Иман облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата01.05.2017
өлшемі1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

14- 15

иман

ОБЛЫСТЫҚ ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ

www.oraloniri.kz

Бейсенбі,

14 мамыр 2015 жыл

№56 (20137)

+ 16 

0

С

+ 10 

0

С

Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған

oral_oniri@inbox.ru

Орал өңіріжеңіС – 70

жеңіС – 70

адаСҚандар

жанҚиярЛЫҚ  

ерЛік  пен  

жанкешТі 

еңБекТің жеңіСі!

9

10

Анам    үйге  көрші  әжелерді  қонаққа 

шақырды.  Менің  сыңарым  Нұрасыл  екеу- 

міз  оларды  қарсы  алып,  зыр  жүгіріп, 

қолдарына  су  құйып,  батиқасын  алдық. 

Әжелер  әңгіме-дүкен  құрды,  ұзақ  өмір- 

лерінде  көрген  қиыншылықтарын  да,  қы- 

зықтарын  да  әңгіме  қылысты

.

пОЛяк  ҚЫзЫна 

ғашЫҚ   БОЛған 

Жеңістің  жетпісінші  көктемі Бәрекелді!

   Үш  бірдей  бас  жүлде  «Қыз  Жібекте»! «майра» продю-

серлік ор- 

талығының 

ұйымдастыруы- 

мен алматы 

қаласында мәре- 

ге жеткен 

республикалық 

«Самға, жұлдыз!» 

балалар мен 

жасөспірімдер 

байқауында 

Қазталов ауданы 

жалпақтал ауылы-

нан барған «Қыз 

жібек» ансамблі үш 

бірдей бас жүлдені 

еншіледі.

Ансамбль жетекшісі, «Ерен еңбегі үшін» 

медалінің  иегері  Баян  Қабиеваның  ай-

туынша, «Қыз Жібек» термешілер ансамблі 

«Домбырамен ән салу» аталымынан, жеке 

орындаушылар  арасында  жоғары  топтан 

Әмина  Ғайнединова,  орта  топтан  Мөлдір 

Нұғманова  бас  жүлдені  жеңіп  алса,  Ве-

нера  Асқарова  бірінші  орынға  көтерілді. 

Батысқазақстандық  балғын  өнерпаздар  

эстрада және «Домбырамен ән салу» ата-

лымы  бойынша  сынға  түсті.  «Қыз  Жібек»  ан-

самблі «Естайдың термесі», Кененнің «Ой, 

жайлау», татар халық әні «Ай былбылым», 

А.  Новиковтың  «Смуглянка»,  А.  Болтанов- 

тың  «Тәуелсіз  елім  жасасын!»  әндерін 

орындап,  көпшілік  қошеметіне  бөленді. 

Сондай-ақ  жалпақталдық  жас  әншілер 

«Құмар  термесі»,  халық  әні  «Балжан-ай», 

«Желкілдек»,  Ғ.  Құрманғалиевтің  «Әнші  

даусы» сынды туындыларды орындап, ал-

дарына жан салмады.

Қазақконцертте  өткен,  осымен  үшінші 

рет  ұйымдастырылып  отырған  атал-

мыш  байқауға  республиканың  түкпір-

түкпірінен  жүзден  астам  өнерлі  балалар 

қатысты.  Оларға  «Майра»  продюсерлік 

орталығының  директоры,  ҚР  еңбек  сіңір- 

ген  әртісі  Майра  Ілиясова,  белгілі  әнші, 

актриса  Меруерт  Түсіпбаева,  «Жігіттер» 

квартетінің продюсері Ерғали Әбдіраймов 

сынды өнер майталмандары төрелік етті. жеңіС – 70

12-13

2

oral_oniri@inbox.ru

АҚПАРАТ

 Бейсенбі,  14 мамыр 2015 жылҚазақстан  Республикасының  мем- 

лекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа  қарсы  іс-қимыл  агенттігінің  облыс  бойынша  департа-

мент басшысының орынбасары – Тәртіптік кеңес төрағасы Н. Сүйін-

баев  Ұлы  Отан  соғысы  Жеңісінің  70  жылдығы  мерекесі  қарсаңын- 

да  соғыс  және  тыл  ардагерлері  Х.  Әминов,  З.  Батанова  және  А.  Бі- 

рімжаровты  үйлеріне  барып  мерекемен  құттықтады.  Ардагерлер- 

ге «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 70 жыл» 

мерекелік  медальды  табыстады. 

«Қан құйлы соғыста елімізді жаудан қорғап, кеудесін оққа тосқан 

аға  ұрпақтың  ерлігі  ешқашан  ұмытылмайды»,  –  деген  Н.  Сүйінбаев 

оларға игі тілектерін жеткізді.

Ұлы  Жеңіс  күні  қарсаңында  Орал  қалалық    ішкі  істер  бас-

қармасының  ғимаратында    соғыс  және  тыл  ардагерлерінің  қа-

тысуымен  ескерткіш  тақта  салтанатты  түрде  ашылды. 

Шараға  Ұлы  Отан  соғысының  және  ішкі  істер  органының  арда-

герлері  Ғабделқайыр  Қуаншалиев,  Қаби  Сәрсенғалиев,    тыл  арда-

гері  Анатолий  Зотов  қатысып,  жеке  құраммен  болған  кездесуде 

жорық  жолдары,  қиындықтарды  бірге  бөліскен  замандастары  мен 

қаруластары  жайында  әңгімелеп  берді.

P

БҚО жастар саясаты мәселелері басқармасының  қолда-

уымен «Серпін» жастар қоғамдық бірлестігі  облыстық  

техникалық және кәсіптік білім беретін арнаулы орта 

оқу орындарының студенттері арасында бозбала мен 

бойжеткен байқауын  ұйымдастырды.

Бозбала мен бойжеткен Ж

астардың  бойына  әде-

мілік  пен  сыпайылық 

қасиеттерді  ұялатып, 

ұлттық  өнерді    насихаттау  мақса-

тында  өткен  додаға  тоғыз  жұп 

қатысты.  Байқаудың  бірінші  кезе- 

ңі Ж. Досмұхамедов атындағы пе- 

дагогикалық колледжде өтіп, үміт- 

керлер  «Мамандығым  -  мақтаны-

шым»  тақырыбы бойынша таңда- 

ған мамандықтарының қыр-сыры-

мен  таныстырды.  Екінші  айналы- 

мында  жігіттер  қол  күресінен  сы- 

налып,  пневматикалық  мылтық 

атса,    қыздар  тоқыма  тоқып,  ою 

ойды.  Байқаудың  Орал  газ,  мұ-

най  және  салалық  технологиялар 

колледжінде  өткен  екінші  кезе- 

М

айдангерлер  мамыр- 

дың  6-сы  күні  «Эйр 

Астана»  әуекомпания-

сының  ұшағымен  Орал  әуежайы-

нан аттанған болатын. Теледидар-

дан  тамашалау  бір  бөлек  те, 

көзбен  көру  бір  басқа.  Өңіріміз- 

ден  аттанған  делегаттардың  ара-

сында  Елбасымыздың  қолынан 

«Құрмет» орденін алған ҰОС арда-

гері,  жерлесіміз  Мінжан  Абдрах-

манов та бар. Осы сапардан орал- 

ған  Жеңіс  сарбаздарын  оркестр 

мен  дің  үнімен  қарсылап,  әскери 

үлгіде киінген қыздар гүл шоқтарын 

ұсынды. Осындай құрметке куә бол-

ған  ардагерлер  өңір  басшылығы- 

на  ризашылықтарын  білдірді. 

–  Ардагерлер-

дің  басын  қосқан 

ұлы мерекені ерек-

ше  сезіммен 

қабылда-


дық. Біз се- 

кілді  май-

дангерлер-

ге  деген 

қамқорлық 

пен  ұйымдастырушылардың  құр- 

метін  жоғары  бағалаймыз.  Елор-

дамызда  өткен  салтанатты  ше-

Астанадағы 

шеРуді  ТАмАшАлАП  оРАлдыҰлы жеңістің 70 

жылдығына орай астана 

қаласында болған сал- 

танатты шеруді тамаша- 

лап қайтқан 17 ҰОС ар-

дагерлерін өткен жексен- 

бі күні облыс әкімі н. ноғаев 

бастаған топ ықылас-іл-

типатпен қарсы алды.  

руді  тамашалап  қайтқаныма  қуа-

ныштымын,  –  деді  ҰОС  ардагері 

Ибат Абдулов.

–  Ең есте қа-

ларлық  сәт,  ол 

Президентіміз 

Н. Назарбаевтың 

қ а т ы с у ы м е н 

болған  салта-

натты концерт 

еді. Елімізге та- 

нымал  сахна 

ш е б е р л е р і 

өнер  көрсетіп, 

көңілімізді кө- 

теріп  тастады.  Кейін  салтанатты 

шеруді тамашалап, қазіргі заманға 

сай  әскери  техникаларды  көріп 

қуанып  қалдық,  –  деді  ҰОС    арда-

гері Иван Гапич.

Салтанатты  шеруді  тамашалап 

келген  ардагерлерге  «Атриум» 

сауда  үйінің  дәмханасында  дас-

тарқан жайылып, қарсылау рәсімі 

емен-жарқын  әңгімеге  ұласты. 

Осынау  мереке  күндері  ҰОС-ның 

ардагері  Николай  Ветровқа  со- 

нау  алыстағы  Моңғолияның  Қор- 

ғаныс  министрлігінен  медаль  ке- 

ліп,  иесін  «күтуде»  еді.  Облыс  әкі-

мі  Н.  Ноғаев  аталмыш  медальді  

Н.  Ветровқа  салтанатты  жағдайда 

табыс етті. Темірболат 

ТОҚМАМБЕТОВ 

P

ңінде  үміткерлер  өздерін  таныс- тырып,  өнерлерін  көрсетті.  Бай-

қау  нәтижесі  бойынша  I  орынды 

Ж.  Досмұхамедов  атындағы  педа-

гогикалық    колледжінің  намысын 

қорғаған  Ақниет  Қайырғалиев  пен 

Назгүл  Ерболатова  иемденсе,  II  орын- 

 ды  Орал  ақпараттық  технология-

лар колледжінің студенттері Жан-

дарбек  Ихсанғалиев  пен  Бану 

Сайлауова,  III  орынды  Орал  гу-

манитарлық-техникалық  коллед- 

жінің  студенттері  Жанкелді  Жа-

рылғасын  мен  Гүлназ  Ізмұханова  

жеңіп  алды.

Байқаудың жеңімпаз-жүлдегер-

лері бағалы  сыйлықтармен  мара-

патталды.

Гүлсезім  БИЯШЕВА

А

удан  көркемөнерпазда-

рының  «Желбіре,  Жеңіс 

жалауы!» атты мерекелік 

сазды  бағдарламасы  көпшілік  на- 

зарына  ұсынылып,  соғыс  жыл-

дарындағы  әндерге  қоса,  Отан, 

туған  жер  тақырыбындағы  әсем 

әуендер дала төсін тербеді.

Ұлы  Отан  соғысындағы  Жеңіс- 

тің  70  жылдығына  орай  ұйымдас-

тырылған  өнер  фестиваліне  қа-

тысушы  ауылдық  округтер  мен 

мекеме-ұжымдар  арнайы  алғыс- 

х

 

аттармен  марапатталды.Ат  бәйгесінің  жүргізушісі  Қуа-

ныштың  (Дүйсенғалиев)  қоңыр 

даусы  қоңыраулы  тұлпарларды  

лек-легімен бәйгеге қосты.

Ат  шабатын  айналымның  ұзақ-

тығы  25  шақырымды  құрады.  Жа-

рыс  алаңы  жанкүйерлерге  анық 

көрініп-ақ тұрды.

Сегіз айналымнан тұратын ала-

Ат  шауып,  палуан  күрестіҚаратөбе ауданының 

орталығында да Ұлы же- 

ңістің 70 жылдық мере-

кесіне арналған той 

дүбірлеп өтті.

ман  бәйгеге  аудан  аумағынан  ба-

бы келіскен 9 жүйрік қосылды.

Мәреге  бірінші  болып  қоскөл- 

дік  атбегі  Азамат  Әлжанның  То-

рыаты  келді.  Шабандозы  Бекзат 

Амангереев.  Осылайша  ат  иесі  

А.  Әлжанға  басты  сыйлық  темір 

тұлпардың  кілтін  аудан  басшысы 

Асхат Шахаров табыс етті.  

Екінші  орынды  атбегі  Самал- 

бек  Жаймаштың  (Сулыкөл  ауыл- 

дық  округі)  Ақтанауы,  үшінші  орын-

ды  Мұхамбетжан  Жомартовтың 

(Сулыкөл  ауылдық  округі)  Ақба-

қайы  иеленді.  ІІ  орын  иесі  түрлі 

түсті  теледидар,  ІІІ  орын  иесі  то-

ңазытқыш сыйлығына ие болды.

Шара  аясында  қазақша  күрес, 

қой көтеру, бөренеге өрмелеу жа-

рысы ұйымдастырылды.

Ертай БИМҰХАНОВ,

Қаратөбе ауданы

Шараға  соғыс  ардагері  Қалам 

Сүйіншәлиев,  тыл  ардагерлері 

Мерует  Жолдықайырова  мен  Ма- 

рия  Фартушина  қатысып,  Ұлы  

Отан  соғысы  жылдарын  көздері- 

не жас ала отырып еске түсірді. 

Ұлы  Отан  соғысы  ұрпақтар 

жадында  мәңгілік  сақталып,  жыл 

м. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің ғылыми кітапханасында «ер есімі – ел 

есінде» атты  соғыс және тыл ардагерлерімен әдеби 

музыкалық кездесу кеш ұйымдастырылған болатын. 

Кітапханадағы  кездесу

өткен  сайын  ерлердің  ерлігі  та-

рихта  қалың  парақтармен  толыса 

бермек.

Т. АЛИМБЕКИРОВА,

БҚМУ кітапханасының 

директоры

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 

70  жылдығы  мейрамына  орай  ау-

дан  орталығындағы  Өлеңті  ауы-

лында ескерткіш тақта ашылды. 

Өлеңті  ауылындағы  әлеуметтік 

қызметтер орталығының ауласын-

да  орналасқан  ескерткіш  тақтада 

Ұлы Отан соғысына қатысқан ауыл 

Ескерткіш  тақта  ашылды

ардагерлерінің есімдері  жазылған. 

Тақтаның  салтанатты  ашылуын 

аудан  әкімі  Абат  Шыныбеков  пен 

еңбек  ардагері  Жауарбек  Алагөзов 

жүргізді.  Кейін  ауыл  тұрғындары 

гүл шоқтарын қойды. Бауыржан ШЕРіМ,

Сырым ауданы

Бейсенбі,  14  мамыр 2015 жыл

3

oral_oniri@inbox.ruнұРлы жол

Қазақстан 

Республикасының 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев-

тың  мемлекеттің  алдағы  өмірін, 

келешегін  айқындайтын  «Нұрлы 

жол – болашаққа бастар жол» Жол-

дауын  кеңінен  насихаттау,  өнер 

арқылы  ел  жастарының  бойын-

дағы  патриоттық  құндылықтарды 

нығайтуға  ықпал  ету  мақсатында 

«Жасай  бер,  мәңгі  Қазақстаным!» 

атты акция-концерт өткізілді. 

Биылғы  жыл  елімізге  айтулы 

оқиғалар  –  Қазақ  хандығының  

550 жылдығы, Қазақстан халқы Ас-

самблеясы  жылы  мен  Қазақстан 

Республикасы  Конституциясының 

20  жылдығы,  Ұлы  Жеңістің  70 

жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. 

Осы  маңызды  оқиғаларды  атап 

өте отырып, мәдениет саласының 

барша  қызметкерлері  егеменді 

еліміздің  гүлденуі  жолында  аян- 

бай атсалысып, еңбек етіп келеді.

Өткен  жылдың  соңғы  айла-

ры  мен  осы  жылдың  алғашқы  екі 

айында  көптеген  мәдени-көпші-

лік шара ұйымдастырылды. Ескен-

дір  Хасанғалиев  әндерін  орын-

даушылардың  VII  халықаралық 

«Атамекен»  ән  фестивалі,  «Арман 

жырым – Ақ Жайық» атты респуб-

ликалық  ақындар  айтысы,  Аста-

на,  Алматы,  Атырау  қалаларында, 

облыс және аудан орталықтарын-

да  Қазақстан  Республикасының 

еңбек  сіңірген  қайраткері,  «Құр- 

 мет» орденінің және халықаралық 

«Алаш» әдеби сыйлығының иегері, 

ақын  Ақұштап  Бақтыгерееваның 

«Жайықтан  ұшқан  аққу-жыр»  ат-

ты  шығармашылық  кеші  өткізілді. 

Республикалық  деңгейдегі  мәні 

бар бұл шаралар көрермендердің 

көңілінен шығып, халықтың ыстық 

ықыласымен  бағаланды.  Бұл  ша-

ралар  егемендігіміздің  алтын  қа- 

 зығы  –  елдік,  бірлік  жолында  жә-

не  мемлекетіміздің  болашағы 

баянды,  ертеңі  кемел  болуы  үшін 

халыққа қалтқысыз қызмет жасау-

дың ерекше үлгісі болды.

Сонымен  қатар  «Ауғанның  от-

жалыны»  атты  патриоттық  әндер, 

«Ғасырлар үні» атты фольклорлық 

ансамбльдердің,  «Туған  жер,  сені 

Жарқын  болашаққа  

жолашар

Облыста 765 мемлекеттік мәдениет 

ұйымы жұмыс жасайды. мәдениет саласы 

қызметкерлері елбасының жолдауында 

айтылған міндеттерді орындауға жұмыла 

кірісіп, барлық мәдениет мекемелерінде 

жолдау талқыланып, бірауыздан қолдау 

тапты. жолдаудың «нұрлы жол» деп 

аталуының өзі бақытты болашағымызға 

бағыт сілтеп тұрғандай әсер қалдырады.

қосам әуеніме» атты әуесқой ком-

позиторлардың  облыстық  бай-

қауларымен  қатар  «Халықтық» 

театрлардың фестивалі және «Қай-

ран ерлер, қаһарман ардагерлер» 

атты  облыстық  фестиваль,  хор 

ұжымдары  мен  вокалдық  топтар 

арасында  «Елім  менің»  облыстық 

байқауы  жастарды  патриот  болу-

ға, өз Отанын шын жүректен сүю-

ге,  өзіне  және  өз  халқына  сеніп, 

қоғамға  қызмет  етуге  тәрбиелеу 

арқылы  ұрпаққа  ұлағат  болары 

анық. 

Астана  қаласында  Батыс  Қа-зақстан облысының мәдениет күн- 

 дері  өтті,  әдеттегі  қалыптан  тыс 

Конгресс-холда  қазақ  драма  те-

атры  Иран  Ғайыптың  «Мәңгілік 

елдің  Алтын  Адамы»  спектаклін 

сахналады.  Бірлікке,  ынтымаққа 

баулитын  қойылымға  елордалық 

көрермен  жоғары  бағасын  бер-

ді.  Қойылымға  ҚР  Еңбек  ері,  ҚР 

Халық  жазушысы,  ҚР  Мемлекет-

тік  сыйлығының  лауреаты  Әбіш 

Кекілбаев,  ҚР  Мемлекеттік  сый-

лығының  лауреаты  Несіпбек  Ай- 

тов қатысып, ізгі тілектерін жеткіз-

ді.

Бұдан  басқа  М.  Горький  атын-дағы  орыс  драма  театрының  сах- 

насында  А.  Островский  атындағы 

облыстық драма театрының труп-

пасы В. Шекспирдің «Двенадцатая 

ночь»,  Т.  Габбенің  «Город  масте-

ров»  қойылымдарын  көрсетіп,  өз 

шеберліктерімен  халық  жадында 

жатталып қалды.

Облыстық қазақ драма театры-

ның жанынан Жастар театры ашы-

лып, өзінің алғашқы шымылдығын 

Қанат  Жүнісовтің  «Алғашқы  ма-

хаббат»  атты  комедиясымен  аш-

қан  болатын.  Бұл  жалынға  толы 

жастық  жігерлері  бар  студенттер 

мен  жастардың  қоғамға  қызмет 

етулерінің  лайықты  көрінісі  деуге 

болады.


Биылғы  жылы  Қазақстан  халқы 

Ассамблеясының құрылғанына 20 

жыл  толып,  «Бейбітшілік  пен  ке- 

лісімнің  жол  картасы»  мегажоба-

сы  республикалық  деңгейде  ме-

рекеленуде.  «20  қайырымды  іс», 

«Мың бала», «Менің Қазақстаным», 

«Өз  мамандығымды  мақтан  тұта-

мын»,  «Шаңырақ»  атты  республи-

калық  және  облыстық  байқаулар  

Е.  Хасанғалиевтің  «Атамекен»  әні-

мен қорытындыланды. 

Тарихи  кезеңдерді  өскелең  ұр-

паққа  ұғындыра  отырып,  халық 

арасында  кеңінен  насихаттау,  қа- 

зақ  елі,  жері  туралы  ұлтжанды-

лық,  туған  жерге,  Отанға  деген 

сүйіспеншілік  рухын  көтеру  мақ-

сатында  Ауған  соғысы  ардагер- 

лері  ұйымдарының  “Қазақстан  ар-

дагерлер”  қауымдастығы  төраға-

сы, ҚР Парламенті Мәжілісінің де- 

 путаты Бақытбек Смағұлмен «Жас-

тығын  жалын  шарпығандар»  ат-

ты  кездесу  кеші  өтті.  Шараға  Ке- 

 ңес  Одағының  Батыры,  Ауған  со-

ғысы  ардагерлері  ұйымдарының 

“Қазақстан  ардагерлері”  қауым-

дастығы  төрағасының  орынбаса-

ры Николай Иванович Кремениш, 

ҚР  Елтаңбасы  авторының  бірі  

Мәлібек  Жандарбек  қатысқаны 

үлкен мәртебе болды. 

Батыс  Қазақстан  облысы  бо-

йынша  «Ұлы  Жеңістің  70  жылды-

ғына  –  70  ізгілікті  іс»  атты  шара 

бастау  алды.  Акцияны  өткізудегі 

басты  мақсат  ұрпақ  тағдырын  ой-

лаған  асылдың  сынығындай  ар-

дагерлерімізге  әр  уақытта  құрмет 

көрсету,  олардың  ерлік  істерін 

кейінгі ұрпаққа үлгі ету болды.

Қазақстан  халқы  Ассамблеясы-

ның  жылы,  Ұлы  Жеңістің  70  жыл-

дығына арналған «70 жылдыққа –  

70  ізгілікті  іс»  шарасы  аясында 

мәдениет  саласының  ардагері, 

әнші,  әуесқой  композитор  Еділ-

бай  Меңдешевтің  «Асқақтай  бер, 

Оралым!»  концерттік  бағдарла-

масы, «Өлең сөздің кестесі» облыс 

айтыс  ақындарының  конферен-

циясы өткізіліп, көпшіліктің ыстық 

ықыласымен бағаланды. 

Еліміздің  бейбітшілігі  мен  тұ-

рақтылығын  сақтау,  халқымыздың 

ынтымағы  мен  бірлігін  насихаттау 

мақсатында  мәдениет  саласының 

қызметкерлері  өткізілген  шара-

ларды  ел  мүддесімен  ұштасты- 

 рып жұмыстана беретін болады.

елбасымыз нұрсұлтан 

Әбішұлы назарбаевтың 

«нұрлы жол – болашаққа 

бастар жол» атты жол-

дауы егемен еліміздің 

жасампаздық жолын 

жалғастырудың алдағы 

бағыт бағдарын тағы 

да берік белгілеп берді. 

мемлекет  басшысының  

«Қазақстан - 2050» Стра-

тегиясы -  елдің дамуына 

нық қадам бастыратын, 

тарихтың жаңа бетін 

аштыратын, алысты 

жақындататын, жақынды 

жарқын қылатын 

маңызды бағдарламалық 

құжат.

Жолдауда  Мемлекет  басшы-

сы  Н.  Назарбаев  тәуелсіздіктің 

23  жылы  ішінде  атқарылған  қы-

руар  іске  де  кеңінен  тоқтала 

келе  «Біз  үлгілі  дамудың  өзіндік 

моделін қалыптастырдық. Әрбір 

отандастарымыздың  жүрегінде 

еліне  деген  шексіз  мақтаныш 

сезімін ояттық. Қазақстандықтар 

ертеңіне,  елдің  болашағына  се-

німмен  қарайтын  болады»  деп 

атап көрсетті.

Барша  Қазақстан  халқы  үшін 

стратегиялық  маңызды  құжат-

та  аталып  өткендей,  жаһандық 

қаржы-экономикалық  дағдарыс-

тың  салдары  белең  алған  кез-

де  тек  экономикалық  саясатты 

қайта  бағдарлап,  жеделдетілген Дәулеткерей ҚҰСАЙЫНОВ,

БҚО мәдениет, мұрағаттар

және құжаттама

басқармасының басшысы

индустрияландыруды  жүргізіп 

инфрақұрылым  мен  иннова-

цияны  дамыта  отырып,  жоғары 

еңбек  өнімділігіне  қол  жеткіз-

генде  ғана  Қазақстан  қазіргі 

заманғы  сын-тегеуріндер  мен 

қатерлерге  төтеп  беріп  әлемдік 

қауымдастықта  лайықты  орын-

ға  ие  болмақ.  Елбасы  дағдарыс 

жағдайында  қосымша  қаржы  ре- 

сурстарынсыз  межеленген  мақ- 

 саттарға  қол  жеткізудің  аса 

қиынға  соғатынын  атап  өтті. 

Осыған байланысты Ұлттық қор-

дан  қосымша  қаражат  бөлу  ту-

ралы шешім қабылданды.

Аталған  қаражат  жолдарды 

және  жалға  берілетін  үйлерді 

салуға,  апатты  жағдайдағы  жә-

не  үш  ауысымда  оқытылатын 

мектептердің  проблемаларын 

шешуге,  денсаулық  сақтау,  бі-

лім  беру,  ауыл  шаруашылығы 

және  тағы  басқа  мақсаттарға 

бағытталады.  Мемлекет  бас-

шысы  осы  қаражатты  ұтымды 

жұмсау  мәселесіне  баса  мән 

берді.  «Мен  құрған  комиссия 

қаржының  тиімді  жұмсалуын 

қатаң  қадағалап,  жеке  өзіме 

баяндап  отыратын  болады.  Әр 

теңге  үшін  қатаң  сұрау  болмақ. 

Барлық  әкімдерге  айрықша  жа-

уапкершілік  жүктеледі»,  -  деді  

Н. Ә. Назарбаев.

Осы бір маңызды міндеттерді 

шешу  жолында  еліміздің  мем-

лекеттік  қаржы  органдарының 

рөлі  мен  маңызы  арта  түспек. 

Батыс Қазақстан облысы бойын-

ша  қазынашылық  департаменті 

кызметкерлерінің  жауапкерші-

лігі аясына республикалық бюд-

жетті  атқару  және  жергілікті 

бюджеттердің  атқарылуына  қыз-

мет көрсету, бюджет қаражатын 

алушылардың  қаржы  тәртібін 

сақтауын  қадағалау  сияқты  мін-

дет-мақсаттар кіреді.

Жаңа  экономикалық  саясат-

ты іске асыру жағдайында қазы-

нашылық  қызметкерлері  әрбір 

қазақстандықтың әл-ауқаты мен 

өмір  сүру  сапасын  арттыруға 

бағытталған  бюджет  қаражатын 

жұмсалу  тиімділігін  қамтамасыз 

ету  жөніндегі  Елбасы  белгілеген 

міндеттерді іске асыру үшін бар 

күшін салатын болады.Каталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2015
2015 -> Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ
img -> Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
img -> Жуырда Жаңақаладағы аудандық рухани орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
img -> Облыстық ҚОғамдық­САяси газЕТ
2015 -> Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ
img -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
img -> Керуен сарай береке бастауы

жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет