«инженерлік кибернетика» кафедрасыжүктеу 138.51 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.09.2017
өлшемі138.51 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

КЕАҚ «АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

Жылуэнергетика факультеті 

«ИНЖЕНЕРЛІК КИБЕРНЕТИКА» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Келісілді» 

 

ЖЭФ деканы___________ М.У.Зияханов 

«_______»_________________2012 г. 

 

  

 

5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығының   

ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ 

пәні бойынша 

оқыту бағдарламасы (Syllabus

 

  

 

Курс    -                4             Семестр –               7 семестр                                                              

Кредиттер саны:   

 

     3 


Барлық сағат:                            135 

Лекциялар                             2 кредит 

Зертханалық сабақтар       1 кредит 

ОӨЖ –  


 

 

     75 сағат СОӨЖ –                              30 сағат 

Курстық жұмыс                 7 семестр 

Емтихан     

              7 семестр 

     

 

  

 

  

 

 

 

Алматы 2012 ж 

Оқу  бағдарламасы негізінде

 «

Жүйелік бағдарламалау» 

пәні бойынша жұмыс 

бағдарламаны  (Syllabus) аға оқытушысы Ешпанова М.Д.  құрастырған. 

Жұмыс  бағдарлама  «Инженерлік  кибернетика»  кафедрасының 

20.06.2012 мәжілісінде қарастырылды және бекітілді, № 10 хаттама. 

 

Кафедра меңгерушісі  ________________ Хисаров Б,Д,  

Жұмыс  бағдарлама  жылуэнергетика  факультетінің  оқу-әдістемелік 

комиссиясының отырысында қарастырылды және бекітілді (№  хаттама,  

.  .2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пәннің оқу бағдарламасы - Sillabus 

1.

 

Жалпы мәліметтер 

 

1.1 

Мұғалім туралы мәлмет  

Сабақты беретін мұғалі – Ешпанова Мадина Далабаевна. 

Байланысу мәлімет: жұм. тел 2-606-710 

Кафедрада болатын уақыт (А429) – график бойынша (кафедраның 

ақпараттық стендінде) 

1.2

 

Пән туралы мәліметтер Аты - Жүйелік бағдарламалау 

Кредиттер саны – 3 

Сабақ жүретін жері – кесте бойынша 

Пән 7 семестрде   оқылады 

1.3

 

Пререквизиттері: информатика, бағдарламалау технологиялары, нысанды бағатталған бағдарламалау, операциялық жұйелер. 

1.4


 

Постреквизиттері: жүйелік бағдарламалау, мәліметтер қорларын 

жобалау. 

 

  

2. Жалпы курсқа мінездеме 

    

    

Есептеу техника мен технологиялардың дамуы бір жағынан олардың 

күрделіленуіне, басқа жағынан пайдаланушымен өзара байланысу 

интерфейсінің қарапайымдылануына себеп болады. Пайдаланушылар мен 

олардың бағдарламалары есептеу техникамен арнайы (жүйелік) 

бағдарламалық қамтамасыздандыру арқылы байланысады. 

     Жүйелеу бағдарламалау курсында ассеблер жүйелердің, жүктелуші және 

макропроцессорлар, операциялық жүйелерді құрастыру әдістері 

қарастырылады.  

    Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру жүйелік басқару және 

жүйелік қызмет жасау бағдарламалар деп бөлінеді. 

   «Жүйелік бағдарламалау» пәнін оқытудың мақсаты: 

 

Студенттер жүйелік бағдарламалау облысында бүгінгі заман талабына сай білім алулары керек; 

 

Ассемблер және С + + тілінде істеуді практикалық үйрену, функциональдық модульдік қамтамасыздандыру. 

Пәнді оқығаннан кейінгі студенттің міндеті: 

 

Қазіргі заманның компьютерлерінің сәулетімен таныс болуы керек.  

  Жүйелік бағдарламаларды құрастырудың негіздерімен таныс болу 

керек. 

 

Операциялық жүйелері және олардың жұмыс істеу негіздерін білу керек. 

 

С++ тілдерінде бағдарламалауға практикалык дағдыландыру.  

Ассемблер тілінде бағдарламалауға практикалық дағдыландыру. 

 


Оқу кестесі: ұзақ мерзімі – 10 апта (01.09.2012-01.11.2013). Кредит 

технологиясы қолданылады. «Жүйелік бағдарламалау» пәні бойынша оқу 

жоспары лекциялардан (30 сағат), зертханалық (30) және бір  курстык      

жұмыстан тұрады. Лекция  аптасайын откізіледі –3 сағаттан (150 минут).  

Зертханалық  жумыс аптасайын компьютерлік класста өткізіледі –3 

сағаттан (150 минут) 

  

3. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

3.1 Лекциялық сабақ (30 сағат) 

 

1.

 

Жүйелік бағдарламалауға кіріспе. Пәннің мазмұны және құрамы. 

Жүйелік бағдарламалаудың мақсаты. Бағдарламалар және 

бағдарламалау қамтамасыздандыру. Жүйелік бағдарламалау. Жүйелік 

бағдарламалау қамтамасыздандырудың негізгі функциялары. Жүйелік 

бағдарламалау және қосымша функциялар: трансляторлар, байланыс 

редакторлар, нысанды және жүктеу модульдері, жүйелік утилиттер.  – 4 сағат. 

2.

 

Микросаулет.  Микросаулет ұғымы. Конвейер. Машиналық 

командаларының сатысы. Динамикалық орындаудың концепсиясы.                         

-2 сағат        

3.  Біррангтық және серверлік желілік операциялық жүйелер   - 2 сағат                                                                                                                                     

4 . Жадыны басқару. Файлдарды және сыртқы құрылғыларды басқару. 

Драйверлер құрылғылар. 

Негізгі түсініктер. Драйверлердің 

классификациялары. Есептеу жүйелері.                        - 2 сағат 

5.   Желілік қызметтердің және таратылған қосымша моделдері.                       

– 4 сағат. 

    6.Таратылған жүйелерде хабарлама беру механизмдері   - 4 сағат 

7. Оперативтік жадының моделі. -                                      - 2 сағат 

8. Үрдістің моделі.       

 

 

  

 

-  2 сағат    

 

  

 

 9. Операциялық жүйелерді жүктелуі.  Операциялық жүйелердің түрлері. 

Мультибағдарламалық жүйеті. Мультитерминалды жүйесі.  Нақты уақыт 

операциялық жүйелері.    

 

  

4 сағат 

     10. Желілік операциялық жүйелер. 

 

  

 

4 сағат  

3.2 Зертханалық жұмыстар (30 сағат) 

 

1. С++. Символдық ақпаратпен жұмыс істеу                      - 4 сағат 2. С++. Массивтер және матрицаларды жадыда көрсету   - 4 сағат 

3. Жүйелік функциялармен жұмыс істеу                             - 4 сағат 

4. Пернетақтаны басқару                                                       - 4 сағат 

5. Таймерді басқару                                                                - 4 сағат 

6. Видеоадаптерді басқару                                                     - 4 сағат 

7. Жабдықтарды тексеру                                                        - 2 сағат 

8. Бас жүктеме жазба                                                              - 2 сағат 


9. DOS – тың мәліметтерінің дискілік құрылымдары.    – 2 сағат 

 

 3.3 Курстық жұмыс тақырыптары 

1.

 Экран сақтаушыны (заставка) өз қосымшадан шақыру 

2.

 Косымша  құру,  мұнда  пайдаланушы  жұмыс  үстелінен  (рабочий  стол) 

обойды құрайды. 

3.

 

Әртүрлі  әріптермен  жолдардың  шығаруын  қосымша  арқылы  жасау,- бұрылу бұрыштарымен айырады . 

4.

  Айырбас  буферінің  құрамын  бақылайтын  қосымша  жасау.  Хабар 

түрінің тәуелділігінде байланысты буфер  көрінетіндей немесе RichEdit 

компоненті және Image жасайды. 

5.

 BIOS-тың,  процессордың  мәліметтерін  алып  шығаратын,жадының 

ақпаратына, 

клавиатура 

типіне, 


 

компьютера 

аттарына, 

пайдаланушының атына қосымша жасау. 

6.

 

Компьютерді керекті уақытта өшіретін  қосымшаны құрастыру 7.

 

UDP проколын қолданым жергілікті желі үшін чат құрастыру 8.

 

ТСР протоколын қолданым жергілікті желі үшін чат құрастыру  . 9.

 

Екі  компьютер  аралық  текстік  хабарламалар  мен  файлдармен айырбастау. 

10.


 

Үрдістер  мен  жиынды  синхронизациялау.  Мьютекс  және  күту 

функция.   

11.


 

Үрдістер 

мен 

жиынды 


синхронизациялау. 

Семафор 


объект 

синхронизациясы .                 

12.

 

 Желіде тестілеу. Қосуды тестілеу. 13.

 

 Әрекеттестік ұйым (организация) қосымшасы – «Морской бой» 14.

 

 Кезекті порттың параметрларын белгілеу  

Жұмыс 


түрі 

Саны  Тапсырман

ы беру 

мерзімі 


Тапсырман

ы 

тексеруге беру 

Қорғау 


мерзімі 

Курстық 


жұмыс  

  

2 апта 


 

7 апта 


 

9 апта 


 

 

 3.4 Студенттерді шекті бақылауы 

 

1. Біррангтық және серверлік желілік операциялық жүйелері  - 5 апта  

2. Таратылған жүйелерде хабарлама беру механизмдері  -        10 апта  

                                                                                                                                                               

  Ұсынылатын әдебиеттер 

 

1. 

Гордеев В.А. Операционные системы. – СПб.: Питер, 2007 

2.

 

Таненбаум Э. Современные операционные системы. -  СПб.: Питер, 2007 

3.

 Иртегов Д.В. Введение в оперционные системы. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2002 

4.

 

Марек Р. Ассемблер на примерах. – Наука и техника, СП, 2005 5.

 

Шилдт Г. С++ Базовый курс. – Вильямс, СП,2007 6.

 

Фленов М. Библия Delphi. – СПб: БХВ-Петербург; 2008 7.

 

Архангельский А.Я, Тагин М.А. – Бином, Москва, 2004  

 

5. Бағалаудың критерийлері 

Оқытудың кредиттік технологиясына сәйкес пәнді білім денгейі   АЭжБИ 

қабылдаған  жалпы қортынды бағалі жүйесі  бойынша анықталады. 

 

Ағынды бал (Аб) Жұмыс түрі 

% мәні 


Зерттеу жұмысы 

40 


Курстік жұмыс, ЕГЖ 

35 


Лекцияға қатысу 

10 


Шекті бақылау  

10 


Өзіндік_жұмыс 

Қортынды (рұқсат) 100 

 

Оқытудың  кредиттік  технологиясы  бойынша  Алматы  энергетика  және байланыс университетінің барлық курстары және барлық мамандықтарының 

студенттеріне білімдерін рейтингтік бақылауы қолданылады.  

«Жүйелік  бағдарламалау»  пәні  бойынша  бақылаудың  екі  түрі  бар: 

ағынды  және  қорытынды.  Орындалған  жұмысқа  баға  9-балдық  шкала 

бойынша қойылады (1кестесі).  

Қорытынды бақылау болып емтихан табылады, ол  екі бөліктен тұрады: 

тест және теориялық бөлік (ауызша емтихан).   

Ағынды  жұмыстары  бойынша  студенттің  ағынды  орта  баллы  саналады 

(АОР),  оның  шамасы  жалпы  рейтингте  есептелінеді.  АОБ  пәннің  әр 

тапсырпмаларының бағаларынан келесі түрде құрастырылады:  АОБ =0,10*Лекциялардың_ жалпы_баллы + 

+ 0,35*Курстық_жұмыстың_бағасы + 

+ 0,40*Зертханалық_жұмыстардың_жалпы_бағасы + 

   + 0,05*Өзіндік_жұмыстардың_ жалпы_бағасы+ 

   +0,10*Шекті_бақылаулардың_жалпы_бағасы 

   

Жалпы  рейтинг  (ЖР)  емтиханда  аллынған  қорытынды  бақылау 

балымен  (ҚБ)  және  ағынды  орта  балл  (АОБ)  қосындыларынан  келесідей 

есептелінеді: 

 

 

 

   ЖР = 0,6*АОБ + 0,4*ҚБ 

1 кесте. Студенттердің білімдерін бағалау 

 

 

Жалпы бал (Жб) келесі әдәспен саналады:  

Ағынды бал (Аб) 

40 

Қортынды бақылау (Қб) 60 

Жб=0,6*Аб + 0,4* )б 

100 

 

Студенттердің білімін бағалау кестесі бағасы  

әріптік 


эквиваленті 

(%) 


 Баллы 

Өте жақсы 

А+ 

А 

95-100 90-94  

Жақсы 


В+ 

В 

В- 85-89 

80-84 


75-79 Қанағат 


С+ 

С 

С- Д+ 

Д 

70-74 65-69 

60-64 


55-59 

50-54 


 

Неудовлетворительно  F                            

0-49 


 

 6.Пән саясаты: 

- сабақтан қалмау; 

 - тапсырмаларды уақытында орындау.отрабатывать материал; 

, предлагаемый руководителем преподавателем 

- ЕГЖ семестр аяғынадейін кемдегенде екі апта бұрын тапсыну; 

 

7. Академикалық этикасы: 

- тәртіптілік; 

- тәрбиелік; 

- мейірімділік. 

 


5.  Білімді бағалау жүйесі 

Баға 


Әріптік эквивалент 

Процентпен (%)  Баллмен 

Өте жақсы 

А+ 


А 

95-100 


90-94 Жақсы 

В+ 


В 

В- 


85-89 

80-84 


75-79 Қанағат 


С+ 

С 

С- Д+ 

Д 

70-74 65-69 

60-64 


55-59 

50-54 
Қанағат емес 0-49 


 

 Шекті бақылау  

Пән бойынша 2 шекті бақылау өткізіледі (бақылау жұмыстары) – 5 және 

10  апталарда.  Бақылау  тест  түрінде  өткізіледі.  Әр  бақылаудың  бағасы  1 

кестеге сәйкес қойылады. Қортынды  бақылаудың  екі бағаның орта мәнінен құрастырылады.  

 

Каталог: student -> sillabus 2012 -> ik kz
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В073100-Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бағыты
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі 2 пәні бойынша 5В071700 Жылу энергетика бағыты
sillabus 2012 -> Нpe 215 Метрология, стандарттау және сапаны басқару 1
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамту
sillabus 2012 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
ik kz -> Жылуэнергетика факультеті «инженерлік кибернетика» кафедрасы
ik kz -> Лекциялар 2 кредит Лабораториялық жұмыс 1 кредит СӨЖ (аудиториялық) 45 сағат соөЖ (кеңселік) 45 сағат
ik kz -> «инженерлік кибернетика» кафедрасы
ik kz -> Лекциялар 2 кредит Практикалық сабақтар 0,5 кредит Лабораториялық жұмыс 0,5 кредит СӨЖ (аудиториялық) 45 сағат

жүктеу 138.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет