Қызыл жобасыжүктеу 471.6 Kb.
Pdf просмотр
бет10/27
Дата22.04.2017
өлшемі471.6 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27

5.3
 
Тексерістерді өткізу 
 
Тексерістерді  өткізу  кәсіпорын  қызметінің  шу  және  діріл  әсерін  күнделікті  басқару  үшін  тым 
маңызды  болып  табылады.  Шу  мониторингі  өндірістік  процестердің  тексерісін  өткізу  арқылы 
енгізілген  процедуралардың  тиімділігін  өлшеу  үшін  ретроспективті  деректерді  қамтамасыз 
етеді. 
 
Өндірістік  учаскенің тексерістері шу  және  дірілмен  ластануға  қатысты  шағымдар  келіп  түскен 
жағдайда  және  белгіленген  шекті  рұқсат  етілген  деңгейлерден  артуы  жағдайында  жүзеге 
асырылады. Қажет жағдайда бұл тексерістер шағымды немесе рұқсат етілген деңгейдің артуын 
туындатқан  шу  және/діріл  көздерін  анықтау  ,  шу  және  діріл  мониторингі  бойынша  қосымша 
жұмыстармен  нығайтылады.  Қажет  жағдайда  кәсіпорын  қызметінің  шу  және  діріл  әсерін 
жеңілдету жөніндегі тиісті шаралар қолданылады. 
 
5.4
 
Есептілік  
 
Шу және діріл бойынша деректердің талданылуы заңнамаға сәйкес жергілікті, облыстық және 
республикалық  органдарға  ұсынылатын  болады.    Шу  деңгейінің  тұрақты  бағалануы  және 
кәсіпорын жасайтын шу мен діріл деңгейлерінің қысқартылғанына көз жеткізу үшін, талаптарға 
сәйкес осыған байланысты қабылданатын шаралардың тиімділігі өткізілетін болады. 
 
Кем дегенде, жыл сайын «Шумен ластануды бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспарының» өзекті 
жұмыс тәжірибелерге сәйкестігін немесе керісінше сәйкессіздігін қамтамасыз ету үшін ол қайта 
қаралатын  болады.  Егер  мониторинг  нәтижелерін  талдаудан  кейін  өндірістік  процестерге 
түзетулер енгізілсе, онда Жоба тиісінше жаңартылатын болады. 
 

Қызыл жобасы 
Шумен ластануды бақылау жөніндегі іс-шаралар 
жоспары 
 
 
KZ10061/MM14
 
2016 ж. қазан 
түпкілікті V2.0 
 
14 бет 
 
Шу және діріл мониторингінің нәтижелері де заңнаманың талаптарына сай түрлі мемлекеттік 
органдарға ұсынылады. 
 
 

Қызыл жобасы 
Шумен ластануды бақылау жөніндегі іс-шаралар 
жоспары 
 
 
KZ10061/MM14
 
2016 ж. қазан 
түпкілікті V2.0 
 
15 бет 
 
6
 
ЖАУАПТЫ ТҰЛҒАЛАР ЖӘНЕ МІНДЕТТЕР 
 
6.1
 
Шумен ластану жөніндегі инспекция   
 
Шағымдардың түсуіне байланысты, шу мен дірілге немесе рұқсат етілген деңгейлердің артуына 
қатысты  тексерістерді,  қажет  жағдайда  қоршаған  ортаны  қорғау  жөніндегі  менеджер,  учаске 
бастығы  немесе  басқа  тағайындалған  тұлға  өткізетін  болады.  Егер  тағайындалған  тұлға 
тексерісті өткізе алмаса, онда оның орнына тексерісті қажетті дайындығы бар басқа қызметкер 
жүргізуі  тиіс.  Қажет  жағдайда  шу  және  діріл  мониторингі  бойынша  қосымша  жұмыстар 
өткізілетін болады. 
 
6.2
 
Шу және діріл мониторингі  
 
Шу  мен  діріл  деңгейлерінің  мониторингі  және  алынатын  нәтижелердің  ресімделуі кәсіпорын 
басшылығы бекіткен тиісті кестеге сәйкес өткізілетін болады. 
 
Кәсіпорынды  пайдалану  фазасында  қоршаған  ортада  шу  деңгейлерінің  өлшемі  кәсіпорын 
аумағының  шекарасына  қарай  ең  жақын  сезімтал  рецепторларға  қатысты  өкілдік  болып 
табылатын  арнайы  келісілген  нүктелерде  тоқсан  сайын  жүзеге  асырылатын  болады. 
Кәсіпорында  орнатылған  шағымдарды  қабылау  және  өңдеу  жүйесі  арқылы  шу  мен  дірілге 
қатысты шағымдар түскен жағдайда, шу және діріл мониторингі бойынша қосымша жұмыстар 
өтеді.    
 
6.3
 
Деректерді сақтау және ресімдеу 
 
Барлық  іздеулерді  құжаттау  үшін  1-Қосымшада  келтірілген  шаблон  қолданылады.  Бұл  нысан 
толтырылуы  және  кәсіпорында  экологиялық  мониторинг  бойынша  басқа  құжаттамамен 
сақталатын болады.  Кеніштің ҚО менеджері осы құжаттаманың дұрыс жүргізілуіне және қажетті 
іздеулердің толықтығы мен уақыттылығына жауапты болады. 
 
 
 

Қызыл жобасы 
Шумен ластануды бақылау жөніндегі іс-шаралар 
жоспары 
 
 
KZ10061/MM14
 
2016 ж. қазан 
түпкілікті V2.0 
 
16 бет 
 
7
 
ТҮЗЕТУ ШАРАЛАРЫ 
 
7.1
 
«Триггерлік деңгейлер»  
 
4-тарауда  (4.1 бастап 4.5 дейінгі кестеде) анықталған «Триггерлік» деңгейден артуын көрсететін 
талдау нәтижелерін алған жағдайда, тиісті зерттеушілік және түзету шаралары қабылданатын 
болады. 
 
Бұдан басқа бұл шараларға: 
 

  Триггерлік деңгей асқан кезеңде ауа-райы шарттарын талдау; 

  Триггерлік деңгей асқан кезеңде өндірістік процестерді талдау; 

  Арттыруды туындатқан жұмыс түрлерінің айқындалуы; 

  Талдау  және  болашақта  осындай  арттыруды  болдырмау  мақсатында 
жеңілдететін шараларды түзету (3.1-кестесін қар.);  
 
7.2
 
Шу мен діріл өлшемдері 
 
Шу  мен  діріл  әсерін  жеңілдету  жөніндегі  қабылданатын  шаралар  толықтырылуы  және  шу 
оқшаулағыш  іздеулердің  келіп  түскен  нәтижелері  негізінде  түзетілетін  болады.  Осы 
жұмыстардың  өткізілуі  құжатталады.  Өзгерістер  енгізілген  соң,  олардың  тиімділігін  бағалау 
және  қалайтын  нәтижеге  жетуге  дейін  қажет  жағдайда  кейінгі  түзетулерді  енгізу  үшін 
мониторингті өткізілетін болады. 
 
 
 

Қызыл жобасы 
Шумен ластануды бақылау жөніндегі іс-шаралар 
жоспары 
 
 
KZ10061/MM14
 
2016 ж. қазан 
түпкілікті V2.0 
 
17 бет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚОСЫМША 1: ШУ ЖӘНЕ ДІРІЛ ӨЛШЕМДЕРІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІН ҚҰЖАТТАУҒА АРНАЛҒАН 
ПРОФОРМА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қызыл жобасы 
Шумен ластануды бақылау жөніндегі іс-шаралар 
жоспары 
 
 
KZ10061/MM14
 
2016 ж. қазан 
түпкілікті V2.0 
 
18 бет 
 
Шу және діріл мониторингінің нәтижелері 
Өлшемдер күні: 
Өлшемдердің ұзақтығы:  
Басталу және аяқталу уақыты 
Жауапты тұлға: 
Өлшемдерді өткізу орны: кәсіпорын аумағындағы орын / жұмыстарды жүргізу учаскесінен және шу мен дірілдің  басқа көздерінен қашықтық Мүмкіндігінше 
мониторингтің осы нүктесі көрсетілген картаға сілтеме  
Ауа-райы шарттары 
Температура, 
мысалы: 
кеніш 
метеостанциясының деректері 
Желдің 
жылдамдығы 
және 
бағыты, 
мысалы: 
кеніш 
метеостанциясының  деректері  немесе  өзіндік  бақылауды 
сипаттау.  
Атмосфералық  жауын-шашындар,  мысалы:  толық, 
алажаулы,  бұлтсыз  –  мүмкіндігінше  пайыздармен 
көрсету 
Бұлттылық,  мысалы:  толық,  алажаулы,  бұлтсыз  –  мүмкіндігінше 
пайыздармен көрсету  
Қар  жабындысы,  мысалы:  тек  жоғары  белгілерде,  барлық  белгілерде, 
ішінара   
-
  Шу  мониторингі  жауын-шашын  кезінде  немесе  жел  жылдамдығы  микрофонның  жел  қорғанысының  жұмыс  диапазонынан  артқан  кезде 
өткізілмеуі тиіс  
Ерекше бақылаулар 
Мониторингтің  нақты  нүктелеріне  қатысты  бақылаулар,  мысалы:  шудың  және  дірілдің  басым  көздері,  жабдық  жұмысының  бұзылуы  немесе  оның 
ақаулығы,жоқ жабдық, шуға және дірілге қатысты кез келген басқа ескертулер,  оның ішінде басым көздер, бір тәулікте жұмыстардың әрбір түрінің 
ұзақытығы (немесе мониторинг кезеңіне қатысты пропорция түрінде) және мониторинг нүктесінен қашықтық (ең жақын нүкте немесе, егер қайна көзі 
стационарлық емес болса, орта қашықтық) 
 
 
Өлшейтін жабдық:  
Шудың және дірілдің деңгейлері: шу деңгейін дБ көрсету  
Және діріл деңгейі (PPV бөлшектерінің ең жоғары жылдамдығы / тиісті түрдегі вибротездеткіш (м/с
2
)) 
 
(Кемінде L
Aэкв
 и L
Aмакс, біржолғы
  шамалар дБ-де көрсетілуі тиіс) 
 
 
дБ L
Aэкв
 
 
 
дБ L
Aең көп біржолғы
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ  
 
ҚАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ  
 
2016 жылғы қазан 

Wardell Armstrong International 
Baldhu House, Wheal Jane Earth Science Park, Baldhu, Truro, Cornwall, TR3 6EH, United Kingdom 
Telephone: +44 (0)1872 560738   Fax: +44 (0)1872 561079   www.wardell-armstrong.com 
 
 
 
 
Wardell Armstrong is the trading name of Wardell Armstrong International Ltd, 
Registered in England No. 3813172. 
 
Registered office: Sir Henry Doulton House, Forge Lane, Etruria, Stoke-on-Trent, ST1 5BD, United Kingdom 
 
UK Offices: Stoke-on-Trent, Cardiff, Carlisle, Edinburgh, Greater Manchester, London, Newcastle upon Tyne, 
Sheffield, Taunton, Truro, West Bromwich.  International Offices: Almaty, Moscow
 
ENERGY AND CLIMATE CHANGE 
ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY 
INFRASTRUCTURE AND UTILITIES 
LAND AND PROPERTY 
MINING AND MINERAL PROCESSING 
MINERAL ESTATES 
WASTE RESOURCE MANAGEMEN
 
 
 
 
 
 
КҮНІ: 
2016 жылғы қазан 
ЖОБАНЫҢ НӨМІРІ: 
ZT52-0156 
НҰСҚА: 
ЕСЕП БЕРУДІҢ НӨМІРІ: 
МӘРТЕБЕСІ: 
V1.0 
MM2 
Кесімді 
 
АҚ  
 
ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
 
ҚАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 
 
2016 жылғы қазан 
 
 
ДАЙЫНДАҒАНДАР: 
 
 
Insert Name 
Бас геолог 
 
Ник Уотсон 
Техникалық директор 
 
 
 
 
БЕКІТТІ: 
 
 
Дэвид Бригналл 
Техникалық директор 
 
 
 
 
 Бұл есепті Варделл Армстронг Интернэшнл  компаниясы Тапсырыс берушімен жасалған шарт талаптарына сәйкес 
кәсібилікпен, адал және мұқияттылықпен  дайындады. Есеп құпия болып табылады  және Тапсырыс берушіге ғана 
арналған.
 
Варделл Армстронг Интернэшнл оларға осы есептің мазмұны белгілі болуы мүмкін үшінші тараптардың 
алдында қандай да бір жауапкершілік атқармайды. 
 
Варделл Армстронг Интернэшнл  Лтд алдына-ала жазбаша келісімінсіз барлық құжаттың немесе оның бір бөлігін іске 
қосуға тыйым салынады. 
 
 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет i 
 
МАЗМҰНЫ  
КЕСТЕЛЕР ..................................................................................................................................... I 
1 
КІРІСПЕ................................................................................................................................ 1 
1.1  Қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының тапсырмалары...... 1 
1.2  Ілеспе жоспарлар ..................................................................................................................... 1 
1.3  Есептің құрылымы .................................................................................................................... 2 
2 
НОРМАТИВТІК ЖӘНЕ БАСҚА ТАЛАПТАР ............................................................................. 3 
2.1  Экологиялық  және  әлеуметтік  әсерді  бағалау  және  Қоршаған  ортаны  қорғау  және 
экологиялық мониторинг жүргізу жоспары .................................................................................... 3 
2.2  Корпоративтік талаптар ........................................................................................................... 3 
2.3  Қазақстандық заңнама / нормативтік талаптар / саясаттар................................................. 3 
2.4  Басқа талаптар .......................................................................................................................... 4 
3 
ЖОБАНЫҢ МӘНМӘТІНІ ...................................................................................................... 5 
3.1  Жобаның сипаттамасы ............................................................................................................ 5 
3.2  Қалдық қоймасы ...................................................................................................................... 6 
3.3  Жобалау параметрлері ............................................................................................................ 8 
КЕСТЕЛЕР 
 
кесте 3.1: Қалдық қоймасының жобалық параметрлері ............................................................... 8 
кесте 8.1: Қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі рәсімдер ................................................ 21 
 
 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 1 
 
1
 
КІРІСПЕ 
 
Полиметаллға  (бұдан  әрі  мәтін  бойынша  «Компания») Шығыс  Қазақстандағы  «Қызыл»  алтын 
шығару жобасы үшін қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары (ҚШБ ІШЖ) 
қажет,  онда  қалдық  қоймасын  тиімді  басқаруды  ұйымдастыруға  қойылатын  талаптар 
келтіріледі. Қалдықтар ашық тәсілмен шығарылған кенді байыту фабрикасында көміртекті және 
сульфидтік  флотация  сызбасы  бойынша  өңдеу  нәтижесінжде  түзілетін  болады.  Түзілген 
қөалдықтар қалдық қоймасында орналастырылатын болады.  
 
ҚШБ  ІШЖ  құрастыру  мақсаты  –  ЭӘӘБ  және  қоршаған  ортаны  қорғау  жөніндегі  ілеспе 
жоспарларда  келтірілген  талаптарды  орындау,  сондай-ақ  Қазақстандық  тау-кен  заңнамасына 
сәйкестігін қамтамасыз ету.  ҚШБ ІШЖ-да қалдық қоймасының қоршаған ортаға зиян келтірмей, 
қауіпсіз тұрақты жұмыс істеуін басқару жүйесі келтірілген. ҚШБ ІШЖ кенішті таратқаннан кейін 
ағымдағы  техникалық  қызмет  көрсету  мен  мониторинг  жүргізу  қажеттілігін  төмендетуге 
мүмкіндік береді. 
 
 
1.1
 
Қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының тапсырмалары  
 
ҚШБ  ІШЖ  –  бұл  тәуекелі  жоғары  аймақтарға  ерекше  назар  аудара  отырып,  қалдық 
шаруашылығын  басқару  рәсімдеріғ  атап  айтсақ,  бөгеттің  тұрақтылығы  және  төгінділердің 
нәтижесінде қоршаған ортаның ластануы  сипатталған техникалық құжат. ҚШБ ІШЖ-да қалдық 
шаруашылығының  қалдықтарды  орналастырудан  бастап  техникалық  судың  қайтадан 
технологиялық үдеріске оралуына дейінгі жұмыс көлемі қарастырылған.   
  
ҚШБ  ІШЖ-ң  тапсырмасы  болып  кенішті  пайдалану,  пайдаланудан  шығару  және  тарату 
кезеңінде,  сондай-ақ  таратқаннан  кейінгі  кезеңде  теріс  әсерін  төмендету  үшін  қалдықтарды 
тиімді басқаруды ұйымдастыру табылады. Атап айтсақ, ҚШБ ІШЖ құнарлықғын үздіксіз қалпына 
келтіру, кенішті тарату дәне таратқаннан кейін жауапкершілікті төмсендету үшін берік базаны 
құрауы тиіс (мысалы, құнарлығы қалпына келтірілген учаскелерге мониторинг жүргізу), сондай-
ақ осы жоспар кеніш жұмысының заңнама мен әлеуметтік концессия талаптарына сәйкестігін 
қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. 
 
Жобаның дамуының ерте кезеңін ескере отырып, бұл құжат Полиметалл мен Қызыл жобасының 
жетекшілері  тиісті  техникалық  есептер  мен  талдауларды  ескере  отырып,  іс  жүзінде 
қолданылатын  өндірістік  жоспарды  құрастыруға  негіз  болатын  шекті  жоспар  болып  келеді. 
Қалдық  шаруашылығын  басқару  жөніндегі  осы  шекті  жоспарды  кеніште  жүргізілетін 
жұмыстардың  негізінде  қайта  қарастырып,  өндірістік  тәжірибе  мен  қалдық  қоймасына 
жүргзілген мониторинг деректерін ескере отырып, жүйелі түрде жаңарту қажет.  
 
1.2
 
Ілеспе жоспарлар 
 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 2 
 
ҚШБ ІШЖ келесі құжаттармен бірге пайдаланылатын болады: 
 

  ЭӘӘБ  (Wardell  Armstrong,  2015  ж.),  мұнда  қалдық  шаруашылығын  басқаруға 
қатысты орындалатын міндеттемелер келтірілген

  су  пайдалану  және  ағын  суларды  кетіру  жөніндегі  іс-шаралар  жоспары  (1-ші 
қосымша);  

  Кенішті тарату және бұзылған жерлердің құнарлығын қалпына келтіру жөніндегі 
іс-шаралар жоспары (5-ші қосымша). 
 
ҚШБ  ІШЖ  сондай-ақ  қалдықтарды  пайдалану  рәсімдері  жан-жақты  сипатталған  стандартты 
жұмыс рәсімдерімен бірге пайдаланылады деп жоспарлануда. 
  
 
1.3
 
Есептің құрылымы  
 
Қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары 8 тараудан тұрады: 
 
1.
 
Кіріспе. 
2.
 
Нормативтік  және  өзге  талаптар,  соның  ішінде  Қоршаған  ортаны  қорғау  жөніндегі  іс-
шаралар  жоспары;  жалға  алу  шарттары;  Компанияның  саясаты;  Қазақстандық  заңнама, 
нормативтер мен саясаттар.  
3.
 
Жобаның  мәнмәтіні,  соның  ішінде  қалдық  қоймасы  жобасының  қысқаша  түйіндемесі, 
Жобаның сипаттамасы және учаскенің тиісті сипаттамалары.  
4.
 
Қалдықтардың геохимиялық және геотехникалық қасиеттері және су сапасы. 
5.
 
Кенішті тарату бағдарламасы.  
6.
 
Мониторинг жүргізу және есептілік құрастыру тәртібі.  
7.
 
Қалдық шаруашылығын басқару құрылымы, соның ішінде қауіптерді анықтау, тәуекелді 
бағалау, басқару жүйесі және жауапкершілікті бөлу.  
8.
 
Басқару  жөніндегі  іс-шаралар,  соның  ішінде  жобалау  қағидалары  және  жан-жақты 
ұйымдастыру шаралары.   
 
Құжаттың соңында пайдаланылған дереккөздер тізімі келтірілген.  
 
 
 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 3 
 
2
 
НОРМАТИВТІК ЖӘНЕ БАСҚА ТАЛАПТАР  
 
Заңнамалық талаптар бойынша Жобаны жүзеге асыру барысында Қазақстан Республикасының 
нормативтік  талаптары,  сондай-ақ  Экологиялық  және  әлеуметтік  әсерді  бағалауда  және 
Қоршаған  ортаны  қорғау  және  экологиялық  мониторинг  жүргізу  жоспарында  келтірілген 
міндеттемелер  орындалуы  тиіс.  Сондай-ақ  Жобаны  жүзеге  асыру  барысында  Полиметалл 
қабылдаған  корпоративтік  талаптар  мен  халықаралық  стандарттар  сақталуы  тиіс.  Бұл 
міндеттемелер мен талаптар төменде келтірілген.  
  
2.1
 
Экологиялық  және  әлеуметтік  әсерді  бағалау  және  Қоршаған  ортаны  қорғау  және 
экологиялық мониторинг жүргізу жоспары 
 
Қызыл  жобасы  үшін  экологиялық  және  әлеуметтік  әсері  бағаланды  (ЭӘӘБ).  Сондай-ақ  ЭӘӘБ 
үшін  орындалған  зерттеулердің  негізінде  басқару  жөніндегі  міндеттемелерді  орындауға 
арналған  негіздеме  ретінде  Қоршаған  ортаны  қорғау  және  экологиялық  мониторинг  жүргізу 
жоспары әзірленді. Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық мониторинг  жүргізу жоспары 
жыл сайын қарастырылып, қажет болса толықтырылады. 
 
 
2.2
 
Корпоративтік талаптар 
 
Полиметалл корпоративтік жетекші талаптарды құрастырды, олар Компанияның алға қойылған 
тапсырмаларды  шешу  дәрежесіне,  сондай-ақ  Компания  қабылдаған  алдыңғы  қатарлы 
тәжірибелерді  бейнелейді.  Қоршаған  ортаны  қорғау  және  экологиялық  мониторинг  жүргізу 
жоспарында  Компанияның  кенішке  қатысы  бар  барлық  саясаттары  аталған,  соның  ішінде 
қалдық шаруашылығын басқаруға қатысты саясаттар бар
 

  Компанияның талпыныстары мен құндылықтары; 

  Экологиялық саясат туралы корпоративтік өтінішм;  

  Қалдықтарды  орналастыру  және  материалдарды  қолдану  жөніндегі 
корпоративтік жетекшілік; 
 
2.3
 
Қазақстандық заңнама / нормативтік талаптар / саясаттар 
 
Кенішке  қатысы  бар  қазақстандық  нормативтердің,  заңнамалардың  және  стандарттардың 
талаптары  экологиялық  және  әлеуметтік  әсерді  бағалауда  /  қоршаған  ортаны  қорғау  және 
экологиялық мониторинг жүргізу жоспарында келтірілген: 
 

  Негізгі заңнамалық талаптар және нормативтер: 
o
  Экологиялық  кодекс  (2007  ж.),  2011  ж.  енгізілген  өщгертулерімен  және 
толықтыруларымен бірге. 
o
  Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы  Заң (2010 ж.) 
o
  Жер кодексі (2003 ж.) 

Қызыл жобасы 
қалдық шаруашылығын басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM2
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 4 
 
o
  Су кодексі (2003 ж.) 
o
  Атмосфера жылғы ортаға ластаушы заттардың максималды рұқсат етілген 
шығарындыларына  арналған  нормативтер  жобасының  Қазақстандық 
мемлекеттік экологиялық сараптамасы.   
o
  Су және жер жылғы ортаға ластаушы заттардың максималды рұқсат етілген 
шығарындыларына  арналған  нормативтер  жобасының  Қазақстандық 
мемлекеттік экологиялық сараптамасы. 

  Нормалар мен стандарттар (Қазақстандық стандарттар): 
o
  Экологиялық мониторинг 
o
  Өндірістік мониторингті ұйымдастыру мен жүргізудің типтік ережелері  
o
  Қоршаған  орта  компоненттерінің  өндіріс  және  тұтыну  қалдықтарының 
уытты  заттарымен  ластану  деңгейін  анықтау  жөніндегі  әдістемелік 
нұсқаулық   
o
  Өндіріс  қалдықтарын  жинағыштардың  қоршаған  ортаға  әсерін  бағалау 
жөніндегі әдістемелік нұсқаулық  
 

жүктеу 471.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет