Inf1209 «Компьютерлік графика негіздері» пәнініңжүктеу 250.69 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі250.69 Kb.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті»  

Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті 

 

«Аэроғарыштық техниканы басқару жүйелері» кафедрасы  

 

      « Бекітемін»  

ААТФ деканы______________С.С.Табултаев 

________________  2016ж. 

 

 5В060200 – Информатика мамандығы үшін  

Inf1209 «Компьютерлік графика негіздері » пәнінің 

Б А Ғ Д А Р Л А М А С Ы  (S Y L L A B U S)  

 

 

        Курс                                                                1  Семестр                                                          2 

        Несие саны                                                     2 

        ЕСТS бойынша несие саны                          4 

        Жалпы контакты сағат саны                       90    

       Соның ішінде: 

       Зертханалық сабақ                                        30 

       Жаттығу сабақ                                               15 

       СӨЖ                                                               45 

       ОСӨЖ                                                            15 

       ЕГЖ                                                                 2                                     

       Емтихан 

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы,   2016 ж.  

 

Syllabus  5В060200  –  Информатика  мамандығы  бойынша  жұмыстық  оқу 

жоспарының негізінде құрастырған: аға оқытушы Мажиев Ержан Мырзахметұлы. 

 

Syllabus «Аэроғарыштық техниканы басқару жүйелері» кафедрасының   1 маусым 2016 ж. отырысында талқыланып,  №12 хаттамамен   мақұлданды.          

                            

  

Кафедра меңгерушісі,  профессор                               М.К. Шимырбаев  

 

 Syllabus  «Аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар»  факультетінің 

оқу-әдістемелік  комиссиясының  28  маусым    2016ж.  отырысында  қаралып,  №6 

хаттамамен  бекітілген.   

 

                            

 


 

1. Оқытушы. 

Мажиев Ержан Мырзахметұлы –аға оқытушы, АТБЖ кафедрасы Д 410. 

Телефон 292–10–29 

 

2. Аудитория сабақтарын өткізу орны және уақыты оқу кестесіне сәйкес және ОСӨЖ  кеңесі  АжАТ  факультетінің  (Д409),  кафедраның  (Д410)  хабарландыру 

тақтайларында ілінеді. 

 

3. Пәннің сипаттамасы  

3.1 Пәннің мақсаты – конструкторлық графикалық ақпараттармен жұмыс істей 

алу  қаблеттілігін  және  жалпы  техникалық,  арнайы  пәндерді  жеңіл  меңгеру 

мақсатында.  

3.2  Пәннің  міндеті  –  графикалық  құжаттарды  орындау  теориясын  және 

ережелерін оқыту. 

 

  3.3 Пәннің қысқаша мазмұны  

Syllabus 5В060200 – «Информатика»  мамандығындағы студенттерді графикалық 

құжаттарды  орындауға  қажет  стандарттардың  талаптарымен  таныстыру  және 

оларды  оқи  алу  үшін  сызбаларды  тұрғызу  теориясы  қарастырылады. 

«Компьютерлік графика негіздері » пәнін аяқтағанда 

төмендегі түсініктер: 

● кеңістікегі елестету қаблетін логикалы байланыстыру; 

● компьютердің көмегі арқылы мүсіндердің көріністерін тұрғызу; 

● өлшеу және орналасу есептердің шығару жолдары; 

● Auto CAD жүйеде графикалық  -  конструкторлық құжаттарды даярлау болуы 

қажет. 


төмендегілерді білуі: 

● сызба және сұлба орындауда КҚБЖ қарастырылған стандартардың талаптары; 

● конструкторлық - графикалық  құжаттарды даярлау; 

● мамандық бойынша кездесетін тетіктердің бір-бірімен байланысын қажет. қолдана алу: 

● берілген кескін арқылы тетіктің формасын анықтай алу; 

● Auto CAD жүйесі арқылы әртүрлі геометриялық тұрғызулар және проекциялық 

сызбаларды орындау. 3.4  Соңғы  реквизиттер:  «Визуальды  бағдарламалау»,  «Компьютерлік 

модельдеу».  

 

4. Пәннің құрамы мен мазмұны 

4.1 Теориялық даярлық қарастырылмаған 

4.2 Практикалық даярлық     

4.2.1 Практикалық сабақтар 

4.2.2 Зертханалық сабақтар 

 

 

 


 

4.2.1 Практикалық сабақтар 

 

Апта 


Тақырып 

Әдебиет 


Проекциялау тәсілдері және олардың қасиеттері. Монж 

эпюрі. Нүктемен  түзудің кешенді сызбалары. Нүктенің 

координаталары. -1 сағат. 

Конспект 

Ә. 1,3 

Жазықтықтың кешенді сызбасы.Жалпы және дербес жағдай жазықтықтары -1 сағат. 

Конспект 

Ә. 1,3 

Ортогональ проекцияларды түрлендіру әдістері. Проекциялар жазықтықтарын алмастыру тәсілі. Өлшем 

есептері. – 1 сағат. 

Конспект 

Ә. 1,3 

Түрлендіру әдісімен өзара орналасу есептерін шығару. – 1 сағат. 

Конспект 

Ә. 1,3 

Кескіндер – көріністер, тіліктер және қималар. Негізгі , қосымша және жергілікті көріністер. – 1 сағат.  

Конспект 

Ә. 2, 3,4 

Кескіндер – көріністер, тіліктер және қималар. Қарапайым тіліктер, оның түрлері. – 1 сағат. 

Конспект 

Ә. 2, 3,4 

Кескіндер – көріністер, тіліктер және қималар. Күрделі тіліктер. Қималар. – 1 сағат. 

Конспект 

Ә. 2, 3,4 

Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер.Сызбаларда  ажырамайтын біріктірулерді кескіндеу мен белгілеу. 

 – 1 сағат.

 

Конспект Ә. 2, 3,4 

Ажырайтын біріктірулер.Бұрандалы  біріктірулер. Бұранданың жіктелуі. – 1 сағат.  

Конспект 

Ә. 2, 3,4 

10 


Бұрандалы  біріктірулер. Сызбаларда бұранданы және 

бұрандалы біріктірулерді шартты кескіндеу мен белгілеу. 

– 1 сағат. 

Конспект 

Ә. 2, 3,4 

11 


Аксонометриялық  проекциялар. Бұрмалану 

көрсеткіштері. – 1 сағат. 

Конспект 

Ә. 2, 3,4 

12 

Тікбұрышты  аксонометриялық  проекциялар. Тікбұрышты изометрия. Тікбұрышты диметрия. – 1 сағат. 

Конспект 

Ә. 2, 3,4 

13 


Бөлшектің тікбұрышты изометриялық проекциясын 

орындау. – 1 сағат. 

Конспект 

Ә. 2, 3,4 

14 

Техникалық құрылғылардың сұлбаларын орындаудың жалпы ережелері. – 1 сағат. 

Конспект 

Ә. 2,9 

15 


Электрлік принциптік сұлбаны орындау.Элементтер 

тізімі . – 1 сағат. 

Конспект 

Ә. 2,9  

    

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Зертханалық сабақтар 

 

Апта 


Тақырып 

Әдебиет 


AutoCAD жүйесінде сызбаларды орындаудың негіздері. 

Графикалық қарапайымдар.Объектілік байланыстырушы. 

Қабаттарды жасау. - 2 сағат. 

Конспект 

Ә. 5,8,10 

AutoCAD жүйесінде графикалық қарапайымдарды редакциялау . - 2 сағат. 

Конспект 

Ә. 5,8,11 

AutoCAD жүйесінде жазық бөлшектің сызбасын орындау. - 2 сағат. 

Конспект 

Ә. 5,12 

Өлшемдік стильді редакциялау және жазық бөлшектің өлшемдерін қою.- 2 сағат. 

Конспект 

Ә. 5,12 

AutoCAD жүйесінде типтік бөлшектің сызбасын орындау. - 2 сағат. 

Конспект 

Ә. 5,13 

Типтік бөлшектің өлшемдерін қою.Негізгі жазуды толтыру. - 2 сағат. 

Конспект 

Ә. 5,13 

Бекіту бөлшектері мен бұрандалы біріктірулердің шартты кескіндері бар сызбаны орындау . - 2 сағат.  

Конспект 

Ә. 5,7 

Бұрандамалы біріктірудің сызбасында өлшемдер қою. Сипаттізімді орындау. AutoCAD жүйесінде . - 2 сағат. 

Конспект 

Ә. 5,7 

AutoCAD жүйесінде үшөлшемді модельдеу және бөлшек - тің үшөлшемді моделінің негізінде оның екі өлшемді 

сызбаларын орындау. - 2 сағат. 

Конспект 

Ә. 5,6 

10 

Парақты компоновкалау шебері. - 2 сағат. Конспект 

Ә. 5,6 

11 

Бөлшектің екі көрінісі бойынша оның үшінші көрінісін тұрғызу. -2 сағат. 

Конспект 

Ә. 5,6 

12 


Құрама денелер көмегімен қатты денелік моделді жасау.  

- 2 сағат. 

Конспект 

Ә. 5,6 

13 

Үшөлшемді модельдеуде өлшемдер қою. - 2 сағат. Конспект 

Ә. 5,6 

14 

AutoCAD жүйесінде техникалық құрылғылардың принциптік  сұлбасын орындау. - 2 сағат. 

Конспект 

Ә.2,5,9 

15 


Электрлік  принциптік  сұлбаны орындау. Элементтер 

тізімі . - 2 сағат. 

Конспект 

Ә.2,5,9  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Графикалық жұмыс 

Студенттер семестрде 2 есептеу графикалық жұмысын орындаулары қажет.    

4.4 Студенттің өзіндік жұмысы 

4.4.1 Жаттығу сабақтардағы материалдарды қайталау.  

4.4.2 Жаттығу және зертханалық жұмыстарға дайындалу. 

4.4.3 Графикалық жұмыстарды орындау. 

4.4.4 Қарапайым геометриялық тұрғызулар: түйіндесулер, жанамалар, шеңберді   

тең бөліктерге бөлу, екінші ретті қисықтарды тұрғызу. 

4.4.5Төмендегі  стандарттарды  толықтырып  конспект  жазу;  МЕСТ  2.104-06. 

Негізгі  жазу. МЕСТ 2.301-68.Пішім. МЕСТ 2.302-68. Масштаб. МЕСТ 2.303-68.   

Сызықтар. МЕСТ 2.304-81. Сызба қарыптері. МЕСТ 2.305-08. Кескіндер-  

көріністер, тіліктер, қималар. МЕСТ 2.306-68. Тілік және қима орындағанда   

материалдарды сызықшалау. МЕСТ 2.307-11..Өлшем қою және ауытқу шегі.    

МЕСТ 2.311-68. Бұранданың кескіні.  МЕСТ 2.312-72. Пісіру жапсарының      

шартты кескіні және белгіленуі. МЕСТ 2.313-82. Ажырамайтын біріктіру-            

 

ЕГЖ№ 

 

Жұмыс тақырыбы   

Пішім  


Мерзімі 

апталап 


Ескерту 

беру  қабылдау 

1.1.  AutoCAD жүйесінде геометриялық тұрғызулар 

орындау. 

 

А4 


 

 Тапсырманы 

оқытушы 

береді. 


1.2  AutoCAD жүйесінде 

ажырамайтын біріктірумен 

біріктірілген бұйымның 

құрастыру сызбасын  

орындау. 

 

 А4 

  

 Тапсырманы 

оқытушы 


береді. 

1.3  Бөлшектің аксоно-

метриялық проекциясын 

және тілігін орындау. 

 

А4 


 

 Тапсырманы 

оқытушы 

береді. 


2.1  AutoCAD жүйесінде  

типтік бөлшектің сызбасын 

орындау. 

 

А4 


 

 10 

Тапсырманы 

оқытушы 

береді. 


2.2  AutoCAD жүйесінде 

үш өлшемді модельді 

тұрғызу. 

 

А3  

10 


 

12 


Тапсырманы 

  оқытушы           

береді. 

2.3 Техникалық құрылғы-

ның принциптік сұлбасын 

(қолмен және AutoCAD 

жүйесінде) орындау.   

бет А4 

 

12  

14 


Тапсырманы 

оқытушы   

береді. 


 

лердің шартты кескінделуі және белгіленуі. МЕСТ 2.315-79.Біріктіру тетіктердің 

шартты жеңілдетілген кескіні. 

 

5. Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

1.

 Ортогональды  проекциялау.  Ортогональды  проекциялаудың  қасиеттері. 

Монж  эпюрі.  Екі  проекциялар  жазықтықтар  жүесіндегі  нүкте.  Нүкте 

координаталары.  

2.

 Жалпы  жағдайдағы  кесіндінің  ортогональды  проекциялары.  Дербес 

түзулер және олардың проекциялары мен қасиеттері..  

3.

 

Сызбада жазықтықтың берілу тәсілдері. Дербес  жағдайдағы жазықтықтар және олардың қасиеттері.  

4.

 Берілген  үшбұрыштың  жазықтығында  жатқан  нүктенің  жетіспейтін 

проекциясын тұрғызуға мысал. 

5.

 

Проекциялар  жазықтықтарын  алмастыру  әдісі.  Жалпы  жағдайдағы кесіндінің,  үшбұрыштың,  жазық  бұрыштың  нақты  шамаларын  анықтауға 

мысалдар.  

6.

 

Жазық  параллель  жылжыту  әдісі.  Жалпы  жағдайдағы  түзудің  нақты шамасын анықтауға мысал. 

7.

 Негізгі  орналасу  есептері:  Нүктелердің,  нүктемен  түзудің,түзулердің, 

нүкте  мен  жазықтықтың,  түзу  мен  жазықтықтың  және  жазықтықтардың  өзара 

орналасулары. 

8.

 Беттер  және  олардың  жасалуы.  Сызықтық  және  сызықтық  емес  беттер. 

Цилиндрлік,  конустық  беттер.  Дөңгелек  цилиндр,  дөңгелек  конус.  Дөңгелек 

цилиндрдің  (дөңгелек  конустың)  бетіндегі  нүктенің  жетіспейтін  проекциясын 

анықтауға мысал.  

9.

 

Жақты беттер. Пирамидалық және призмалық беттер. Көпжақтар. Призма. Пирамида. Призманың (пирамиданың) бір жағында жатқан нүктенің жетіспейтін 

проекциясын тұрғызуға мысал. 

10.

 

Айналу  беттері.  Тор,  сфера,  айналу  эллипсоиды.  Цилиндр,  конус. Цилиндрдің  (конустың,  сфераның)  бетінде  жатқан  нүктенің  жетіспейтін 

проекциясын тұрғызуға мысал.  

11.

 

Аксонометриялық проекциялар. 

Осьтер 


бойынша 

бұрмалану 

коэффициенттері. Изометрия, диметрия, триметрия. Тік бұрышты изометрия. Тік 

бұрышты изометрияны және диметрия тұрғызуға мысалдар.  

12.

 

МЕСТ  2.104-68.  Негізгі  жазу.МЕСТ  2.301-68.  Пішімдер.МЕСТ  2.302–68. Масштабтар.  

МЕСТ  2.303–68.  Сызықтардың  түрлері.МЕСТ  2.304–84.    Сызба  қарыптері. 

МЕСТ  2.306-68.  Тілік  және  қима  орындағанда  материалдарды  сызықшалау, 

МЕСТ 2.307–68. Өлшемдерді  түсіру ережелері.  

13.

 

Түйіндестірулер.  Шеңберге  жанама  тұрғызуға,  екі  түзудің  радиусы берілген  доғамен  түйіндесуін  тұрғызуға,  екі  шеңбердің  радиусы  берілген 

доғамен түйіндесуін тұрғызуға мысалдар. Екінші ретті қисықтарды тұрғызу. 

14.

 

МЕСТ 2.305–84.  Кескіндер: көріністер, тіліктер, қималар.  15.

 

Негізгі, қосымша және жергілікті көріністер.  16.

 

Тіліктер. Қарапайым тіліктер. Қарапайым тіліктердің түрлері.   

17.


 

Күрделі тілік және оның түрлері.  

18.

 

Қималар. Шығарылған және беттестірілген қималар.  19.

 

Ажырамайтын  біріктірулер.  МЕСТ  2.312–72.    Пісірмелі  біріктірулердің түрлері. Пісірмелі біріктірулерді кескіндеу және белгілеу ережелері. 

20.


 

Ажырамайтын  біріктірулердің  түрлері:  дәңекерлік,    желімдік  және 

тойтармалы біріктірулерді кескіндеу және белгілеу ережелері. МЕСТ 2.313–82.   

21.


 

Ажырайтын  біріктірулер.  Ажырайтын  біріктірулердің  түрлері.  Бұранда. 

Бұрандалардың профиль түріне, кіріс санына, бағытына, пайдалану қажеттілігіне 

байланысты бөлінуі.  

22.

 

Бұранда.  Бұранданың  негізгі  параметрлері:  профилі,  сыртқы  және  ішкі диаметрі,  қадамы,  жүрісі.    Бұранда  параметрлерін  оның  шартты  әріптік-санды 

белгілеуін көрсету.  

23.

 

Стандарттық метрикалық бұранда, оның шартты белгіленуі.  24.

 

Құбырлық цилиндрлік бұранда, оның шартты белгіленуі.  25.

 

Трапециялы бұрандалар, олардың шартты белгіленуі. 26.

 

МЕСТ  2.311–68  .    Сырық    үстіндегі  және  тесіктегібұранданың  шартты кескінделуі және белгіленуі.  

27.


 

Бұрандамалы  біріктіру  құрамына  кіретін  тетікбөлшектер.  Бұрандамалар, 

сомындар, тығырықтар және олардың стандарттық  шартты белгіленуі.  

28.


 

МЕСТ 2.315–79.  Бұрандамалы біріктірудің ықшамдап кескіндеу ережелері.  

29.

 

Сұлба, сұлба элементі, байланыс сызығы. Сұлбалардың түрлері мен типтері. Сұлба коды. 

30.


 

Сұлбалар  орындаудың  жалпы  ережелері.  Сұлба  элементтерінің  шартты 

графикалық  белгілеулері.  Сұлба  элементтерінің  әріптік-сандық  белгілеулері. 

Элементтер тізімі. 

31.

 

AutoCAD жүйесіндегі графикалық примитивтер.  32.

 

AutoCAD жүйесіндегі объектілік байланыстар.  33.

 

AutoCAD жүйесіндегі редакциялау командалары.  34.

 

AutoCAD жүйесінде өлшемдерді түсіру. Өлшемдік стильді орнату. 35.

 

AutoCAD  жүйесінде қабаттарды және сызықтар түрлерін орнату.   36.

 

AutoCAD  жүйесіндегі  үшөлшемді  графикалық  примитивтер.  Үшөлшемді модельдерді редакциялау командалары.  

 

    6. Студенттердің жетістіктерін бағалау ақпараты 

    6.1 Бағалау жүйесі 

Кредитті  технологияда  студенттің  жетістігі  курстың  бағдарламасы  бойынша 

қортынды баға шкала арқылы анықталады (кесте). 

       Кесте 1 

    Әріптік 

Эквивалент  

 

 

Балмен Рейтинг бал     

   (%-бен ) 

 

 

       Традициялық баға   

        А 

4,0 

        95- 100 Үздік 

        А- 

3,67 

          90-94 Үздік 

        В+ 

3,33 

           85-89 Жақсы 

        В 

3,0 

           80-84 Жақсы 

 

        В- 

2,67 

           75-79 Жақсы 

        С+ 

2,33 

           70-74 Қанағатты 

        С 

2,0 

           65-69 Қанағатты 

        С- 

1,67 

           60-64 Қанағатты 

        D+ 

1,33 

           55-59 Қанағатты 

        D 

1,0 

           50-54 Қанағатты 

        F 

             0-49 Қанағатсыз 

 

Жіберу  рейтінгі  семестр  бойы  жиналады.  Әрбір  оқу  түрі  100  балл  шкаламен бағаланып,  жіберу  рейтінгіе,  2  кестеге  сәйкес,  салмақты  коэффициент  болып 

қосылады. 

 Кесте 2.   Жіберу рейтінгі. Жұмыс түрінің мағынасы 

                      Параметр 

Салмақты коэффициент 

Зертханалық жұмысты орындау  

0,3 

Графикалық жұмыс 0,4 

Аралық аттестация  

2х0,1 

Практикалық сабаққа қатысу   0,1 

Жіберу рейтінгінің барлығы (ЖР) 

1,0 

 

Жиынды бағаны анықтау  Ж = 0,6ЖР+0,4Е, 

қайда Е – емтихан бағасы.  

    6.2 Бағалау саясаты 

Жоғары  балл  берілген  графикалық  жұмыстарды  тұрақты  мерзімінде  сапалы 

орындалғанда  қойылады.  Бағалау  балы  өткен  тақырыптардан  не  орындалған 

графикалық жұмыстардан сұрақ ретінде бағаланады. 

 

    


6.3 Аударма жағдайда университет студентердің білімін бағалау 

Аударма  білімді  бағалау  бал-рейтинг  әріп  жүйеде 

ECTS  (Европейская  система 

трансферта перевода и накопления кредитов) және Қазақстан Республикасында3 

және 4 кесте арқылы жүзеге асырылады. 

Кесте3 « ECTS» бал-рейтинг әріп жүйеде аударма бағалау Қазақстанда

  

  «ECTS» 

бағалау 


 

Әріптік 


жүйеде 

бағалау 


 

Санды 


эквивалент 

бал 


 

Мазмұны 
 

Традициялық бағалау  

А 

А 4,0 

100 


Үздік 

В 

В+ 3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 3,0 

80 


С 

2,0 65 

Қанағатты 1,0 50 

FX, F 
Қанағатсыз 

       


 

    Кесте4  Қазақстандағы бал-рейтинг әріп жүйедегі бағалау

 

« ECTS»  

Әріптік 


жүйеде 

бағалау 

Санды 

эквивалент бал 

 

Мазмұны 
 

Традициялық бағалау  

 

 «ECTS» бағалау 

 

А 4,0 

95-100 


Үздік 

А 

А- 3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағатты 

С 

2,0 


65-69 

Қанағатты 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағатты 

0-49 

Қанағатсыз 

FX, F 

7 Курстың саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және жібермеу

- оқытушыны мұқият тыңдап,сабақта белсенділік көрсету; 

- әртүрлі жағдайлармен жіберілген сабақтарды дер кезінде орындау қажет; 

- графикалық жұмыстарды уақытында тапсыру; 

- кітапханада не үйде тұрақты сабақ оқу.  

8 Академиялық этика:  

тәртіптілік; 

- тәрбиелілік; 

- кішіпейілдік; 

- шыншылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда ұялы телефон сөндірулі. 

Келеңсіз жағдайда топ студенттерімен және эдвайзердің қатысуымен ашық түрде 

талқыланып, шешілмеген жағдайда деканатқа хабарлау қажет. 

 

9 Әдебиеттер тізімі  

Негізгі: 

1.Дінасылов  А.Д.,Мажиев  Е.М.  Компьютерлік  сызу  және  3-D  модельдеу 

негіздері. Дәрістер конспектісі. - Алматы: АЭжБУ, 2012. – 31 б. 

2.Дінасылов  А.  Д.,  Яхъяев  Э.  А.,  Мажиев  Е.  М.  «Конструкторлық  құжаттарды 

орындаудың жалпы ережелері». Оқу құралы. Алматы: АЭжБУ, 2016. 

3.  Нәби  Ы.А.  Сызба  геометрия  және  инженерлік  графика.  -  Алматы:  Мектеп, 

2005.  

4.Жаңабаев  Ж.  Инженерлік  және    компьютерлік  графика.  -  Алматы:  Мектеп, 2005. 

5.Нәби Ы.А. Компьютерлік графика негіздері. - Алматы: Бастау, 2009.  

Қосымша:  

6.Дінасылов  А.Д.,  Балбаев  Ғ.Қ.  Инженерлік  және  компьютерлік  графика. 

AutoCAD  жүйесінде  үшөлшемді  модельдеу.  Студенттердің  өз  бетімен 

орындайтын жұмысқа әдістемелік нұсқаулар. - Алматы: АЭжБИ, 2005. 

7. А.Д. Дінасылов, Р.Қ.Қойлыбаева., Е.М.Мажиев., Компьютерлік сызу және 3D 

модельдеу  негіздері.Бұрандамамен  біріктіру  сызбасын  орындау.  Барлық  оқу 

түрлерінің  студенттері  үшін  зертханалық  жұмысты  орындауға  арналған 

әдістемелік нұсқау.Алматы: АЭжБУ, 2011. –19 б. 

8.Динасылов  А.Д.,  Тойбаев  С.Н.  Инженерлік  және  компьютерлік  графика. 

AutoCAD компьютерлік жүйесіне кіріспе. Оқу құралы. - Алматы: АЭжБИ, 2007. 

– 90 б. 


9.Дінасылов  А.Д.,  Шыңғысов  Б.Т.  Компьютерлік  сызу  және  3D  модельдеу 

негіздері.  AutoCAD  жүйесінде  техникалық  құрылғының  принциптік  сұлбасын 

орындау.  Барлық  мамандықтарға  зертханалық  жұмысты  орындауға  арналған 

әдістемелік нұсқау.Алматы: АЭжБУ, 2012. –26 б. 

10.Динасылов  А.Д.,  Балбаев  Г.К.  Основы  компьютерного  черчения  и  3D 

моделирования.  Отработка  приемов  работы  с  графическими  примитивами  в 

системе  AutoCAD.  Методические  указания  к  лабораторной  работе.  –  Алматы, 

АУЭС, 2011. 

11.Динасылов  А.Д.,  Койлыбаева  Р.К.  Основы  компьютерного  черчения  и  3D 

моделирования.  Отработка  приемов  работы  с  командами  редактирования  и 

оформления  чертежей  в  системе  AutoCAD.  Методические  указания  к 

лабораторной работе. – Алматы, АУЭС, 2013. 

12.Динасылов  А.Д.  Инженерная  и  машинная  графика.  Выполнение  чертежа 

плоской  детали  в  системе  AutoCAD.  Методические  указания  к  лабораторной 

работе  (для  студентов  и  всех  форм  обучения  всех  специальностей).  -  Алматы: 

АИЭС, 2003. 

13.Динасылов  А.Д.  Инженерная  и  машинная  графика.  Выполнение  чертежа 

типовой  детали  в  системе  AutoCAD.  Методические  указания  к  лабораторной 

работе и семестровым заданиям (для студентов всех специальностей). - Алматы: 

АИЭС, 2001. 

 

  

Каталог: student -> sillabus -> suat kz
sillabus -> IYate 7202 –«Жылутехнологиясындағы шет тілі» мамандығы бойынша докторанттардың 6D071700 мамандығына арналған
sillabus -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
sillabus -> Бекітемін ээф деканы
sillabus -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
sillabus -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
suat kz -> аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж. 5В074600 – «Ғарыштық техника және технологиялар»
suat kz -> Казахстан Республикасының Ғылым және Білім Министрлігі
suat kz -> Hpe 1210 Инженерлік және компьютерлік графика
suat kz -> Inf1209 «Инженерлік және компьютерлік графика» пәнінің

жүктеу 250.69 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет