Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есімжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет11/17
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

2016  №1  (30)

68
шығармаларын  Қ.Мұхамедхановтан  басқа
С.Қарамендин,  Абдулғафар  Шайх  әл-Рази,
Есентай  Бердин,  Қасен  Кенжебаев,  Садық
Қасиманов, Қ.Байғұттыұлы, Қ.Төлеуов сияқты
жинаушылар  болды.  Бір  С.Қарамендиннің
жинаған  шығармалары  ақын  шәкірттері
Құдайберген 
Сүгірбайұлы, 
Әділғазы
Құттыбайұлы,  Омарбай  Баймырзаұлы,
Мырзағали 
Шанабайұлы, 
Төлеухан
Шұлғаубайұлы, Жақып Жұмантайұлы, Тұрағұл
Сыдықұлы қолжазбаларынан көшірілген еді.
Бірақ, солардың ішінде ақын мұрасын көпшілік
қауымға алғаш ғылыми түрде талдап, ұсынған
ғалым – Қ.Мұхамедханұлы. Біздің 1999 жылғы
«К.Жанатайұлының  әдеби  мұрасы»  атты
қорғаған  кандидаттық  диссертациямызда
басшылыққа алған басты дүниелер де осылар.
Ғалымның  Көкбай  Жанатайұлы  жөніндегі
ғылыми  еңбегін  М.О.Әуезовтің  «Көкбайдың
ақындығы»  атты  мақаласынан  кейінгі  ақын
ғұмырнамасын  жүйелеп  жазған,  көркем
мұрасын  талдаған  еңбек  ретінде  жоғары
бағалаймыз.  Онда  К.Жанатайұлының  өмір
жолы  архивтік  құжаттар  арқылы  түзіліп,
ақынның  өлеңдері,  айтыс-қағыстары  ғылыми
талдауға  түскен.  Ғылыми  еңбектің  басты
құндылығы  әр  шығармаға  кең  түсініктемелер
берген. Көкбай өлеңдерінің дені арнаулар болса,
өлеңге негіз болған адамның кім екендігі, оның
Көкбайға қатысы  тарамдала айтылған. Сонымен
қатар шығармада кезігер есімдердің де Көкбайға,
өлеңге  қатыстылығы  айтылмай  қалмайды.
Өлеңнің шығу тарихы да хранологиялық желіде
сараланған. 
2001 
жылы 
біздің
құрастыруымызбен  жарық  көрген  Көкбай
ақынның  алғашқы  шығармалар  жинағын
құрастыру,  түсініктемелерін  жазу  барысында
ғалым  жетістіктерін  негізге  алғандығымызды
айта кетуім де дұрыс болар.
Қ.Мұхамедханұлы  1950  жылдардағы
жазған  еңбегінде  ақынның  12  өлеңіне  және
айтыс-қағыстарына, «Сабалақ» жырына талдау
жасаса,  «Абайдың  ақын  шәкірттері»  кітабына
Көкбайдың 23 өлеңі, 5 айтыс-қағысы, «Сабалақ»
жыры,  Абай  туралы  естелік  әңгімесі,  жиған-
тергендері енген.
К.Жанатайұлының  өміріне  қатысты
бертінгі  таңға  дейін  даулы  болып  келген
мәселенің  бірі    ақынның  туған  және  қайтыс
болған  жылдары  еді.  Қ.Мұхамедханұлы  –  ең
алдымен  Көкбайдың  нақты  қай  жылы  туып,
қайтыс болғандығын дәлелдеуші. 1951 жылғы
диссертациясында  ақынның  туған  кезін  1856
жыл  деп  көрсеткенімен,    ғалым  кейінен
ақынның  1861  жылы  туғандығын  нақты
құжаттар арқылы айғақтаған. Әйтсе де, көптеген
әдебиеттерде,  1988  жылы  шыққан  «Айтыс»
кітабында, әсіресе «Абай» энциклопедиясында
Көкбайдың туған, қайтыс болған жылдарын қате
көрсеткендігі таңданыс ұялатады. Тіпті ақынның
кесені  басында  1962  жылы  туған  деп
жазылуының  өзі  әр  жазылған,  дәлелденген
дүниеге шалағайлықпен қарайтындығымызды
айғақтайды. Әр әдебиеттерде 1862-1925, 1863-
1927, 1864-1927, 1865-1925 деп жазылуы да осы
сөзіміздің дәлелі.
Ғалымның 
1950 
жылдардағы
диссертациясында Әріп Тәңірбергенов жайлы
айта келіп, «Тәуке мен Қайша айтысы», «Қанды
жол» поэмалары халық аузында, қолжазбаларда
сақтаулы»  деген  сөздерін  басшылыққа  алған
кейбір жинаушы, зерттеушілер Көкбай ақынның
«Қандыжап»  поэмасын  Әріп  Тәңірбергенов
мұрасы  қатарына  қо сып,  тіпті  Әріптің
«Ұрпақпен  үндесу»  атты  жинағына  енгізіп  те
жібергендігі айтылып-жазылды. Бұның ғылыми
шалағайлығын  «Абайдың  ақын  шәкірттері»
жинағында Әуезов мақаласы және өзінің жеке
архивіндегі  соңғы  жолдары  сақталып  қалған
поэма  үзінділері арқылы  дәлелдеп шыққан  да
Қайым  аға  еді.  Ғалым  Көкбайдың  ең  соңғы
жазған  көлемді  шығармасын  өзіне  табыстап
берді десек артық айтқандық емес.
Қ.Мұхамедханұлы  қазіргі  таңда  Абай
мұражайының Тақырдағы бөлімшесі Көкбайдың
мешіт-мұражайының  ашылуының  алғы
шарттарын жасаушылардың бірі болғандығын да
назардан тыс қалдырмау керек шығар. Ұстазым
филология ғылымдарының  докторы, профессор
Арап Сләмұлы Еспенбетов таяуда ғана «Қайым
туралы сөз» атты кітапта жарық көрген Қайым
ұстазы  туралы  естелігінде:  «Үнемі  назарда
ұст аған  про блемасы  Абай  елінің  тарихи
өлкетану  орталығына  айналуы  еді.  Семей
облыстық атқару комитетінің төрағасы Екебай
Қашағанов Абай мен Әуезовті мәңгі есте есте
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)

69
қалдыру жөнінде не істеу керек екендігін сұрады.
Соны тез арада аяқтайықшы  деп қазақ тілі және
әдебиеті  кафедрасының  меңгерушісі  Қинаят
Шаяхметұлы мен факультет деканы қызметіндегі
осы  жолдардың  авторына  қолқа  салғаны  бар.
Үшеуміз жазып, Қинаят аға орысшаға аударған
құжат күні бүгінде жеке архивімде сақтаулы» дей
келіп,  құжатты  көрсетеді.  Осы  құжаттағы
ескерткіш  орнатуға  тиісті  тұлғалар  қатарында
К.Жанатайұлы  тұрса,  ІІІ  бөлімі  таза  ақынға
арналған.  Яғни, Көкбай ақынның Мұқырдағы
медресесін,  бейітін  қалпына  келтіру  мәселесі
қойылған. Медресенің, Көкбай бейітінің орнын
анықтап қалпына келтіру және келешекте Көкбай
медресе үйіне  музей ашу осы құжатта тарамдала
жазылған.  Осы  айтылған  дүниелердің  қазіргі
таңда 
жүзеге 
асқандығын 
байқасақ
тындырылған  істің  незінде  Қайым  ағаның
тұрғандығын айқын көреміз.
Қ.Мұхамедханұлының 
Көкбай
Жанатайұлы мұрасын жинап, зерттеуі туралы әлі
де  айтылар  жайлар  жетерлік.  Бірақ  көпшілік
қауымның  көкейінде    Көкбай  мен  зерттеуші
кездескен бе екен деген сұрақ туындауы мүмкін.
Сол жайына қысқаша тоқталсам.
Қ.Мұхамедханұлың  әкесі  Мұхамедхан
Сейітқұлының шаңырағында Ш.Құдайбердіұлы,
М.Әуезо в,  С.Торайғыров,  Ә.Бөкейхано в,
А.Байтұрсынов, Халел Хаббасов, Ж.Аймауытов,
М.Дулатов  сынды  алаш  арыстарымен  бірге
Көкбай  ақын  да  жарасымды  жиын,  келелі
мәжіліс  құрып  отырған.  Бала  кезінен  ардақты
азаматтардың тағлымын алып өскен Қайым аға
Көкеңді тағы бір көргені жайында былай дейді:
«1924 жылы қысты күні Луначарский атындағы
театр үйінде Абайдың дүниеден өткеніне 20 жыл
толғанын еске алу кеші болғаны есімде жақсы
сақталған.  Сол  кешке      Мұхтар    менің  әкемді
арнайы  шақырыпты.  Әкеммен  бірге  мен  де
бардым. Көкбай ақын өзінің Абаймен қалай боп
кеткенін, оның адамгершілігін, ерекше мінезін,
асқан  ақындылығын,  ғалымдығын  сипаттап,
естелік әңгімесін айтты. Сол кештің ертеңінде
Мұхтар,  Көкбай,  Халелдер  біздің  үйде  қонақ
болды. Мұхтардан бастап қонақтардың барлығы
да  Көкбайды  құрметтеп,  қошеметтеп
отырғандары  ерекше  есімде  қалыпты.  Көкбай
біздің үйде жатып, еліне біздің үйден аттанды».
Қо рытындылай  айтар  болсақ  Көкбай
Жанатайұлын  алғашқы  танытушыларының,
зерттеушілернің  бірі  Қ.Мұхамедханұлы
болғандығы анық.
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)
Резюме
Resume
The  author  of  this  article  talks  about  Kayum  Mukhamedkhanov  as  one  of  the  first  researchers
heritage Kokbaya Zhanatayuly's.
Автор  этой  статьи  рассказывает  о  Каюме  Мухамедханове  -  как  об  одном  из  первых
исследователей наследия Кокбая Жанатайулы.

70
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)
УДК 821.512.122
А.КОДАР, кандидат философских наук
академик НА "ЭКОЛОГИЯ"
       ХРАНИТЕЛЬ СТАРИНЫ СЕДОЙ
Статья  посвящена  жизни  и  творчеству  абаеведения,  крупному  ученому-текстологу,
уникальному специалисту по казахской культуре эпохи Алаш-Орды Каюму Мухамедханову.
Ключевые слова: Каюм Мухамедханов, абаеведение, текстология, Алашорда.
Выдающемуся  зачинателю  абаеведения,
крупному  ученому-текстологу,  уникальному
специалисту по казахской культуре эпохи Алаш-
Орды Каюму Мухамедханову 5 января 2016 года
исполнится  100  лет.  Мы  обязательно  должны
отметить  этот  юбилей  как  мероприятие
всеказахстанского  значения.  Если  вдуматься,
настоящих  деятелей  культуры  можно
подразделить на два вида. В первом случае они
становятся  предметами  всеобщего  обожания,
всегда  входят  в  когорту  лучших  и  иного
отношения к себе не допускают, как к примеру,
кумир поколения 60-ков Олжас Сулейменов, чья
слава  гремит  до  сих  пор.  Во  втором  случае
бывает так, что один человек может заменить
собой не только институт, но и целую Академию
Наук, однако для него не звучат никакие фанфары
и мало того, не оцениваются в полную меру его
реальные  заслуги.  Одним  из  таких  редких
личностей,  который  не  только  не  блистал  в
столичных  кабинетах,  но  по  незаслуженному
обвинению  прошел  череду  незаслуженных
лагерей и тюрем был уроженец Семипалатинска
Каюм Мухаметханов.
Это  уже  потом,  в  эпоху  независимого
Казахстана  к  нему  пришло  и  всеобщее
признание  и  всевозможные  награды:  Лауреат
Золотой  Медали  Международной  Академии
Абая  (Лондон,1995г.),  первый  Лауре ат
Международной премии Абая Союза писателей
Казахстана  (1996г.),  первый  Лауре ат
Международной литературной премии «Алаш»
Союза  писателей  Казахстана  (1996г.),  Лауреат
премии  Союза  журналистов  Казахстана.  И
давайте не забудем к этому прибавить список его
прежних  достижений:  Член  Союза  писателей
СССР 
с 
1940 
года. 
Автор 
текста
Государственного гимна Казахской ССР (1945
г.), Лауреат Государственной премии РК (1996
г), Отличник народного просвещения Казахской
ССР, Отличник просвещения СССР, Почетный
гражданин  города  Семипалатинска,  города
Аягоза, Жанасемейского и Абайского районов
Восточно-Казахстанской области.
Участник Великой Отечественной войны.
Родился  Каюм  Мухамедханов  5  января
1916 г. в г.Семипалатинске в семье Мухамедхана
Сейткулова.  Умер  30  июня  2004  г.  в
Семипалатинске.
Отец Каюма - М.Сейткулов (1870-1937) –
благородный и образованный человек, меценат,
алашордынец,  преподаватель  Ислама.  Он
сыграл  большую  роль  в  становлении  многих
знаковых  лично стей  казахской  культуры.
Сейткулов  задавал вектор  духовного  развития
казахского  народа  в  конце  XIX  –  первые  три
десятилетия XX  века. Собиратель рукописей,
народно-исторических  поэм,  хранитель

71
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)
культурного  наследия,  Мухамедхан  Сейткулов
был  расстрелян  в  ночь  на  2  декабря  1937  г.
Посмертно реабилитирован.
В доме М.Сейткулова бывали Абай и его
ученики, Шакарим, известные деятели культуры,
писатели и издатели.  Богатейшая библиотека,
занимала в доме огромный зал и включала в себя
практически всю мировую классику на многих
языках, журналы и газеты того времени, который
хозяин выписал и привозил отовсюду. Хозяин
дома  читал на казахском, русском, татарском,
арабском  языках  и  слыл  щедрым  меценатом.
Именно 
Сейткуло вым, 
например,
финансировалось издание газеты “Сары-Арка”
и журнала “Абай”, выходившего в 1918 г. под
редакцией Ж. Аймауытова и М.Ауэзова. Когда
Алихан  Букейханов  поднял  вопрос  на  сходе
жителей левобережной части г.Семипалатинска
о  возвращении  городу  перво начально го
названия  «Алаш»,  Мухамедхан  Сейткулов
поддержал его и выступил перед горожанами,
привел аргументацию в защиту названия города
«Алаш».
Дух  родового  дома  отца,  атмосфера
общения и круг чтения сформировали человека,
искренне любящего свою землю и призванного
сохранять научно-культурные ценности. Каюм
наблюдал  о бщение  отца  с  писателями  и
композиторами, народными акынами, деятелями
театра. 
Алашордынцы 
избрали 
дом
М.Сейткулова  в  Семипалатинске,  в  Заречной
слободке  (старое  название  этой  части  города
было «Алаш») как место своих встреч. В доме
отца  шестилетний  Каюм  впервые  увидел
М.Ауэзова,  который  был  там  частым  гостем.
Отец Каюма создал благоприятную обстановку
для первых репетиций в его доме пьес Ауэзова
«Енлик-Кебек» и «Каракоз».
Будучи  подро стком,  Каюм  выполнял
задания друзей отца, например, задание Ыдрыса
Мустамбаева  –  переписать  книгу  арабской
графикой каллиграфическим почерком за три дня
или сделать переводы на разные языки. Первые
свои  стихи  Каюм  читал  друзьям  отца,
посетителям  дома.    М.Сейткулов  подвергся
конфискации  в  1921,  1928,  1932  и  1937  г.г.
Старшему сыну М.Сейткулова Каюму пришлось
много  работать  с    15  летнего  возраста  для
поддержания семьи. А преподавать он начал с
17 лет на курсах казахского языка.
После ареста отца
1
  Каюм был изгнан из
студентов  Педагогического  института.  В  это
время моральную поддержку оказал юноше друг
отца  Мухтар  Аузов,  который  стал  для  Каюма
наставником и учителем на всю жизнь. Ученик
остался преданным учителю до конца жизни
2
.
М.Ауэзов, хорошо разбиравшийся в людях, сумел
разглядеть  в  Каюме  талант,  человеческую
порядочность  и    преданность  делу.  Именно
Каюма  М.Ауэзов  выбрал  своим  научным
корреспондентом  при  написании  им  романа-
эпопеи об Абае.
В  конце  1930-х  г.г.  наследие  Абая,  его
учеников  и  последователей  находилось  под
угрозой исчезновения. Слово Абая искажалось,
ведь  произведения  Абая  не  были  изучены  с
научной точки зрения. Исчезали его рукописи и
личные вещи,  уходили старцы - свидетели его
жизни.
М. Ауэзов доверил своему ученику Каюму
много  заданий,  выполнение  которых  стало
бесценным  вкладом  в  казахскую  культуру
ученого Мухамедханова, проложившего целые
научные  направления  в  изучении  творчества
Абая,  Шакарима,  Ауэзова,  алашордынцев.  По
поручению  Ауэзова  Мухамедханов  создал
основу  для  открытия  первого  Музея  Абая.
Установил  и  сохранил  школу  учеников  и
последователей Абая. Сохранил оригинальное
сло во 
поэта-мыслителя 
методом
1
Мухамедхан Сейткулов был арестован 24 ноября 1937 г., расстрелян 2 декабря 1937 г. В то время семья не могла знать о
его расстреле: «10 лет без права переписки». Справка о реабилитации была выдана в 1992 г., тогда и была открыта
страшная правда. Место расстрела и место захоронения, как  говорят ответы КНБ на многочисленные запросы  семьи,
остается неизвестным.
2
От Каюма  в тюрьмах НКВД г.Семипалатинска и г.Алма-Ата требовали  одно: отказаться от школы Абая и написать
клевету на учителя. Ученик не предал учителя и  платой за это были пытки  НКВД и лагеря Карлага. А в 1961 г., когда Каюм
узнал о смерти учителя, придя домой с занятий, он тут же выехал в Алма-Ату и получил за это выговор из Пединститута
за «срыв учебного процесса». Репрессии после репрессий тянулись десятилетия…

72
текстологического анализа.
Каюм  провел  немало   месяцев  в
экспедициях,  в отдаленных аулах беседовал со
старцами  и  очевидцами  жизни  и  творчества
Абая  и  его  окружения,  устанавливал
подлинность  и  принадлежность  каждого
предмета быта Абаю или его окружению. Каюм
Мухамедханову принадлежит бесценная роль в
организации  первого  Го сударственно го
литературно-мемориального  музея  Абая  в
Казахстане,  в  г.Семипалатинске  в  1940  г
3
.
Со здать 
музей 
с 
нуля 
– 
означало
многочисленные  поездки  на  грузовике  по
пыльным трудным дорогам в отдаленные аулы.
Бе седы  с  очевидцами  жизни  Абая  и  его
окружения, поиски предметов быта, которыми
они пользовались, их одежды, мебели, книг и
рукописей. Вместе со своим другом и коллегой
Борисом  Аккерманом  он  собрал  более  500
экспонатов  для  музея.  Ими  было  сделано
научное  описание  всех  экспонатов  и  написан
первый полноценный Путеводитель по музею
на казахском и русском языках.
Начав  работу  в  музее  старшим  научным
сотрудником,  Каюм  продолжал  преподавать  в
вузе,  а  в  1947  г,  когда  Музей  был  передан  в
введение  Академии    наук  КазССР,  указом
Президента Академии К.Сатпаева, Каюм  был
назначен директором Музея, которым руководил
до   репрессий  1951  г
4
.    Каюм  задавал
направления  научных  исследований,  им  была
значительно   обо гащена  библиотека  и
рукописный фонд, а на стендах в то время можно
было  видеть    портреты  родителей  Абая,  его
окружения, учеников и последователей, редкие
восточные книги  и рукописи. Позже в одной из
клеветнических статей все эти экспонаты были
названы хламом («Очистить музей от хлама», так
называлась  одна  из  многочисленных  статей
нападок  в  1951  году).  Каюм  отвечал:  разве  в
Музее  Пушкина,  Толстого  нет  портретов  их
родителей?
Сейчас в это трудно поверить, но за Абая
надо  было  бороться  всегда.  Выполняя  работу
Ученого 
секретаря 
юбилейно го
правительственного комитета по подготовке 100
летия  Абая,  он  добивался  до стойно го
про ведения  юбилея,  что  тогда  не  всегда
приветствовалось теми, кто принимал решения.
Нужна  была  реставрация  зимовки  Абая  в
Жидебае и облагораживание его могилы и могил
его родных, надо было организовать работу по
увековечению  образа  Абая  в  скульптуре  и
живописи,  писать  на  заводы  и  искать
материалы,  ходатайствовать  о  необходимости
установления мемориальных табличек в местах,
связанных с Абаем и его окружением, - всего не
перечислить.  Каюм  занимался  всем  этим.
Сохранившиеся письма и архивные документы
тех лет – тому свидетельство.
А тогда, в конце тридцатых годов, наследие
Абая и его окружения могло кануть в лету. Делать
надо  было 
одно временно 
много:  в
многочисленных  экспедициях  записывать
воспоминания  старцев  -  очевидцев  жизни  и
творче ства 
Абая 
и 
его  
ученико в;
во сстанавливать 
их 
про изведения,
сохранившиеся в устной форме, а найденные им
письменные  отрывки  тщательно  изучать  и
доказать  их  принадлежность  перу  каждого
ученика  научным  методом  текстологического
анализа. А время поджимало – уходили старцы,
забывались  стихи,  исчезали  рукописи.  Это  -
значимый  пласт  казахской  культуры.  Заслуга
семипалатинского учёного состояла в том, что
он  впервые  научно  обо сновал  само
существование литературной школы Абая. Это
стало открытием своеобразного «моста» между
дореволюционной  и  современной  казахской
литературой.
3
Друг и коллега К.Мухамедханова по Пединституту, литературовед Леонид Перелыгин в 1966 г. отмечал:
 « Не забудем, что Каюм Мухамедханов – организатор семипалатинского музея Абая. Кто знает, может быть, организация
мемориального  музея  Абая  является  самым  драгоценным,  что  сделано  за  последнюю  четверть  века  в  области
абаеведения».(Книга «Слово о Каюме». Астана, изд. «Фолиант», С. 50.).
А в 1970-е годы коллеги по Пединституту Леонид Перелыгин и  Каюм Мухамедханов боролись и  отстояли факультет
казахской филологии Семипалатинского пединститута, который власти хотели закрыть. И это на родине Абая!
4
Надо заметить, что в то время директорами иногда назначались случайные люди, а на стендах можно было видеть
портреты тружеников соцсоревнований.
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)

73
Школа  Абая  –  это  новое  направление  в
науке абаеведения  это многочисленные  поэты
и сказители, композиторы и сказочники, певцы,
учившиеся  у  Абая,  следовавшие  его  советам,
воспринявшие через Абая все лучшее от русской,
мировой и восточной культуры. Они были под
влиянием  гуманистических  и  философских
воззрений великого мыслителя. Это его сыновья
и  окружение  молодых  дарований  -    Аубакир,
Арип,  Асет,  Баймаганбет,  Кокпай,  Какитай,
Магавья,  Турагул,  Шакарим  и  многие  другие
ученики Абая и его последователи, к которым
относятся  алашордынцы.  К.Мухамедханов
восстановил имена, сумел собрать сведения об
их  жизни  и  творчестве  и  написал  научные
биографии.  А  главное,  он  провел  большую
поисково-изыскательскую 
работу 
по
восстановлению  произведений  учеников  Абая
и его последователей, дал научные комментарии
и подготовил их к печати
5
.  Школа учеников и
последователей  Абая  -  новое  направление  в
науке, огромный пласт культуры был установлен
и  сохранен  Каюмом,  и  уже  в  1940-е  годы
найденные  Мухамедхановым  труды  учеников
Абая были введены в научный оборот. Сейчас
произведения учеников Абая известны всем, их
изучают в школах и вузах: Акылбая – «Дагестан»,
«Зулус»,  «Хиса  Жусуп»,  Магавьи  -  «Медгат
Касым»,  «Енлик-Кебек»,  Кокбая  -  «Сабалак»,
«Кенесары-Наурызбай», Асета - «Салиха Самен»
и  его  перевод  «Евгения  Онегина»,  Арипа  -
«Биржан  и  Сара»,  произведения  и  переводы
Турагула,  Муки,  Аубакира  и  многих  других
учеников  и  алашордынцев  –  последователей
Абая.  Каюм  сумел  провести  связи  с    русской,
западной и восточной литературой и культурой,
которые повлияли на творчество учеников Абая.
Например, 
влияние 
поэм 
Пушкина
«Бахчисарайский  фонтан»  и  «Кавказский
пленник», Лермонтова «Мцыри» и «Демон» на
творчество Акылбая и Магавьи в произведениях
«Дагестан» и «Медгат Касым»; влияние романа
«Копи  царя  Соломона»  Хаггарда  на
про изведение  Акылбая  «Зулус»  и  др.
Впоследствии,  благодаря  стараниям  ученого,
данные  произведения  вошли  в  школьную  и
вузовскую  программы,  но  только  нигде  не
сказано,  что  в  суровые  годы  сталинских
репрессий   за  это надо  было  бороться и  быть
готовым  отдать  свободу  и  жизнь  за  научную
истину.
К.Мухамедханов сохранил для потомков и
в дальнейшем опубликовал ряд стихотворений
и 
по эм 
Кокпая 
Жанат аева, 
Арипа
Танирбергенова, Асета Найманбаева, Шакарима
Кудайбердиева,  Аубакира  Кунанбаева,  Уайса
Шондыбаева,  Акылбека  Сабалова,  Мажита
Даулетбаева,  Ильяса  Молдажанова  и  многих
других.
Репрессии  за  науку.  Защита  диссертации
«Литературная  школа  Абая»  7  апреля  1951  г.
стала  знаковым  событием  в  истории  страны.
Диссертация  была  защищена,  но  нападки  на
учителя и ученика – Ауэзова и Мухамедханова,
начавшиеся  на  защите,  продолжились  в
дискуссии по  абаеведению
6
,  затем в  статьях  в
прессе в течение всего 1951 года, за которыми
последовало  увольнение  Мухамедханова  с
должно сти  директора  музея  Абая  и
преподавателя  вуза.  По следовал  аре ст
К.Мухамедханова 1 декабря 1951 г., заключение
в    тюрьмы  НКВД  на  9  месяцев  в
г.Семипалатинск  и  г.Алма-Ата,  суд  и  лагеря
Карлага
7
.    Изощренные  физические  пытки  –
горячая  и  холодная  камера,  иглы  под  ногти,
капли  воды  на  голову,  моральное  давление  и
грозящая  смертная  казнь    не  сломили
мужественно го 
человека-гражданина,
истинного ученого: «Школа Абая есть», - Каюм
не отказался от научных идей, сохранил школу
Абая, которой сейчас гордится народ. Но в то
5
Тираж  этой  объемистой  книги,  подготовленной  К.Мухамедхановым  с  предисловием  М.Ауэзова  был  рассыпан  в
типографии в 1951 г., когда начались гонения на учителя и ученика. Сигнальный экземпляр книги автор успел получить.
6
См. Вестник Академии наук КазССР, № 4 - 1953 г.,  ж. «Әдебиет және искусство» № 8 - 1951 г., республиканскую прессу
за 1951 г.
7
Сохранившиеся конверты и отдельные письма указывают на  лагеря Карлага, в которых отбывал ссылку К.Мухамедханов:
Дарья, Долинка, Карабас, Кулаайгыр, Топар, Тартаул, Просторное, Темиртау, Шерубай
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
Каталог: files -> journ shakarim
journ shakarim -> Бас редактор
journ shakarim -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
journ shakarim -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
journ shakarim -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
journ shakarim -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
journ shakarim -> Бас редактор әмірбеков Шәріпбек
journ shakarim -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 ШӘКӘрім
journ shakarim -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар
journ shakarim -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет