Қызыл жобасыжүктеу 471.6 Kb.
Pdf просмотр
бет13/27
Дата22.04.2017
өлшемі471.6 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

 
Бет 28 
 
9
 
ҚОЛДАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ  
 

  Еуропалық  Комиссия:  Тау-кен  өндіру  өнеркәсібіндегі  қалдықтарды  және  бос 
жыныстар  қайырмасын  басару  саласындағы  үздік  қолжетімді  технологиялар 
бойынша анықтамалық құжат, 2009 ж. қаңтары   
 

  Канаданың  тау-кен  өндіру  қауымдастығы:  Қалдық  қоймаларын  басқару 
жөніндегі нұсқаулық, екінші басылым, 2011 ж. 
 

  Австралия  Үкіметінің  Индустрия,  туризм  және  ресурстар  департаменті: 
Қалдықтарды басқару, Жетекші тәсілдердің негізінде тау-кен өндіру кәсіпорнын 
тұрақты дамыту бағдарламасы, 2007 ж. ақпаны 
 

  Батыс  Австралия  Үкіметінің  Пайдалы  қазбалар  және  энергетика  департаменті: 
Қалдықтарды  сақтау  және  пайдалану  жөніндегі  нұсқаулықты  құрастыру 
жөніндегі нұсқаулық, 1998 ж. қазаны   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ  
 
ҚАЛДЫҚТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 
 
2016 ж. қазан

Wardell Armstrong International 
Baldhu House, Wheal Jane Earth Science Park, Baldhu, Truro, Cornwall, TR3 6EH, United Kingdom 
Telephone: +44 (0)1872 560738   Fax: +44 (0)1872 561079   www.wardell-armstrong.com 
 
 
 
 
Wardell Armstrong is the trading name of Wardell Armstrong International Ltd, 
Registered in England No. 3813172. 
 
Registered office: Sir Henry Doulton House, Forge Lane, Etruria, Stoke-on-Trent, ST1 5BD, United Kingdom 
 
UK Offices: Stoke-on-Trent, Cardiff, Carlisle, Edinburgh, Greater Manchester, London, Newcastle upon Tyne, 
Sheffield, Taunton, Truro, West Bromwich.  International Offices: Almaty, Moscow
 
ENERGY AND CLIMATE CHANGE 
ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY 
INFRASTRUCTURE AND UTILITIES 
LAND AND PROPERTY 
MINING AND MINERAL PROCESSING 
MINERAL ESTATES 
WASTE RESOURCE MANAGEMEN
 
 
 
 
 
 
КҮНІ: 
2016 ж. қазан 
ЖОБАНЫҢ НӨМІРІ: 
ZT52-0156 
НҰСҚА: 
ЕСЕП БЕРУДІҢ НӨМІРІ: 
МӘРТЕБЕСІ: 
V1.0 
MM3 
Кесімді 
 
АО  
 
ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
 
ҚАЛДЫҚТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 
 
2016 ж. қазанг. 
 
ДАЙЫНДАҒАН: 
 
 
Адриан Ли 
Техникалық директор 
 
 
 
 
 
 
 
БЕКІТТІ: 
 
 
Дэвид Бригналл 
Техникалық директор 
 
 
Бұл есепті Варделл Армстронг Интернэшнл  компаниясы Тапсырыс берушімен жасалған шарт талаптарына сәйкес 
кәсібилікпен, адал және мұқияттылықпен  дайындады.  Есеп құпия болып табылады  және Тапсырыс берушіге ғана 
арналған Варделл Армстронг Интернэшнл оларға осы есептің мазмұны белгілі болуы мүмкін үшінші тараптардың 
алдында қандай да бір жауапкершілік атқармайды.  
 
Варделл Армстронг Интернэшнл  Лтд алдына-ала жазбаша келісімінсіз барлық құжаттың немесе оның бір бөлігін іске 
қосуға тыйым салынады. 
 
 
 

Қызыл жобасы 
Қалдықтарды орналастыру бойынша іс-шаралар 
жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM3
 
2016 ж. қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет i 
 
МАЗМҰНЫ  
1 
КІРІСПЕ................................................................................................................................ 1 
1.1  Мақсаттары мен міндеттері .................................................................................................... 1 
1.2  Қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі іс-шаралар жоспарының мазмұны ...................... 1 
1.3  Рөлдер мен міндеттер ............................................................................................................. 2 
1.4  Рұқсаттар ................................................................................................................................... 2 
2 
ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ КЕШЕНДІ ЖҮЙЕСІ (ҚБКЖ) ................................................. 3 
2.1  Қалдықтарды тіркеу кешенді жүйесі ...................................................................................... 3 
2.2  Қалдықтар жіктемесі................................................................................................................ 3 
2.3  Қалдықтарды басқару стратегиясы (ҚБС) .............................................................................. 5 
2.4  Қалдықтарды бағалау .............................................................................................................. 6 
2.5  Қалдықтардың пайдалы болуын қысқарту ........................................................................... 7 
2.6  Материалдарды қайта пайдалану .......................................................................................... 7 
2.7  Қайта өңдеу .............................................................................................................................. 7 
2.8  Қызметкердің хабардар етілуі ................................................................................................ 7 
2.9  Қалдықтарды сақтау ................................................................................................................ 8 
2.10  Қауіпсіз қалдықтар ................................................................................................................... 8 
2.11  Таңбалау .................................................................................................................................... 9 
2.12  Жобалау ерекшеліктері және орналасқан жері .................................................................... 9 
2.13  Қызмет көрсету ....................................................................................................................... 10 
2.14  Тексерістер .............................................................................................................................. 10 
2.15  Қауіпті қалдықтар ................................................................................................................... 10 
2.16  Контейнермен тасымалдау ................................................................................................... 11 
2.17  Таңбалау .................................................................................................................................. 12 
2.18  Қоймалар ................................................................................................................................ 12 
2.19  Қойманың жобалық ерекшеліктері ...................................................................................... 12 
2.20  Орналастыру және орналасқан жері .................................................................................... 13 
2.21  Жұмыс процедуралары ......................................................................................................... 13 
2.22  Қалдықтарды тасымалдау ..................................................................................................... 14 
 

Қызыл жобасы 
Қалдықтарды орналастыру бойынша іс-шаралар 
жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM3
 
2016 ж. қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 1 
 
1
 
КІРІСПЕ 
 
Полиметалл кәсіпорындарында экологиялық менеджмент  жүйесі (EMЖ) енгізілді. 2013 жылы 
Веритас  бюросы  халықаралық ISO 14001-2004 стандартына  сәйкес экологиялық менеджмент 
жүйесінің сертификаттауды өткізді. 
 
 
1.1
 
Мақсаттары мен міндеттері 
 
Қазақстан  және  халықаралық-құқықтық,  заңдары  мен  үздік  тәжірибеге  сәйкес  өндірілген 
өндірістік қызметі Бақыршық алтын кенішінің нәтижесінде алынған қатты қалдықтарды, оның 
кәдеге жаратудың және жоюдың, ол қалдықтарды орналастырудың шектік іс-шаралар жоспары 
(ҚОшІЖ)  арналған  негіздемелік  іс-шаралар  жоспарын  әзірледі.  Қалдықтарды  орналастыру 
бойынша іс-шаралар жоспарының негізгі міндетті қалдықтармен жұмыс істеумен байланысты 
барлық жұмысты орындауды, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының  қоршаған ортаны 
қорғау және қалдықтарды кәдеге асыру саласындағы немесе ол жерде заңнамалық талаптар 
мен құқықтық нормаларға, релевантты өнеркәсіптік стандарттары мен практикаларына сәйкес 
қалдықтармен жұмыс істеу ғимараттарының жұмысын қамтамасыз ету болып табылады.    
 
 
1.2
 
Қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі іс-шаралар жоспарының мазмұны 
 
Қалдықтарды  орналастыру    бойынша  шектік  іс-шаралар  жоспарында  қатты  қалдықтардың 
пайда  болу,  орналастырлу  және  кәдеге  жаратылуының  сонымен  қатар,  Бақыршық  алтын 
өндіретін кен ошағындағы жұмыстарының барлық аспектілері қарастырылған. Кен ошағындағы 
қатты  қалдықтар  құрылысшылар  кентінде  машиналарға  техникалық-қызмет  көрсету 
аймағында,  уақытша  сақтау  және  қалдықтарды  қайта  өңдеу  учаскелерінде,  сонымен  қатар, 
Полиметалл  басқаратын  басқа  учаскелерде  түзіледі.  Қалдықтарды  пайдалану  жұмыстары 
кәдеге жарату, қайта өңдеу және сақтау учаскелерінен қайта өңдеу немесе қалдықтарды кәдеге 
жарату кәсіпорнына дейін кәдеге жарату, қайта өңдеу және тасымалдаудан тұрады.   
  
ҚОшІЖ-да  Бақыршық алтын өндіру кен ошағының құрылысы мен пайдаланылуы сатысындағы 
Полиметалл немесе оның қосалқы мердігерлері өндіретін қатты қалдықтардың барлық түрлері 
қарастырылады 
 
ҚОшІЖ қарастырылмайды: 
 

  Ағын сулар мен ілеспе шығарындыларды өңдеу жұмыстары

  Атмосфераны ластаушы заттардың шығарындылары; 

  Ластанбаған  топырақты  және  құрылыс  жұмыстары  үшін  пайдаланған  аршыма 
тау жыныстары; 

  Бұрғылау қалдықтары; 

  Таза су ағызу;  

Қызыл жобасы 
Қалдықтарды орналастыру бойынша іс-шаралар 
жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM3
 
2016 ж. қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 2 
 

  Қоймаларды және соның ішінде тау-кен қалдықтарын қайта өңдеу зауыты. 
 
Жоғарыда  аталған  қатты,  сұйық  немесе  газ  тәріздес  қалдықтар  жекелеген  жоспарлар  мен 
рәсімдерге қаралады, өңдеу Қазақстан Республикасы заңнамасының жекелеген ережелерімен 
реттеледі және керекті рұқсаттарды қажет етеді. 
 
 
1.3
 
Рөлдер мен міндеттер  
 
Полиметалл  өзінің  басшылары  арқылы  және  субмердігерлердің  рөлдерін  бөлу  арқылы 
Бақыршық  алтын  өндіру  Жобасына  қатысты  қайта  пайдалануға  жарамды  қалдықтар  мен 
материалдарды жинауды және жоюды ұйымдастыруға жауап береді.     
 
Жобаның қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бөлім басшысы, сонымен қатар, ТҚжЕҚ бөлімінің 
басшысы ҚОшІЖ жазылған іс-шараларды ұйымдастырылуын басқарумен, сондай-ақ компания 
қызметкерлері  мен  мердігерлері  арасында  Жобаның  әрбір  аспектісі  бойынша  ақпарат 
таратумен  және  тиісті  нұсқаулықтар  жүргізумен  айналысады.      Бұдан  өзге,  жоғарыда  аталған 
басшылар ҚОшІЖ жазылған процедуралардың талаптарға сәйкестігіне тексеру жүргізеді.  
 
Талаптарға сәйкес келмейтіндігі анықталған жағдайда, бұл жөнінде бірден мердігерге немесе 
қызметкерге  және  тікелей  басшыға  тез  арада  шара  қабылдау  үшін  хабарланады.  Егер 
анықталған  кемшіліктер  тиісті  түрде  жойылмаса,  онда  ол  Жобаның  қоршаған  ортаны  қорғау 
жөніндегі бөлім басшысына шешім шығаруы үшін қайта жіберіледі.   
 
 
 
1.4
 
Рұқсаттар 
 
Полиметалл  ҚОшІЖ  үшін  барлық  рұқсаттар  мен  лицензияларды  алуға,  сонымен  қатар, 
рұқсаттарды  дайындауға  және  оларды  алуға  өтініштерге  беруге,  сондай-ақ  осыларға 
байланысты шығыстар мен құжатайналымына жауап береді.  
 
Барлық қажетті рұқсаттар алдын ала ҚОІЖ-да сипатталған жұмысқа алынуы тиіс.  
 
Сондай-ақ  Полиметалл  барлық  қосалқы  мердігерлере  немесе  ҚОшІЖ  бойынша  барлық 
жұмысқа  тартылған  агенттердің  қажетті  лицензиялары  бар  және  ҚОшІЖ  талаптарына  сәйкес  
тиісті нұсқаулықтан өткізулері тиіс.   
 
 

Қызыл жобасы 
Қалдықтарды орналастыру бойынша іс-шаралар 
жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM3
 
2016 ж. қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 3 
 
2
 
ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ КЕШЕНДІ ЖҮЙЕСІ (ҚБКЖ) 
 
Қалдықтарды басқарудың кешенді жүйесі (ҚБКЖ) ҚТжЕҚ саласында жауапкершілік туындаған 
жағдайда  уақиғалар  қатерін  барынша  қысқарту  үшін  қалдықтарды  тиімді  және  оңтайлы 
пайдалануды ұйымдастыру үшін , сонымен қатар, қоршаған ортаға әлеуетті зиянды төмендету 
үшін  қажет.  Жүйе  өндірілетін  қалдықтардың  саны  мен  уыттылығын  төмендетуге  бағытталған 
қалдықтарды  басқару  иерархиясын  ұсынады,  қайта  пайдалану  және  қайта  өңдеу,  сонымен 
қатар, қайта өңдеу мен қалдықтардың тиімді кәдеге асырылуын ұсынады.    
 
2.1
 
Қалдықтарды тіркеу кешенді жүйесі  
 
Қалдықтарды  басқарудың  кешенді  жүйесі  аясында  қалдықтарды  есепке  алдудың  кешенді 
жүйесі жүзеге асырылуы тиіс. Қалдықтарды есепке алу жүйесінің үш негізгі міндеті бар: 
 

  Жүйе  Қызыл  Жобасында  өндірілетін  қадықтардың  сипаттамасы  мен  көлемі 
(салмағы) бойынша ақпаратты ұсынатын  басқару құралын білдіреді; 

  Жүйе қалдықтарды қаупісіз пайдалану, жеткізу, тасымалдау және кәдеге жарату, 
сонымен  қатар,  оның  көмегімен  ҚТжЕҚ  және  қоршаған  ортаны  қорғау 
талаптарына сәйкес бақылаушы механизм ретінде әрекет етеді;  

  Жүйе қалдықтар ағынына реттелген мониторинг жүргізуді қамтамасыз етеді. 
 
Қалдықтарды  есепке  алу  жүйесі  төмендегі  ақпараттан  тұратын  құжаттардың  сериясына 
негізделеді: 
 

  Көлемдері (салмағы) мен түрін көрсете отырып барлық өндірілетін қалдықтар 
тізілімі; 

  Қалдықтарды көзден уақытша сақтау учаскесіне дейін тасымалдауды тіркеу; 

  Өңдеу немесе басқа аралық шешім; 

  Соңғы кәдеге жарату орнына дейін тасымалдауды тіркеу;  

  Қалдықтар орналасқан соңғы орынды тіркеу; 
 
Жүйе электронды түрде де қағаз түрінде де жүргізіледі. Полиметалл сұранымы бойынша тиісті 
реттеуші органдарға осы жазбалардың көшірмелерін ұсынады. Жүйе барлық өмірлік цикл бойы 
қалдықтардың  толық  есепке  алынуын  қамтамасыз  етеді,  ол  қауіпті  қалдықтар  үшін  аса 
маңызды.  Жүйе  басқарудың  тиімді  құралын  білдіреді  және  Қазақстан  Республикасы 
заңнамасының  талаптарына  сәйкес  озық  практика  талаптарымен,  сонымен  қатар,  қоршаған 
ортаны қорғау, қауіпсіздік техникасы және  еңбекті қорғау саласындағы Полиметалл саясатын 
қамтамысыз етуге көмектеседі.  
 
 
2.2
 
Қалдықтар жіктемесі  
 
Қалыдқтарды дұрыс сақтау, пайдалану, тасымалдау, өңдеу және кәдеге жаратуды ұйымдастыру 
және  есепке  алу  және  есептіліктің  тиісті  жүйесін  жасау    үшін  қалдықтар  жіктемесі  қажет. 

Қызыл жобасы 
Қалдықтарды орналастыру бойынша іс-шаралар 
жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM3
 
2016 ж. қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 4 
 
Қазақстан  Республикасының  экологиялық  кодексіне  сәйкес  (42  тарау,  287  бап)  қауіпті 
қалдықтарға төмендегі заттардың  бір немесе бірнешеуінен тұратын қалдықтар жатады: 
 
1.
  жарылғыш заттектер; 
2.
  тез тұтанатын сұйықтықтар; 
3.
   тез тұтанатын қатты заттар; 
4.
  өздігінен жанатын заттар мен қалдықтар ;  
5.
  қышқылданатын заттар; 
6.
  органикалық пероксидтер 
7.
  улы заттар; 
8.
  созылмалы ауруларды туындататын уытты заттар; 
9.
  жұқпалы заттар; 
10.
 тоттану заттары; 
11.
 экоуытты заттар;   
12.
 сумен түйіскен кезде отқа қауіпті газдарды бөлетін заттар мен қалдықтар 
13.
 ауамен немесе суда түйіскен кезде уытты газдарды бөле алатын заттар мен қалдықтар;  
14.
 жоғарыда  аталған  қасиеттердің  біреуіне  ие  болған  басқа  материалдарды  туындатуы 
мүмкін заттар мен материалдар.
 
 
Қазақстан  Республикасының  экологиялық  кодексіне  сәйкес    (287  бап)  тасымалдау,  кәдеге 
жарату, сақтау және көму мақсаты үшін трансшекаралық тасымалдауды бақылау туралы: Базель 
конвенциясына сәйкес  қалдықтар қауіптілігінің 3 деңгейі белгіленеді.  
 
1) Жасыл — индекс G; 
2) Кәріптасты — индекс А; 
3) Қызыл — индекс R.
 
 
Қалдықтарды  кодтау  білім  алу  саласын,  қоймаға  қою  тәсілін  (көму),  кәдеге  жарату  немесе 
регенерация тәсілі, әлеуетті қауіпті құрамдас элементтері, қауіптілік түрі, ол жерде қалдықтар 
туындайтын экономика саласы. Қауіптілік деңгейін анықтау және қалдықтарды кодтау қоршаған 
ортаны  қорғау  саласында  уәкілетті  орган  бекітетін  қалдықтар  сыныптауышы   негізінде 
жүргізіледі  Сыныптауышта  қалдықтардың  осы  түрі  болмаған  жағдайда  қауіптілік  деңгейі  мен 
кодтау  қалдықтардың    қауіптілік  деңгейі  мен  кодтауды  анықтау  әдістемесіне  сәйкес  жеке 
анықталады  және  қоршаған  ортаны  қорғау  саласындағы  уәкілетті  орган  бекітеді.  Қауіптілік 
деңгейін  анықтау  және  қалдықтарды  кодтау  технология  өзгерген  жағдайда    немесе  басқа 
шикізаттық ресурстарға өткен кезде, сонымен қатар, қалдықтардың қауіпті қасиеттері өзгертілуі 
мүмкін  басқа  жағдайларда  да  жүргізіледі.  Қалдықты  нақты  кодтауға  жатқызуды  табиғатты 
пайдаланушы  өз  бетімен  немесе  қоршаған  ортаны  қорғау  саласында  жұмыстарды  орындау 
және 
қызмет  
көрсетуге лицензиясы бар  жеке және (немесе) заңды тұлғаларды тарта отырып жүргізеді. 
 
КСПУП –қа жәнеҚазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес (42-тарау, 286-бап) 
бұл ереже пайдалы қазбаларды барлау, өндіру және  қайта өңдеу кезінде түзілген техногенді 

Қызыл жобасы 
Қалдықтарды орналастыру бойынша іс-шаралар 
жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM3
 
2016 ж. қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 5 
 
минералды түзінділерге таратылмайды, олармен жұмыс істеуҚазақстан Республикасының жер 
қойнауы және жер қойнауын пайдалану заңнамасына сәйкес  реттеледі 
 
 
2.3
 
Қалдықтарды басқару стратегиясы (ҚБС)  
 
Полиметалл  қалдықтарды  басқаруда үздіксіз  жетілдіру  принципін  қолданады,  атап  айтқанда, 
қайталап  пайдаланылған  және  пайдаға  асырылған  қалдықтарды  барынша  азайтуға  қатысты.   
Қалдықтарды  басқару  стратегиясы  (ҚБС)  қалдықтардың  түзілуін  максималды  азайту  және 
олардың  пайда  болу  орнына  немесе  көзін  барынша  жақын  жерде  максималды  тиімді 
басқарылуын  қамтамасыз  ету  принципіне  негізделген.  Қалдықтарды  басқару  бойынша  тиісті 
шешімді таңдаған кезде осы принцип иерархиялық тәсілмен үйлесімділікте қолданылады. Осы 
тәсіл  қалдықтарды  барынша  азайту  әдісіне  басымдық  береді,  сонымен  қатар,  Қазақстандық 
заңнама  мен  озық  халықаралық  тәжірибенің  талаптарына  сәйкес  кез  келген  қалдық  түрінің 
қауіптілігін  барынша  төмендетуге  бағытталған.  Иерархиялық  тәртіп  төмендегідей  түрде 
құрылады – неғұрлым қалаулы нұсқадан  онша қалаулы емесіне қарай құрылады.   
 
1.
 
Қалдықтардың түзілуін барынша азайту;  
2.
 
Қалдықтарды қайта пайдалану; 
3.
 
Қалдықтарды екінші реттік материалдық ресурс ретінде қайта өңдеу;   
4.
 
Қалдықтарды жоюдың басқа әдістері;  
5.
 
Полигондарда қалдықтарды орналастыру 
 
 

Қызыл жобасы 
Қалдықтарды орналастыру бойынша іс-шаралар 
жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM3
 
2016 ж. қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 6 
 
2.4
 
Қалдықтарды бағалау 
 
Төмендегі  кестеде  жыл  сайын  алтын  өндірілетін  Бақыршық  жобасында  өндірілетін 
қалдықтардың түрлері мен саны келтірілген.  
 
Қалдықтардың 
түрлері 
Саны 
(тонна/жыл) 
Өтініш 
Бақыршық  Жобасының  
(тонна)  нысандарында 
орналастыруға 
рұқсат 
етілген 
максималды 
саны  
Жауапты тұлға 
Күлқоқысты 
қалдықтар 
2132 
Учаскеде 
уақытша 
сақтау 
және 
талап 
бойынша 
жобаға 
тасымалдау 
100 
ТВС бастығы  
Орман 
материалдары 
0,9 
Бөгде ұйымдар 
0,9 
АТЦ бастығы  
Металлалом 
94,0 
Бөгде ұйымдар 
5,0 
Туындау 
орны 
бойынша 
– 
бас 
инженер, 
бас 
директордың 
құрылыс 
бойынша 
орынбасары 
Өңделген 
минералды 
майлары 
0,54 
Бөгде 
ұйымдар/учаскеде 
ішінара пайдалану  
0,54 
Туындау 
орны 
бойынша 
– 
бас 
инженер, АТЦ бастығы 
Пайдаланылған 
электродтар 
0,201 
Бөгде ұйымдар 
0,201 
Туындау 
орны 
бойынша 
– 
бас 
инженер, АТЦ бастығы 
Қатты  қалдықтар 
(ҚТҚ) 
205,0 
ҚТҚ  полигонмен  шарт 
бойынша 
2,0 
Туындау 
орны 
бойынша 
– 
бас 
инженер, 
жалпы 
мәселелер  бойынша 
бас 
директордың 
орынбасары 
Құрылыстық қоқыс   3806м
3
 
ҚТҚ  полигонмен  шарт 
бойынша 
951,5m
3
 
Күрделі 
құрылыс 
бойынша 
бас 
директордың 
орынбасары 
Пайдаланылған 
сынапты шамдар 
1025 
Сынапты 
шамдарды 
қабылдау 
бойынша 
мамандандырылған 
ұйым 
1025 
Туындау 
орны 
бойынша 
– 
бас 
энергетик 
 
Майланған  бидай 
шүберек  
0,227 
Қазандықта жағу 
0,227 
Туындау 
орны 
бойынша 
– 
АТЦ 
бастығы, ТВС бастығы 
 
Аккумуляторларды 
пайдалану 
1,0 
Пайдаланылған 
аккумуляторларды 
қабылдау 
бойынша 
мамандандырылған 
ұйым  
1,0 
АТЦ бастығы 
Ағаш қалдықтары  
0,2 
Қазандықта жағу 
0,2 
РСУ бастығы 
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет