Қызыл жобасыжүктеу 471.6 Kb.
Pdf просмотр
бет1/27
Дата22.04.2017
өлшемі471.6 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

 
 
 
 
ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
 
СУДЫ  ПАЙДАЛАНУ  МЕН  САРҚЫНДЫ  СУЛАРДЫ  ЖОЮ  БОЙЫНША  ІС-ШАРАЛАР 
ЖОСПАРЫ 
 
2016 жылғы ҚАЗАН 

Wardell Armstrong International 
Baldhu House, Wheal Jane Earth Science Park, Baldhu, Truro, Cornwall, TR3 6EH, United Kingdom 
Telephone: +44 (0)1872 560738   Fax: +44 (0)1872 561079   www.wardell-armstrong.com 
 
 
 
 
Wardell Armstrong is the trading name of Wardell Armstrong International Ltd, 
Registered in England No. 3813172. 
 
Registered office: Sir Henry Doulton House, Forge Lane, Etruria, Stoke-on-Trent, ST1 5BD, United Kingdom 
 
UK Offices: Stoke-on-Trent, Cardiff, Carlisle, Edinburgh, Greater Manchester, London, Newcastle upon Tyne, 
Sheffield, Taunton, Truro, West Bromwich.  International Offices: Almaty, Moscow
 
ENERGY AND CLIMATE CHANGE 
ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY 
INFRASTRUCTURE AND UTILITIES 
LAND AND PROPERTY 
MINING AND MINERAL PROCESSING 
MINERAL ESTATES 
WASTE RESOURCE MANAGEMENT
 
 
 
 
 
 
ШЫҒАРЫЛҒАН КҮНІ: 
2016 жылғы қазан 
ЖОБАНЫҢ НӨМІРІ: 
KZ10061 
НҰСҚА: 
ЕСЕП БЕРУДІҢ НӨМІРІ: 
МӘРТЕБЕСІ: 
V2.0 
MM1 
Кесімді 
 
«ПОЛИМЕТАЛЛ» АҚ 
 
ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
 
СУДЫ ПАЙДАЛАНУ МЕН САРҚЫНДЫ СУЛАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 
 
2016 жылғы қазан 
 
 
 
ДАЙЫНДАҒАН: 
 
 
Бертран Бюрнэ 
Питер Данн 
гидролог 
кіші гидролог 
 
 
 
 
 
 
 
БЕКІТТІ: 
 
 
Алекс Галлахер  
Техникалық директор 
 
 
 Бұл құжатты Варделл Армстронг Интернэшнл  компаниясы Тапсырыс берушімен жасалған шарт талаптарына сәйкес 
кәсібилікпен, адал және мұқияттылықпен  дайындады.  Есеп құпия болып табылады  және Тапсырыс берушіге ғана 
арналған Варделл Армстронг Интернэшнл оларға осы есептің мазмұны белгілі болуы мүмкін үшінші тараптардың 
алдында қандай да бір жауапкершілік атқармайды.  
Варделл Армстронг Интернэшнл  Лтд алдына-ала жазбаша келісімінсіз барлық құжаттың немесе оның бір бөлігін іске 
қосуға тыйым салынады. 
 

ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
Суды пайдалану мен сарқынды суларды жою 
бойынша іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM1
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V2.0 
 
i бет 
 
 
1 
КІРІСПЕ................................................................................................................................ 1 
1.1  Жалпы ақпарат ......................................................................................................................... 1 
1.2  Іс-шараның осы жобаның құрамы мен шектеулері .............................................................. 1 
1.3  Гидрология ................................................................................................................................ 2 
1.4  Гидрогеология .......................................................................................................................... 2 
2 
СУДЫ ПАЙЛАДАНУ ЖӘНЕ СУ РЕСУРСТАРЫН ҚОРҒАУ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАРҒА ШОЛУ .. 3 
2.1  Сумен жабдықтау ..................................................................................................................... 3 
2.1.1 
Шикі су ............................................................................................................................ 3 
2.1.2 
Техникалық сумен жабдықтау ..................................................................................... 3 
2.2  Ағын сулар ................................................................................................................................ 4 
3 
БЕТКІ СУЛАРДЫ БАСҚАРУ ................................................................................................... 5 
3.1  Беткі су нысандарынан су алу ................................................................................................. 5 
3.2  Жер үсті суларын бұру және дренаждау жүйесі ................................................................... 5 
3.2.1 
Карьер учаскесі .............................................................................................................. 5 
3.2.2 
Жыныстар  үйіндісі ........................................................................................................ 6 
3.2.3 
Қалдық қоймасы ........................................................................................................... 7 
3.3  Кәсіпорын  территориясында  үстіңгі  қабатты  алу  және  жердің  беткі  қабатының 
нығыздалуы ....................................................................................................................................... 7 
3.4  Жер  үсті  суларының    қолмен  және  автоматтандырылған  мониторингі,  мәліметтерді 
өңдеу және сақтау ............................................................................................................................. 7 
4 
ЖЕР АСТЫ СУЛАРЫН БАСҚАРУ ........................................................................................... 9 
4.1  Бақылау ұңғымаларының бар жүйесі .................................................................................... 9 
4.2  Ұңғымалық су алу ................................................................................................................... 10 
4.3  Карьер учаскесі ....................................................................................................................... 10 
4.3.1 
Карьер учаскесінің бақылау ұңғымасының желісі ................................................... 10 
4.3.2 
Карьер сутөкпесінің суы .............................................................................................. 11 
4.3.3 
Тарату кезеңі ................................................................................................................ 11 
4.4  Жыныстар  үйіндісі ................................................................................................................. 12 
4.5  Қалдық қоймасы .................................................................................................................... 12 
4.6  Топырақтың үстіңгі қабатын алу ........................................................................................... 13 
4.7  Қатты жабындысы/ өткізбейтін беті бар алаңдар ............................................................... 13 
4.8  Жанар-жағармай материалдары мен химреагенттер ........................................................ 13 
4.9  Жер  үсті  суларының    қолмен  және  автоматтандырылған  мониторингі,  мәліметтерді 
өңдеу және сақтау ........................................................................................................................... 14 
5 
ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ҰСЫНЫЛҒАН РЕТІ МЕН ЖЫЛ САЙЫНҒЫ ЕСЕП ............................. 16 
 
 
 

ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
Суды пайдалану мен сарқынды суларды жою 
бойынша іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM1
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V2.0 
 
1 бет 
 
1
 
КІРІСПЕ 
 
1.1
 
Жалпы ақпарат 
 
Қызыл  алтын  кен  орны  қазіргі  уақытта  Polymetal  Internaional  PLC  компаниясының  еншілес 
мекемесі  болып  табылатын  ЖСШ  «Бақыршық  тау-кен  кәсіпорны»  тарапынан  пайдаланылып 
жатыр.  Кәсіпорын  Қазақстан  Республикасының  солтүстік-шығыс  бөлігінде  Әуезов  кентінің 
жақын  маңындағы  Шығыс  Қазақстан  облысы  Жарма  аудының  территориясында  орналасқан. 
Кен орын әкімшілік орталығы – Өскемен қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 90 шықырым жерде 
орналасқан. 
 
Осы    «Суды  пайдалану  және  сарқынды  суларды  жою  бойынша  іс-шаралар  жоспарын» 
«Полиметалл» АҚ тапсырмасы бойынша Wardell Armstrong International Ltd (WAI) консалтингтік 
компаниясы  жобаның  Экологиялық  және  әлеуметтік  әсерін  бағалау  аясында    1997  жылдан 
бастап  ресми  түрде  тоқтатылып  қойған  Бақыршық  алтын  кенорнын  пайдалануды    жаңғырту  
бойынша дайындалған.  
 
1.2
 
Іс-шараның осы жобаның құрамы мен шектеулері 
 
Осы құжат су ресурстарына арналған ЭӘӘБ WAI тарауымен бірге оқылуы керек. Осы Іс-шаралар 
жобасының  мақсаты  «Полиметалл»  АҚ-на  суды  пайдалану  және  сарқынды  суларды  жоюды 
басқару  бойынша  нұсқауды  кәсіпорын  қызметінен  туындайтын  кез  келген  қолайсыз 
экологиялық әсерлерді азайтуға мүмкін болатындай етіп беру болып табылады. Сол үшін осы іс-
шаралар жоспарында мыналар анықталады: 
 

  суды пайдалану және сарқынды суларды жоюды басқару бойынша белсенді іс-
шараларды өткізуді қажет ететін кәсіпорын қызметінің аспектілері; 

  қажетті мониторинг көлемі; 

  Су  ресустарын  және  сарқынды  суларды  басқару  бойынша  әлемдік  озат 
тәжирибеге сай келетін іс-шалардың таңдамалы түрлері. 
 
Осы құжатта рұқсат етілген ең жоғары деңгейлер, рұқсат етілген шекті деңгейлер жоғарылаған 
кезіндегі  іс-әрекеттер  жоспары,  жеңілдететін  шаралар,  сапаны  қамтамасыз  ететін  шаралар, 
жинақталатын мәліметтердің көлемі мен құрамы және де мониторинг желісімен байланысты 
мәселерді  шешуге  арналған  басқа  да  рәсімдер  сипатталмаған.  Осы  құжат  кез  келген 
жоспарланатын  мониторинг  нүктелері  үшін  нақты  жобалық  тұжырымдамалардың  егжей-
тегжейлі  сипаттамаларын  құрамайды.    Қазақстан  Республикасының  Заңнамасында 
гидрологиялық/гидрогеологиялық мәліметтерді рәсімдеу бойынша нақты нормалар болмаған 
жағдайда,  талдау/рәсімдеу кезінде  әлемдік озат тәжірибені басшылыққа алуды осы Іс-шаралар 
жоспарында  тұтас  алғанда  белгіленеді.  Осы  құжатта  әрбір  объектінің  мониторинг  жүйесінің 
дамуы мен жаңа бақылау нүктелерінің қосылу шамасына қарай мониторинг бағдарламасының 

ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
Суды пайдалану мен сарқынды суларды жою 
бойынша іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM1
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V2.0 
 
2 бет 
 
көлемі мен құрамындағы нақты өзгерістерге сай жаңартылуы және түзетілуі тиіс базалық негіз 
бар. 
 
1.3
 
Гидрология  
 
Жылдың жылы маусымындағы (сәуірден бастап қазанға дейін) орташа жылдық жауын-шашын  
233  мм-ді,  ал  салқын  маусымда  102  мм-ді,  буланудың  ықтимал  көлемі  910  мм-ді  құрайтын 
болады. Бақыршық кенішінің аумағындағы гидрографиялық желі тұтас алғанда жақсы дамыған 
және  кәсіпорын    территориясын  дренаждап  тұратын  біршене  ағын  сулар,  атап  айтқанда, 
Ақбастаубұлақ жылағы бар. Қызылсу өзені негізгі өзені болып табылады. Және де кен орнының 
территориясында жер үсті төрт су объектілері: төрт карьер (Батыс, Орталық, Шығыс және Қиыр), 
сумен жабдықтауға қолданылатын Алаайғыр су қоймасы және Қызылсу су қоймасы бар. Ағын 
сулар, негізінде, көктемде еріген су жиналғанда қызмет етеді, ал жазда тартылып кетуі мүмкін. 
 
1.4
 
Гидрогеология  
 
Төменгі  тас-көмір  кезеңіне  жататын  байырғы  жыныстардың  су  тұтқыш  қалың  қабаты  кен 
территориясында дамыған негізгі су тұтқыш жиегі  болып табылады. Ол басымырақ құмдақ пен 
алевролиттерді құрайды. Ол кеннің барлық аумағында бар және оның жалпы қуаттылығы 2800 
м-ге    жетуі  мүмкін.    Жер  асты  суларын  жинау  үшін  өзінің  таралу  ұзақтығы,  анағұрлым 
қуаттылығы және жаратымды сыйымдылығының нәтижесінде, ол жер асты суларының негізгі 
қайнар көзі болып есептеледі. Жер асты суларының ағуы және жинақталуы үстіңгі бөлікте 100 м 
қуаттылықта  орын  алып,    әсіресе    екінші  реттік  кеуектілікке  себеп  болады  (желге  мүжілген 
байырғы жыныстар және жарықшалық). 
 
Павлодар  балшығы  Қызылсу  өзенінің  алқабында  және  кейбір  бұлақтардың  алқабының 
сағасында бар. Олар байырғы жыныстардың су тұтқыш  қалың қабатында үлеспей орналасады  
және  шөгінді  жыныстар  қуаттылығы  бірнеше  ондық  метрге  дейін  жетуі  мүмкін.  Павлодар 
балшығы  бар  болған  жерінде  сутірек  ретінде  әрекет  етеді  және  байырғы  жыныстардағы    су 
тұтқыш жиекті шектейді. 
 
Үстіңгі аллювиалды су тұтқыш жиек Қызылсу  өзенінің алқабында және оның оң жағасындағы 
алқаптарының  сағасында  дамыған.  Ол  Павлодар  балшығының  сутіректік  қалың  қабатының 
үстіне  жайғасып,  шектеусіз  су  тұтқыш  жиек  болып  табылады.  Оның  шектеулі  ұзындығы    мен 
кішігірім  қуаттылығының  салдарынан  жер  бетіне  жақын  аллювиалды  су  тұтқыш  жиек  шекті 
сыйымдылыққа ие және ол тау- кен қазу кәсіпорнын сумен жабдықтау үшін қолайсыз кішкентай 
су тұтқыш жиек болып саналады.  
 
 

ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
Суды пайдалану мен сарқынды суларды жою 
бойынша іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM1
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V2.0 
 
3 бет 
 
2
 
СУДЫ ПАЙЛАДАНУ ЖӘНЕ СУ РЕСУРСТАРЫН ҚОРҒАУ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАРҒА ШОЛУ 
 
Жобаның  1-ші  және  2-ші  фазасы  кезіндегі  кәсіпорынның  жалпы  су  балансы    3.5  және  3.6 
сызбаларында көрсетілген және Сумен жабдықтау және суды пайдалану жөніндегі 2 Тарауды 
оқыған кезде осы сызбаларға назар аудару қажет. 
 
2.1
 
Сумен жабдықтау 
 
2.1.1
 
Шикі су 
 
Қызылсу өзені Әуезов кентінің ауыз су жабдығына арналған шикі су көзі ретінде қызмет етеді.  
Су  алу кәсіпорынның оңтүстік жағында орналасқан Қызылсу су қоймасынан жүзеге асырылады. 
Қалдыққойма  суы  істеп  тұрған  сорғы-іріктеу  стансасына  қайта салынған су тартқышы  арқылы 
беріледі.  Істеп  тұрған  сорғы-іріктеу  стансасы  қайта  салынған  су  тегеурінді  мұнарамен  
байланыстырылады. Әуезов кенті  қажет болған жағдайда Қызылту су тарту ұңғымасынан сумен 
жабдықталады, бірақ бұл ерекше жағдайда, яғни Қызылсу су қоймасынан су берілу тоқтағанда 
орын алады. 
 
Кеніш объектілерінің ауыз сумен  жабдықталуы кеніштің солтүстігіне қарай  Қызылту өзенінің 
алқабында орналасқан Қызылту су тарту ұңғымасының желісінен жүзеге асады. 1-кезеңдегі су 
алудың  тәуліктік  көлемі  шамамен  91 
м3
/тәулікті  құрайды  және  2-кезеңде  шамамен 
184м
3
/тәулікке дейін өседі. Жер асты суларын өңдеу Әуезов кентінде орналасқан қолданыстағы 
ССС-нан бөлек  кәсіпорын объектілеріне арналған екінші ССС-ы арқылы жүзеге асатын болады. 
 
2.1.2
 
Техникалық сумен жабдықтау  
 
Техникалық сумен жабдықтау бір мезгілде келесі көздерден жүзеге асырылады: 
 
1.
 
карьерлік сулар; 
2.
 
жаңа қалдыққойма суынан. 
 
Карьерлік  сулар 
 
Жер  асты  сулары  қазіргі  бар  тау-кен  қазбаларына  су  тұтқыш  қалың  қабаттардың  жарылған 
байырғы жыныстарынан келеді.  Тау-кен жұмыстарын жүргізгенде сутөкпе жасалады.  Карьерге 
келіп  түсетін  су  карьердің  тұнба  тоғанына    айдалады.  Болашақта  жобаланатын  тау-кен 
қазбаларының  шығысында  орналасқан  жұмыс  істемейтін  Шығыс  карьері  тұнба  тоған  ретінде 
пайдаланылады (немесе «карьер-2»).  Шығыс карьері сопақ ұзынша пішінді және судың тау-кен 
қазбаларына қайта дренаждалуын болдырмау үшін бөгет тұрғызылады. 2018 ж. бастап су тұнба 
тоғаннан  гидрометаллургиялық кешен алаңындағы техникалық су ыдысына айдалады. 2018ж. 

ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
Суды пайдалану мен сарқынды суларды жою 
бойынша іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM1
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V2.0 
 
4 бет 
 
дейін  тұндырғыш  тоғанның  суы  МФК  стандарттарына  сәйкес  тазартудан  кейін  Ақбастаубұлақ 
жылағына ағызып жіберілетін болады (ЭӘӘБ 2-бөлімінің 2.3-кестесін қар.). 
 
Жаңа қалдыққойма суы  
 
Техникалық  сумен  жабдықтаудың  басқа  негізгі  көзі  ретінде  жаңа  қалдыққойма  суын  қайта 
пайдалану болып табылады, ол  құрылыс  жұмыстарының 1  –ші кезеңі аясында салынады.  Су 
қалдыққоймадан  гидрометаллургиялық кешен алаңындағы техникалық су ыдысына айдалады.   
 
Сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын ашық су объектілерінде булану есебінен туындайтын 
су ысырабы күтіледі.   Техникалық сумен жабдықтау жүйесіндегі су ысырабын толтыру немесе 
апат болған жағдайда өрт сөндіру үшін Қызылту су тарту ұңғымасының суы қолданылады. Су 
тарту ұңғымасының  суы кен объектілерінің шаруашылық-ауыз су жабдығы көзі ретінде көбірек 
пайдаланыталатын болады.  Осы суды кен объектілеріне тарату мақсатында жаңа фабриканың 
батысына қарай жаңа сорғы станциясы салынады.   
 
2.2
 
Ағын сулар 
 
Кәсіпорынның  және  ауылдың  шаруашылық-тұрғын  ағындары  қазіргі  таңда  өзі  ағумен  өткізу 
мүмкіндігі  сәйкесінше  Жобаның  бірінші  және  екінші  кезеңінде  тәулігіне  45  м
3
және 
тәулігіне/122м
3
    биологиялық  су  тазарту  ғимараттарына  айдап  қотарылатын  кәріз  құбыр 
желілері  бойынша  ағын  сулардың  сорғы  станциясына  келіп  түседі.  Қолданыстағы  тазарту 
құрылғыларының шығысы туралы нақты деректер жоқ, алайда Әуезов кентін сумен жабдықтау 
үшін жергілікті тоғанда тәулігіне 1000 м
3
 бастап 1600 м
3
 дейін су алынатыны белгілі, бұны негізге 
ала  отырып  осы  көлемнің  үлкен  бөлігі  ьтазариту  құрылғылары  арқылы  өтеді  деп  болжауға 
болады. Шаруашылық тұрмыстық ағындарға арналған тазартқыш ғимараттар Әуезов ауылының 
батыс  шетінің  жанына орналасқан.  Мұнда кәсіпорын  және  ауылдың  шаруашылық-тұрмыстық 
ағындарын  механикалық  және  биологиялық  тазарту,  сонда-ақ  бактерияға  қарсы 
залалсыздандыру  жүргізіледі.  Тазартылғаннан  кейін  ағын  сулар  Ақбастаубұлақ  жылғасына 
ағызылады. Ағызып жіберілетін сулар сапасы мен мөлшерін бақылау орындалатын болады. Су 
мөлшерінің мониторингі үш бұрышты суағар мен су шығынының деңгейге тәуелдігінің қисығы 
көмегімен орындалатын болады, су сапасын бағалау үшін гидрохимиялық параметрлер мен рН 
мониторингі автоматты түрде орындалатын болады, сонымен қатар электр өткізгіштігі өлшеніп, 
ай сайынғы сынамалау жүргізілетін болады.    
 
 
 

ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
Суды пайдалану мен сарқынды суларды жою 
бойынша іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM1
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V2.0 
 
5 бет 
 
3
 
БЕТКІ СУЛАРДЫ БАСҚАРУ 
 
3.1
 
Беткі су нысандарынан су алу 
 
Әуезов  кентін  сумен  жабдықтау  үшін  беткі  суларды  алу  Қызылсу  өзеніндегі  су  қоймасынан 
жүзеге асады. Суды тасмалдау кезінде туындайтын кез келген ықтимал су ысырабын  анықтау 
үшін су қоймасында және сорғы-сүзгіш стансасында үздіксіз мониторинг жүргізілетін болады.  
 
Кенішті  пайдалану  кезінде  Қызылсу  су  қоймасындағы  судың  деңгейі  қолмен  кем  дегенде  ай 
сайынғы негізде өлшенетін болады, өлшеуді су деңгейінің тіркеушісі/таратқыш көмегімен күн 
сайын жүргізудың артықшылығы бар.  
 
3.2
 
Жер үсті суларын бұру және дренаждау жүйесі  
 
3.2.1
 
Карьер учаскесі 
 
Құйып жаңбыр жауғанда және қар еріген кезде кәсіпорын территориясынан шыққан нөсерлік 
ағын  сулар    карьерді  басуы  ықтимал.  Қатты  жаңбыр  жауғанда  немесе  қар  еріген  кезде 
карьердегі  тау-кен  жұмыстарын  қорғау  мақсатында  нөсерлі  және  еріген  суларды  бұру  үшін 
қимасы сай келетін арықшалар қарастырылатын болады.  
 
4.3-тарауда карьерде қышқыл суағарлардың пайда болуын басқарумен байланысты мәселелер 
сипатталған.  
 
Сутөкпе кезінде тартып алынатын су  карьерішілік дренаждық тұндырғышқа (№2 карьер тоғаны) 
жиналатын болады, онда су сапасының мониторингі  рн пен электр өткізгіштігінінің автоматты 
өлшегіші  көмегімен  жүргізіледі,  сынамаларды  іріктеу  кем  дегенде  тоқсан  ішінде  бір  рет 
жүргізілетін болады. Осыдан кейін су тек техникалық сумен жабдықтау үшін ғана қолданылатын 
болады, ал артығы қалдыққоймасына жіберілетін болады. 2018ж.дейін су тазарту құрылғылары 
арқылы Ақбастаубұлақ бұлағына ағызып жіберілетін болады.  
 
Ақбастаубұлақ бұлағына ағызып жіберілетін су сапасы  МФК қоршаған ортаны қорғау, қауіпсіздік 
техникасы  мен  денсаулықты  қорғау  мәселелері  жөніндегі  белгіленген  ұсынымдарына  сәйкес 
тау-кен өндірісіне арналған су сапасының көрсеткіштеріне сәйкес болуы тиіс (2-тараудағы 2.5.1-
кес.).  Осы  нормативтік  талаптарды  сақтау  3.4-тарауында  сипатталғандай,  Ақбастаубұлақ 
бұлағына  карьерьлік  суларды  ағызып  жіберу  орнынан  ағын  бойынша  жоғары  және  төмен 
орындалатын су сапасы мен мөлшерінің жүйелі мониторингі арқылы тексерілетін болады.   
 
Карьерлік,  сондай-ақ  тазартылған  шаруашылық-тұрмыстық  суларды  Ақбастаубұлақ  бұлағына 
ағызып жіберу бос жыныстар үйінділерінен ағын бойынша жоғары су тарту есебінен кетірілетін 
суды  ішінара  толтыратын  болады.  Алайда,  ағызып  жіберілетін  бұлақ  суының  мөлшері  жыл 

ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
Суды пайдалану мен сарқынды суларды жою 
бойынша іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM1
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V2.0 
 
6 бет 
 
маусымына  байланысты  және  атмосфералық  жауын-шашын  көлемі  мен  кеніштің  су 
шаруашылығын басқару схемасының өзгеруіне жауап ретінде уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін. 
Кенішті  пайдалану  басталғаннан  кейін  бір  жыл  өткен  соң  ағызып  жіберу  нүктесінен  ағын 
бойынша төмен қарай су ағыны тәртібі өзгеруін талдау жүргізілуі тиіс. Бұл үшін кеніштен ағын 
бойынша  ауысу  нүктесінен  су  сапасы  мен  су  ағызғыш  шығынын  нақты  белгілеу,  сондай-ақ 
кеніштен  Қызылсу  өзенімен  қосылысу  жеріне  дейінгі  бөлікте  Ақбастаубұлақ  бұлағының 
арнасына шоғырланған акватикалық және топографиялық іздестірулерді жүргізу қажет болады. 
Ағызып  жіберілетін  кеніштік  сулардың,  сондай-ақ  Әуезов  кентінің  тазартылған  шаруашылық-
тұрмыстық пайдаланған сулардың сапасы мен мөлшерінің мониторингін жүргізу қажет болады.    
 
Қысқы  маусымда  инспекцияларды  жүргізу  және  ең  жақын  су  өткізу  құрылысын  кеніштік 
сулардың су ағызғыш нүктесінен ағын бойынша төмен қарай қоқыс пен мұздан тазарту қажет 
болады.    Сужүргізу  құбырлардың  бітелуі  қатып  қалмаған  ағызып  жіберілетін  судың  өтуіне 
кедергі  болады,  бұл  жолды  оның  пайдаланушылары  үшін  жағымсыз  салдармен  су  басуына 
әкелуі мүмкін.   
 
 
3.2.2
 
Жыныстар  үйіндісі 
 
Жыныстар  үйіндісінің  алаңы  Ақбастаубұлақ  және  Қызылту  бұлақтарына  жанасады.  Үйіндінің 
солтүстік жағынан екі бұлаққа көлденең қорғаныс бөгеті салынған. Бөгеттің болуы жыныстық 
үйіндінің  солтүстігіне  қарай  екі  тұндырғыш  бұлақтың  (№1  және  №2  тұндырғыш  бұлақ) 
қалыптасуына  әкеледі.  Тұнба  тоғандарда  жиналған  су  су  бұрғыш  арналары  арқылы  батысқа 
қарай Суық Қайнар бұлағына барады.   
 
Жыныс  үйіндісінің  периметрі  бойынша үйіндіден суағарды  басқару үшін  дренаждық  арықтар 
салынатын  болады.  Жиналған  су  үйіндінің  солтүстік  және  оңтүстік  жағынан  орналасқан,  өз 
кезегінде  сәйкесінше  арнаны  бұру  арығына  және  Ақбастаубұлақ  бұлағына  құйылатын 
тұндырғыш бұлағына бағытталатын болады.  
 
Жыныстық үйінді бетінен қышқыл пайдаланылған сулардың пайда болу тәуекелі үйінді шетінен 
ықтимал қышқыл жасаушы жынысты орналастыру және оны қышқыл пайдаланылған сулардың 
пайда болуына бейім емес жыныспен көму есебінен азайтылатын болады.  
 
Ағын  су  шығыны  мен  сапасының  мониторингі  су  бұрғыш  арықтар  периметрі  бойынша 
тұндырғыш  бұлақтарды  қосқанда,  бірнеше  нүктеде,  сондай-ақ  арнаны  бұру  арығының  суды 
кіргізу  және  суды  ағызып  жіберуде  жүргізілетін  болады.  Холодный  Ключ  бұлағы  шығынының 
мониторингін  арнаны  бұру  арығынан  ағын  бойынша  жоғары  және  оның  Қызылсу  өзенімен 
қосылысу жанында орындау қажет. 3.4 тарауда сипатталғандай, мониторинг құрылу, пайдалану 
және тарату кезеңдерінде өткізілуі тиіс. 
 

ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
Суды пайдалану мен сарқынды суларды жою 
бойынша іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM1
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V2.0 


жүктеу 471.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет