Issn 1607-2782 Республикалық ғылыми-әдістемелік


БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ НАРЫҒЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет10/26
Дата09.01.2017
өлшемі5.06 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ НАРЫҒЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
З.Д. ТӘЖИЕВА, 
экономика ғылымдарының кандидаты,
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, 
Қазақстан Республикасы
Халықаралық қауымдастықта жоғары білім беру жүйесі өсу үстінде деп айтсақ қателеспейміз. Со­
нымен бірге, алдыңғы қатарлы зерттеушілердің пікірі бойынша, бұл салада сапалық өзгерістер өріс 
алуда. Біріншіден, жоғары білім жалпылық болуда, екіншіден, ол өзінің негізгі қызметін дамытуда.
XXI ғасырдағы жоғары білім берудің бүкіләлемдік декларациясында (ЮНЕСКО, 1998 ж.) былай 
делінген: «Біз жоғары білімнің теңдесі жоқ сұранысқа ие болуымен қатар, оның әртараптандыруының 
куәсі болып отырмыз, әрі жас ұрпақтың жаңа білім мен қабілетке қажетті екенін түсінудеміз».
Дамыған елдерде мектеп бітірушілердің жоғары оқу орнына түсу көрсеткіші орташа есеппен 68% 
құрайды. Ал Солтүстік Америкада – 84%. Студенттер саны қарқынды өсуде. ЮНЕСКО есебі бойын­
ша 1960 жылы олар 13 млн. адамды құраса, 1997 жылы шамамен сегіз есеге өсіп, яғни 88,2 миллион 
адамды құрып отыр. Ал қазіргі кезде студенттер саны 100 миллионға жетіп, жоғары оқу орындарының 
саны 14000 болды. Алдағы уақытта әлемдегі студенттер саны 2025 жылы 150 миллионға жетеді деп 
болжануда [1].
Әлеуметтанушылар  мен  экономистердің  зерттеу  қорытындысы  бойынша  жоғары  білім  алудың 
жалпы лама сипаты түрлі әлеуметтік топтардың өкілдерінің жоғары оқу орнына келуін көбейтті, соны­
мен қатар, жоғары оқу орындарының санының өсуіне септігін тигізді. Олардың қатарында техника­
лық та, классикалық та және бағдарлы қолданбалы бағдарлама бойынша білім беретіндері де бар. Дәс­
түр бойынша жоғары оқу орындары коммерциялық емес мекеме ретінде қаралды. Қазіргі жағдайда 
көпте ген  мемлекеттердің жоғары білім беру жүйесі саясатының мақсаты олардың әртараптандырылуы 
болып  табылады. Ұлттық басқару топтары мен халықаралық ұйымдар білім беру жүйесінде жеке мен­
шік секторының ойыншы ретінде қатысуын жан­жақты негіздеп жатыр. Себебі еңбек нарқында жыл­
дам икемделетін және тұрақты дамитын жеке сектор екені анық. Сондықтан да, білім беру нарқында 

83
жеке сектордың құрылуы және оның қатысуы жоғары білім беруді тиімді және қолжетімді етіп қа­
лыптастырды.
Біздің елде де жоғары білім беру тұрақты түрде дамып, жалпылық сипатқа ие болып отыр. Қазақ­
стан Конституциясына өзгерістер енгізілуіне байланысты жеке оқу орындары ашылып, жоғары оқу 
орын дарының жаңа аймағы дамуына жол ашылды. Яғни білім беру қызметінің нарығы қалыптасты.
Қазіргі кезде білім беру нарығының нақты тенденциясы болып демографиялық түсу, ашық білім 
беруге көшу, ақпараттық технологияның өсуі жатады. Осы уақытта 148 жоғары оқу орны (9 ұлттық, 
2 халықаралық, 32 мемлекеттік, 12 азаматтық емес, 90 жеке меншік, оның ішінде 16 акционерленген) 
жоғары оқу орындары жұмыс істейді. Осы кездерде мемлекеттік емес жоғары оқу орындарының саны 
көбейіп, мектеп бітірушілердің барлығы дерлік оқуға түсуге қолжетімді болуда.
Мамандар даярлаудың деңгейі мен сапасы төмендеуде. Сонымен қатар, еңбек нарығында кәсіби 
стандарттардың, мамандарға қойылатын қазіргі заманғы біліктілік талаптарының болмауы индустрия 
және жұмыс берушілер сұраныстарына кадрлауды даярлау мазмұнының барабарлығына қол жеткізу­
ге мүмкіндік бермейді. Көптеген жұмыс берушілер жоғары оқу орындары оқытып шығаратын маман­
дар сапасына қанағаттанбайды. Білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің қүткен нәтижелеріне 
жауап  бермейді және экономика талаптарына сәйкес келмейді. Қазақстанның жоғары оқу орындары­
ның материалдық­техникалық ресурстары жеткілікті қарқынмен жаңартылмайды. Жоғары оқу орында­
рында техникалық мамандықтар бойынша кітапхана қорын жаңартудың бекітілген нормасы сақталмай­
ды.  Көптеген  пәндер  бойынша  оқулықтар  әзірленбейді  немесе  аз  тиражбен  басылады.  Жоғары  оқу 
орындарының ақпараттық ресурстары біріктірілмеген, кітапхана қоры бытыраңқы сипатқа ие. Қазіргі 
кезде еңбек нарқында сұранысқа ие мамандарды жоғары оқу орны ұсынбайды. Себебі, коммерциялық 
жоғары  оқу  орындары  өз  ұсыныстарын  тұрғындардың  сұранысы  арқылы  қалыптастырады.  Ал  тұр­
ғындар сұранысы психологиялық сипат алуда. Халық бұрын қолы жетпеген мамандықтарға заңгер, 
журналист, экономист, психология және т.б. мамандықтарды таңдайды. Себебі ақылы болғандықтан, 
оларға қолжетімдік болып тұр. Басқа жағынан, кәсіби білім беру дамуына әсер ететін факторға еңбек 
нарығының жаңа жағдайға көшуі, яғни қоғамның ақпараттануы жатады. Осы фактордың бірі ретінде, 
біріншіден, шағын және орта кәсіпкерліктің даму тенденциясының болуы жатады. Олар сәйкес маман­
дықтарға деген сұраныс қалыптастырады. Екіншіден, қоғамның ақпараттық ашықтығы, әр түрлі де­
ректемелерге  оңай  қол  жеткізуі  жоғары  сапалы  білім  алуға  қажеттілікті  туындатады  және  білімді 
жаңалауды көздейді. Бірнеше жыл бұрын білім алудың төмендеуі көрінсе, ал қазір білімге деген оң 
көзқарас қалыптасты. Адами қапиталға бөлінетін инвестициялар жылдам өзгеретін әлемде бейімделе 
алатын техникалық прогрессивті, өнімді жұмыс күшін құру үшін аса қажет. Болашақтың табысты эко­
номикасы білім беруіне, халықтың дағдылары мен қабілетіне инвестициялайтындар болмақ. Білім беру 
мен әлеуметтік өсуді байланыстыратын дәлелдер болып төмендегі жайттарды айтуға болады:
• Макро­микроэкономикадағы халықаралық зерттеулерді шолу білім берудің, табыстың және өнім­
діліктің арасында тығыз байланыстың бар екендігін дәлелдеп отыр. Бұл ретте оқытудың бастапқы ке­
зеңіне инвестициялаудың зор қайтарымы болатыны байқалады.
• Зерттеулер білім беруді дамытуға жұмсалған инвестицияның маңызды жақтарын растайды.
• Білім беру тек қана экономикалық пайда келтірмейді, сонымен бірге әлеуметтік пайдаларды келті­
ре ді. Әлеуметтік капитал құрылады, яғни азаматтардың көп бөлігінің қатысуымен әлеуметтік бірлігі 
мен интеграциясы жоғары, құқық бұзушылық деңгейі төмен азаматтық қоғамды қалыптастырады. Жас­
тайынан білім алу әлеуметтік, эмоцияналдық және басқа да өмірге қажетті дағдыларды қалыптастыру­
да маңызды ролге ие.
Қазақстанның  білім  беруді  түбегейлі  жаңғыртуы  арқылы  білім  беруге  салынатын  инвестицияны 
айтарлықтай  және  тұрақты  ұлғайту  керектігі  туындап  отыр.  Сол  кезде  ғана  білім  беру  сапасының 
жақсарғанын көруге болады. Қазіргі қоғамда білім алуға деген сұраныс өсуде, бірақ мемлекеттік бі ­
лім беру ұйымдарының еркін де икемді қызмет жасауға мүмкіндігі аз. Сондықтан да студенттер мен 
оқушылырдың сұранысын өз дәрежесінде қанағаттандыра алмай отыр. Осыған байланысты білім беру 
нарығының қалыптасуына қолайлы жағдай туындаған. Тұрақты дамыған елдерде білім беру қызметі­

84
нің ұсынысы мен сұраныс көлемі әр жылда 10­15% артып отырады. Білім беруге салған қаржының 
қайтарымы әр долларға үш­алты доллардан келеді. Барлық елдерде жетекші салымшы ретінде мем­
лекет шығады [2]. Бірақ соңғы кездерде білім беру ісіне мемлекеттік қолдау мен қатысуымен қатар, 
жеке  шаруашылық  субъектілерінің  араласуы  мен  бастамасы  да  ұштастырылуда.  Осыған  байланыс­
ты  әлі  де  болса  зерттеуді  және  талдауды  керек  ететін  мәселелер  баршылық.  Мысалы,  білім  беру 
нарығының басқа нарыққа қарағанда ерекшеліктерін көрсету, білім алушылардың кәсіби оқытуға де­
ген сұранысын қалыптастыру деңгейлерін зерттеу, қалыптасқан нарық жағдайындағы білім берудің 
даму ерекшеліктерін талдау сияқты жұмыстар ғалымдардың құзырында.
 Сонымен бірге, қазіргі әлеуметтік­экономикалық жағдайдағы білім беру қызметінің моделін құру 
үшін  білім  нарығындағы  тұтынушылардың  рөлін  көрсету  және  жоғары  оқу  орындарының  бәсекеге 
қабілеттіліктерін бағалау әдіснамасын ұсыну үшін жұмыстарын зерделеу қажет.
Әдебиеттер:
1. Алшанов Р. Частное образование в Казахстане – становление и современные вызовы // Казахстан­
ская правда. – www.centrasia.ru
2. Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2011­2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы. – Астана, 2011.
Резюме
В статье изложены вопросы качественного изменения системы высшего образования. В системе 
высшего образования динамично развивается две тенденции: высшее образование становится мас со­
вым и оно модифицирует свою основную функцию. В связи с этим автор рекомендует, что необходимо 
еще более глубоко изучить рынок образовательных услуг высших учебных заведений с учетом реги­
ональных социально­экономических условий и разработать методику оценки конкурентоспособности 
учреждений образования, и в то же время показать роль потребителей на рынке образовательных услуг.
Summary
The  article  describes  the  qualitative  changes  of  higher  education.  In  the  higher  education  has  been 
dynamically developing two trends, firstly, higher education becomes massive and secondly it modifies its 
primary function. In this connection, the author recommends that it needs even more deeply explore the market 
of educational services of higher education institutions to regional economic and social conditions and to 
develop a methodology for assessing the competitiveness of educational institutions, and at the same time 
show the role of consumers in the market of educational services.
УДК 316’9
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОГРАММЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ж.М. МАЙГЕЛЬДИЕВА,
кандидат филологических наук, доцент,
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Республика Казахстан
В своем Послании народу Казахстан «Построим будущее вместе!» Президент страны Н.А. Назарба­
ев особо подчеркнул, что «для современного казахстанца владение тремя языками – это обязательное 

85
условие собственного благополучия». В связи с этим актуальным является организация и проведение 
целенаправленной работы по развитию полиязычного образования среди будущих учителей русского 
языка и литературы. 
Личность преподавателя, его индивидуальные качества, уровень владения языками, культура речи 
накладывают неповторимый отпечаток на отношение обучающихся к учебной дисциплине, на уро­
вень его усвоения языка в целом, на уровень усвоения русского языка в частности. Для того чтобы 
преподаватель наилучшим образом соответствовал потребностям общества, необходимо как систему 
подготовки будущих преподавателей в вузе, так и самого специалиста сориентировать на те реальные 
требования, которые предъявляет к нему практика обучения языку, в частности обучения русскому 
языку  студентов  казахской  аудитории.  Такую  систему  профессиональных  требований  к  преподава­
телю изучает и формирует дисциплина, которая называется профессиографией. Профессиональный 
портрет преподавателя воспроизводится в профессиограмме [1, 102]. 
Профессиограмма преподавателя – системно­функциональный портрет преподавателя, включаю­
щий в себя описание модели деятельности преподавателя и модели личности преподавателя, содер­
жание которых реализуется через характеристику профессионально­педагогических задач, решаемых 
самим преподавателем, а также через готовность преподавателя к решению этих задач в процессе обу­
чения русскому языку [1, с. 103].
Профессиограмма (от лат. рrofessio род трудовой деятельности + греч. gramma письменный знак, 
черта, линия) преподавателя – документ, в котором описывается система требований, предъявляемых к 
преподавателю в области знаний, умений, личных качеств, способностей и профессионального мастер­
ства, систематизированы основные требования, предъявляемые к преподавателю [2, 249]. 
В профессиограмме преподавателя отражается то общее, что свойственно педагогической профес­
сии в целом, и то особенное, что характерно для деятельности и личности педагога конкретной специ­
альности. В настоящее время в результате исследований созданы профессиограмма преподавателя и 
квалификационные характеристики почти АО всем педагогическим специальностям, в том числе про­
фессиограмма учителя иностранного языка [3], учителя русского языка как неродного [4, 5].
Профессиональный портрет преподавателя русского языка базируется на анализе его деятельности, 
которая направлена на решение социального заказа, целей, функции, стадии деятельности. В содер­
жание социального заказа входят, во­первых, потребности общества, во­вторых, потребности обуча­
ющихся. Первая часть социального заказа представляет собой потребности страны изучаемого языка 
в  трансляции  посредством  учебной  дисциплины  системы  интеллектуальных,  культурных  и  других 
ценностей, вторая часть связана с потребностями обучающихся в овладении в достаточной степени 
неродным, в данном случае русским, языком. Социальный заказ непосредственно влияет на формули­
рование целей обучения: обучающая, развивающая, воспитательная. 
Статус  дисциплины  «Русский  язык»  среди  других  дисциплин,  коммуникативно­деятельностный 
подход к обучению языку приводят к рассмотрению в качестве доминирующей цели, ведущую, прак­
тическую цель обучения – обучение общению на русском языке путем формирования у обучающихся 
коммуникативной, речевой и языковой компетенции. 
Развивающая цель реализуется в развитии мотивационно­ценностной, познавательно­логической, 
практически действенной сфер личности обучающегося. 
Воспитательная цель преподавателя русского языка заключается в том, что он как непосредственно 
своей личностью, стилем профессиональной деятельности, так и предметным содержанием, привле­
кательностью  учебного  взаимодействия  воспитывает  учащихся  эстетически,  формирует  позитивное 
отношение к русскому языку. 
Цели педагогической деятельности и системные связи, в которые вступает преподаватель, опреде­
ляют его функции в педагогической системе, в частности связь деятельности преподавателя с компо­
нентами педагогической системы: с предметом обучения, средствами обучения, с обучающимися, а 
также с самим собой, как компонентом педагогической системы. 

86
В настоящее время профессионально­педагогические функции преподавателя, составляющие со­
держание профессиограммы, не получили однозначного определения и толкования. Так, по В. Молча­
новскому, Л. Шипелевичу в профессиограмме преподавателя русского языка выделяются следующие 
его профессионально­педагогические функции:
– коммуникативно­обучающая функция является ведущей в деятельности преподавателя русского 
языка, соотносимой с практической целью преподавания и с предметом обучения, его коммуникатив­
ным, речевым и языковым содержанием;
– информационно­ретрансляционная функция – функция, соотносимая с предметным содержанием 
учебной коммуникации и обеспечивающая восприятие, отбор, преобразование и передачу информа­
ции;
– мотивационно­стимулирующая функция отражает ориентированность деятельности преподава­
теля на второго участника учебного процесса и состоит в преобразовании обучающегося из объекта 
педагогического воздействия в активного субъекта учебного взаимодействия партнеров;
– инструментально­адаптирующая функция выражается в использовании преподавателем русского 
языка различного рода средств обучения;
– функция самореализации и саморазвития заключается в осознании преподавателем себя, своей де­
ятельности в реальном учебном процессе, в регулировании собственных профессиональных действий 
и  поступков,  самооценке,  в  осуществляемом  на  этой  основе  профессиональном  самообразовании  и 
самовоспитании [6].
Другие источники в профессиограмме преподавателя выделяют следующие функции:
– конструктивно­организаторская функция проявляется в процессе подготовки урока, в определе­
нии его целей и коррекции по ходу урока составленного плана проведения урока;
– обучающая функция определяет деятельность преподавателя по овладению учащимися языком 
как средством общения;
– информационно­воспитывающая функция заключается в стремлении преподавателя развивать и 
формировать личность обучаемого, прививать ему высокие нравственные качества, этические нормы;
– гностическая функция заключается в изучении уровня речевых способностей обучающихся, их 
интереса к предмету, уровня подготовленности к восприятию языка и используемых методов препо­
давания;
– оценочная функция связана с умением оценить уровень формируемых навыков и умений и произ­
вести их корректировку [2].
Преподаватель русского языка должен обладать профессиональным сознанием, в состав которого 
входят знания самого предмета (содержания обучения: знания того, чему обучать, что преподавать), 
знания техники и технологии обучения (методики преподавания: знания того, как, какими средства­
ми обучать, какие приемы при этом использовать), знания тех, кого надо обучать (знание специфики 
обучающихся, деятельностью которых предстоит руководить в процессе педагогического взаимодей­
ствия), знание того, как все эти знания применять в конкретных ситуациях с учетом конкретных усло­
вий. 
Способность преподавателя к успешной профессиональной деятельности обеспечивает его профес­
сиональную компетенцию. Профессиональная компетенция включает знания из области дидактики, 
психологии,  языкознания,  методики,  психолингвистики  и  других  наук,  значимых  для  деятельности 
педагога. Владение профессиональными умениями (конструктивными, организаторскими, гносеоло­
гическими, коммуникативными), а также умениями, позволяющими организовать деятельность обуча­
ющихся и управлять такой деятельностью. 
В состав компетенций преподавателя русского языка входят лингвистическая, общегуманитарная, 
психологическая, педагогическая, методическая, профессионально­коммуникативная.
В основу лингвистической компетенции входит комплекс знаний различных концепций описания 
системы  русского  языка:  нормативное  системно­структурное  описание  русского  языка,  сопостави­
тельная лингвистика, функционально­коммуникативная лингвистика, социолингвистика, психолинг­

87
вистика, лингвистика текста, лингвокультурология; комплекс умений: анализировать явления, рече вые 
единицы,  речевые  действия,  коммуникативные  единицы,  сравнивать,  сопоставлять,  лингвистически 
корректно и дидактически целесообразно формулировать правила использования, функционирования, 
понимания языковых единиц, воспринять и оценить соответствие (несоответствие) речевой продук­
ции и нормами языка, дать лингвистическое обоснование отмеченному отклонению от нормы, владеть 
культурой профессионального лингвистического чтения, проявляющейся в умениях оперативно ори­
ентироваться в потоке лингвистических публикаций и разработок.
  Русский  язык  при  его  изучении  воспринимается  как  часть  соответствующей,  в  нашем  случае  – 
русской, культуры, интерпретируемой в рамках учебного предмета в дидактических целях. Поэтому 
немаловажную роль в формировании профессиограммы преподавателя русского языка играет общегу­
манитарная компетенция, которая выражается в умении преподавателем поддерживать свой «инфор­
мационный тонус», постоянно находиться в поиске, осуществлять отбор, переработку, использование 
полученной информации.
Обладая рядом специальных умений работы с художественным текстом и художественной лите­
ратурой, преподаватель должен владеть умениями отбирать художественный текст в соответствии с 
общими и частными целями обучения языку, обрабатывать его в соответствии с уровнем общей, язы­
ковой и речевой подготовки обучающихся, активизировать восприятие и понимание текста, комменти­
ровать и откорректировать понимание текста обучающимися и др. 
И.А. Зимняя выделяет следующие психологические знания, входящие в психологическую компе­
тенцию:  1)  психология  образовательной  деятельности  как  единства  учебной  и  педагогической  дея­
тельности; 2) психология учебной деятельности и ее субъекта – обучающегося; 3) психология педа­
гогической  деятельности  (в  единстве  обучающегося  и  воспитывающего  воздействия)  и  ее  субъекта 
(преподавателя); 4) психология учебно­педагогического сотрудничества и общения [7]. 
Для преподавателя русского языка актуальны умения использования психологических механизмов 
для диагностических целей, мобилизации психических процессов, позитивных психологических со­
стояний, для создания условий, стимулирующих личностное раскрепощение, установления оптималь­
ных отношений между обучающимися, преподавателем и обучающимися, для формирования мотиви­
рованного отношения к изучению неродного языка. 
Теоретической и общеметодической основой деятельности преподавателя являются общепедагоги­
ческие знания и умения, составляющие его педагогическую компетенцию. Интеллектуальной основой 
методической компетенции выступают знания теорий, концепций, методической системы в качестве 
базовых для преподавания русского языка, знание метаязыка, литературы и источников специальной 
методической информации, знание приемов, методов, способов преподавания русского языка, типоло­
гии упражнений, учебников, программ, а также умения мотивации и стимулирования учебной деятель­
ности, коммуникативно­обучающие, информационные, гностические, организационные. 
Профессионально­коммуникативная компетенция включает в себя владение технологией педагоги­
ческого общения и владение педагогической техникой. 
Владение технологией педагогического общения представляет собой технологическую готовность 
преподавателя, владение педагогической техникой – техническая готовность. Технологическая готов­
ность преподавателя – это умение настроиться на предстоящее общение самому и сформировать наст­
рой на общение у обучающегося, добиться коммуникативного контакта, видеть и понимать партнеров 
по общению, владеть тактикой педагогического общения, управлять общением, оперативно по ходу 
общения  корректировать  коммуникативные  действия  свои  и  обучающихся,  анализировать  процесс 
общения и др.
Владение педагогической техникой включает в себя владение техникой речи, которая предусматри­
вает специальные профессиональные требования к речевому дыханию, дикции, темпу речи, использо­
вание пауз и т.д., владение культурой речи, которая предусматривает нормативность речи, точность 
словоупотребления,  грамотность,  выразительность  речи,  ее  образность,  эмоциональность,  яркость, 

88
чис тоту, уместность, лексическое богатство, вариативность, умение использовать мимику, жесты, про­
фессионально регулировать свое психическое состояние, учитывать национальные особенности вос­
приятия обучающимися русской речи, формировать комфортную коммуникативную обстановку. 
Профессиональное  самосознание  преподавателя  складывается  из  педагогического  самоанализа, 
способности к саморегуляции деятельности. Педагогический самоанализ проявляется в процессе прак­
тического  взаимодействия  преподавателя  с  обучающимися,  когда  он  старается  понимать  и  целена­
правленно регулировать мысли, чувства и действия, в процессе проектирования учебной деятельности 
обучающихся, когда он осуществляет это проектирование с учетом возможностей, способностей и осо­
бенностей обучающихся. В основе саморегулирования лежит следующая последовательность рефлек­
сивных действий: самонаблюдение – самоанализ – самоконтроль – самокррекция. 
В профессиограмме преподавателя русского языка в качестве умений саморегулирования выступа­
ют умения своевременно и в достаточном объеме диагностировать условия и результаты своей про­
фессиональной деятельности, прогнозировать трудности в предстоящем педагогическом взаимодей­
ствии  с  обучающимися,  предвидеть  последствия  своих  методических  поступков,  предусматривать 
варианты решения проблемных ситуаций, рационально спланировать урок, свой труд, адекватно вос­
принимать, осуществлять оперативную коррекцию собственной речевой коммуникации, контролиро­
вать точность и уместность использования в общении средств педагогической техники и др. 
Таким образом, профессиограмма преподавателя русского языка компетентна в том случае, если 
основополагающим  фактором  профессиональной  деятельности  будет  являться  направленность  лич­
ности. Проявления направленности личности в различных сферах деятельности и различных ситуа­
циях влияют на самооценку человека, на результативность его деятельности, от уровня и степени за­
вершенности которой можно судить о профессиональном портрете, профессиограмме преподавателя.
Для того чтобы успешно выполнять свои функции, преподаватель должен быть компетентным в 
из бранной своей профессии, иметь достаточный для этого уровень сформированности профессиональ­
ного сознания. Избранный им труд должен быть ему интересен, удовлетворять наиболее насущные 
из его потребностей, в том числе потребность в реализации собственного потенциала. В этом случае 
преподаватель  добьется  своего  профессионального  мастерства,  достижение  которого  обеспечит  его 
целостный профессиональный портрет, его профессиограмму. 
Литература:
1. Молчановский В.В. Профессиональный портрет преподавателя русского языка как иностранно ­
го // Методика преподавания русского языка как иностранного / Под ред. Э.Г. Азимова. – М., 2004. –
С. 102­123.
2. Лингводидактический энциклопедический словарь / А.Н. Щукин – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 
2008. – 746 с.
3. Профессиограмма учителя иностранного языка: рекомендации / С.Ф. Шатилов и др. – М., 1985.
4. Есаджанян Б.М. Научные основы методической подготовки преподавателей русского языка как 
неродного. – М., 1984.
5. Елисеева Т.Ю. Структура профессиональной деятельности преподавателя. – Л., 1988.
6. Молчановский В., Шипелевич Л. Преподаватель русского языка как иностранного. Введение в 
специальность. – М.: Русский язык, 2002.
7. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. – М.: Высшая школа, 1989. – 264 с.
Түйіндеме
Мақалада  орыс  тілі  оқытушысының  кәсіби  шеберлігі  туралы  мәселе  қарастырылған.  Ол  ішінара 
екі  модельді  қамтиды:  аталған  қызметтік  субъектісі  ретінде  оқытушының  тіларалық  моделі  және 
қызметтік моделі. Орыс тілі пәні оқытушысының мақсаты, міндеті, компетенциясы, қызметтік саласы, 

89
функциясы сипатталады. Оқытушы кәсіби білігінің негізі оның кәсіби­педагогикалық зерделілігінде 
екені айрықша аталып көрсетіледі. 
Summary
This article considers problems of professional teaching of Russian language which contain two models: 
the model of activity and the model of personal teaching as subject of this activity. There are aims, problems, 
competence, sphere of activity, function of Russian teaching. The main idea of this article is pedagogical 
consciousness of professional teaching. 
ӘОЖ 316’9

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет