Ізденістер, №1 исследования, НƏтижелер 2015 результатыжүктеу 6.69 Mb.
Pdf просмотр
бет5/66
Дата02.04.2017
өлшемі6.69 Mb.
#6195
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

 

 

 

 

 

Р

, %

месяцы

Р

, %

месяцы

99,


4…

99,


4…

99,


4…

83,


1…

83,


1…

83,


1…

82,


24 …

82,


24 …

82,


24 …

83,


4…

83,


4…

83,


4…

99

,…99

,…

99,…

83,


1…

83,


1…

83,


1…

82,


24 …

82,


24 …

82,


24 …

83,


4…

83,


4…

83,


4…

99,


2…

99,


2…

99,


2…

83,


1…

83,


1…

83,


1…

82,


24 …

82,


24 …

82,


24 …

83,


4…

83,


4…

83,


4…

29 

 

Выводы   

В результате исследований внутригодового распределения стока бассейна р. Иле были 

получены  уточненные  данные  о  распределении  стока  рек.  Выявленные  изменения  во 

внутригодовом  распределении  стока  обусловлены  удлинением  рядов  фактических 

наблюдений  и  произошедшими  изменениями  стока  под  влиянием  климатических  и 

антропогенных  факторов.  Кроме  того,  по 4 гидрометрическим  створам  получены  новые 

данные.  Литература 

 

1.

 СП33-101-2003 «Определение 

основных 

расчетных 

гидрологических 

характеристик» - ГосСтрой, Москва, 2004.с.7-30. 

2.

 Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 13 Центральный  и Южный Казахстан, вып.2. 

Бассейн оз. Балхаш. Л.: «Гидрометеоиздат», 1970. с.111-132. 

3.

 

Андреянов В.Г. Внутригодовое распределение стока.- Л.: Гидрометеоиздат, 1960.-28 с. 

 

Алдиярова А.Е., Асанбеков Б.А., Қайпбаев Е.Т.  

ІЛЕ АЛАБЫ ӨЗЕНДЕРІ АҒЫНЫНЫҢ ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ТАРАЛУЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Түйіндеме  Мақалада Іле өзені алабының негізгі өзендері ағынының жыл ішіндегі жəне 

маусымдық таралуын есептеу əдісі көрсетілген. Есептеулер Шелек, Түрген, Қаскелен, Үлкен 

Алматы  өзендері  бойынша  В.Г.  Андреяновтың  жинақтау  тəсілімен  жүргізілді.  Бақылау 

кезеңдер 1983-2012 жылдар аралығын қамтыған.  

Aldiyarova A.E., Assanbekov B.A., Kaipbayev E.T.  

INTRAANNUAL DISTRIBUTION OF THE FLOW WITH THE ILI BASIN RIVERS  

AS AN EXAMPLE 

 

Summary  The article discusses the methodology of calculating intraannual distribution of  the 

flow of the Ili basin main rivers. Calculations of flow distribution is made on the rivers Shelek, 

Turgen, Kaskelen, Ulken Almaty by V.G. Andreyanov method. The observation period was 1983-

2012 years.  

 

ƏОЖ:635.63 (574.51)

 

 

 Аманжолова С.Е., Құрманғалиева Н.Д., Нүсіпова А.О.  

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ЖАҒДАЙЫНДА 

ҚИЯР СОРТҮЛГІЛЕРІН ШАРУАШЫЛЫҚ ҚҰНДЫ БЕЛГІЛЕРІ  БОЙЫНША  БАҒАЛАУ 

 

Аңдатпа  

Бұл мақалада Сайлау, Памяти Кабировой, Калисто, Вязниковский Мейрам(st) сорттары 

мен  Сантана  F

1

 , Закусочный  F1

,  Наф-Фанто  F

1

,  Наша  МашаF1

,  Водолей  F

1

,  Чемпион  F1, 

Крепыш F


1

(st) будандары жалпы жəне тауарлық өнімділігі бойынша зерттеліп, бағаланды. Кілт сөздер: Қияр сортүлгілері, өнімділік, төзімділік, фенологиялық бақылау, будан. 

 

 30 

 

Кіріспе  

Қияр  дақылы – ежелден-ақ  халық  тағам  ретінде  жақсы  тұтынатын  көкөніс 

дақылдарының бірі болып саналады. Əсіресе, дəмдік сапасы жағынан жоғары бағаланады. 

Бұл дақылдың біздің елде кеңінен таралуы, ең бірінші оның жасаң жəне өңделген күйінде 

пайдаланылатын    жемісінің  дəмдік  сапасының  жоғарылығымен  түсіндіріледі.  Ол  тəбетті 

ашады, сондай ақ басқа да тағамдардың дұрыс сіңуін жақсартады. 

Əлемде көкөніс шаруашылығында қияр дақылын ашық танапта жəне жылыжайларда 

өсіру  қарқынды  дамуда.  Қиярдың  өзіндік  құны  жоғары,сондықтан  дақылдың  тек 

агротехникалық өңдеуіне ғана емес, сондай-ақ қолайсыз ауа райы жағдайында да мол өнім 

беретін жаңа сорттар мен будандарды шығарып, өндіріске ұсынылуына көп көңіл бөлінуде. 

Бүгінгі  күні  өндіріске  қиярдың  жаңа  гетерозисті  будандары  мен  сорттарын  енгізу-жоғары 

өнім алу мақсатында ең тез жəне тиімді жету жолдарының бірі болып табылады. Қиярдың 

жаңа  сорттары  мен    будандары  жоғары  өнімділігі,  дəмдік  жəне  тауарлық  сапасы,  түрлі 

аурулар мен зиянкестерге төзімділігімен ерекшеленеді. 

Қияр  сортүлгілерін  шаруашылық  құнды  белгілері  бойынша  зерттеу  жұмыстары 

Алматы облысы  Қарасай  ауданындағы Қазақ картоп жəне көкөніс шаруашылығы ғылыми 

зерттеу институтының тəжірибе танабында өткізілді. Танаптың топырағы ашық қара-қоңыр, 

қарашірік мөлшері орташа қамтамасыз етілген. 

Ашық  танапта  қиярдың    Мейрам  (бақылау),  Сайлау,  Памяти  Кабировой,  Калисто, 

Вязниковский, сорттары мен  Крепыш  F

1

(бақылау), Сантана F1

 , Закусочный F

1

,  Наф-Фанто F

1

,  Наша  Маша,  Водолей  F1

,  Чемпион  F

1

  будандары  егілді.  Бақылау  ретінде  Алматы облысында аудандастырылған сортүлгілер алынды. 

Зерттеу нəтижелері  

Алғы дақылды жинағаннан кейін танапты 27-30см тереңдікте сүдігер жырту, көктемгі 

қопсыту    жұмыстары  мұқият  жүргізілді.  Қияр  коллекциясында 5 сорт, 7 будан  сыналды. 

Ашық  танапта 1,4х0,70  м  сұлбасымен,  тұқымды  себу  мамырдың  бірінші  он  күндігінде 

жүрізілді. 

Қияр  дақылын  күтіп  баптау - танапты  арамшөптерден  таза  ұстау (3-4 рет), 

қатараралықты  өңдеу (2 рет  культивация),  минералдық  тыңайтқыштар  енгізу,  бораздалап 

суару (13-14 рет), фенологиялық бақылау, сондай ақ өнімді жинау жəне зерттеу жұмыстары 

пісу  мерзіміне  қарай  өлшеу  тəсілімен  жүргізілді.  Өнімді  жинау  аптасына 3 рет,  вегетация 

бойы 27 рет жүргізілді. 

Қияр  сортүлгілері  морфологиялық  белгілері  бойынша  бағаланды:  өсімдіктің  гүлдену 

түрі, тармақтануы, жапырақ түсі мен пішіні, жемісінің көлемі мен пішіні, кедір-бұдырлығы 

(1-кесте). 

 

Кесте1 - Қияр сортүлгілерінің морфологиялық белгілері   

 

№  

Сорт 


үлгілер 

 

Өсімдік 

биікт


ігі, м 

 

Тармақтануы 

Жемісінің сипаттамасы 

ұзын-

дығы, 


см 

пішіні 


түсі 

кедір-


бұдыр-

лығы 


түкте-

ну 


түсі 

Мейрам st 1,36 

орташа 10-11 цилиндр 

тəрізді 

қошқыл-


жасыл 

ірі 


ақ 

Сайлау 1,40 орташа 10-11 жұмырлау  қошқыл-жасыл 

ірі 


ақ 

Памяти Кабировой 

1,90 


орташа 10-11 жұмырлау  қошқыл-

жасыл 


ірі 

ақ 


Калисто 2,20 орташа 11-12  сына 

тəрізді 

қошқыл-


жасыл 

орташа 


жиі 

ақ 


31 

 Вязниковс

кий 


2,0 

орташа 12-13 жұмырлау 

жасыл 

орташа 


ақ 

Крепыш F1

 

st 2,10 

орташа 


 

жұмырлау  қошқыл-

жасыл 

ірі 


ақ 

Сантана F1

 2,15  орташа 9-10 жұмырлау  қошқыл-

жасыл 

ұсақ 


ақ 

Закусочный F

1

 2,55 

орташа 10-11 жұмырлау  қошқыл 

жасы 

ірі 


ақ 

Наф-фанто F

1

 1,9 

орташа 9-10 сопақша 

қошқыл-

жасыл 


ірі 

ақ 


10 

Наша 


Маша F

1

 2,25 

орташа 9-10 сопақша 

қошқыл-

жасыл 


орташа 

ақ 


11 

Водолей F

1

 1,85  орташа 10-11 цилиндр тəрізді 

қошқыл-


жасыл 

ірі 


ақ 

12 


ЧемпионF

1

 2,05  орташа 10-11 сопақша қошқыл-

жасыл 


ірі 

ақ 


 

Жемістерінің сипаттамасы бойынша Мейрам бақылау сортымен салыстырғанда 1-2 см 

ұзынырақ болған Калисто жəне Вязниковский сорттары, ал будандар ішінен Наша МашаF

СантанаF1

 кедір-бұдырлығы орташа жəне ұсақ жағынан ерекшеленді, қалған көрсеткіштер 

жағынан айтарлықтай айырмақшылықтар байқалған жоқ.  

Қияр сортүлгілер 2 бақылаумен салыстырыла бағаланды. Сайлау,  Памяти Кабировой, 

Калисто, Вязниковскийсорттары бақылау ретінде Мейрам сорты,  ал Сантана F

1

, Закусочный F

1

,  Наф-Фанто  F1

,  Наша  Маша,  Водолей  F

1

,  Чемпион  Fбудандарынабақылау  ретінде 

Крепыш F

1

буданыалынды (2-кесте). Кесте 2- Қияр сортүлгілерінің өнімділік көрсеткіштері 

 

№ Сорт үлгілер 

Өнімділік, 

т/га 

St-қа қосымша   үстеме өнім,  % 

І. 


онкүндік 

бойынша 


өнім 

мөлшері, 

т/г 

Бір 


жемістің 

салмағы, г

Жалп

ы 

тауарлық  жалпы  тауарлық Мейрам st 

35,7 

34,3 


100,0 

100 


2,1 

96 


Памяти 


Кабировой 

37,2 35,1 104,2 102,3  1,1 

95 Калисто 38,0 36,8 106,2 107,2  2,2  105 

Сайлау 34,5 33,1 96,6 96,0  2,5  97 Вязниковский 16,1  15,0  45,0  43,7 

3,9 

86 


Крепыш F


1

 st 


21,7 

19,7 


100,0 

100,0 


2,3 

90 


Сантана F

1

 23,3  21,4 107,3 108,6  3,3 86 

Закусочный F1

 23,7  21,5  109,2  109,1 

2,6 

83 


Наф-фанто F

1

 23,2  21,1  107,0  107,1 4,8 

91 


10  Наша Маша F

1

 23,1  21,8  106,4  110,6 2,2 

88 


11 

Чемпион F

1

 24,5  22,5  113,0 114,2  2,7 91 

12 


Водолей F

1

 20,3  19,0  93,5  96,4 3,3 

95 


Қияр  сорттары  өнімділігі  бойыншакелесідей  нəтижелерді  көрсетті:  жалпы  өнімділік 

бойынша 2 сорт  ерекшеленді.Мейрам  бақылау  сортымен  салыстырғанда 1,5–2,30 тонна 

жоғары  болған  Калисто - 38,0т/га,  Памяти  Кабировой – 36,8т/га.  Сонымен  қатар 4 будан 

ерекшеленді: Сантана F

1

, Закусочный F1

,  Наф-фанто F

1

, Наша Маша F1

, Чемпион F

1

,Крепыш 


32 

 

F1

бақылау  буданымен  салыстырғанда  өнімдері 1,6-2,8тоннаға  басым  болды.  Өнімділігі 

жоғары болған сайынбір жемістің салмағы да жоғары көрсетті ( 91-105г). 

Қорытынды  

1.  Қияр  сортүлгілерінің  құнды  морфологиялық  белгілері  бойынша  Калисто, 

Вязниковский сорттары жəне Сантана F

1, 


Наша Маша F

1

ерекшеленді. 2.  Қияр  сортүлгілерінің  тауарлық  өнімділігі  бойынша  Памяти  Кабировой,  Калисто 

сорттары  Сантана  F

1, 

Наша  Маша  F1, 

Чемпион  F

1,

Закусочный  F1

будандары  бақылаудан 

өнімдері гектарына 0,8-2,5 жəне 1,7-2,8 тоннаға артық алынды. 

 

Əдебиеттер  

 

1. Нусупова А.О. выращивание семян огурца на юго-востоке Казахстана. Рекомендации Алматы 2010. 

2.  Кабирова  Л.В.  Селекция  и  семеноводсво  сортов  огурца  в  Казахстане  с 

использованием форм, относящихсям к различным половым типам. Алматы 2004. 

 

Аманжолова С.Е., Курмангалиева Н.Д., Нусупова А.О.  

ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ ОГУРЦА ПО  ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ 

ПРИЗНАКАМ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 

 

В  статье  рассмотрено изучения  сортов  и  гибридов  огурца  по    хозяйственно-ценным 

признакам.  Сортообразцы  прошли  оценку  по  морфологическим  и  биологическим  признакам: 

учитывали  тип  цветения  растений,  тип  ветвления,  цвет  и  размер  листа,  размер  и  форму  плода, 

характер бугорчатости, цвет шипа и характер опущения. Ключевые слова: сортообразцы огурца, продуктивность, устойчивость, фенологические 

наблюдение, гибриды огурца, гетерозис.  

 

Аmanzholova S.Е., Kurmangalieva N.D., Nusupova A.O.  

EVALUATION  OF PROMISING  ACCESSIONS  OFCUCUMBER IN 

                                 CONDITION OF  SOUTH-EAST  KAZAKHSTAN 

 

The article considers the studyof varieties and hybrids of cucumber on economically valuable traits.Sortoobraztcov were evaluated by morphological and biological features: consider the type of 

flowering of plants, type of of branching, color and size of the sheet, the size and shape of the fruit, 

tuberous character.  

Key words: accessions of cucumber,productivity, sustainability, phenological observations, 

hybrids of cucumber, heterosis. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


33 

 

УДК: 634,75:631,8  

Аязбаев М.,  Олейченко С.Н. 

 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы  

 

БҮЛДІРГЕН АНАЛЫҚ ӨСІМДІКТЕРІНЕ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ  

ЖАҢА ТҮРЛЕРІНІҢ ƏСЕРІ 

 

Аңдатпа  

Мақалада Алматы облысы, Талғар ауданы жағдайында бүлдірген аналығын тыңайту 

бойынша  жүргізілген  зерттеу  нəтижелері  келтірілген.  Зерттеу  нəтижесінде  бүлдіргеннің 

аналық  өсімдіктеріне  тыңайтқыштардың  жаңа  түрлері – Amiheart пен Route енгізу 

өсімдіктердің  жер  асты  жəне  жер  беті  бөліктерінің  мөлшерлерін  арттыратындығы  жəне 

мұртшалар  санын  жоғарылататындығы  анықталды.  Бұл  өз  кезегінде  аналықтардың 

өнімділігіне  оң  əсер  етеді  жəне  аталған  тыңайтқыш  түрлерінің  бүлдірген  отырғызу 

материалдарын өсіруде пайдаланудың келешегі мол екендігін көрсетеді.   

Кілт  сөздер:  бүлдірген,  аналық,  бейтарап  күннің  сорттары,  тыңайтқыш,  мұртша, 

отырғызу материалы. 

 

Кіріспе 

Жидек  дақылдарының  жеміс  дақылдары  мен  жүзімнің  құнды  сорттарынан 

айырмашылығы – оларды республиканың барлық дерлік аумағында өсіруге болатындығы. 

Еліміздегі  жидек  дақылдарының  ауданы  қазіргі  таңда 9 мың  гектардың  шамасында  жəне 

түптеп келгенде Қазақстан халқын өзіндік дəруменді өніммен, ал өңдеуші өнеркəсіпті бағалы 

шикізаттармен қамтамасыз ете алады. Алайда, жидектердің негізгі аудандары негізінен үй 

маңы мен саяжай бөлтектерінде  жəне тауарлылығы төмен деңгейде өсіріледі. Қазіргі кезде 

қалыптасып  алған  фермерлік  жəне  шаруа  қожалықтары  табысты  жəне  қайтарымды  тез 

беретін дақылдарға қызығушылық тудыруда, ал жидек дақылдары болса солардың қатарына 

жатады. Осы себептен соңғы жылдары өнеркəсіптік алқаптар ауданы өсе бастауда. 

Қазіргі  уақытта  жоғарғы  сапалы  мен  олардың  отырғызғаннан  кейінгі  күйзелістерді 

жылдамырақ  өткеретін  отырғызу  материалына  байланысты  болатын  алқаптардың  тезірек 

жеміс беруі технологиялық тұрғыдан алғанда өзекті болып саналады.  Негізгі жидек дақылы 

болып саналатын бүлдірген Қазақстанда негізінен дəстүрлі биологиялық сипаттамаларға ие 

жəне отығызғаннан кейінгі екінші жылы жеміс салатын сорттармен өсірілуде. Бүлдіргеннің 

бейтарап күнгі сорттары АҚШ-та 20 жылдан, ал жаңа буынның сорттары 10 жылдан уақыт 

астам  бұрын  шығарылған.  Олардың  шет  елдерде  таралуы 2000 жылдардың  басында  ғана 

басталды. Осындай биологиялық ерекшелігі олардан отырғызған жылы жəне екінші жылы 

маусымнан  тыс  өнім  алуға  мүмкіндік  береді [1, 2]. Соңғы  жылдары  жылдың  жылы 

кезеңдерінің  барлығында  жеміс  беруді  қамтамасыз  ететін  бейтарап  күннің  сорттары 

интродукцияланды  жəне  іріктелінді.  Осындай  сорттарды  өсіру  технологиясын  құрастыру 

Қазақстанның  оңтүстік-шығысында  шаруа  жəне  фермерлік  қожалықтарға  маусымнан  тыс 

дəруменді  өнімді  өндіруге  мүмкіндік  береді,  бұл  салынған  қаражаттың  қайтарымын 

айтарлықтай дəрежеде жылдамдатады [3].  Зерттеу нысандары мен əдістемесі 

Зерттеулер 2014 жылы  Алматы  облысы,  Талғар  ауданында  орналасқан 

«Агроуниверситет» ОТШ жағдайында жүргізілді. 

Зерттеу  нысандарына -  бүлдіргеннің  бейтарап  күнгі,  күйзеліске  жоғары  төзімділік 

қасиетке ие «Чезена» сорты, тыңайтқыштардың жаңа түрлері – Amiheart, Route жəне Rosasol.  

Тəжірибе сұлбасы 

Нұсқалар: 

1. Сумен өңдеу (бақылау); 34 

 

2. Amiheart тыңайтқышымен өңдеу3. Route тыңайтқышымен өңдеу. 

Тəжірибе қайталанымы - 3 мəрте, есептелетін үлескінің көлемі - 10 м

2Жұмыстың мақсаты – бүлдіргеннің бейтарап күнгі сорттары өсімдіктерінің жоғарғы сапалы  отырғызу  материалдарын  алу  мақсатында  аналық  өсімдіктерге  тыңайтқыштардың 

жаңа түрлерінің əсерін зерттеу болып табылады.  Зерттеу нəтижелері жəне оларды талқылау 

2014  жылы  зерттеу  бағдарламасына  сай  бүлдірген  дақылымен  зерттеу  жұмыстары 

жүргізілді.  Бүлдіргенмен  жүргізілген  тəжірибелерде  тыңайтқыштардың  жаңа  түрлерімен 

өңдеудің  өсімдіктердің  шаруашылық-биологиялық  көрсеткіштеріне  оң  əсер  ететіндігі 

байқалды.  

Зерттеліп  отырған  тыңайтқыштардың  барлық  түрінің  бүлдірген  өсімдігінің 

регенеративті  потенциалының  өзгеруі  мен  вегетативті  дамуына  əсер  ететіндігі  анықталды 

(кесте 1). Яғни,  бақылаумен  салыстырғанда Amiheart тыңайтқышын  беру  аналық 

өсімдіктердегі тамырлардың жалпы ұзындығын – 30,9%-ға арттырса, ал Route тыңайтқышын 

енгізу кезінде бұл көрсеткіш – 112,4%-ға артты. Сəйкесінше, тамыр аймақтары көлемі 31,7 

жəне 44,3%-ға ұлғайған.  

Тамырлардың  көлемі  артуы  əдетте  олардың  ылғалды  салмағының  артуына  да  əсер 

етеді.  Біздің  зерттеулерімізде  бір  өсімдіктегі  тамырлардың  ылғалды  салмағы Route 

тыңайтқышын  берген  нұсқада  бақылаумен  салыстырғанда  айтарлықтай (22,6%) 

жоғарылағаны байқалды. Бұл өз кезегінде корреляция заңына сəйкес өсімдіктердің жерүсті 

бөліктерінің  де  артуына  себеп  болды.  Яғни,  бақылаумен  салыстырғанда Amiheart 

тыңайтқышын  беру  кезінде  өсімдіктердің  жерүсті  бөліктерінің  салмағы 5,2%-ға,  ал Route 

тыңайтқышын енгізу кезінде 10,2%-ға ауырлағандығын көрсетеді. 

Мұндай оң өзгерістерді тыңайтқыштардың жаңа түрлерінің сіңімділігі мен олардың 

құрамдас  бөліктерінің  өсімдіктің  бойындағы  физиологиялық  үрдістердің  жүруіне  оң  əсер 

ететіндігімен түсіндіруге болады [2]. 

 

Кесте 1 - Тыңайтқыштардың бүлдіргеннің жерүсті бөлігі мен тамыр жүйесінің дамуына əсері Нұсқалар

Көрсеткіштер 

 

Бақылау Amiheart  Route Тамырлар саны, дана/өс. 9,1 

12,6 


15,6 

Тамырлардың ұзындығы,  см/өс. 83,7 109,6 177,8 

1 тамырдың орташа ұзындығы, см 9,2  8,7  11,4 

Тамыр аймағы көлемі, см

3

 90,3 


118,9 

130,3 


Тамырлардың ылғалды салмағы, г/өс. 3,1 

3,2 


3,8 

Жерүсті бөлігінің ылғалды салмағы, 

г/өс. 

3,8 4,0  4,2  

Вегетация  соңындағы  өсімдіктердің  дамуын  бақылаулар  бүлдірген  аналықтарына 

тыңайтқыштардың  жаңа  түрлерін  енгізудің  осы  кезеңдеде  əсері  болатындығын  байқатты. 

Сыналып отырған нұсқаларда өсімдік биіктігі жоғары болды. Жапырақтар саны мен ауданы 

бойынша  да  бақылау  нұсқасының  көрсеткіштері Amiheart жəне Route тыңайтқыштарын 

енгізген  нұсқалардан  төмен  болды.  Сəйкесінше, 1 өсімдіктегі  жапырақ  ауданы 12,8% бен 

39,2%-ға артық болды  (кесте 2). Мұны кейбір жапырақтардың вегетация соңына дейін толық 

өнбегендігімен, ал тыңайтқыш енгізілген нұсқалардағы жапырақтардың біркелкі жəне жақсы 

өсіп-өнуімен түсіндіруге болады.  

 

  

 

 35 

 

Кесте 2 - Бүлдіргеннің вегетативті мүшелерінің өсуіне тыңайтқыштардың əсері  

№  Зерттеу нұсқалары 

Биіктігі

, см


 

Жапырақтар

 

саны


, дана

/өс


жапырақтың 

ауданы


, см

2

 Жапырақ

 

ауланы, см

2

/өсМұртшалар саны 

дана/өс. 

мың 


дана /га 

Бақылау 5,1 12,2 8,5 

103,7 


3,7 

273,0 


2 Amiheart  5,7 

13,3 8,8 117,0 

4,7 

329,0 


3 Route  5,5 

16,6 


8,7 

144,4 


5,5 

385,0 


 

Жерүсті бөліктерінің қалыптасуы дəрежесі өз кезегінде өсімдіктегі мұршалар санына 

əсер етті. Яғни, мұртшалар саны бақылаумен (273,0 мың дана/га) салыстырғанда Amiheart 

тыңайтқышын  енгізген  нұсқада 27,0%-ға (329,0 мың  дана/га),  ал Route тыңайтқышын 

енгізген нұсқада 41,0%-ға (385,0 мың дана/га) жоғары болды.  жүктеу 6.69 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет