Қызыл жобасыжүктеу 471.6 Kb.
Pdf просмотр
бет18/27
Дата22.04.2017
өлшемі471.6 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

1.5
 
Жобаның қысқаша сипаттамасы 
 
Экологиялық  әсер  етуді  бағалауды  қазіргі  кезде  Wardell  Armstrong  компаниясы  жүзеге 
асырады  Мұнан  басқа,  жобасының  сипаттамасын  да  сондай-ақ  Wardell  Armstrong  жасайды 
және осы Кен ошағын жою жердің топырақ құнарлылығын қалпына келтіру жоспары үшін көп 
концептуалды жалпы ақпарат дайындалған.  
 
Бақыршықтағы барлауды жаңартудың әзірленетін жоспары карьер негіздемесінен қолжетімді 
ары қарайғы жер асты барлауымен бастапқы ашық барлауға бағытталған. 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 4 
 
 
Wardell  Armstrong  ОЭВ  құжатына  сәйкес  (дайындасу  сатысында)  Жобаға  жататын  негізгі 
экологиялық  сезімтал  компоненттер  төмендегілерден  тұрады:  топырақ  суларының/жер 
бетіндегі  сулардың  сапасына  әлеуетті  ықпалы  мен  әлеуметтік  проблемалардан  және  жер 
үстіндегі эрозия және қалдықтардың түзілуінен туындаған.  
 
1.6
 
Учаскенің қолданыстағы талаптары 
 
Жобаның  1956  жылдан  бастап  қазірге  дейін  ұзақ  әзірлеу  тарихы  бар  және  қазіргі  кезде 
консервацияда тұр. Осы себептен Жоба учаскесінің нысандарын үш топқа бөлуге болады: 
 

  Қолданыстағылар;  

  Қайта  қалпына  келтірілетіндер/қалпына  келтірілгендер  (олар  қазіргі  кезде 
жаңғыртылады);  

  Жаңа нысандар. 
 
Қолданыстағы инфрақұрылым төмендегілерден тұрады:  
 

  Қайта құрастырылып, өндіріс іске қосылар алдында шығарылатын негізгі және 
қосалқы өндірістік нысандар.  Кейбір қолданыстағы нысандар да Ауэзов өкіметі 
активтерінің тізіміне беріледі;  

  Қалған  қолданыстағы  нысандарды  оператор  (БГП)  кен  ошағының  қызмет  ету 
мерзімі  ішінде  немесе  құрылыс  кезеңіндегі  уақытша  ғимараттар  мен  құрылыс 
сияқты  түрақты  негізде.  Олардың  кейбіреулері  қайта  құрастыру/жаңғыртудан 
кейін пайдаланылатын болады. 
 
Келесі  компоненттер/нысандар  Жоба  кестесінің  1  сатысы  (ашық  барлау)  кезінде  қайта 
құрастырылады: 
 

  Карьердің  дренажды  суларын  құрғату  -  №2  Карьерді  қайта  құрастыру  қазіргі 
кезде су қоймасы сияқты пайдаланылады; 

  Санитарлық-тұрмыстық  корпус  –  бұрынғы  тау  құтқару  командасының 
ғимаратын қалпына келтіру; 

  Кеңсе/әкімшілік ғимарат – бұрынғы кеңсе ғимаратын қалпына келтіру; 

  Сақтауға  арналған  материалдар  мен  жабдықтар  –  орталық  қойма  ғимаратын 
қалпына келтіру; 

  Қоршайтын дамба №2 – қалдықтар қоймасының қолданыстағы дамбасын қайта 
құрастыру; 

  Жынысөзек  қоймасы  –  механиктердің  мобильді  бөілімі  ғимаратын  қата 
құрастыру. 
 
Келесі нысандарды 2 кезеңде қалпына қелтіруге тиіс (жер асты өндірісі): 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 5 
 
 

  Батыс және шығыс желдету шахталары

  Күрделі шахта; 

  Күрделі  шахтаның  шахта  үстілік  ғимараты,  капительдік  шахтаның  көтергіш 
машинасының  ғимараты  –  капительдік  шахтаның  жер  асты  нысандарын  қайта 
құрастыру; 

  Кері  белгіні  орнату  –  кеннің  шахталық  кептіргішінің  тиеу  ғимаратын  қалпына 
келтіру; 

  Шахта суларын тазалау станциясы. 
 
Барлық қалған нысандар қайтадан салынады. 
 
Өндірумен байланысты жердің алдыңғы бұзылулары кешеннің шегінде және оның шегінен тыс 
жерлерде  болды,  ол  ландшафтың  айтарлықтай  нашарлауына  әкеліп  соқты.  Бұрынғы 
қызметтен қоймаға қойылған топырақтың шектелген көлемі бар болатын. Кейбір аудандарда 
айтарлықтай  болуы  мүмкін  топырағы  бұзылған  учаскелер  де  кездеседі  және  топырақ  бұзылу 
деңгейі жоғары учаскелерде эродирленген. 
 
Мұнан басқа 2.1-бөлімде сипатталған жаңа нысандардың бірқатары жобаланады 
 
1.7
 
Қышқыл және құрамында металл бар суағар 
 
Жоба бойынша негізгі қарастырылатын геохимиялық сұрақтар   -  сульфидтерді, расенопиритті 
және күшәнді (As), әлеуетті мобильдендіруден қышқыл суағардың туындауы, сонымен қатар, 
басқа металлдардың сілтісіздендірілуі. 
 
Қышқыл  суағардың  немесе  құрамында  металл  бар  суағардың  туындауы  сульфидтік 
минералдар,  атап  айтқанда,  пирит  (FeS2),  халькопирит  (CuFeS2)  және  арсенопирит  (FeAsS), 
ауамен немесе сумен өзара әрекетке түскен кезде қышқылданады. Сульфидті минералдарды 
барлау  және  өндіру  жыныстар  сынған  кезде  қышқыл  ағынның  туындау  әлеуетін  ұлғайтуға 
әкеледі  ,  осылайша  ,  желдету  мен  қышқылданудың  жеделдетілген  үдерістерін  сульфидті 
минереалдарға 
әсер 
ету 
бетінің 
алаңын 
айтарлықтай 
ұлғайтады. 
  
 
Бірнеше  зерттеулер  қышқылы  дренаж  қалыптастыруды  бағалау  үшін  жобаға  байланысты 
жүргізілді  
 Бұл төмендегілерден тұрады: 
 

  EGI  Ltd  -  тау  массасын  геохимиялық  бағалау  ,  құжаттың  нөмірі  : 
 8553/920, тамыз, 2010 ж.; 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 6 
 

  EGi 
Ltd 

қалдықтарын 
геохимиялық 
бағалау, 
құжат 
№: 
 8553/991 
наурыз 
2011 
ж.; 
 

  EGi  Ltd  -  2012  жылғы  шілдеде  жобаның  жай-күйі  туралы  ақпарат;  . 
 

  Сынамаларды 
таңдау 
орнынынң 
сызбасы; 
 

  Полиметалл Инженерлік АҚ – қышқылды бейтараптандыру / бос жыныстардың 
туындау  әлеуеті  (үлгісі  Т-  357)  залалсыздандыру,  қаңтар,  2015ж.;  
  

  Бақыршық  кен  орнындағы  қышқыл  ағысының  қалыптастыру  туралы  есеп 
қосымшалары. 
 
Осы 
зерттеулерден, 
төмендегілер 
сияқты 
бірнеше 
қорытынды 
жасалған: 
 
 
Руда 
және 
қалдықтарды 
жалпы 
нәтижелер 
мыналарды 
қамтиды: 
 
 

  Кварцтан астам кенде % күкіртті;  

  Қалдықтарды үлгілерін 94% қышқыл ағысты (NAF) қалыптастыру емес; 

  Кен сынамаларының 38% қышқыл ағынды туындату әлеуетіне ие болған немесе 
қышқыл ағынды туындатудың «нақты емес» ауқымында тұр; 

  Штуфты сынамалардың барлығының құрамында күкірт мөлшері аз болған < 0,5 
% S және барлығы қышқыл ағынды туындатпаған;  

  Әлеуетті  түрде  қышқыл  ағынды  туындататын  бос  жыныстың  төмен  үлесі 
қышқыл ағынның пайда болуы басталғанша 2-6 айға кешіккенін көрсетеді

  Барлығы  S  (0,5  %  S  шекті  мәні  қышқылы  /  ықтимал  қышқылы  -  материалдық 
қалыптастыру  емес  )  қышқылы  қалдықтарды  әлеуетін  индикаторы  ретінде 
пайдаланылуы мүмкін; 

  Мышьяк барлық сынамаларда көтеріңкі және тіпті бейтарап/рН сілтілік кезінде 
де жұмылдырылуы мүмкін; 

  Кен  материалы  ол  байытылғанға  дейін  қалай  сақталғанына  байланысты 
қышқылды туындата алады. Бұл кені аз қоймалар үшін ерекше проблема болуы 
мүмкін. 
 
 
Нәтижесінде Жою жоспарының мәнмітінінде ұсынылған мынадай қорытынды жасауға болады: 
 

  Қышқыл  ағыны  ,  бәлкім,  Бақыршықтың  негізгі  проблемасы  болады,  бірақ  ол 
осы қорытынды бағалау және жаңарту үшін тұрақты геохимиялық зерттеу және 
тұрақты мониторинг жүргізу қажет; 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 7 
 

  Бос  жыныстан  қышқыл  ағынның  туындауы  S  жоғары  пайызы  кезінде    2-6  ай 
уақыт алуы мүмкін; 

  Оларды  ұзақ  уақыт  бойы  қалдырсаңыз кен  және құрамы  төмен  қалдықтарды 
туындата алады; 

  Карьер бортында жасырынған S % жоғары жыныс  та қышқылды құра алады; 

  Флотация  қалдықтарына  қосымша  геохимиялық  зерттеулерді  жүргізу 
қажеттілігі. 
 Олар  қышқыл  қалдықтарды  төмен  әлеуетіне  ие  болуы  керек  болған  кезде 
мышьяк және басқа да сілтілік металлдар қатер болуы мүмкін;  

  Кері  төгудің  цементтелген  қалдықтары  және  бос  жыныс  уақыт  өте  келе  As 
лақтыра алады және одан әрі зерттеу қажет. 
 
Қышқыл  ағынды  басқарудың  кешендік  жоспарын  әзірлеу  қалады.    Қалдықтар  геохимиясын 
зерттеуінің  аяқтамағанына  және  қышқыл  ағындарына  байланысты  мәселелер  туындауының 
төмен  ықтималдығына  қарамастан  қосымша  геохимиялық  зерттеулердің  аяқталуына  дейін 
әсер етуін әлсірету және қышқыл ағындарды қалыптастыруды қадағалау жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын әзірлеу жөніндегі сақтанымпаз шаралар қолданады. 
 
1.8
 
Заңнамалық және басқа да талаптар 
 
Қазақстан Республикасының («ҚР») тау-кен қызметін реттейтін заңнаманың негізгі бөлігі 2010 
жылдың 24 маусымында жер қойнауын және жер қойнауын пайдалану туралы заң 291 -IV (жер 
қойнауын 
Заң) 
№ 
табылады. 
 
 
Жер  қойнауын  пайдалану  бойынша  нақты  мәселелерін  реттейтін  ҚР  Үкіметі  мен  министрлер 
тапсырыстарды  (I)  энергетика,  немесе  (II)  инвестициялық  және  дамыту,  сондай-ақ  көптеген 
шешімдері бар. 
 
Тау-кен  қызметі  ,  не  конкурстық  рәсімдердің  арқылы  алынған  ,  немесе  (  міндеттерді  бөлу 
сәйкес пайдалы қазбалар түріне байланысты) (I) белгілі бір ұлттық қазақстандық компаниялар 
үшін тікелей келіссөздер жүргізу арқылы , немесе (II) құқығы зерттеуге жатқан тау-кен келiсiм-
шарттар  жасасу  реттеледі  онда  коммерциялық  табудан  құрады  және  оны    мемлекеттік 
сараптама растаған деп есептеледі. 
 
Осы  қызметке  жататын  екі  құзыреттi  орган  бар  (бұдан  әрі  «құзыреттi  орган»),  атап  айтқанда: 
 
 
1)
 
Инвестициялар  және  даму  министрлігі  («ИДМ»)  (бұрынғы  Индустрия  және  жаңа 
технологиялар  министрлігі  мен  Энергетика  және  минералдық  ресурстар 
министрлігі  деп  аталған)  қатты  пайдалы  қазбаларға  қатысты  келісімшарттарды 
реттейді; 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 8 
 
2)
 
Өңірлік әкімдіктер кең таралған пайдалы қазбаларға байланысты келісімшартарды 
реттейді . 
 
ИДМ, сондай-ақ өзіне бағынышты  Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті (Геология 
комитеті) 
арқылы 
тау-кен 
өнеркәсібін 
бақылайды. 
 Геология  комитетінің  (орталық  аудандар  үшін  )  Орталыққазжерқойнауы,  (Батыс  аумақтар 
үшін)  Батысқазжерқойнауы,  Солтүстікқазжерқойнауы  (Солтүстік  Аумақ),  (шығыс  аумақтарды) 
Шығысқазжерқойнауы  және  Оңтүстікқазмұнайгаз  аумақтық  департаментінің  (оңтүстік 
аудандары) деп аталатын өңірлік бөлімшелері бар. 
Тауарларда,  жұмыстарда,  қызметтерде  және  кадрларда  жергілікті  қамту  және  жер  қойнауын 
пайдаланушылар үшін қатты пайдалы қазбаларды сатып алу мәселелері «Жергілікті контентті 
дамыту жөніндегі Ұлттық агенттігі» ААҚ пікірін есепке ала отырып ИДМ шешеді. 
 
Қазақстанның тау-кен өнеркәсібі , келесі заңнамалық актілерге байланысты : 
1)
 
(«Салық кодексі») «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Қазақстан 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының кодексі; 
2)
 
 Қазақстан Республикасының 23 қараша 2015 жылғы Еңбек кодексі; 
3)
 
2007 жылғы 9 қаңтарда Экологиялық кодексі; 
4)
 
Қазақстан Республикасының Жер кодексі 20 маусым 2003 ( бұдан әрі « Жер кодексі » ) 
Заңымен ; 
5)
 
ҚР Су кодексі 2003  жылғы 9 шелді; 
6)
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заң ҚР (2001 ж., 16 шілде) 
7)
 
Заңының 36 бабына сәйкес Рұқсаттар және ескертпелер 2014 ж. 16 мамыр; 
8)
 
Қазақстан Республикасының кодексі 30 маусым 2010 жылғы қарашада 2009 жылғы 27 
Қазақстан Республикасының «және Кеден одағының Кеден кодексінде кеден ісі туралы 
296 - IV» №17 (кеден сұрақтар); 
 
 
Жер қойнауын Заңның 72-бап (тоқтатылуы) құзыреттi орган біржақты тәртіпте жер қойнауын 
пайдаланушының өз міндеттемелерін бұзған жағдайда жер қойнауын пайдалану құқығын бас 
тарту үшін құқық беретін, себептер санын қамтиды. 
 Мұндай негіздемелер басқасымен қоса төмендегілерден тұрады: жер қойнауын падалану 
келісімшартында белгіленген міндеттемелердежер қойнауын пайдаланушы құзыретті 
органның хабарламасында көрсетілген міндеттемені екіден артық бұзу мерзімі (жеке тұлғалар 
үшін –алты ай, қаржылық міндеттемелерде – үш ай және басқа міндеттемелер үшін бір ай); 
құзыретті орган ның және т.б. рұқсатынсыз жер қойнауын пайдалну құқығымен байланысты 
жер қойнауын пайдаалнушы жер қойнауын және (немесе) нысандарды пайдалану құқығын 
берген кезде; 
 
 
 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 9 
 
Жер қойнауын Заңның 111 (жер қойнауын пайдалану объектілерін тарату және 
консервациялау ) сәйкес , жер қойнауын пайдалану немесе минералдық ресурстардың толық 
тау-кен жөніндегі жұмысты тоқтатқаннан кейін , жер қойнауын пайдаланушы дереу жер 
қойнауын пайдалану объектісінің (яғни шахта ) таратылған немесе сақтау жөнiндегi жұмысты 
бастау керек. 
Тау-кен жер қойнауын пайдаланушының тоқтату туралы шұғыл шешім қабылдау қажет болған 
жағдайда алдын ала олардың таратылуына немесе сақтау өндірістік объектілердің сақталуын 
қамтамасыз ету үшін іс-шаралар кешенін жүзеге асырады. 
 
 
Жер  қойнауын  пайдалану  объектiлерiн  жою  немесе  консервирлеу  жою  және  консервация 
жобасына сәйкес, (і) қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензиясы бар жобалау ұйымы әзірлеген, 
(іі)  индустриялық  саласында  жер  қойнауын  зерттеу  мен  пайдалану  жөніндегі  ,  қоршаған 
ортаны  қорғау  саласындағы  уәкілетті  органдармен  келісім-шарт  беріледі  қауіпсіздік, 
санитарлық-эпидемиологиялық қызмет, жер басқару және (ііі) жер қойнауын пайдаланушыға 
бекітті. 
 Жұмыс  жер  қойнауын  пайдаланушының  өз  қаражаты  есебінен  қаражат  жеткіліксіз  болған 
жағдайда,  жер  қойнауын  пайдаланушы  тарату  қорының  қаражаты  есебінен  жүзеге 
асырылады. 
 
 
Жер қойнауын жою және консервациялау жұмыстары қол қою  туралы жұмысты қабылдаудан 
2  акт  қоршаған  ортаны  қорғау  саласындағы  құзыретті  органдарының  өкілдерінен  құзыретті 
органы құрылады  объектілерін жою және консервациялау жөніндегі комиссия жер қойнауын, 
өнеркәсіптік 
қауіпсіздік, 
кейін 
толық 
қарастырылады 
объектілер 
санитарлық-
эпидемиологиялық  қызмет,  жер  қойнауын  зерттеу  және  пайдалану,  жер  басқару  және 
облыстың жергілікті атқарушы органдары, республикалық маңызы бар қаланың, астананың . 
 
Жер учаскесiне меншiк құқығы Қазақстан Республикасында шахтасында құқықтарды бөлініп . 
Жер  қойнауын  пайдалану  жөніндегі  жұмыстарды  жүзеге  асырылатын  болады,  ол  жер 
мемлекет  меншігі  болып  табылады  ,  егер  68-бабында  ,  жер  қойнауын  Заңының  5-тармақ  ( 
шарт жасасу және тіркеу ) сәйкес , тиісті әкімдік осы жерді береді.  
 
Ол тау-кен болжанады жер , үшінші тарапқа ( жеке немесе заңды тұлға) тиесілі немесе жалға 
алынған  болса,  жер  қойнауын  пайдаланушы  осындай  иелері  /  жалға  келісім  енгізу  керек. 
Әдетте,  жер  қойнауын  пайдаланушы  (байланысты  ауыл  шаруашылығы  жұмыстары  үшін 
пайдаланылатын жер учаскелерін алып қою үшін ) ауылшаруашылық қызметіне шығындарын 
өтеуге мiндеттi. Кейбір жағдайларда, жер қойнауын пайдаланушылар сервитут шарттар жасасу 
үшін қажет.  
 
Жер қойнауын пайдаланушы (і) алу құқығын өз келісім-шарт аумағының бөлігінде қайтару бар, 
немесе (іі) сотта немесе жер қойнауын пайдалану келісім-шарт бойынша белгіленген негіздер 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 10 
 
сәйкес  жер  қойнауын  пайдалану  туралы  шарт  мерзiмiнен  бұрын  тоқтатылуын  талап  етуге 
құқылы.  
 Екі  жағдайда  да,  жер  қойнауын  пайдаланушы  алғашқы  тиісті  тарату  немесе  консервациялау 
жұмыстарын жүргізуге міндетті. 
 
1.9
 
175 Халықаралық міндеттемелер 
 
Қазақстан  келесі  халықаралық  экологиялық  және  әлеуметтік  конвенциялардың  ,  ұқсас 
отандық заңнамаға көптеген жағдайларда жоғары қатысады . 
 

  31  қаңтар  ,  1994  жылғы  қол  қойылған  -  трансшекаралық  мәнмәтінде  (Эспоо) 
Конвенцияның қоршаған ортаға әсерін бағалау бойынша 

  Қауіпті  қалдықтарды  және  оларды  аулаққа  трансшекаралық  бақылау  туралы 
Базель  конвенциясы  -  2003  жылғы  маусымның  3  кейін  қол  қойылған;  Қауіпті 
қалдықтарды трансшекаралық қозғалыстар реттейді және экологиялық қауіпсіз 
жолмен осы қалдықтарды басқару және билік қамтамасыз ету үшін Тараптарға 
міндеттейді. 
 Қызыл  жобасы бойынша қауіпті қалдықтар болады . 

  Озон қабатын қорғау (22 наурыз 1985) үшін Вена конвенциясы - 26 тамызда қол 
қойылған  1998  жылғы  ;  бағытталғанозон  қабатын  қорғау  жөніндегі  жаһандық 
ынтымақтастықты  қамтамасыз  ету  үшін.  Қызыл  жоба  озонды  бұзатын 
заттардың  антропогендік  шығарындыларын  азайту  немесе  жоюға  бағытталған 
болуы тиіс. 

  Үлкен қашықтыққа арналған ауаның трансшекаралық ластануы туралы БҰҰ ЕЭК 
конвенциясы (Желтоқсан 1979). 

  Өнеркәсiптiк авариялардың шекарааралық әсері туралы БҰҰ ЕЭК конвенциясы 
(Хельсинки, 1992) 

  Озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль хаттамасына 1998 жылғы 26 
тамызда қол қойылған. 

  Климаттың  өзгеруі  туралы  БҰҰ  Негіздемелік  конвенциясы  -  Қазақстан  №11 
Конвенцияны 2000 жылғы 14 қаңтарда ратификациялады. 

  Климаттың өзгеруі туралы БҰҰ Негіздемелік конвенциясына Киото хаттамасы - 
2009  жылғы  19  маусымдағы  ратификациялады;  Шығарындылар  мақсаттарды 
енгізеді.  Қызыл  жобасының  шығарындылары  Қазақстан  шығарындыларының 
жалпы көлемін есептеу кезінде есептелетін болады. 

  Биологиялық  әртүрлілік  туралы  конвенцияға  2008  жылғы  8  қыркүйекте  қол 
қойылған;  Ол  биологиялық  әртүрлілікті  сақтау  және  орнықты  пайдалану 
компоненттерін ықпал етеді. 

  190  Биологиялық  әртүрлілік  туралы  Конвенцияға  биоқауіпсіздік  туралы 
Картахен хаттамасы - 2008 жылғы  8 қыркүйекте қол қойылған. 

  Экология  және  қоршаған  ортаны  қорғау  саласындағы  ТМД  елдерінің 
арасындағы ынтымақтастық туралы келісім (1999ж.). 

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 11 
 

  Экологиялық мониторинг (1999 ) саласындағы ТМД елдерінің ынтымақтастығы. 
 

  Жойылып  кету  қаупінде  болып  табылатын  жабайы  жануарлар  мен 
өсімдіктердің  түрлерін  халықаралық  сату  туралы  конвенция  (СИТЕС),  немесе 
Вашингтон  конвенциясы  (2000  жылы  қол  қойылған;  Жабайы  жануарлар  мен 
өсімдіктерді  халықаралық  сату  олардың  өмір  сүруіне  зиян  келтірмеуін 
қамтамасыз етуге бағытталған). 

  Негізінде,  суда  жүзетін  құстардың  мекенорындары  ретінде  халықаралық мәні 
бар сулы-батпақты алқаптар туралы конвенция (Қазақстанда 2007 жылы күшіне 
енген;  сулы-батпақты  жерлерді  жергілікті  және  ұлттық  деңгейде,  сондай-ақ 
халықаралық  ынтымақтастық  арқылы,  бүкіл  әлемде  тұрақты  дамуға  қол 
жеткізуге  үлесі  ретінде  сақтау  мен  орынды  пайдалануға  бағытталған. 
 

  Қазақстан Үкіметі, Орхус конвенциясы ретінде белгілі болатын, Ақпаратқа кіру, 
шешімдер қабылдау процесіне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға 
қатысты мәселелер бойынша сот әділдігіне қол жеткізу туралы БҰҰ ЕЭК 
конвенцияны ратификациялады. Қазақстан 2002 жылдың қаңтарында қол 
қойған, Орхус конвенциясы үкіметтен қоршаған ортаны қорғау туралы 
ақпаратқа, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау жөніндегі тиісті органдар ғана 
қол жеткізе алатын корпорациялардың корпоративтік қызметінің экологиялық 
салдары туралы ақпаратқа  қол жеткізуге қатысты қоғамдық құқықтарды 
қамтамасыз етуді талап етеді. Бұл экологиялық ақпарат әсеріне түскен  тарапқа 
алдын ала ұсынылуы тиіс. 
 

  Орнықты органикалық ластағыштар туралы Стокгольм конвенциясы - 2001 
жылы қол қойылған, 2007 жылдан бастап күшіне енді. 
 Тұрақты органикалық ластағыштар (ТОЛ) ластануын шектеуді қамтамасыз 
етеді, Конвенция өзгерілуі мен толықтырылуы мүмкін тиісті заттардың тізімін 
анықтайды, сондай-ақ осы заттардың азаюы, импорты мен экспортын реттейтін 
ережелер айқындайды. 
 Осы Конвенцияда ескертілген заттар  осы жобада ықтимал пайдаланылуы 
мүмкін , сондықтан ол осы заттарға қатысты ережелер мен шектеулерді ұстану 
қажет. 
 

  Өсімдіктерді  қорғау  бойынша  Еуропалық  және  Жерортатеңіздік  ұйымын  құру 
туралы конвенция . 

  Халықаралық  еңбек  ұйымы  (ХЕҰ)  Қызметкерлерді  жобаға  қабылдаған  кезде 
төмендегі принциптерді сақтау керек. 
o
  Мәжбүрлі  немесе  міндетті  еңбек  туралы  конвенция  (№29,  2001ж. 
ратификацияланды;  мәжбүрлі  немесе  міндетті  еңбек  жою  бойынша 
ұсыныстар 
қабылдайды); 
  

қызыл жобасы 
Кенішті жою және құнарлылықты
 қалпына 
келтіру
 
 
 
KZ10061
/MM5
 
2016 ж
. қазан
 
түпкілікті
 V2.0 
 
Бет 12 
 
o
  Ұйымдастыру  құқығын  қорғау  қауымдастығы  мен  бостандығы  туралы 
Конвенция 
(№87, 
2000 
жылы 
ратификацияланды; 
бірлестіктің 
ұйымдастыру құқығын қорғау және бостандығына құқығы қорғайды);  
o
  Ұйымдастыру және ұжымдық келіссөздер жүргізу құқығын туралы 
конвенция (№96, 2001 жылы ратификацияланды; қызметкерлерді 
кемсітушілік пен кедергіден қорғауды айқындайды); 
 
o
  Тең  сыйақы  туралы  конвенция  (№100,  2001  жылы  ратификацияланды, 
құндылығы  бiрдей  еңбек  үшiн  еркектер  мен  әйелдерге  бiрдей  сыйақы 
беру 
қағидасы); 
 
o
  Мәжбүрлі еңбекті жою туралы конвенция; үдемелі Еңбек (№105, 2001 
жылы ратификацияланды; тараптар кез келген формадағы міндетті және 
мәжбүрлі еңбек жоюды және қолданбауды көздейді; 
o
  Еңбек  және  кәсіптер  саласындағы  кемсітушіліктер  туралы  Конвенция 
(№111, 1999 жылы ратификацияланды; Еңбек және кәсіптер саласындағы 
мүмкіншіліктер 
мен 
жұмықа 
орналасу 
теңдігін 
қолдайды); 
 
o
  Жұмысқа қабылдау үшін ең төменгі жас туралы конвенция (№138, 2001 
жылы ратификацияланды; балалар еңбегін жоюды көздейді және 
жұмысқа қабылдау үшін ең төменгі жас арттырады); 
 
o
  Балалар еңбегінің ең нашар түрлері туралы конвенция (№182 , 2003 жылы 
ратификацияланды;  бала  еңбегінің  ең  нашар  түрлеріне  тыйым  салуға 
және жоюға тиімді шаралар қолдануға тараптарды міндеттейді).  

  БҰҰ басқа конвенциялары : Жоба үшін жұмысшылады қабылдау және мынадай 
қағидаттарды сақтау қажет. 
o
  Әйелдерге қатысты кемітудің барлық нысандарын жою туралы конвенция 
(1998  ратификацияланды;  әйелдерге  қатысты  кемітуді  жою  жөніндегі  іс-
шаралар 
бағдарламасын 
белгілейді). 
Жұмысшыларды 
Жобаға 
қабылдағанда  Полиметалл  басшылығына  Жобаның  кадр  саясаты  және 
кадрларды  іріктеу  процесінде  гендерлік  теңдікті  қамтамасыз  ету 
жөніндегі 
талаптар 
тануды 
қажет 
болады. 
 
o
  Әйелдердің 
саяси 
құқықтары 
туралы 
конвенция 
(1999ж. 
ратификацияланды;  еркектермен  тең  жағдайларда  және  жынысына 
байланысты  кемітусіз  ұлттық  заңмен  белгiленгендей,  әйелдерге  дауыс 
беру немесе лауазым атқаруға құқық береді) 
o
  Мүгедектердің 
құқықтары 
туралы 
конвенция 
(2006 
жылы 
ратификацияланды;  кемсітпеушіліктің  және  тең  мүмкіндіктерінің  алға 
басуына 
себептеседі); 
 
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет