Қызыл жобасы


Алғы сөз    1 «Полиметалл УК» ашық акционерлік қоғамы Әжүктеу 471.6 Kb.
Pdf просмотр
бет15/27
Дата22.04.2017
өлшемі471.6 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

Алғы сөз 
 
1 «Полиметалл УК» ашық акционерлік қоғамы Ә
ЗІРЛЕГЕН 
 
2 ҚОҚБ бастығы /қолы/ Е.В. Яцевич 2014ж. «25» қарашада Ә
ЗІРЛЕДІ 
 
3 2014ж. «25» 12   № 217/02-207 бұйрықпен БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУҒА ЕНГІЗІЛДІ 
 
ҚР 4 «Апаттық жағдайларға дайын болу және оларға жауап қайтару» (06.06.2012ж. 
№1 редакция) құжатталған ресімінің ОРНЫНА ЕНГІЗІЛГЕН
 ДП  01-008 
 
5 ҚАЙТА ҚАРАУ МЕРЗІМІ - 2019 ж. 
ҚАЙТА ҚАРАУ КЕЗЕҢДІЛІГІ - 5 жыл. 
 
6 ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІН ҰЗАРТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ ___-______ 
 
7 2014 жылғы «25» желтоқсандағы 
№ 2 ОҚЫЛЫМ 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 2 / 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы құжатты Компания басшылығының рұқсатынсыз бөгде ұйымдарға беруге 
тыйым салынады 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 3 / 22 
 
Мазмұны 
 

Арналымы және қолдану саласы 


Нормативтік сілтемелер 


Терминдер, анықтамалар, белгіленулер және қысқармалар 

3.1 
3.2. 
Терминдер, анықтамалар, 
белгіленулер және 
қысқармалар 
Жалпы ережелер 
Талаптар 


5.1 
 
5.2 
 
5.3 
 
5.4 
 
5.5 
 
5.6 
 
5.7 
 
5.8. 
5.9. 

Қоршаған ортаға кері әсер ететін ықтимал қауіпті апаттарды (апаттық 
жағдайларды) сәйкестендіру 
Қоршаған ортаға кері әсер ететін ықтимал апаттар (апаттық 
жағдайлар) 
Қоршаған ортаға кері әсерін тигізетін апаттарға (апаттық 
жағдайларға) дайын болу 
Қоршаған ортаға кері әсер ететін апаттарға (апаттық 
жағдайларға) жауап қайтару 
Қоршаған ортаға кері әсер ететін апаттарды (апаттық 
жағдайларды) тергеу 
Апат (апаттық жағдай) салдарынан қоршаған ортаға келтірілген 
нұқсанды өтеу 
Ықтимал апаттардың (апаттық жағдайлардың) алдын алу үшін 
қаржылық, материалдық ресурстардың болуы 
Нұсқаулықтарды, оқу дабылдарын және 
жаттығуларды өткізу Жауапкершілік және 
орындауды бақылау Өзгеріс енгізу 
 

 
10 
 
10 
 
12 
 
13 
 
13 
 
13 
14 
14 
15 

Сақтау 
1-қосымша Қоршаған ортаға кері әсертін ықтимал апаттардың 
(апаттық жағдайлардың) тізбесінің нысаны  2-қосымша Қоршаған 
ортаға кері әсерін тигізетін ықтимал апаттың (апаттық жағдайдың) 
нәт
ижесінде қоршаған ортаның ластануы қаупін бағалау 
критерийлері 
3-қосымша Қоршаған ортаға кері әсертін ықтимал апаттардың 
(апаттық жағдайлардың) салдарын бағалау критерийлері 
4-қосымша Қоршаған ортаға кері әсер ететін апаттардың (апаттық 
жағдайлардың) орын алуы мүмкіндігін бағалау критерийлері 
15 
 
16 
 
 
17 
 
 
19 
 
 
20 
 
Келісу парағы 
21 
 
Құжатпен танысу парағы 
22 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 4 / 22 
 
1. Арналымы және қолдану саласы 
 
1.1. Компанияның  осы  құжатталған  ресімі  (бұдан  әрі  мәтін  бойынша  -  ҚР), 
қоршаған  ортаға  кері  әсерін  тигізетін  ықтимал  апаттарды  (апаттық  жағдайларды) 
сә
йкестендіру, оларға дайындалу және жауап қайтару мақсатымен әзірленген. 
1.2. Ресім келесі талаптарды қамтиды: 
-  ықтимал апаттық жағдайлардың және ықтимал апаттардың сәйкестендірілуін 
құжатпен ресімдеу; 
-  ықтимал апаттық жағдайлардың және ықтимал апаттардың алдын алу ресімін 
құжатпен ресімдеу; 
-  шынайы апаттық жағдайларға, апаттарға жауап қайтару ресімін құжат түрінде 
ресімде; 
- тиісті жазбаларды сақтау. 
1.3. Осы  ҚР  -  ІНҚ  ЭМЖ  бөлігі  болып  табылады  және  ықтимал  қауіптерді 
сә
йкестендіруге, қоршаған ортаға тері әсер ететін апаттық жағдайларға дайын болуға 
жә
не  жауап  қайтаруға  міндетті  болып  табылатын,  Компанияның  Басқарылатын 
кә
сіпорындарының барлығы тарабынан қолданылуға міндетті болып табылады. 
 
2. Нормативтік сілтемелер 
 
Осы  құжатталған  ресімде  келесі  нормативтік  құжаттарға  сілтемелер 
қолданылған: 
ISO 14001:2004 Қоршаған орта менеджменті жүйесі. Қолдану бойынша талаптар 
жә
не нұсқаулық 
ISO  14004:2004  Қоршаған  орта  менеджменті  жүйесі.  Жалпы  қолдану 
қағидаттары, жүйелері және әдістемелері бойынша басшылық. 
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 2007ж. 9 қаңтардағы № 212-III 
ҚРЗ.Ресей Федерациясының  «Қоршаған ортаны қорғау тіралы»  2001 жылғы 10 
қаңтардағы № 
7-ФЗ заңы. 
Ресей  Федерациясының  «Халық  пен  аумақты  табиғи  және  техногендік 
сипаттағы  төтенше  жағдайлардан  қорғау  туралы»  21.12.1994  жылғы  Федералдық 
Заңы. 
Ресей  Федерациясының  «Өрт  қауіпсіздігіне  қойылатын  талаптар  туралы 
техникалық регламент» 2008 жылғы 22 шілдедегі N 123-ФЗ Федералдық Заңы. 
Ресей  Федерациясының  «Өрт  қауіпсіздігі  туралы»  1994  жылғы  21 
желтоқсандағы N 69-ФЗ Федералдық Заңы. 
МЕМСТ  Р  ИСО  14001-2007  Экологиялық  менеджмент  жүйелері  Қолдану 
бойынша талаптар және нұсқаулық. 
МЕМСТ Р ИСО 14004-2004 Экологиялық менеджмент жүйелері Жұмыс істеудің 
қамтамасыз ететін қағидаттар, жүйелер және әдістер бойынша жалпы басшылық. 
МЕМСТ Р 14.03-2005 Экологиялық менеджмент.  Әсер етуші факторлар. 
Сыныптастыру. 
Ресей  Федерациясының  2012  жылғы  25  сәуірдегі  №  390  өртке  қарсы  режимі 
ережелері. 
ЖҚ  06-376-00  «Тау-кен  өнеркәсібі  мен  жерасты  құрылыстың  қауіпті  өндірістің 
нысандарында  апаттар  мен  оқыс  оқиғаларды  сыныптастыру  жөніндегі  әдістемелік 

 
 
ұсыныстар», 11.08.2000 ж. 
ЕЖ 9.13130.2009 Ережелер жинағы. Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіргіштер. 
Қойылатын талаптар 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 5 / 22 
 
пайдалану. 
ҚР  01-001  Экологиялық  аспектілерді  сәйкестендіру  және  мәнді  аспектілерді 
анықтау тәртібі. 
ҚР  01-002  Қоршаған  ортаны  қорғау  саласындағы  қажетті  заңнамалық  және 
басқа да ақпаратты сәйкестендіру және оларға қатынасу. 
ҚР 01-006 Құжаттама мен жазбаларды басқару. ҚР 
01-007 Операцияларды басқару. 
ҚР 01-013 Басшылық тарапынан экологиялық менеджмент жүйесін талдау. 
КҚ 01-014 Қоршаған ортаны күзететін мердігерлер мен жеткізушілердің қызметін 
басқару. 
ЖҚ 01-001 Экологиялық менеджмент жүйесі бойынша басшылық. 
КСТ ЕҚБЖ және ӨҚ 001 Қауіптерді сәйкестендіру және қатерді 
бағалау. 
КСТ ЕҚБЖ және ӨҚ 010 Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік жағдайын 
бақылау. 
КСТ  ЕҚБЖ  және  ӨҚ  011  Қауіпті  өндірістік  нысандарда  төтенше  жағдайларға 
жә
не апаттарды жоюға дайын болу. 
 
3. Терминдер, анықтамалар, белгіленулер және қысқармалар 
3.1. Терминдер, анықтамалар 
 
Осы ҚР-де келесі терминдер мен анықтамалар қолданылған: 
апат  -  қауіпті  өндірістік  объектілерінде  қолданылатын,  құрылыстардың  және 
(немесе)  техникалық  құрылғылардың  бұзылуы,  бақыланбайтын  қауіпті  заттардың 
жарылыстары және (немесе) шығарындылары, тау-кен массасының опырылуы және 
қауіпті өндірістік нысанның пайдаланылуын уақытша тоқтатуға алып келген өндірістік 
үдерістердің  өмірлік  циклының  басқа  да  бұзылымдары  («апат»  терминінің 
кеңейтілген  түсінігі,  тау-кен  өндіруші  кәсіпорындарда  қауіпті  өндірістік  нысандарды 
пайдаланудың айрықша ерекшелігіне байланысты берілді) болып табылады. «Апат» 
терминінің анықтамасына кіретін түсініктер: 
оқыс  оқиға  -  қауіпті  өндірістік  нысанда  қолданылатын  техникалық 
құрылғылардың  істен  шығуы  немесе  бұзылуы,  технологиялық  үдеріс  режимінен 
ауытқуы, федералдық заңдардың, сондай-ақ қауіпті өндірісті нысанда жұмыс жүргізу 
ережелерін белгілейтін нормативтік техникалық құжаттардың ережелерінің бұзылуы; 
жарылыс  -  техникалық  құрылғылардың  бұзылуына  алып  келуі  мүмкін, 
энергияның  бөлінуі  және  сығылған  газдардың  түзілуімен  ілесетін,  тұйық  кеңістікте 
заттектің тез айналып кетуі немесе газдардың тотықтануы (жарылып жану). 
бұзылу-  техникалық  құрылғыны  нормативтік-техникалық  құжаттамаға  сай 
келтіру  үшін  жөндеу  (қалпына  келтіру)  жұмысын  атқаруды  талап  ететін  техникалық 
құрылғының  пайдаланушылық  күйінен  толығымен  айырылуы  немесе  соған  жақын 
қалуы; 
қоршаған  ортаға  кері  әсер  -  салдары  қоршаған  ортаның  сапасының  кері  жаққа 
өзгеруіне алып келетін шаруашылық және өзге қызметтің әсері; 
адамға зиянды әсер - адамның өміріне немесе денсаулығына немесе келешек 
ұрпақтың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін мекендеу ортасы факторларының 
ә
сері. 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 6 / 22 
 
қоршаған орта - табиғи ортаның, табиғи және табиғи-антропогендік нысандардың, 
сондай-ақ антропогендік нысандардың құрамдастарының жиынтығы; 
қауіпті  өндірістік  нысан  -  тау-кен  жұмыстары,  пайдалы  қазбаларды  байыту 
жұмыстары, сондай-ақ жерасты жағдайында жұмыстар жүргізілетін нысандар. 
техникалық  құрылғының  ақауы  -  қауіпті  өндірісті  нысанда  қолданылатын 
техникалық  құрылғының  пайдалану  режимінде  арналымы  бойынша  жұмыс  істеу 
қабілетінен уақытша айырылуы
өрт  дабылдамасы  -  өртті  анықтауға,  өрт  туралы  хабарландыруды,  арнайы 
ақпаратты өңдеуге,  белгіленген  түрде  беруге  және  (немесе)  автоматты  өрт  сөндіру 
қондырғыларын  қосуға  және  түтінге  қарсы  қорғаныс  жүйелерінің  атқару 
қондырғыларын,  технологиялық  және  инженерлік  жабдықтарды,  сондай-ақ  өртке 
қарсы  қорғаныстың  басқа  да  құрылғыларын  қосуға  пәрмен  беруге  арналған 
техникалық құралдардың жиынтығы. 
бастапқы  өрт  сөндіру  құралдары  -  дамудың  бастапқы  сатысындағы  өртпен 
күресу үшін қолданылатын өрт сөндіру құралдары. 
техникалық құрылғының бұзылуы  - қауіпті өндірісті нысанда қолданылатын 
техникалық құрылғының жекелеген бөлігінің атқарымдық арналымын қамтамасыз ету 
қабілетінен айырылуы; 
өрт  дабылдамасы  -  өртті  анықтауға,  өрт  туралы  хабарландыруды,  арнайы 
ақпаратты өңдеуге,  белгіленген  түрде  беруге  және  (немесе) автоматты  өрт  сөндіру 
қондырғыларын  қосуға  және  түтінге  қарсы  қорғаныс  жүйелерінің  атқару 
қондырғыларын,  технологиялық  және  инженерлік  жабдықтарды,  сондай-ақ  өртке 
қарсы  қорғаныстың  басқа  да  құрылғыларын  қосуға  пәрмен  беруге  арналған 
техникалық құралдардың жиынтығы. 
қоршаған  орта  мен  адамның  денсаулығына  келтірілген  нұқсан  (зиян)  -  тірі 
ағзалардың  және  адамның  ауыруына,  деградацияға  ұшырауына  немесе  опат 
болуына,  табиғи  ресурстардың  таусылуына  алып  келген  немесе  алып  келетін, 
белгіленген  нормативтерден  артық  шамада  қоршаған  ортаның  ластануы  немесе 
табиғи ресурстардың алынуы; 
төтенше жағдай - адамдардың қаза табуына, адамдарың денсаулығына нұқсан 
келтіруге  немесе  қоршаған  табиғи  ортаға  нұқсан  келтіруге,  елеулі  материалдық 
ысырапқа және адамдардың тіршілік ету шарттарының бұзылуына алып келуі мүмкін 
немесе алып келген апаттың нәтижесінде қалыптасқан белгілі бір аумақтағы ахуал. 
экологиялық  аспект  -  қоршаған  ортамен  өзара  әрекеттесуі  мүмкін  ұйымның 
өнімдерінің немесе қызметтерінің қызметінің элементі. 
экологиялық қауіптілік - антропогендік және табиғи ықпалдардың әсерінен, соның 
ішінде дүлей-апаттар мен алапатарға байланысты болған және тұлға мен қоғамның 
өте маңызды мүдделеріне қауіп төндіретін антропогендік және табиғи ықпалдардың 
ә
серінен  қоршаған  ортаның  бұзылуы,  өзгеруі  жағдайының  болуымен  немесе  болуы 
мүмкіндігімен сипатталатын жағдай. 
экологиялық қатер - табиғи орта үшін қолайсыз салдарын алып келетін және 
шаруашылық  және  өзге  де  қызметтің  кері  әсерінен,  табиғи,  техногендік  сипаттағы 
төтенше жағдайлардан, апаттардан туындаған оқиғаның орын алуы ықтималы. 
 
3.2. Белгіленулер мен қысқармалар 
 

 
 
ҚР мәтінінде келесі қысқармалар қолданылған: 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 7 / 22 
 
ІНҚ - ішкі нормативтік құжаттама. 
ЖБ - жоғары басшылық. 
ЕҚӨҚжЭД - еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және экология дирекциясы. 
ҚР - құжатталған ресім. 
ЛЗ - ластағыш заттек. 
КН - Кәсіпорынның нұсқаулығы. 
ИТҚ - инженерлік-техникалық қызметкер. 
Компания - «Полиметалл» компаниялар тобы. 
ҚОҚ - қоршаған ортаны қорғау. 
ҚӨН - қауіпті өндірістік нысан. 
ҚО - қоршаған орта. 
ЖБӨ - жоғары басшылық өкілі. 
АЖЖ - апаттарды жою жоспары. 
НАТЖЖ - мұнайдың апат салдарының төгілуінің салдарын жою жоспары. 
АЖЖЖ - апаттық жағдайларды жою жоспары. 
АСАЖІЖ - қауіпті өндірістік нысандарда апаттарды ауыздықтау және олардың 
салдарын жою жөніндегі іс-шаралар жоспары. 
ПО-15 - ЭМЖ экологиялық тиімділігін бағалау жөніндегі есеп-қисап. 
ӨЭБ - өндірістік экологиялық бақылау. 
ЭМБ - экологиялық менеджмент бағдарламасы. 
ЖМжҚ - жетекші, маман және қызметкер. РФ - 
Ресей Федерациясы. 
ҚР - Қазақстан Республикасы. 
ҚӘ
УЗ - қатты әсер ететін улы заттар. 
ЖҚҚ - жеке қорғаныс құралдары. ЭМЖ - 
экологиялық менеджмент жүйесі. 
БК - 
басқарушы компания. 
БК - басқарылатын кәсіпорын. 
ЭМЖУ - экологиялық менеджмент жүйесі бойынша уәкілетті тұлға. 
 
4. Жалпы ережелер 
 
4.1.  Бұл ресім, Компания қызметінің келесі өзекті аспекттерін ұйымдастыру 
жә
не қарастыру тәртібін өз ішіне алады: 
- болуы мүмкін апаттық жағдайларды сәйкестендіру; 
- ықтимал апаттық жағдайларға дайындық; 
- ықтимал апаттық жағдайларға жауап қайтару; 
- апаттар мен апаттық жағдайларды тергеу. 
4.2.  Қоршаған ортаға кері әсерін тигізетін ықтимал апаттық жағдайларды 
сә
йкестендіру, оларға дайын болу және жауап қайтару ресімі келесіні көздейді: 
-  кері әсер ететін ықтимал апаттарды (апаттық жағдайларды) сәйкестендіру; 
-  қоршаған ортаға кері әсер ете алатын ықтимал апаттар (апаттық жағдайлар) 
бойынша жиынтық тізбені дайындау; 
-  қауіпті өндірістік нысандарды заңнамалық талаптарға сәйкес тіркеу; 
 
- қауіпті өндірістік нысандарды сақтандыру; 
- Апаттарды (төтенше жағдайларды) жою жоспарларының болуы; 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 8 / 22 
 
- апаттық  жағдайларға  жалпы  дайындық,  соның  ішінде  нысанда  апаттардың 
туындауының және дамуының ықтимал сценарийлері

- апаттарды, оқыс оқиғаларды, оқиғаларды тергеу; 
-  апаттың салдарынан қоршаған ортаға кері әсерді жою; 
- кәсіпорындардың персоналын даярлау және аттестаттау; 
-  апаттық жағдайларда әрекет еткен кезде персоналдың жауапкершілігін бөлу; 
- өнеркәсіптік  нысанда  пайдалану  кезінде  өндірістік  экологиялық  бақылауды 
жүзеге асыру. 
 
5. Талаптар 
5.1. Қоршаған ортаға кері әсер ететін ықтимал қауіпті апаттарды (апаттық 
жағдайларды) сәйкестендіру 
 
5.1.1. УП-да қоршаған ортаға кері әсерін тигізуі мүмкін ықтимал қауіпті апаттық 
жағдайларды  сәйкестендіру  жұмысы,  осы  ҚР  талаптарына  сәйкес  жүзеге 
асырылады. 
5.1.2.  Қоршаған  ортаға  кері  әсерін  тигізетін  ықтимал  апаттарды  (апаттық 
жағдайларды)  сәйкестендіру,  экологиялық  аспекттерді  сәйкестендіру  кезінде 
жүргізіледі. Бұл ретте, мыналармен байланысты барлық салалар анықталады: 

  жабдықтың пайдаланушылық (штаттық) жұмыс режимі

  жабдықты  іске  қосу  және  тоқтату  үдерістерін  қоса  алғанда,  жабдықтың 
апаттық жұмыс режимі және ықтимал апаттық жағдайлар. 
5.1.3.  Ықтимал  апаттар  (апаттық  жағдайлар)  болған  кезде  басқарылатын 
кә
сіпорындардың  теріс  экологиялық  әсерін  сәйкестендіру  жұмысы,  ҚР  01-001 
«Экологиялық  аспекттерді  сәйкестендіру  және  мәнді  аспекттерді  анықтау  тәртібі» 
құжатталған ресімінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. 
5.1.4.  Ықтимал  қауіпті  жағдайларды  сәйкестендіргенде  келесі  сипаттамалар 
есепке алынады: 
-  шикізат,  жартылай  фабрикаттар  (қайта  жасалған),  түпкілікті  өнімдер  және 
олардың химиялық реактивтік қабілеті; 
- кәсіпорынның инженерлік-техникалық қамсыздандыру жабдықтары мен желілері; 
- өндірістік орынжайларды жоспарлау; 
- кәсіпорынның өндірістік аумағы; 
- өндірістік қызмет (тестілеу, пайдалану және т.б.); 
- кәсіпорынның байланысты бөлімшелерімен өзара әрекеттесу; 
- Мердігерлердің қызметі. 
5.1.5. Қоршаған  ортаға  кері  әсерін  тигізуі  мүмкін  ықтимал  қауіпті  апаттық 
жағдайларды  сәйкестендіру  жұмысы,  келесі  ақпаратты  талдау  жолымен  бастапқы 
ақпаратты қолдану арқылы жүзеге асырылады: 
- қоршаған ортаға кері әсерін тигізетін алдыңғы апаттар туралы мәлімет; 
-  аудит  пен  тексеріс,  экологиялық  сараптама  мен  жобалардың  өнеркәсіптік 
қауіпсіздігінің сараптамаларын, декларацияларды және қауіпті өндірістік нысандарды 
жүргізу; 
- мемлекеттік бақылау органдары тарапынан тексеру нәтижелері

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 9 / 22 
 
- өндірістік экологиялық бақылау деректері. 
5.1.6.  Қоршаған  ортаға  кері  әсер  ететін  ықтимал  апаттарды  (апаттық 
жағдайларды) сәйкестендіру нәтижесі осындай: 
-  қоршаған  ортаға  кері  әсер  ететін  ықтимал  апаттардың  (апаттық 
жағдайлардың) тізбесі; 
- Қоршаған  ортаға  кері  әсер  ететін  ықтимал  апаттардың  (апаттық 
жағдайлардың) экологиялық қаупін бағалау: 
5.1.7. Қоршаған  ортаға  кері  әсерін  тигізетін  ықтимал  апаттарды  (апаттық 
жағдайларды)  сәйкестендіру  тетігі,  бағалаудың  келесі  үш  критерийін  қолдануға 
негізделеді: 
- экологиялық қатер деңгейі; 
- экологиялық қауіп деңгейі; 
- қоршаған орта үшін апаттың салдарының ауырлығы. 
5.1.8.  Қоршаған  ортаға  кері  әсерін  тигізетін  ықтимал  апаттың  (апаттық 
жағдайдың) орыналуы мүмкіндігін анықтау үшін, ықтимал апатты (апаттық жағдайды) 
келесі төрт деңгей бойынша бағалау қарастырылған: 
- 1-деңгей («мүмкін емес дерлік»); 
- 2-деңгей («қаупі аз»); 
- 3-деңгей («ықтимал»); 
- 4-деңгей («әбден мүмкін»); 
- 5-деңгей («дұрыс дерлік»). 
5.1.9.  Ықтимал апаттар (апаттық жағдайлар) нәтижесінде қоршаған ортаға кері 
ә
сердің  экологиялық  қаупінің  өлшемін  анықтау  үшін,  ықтимал  апатты  экологиялық 
қауіптің төрт жеңгейі бойынша бағалау жүйесі қарастырылған: 
- 1-деңгей («өте қауіпті»); 
- 2-деңгей («қаупі жоғары»); 
- 3-деңгей («қаупі орташа»); 
- 4-деңгей («қаупі аз»). 
5.1.10.  Апаттар  (апаттық  жағдайлар)  нәтижесінде  қоршаған  орта  үшін 
экологиялық  салдардың  ауырлығын  анықтау  үшін  келесі  төрт  деңгей  бойынша 
бағалау қарастырылған: 
- 1-деңгей («орны толтырылмайды»); 
- 2-деңгей («елеулі»); 
- 3-деңгей («болмашы»); 
- 4-деңгей («елеулі емес»). 
5.1.11. Қоршаған  ортаға  кері  әсерін  тигізетін  ықтимал  апаттың  (апаттық 
жағдайдың)  экологиялық  қаупінің  деңгейін  бағалау  критерийлері  осы  ҚР-ге  (2-
қосымшада) келтірілген. 
5.1.12.  Ықтимал  апаттардың  (апаттық  жағдайлардың)  нәтижесінде  қоршаған 
орта  үшін  экологиялық  салдардың  ауырлығын  бағалау  критерийлері  осы  ҚР-ге  (3-
қосымшада) келтірілген. 
5.1.13.  Қоршаған  ортаға  кері  әсерін  тигізетін  ықтимал  апаттың  (апаттық 
жағдайдың)  орын  алуы  ықтималының  деңгейін  бағалау  критерийлері  осы  ҚР-ге  (4-
қосымшада) келтірілген. 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 10 / 22 
 
5.1.14.  Қоршаған ортаға кері әсер ететін ықтимал апаттар (апаттық жағдайлар) 
тізбесінің нысаны осы ҚР-ге (1-қосымшада) келтірілген. 
 

жүктеу 471.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет