жер бөктерін көзбен шолу және 
геохимиялық бағалау 
Лет 1-2; раз в полгода 
Лет 3-5; ежегодно 
Топырақтың қасиеттері 
Жыл сайын 
Өсімдік жабынын жасау және металдарды 
сіңіру 
Байыту 
фабрикасы және 
қосалқы 
инфрақұрылым, 
учаскенің 
инфрақұрылымы 
және инженерлік 
желілер 
Ауаның сапасын мониторингілеу 
Жыл сайын 

Топырақтың қасиеттері 
Өсімдік жабынын жасау және металдарды 
сіңіру  
 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 45 
 
2.13
  Жоюға және қалпына келтіруге арналған шығындарды алдын ала бағалау және жою 
қоры 
 
Техникалық қалпына келтіруге, сондай-ақ есепті жасауға кеткен шығындар кіретін, жоюға және 
қалпына келтіруге кеткен толық шығындарды қоса алғанда, нобайы жоспардың шығындарын 
алдын  ала  бағалау.  Жергілікті  халық  үшін  қысқарту,  қайта  даярлау  немесе  жоюға  арналған 
гранттар  сияқты техникалық  емес  шығындар  әлеуметтік  ықпал  етудің  өтемақысына  кірмейді, 
алайда  қаралуы  тиіс.  Бұл  болжалды  шығыстар  жабуды  және  қалпына  келтіруді  жоспарлау 
шеңберінде  инженерлік,  жобалық  және  құрылыс  жоспарларын  -  дайындау  негізінде 
есептелген. Сонымен  қатар  басқару  және  әкімшілік  етуге  тиісті  шығыстар  енгізілген. Жоюға 
және қалпына келтіруге кеткен шығындарды алдын ала бағалау көрсетілген. 2.3. -кесте 
 
Бұл  бағалауға  кірмеген  өзге  шығыстарға  қызметкерлерді  кең  қолдану  дағдыларына  оқыту, 
жергілікті  халықты  дамыту,  кеніш  жұмысы  кезінде  эксплуатация  шығыстары  ретінде 
қаржыландырылатын,  олар  жабудың  соңғы  құнын  төмендету  үшін  іске  қосылған  болса  да, 
өсімдік  жабынды  қалпына  келтіру  бойынша  зерттеулер  және  үдемелі  қалпына  келтіру  іс-
шаралары кіреді. Енгізілмеген қышқыл ағыстың пайда болуы және жабудың жергілікті халыққа 
ықпал ету бойынша егжей-тегжейлі зерттеулерді орындауға кеткен дәл сол сияқты шығыстар, 
күтілетіндей,  олар  пайдалану  кезеңінде  дәлірек  есепке  алынатын  болады. Жабудың 
болжамды  шығыстарына,  жабудың  соңғы  құнын  өтеу  үшін  пайдаланылатын,  қайта 
пайдалануға және т.б. жарамды болатын ескі жабдықты сатудан түскен кірістер кірмейді. 
 
Жобаның  бұл  кезеңінде  жабуға  кеткен  шығындардың  есебін  ерекше  қиын  болып  жасайтын 
көптеген белгісіз параметрлер қалады. Мұнда ұсынылған алдын ала бағалау, кеніштің жұмысы 
кезінде, бұл Жоспарды кейінгі қайта қарау барысында нақтылануы тиіс. 
 
Жою  мониторингі  мен  қызмет  көрсетуге  кеткен  шығындар  бұл  кезеңде  өте  көрнекі  болып 
табылады,  өтйкені  жойылғаннан  кейінгі  мониторинг  пен  қызмет  көрсетудің  толық  кезеңі 
құрылыс  және  пайдалану  кезеңі  кезінде  жүргізілген  зерттеулер  мен  тексерулер  негізінде, 
пайдалану аяқталғанға дейін іс жүзінде белгісіз болады 
 
Жоюға  және  қалпына  келтіруге  кеткен  жалпы  алдын  ала  шығындар    долбарлап  айтқанда 
12 483 944  АҚШ  доллары  мөлшерінде  бағаланады.  Бұл  цифра  болжамды  болып  табылады 
және жабуды жоспарлау барысында нақтыланатын болады. 
 
 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 46 
 
3-кесте 2. Жоюға арналған алдын ала шығындар 
№ 
Атауы 
Жұмыстар 
Жалпы құны 
$US 
Барлық 
жұмыстардың 
құны 

Карьер 
Жер қазу жұмыстары, жерді тегістеу, 
топырақты құралы қабаты, егін және өсімдік, 
жабдықты алып тастау, ескерту белгілерін 
орнату. 
 
101 669,00 

Жер асты кеніші 
Шахта үстіндегі ғимараттар мен объектілерін 
бөлшектеу.  
418 700,00 
 
 
 
Шахта қпандарын жою 
150 838,00 
 
 
 
Желдету шахталарын, шахта үстіндегі 
ғимараттарды, желдету жүйелерін бөлшектеу. 
209 562,00 
 
 
 
Өрлегіш желдету шахталарын жою. 
20 950,00 
 
 
 
Барлық ғимараттардың іргетастарын 
бөлшектеу. 
520 875,00 
 
 
 
Жабдықты бөлшектеу. 
41 200,00 
 
 
 
Жер астындағы жабдықты алып тастау.Жер 
асты  
20 950,00 
 
 
 
Жер асты қазбаларынан қаупті материалдарды 
алып тастау. 
20 950,00 
1 404 025,00 

Бос жыныс үйіндісі  
Жер бөктерлерін тегістеу, топыратқтың 
құнарлы қабатын орналастыру және күшән 
бар қалдықтарды сақтау (тек қана жоспарлау). 
 
1 208 888,00 

Топырақтың құнарлы 
қабатының қоймасы  
Жер қазу жұмыстары.  
 
69 388,13 

Көміртекті  материал 
қоймасы.  
Жерді тегістеу, сазды қабатты орналастыру, 
құбыржолдарды алып тастау. 
 
76 245,39 

Қалдық қоймасы  
Жер қазу жұмыстары, жер бөктерлерін, 
дренажды арықтарды тегістеу, қиыршық тасты 
орналастыру, жабдықты бөлшектеу, 
құбыржолдарды алып тастау, ластануларды 
жою, жабдықты кәдеге жарату, дренажды 
периметрі, су деңгейін мониторингілеу (5 
жыл). 
 
3 123 845,00 

Кенді  қайта  өңдеу 
объектілері. 
Ғимараттарды бөлшектеу. 
198 360,17 
 
 
 
Жерді тегістеу 
30 168,75 
 
 
 
Қалыңдығы 0,2м топырақтың қабатын 
орналастыру. 
8 026,00 
236 554,92 

Кеніштің 
инфрақұрылымы 
Құрылыс қалдықтармен әне қиыршық таспен 
толтыру (0,6м). 
179 725,33 
 
 
Кеннің 
аралық 
қоймасы. 
Қалыңдығы 0,2м топырақтың қабатын 
орналастыру. 
17 657,20 
 
 
 
Жабдықты кәдеге жарату. 
4 128,00 
 
 
 
Құрыржолды бөлшектеу. 
4 626,35 
 
 
Автомобильдерге 
қызмет 
көрсету 
учаскесі. 
Ғимараттарды бөлшектеу. 
11 793,71 
 
 
 
Жерді тегістеу 
6 033,75 
 
 
 
Қалыңдығы 0,2м топырақтың қабатын 
орналастыру. 
1 605,20 
 
 
Фабрика учаскесі. 
Жабдықты кәдеге жарату. 
206 400,00 
 
 
 
Ғимараттарды бөлшектеу. 
1 638 698,37 
 
 
 
Жерді тегістеу 
119 468,25 
 
 
 
Қалыңдығы 0,2м топырақтың қабатын 
31 782,96 
2 221 919,00 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 47 
 
3-кесте 2. Жоюға арналған алдын ала шығындар 
№ 
Атауы 
Жұмыстар 
Жалпы құны 
$US 
Барлық 
жұмыстардың 
құны 
орналастыру. 

Коммуналдық 
қызметтер. 
 
10 320,00 
 
 
Қазандық. 
Ғимараттарды бөлшектеу. 
48 178,56 
 
 
 
Жерді тегістеу 
16 894,50 
 
 
 
Қалыңдығы 0,2м топырақтың қабатын 
орналастыру. 
4 494,56 
 
 
Жолдар. 
Жолдарды қалпына келтіру.  
18 830,90 
 
 
ЭБЖ  
ЭБЖ алып тастау. 
106 833,88 
205 552,30 
10 
Шикізат 
материалдары. 
Отын бактарын сақтау учаскелерін қалпына 
келтіру. 
12 576,00 
 
 
Отын қоймасы. 
Отын бактарын бөлшектеу және шығарып 
тастау. 
15 372,00 
 
 
 
Отын құбырларын бөлшектеу 
5 280,00 
 
 
 
Ластанған топырақты жою. 
481 286,00 
 
 
 
Ғимараттар мен іргелерді бұзу  
45 625,00 
 
 
Жарылғыш 
заттардың қоймасы 
Ғимараттарды бөлшектеу.  
74 275,28 
 
 
 
Жерді тегістеу 
14 481,00 
 
 
 
Қалыңдығы 0,2м топырақтың қабатын 
орналастыру. 
3 852,48 
652 747,70 
11 
Су 
ресурстарын 
басқару  
Жабдықты шығарып тастау, ғимараттарды 
бөлшектеу, жерді тегістеу, топырақтытң 
құнарлы қабатын орналастыру, беткі 
құбыржолдарды алып тастау. 
 
89 768,80 
12 
Мердігерлер. 
 
 
761 286,00 
13 
Жобалау 
жіне 
басқару. 
Есептілік, бақылау, басқару, және қауіпсіздік. 
 
1 202 000,00 
14 
Кенішті 
жабуды 
экологиялық 
бағалау.  
Қалпына келтіру. 
 
227 865,00 
15 
Жойылғаннан 
кеійінгі  мониторинг 
және 
қызмет 
көрсету. 
Сынамасалрды іріктеу, мониторинг, 
техникалық қызмет көрсету, жабдық және 
есепті жасау. 
 
902 190,00 
 
 
 
Жиыны 
АҚШ 
доллары 
12 483 944,23 
 
 
 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 48 
 
3
 
ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР  
 
Кенішті жоюдың және қалпына келтірудің жоба үшін әзірленген бұл шекті жоспары Қазақастан 
Республикасының заңдары мен ережелеріне  және кенішті жою стандарттарына сәйкес келеді. 
 Жоспар  соынмен  қатар  тиісті  халықаралық  салалық  тәжірибенің  күтулеріне  сай  келеді. 
 
 
Соңғы  бағалау  бойынша  12 483 944  АҚШ  доллары  мөлшеріндегі  жою  сомасы  бұл  кезеңде 
болжамды  ретінде  қаралуы  тиіс.  Мұны  шешіге  арналған  құралдар  бұл  шекті  Жоспарды 
нақтылау  үшін  пайдаланылатын,  алынған  білімдермен  бірге,  төмендегі  ұсыныстарда 
ұсынылады және қаржылық бағалауда ұлкен дәлдікті қамтамасыз етеді. 
 
3.1
 
Іс-шаралар жоспары бойынша міндеттемелер 
 
Іс-шаралар жоспарын іске асыру кезеңінде кейінгі зерттеулер мен есептілікті талап ететін және 
мынадайларды енгізетін мідеттемелердің бір қатары қалады: 
 

  Тау-кен  қазбаларының  борттарында  табиғи  жатысындағы  бос  жыныстардың 
бар  және  болашақ  материалдары  қышқыл  ағысының  пайда  болу 
сипаттамаларын  жете  бағалау.  Бұл  едәуір  дәрежеде  шоғырландырылған  және 
соның  ішінде  кері  салу  ең  жарамды  материалдарды  пайдаланумен  жүзеге 
асырыалтындығын  қамтамасыз  ету  үшін  аздау  ықпалы  бар,  минералдық 
қалдықтарды  және  шахта  су  ресурстарын  басқару  стратегиясын  әзірлеуге 
көмектеседі.  қалдықтар  қоймасын  және  жыныс  үйіндісін  жобалау  кезінде 
алынған  деректерді  қолдану  үшін  бағдарлама  туралы  есепті  ұйымдастыру, 
бағалау және беру. 

  Жер  асты  суларын  шығарып  тастауды  тоқтатқан  соңтүсіру  сипаттамаларын 
зерттеу  және  модельдеу  және  су  басудың  әлеуетті  қатер  төндіретін  беттегі 
учаскелерді  анықтау  және  де  бет  астындағы  әлеуетте  ластанған  жер  асты 
сулардың  қозғалысын  модельдеу.  Жер  астыңғы  өндірулерді  жете  жобалауда 
пайдалану үшін ұйымдастырылу және нәтижелер туралы есеп беру. 

  Жобаны іәзірлеуді бастамас бұрын беткі және жер асты суларға дейін ескі тау-
кен  қазбалары  мен  инфрақұрылымы  жанында  жер  ластануының  дәрежесін 
жайылуы мен қарқынын бағалау. Қажет болған жағдайда және озық тәжірибеге 
сәйкес  қалпына  келтіру  стратегиясын  әзірлеу.  Кен  инфрақұрылымын  салу 
кезінде  ластанған  жерлерді  қалпына  келтіру  бойынша  тиісті  стратегияларды 
әзірлеу үшін ұйымдастыру және нәтиежелерін ұсыну. 

  Жобаны  пайдаланудың,  түрлердің  әртүрліліктері,  өніп-өсуі  және  белгілену 
сипаттамалары,  басты  өсімдік  қауымдастықтары,  тпырақ  түзуші  материалдар 
мен  қоспадар,  топырақтың  әртүрлі  төменгі  және  үстіңгі  түрлері  қаралатын, 
және де учаскені одан әрі қалпына келтіру баяндалатын барлық мерзімі ішінде 
сақтау  үшін  экологиялық  қалпына  келтірудің  ресімді  бағдарламасын  әзірлеу. 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 49 
 
Соның  ішінде,  бағдарламада  кәсіпорнының  аумағында  сирек  табылған, 
эндемиялық  өсімдіктердің  экологиялық  және  бағбандық  ерекшеліктерін 
зерттелуі және оларды қалпына келтіру үшін хаттамалары әзірленуі тиіс. 

  Жергілікті  халыққа  және  жұмысшыларға  кәсіпорын  жоюдың  ықпал  етуін 
бағалау  үшін  ағынды  зерттеулер  жүргізу,  соның  ішінде  жобамен  қозғалған 
тараптармен консультациялар өткізу, нақты жабылудан көп уақыт бұрын ықпал 
етуді жеңілдету және басқару бойынша тиісті стратегиялардың әзірлеуін бастау.   
осы  зерттеулердің  нақтылаулары  мүдделі  талаптармен  өзара  әрекеттесу 
бойынша Жоспарда құрылыс аяқталғана дейін ескерілуі тиіс. 
 

 
 
 
 
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет