Қызыл жобасыжүктеу 471.6 Kb.
Pdf просмотр
бет12/27
Дата22.04.2017
өлшемі471.6 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27

6.2
 
Оқиғалар  
 
Оқиғалар туралы есептер 
 
Қалдық шаруашылығын басқаруға қатысы бар және апаттық жағдайлардың салдарынан орын 
алған немесе қоршаған ортаға залал келтіруі мүмкін барлық оқиғалар туралы есеп беру қажет.   
 
 
Апаттық жағдайлар орын алған кезде әрекет етуге дайындық  
 
Апаттық жағдайлар кезінде әрекет ету шаралары Апаттарды жою және төгінділердің алдын алу 
жөніндегі іс-шаралар жоспарында сипатталған (4-қосымша). 
 
6.3
 
Аудиттер және тексерістер 
 
Аудиттер бағдарламасы келесі мақсаттар үшін жүргізіледі: 
 

  сипатталған  рәсімдерге  сәйкес  тігін  анықтау  үшін  қалдық  шаруашылығын 
басқару жөніндегі іс-шаралараға мониторинг/тексеріс және аудит жүргізу; 

  кегіштің  және  Полиметаллдың  жетекшілері  үшін  тексерістер  мен  аудит 
нәтижелері туралы есеп дайындау;  

  Тиісті және реттеуші органдар үшін оқиғалар туралы есепті тіркеу. 
 
Күнделікті тексерістер мен бақылау  
 
Қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-шаралар тиісті түрде жүзеге асырылатынына көз 
жеткізу  үшін  кен  байыту  фабрикасының  басшысы,  эколог  немесе  басқа  тағайындалған 
қызметкерлер  бейресми  тексерістер  жүргізуі  тиіс.  Тексерістер  масштабы  экологиялық 
мәселемен байланысты тәуекелге байланысты болады, бірақ бір ауысымда немесе бір аптада 
немесе  бір  айда  бір  рет  өзгеруі  мүмкін.  Тексеріс  пен  бақылау  кезінде  анықталған  маңызды 
мәселелер  туралы  жетекшіге  баяндау  қажет.  Бөлімдер  басшыларының  міндеттеріне  тексеріс 
кестелерін құрастыру, түзету шараларының құжат айналымын құрастыру кіреді.     
 
 
 
Талаптардың орындалуына қатысты аудит  
 
Аудиттердің келесі бағдарламалары орындалуы тиіс: 
 

  Аудит бағдарламасы, соның ішінде аудит хаттамасы мен кестесі құрастырылуы 
тиіс; 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 17 
 

  Қызметті ресми тексеруді жоғарыда аталған хаттамаға және графикке сәйкес осы 
ҰШБ ІШЖ талаптарының орындалуын растау үшін реттеуші органдарда тіркелген 
аудитор жүргізуі тиіс;  

  Қалдық шаруашылығын басқаруға қатысты нормативтік және басқа талаптарға 
сәйкестігі тіркелетін арнайы журнал жүргізілуі тиіс.  
 
ҚШБ ІШЖ тексеру  
 
Ресми  аудит  нәтижелері  және  күнделікті  жұмыс  нәтижесінде  алынған  ақпарат  Қалдық 
шаруашылығын басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын түзету, тексеру және толықтыру үшін 
пайдаланылуы тиіс.  
 
ҚШБ  ІШЖ  толық  тексеру  кем  дегенде  үш  жылда  бір  рет  жүргізілуі  тиіс.  Толық  тексеріс 
жүргізілмейтін жылы ҚШБ ІШЖ сәйкестігі туралы аралық есеп дайындалуы тиіс.  
 
 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 18 
 
7
 
ҚАЛДЫҚ ШАРУАШАЛЫҒЫН БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМЫ  
 
7.1
 
Қауіпті анықтау және тәуекелді бағалау 
 
Тәуекелді  бағалаған  кезде  қалдық  шаруашылығының  қауіптеріне  және  экологиялық 
тәуекелдердің үлгілерін жасауға ерекше назар аударылуы тиіс, ықтимал тәуекел көздері, тиісті 
рецепторлар  көрсетілуі  тиіс.  Төменде  жобалық  қалдық  шаруашылығына  тән  әртүрлі 
компоненттердің тәуекелдері көрсетілген: 
 
Құбыржол 
 
 

  Қойыртпақ өткізгішінің сынуы немесе жылыстауы; 

  Сорғылардың  немесе  құбыржолдардың  сынуы,  ол  қлдық  жеткізетін  жүйенің 
сынуына әкеп соғады;  

  Кен байыту фабрикасы үшін айналым суының жеткіліксіздігі. 
 
Қалдық қоймасы 
 

  Тіреуіңш бөгеттің орнықсыздығы; 

  Бөгеттің толып кетуі; 

  Іштей мүжілу; 

  Жылыстаулар; 

  Шаң;  

  Ұзақ мерзімді эрозия; 
 
Су ағатын арна және тау үсті жырасы 
 

  Толып кетуге әкеп соғатын бітелу; 

  Шайылу және эрозия; 

  Жылыстаулар. 
 
7.2
 
Қалдық шаруашылығын басқаруды шолу 
 
Қалдық  шаруашылығы  үшін  жоспарланған  жұмыстар  мен  жобаға  қалдық  материалдарды 
қауіпсіз  сақтау  үшін  қажет  алдын  алу  және  жұмсартқыш  шаралар  кіруі  тиіс.  Ұсынылған 
мониторинг бағдарламаларына учаскені жиі тексеру, тіреуіш бөгеттердің күйін, геометериясы 
мен шөгуін тіркеу, сұйыққоймалардағы және тіреуіш құрылымдардағы судың жылыстауы мен 
деңгейін,  сондай-ақ  метеорологиялық  деректерді  тіркеу  кіреді.  Сондай-ақ  рН  жүұйелі  түрде 
өлшеніп, жерасты суы мен сұйыққоймадағы судың сынамалары алынып, талдануы тиіс.    
  
 
 
7.3
 
Кенішті басқару жүйесі және жауапкершілікті бөлу   
 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 19 
 
Кен байыту факбрикасының бөлімі 
 
Кен  байыту  фабрикасының  басшысы  қалдық  қоймасын  салу,  жобалау  параметрлерін  ұстану, 
падалану,  мониьоринг  жүргізу,  техникалық  қызмет  көрсету  дәне  есептілік  құрастыру  үшін, 
сондай-ақ тиісті іс-шаралар жоспарларының орындалуы үшін ҚШБ ІШЖ есептілік рәсіміне сәйкес 
жауапкершілік тартады. Кен байыту фабрикасының басшысы қалдық қоймасының құбырылысы 
үшін пайдаланылған барлық бос дыныс үшін жауапкершілік тартады.  
 
 
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі  
 
Қоршаған  ортаны  қорғау  бөлімінің  басшысы  жерасты  және  жерүсті  суларының  сапасы  үшін, 
сондай-ақ  есептілік  рәсіміне  сәйкес  экологиялық  оқиғалар  туралы  есеп  құрастыру  үшін 
Табиғатты қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарында сипатталғандай жауапкершілік тартады.   
 
 
7.4
 
Экологиялық және тау-кен талаптары арасындағы байланыс   
 
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі Бақыршық алтын шығаратын кеніш пен ҚШБ ІШЖ үшін табиғатты 
қорғау жөніндегі іс-шаралардың жоспарының орындалуын қамтамасыз ету үшін кәсіпорынның 
барлық қалған бөлімдерімен ынтымақтастық етеді. Кен байыту фабрикасының бөлімі, сондай-
ақ  қоршаған  ортаны  қорғау  бөлімі  барлық  учаскелер  бойынша  сәйкестік  мониторингін 
жүргізеді. 
 
Қалдық  қоймасын  басқару  жөніндегі  әртүрлі  іс-шаралар  бойынша  нақты  міндеттер  төменде 
кесте 8.1 келтірілген.  
 
 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 20 
 
8
 
БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР  
 
8.1
 
Қалдық қоймасы 
 
Қалдық  қоймасы  су  астындағы  ортада  қалдықтарды  қауіпсіз  сақтау  үшін  және  қышқыл 
ағынлдардың түзілуін қысқарту үшін арналған. Қалдық қоймасының жобасы ҚР ҚНжЕ 1.04-14-
2003  «Токсинді  өнеркәсіптік  қалдықтарды  залалсыздандыру  және  көму  полигондары» 
талаптарына,  сондай-ақ  ҚТ  және  ЕҚ  талаптарына,  аймақтың  климаттық  жағдайларына  және 
сейсмикалығына  сәйкес  орындалды.  Бөгеттің  жобасы  дренаждау  жүйесінен  және 
геомембранадан тұрады.  Жобаға пьезометр құрылғысы мен қадағалау ұңғымалары енгізілген. 
Жылыстаулар жиналып, гидрооқшауланған лай аулағыштарға бағытталуы тиіс. 
 
Бөгет құрылыс кезіндегі сапаны бақылау және қамтамасыз ету рәсімдеріне толық сәйкестікпен 
салынатын болады. Құрылыс кезінде сапаны қамтамасыздандыру жөніндегі есепте анықталған 
кез-келген шектеуші шарттар ҚШБ ІШЖ келтірілуі тиіс. 
 
 
8.2
 
Басқару жөніндегі жан-жақты іс-шаралар 
 
Төменде  кесте  8.1  қалдық  шаруашылығын  басқару  жөніндегі  іс-шаралар  көрсетілген.  Қалдық 
қоймасының  әрекет  ету  мерзімі  ұлғайған  сайын  барлық  осы  алдын  алу  шаралары  қайта 
қарастырылып, жаңартылуы тиіс.   
 
 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Page 21 
 
кесте 8.1: Қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі рәсімдер 
Санаты 
Орындалуы 
Мониторинг 
 
№ 
Басқару жөніндегі іс-шаралар 
Жауапты тұлға 
Қызмет/нәтиже көрсеткіші 
Пайдалану 
кезеңі  

қалдық шаруашылығын басқаруға қатысатын барлық қызметкерлер құрамы 
білікті болуы тиіс, тиісті түрде оқытылып, нақты учаскелер туралы білім алуы 
тиіс. 
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы/ Бас тау-
кенші/ Қоршаған 
ортаны қорғау бөлімінің 
басшысы 
Біліктілікті және нұсқаулықты 
ескеру карточкасы 

Қалдық шарушалығын басқару жөніндегі немесе ілеспе іс-шараларды қайта 
қарастырған кезде немесе жаңа ақпарат кезде қайта даярлау / қайталап 
нұсқама беру бойынша курстар ұйымдастырыу тиіс.   
 
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы/ Бас тау-
кенші/ Қоршаған 
ортаны қорғау бөлімінің 
басшысы 
Біліктілікті және нұсқаулықты 
ескеру карточкасы 

Пайдалану кезеңінде судың күтілетін геохимиялық көрсеткіштері мен 
сапасын тексеру үшін пайдалану кезеңінде қалдық қоймасындағы сулар 
талдануы тиіс. 
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы/Қоршаған 
ортаны қорғау бөлімінің 
басшысы 
Қалдықтар мен технологиялық 
суларды жүйелі түрде талдау; 
Қажет болу шамасына қарай 
стандартты жұмыс рәсімдерін 
жаңарту. Тескерістер 
хаттамалары. 

Пайдалану кезеңінде судың күтілетін геохимиялық көрсеткіштері мен 
сапасын тексеру үшін қалдық шаруашылығына жақын жерден алынған 
жерасты суларының сынамалары жүйелі түрде талдануы тиіс. 
  
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы/Қоршаған 
ортаны қорғау бөлімінің 
басшысы 
Жерасты суларын жүйелі 
талдау; Қажет болу шамасына 
қарай стандартты жұмыс 
рәсімдерін жаңарту. 
Тескерістер хаттамалары. 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Page 22 
 
кесте 8.1: Қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі рәсімдер 
Санаты 
Орындалуы 
Мониторинг 
 
№ 
Басқару жөніндегі іс-шаралар 
Жауапты тұлға 
Қызмет/нәтиже көрсеткіші 

Қалдық қоймасы күн сайын тексеріліп, бақылау жүргізілуі тиіс. Тексерістер 
деформацияланудың, эрозияның, шөгудің, жылыстаудың визуалдық 
белгілерін анықтаудан және пьезометриялық деңгейлерді тіркеуден тұруы 
тиіс. 
 
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы 
Мониторинг бағдарламасы.  
Қажет болу шамасына қарай 
стандартты жұмыс рәсімдері 
мен ҚШБ ІШЖ жаңарту. 
Тексерістер мен мониторинг 
хаттамалары. 

Берілетін қойыртпақ өткізгіштерін, қалдықтарды түсіру түйіндерін және суды 
кері айдау сорғыларын ауысым сайын тексеру. 
 
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы 
Тиімділік көрсеткіштері. Қажет 
болу шамасына қарай 
стандартты жұмыс рәсімдерін 
жаңарту. Тексерістер 
хаттамасы.   

Жағажай кескінін қалыптастыру және қалдықтарды бөлу жоспарына сәйкес 
келу мақсатында қалдық қоймасының жағажайы қалыптасатынын және 
қалдықтардың шайылу нүктелерінің өзгеруін жүйелі түрде тексеру.  
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы 
Тиімділік көрсеткіштері. Қажет 
болу шамасына қарай 
стандартты жұмыс рәсімдерін 
жаңарту. Тексерістер 
хаттамасы. 

Қалдық қоймасы сыйымдығының көлеміне және көтерілу кестесіне сәйкестік 
мақсатында қалдықтардың шайылу мөлшер мен жылдамдығын тіркеу және 
мониторинг жүргізу.  Сондай-ақ сынып қалған кезеңдер мен қалдықтар 
жиналмаған кезеңдер тіркелуі тиіс.  
 
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы 
Тиімділік көрсеткіштері. Қажет 
болу шамасына қарай 
стандартты жұмыс рәсімдерін 
жаңарту.  Қажетті 
сыйымдықты қамтамасыз ету 
үшін қалдық қоймасы 
көлемінің хаттамалары және 
көтерілу графиктері. 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Page 23 
 
кесте 8.1: Қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі рәсімдер 
Санаты 
Орындалуы 
Мониторинг 
 
№ 
Басқару жөніндегі іс-шаралар 
Жауапты тұлға 
Қызмет/нәтиже көрсеткіші 

Табиғат қорғау іс-шараларының жоспарында келтірілген мониторинг 
бағдарламасына сәйкес қалдық қоймасының айналасында жерасты 
суларына мониторинг жүргізуге арналған тор өткізілуі тиіс, оны үнемі жұмыс 
күйінді ұстау қажет. Жиналған ақпарат жерасты суларының ағысын үлгілеу 
үшін пайдаланылатын болады.  
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы/Қоршаған 
ортаны қорғау бөлімінің 
басшысы 
Мониторинг бағдарламасы 
және мониторинг хаттамалары  
10 
Сәйкестігін растау үшін және қалдық қоймасындағы су теңшгерімі туралы 
түсінік алу үшін қалдық қоймасындағы су деңгейлерін тексеру және 
мониторинг жүргізу.   
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы/Қоршаған 
ортаны қорғау бөлімінің 
басшысы 
Мониторинг деректері және 
жаңартылған су теңгерімі. 
Тексерістер хаттамасы. 
11 
Төтенше жағдайлар кезінде әрекет еті рәсімдері әзірленуі тиіс, оларда 
қалдық қоймаларындағы оқиғалар қарастырылады. 
Кен байыту 
фабрикасының/тау 
департаментінің/қоршағ
ан ортаны қорғау 
бөлімінің басшысы 
Төтенше жағдайларға қатысты 
әрекет етудің қайта 
қарастырылған рәсімдері 
12 
Деформациялануын, шөгуін және сыйымдығын анықтау үшін қалдық 
қоймасында жыл сайын топографиялық түсірілім жүргізілуі тиіс.  
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы/ Бас тау-кенші 
Үш өлшемді түсірілім және 
көлемді геологиялық бағана 
13 
қалдық қоймасының ішіндегісі жылыстанғаны анықталған кезде келесі 
шаралар қабылдануы тиіс: 
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы 
 

  Мониторингтік ұңғымалардан еңіс бойынша төмен қарай жылыстау 
масштабын анықтау үшін қосымша ұңғымалар бұрғылануы тиіс. 
 
Мониторинг деректері  

  Ағыс бойымен төмен су пайдалануға арналған жылыстаулар 
салдарынан туындайтын тәуекел мен экологиялық құндылықтар 
бағалануы тиіс.  
 
Мониторинг деректері  

  Егер қалдық қоймасынан іркіліп шыққан сұйықтықтарды жина ақжет 
болса, тереңдігі байырғы жыныстарға жететін жыра қазылуы тиіс. 
 
Мониторинг деректері  

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Page 24 
 
кесте 8.1: Қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі рәсімдер 
Санаты 
Орындалуы 
Мониторинг 
 
№ 
Басқару жөніндегі іс-шаралар 
Жауапты тұлға 
Қызмет/нәтиже көрсеткіші 

  Бөгеттің жотасында жылыстаудың жанында мониторинг жүргізуге 
арналған қосымша нүктелер жасалуы тиіс. 
 
Мониторинг деректері  
14 
Қалдық қоймасының ярустары жобаға және кестеге сәйкес салынуы тиіс: 
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы/ Кеніш 
басшысы 
Құрылыстық аудит  

  Құрылыс үшін жарамды деп мойындалған құрылыс материалы ғана 
пайдаланылатын болады. Саз бен толықтырғыш карьерден 
алынатын болады. 
 
Құрылыстық аудит  

  Толықтырғыш жұмыс жобасына сәйкес себілетін болады. 
 
Құрылыстық аудит  

  Гидрооқшаулау сапаны бақылау жөніндегі барлық рәсімдерді 
орындай отырып, жұмыс жобасына сәйкес жүргізілетін болады  
 
Құрылыстық аудит  

  Құрылыс жүргізілетін кезеңде және аяқталғаннан кейін жобаның 
сәйкестігін растау үшін топографиялық түсірілім орындалатын 
болады. 
 
Құрылыстық аудит  
15  
Қалдық қоймасына жүргізілетін жыл сайынғы аудит:  
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы 
 

  Қалдық қоймасын басқару жүйеснің әрекет етуін бағалау, 
тексерістер, аудиттер және бағалауларды, өзгергіш шарттарды, 
мониторинг нәтижелері, жылыстаулар мен басқа оқиғалар бойынша 
деректерді, үнемі жақсатуға ұмытылулар мен кеңестер бойынша 
есептерді зерттеу. 
 
Аудит, қайта қарастырылған 
ҚШБ ІШЖ, стандартты жұмыс 
рәсімі, тарату жоспары 

  Қалдық қоймасын басқару саясаттарының, мақсаттары мен әрекет 
етуінің, сондай-ақ өзгеруінің үздіксіз сәйкес келуін бағалау.  
 
Аудит, қайта қарастырылған 
ҚШБ ІШЖ, стандартты жұмыс 
рәсімі, тарату жоспары 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Page 25 
 
кесте 8.1: Қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі рәсімдер 
Санаты 
Орындалуы 
Мониторинг 
 
№ 
Басқару жөніндегі іс-шаралар 
Жауапты тұлға 
Қызмет/нәтиже көрсеткіші 

  Мүдделі тараптарға қатысты міндеттемелерге түзетулер енгізу 
қажеттілігін қарастыру  
 
Аудит, қайта қарастырылған 
ҚШБ ІШЖ, стандартты жұмыс 
рәсімі, тарату жоспары 
Жауапты атқарушы тұлға үшін әзірленетін қадағалаулар туралы есеп және 
қалдық шарушалығын басқару іс-шараларына қатысты жыл сайынғы аудит 
бойынша қорытындылар 
 
Аудит, қайта қарастырылған 
ҚШБ ІШЖ, стандартты жұмыс 
рәсімі, тарату жоспары 
Тарату кезеңі 
 

 
Қалдықтар шығарындыларына арналған түзету шаралары әзәрленуі тиіс, 
олар орындалу басталғанға дейін қазақстандық реттеуші органдармен 
келісілуі тиіс. 
Бас тау-кенші 
Қайта қарастырылған ҚШБ 
ІШЖ 

  Жергілікті мүдделі органдардың және қосалқы шаруашылықтардың 
өкілдерін олардың тарапынан қалдық шаруашылығының күйіне 
қатысты ақпарат ұсынуға қатысты мәселемен таныстыру қажет.  
Байыту 
фабрикасының/тау 
департаментінің/ 
жұртшылықпен 
байланыс жөніндегі 
бөлімнің/қоршаған 
ортаны қорғау бөлімінің 
басшысы 
Консультация хаттамасы  

  Тарату жөніндегі зерттеулер орындалуы тиіс (7.3-тарауды қараңыз). 
Атап айтсақ: 
Тау 
департаментінің/геолог
ия 
департаментінің/қоршағ
ан ортаны қорғау 
департаментінің 
басшысы 
Жан-жақты тарату жоспары  

  Учаскеде үйінді үшін сай материалдың бар екенін анықтау арқылы 
және учаскенің климаттық жарамдылығын бағалау арқылы қалдық 
қоймасының қорғаныс қабатының жүйесін жайғастырудың 
оңтайлығы зерттелуі тиіс. 
Бас тау-кенші 
Жан-жақты тарату жоспары  

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Page 26 
 
кесте 8.1: Қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі рәсімдер 
Санаты 
Орындалуы 
Мониторинг 
 
№ 
Басқару жөніндегі іс-шаралар 
Жауапты тұлға 
Қызмет/нәтиже көрсеткіші 

  Қалдық қоймасы үйіндісінің тиімділігін арттыру үшін қорғаныс 
қабаттың сілтілік қабатпен бірігу ықтималы зерттеу қажет. 
Тау 
департаментінің/геолог
ия 
департаментінің/қоршағ
ан ортаны қорғау 
департаментінің 
басшысы 
Жан-жақты тарату жоспары  

  Үйіндіні жоспарлаған кезде қажет уақыт ішінде (яғни таратқаннан 
кейін) ұсынылған үйінді жүйесінің бүтіндігін сақтауды ескерген жөн. 
Бас тау-кенші 
Жан-жақты тарату жоспары 

  Тарату жоспарына сәйкес эрозияның түзілуін қысқарту үшін 
құнарлығын қалпына келтірудің кесімді кескіндері құрастырылуы 
тиіс. 
Бас тау-кенші 
Жан-жақты тарату жоспары 

  Оқшауланған материалға қалыңдыңы кем дегенде 1 м болатын таза 
төсеме қағаз бен құнарлы топырақ (мүмкін болған жерде) 
орналастырылуы тиіс.  
Бас тау-кенші / 
Қоршаған ортаны 
қорғау бөлімінің 
басшысы 
 
Жан-жақты тарату жоспары 

Қалдық қоймасы үшін жобаның ажырамас бөлігі болып табылатын 
құнарлығын қалпына келтіру бағдарламасы құрастырылуы тиіс. Учаскелердің 
құнарлығын қалпына келтіру оларды пайдалану қажеттілігі аяқталған кезде 
жүргізілуі тиіс.  
Бас тау-кенші / 
Қоршаған ортаны 
қорғау бөлімінің 
басшысы 
 
Жан-жақты тарату жоспары 

Мониторинг бағдарламасы 8-тарауда сипатталғандай жыл сайын қайта 
қарастырылып, жаңартылуы тиіс. 
 
Кен байыту 
фабрикасының 
басшысы/Қоршаған 
ортаны қорғау бөлімінің 
басшысы 
Аудит 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Page 27 
 
кесте 8.1: Қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі рәсімдер 
Санаты 
Орындалуы 
Мониторинг 
 
№ 
Басқару жөніндегі іс-шаралар 
Жауапты тұлға 
Қызмет/нәтиже көрсеткіші 

Құжат айналымы мен есептілік 8-тараудағы нұсқауларға сәйкес жүргізілуі 
тиіс. 
 
Кен байыту 
фабрикасының/тау 
департаментінің/қоршағ
ан ортаны қорғау 
бөлімінің басшысы 
Аудит 

Қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-шаралардың  тиісті түрде 
орындалатындығына көз жеткізу үшін тексерулер мен бақылау 8-тараудағы 
нұсқауларға сәйкес орындалуы тиіс.  
Байыту 
фабрикасының/тау 
департаментінің/геолог
ия 
департаментінің/қоршағ
ан ортаны қорғау 
бөлімінің басшысы 
Аудит 

Қалдық шаруашылығын ҚШБ ІШЖ сәйкес басқару тәжірибелеріне жыл 
сайынғы аудит жүргізілуі тиіс (8-тарауды қараңыз). 
Бас тау-кенші 
Аудит 

ҚШБ ІШЖ тараудың талаптарына сәйкес қарастырылуы тиіс.  
Бас тау-кенші 
Қайта қарастырылған ҚШБ 
ІШЖ 
 
 
 
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет