Ілияс есенберлинжүктеу 3.6 Kb.
Pdf просмотр
бет18/18
Дата09.01.2017
өлшемі3.6 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

:  1980  ж.  қазақ  телевизиясындағы  «Сұхбат»
сериясына бейнефильм жасаудағы үнтаспаға жазылған сыр сұхбат / Жазып
алған С. Оразалинов // Егемен Қазақстан. - 2005. - 28 желтоқсан (№ 288/291).
- 9 б.

267
Есенберлин  И.  Толагай:  Интервью  с  изв.  писателем  в  1980г.  /
97.
Записал С. Оразалы // Казахст. правда. - 2006. - 28 марта – С. 9.
Есенберлин И. Мангыстауский фронт: Роман / Авториз. пер. с каз.
98.
С. Смородкина // Простор. - 1980. - № 7. - С. 6-47; № 8. - С. 34-81; № 9.-С.
75-98; № 10. - С. 47-105.
Есенберлин І. Махаббат мейрамы: Роман // Жұлдыз. - 1981. - № 11. -
99.
5-69 б.; № 12. - 37-72 б.
Есенберлин И. Влюбленные: Роман. - Алма-ата: «Жалын», 1981. -
100.
207 с.
Есенберлин  И.  Мангыстауский  фронт:  Роман.  -  М.:  «Сов.писа-
101.
тель», 1981. - 512 стр.
Есенберлин  И.  Мангыстауский  фронт:  Романы;  Пер.  с  каз.  -  М.:
102.
Сов. писатель, 1981. - 509 с.
Есенберлин І. Алтын орда: Тарихи трилогия. Кітап 2. - Алматы,
103.
1982. - 480 бет.
Есенберлин І. Алтын орда: Тарихи трилогия. Кітап 1. - Алматы,
104.
1982. - 264 бет.
Шаттық  жыры  :  Ән  /  (Е.  Брусиловский  –  І.  Есенберлин);
105.
Орынд. Рашид Мұсабаев, С. Коган, ф-п. // Қазақстан композиторларының
шығармалары: Қазақ әндері мен музыкасы. - Ташкент: «Мелодия», 1982. - 2
беті, 7 ән. - Күйтабақ. - Н-4238.
Есенберлин  І.  Алтын  орда:  тарихи  трилогия:  Екінші  кітап;
106.
Үшінші кітап // Жұлдыз. – 1982. - №7. - 35-124 б.; № 8. - 3-91 б.; 1983. - №
4. - 25-113 б.; № 5. - 12-73 б.
Есенберлин И. Золотая Орда: Ист. роман: Кн. 1, 2, 3 / Авториз. пер.
107.
В. Мироглова // Простор. - 1982. - № 8. - С. 2-57; № 9. - С. 60-141; № 10. - С.
91-132; 1983. - № 2. - С. 88-119; № 3. - С. 119-170; № 4. - С. 68-139; 1984. - №
2. - С. 130-162.
Есенберлин И. Золотые кони просыпаются: Отр. из романа / Пер. с
108.
каз. // Огни Мангышлака. - 1982. - 20 мая.
Есенберлин И. Кочевники. - М., 1983. - 682 с.
109.
Есенберлин І. Алтын орда. - Алматы: «Жазушы», 1983. - 480
110.
бет.
Есенберлин  І.  Адам  мәңгілік:  [Поэма]  //  Қазақ  әдебиеті.  -
111.
1983. - 5, 13 б. - 26 август.
Е  Есенберлин  І.  Батырлар.  -  Алматы:  «Жалын»,  1984.  -  36
112.
бет.
Есенберлин  І.  Аққу  құстар  қуанышы:  Роман  //  Жұлдыз.  –
113.
1984. - № 5. - 5-98 б.

268
Есенберлин І. Гүлшарат: Әңгіме // Мәдениет және тұрмыс. -
114.
1984. - №1. - 12-15 б.
Есенберлин  І.  Он  томдық  шығармалар  жинағы.  Том  1.  Айқас,
115.
Ғашықтар. - Алматы: «Жазушы», 1984. - 400 бет.
Есенберлин І. Құтқару: [«Алыстағы арпалыс» романынан] //
116.
Балдырған. - 1985. - № 1. - 24-25 б.
Есенберлин  І.  Он  томдық  шығармалар  жинағы.  Том  2.  -
117.
Алматы: «Жазушы», 1984. - 440 бет.
 Есенберлин  І.  Он  томдық  шығармалар  жинағы.  Том  3.  -
118.
Алматы: «Жазушы», 1985. - 504 бет.
 Есенберлин  І.  Он  томдық  шығармалар  жинағы.  Том  4.  -
119.
Алматы: «Жазушы», 1985. - 424 бет.
 Есенберлин  І.  Он  томдық  шығармалар  жинағы.  Том  5.  -
120.
Алматы: «Жазушы», 1985. - 312 бет.
Есенберлин І. Он томдық шығармалар жинағы. Том 6, кітап
121.
1-2. Көшпенділер. - Алматы: «Жазушы», 1986. - 600 бет.
 Есенберлин  І.  Он  томдық  шығармалар  жинағы.  Том  7.  -
122.
Алматы: «Жазушы», 1986. - 328 бет.
 Есенберлин  И.  Кочевники:  Историческая  трилогия  /  Пер.  с  каз.
123.
М. Симашко. Книга 2. Отчаяние. - Алма-ата: «Жазушы», 1986. - 224 с.
Есенберлин И. Кочевники: Историческая трилогия. Кн. 3. - Алма-
124.
ата: «Жазушы», 1986. - 232 с.
Есенберлин  И.  Кочевники:  Историческая  трилогия  /  Пер.  с  каз.
125.
М. Симашко. - Алма-ата: «Жазушы», 1986. - 670 с.
Есенберлин И. Золотая Орда. – М.: Сов. писатель, 1986. - 560 стр.
126.
Есенберлин І. Он томдық шығармалар жинағы. Том 8, кітап 2.
127.
Алтын Орда: Тарихи трилогия. - Алматы: «Жазушы», 1987. - 304 бет.
Есенберлин І. Он томдық шығармалар жинағы. Том 9. Алтын
128.
Орда. 2-3 кітап. - Алматы: «Жазушы», 1987. - 544 бет.
 Есенберлин  І.  Он  томдық  шығармалар  жинағы.  Том  10.  -
129.
Алматы: «Жазушы», 1988. - 272 бет.
Есенберлин И. Кочевники [Текст]: Историческая трилогия / Пер. с
130.
каз. М. Симашко. - Алматы, 1989. - 670 с.
Есенберлин  И.  Золотая  Орда:  Роман  в  3-х  книгах.  -  Алма-ата:
131.
«Жазушы», 1989. – С. 512.
Есенберлин  І.  Жанталас:  Тарихи  романның  жарыққа  шығу
132.
тарихы // Жұлдыз. - 1990. - № 1. - 173-192 б.
Есенберлин  І.  Мұхиттан  өткен  қайық:  Роман  //  Жұлдыз.  -
133.
1991. - №1. - 5-53 б.; № 2. - 61-103 б.

269
Есенберлин  И.  Поединок:  Отрывок  из  романа  «Кочевники»
134.
(посвящен батыру Богенбаю) // Целиноградская правда. - 1991. - 25 июля.
Есенберлин  И.  Штурм  крепости:  [Отр.  из  книги  «Хан  Кене»
135.
трилогии «Кочевники»] // Степной маяк. - 1992. - 12 июня.
Есенберлин И. Кочевники: Отрывок из романа «Отчаяние»/ / Тург.
136.
новь. - 1993. - 23 августа.
Есенберлин И. Отчаяние. Хан Кене: Романы / Пер. с каз. М. Симашко.
137.
- М.: «Дружба народов», 1993. - 592 с.
Есенберлин І. Шырғалаңға түскен шығарма: [І. Есенберлиннің
138.
«Мұхиттан өткен қайық» романы туралы] // Орталық Қазақстан. - 1996. - 4
қаңтар.
Есенберлин  І.  Ғашықтар:  Роман.  -  Алматы:  І.  Есенберлин
139.
атындағы қор, 1996. - 192 бет.
Есенберлин И. Влюбленные: Роман / Авт. пер. с каз. Г. Садовникова.
140.
- Алматы, 1996. - 192 с.
Есенберлин  І.  Көшпенділер:  Тарихи  трилогия.  -  Алматы:  І.
141.
Есенберлин атындағы қор, 1998. - 584 бет.
Есенберлин И. Золотая Орда: Роман / Пер. с каз. В. Мироглова. -
142.
Алматы: «Санат», 1998. - 704 с.
Есенберлин И. Золотая Орда. - Алматы: Фонд им. И. Есенберлина,
143.
1999. - 448 с.
Есенберлин  И.  Кочевники:  Историческая  трилогия  /  Пер.  с  каз.
144.
М. Симашко. - Алматы, 1998. - 536 с.
Есенберлин  И.  Кочевники:  Историческая  трилогия  /  Пер.  с  каз.
145.
М. Симашко. - Алматы, 1998. - 536 с.
Есенберлин І. Алтын орда: Роман-трилогия. - Алматы: І. Есенберлин
146.
атындағы қор, 1999.
Есенберлин И. Золотая Орда: Роман / Пер. с каз. В. Мироглова. -
147.
Алматы: «Санат», 2001. - 704 с.
Есенберлин І. Жан сырым: Ойлар, нақыл сөздер. Естеліктер
148.
/ Дайын. А. Дүйсенбаев. - Алматы: «І. Есенберлин атындағы қоры», 2001.
- 192 бет.
Есенберлин И. Лодка, переплывающая океан: Роман / Авториз. пер.
149.
с каз. Ю.О. Домбровского. - Алматы: ОФ «И. Есенберлина», 2001. - 280 с.
Есенберлин И. Сокровенное. Мысли. Изречения. Воспоминания /
150.
Сост. Козыкорпеш Есенберлин. - Алматы, 2001. - 280 с.
Есенберлин И. Влюбленные: Роман. - Алматы: Кочевники, 2002. -
151.
216 с.
Есенберлин  И.  Кочевники:  Историческая  трилогия  /  Пер.  с  каз.
152.

270
М. Симашко. - Алматы: Издат.дом «Кочевники», 2002. - 720 с.
Есенберлин  И.  Черное  золото.  (Мангыстауский  фронт):  Роман.  -
153.
Алматы: «ИД Кочевники», 2002. - 326 с.
Есенберлин И. Мысли о главном. - Алматы: «Кочевники», 2002. -
154.
120 с.
Есенберлин И. Опасная переправа: История крушения грез Алаш
155.
Орды в период «Красного террора»: Роман. - Алматы: «Кочевники», 2002.
- 176 с.
Есенберлин  И.  Золотая  птица:  Роман  /  (Автрориз.  пер.  с  каз.
156.
Г. Садовникова). - Алматы: «Кочевники», 2002. - 176 с.
Есенберлин И. Праздник любви: Романы. - Алматы: «Кочевники»,
157.
2002. - 248 с.
Есенберлин  І.  Қара  Алтын.  (Маңғыстау  майданы):  Роман.  -
158.
Алматы: «Көшпенділер баспасы», 2002. - 240 бет.
Есенберлин  І.  Қатерлі  өткел.  «Қызыл  террор»  кезеңіндегі
159.
Алаш-Орда  қиялының  күйреу  тарихы:  Роман.  -  Алматы:  «І.  Есенберлин
атындағы қор», 2002. - 288 бет.
 Есенберлин  І.  Махаббат  мейрамы:  Роман.  -  Алматы:
160.
«Көшпенділер баспасы», 2002. - 232 бет.
Есенберлин І. Мұхиттан өткен қайық: Роман. - Алматы: «І.
161.
Есенберлин атындағы қор», 2001. - 335 бет.
Есенберлин  І.  Скифтер  сағымы.  Аманат:  Роман.  -  Алматы:
162.
«Көшпенділер баспасы», 2002. - 342 бет.
Есенберлин  И.  Скифские  миражи.  Золотые  кони  просыпаются  /
163.
Пер. с каз. Ю. Домбровский, Н. Платоновой. - Алматы: «ИД Кочевники»,
2003. - 264 с.
Есенберлин И. Схватка: Роман. - Алматы: «Кочевники», 2003. - 272
164.
с.
Есенберлин И. Хан Кене: Пер. с каз. / Худож. Пак В. - М.: «Русская
165.
книга», 2003. - 336 с.
Есенберлин  И.  Кочевники:  Историческая  трилогия  /  Пер.  с  каз.
166.
М. Симашко. - Алматы: Издат. дом «Кочевники», 2005. - 616 с.
Есенберлин  І:  Өмірі  мен  шығармашылығы  жайлы  //  Қазақ
167.
әдебиетінің тарихы: Он томдық. - Алматы: Қазақпарат, 2005. - Т.9: Кеңес
дәуірі (1856-1990). - 330-375 б.
Есенберлин І өмірінің соңғы жылдары жазған ойлары мен нақыл
168.
сөздері (1976-1983) // Қазақ әдебиеті - 2006. - 14 шілде (№ 17). - 6-7 б.
Есенберлин І //Туған өлке қаламгерлер. - Көкшетау, 2007. - 22-24
169.
б.

271
Есенберлин  И.  Номади.  Омагъосаният  меч  /  Пер.  от  руски
170.
В. Корнилев. - София: Изток / Запад, 2006. - 333 с.
Есенберлин И. Номади. Отчаяние / Пер. от руски В. Корнилев. -
171.
София: Изток / Запад, 2007. - 343 с.
Есенберлин И. Хан Кене: Роман / редкол.: С.А. Каскабасов, М.А.
172.
Кул-Мухаммед, С.С. Кирабаев и др.; пер. с каз. М. Симашко, Г. Садовникова.
- Астана: «Аударма», 2009. - 568 с.
Есенберлин І. Кенесары – қазақ елінің тәуелсіздігі жолында жанын
173.
құрбан еткен кемеңгер тұлға / дайынд. Д.Секер // Аңыз адам. - 2011. - №
21. - 13 б.
Ақыл кені / Ред. Жүнісова Б.Ж. - Алматы: «Көшпенділер», 2003. -
174.
244 бет.
Есенберлин І. Абылайдың ақ бурасы: [«Жанталас» романы-
175.
нан үзінді] // Алтын орда. - 2002. - 11 қаңтар.
Есенберлин  І.  Ғашықтар:  Роман.  -  Алматы:  «І.  Есенберлин
176.
атындағы қор», 2002. - 240 бет.
Есенберлин І. Алтын құс: Роман. Бір кеншінің өмір хикаясы.
177.
- Алматы: «Көшпенділер баспасы», 2002. - 240 бет.
Есенберлин І. Көшпенділер: Тарихи трилогия. - Алматы: «І.
178.
Есенберлин атындағы қор», 2002. - 760 бет.
Есенберлин  І.  Айқас:  Роман.  -  Алматы:  «Көшпенділер
179.
баспасы», 2003. – 271 бет.
 Есенберлин  І.  Аққу  құстар  қуанышы:  Роман.  -  Алматы:
180.
«Көшпенділер баспасы», 2003. – 255 бет.
Есенберлин І. Қаһар: Роман / Бас ред. Пірманов Ә. - Алматы:
181.
«Атамұра», 2003. - 288 бет.
Есенберлин І. Көшпенділер: Тарихи трилогия / Ред. Жүсіпова
182.
Б.Ж. – «Көшпенділер баспасы», 2004. - 760 бет.
Есенберлин І. Ғашықтар: Роман. - Алматы: «Көшпенділер»,
183.
2007. - 296 бет.
Есенберлин  І.  Көшпенділер:  тарихи  трилогия  /  ред.  М.К.
184.
Рахметова. - Алматы: «Көшпенділер баспасы», 2008. - 656 бет.
Есенберлин І. Қаһар: роман. - Алматы: «Ан Арыс», 2010. -
185.
360 бет. (Алтын қалам).

272
Жазушы Ілияс Есенберлиннің өмірі мен творчестиволық жолына 
арналған мақалалар
Жанталас:  [І.  Есенберлиннің  тарихи  романының  жарыққа  шығу
186.
тарихы] / Деректі документтерді дайындаған редакция // Жұлдыз. - 1990. -
№ 1. - 173-192 бб.
Жемісті талант: [Жазушы І. Есенберлиннің 60 жасқа толуына] //
187.
Жұлдыз. - 1975. - № 1. - 209-213 бб.
Жизнь и счастье: Полезные советы о том, как достичь счастья в
188.
жизни / Есенберлин К.И. - Алматы: «Кочевники», 2002. - 72 с.
Жизнь и терпение / Есенберлин К.И. - Алматы: «ИД Кочевники»,
189.
2002. - 128 с.
Жұмысшы  ардақты  ат:  І.  Есенберлиннің  «Алтын  құс»  романы
190.
туралы / Құрастырған: Ахметова Б., редакторы Нұрова К. - Алматы: «Қазақ
ССР-нің А.С. Пушкин атындағы мемлекеттік кітапханасы», 1972. - 2 бет.
И. Есенберлин: Писатель. 1915-1983: Некролог // Простор.-1983.
191.
- № 11. - С. 207. Казахст. правда. - 1983. - 6 октября.
Кемел талант, үлкен қаламгер: [Жазушы І. Есенберлиннің туғанына
192.
70  жыл  толуына  Целиноградтағы  салтанатты  жиналыстан]  //  Коммунизм
нұры. - 1985. - 15 маусым.
Кенесары  көтерілісі:  І.  Есенберлиннің  «Көшпенділер»
193.
трилогиясының үшінші кітабы - «Қаһардан» үзінді // Сақшы. - 2001. - 12
желтоқсан (№ 50). - 2-3 бб.
Көркемдік шындық және тарихи тұлға: [І. Есенберлиннің «Қаһар»
194.
романындағы тарихи тұлға мен көркем образдың арасындағы байланыстар
жайында  «Жұлдыздың»  дөңгелек  столында  ұйымдастырылған  сұхбат]  /
Сұхбат жүргізген Т. Жұртбаев // Жұлдыз. - 1990. - № 7. - 153-176 бб.
Көрнекті  жазушыны  еске  түсіру:  [21  окт.  Алматыда,  М.Ю.
195.
Лермонтов  атындағы  Мемлекеттік  акад.  орыс  драма  театрында  болып
өткен  І.  Есенберлиннің  туғанына  70  жыл  толуына  арналған  салтанатты
кеш туралы] / КазТАГ // Қазақ әдебиеті. - 1985. - 25 окт. - 2 б. Социалистік
Қазақстан. - 1985. - 22 қазан.
Қазақ  ССР  әдебиет,  өнер  және  архитектура  саласындағы  1968
196.
жылғы  мемлекеттік  сыйлықтарын  беру  туралы:  Әдебиет  саласында  –
Абай  атындағы  сыйлық  Есенберлин  Ілиясқа  –  «Айқас»  романы  үшін  //
Социалистік Қазақстан. - 1968. - 5 желтоқсан.
Қаламгерлердің  азаматтық  парызы:  [Қазақстан  жазушы  Одағы
197.
басқармасының пленумындағы О. Сүйлейменовтың баяндамасы бойынша
жарыссөздер:  Н.  Ровенский,  М.  Әуезов,  Ф.  Чирва,  Б.  Тілегенов,  Қ.

273
Жұмағалиев, І. Есенберлин, Д. Исабеков, Ш. Шабаев] // Қазақ әдебиеті. -
1978. - 10 ақпан.
Мақтан  тұтар  мықтылар:  [Ақмола  облысы  топырағында  кіндік
198.
қаны  тамған  қазақ  халқының  мақтаныштары  Ғазиз  Бекшентаев,  Балуан
Шолақ  (Нұрмағамбет  Баймырзаұлы),  Әділбек  Майкөтов,  Қажымұқан
Мұңайтпасұлы, Ілияс Есенберлин мен Талғат Бигелдиновтер туралы / Әзір.
Ә. Әуелбек] // Түркістан. - 1998. - 10 маусым.
Писатель. Личность. Человек. - Алма-ата: «Атамұра», 1993. - 88
199.
с. - (Посвящается 80-летию со дня рождения И. Есенберлина) - Алматы:
«Атамұра»: Қазақстан, 1993. - 88 бет.
«Тікенек  орнына  гүл  өсірген...»:  [Қаламгер  І.  Есенберлиннің
200.
туғанына 80 жыл толуына орай] // Ана тілі. - 1993. - 30 қыркүйек (№ 39).
Тарихи  тұлғалы  тағдыр:  [Жазушы  І.  Есенберлиннің  туғанына  80
201.
жыл]: Мақалалар // Жас Алаш. - 1993. - 5 қазан.
Уақыт  талабы,  оқушы  талғамына  орай..:  [Қазақ  әдебиетінің
202.
дөңгелек столы басында «Роман және оның проблемалары» атты материал
жариялануына байланысты өткізілген әңгіме: Қатысқандар: І. Есенберлин,
Ә. Тарази, Қ. Жұмаділов, Т. Кәкішев] // Қазақ әдебиеті. - 1978. - 14 шілде.
Халық  сүйген  қаламгер:  [І.  Есенберлиннің  70  жыл  толуына]:
203.
Мақалалар // Коммунизм нұры. - 1985. - 12 маусым.
Чингисхан потрясатель Вселенной / Сост. И. Есенберлин. - Алматы:
204.
«Фонд им. И. Есенберлина», 2001. - 312 с.
Чингисхан потрясатель Вселенной / Сост. И. Есенберлин. - Алматы:
205.
«Фонд им. И. Есенберлина», 2004. - 312 с.
Шыңғысхан  –    Әлем  сілкіндірушісі  /  Құраст.  І.  Есенберлин.  -
206.
Алматы: «Көшпенділер» баспасы, 2002. - 304 бет.
Абдкарим  А.А.  Роль  лакун  при  переводе  исторического  романа
207.
Ильяса  Есенберлина  «Кочевники»:  На  материале  казахского,  русского  и
английского  языков  //  Қазақстан  Республикасында  азаматтық  қоғамды
нығайту  мен  дамыту  мәселелері  /Проблемы  развития  и  укрепления
гражданского  общества  в  Республике  Казахстан:  ҚМББ  «Болашақ»
институтының 10 жылдығына арналған ғылыми еңбектерінің халықаралық
жинағы. Междунар. сб. науч. трудов, посвящ. 10-летию КИАО «Болашақ» /
Под общ. ред. Н.О. Дулатбекова. - Караганды: «Болашақ» – Баспа, 2006. - С.
99-104. - Библиогр.: 4 назв.
Абдкарим А.А. Текстовая лакуна как конструктивная составляющая
208.
художественного перевода: на материале трилингвы романа И. Есенберлина
«Заговоренный  меч»  //  Еуразия  Ұлттық  Л.Н.  Гумилев  атындағы
университетінің хабаршысы. //Вестн. Евраз. Нац. ун-та им. Л.Н. Гумилева.

274
- 2010. - № 3(76). - С. 110-115. - Библиогр.: 10 назв.
Абдкарим  А.А.,  Сейдалин  Т.Н.  І.  Есенберлиннің  «Көшпенділер»
209.
атты  шығармасындағы  лакуналар,  олардың  түрлері  және  оларды  жою
әдістері  //  Наука  и  ее  роль  в  современном  мире:  Материалы  междунар.
науч.-практ. конф. (29 янв.2010 г.). - Қарағанды: «Болашақ-Баспа», 2010. -
6-т. - 133-136 бб.
Адибаев  Х.  Грани  таланта:  [К  60-летию  со  дня  рождения  каз.
210.
прозаика И. Есенберлина] // Казахстанская правда. - 1975. - 19 января.
Адибаев  Х.  Яркий  талант:  [К  80-летию  И.  Есенберлина]  //
211.
Акмолинская правда. - 1996. - 4 января.
Айнагулова К. Пророк кочевья – Ильяс: [О жизни и творчестве изв.
212.
писателя  И.  Есенберлина]  //  Казахстанская  правда.  Меценат.  -  1996.  -  22
мая.
Акимова  С.  С  высоты  современности:  [60  лет  Есенберлину  И.  –
213.
крупнейшему казахскому прозаику] // Ленинская смена. - 1975. - 17 января.
Ақбаев Ж. Ол халқының тарихын сүйеді: [Жазушы І. Есенберлиннің
214.
туғанына 80 жыл толуына] // Орал өңірі. - 1993. - 16 қазан.
Ақбұзауова Б. Ғашықтардың ғажап ғұмыры: [М. Әуезов атындағы
215.
мемл.  академиялық  драма  театрындағы  І.  Есенберлиннің  «Ғашықтар»
романы негізіндегі сахналық қойылым туралы] // Егемен Қазақстан. - 1996.
- 20 желтоқсан.
Ақшолақов Е. Елін сүйген Есенберлин // Жұлдыз. - 2009. - № 11. -
216.
203-208 бб.
Алимжанов  А.  Идущим  вослед:  [К  75-летию  со  дня  рождения
217.
И. Есенберлина] // Казахст. правда. - 1990 . - 31 января.
Алимжанов А. Искаженные фотографии: [Рец. на кн. И. Есенберлина
218.
«Песня о человеке»] // Казахстанская правда. - 1956. - 7 октября.
Алимжанов А.Т. «Последняя встреча или уроки И. Есенберлина»
219.
//  Ануарбек  Турлыбекович  Алимжанов.  Политический,  общественный
деятель  Казахстана,  писатель,  журналист:  Сб.  докум.  к  80-летию  со  дня
рождения (12 мая 1930 – 9 нояб. 1993 г.) / Отв. ред. Б.А. Касенов. - Алматы,
2010. - С. 32-38.
Алпысбаев  Қ.  І.  Есенберлин  романындағы  тарихи  тағылым  //
220.
Ақиқат. - 2008. - № 12. - 198-205 бб.
Алпысбаев Қ. І. Есенберлин романдары және тарихи сана // Қазақ.
221.
- 2006. - 24 қараша (№ 35). - 11 б.
Алпысбаев Қ. Есенберлиннің ерлігі // Ақиқат. - 2000. - № 3. - 62-68
222.
бб.
Алпысбаев  Қ.  Есенберлиннің  ерлігі:  Сценарий  //  Жас  өркен  –
223.

275
Қостанай. - 2007. - № 4. - 21-25 бб.
Алпысбаев Қ. Көшпенділер // Нұрғали Р. Жеті томдық шығармалар
224.
жинағы. - Астана: «Фолиант», 2005. - Т.6. - 258-272 бб.
Алпысбаев Қ. «Көшпенділер» романындағы тарихи дерек көрінісі
225.
// Жұлдыз. - 2011. - № 6. - 186-193 бб.
Алпысбаев  Қ.  «Қаһар»  не  үшін  жазылады?:  [І.  Есенберлиннің
226.
«Көшпенділер» трилогиясы туралы] // Жас Алаш. - 2005. - 10 қаңтар. - 5 б.
Алпысбаев  Қ.  Қайта  жаңғырған  шығарма  //  Жаңа  Сарыарқа.  -
227.
2008. - № 6. - 28-35 бб.
Алпысбаев  Қ.  Тарих  тереңінен  толғаған:  [Қазақстан  көрнекті
228.
жазушысы І. Есенберлиннің шығармашылығы туралы] // Егемен Қазақстан.
- 1995. - 31 қаңтар.
Алпысбаев Қ. Тарихи зерде тамыршысы: [І. Есенберлин туралы
229.
сыр] // Ақиқат. - 1995. - № 7. - 91 б.
Алпысбаев Қ. Тарлан талант тағылымы // Жұлдыз. - 2006. - № 10.
230.
- 163-174 бб.
Алпысбаев Қ. Тұңғиық сырлы талант: [І. Есенберлиннің туғанына
231.
80 жыл] // Жұлдыз. - 1995. - № 11-12. - 3-15 бб.
Амангелді  А.А.  І.  Есенберлиннің  «Көшпенділер»  романындағы
232.
жылқыға қатысты теңеулердің лексика-семантикалық топтары: // ҚР ҰҒА
хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы / Известия НАН РК. Сер. филологическая.
- 2008. - № 2. - 34-36 бб.
Амангелді  А.А.  І.  Есенберлиннің  шығармаларындағы  жылқыға
233.
қатысты  кәсіби  лексика:  («Көшпенділер»  тарихи  трилогиясы  бойынша)
//  ҚР  ҰҒА  хабарлары.  Тіл,  әдебиет  сериясы  /  Известия  НАН  РК.  Сер.
филологическая. - 2007. - № 6. - 72-76 б. - Библиогр.: 8 атау.
Аралбаев Қ. І. Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясын орта
234.
мектепте оқып үйренудің кейбір жолдары // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 1991.
- № 4. - 24-28 бб.
Аралбаев  Қ.  Есенберлиннің  «Көшпенділер»  трилогиясындағы
235.
ақын-жыраулар бейнесі // Қазақстан мектебі. - № 1. - 75-78 бб.
Ауыпбаев  Ж.  Есенберлиннің  інісі:  [Мәскеудегі  қазақ
236.
диаспорасының  қайраткері,  әскери  инженер,  отставкадағы  подполковник
Раунақ Есенберлин туралы] // Егемен Қазақстан. - 1999. - 12 қараша.
Ахетов  А.  Возвращение  памяти:  [К  80-летию  каз.  писателя
237.
И. Есенберлина] // Новое поколение. - 1995. - октября. (№ 35). - С. 7.
Ахетов  А.  Память  прошлого  несет  заряд  мужества:  О  писателе
238.
И. Есенберлине // Начнем с понедельника. - 2002. - 25-31 октября. - С. 10.
Ахметов  Б.  История  одного  романа:  [О  судьбе  и  творчестве
239.

276
известного казахского писателя И. Есенберлина, о его трилогии «Кочевни-
ки»] // Казахстанская правда. - 1998. - 21 апреля.
Әбділдақызы Н. І. Есенберлинді еске алу кеші: [Еуразия ун-те] //
240.
Астана ақшамы. - 2000. - 29 ақпан.
Әбдіркенова  А.Қ.  ЖОО-да  І.  Есенберлиннің  «Көшпенділер»
241.
романындағы фразеологизмдерді қолданудағы көркемдік ерекшеліктерінің
оқытылуы // Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының жаршысы
/ Вестн. Костанай. гос. пед. ин-та. - 2008. - № 2. - 192-194 бб. – Библиогр.:
4 атау.
Әбдуова  Б.  «Қаһар»  романының  тілдік  ерекшеліктері:
242.
[І.  Есенберлиннің  шығармашылығы  туралы]  //  Еуразия  университетінің
хабаршысы. - 1999. - № 3. - 56-63 бб; 1999. - № 4. - 93-99 бб. - Библиогр. 8
атау.
Әбдібаев Х. Даланың дауысындай: [І. Есенберлиннің туғанына 70
243.
жыл] // Жетісу. - 1985. - 22 қазан.
Әбдібаев Х. Халықтың көркем тарихы: [І. Есенберлиннің «Алмас
244.
қылыш»,  «Жанталас»,  «Қаһар»  трилогиясы  туралы]  //  Қазақ  әдебиеті.  -
1974. - 12 сәуір.
Әбдібаев Х. Көшпенділердің көркем шежіресі: [І. Есенберлиннің
245.
«Көшпенділер»  трилогиясы  жайлы]  //  Жұлдыз.  -  1978.  -  №  10.  -  218-221
бб.
Әлім Қ. Ақмоланың жағалауы қандай-ды... // Егемен Қазақстан. -
246.
2011. - 24 маусым (№ 266/267). - 7 б.
Әлімжанов Ә. Соңғы кездесу немесе І. Есенберлин тағылымдары
247.
// Қазақ әдебиеті. - 1993. - 8 қазан (№ 41). - 7 б.
Әлімжанов Ә. Есенберлин тағылымдары // Жалын. - 2009. - № 8.
248.
- 30-33 бб.
Әмірқызы  Қ.  Ел  басы  Раунақ  елеуге  тұрар  жан  еді:  [Жазушы
249.
І. Есенберлин мен оның ғалым інісі Раунақ туралы естелік] // Сарыарқа. -
1995. - № 3. - 19-23 бб.
Әмірқызы  Қ.  Есенберлинге  келген  хаттар  сыры  //  Сарыарқа.  -
250.
1995. - № 3. - 16-18 бб.
Әмірқызы Қ. Жүрекжарды хаттар сыры: [Жазушы І. Есенберлин-
251.
нің 80 жылдығына орай] // Арқа ажары. - 1995. - 28 наурыз.
Әмірқызы Қ. Шежіредей сыр шерткен: [Жазушы І. Есенберлиннің
252.
мерейтойына орай] // Арқа ажары. - 1996. - 23 қаңтар.
Әмірова Г. Өңімде де өзіңмен сөйлесемін: [Жазушы І. Есенберлин
253.
жайында] // Коммунизм нұры. - 1990. - 4 тамыз.
Әмірова К. Оқырманның жүрегіне жол тапқан: [Атбасар тарихи-
254.

277
өлкетану музейіндегі жазушы І. Есенберлин туралы деректер] // Коммунизм
нұры. - 1985. - 12 маусым.
Әшімұлы  Ә.  Қытай  тілінде  сөйлеген  тұңғыш  қазақ  романы:
255.
[Жазушы І. Есенберлиннің «Жанталас» романы жайында] // Жас Алаш. -
2002. - 23 шілде (№ 87). - 5 б.
Әшірбекова Э. І. Есенберлиннің «Жанталас» романындағы тарихи
256.
тұлға мәселесі // «М. Әуезов – жаңа дәуір данышпаны» атты халықаралық
ғылыми-тәжірибелік  конференция  еңбектері  /  Труды  международной
научно-практической конференции «М. Ауэзов – гений нового времени»:
2007 ж. 15-16 қараша. - Шымкент, 2007. - Т.1. - 108-110 бб.
Әшенов  Е.  Ілияс  Есенберлин  –  Түркістанда:  [Жазушының
257.
Түркістан қ. болуы туралы] // Қазақстан мұғалімі. - 1995. - 21 маусым (№
11). - 3 б.
Бағыбаева А. І. Есенберлин романындағы заман шындығы және
258.
көркемдік  шындық  //  ҚазҰУ  хабаршысы.  Филология  сериясы  //Вестн.
КазНУ. Сер. филологическая. - 2004. - № 7 (79). - 200-202 бб.
Бағыбаева  А.  І.  Есенберлиннің  «Айқас»  романының  көркемдік
259.
ерекшелігі  //  Мұхтар  Әуезов  және  әлем  әдебиеті:  Халықаралық  ғыл.-
теориялық конф. материалдары (21 қыркүйек, 2004 ж.). - Алматы: «Қазақ
ун-ті», 2004. - 379-382 бб.
Бағыбаева А. Адамгершілік – адамдықтың белгісі // Ұлт тағылымы
260.
- Достояние нации. - 2004. - № 4. - 166-169 бб.
Бағыбаева  А.  Есенберлин  романындағы  махаббат  тақырыбы  //
261.
Мұхтар  Әуезов  және  әлем  әдебиеті:  Халықаралық  ғыл.-теориялық  конф.
материалдары (21 қыркүйек, 2004 ж.). - Алматы: «Қазақ ун-ті», 2004. - 390-
393 бб.
Бағыбаева А. Күрделі кезеңнің кемел тұлғасы: І. Есенберлиннің
262.
«Мұхиттан өткен қайық» романы туралы // Алматы ақшамы. - 2003. - 31
мамыр (№ 60). - 2 б.
Бағыбаева  А.  Шырғалаңға  түскен  шығарма:  Белгілі  қаламгер
263.
І.  Есенберлиннің  шығармалары  жайлы  //  ҚазҰУ  хабаршысы.  Филология
сериясы/ Вестн. КазНУ. Сер. филологическая. - 2005. - № 7. - 91-92 бб.
Бағыбаева  А.И.  І.  Есенберлин  романдарында  кеңес  дәуіріндегі
264.
шындықтардың  бейнеленуі:  Филология  ғылымдарының  канд.  дис.  /  Әл-
Фараби  атын.  Қаз.  ұлттық  ун-ті;  Ғыл.  жетекші  Кәкішұлы  Т.К.  -  Алматы,
2005. - 143 б. - Библиогр.: 138-143 бб.
Байбол  Ә.  Азаматтық  ар  мен  суреткерлік  қуатпен  толғанған
265.
шығарма // Мұнай Қазақстан. - 2008. - наурыз (№ 3). - 7 б.
Байзақов И. Құралай сұлу: Поэмадан үзінді // Өлеңдер жыйнағы /
266.

278
Жауапты ред. І. Есенберлин. - Алматы, 1945. - 119-126 бб.
Байқадамов Б. Отаныма рахмет / Өңд. М. Чумак; сөзі І. Есенберлиндікі.
267.
- Алматы: «Жазушы», 1973. - 2 б.- (Қазақстан композиторларының әндері).
Баймендин  М.  Туған  жерінің  мақтанышы:  [І.  Есенберлиннің
268.
туғанына 70 жыл толуына] // Коммунизм нұры. - 1985. - 15 маусым.
Байтанаев  Ә.  Көркемдіктің  өлшемі  көп:  [І.  Есенберлиннің
269.
«Алыстағы  арпалыс»  романы  туралы]  //  Оңтүстік  Қазақстан.  -  1985.  -  9
сәуір.
Балғазин С. Ілияс Есенберлиннің қанатты сөздері // Арқа ажары. -
270.
1996. - 30 шілде.
Балтымова  М.Р.  Тарихи  роман  табиғаты:  Ілияс  Есенберлиннің
271.
«Көшпенділер» трилогиясы бойынша // Қ.А. Яссауи атындағы халықаралық
қазақ-түрік  университетінің  хабаршысы.  Қоғамдық  ғылымдар  сериясы.  -
2007. - № 2. - 63-72 бб. - Библиогр.: 8 атау.
Балтымова  М.Р.  Тарихи  романдардағы  уақыт  пен  кеңістік:
272.
І. Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясы негізінде // ҚазҰУ хабаршысы.
Филология сериясы // Вестн. КазНУ. Сер. филологическая.-2008. - № 1. - 49-
51 бб.
Балтымова М.Р. Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясы:
273.
жанр және поэтика мәселелері: филол. ғыл. канд. ...дис. / Қ. Жұбанов атын.
Ақтөбе мемл. ун-ті; ғыл. жетек. Молдаханов Ә.М. - Алматы, 2009. - 164 б. -
Библиогр.: б. 152-160.
Бегалиева  Б.  Алмас  қылыш  жарқылы:  [Жазушы  І.  Есенберлин
274.
туралы] // Писатель. Личность. Человек. - Алматы, 1993. - 66-68 б.
Бегалиева  Б.  Алмас  қылыш  жарқылы:  [І.  Есенберлиннің
275.
«Көшпенділер» трилогиясындағы тарихи деректер] // Жалын. - 1986. - №
6. - 84-86 бб.
Бектұров  Ж.  Жұлдызы  жарық  та  жоғары  жазушы:  [жазушы
276.
І. Есенберлиннің туғанына 80 жыл толуына орай] // Орталық Қазақстан. -
1995. - 14 қараша.
Белдеубайұлы Д. Әруақ атаусыз қала ма?! // Жалын. - 2009. - № 8.
277.
- 53 б.
Бердібай  Р.  Есенберлин  ерлігі  //  Егемен  Қазақстан.  –  2002.  -  10
278.
шілде.
Бердібай Р. Алғы шепте: [жазушы І. Есенберлин туралы] // Писа-
279.
тель. Личность. Человек. - Алматы, 1993. - 24-30 бб.
Бердібай Р. Алпыстың асуында: [І. Есенберлин 60 жаста] // Қазақ
280.
әдебиеті. - 1975. - 17 қаңтар.
Бердібай Р. Аңыздан романға: [СССР Мемл. сыйлығының лауреаты
281.

279
І.  Есенберлиннің  тарихи  романдары,  олардың  қазақ  әдебиетінде  алатын
орны туралы] // Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. - Алматы, 1979. - 139-
163 б.
Бердібай  Р.  Аяулы  аға:  [І.  Есенберлиннің  қайтыс  болуына  бай-
282.
ланысты айтқан сөзі] // Қазақ әдебиеті. - 1983. - 7 қазан. - 3 б.
Бердібай  Р.  Ғасырлар  толғауы:  [І.  Есенберлин  творчествосына
283.
шолу]  //  Бердібаев  Р.  Замана  сазы:  Зерттеулер  мен  мақалалар.  -  Алматы,
1985. - 278-294 бб.
Бердібай  Р.  Замандас  тұлғасы  туралы  ойлар:  [І.  Есенберлин,
284.
Ә.  Нұршайықов,  Ш.  Мұртазаев  шығармаларындағы  замандастар  тұлғасы
туралы] // Уақыт және қаламгер: Әдеби сын. 7-кітап. - Алматы, 1980. - 137-
153 бб.
Бердібай  Р.  Заманмен  үндес:  [Лениндік  сыйлыққа  ұсынылған
285.
І.  Есенберлиннің  «Көшпенділер»  атты  трилогиясы]  //  Социалистік
Қазақстан. - 1980. - 8 наурыз.
Бердібай Р. Қажырлы қалам иесі: [І. Есенберлин 60 жасқа толуы-
286.
на] // Қазақ әдебиеті. - 1995. - 31 қаңтар.
Бердібай  Р.  Қажырлы  қалам  иесі:  [Жазушы  І.  Есенберлиннің
287.
шығармашылығы туралы] // Қазақ әдебиеті. - 1995. - 31 қаңтар (№ 3-4). - 6
б.
Бердібай  Р.  Қарымды  қаламгер:  [Қаламгер  І.  Есенберлиннің
288.
туғанына 80 жыл толуына орай] // Ана тілі. - 1993. - 30 қыркүйек (№ 39).
Бердібай Р. Тың тұлғалар: [І. Есенберлин] // Бердібаев Р. Дәстүр
289.
тағлымы. - Алматы, 1973. - 221-231 бб.
Бердибаев Р. Зрелость мастерства: [К 60-летию со дня рождения
290.
каз. прозаика И. Есенберлина] // Огни Алатау. - 1975. - 21 января.
 Бисенгалиев  К.  Наша  земля:  [На  соискание  гос.  премии  СССР
291.
выдвинут роман И. Есенберлина «Опасная переправа»] // Комс. правда. -
1971. - 6 октября.
Бисенғали  3.  І.  Есенберлии  романдарындағы  қазақ  батырлары
292.
//  Бисенғали  3.,  Манкеева  Ж.  Қазақ  филологиясы:  егіз  негіз.  Ғылыми
мақалалар жинағы. - Алматы, 2010. - 244-250 бб.
Бондаренко  О.  Бескомпромиссное  перо:  90  лет  со  дня  рождения
293.
писателя И. Есенберлина // Веч. Алматы. - 2005. - 18 января. - С. 4.
 Бондаренко  О.  Памяти  писателя:  В  библиотеке  казахстских
294.
писателей  Алматы  прошла  читательская  конференция,  посвященная  90-
летию со дня рождения писателя И.Есенберлина // Веч. Алматы. - 2005. -12
февраля. - С. 3.
Бораш  Б.  «Қаһар»  романындағы  хан  бейнесі  І.  Есенберлиннің
295.

280
шығармасындағы Қенесары Қасымұлы бейнесі // С. Мұқанов, Ғ. Мүсірепов
-  қазақ  әдебиетінің  классиктері:  Халықаралық  ғылыми  қонференция
материалдары. - Алматы, 2002. - 156-158 бб.
 Бөлтірікова  Б.  Мемлекеттік  сыйлықтың  лайықты  иелері:  [Биші
296.
Ш. Жиенқулова, актер Е. Өмірзақов, әнші Елебеков, жазушы І. Есенберлин
туралы] // Қазақ әдебиеті. - 1968. - 8 желтоқсан.
Брусиловский  Е.  Мечта  девушки/  сл.  И.  Есенберлина;  пер.
297.
Д. Лукашенко. -М.:Музгиз, 1950.- 2 с. (Оркестротека).
Букина Ж. Слово Ильяса Есенберлина: В Астане сост. празднование
298.
90-летия великого писателя И.Есенберлина // Казахстанская правда.- 2005.-
3 марта.- С.8.
Владимиров  В.  Кардинал  или  Три  дороги  пророка//  Central Asia
299.
Monitor- 2007. - 14-27 декабря. (№ 49/50). - С. 8; 2008. - 11-17 января. (№
160/161). - С. 8; 18-24 января. (№ 3). - С. 8.
Владимиров В. Три дороги пророқа: [Из цикла «Силуэты и тени
300.
70-х»: О творчестве писателя И. Есенберлина] // Огни Алатау. - 1994. - 18,
20, 21 мая.
Гусляров Е. Годы, книги, жизнь: [К 60-летию видного каз. писате-
301.
ля И. Есенберлина] // Вечерняя Алма-Ата. - 1975. - 22 января.
Ғабдуллин  М.  Отан  соғысы  тақырыбына  жазылған  қейбір
302.
шығармалар  туралы:  [М.Хакимжанованын  «Мәншүк»  атты  поэмасы;
І.  Есенберлиннің  «Сұлтан»  атты  поэмасы;  Қ.  Сатыбалдиннің  «Әлия»
поэмасы;  Баймұратовтың  «Ер  Төлеген»  атты  поэмасы  туралы  жазылған
сын-пікірлер] // Соц. Қазақстан. - 1947. - 13 сәуір.
 Ғабдуллин  Н.  Қажырлы  қаламгер:  [Жазушы  І.  Есенберлиннің
303.
туғанына 70жыл] // Соц. Қазақстан. - 1985. - 19 қазан.
Ғабдуллин  Н.  Шығарма  сырымен  құнды:  [І.  Есенберлин-
304.
нің«Қатерлі өткел» романы туралы] // Қазақ әдебиеті. - 1971. - 20 тамыз.
Дәбей Ы. Жылдың алғашқы айы // Қазақ әдебиеті - 2011. - 14-20
305.
қаңтар (№ 1/2). - 4 б.
Дәдебаев Ж. Мұратына жеткен жазушы: [Жазушы І. Есенберлиннің
306.
туғанына 75 жыл] // Социалистік Қазақстан. - 1990. - 2 ақпан.
Дәдебаев  Ж.  Шырғалаң  шындық:  [І.  Есенберлин,  Ә.  Кекілбаев,
307.
Т. Қайынбергенов шығармаларындағы Әбілқайыр ханның бейнеленуі мен
тарихи оқиғалардың суреттелуі жайында] // Жұлдыз. - 1992. - № 37 - 194-
200 бб.
Долгов  А.  В  Атбасаре  открыт  музей  Ильяса  Есенберлина  //
308.
Акмолинская правда. - 1999. - 28 декабря. - С. 1.
Досанов  С.  Алты  романның  авторы:  (Қазақ  ССР  мемлекеттік
309.

281
сыйлығының  лауреаты  (І.  Есенберлиннің  творчестволық  портреті)  //
Коммунизм нұры. - 1971. - 5 наурыз.
Досанов  С.  Суреткер  көзімен.:  (Қазақ  ССР  мемлекеттік
310.
сыйлығының  лауреаты  І.  Есенберлиннің  творчестволық  портреті]  //
Октябрь туы.-1971.- 27 қаңтар.
Досанов  С.  Ұлттық  рухты  оятқан  ұлы  суреткер:  Жазушы  Ілияс
311.
Есенберлин - 90 ж. // Қазақ әдебиеті. - 2006. - 31 наурыз - 6 сәуір (№ 13). - 6
б.
Досжан  Д.  Муки  Тантала:  Памяти  И.  Есенберлина  /  Пер.  с  каз.
312.
Г. Бельгера // Нива. - 2002. - №2. - С. 10.
Досжан  Д.  Ер  есімді  Есенберлин:  Романнан  үзінді  //  Сарыарқа.  -
313.
1999. - № 2-3. - 22-27 бб.
Досжан Д. Есенберлиннің көз жасы: [Жазушы Ілияс Есенберлин
314.
туралы естелік] // Жас Алаш. - 1999. - 29 маусым.
Досжан Д. Есенберлиннің шындығы: [Жазушы І. Есенберлиннің
315.
шығармашылығы туралы әңгіме] // Қазақ әдебиеті. - 2000. - 27 қазан (№ 43).-
6-7 бб.
Досжанов Д. Біз білмейтін Есенберлин: Эссе// Парасат. - 1995. - №
316.
1. - 12-14 бб.
Доспанбетов  У.  Тарих  баба  сөйлейді:  [Лениндік  сыйлыққа
317.
ұсынылған  Ілияс  Есенберлиннің«Көшпенділер»  трилогиясы  жайлы]  //
Октябрь туы. - 1980. - 5 сәуір.
Доспанбетов  У.  Трилогия  арқауы  -  тарих:  [Лениндік  сыйлыққа
318.
ұсынылған  Ілияс  Есенберлиннің  «Көшпенділер»  трилогиясы  жайлы]  //
Жетісу. - 1980. - 11 наурыз.
Дүйсенбеков 3. Асыл аға: [Қаламгер І.Есенберлиннің туғанына 80
319.
жыл толуына орай] // Ана тілі. - 1993. - 30 қыркүйек (№ 39).
Дүйсенов  М.  Өмір  тынысы:  [І.  Есенберлиннің«Айқас»  романы
320.
туралы] // Қазақ әдебиеті. - 1968. - 17 тамыз.
Дюсенбаев А. «Кочевники» вновь в седле: (Переиздана трилогия
321.
И.  Есенберлина  «Кочевники»]  //  Казахстанская  правда.  -  1998.  -  24
октября.
Дюсенбаев А. Певец Великой Степи: 90 лет со дня рождения классика
322.
современная казахская литература И. Есенберлина // Казахстанская правда.
- 2005. - 11 января. - С.6.
Дюсенбаев  А.  След  Есенберлина:  О  творчестве  казахского
323.
народного писателя // Страна и мир. - 2005. - 11 марта (№10). - С. 13.
Ездакова  Н.  Выстрадано  сердцем:  [Лауреат  гос.  премии  КазССР
324.
1968 года И. Есенберлин за роман «Схватка»] // Вечерняя Алма-Ата. - 1968.

282
- 9 декабря.
Елеукенов Ш. Ілияс Есенберлиннің мәңгілік өмірі // Жұлдыз. - 2005.
325.
- № 5. - 101-130 бб.
Елеукенов  Ш.  Абылай  хан  -  тарихи  роман  айнасында//  Қазақ
326.
әдебиеті. - 2011. - 16 желтоқсан (№ 50). - 11 б.
Елеукенов Ш. История и художественная правда: [Характерис-
327.
тика ист. Романов произведений С. Муканова «Промелькнувший метеор»,
А.  Машанова  «Аль-Фараби»,  И.  Есенберлина  «Заговоренный  меч»,
К. Оразалина «После Абая»] // Простор. - 1973. - № 3. - С.79-88.
Елеукенов Ш. Ұлтты ұлықтаған жазушы // Жалын. - 2009. - №
328.
8. - 44-52 бб.
Еркін Е. Әдебиеттің алмас қылышы: [Жазушы І. Есенберлиннің
329.
туғанына 80 жыл толу қарсаңында] // Қазақ әдебиеті. - 1993. - 15 қазан (№
42). - 2 б.
Есболова  Б.  І.  Есенберлиннің  «Жанталас»  романының  орыс
330.
тіліне аударылуы // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. Вестн. КазНУ.
Сер. филологическая. - 2006. - № 2. - 106-107 бб. - Библиогр.: 4 атау.
Есенгелдин  Т.  «Таудағы  тартыс»  драма  театрында:
331.
[І. Есенберлиннің драмасы бойынша] // Қазақ әдебиеті. - 1957. - 25 қаңтар.
Жағыпарұлы  Ж.  Жазушы  мұражайы  ашылды:  [Атбасар  қ.
332.
жазушы Ілияс Есенберлиннің мұражайы ашылып, тұрған үйіне ескерткіш
тақта орнатылғандығы туралы] // Арқа ажары. - 1999. - 28 желтоқсан. - 1,2
б.
Жанғожин  Р.  Тың  тақырыбы:  [М.  Бубенновтың  «Қыранды
333.
дала»,  І.  Есенберлиннің  «Көлеңкеңмен  қорғай  жүр»  романдары  т.б.
туындылары жайлы]// Қазақ әдебиеті. - 1980. - 12 қыркүйек.
Жапанова М. Предисловие // Есенберлин И. Хан Кене: Роман/
334.
пер. с каз.: М. Симашко, Г. Садовникова. - Астана: «Аударма», 2009. - С.
5-6.
Жапанова М.Е. Из эпистолярного наследия Ильяса Есенберлина
335.
//  «Валихановские  чтения-7»:  Материалы  Междунар.  науч.-практ.
конф.,  посвящ.  40-летию  образования  Кокшетауского  государственного
университета им. Ш. Уалиханова. - Кокшетау, 2002. Т. 2. - С. 65-68.
Жапанова  М.Е.  Образ  Биржан-Сала  в  контексте  творчества
336.
И. Есенберлина // «Шоқан тағалымы / Валихановские чтения-6»: Қазақстан
Республикасы  Тәуелсіздігінің  10-жылдығына  арналған  Халықаралық
ғылыми-практикалық  конференциясының  материалдары  /  Материалы
Международной  научно-практической  конференции,  посвященной  10-
летию Независимости Республики Казахстан. Т.З. - Көкшетау, 2001. - С.231-

283
234.
Жапанова М.Е. «Целинная» тема в творчестве Ильяса Есенберлина
337.
// Педагогический вестник Казахстана. - 2004. - № 1. - С154-116.
Жекейұлы 3. «Көшпенділердің» жаңа басылымы: [Алматы қ. Орт.
338.
Мұражайда жазушы Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясының
жаңа басылымының тұсаукесер рәсіміне орай өткен «Бір кітаптың тарихы»
атты көрме туралы] // Түркістан. - 1998. - 13 мамыр.
Жуманова  А.С.  Мастер  и  Диляра:  90-лет  со  дня  рождения
339.
И. Есенберлина // Литер. - 2005. - 25 февраля. - С. 1,5.
Жұмабеков С. Өмір, өнер адамы және роман: [I. Есенберлиннің
340.
«Қатерлі өткел» және «Ғашықтар» романдары туралы] // Жалын. - 1973. -
№ 5, - 139-145 бб.
Жұмаділов  Қ.  «Тарихи  зердені  жаңғыртқан»:  [Жазушы
341.
І. Есенберлин туралы естелік] // Сарыарқа. - 1995. - № 3. - 6-10 б.
Жұмаділов  Қ,  Тарихи  сананың  тамыршысы:  [Қазақтың  аса
342.
көрнекті жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты І. Есенберлиннің
қаламгерлігі туралы] // Халық кеңесі. - 1995. - 10 каңтар.
Жұмат Ж. Әуезов және Есенберлин // Астана ақшамы. - 2010. - 13
343.
шілде (№ 75). - 7 б.
Жұртбаев Т. Қажырлы қалам: [Жазушы І. Есенберлиннің туғанына
344.
70  жыл  толуына  байланысты  творчествосына  шолу]  //  Қазақ  әдебиеті.  -
1985. - 12 қаңтар.
Жұртбаев Т. Тар жолды таңдаған тарлан: [Жазушы І. Есенберлин-
345.
нің туғанына 75 жыл] // Қазақ әдебиеті. - 1990. - 12 қаңтар. - 4 б.
Жұртбаев  Т.  Халық  тарихының  шежіресі:  [Лениндік  сыйлыққа
346.
ұсынылған Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» атты трилогиясы туралы]
// Қазақ әдебиеті. - 1980. - 7 наурыз. - 6 б.
Жүсіп  К.  Ілияс  Есенберлиннің  мұражайындағы  игі  істер  көңілге
347.
қуаныш  ұялатқанымен,  қазақ  тарихың  көркем  сөзбен  кестелеген  аса
көрнекті  қаламгердің  есімі  әлі  де  толық  ескерілмей  жатқандай  //  Арқа
ажары. - 2005. - 17 қыркүйек. - 4 б.
Жүсіп К. Дарабозымызды қашанғы далада қалдыра береміз? // Заң
348.
газеті. - 2007. - 24каңтар (К 11). - 2 б.
Ибраева Ж.Б. Тип конфликта и тип героя в прозе И. Есенберлина,
349.
А.  Нурпеисова,  И.  Щеголихина  //  Рухани  мұра  және  қазіргі  мәдениет:
текстология, игеру, зерттеу // Духовное наследие и современная культура:
текстология, освоение и изучение: Халықаралық ғылыми симпозиумның
материалдары // Материалы междунар. науч. симпозиума (12-13 окт. 2005
г.) - Алматы, 2006. - С. 254-259. - Библиогр.: 7 назв.

284
Ибраева  Ж.  Б.  Типология  и  эволюция  образа  интеллигента
350.
в  казахстанской  прозе  половины  XX  века  (на  материале  творчества
И. Есенберлина, А. Нурпеисова, И. Щеголихина): Автореф. ...канд.филол.
наук / Науч.рук. Рустемова К.Р. - Астана, 2006. - 26 с.
Иманбекұлы  Т.  Ілекеңнің  кітабы  ұлағатқа  үйретті  [Жазушы
351.
І.  Есенберлиннің  шығармалары  туралы]  //  Қазақ  әдебиеті.  -  1995.  -  31
қантар (№З-4). – 7б.
Исиналиев М.И. Ильяс Есенберлин // Исиналиев М.И. Таңдамалы /
352.
Избранное. - Алматы : «Арыс», 2007. - Т.1. - С. 41-48.
Исиналиев  М.И.  Ильяс  Есенберлин:  [О  жизни  и  творчестве]//
353.
Столичное обозрение. - 1996. - № 39,40,41.
Итжанова  Н.С.  Жазушы  аты  ұмытылмайды:  [Ақмола  қ.  әкімі-
354.
нің орынбасары Н.С. Итжановамен І.Есенберлиннің 80 жылдығы жайлы
әңгіме] / Әңг. Қ. Жүсіп // Арқа ажары. - 1995. - 21 ақпан.
Каимова С. Грани таланта: К 85-летию И. Есенберлина // Степной
355.
маяк.- 2000. - 2 февр. – С. 4.
Каиржанов  А.  «Золотая  орда»  Ильяса  Есенберлина  //  Вечерняя
356.
Астана. - 2002. - 26 янв. - С.2.
Какишев  Т.  Творческие  уроки  писателя:  [К  70-летию  со  дня
357.
рождения И. Есенберлина] // Казахстанская правда. - 1985. - 20 окт.
Кәкен А. Есенберлин іздеген ержүрек қыз // Егемен Қазақстан. -
358.
2011. - 19 наурыз (№98/101). - 11 б.
Кәріпжанова  Г.  І.  Есенберлиннің  «Қаһар»  шығармасындағы
359.
афоризмдер  мен  мақал-мәтелдердің  қолданысы  //  Мемлекеттік  тіл  және
аударматанудын  өзекті  мәселелері:  Республикалық  ғылыми-теориялық
конференция материалдары / құраст. Г. Мұқанова. - Астана, 2011. - 157-
161 б.
Кенжебаев Б. Айша: [І.Есенберлиннің «Айша» поэмасы туралы]
360.
// Лениншіл жас. - 1948. - 15 мамыр.
Ким Е. Голоса веков: К 80-летию И. Есенберлина // Акмол. правда.
361.
- 1995. - 28 дек.
Козыбаев М. Святой хан Кене казахской литературы: К 80-летию
362.
И. Есенберлина // Акмол. правда. - 1996. - 13 марта.
Косенко  П.  Два  силуэта  по  памяти:  [О  творчестве  писателей
363.
И. Есенберлина и А. Белянинова] // Простор. - 1986. - № 6. - С. 158-163.
Кулев А. Серебряный купол: [О писателе И. Есенберлине] // Акмол.
364.
правда. - 2000. – 25января.
Куттыкадамов С. Лодка, так и не переплывшая океан: [История
365.
неопубликован. романа И. Есенберлина] // Заря. – 1991. - № 10-12. - С. 36-

285
37; Акмол. правда. - 1996. – С. 18 – 25.
Қабышев Ғ. Ілекеңнің аруағын ардақтайық ағайын!: [Жазушы
366.
Ілияс Есенберлиннің 85 жылдық мерейтойын атап өту туралы ұсыныс] //
Қазақ әдебиеті. - 1998. - 6 маусым (№ 22). - 11 б.
Қажыбаев Т. Талант тегеуіріні: [Ілияс Есенберлиннің творчество-
367.
сы жайлы пікір] // Көкшетау правдасы. - 1975. - 4 ақпан.
Қазыбеков  Н.  Халқын  сүйген  жазушы:  [Көрнекті  қазақ  совет
368.
жазушысы, Қазақ ССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты І. Есенберлин-
нің туғанына 70 жыл] // Октябрь туы. - 1985. - 11 қаңтар.
Қазыбеков  Н.  Халық  сүйген  қаламгер:  [Жазушы  Ілияс
369.
Есенберлиннің творчествосы және оған қатысты оқырмандар лебіздері] //
Жұлдыз. - 1985. - №1. - 174-188 б.; Октябрь туы. - 1985. - 11 қаңтар.
Қайратұлы Б. Қазактың алмас қылышы І. Есенберлиннің туғаны-
370.
на 85 жыл // Астана ақшамы. - 2000. - 18 қаңтар.
Қайырбеков Г. Қош, Ілеке!: [Өлең] // Қазақ әдебиеті. - 1983. - 7
371.
қазан. - 3 б.
Қамбаров  К.  Роман  және  уақыт:  [I.  Есенберлиннің  «Қатерлі
372.
өткел» романы туралы] // Соц. Қазақстан. - 1971. - 21 шілде.
Қамбаров К. Роман мұраты: [І. Есенберлиннің «Айқас» романы
373.
туралы] // Соц. Қазақстан. - 1968, - 10 тамыз.
Қаратаев М. Кең тынысты қаламгер: [Жазушы І. Есенберлин 60
374.
жаста] // Соц. Қазақстан. - 1975. - 10 қаңтар.
Қашқымбаев  А.  Қазына  қалдырған  қаламгер  //  Мәңгілік  Ел.
375.
Халықаралық  ғылыми-көпшілікке  арналған  журнал.  –  Астана.  №4(7).
09.10.2014. – 130-137 б.
Қозыбаев  М.  Жазушылар  әулетінің  хан  Кеңесі  [І.  Есенберлин
376.
туралы] // Писатель. Личность. Человек. – Алматы, 1993. - 7-9 бб.
Қозыбаев М. Жазушылар әулетінің хан Кеңесі [І. Есенберлиннің
377.
туғанына 80 жыл толуына орай «Тарих тұлғалы тағдыр» атты айдармен
берілген естеліктер] // Жас Алаш. - 1993. - 5 қазан.
Қозыбаев  М.  Жазушылар  әулетінің  хан  Кеңесі  [Жазушы
378.
І. Есенберлиннің мерейтойына орай] // Арқа ажары. - 1996. - 22 ақпан.
Қозыбаев М. Қаламгерлер әулетінің хан Кеңесі [І. Есенберлиннің
379.
туғанына 80 жыл толуына орай «Өлшемге сыймас өр тұлға» атты айдармен
берілген естеліктер] // Егемен Қазақстан. - 1993. - 29 қыркүйек.
Қонаев Д. Бір жасы мың болған: [Жазушы І. Есенберлин туралы] //
380.
Писатель. Личность. Человек. - Алматы, 1993. - 13-16 б.
Қонаев  Д.  Мың  жасаған:  [Жазушы  І.  Есенберлин  туралы]  //
381.
Егемен Қазақстан. - 1993. - 29 қыркүйек.

286
Қонаев Д.А. Өшпес із қалдырған қаламгер // Жалын. - 2009. - №
382.
8. - 28-29 бб.
Қуанышбеккызы  Ж.  «Көшпенділер»  ағылшын  тілінде  жарыққа
383.
шықты: [Жазушы І. Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясы] // Егемен
Қазақстан. - 1999. - 2 желтоқсан.
Құттықадам С. Мұхиттан өте алмаған қайық: [І. Есенберлиннің
384.
көзі тірісінде шығара алмаған «Мұхиттан өткен қайық» романы туралы]
// Арай. - 1992. - № 1, 2, 3; № 10, 11, 12. - 38-39 б.; Арқа ажары. - 1992. - 15
мамыр.
Қырғызбай  Ө.  Қозыкөрпеш  әкесінің  мерейтойына  неге  келмей
385.
қалды?:  Жазушы  I.  Есенберлиннің  90-жылдығына  арналған  лебіздер  //
Алматы ақшамы. - 2006. - 16 наурыз (№ 30). - 5 б.
Мағауин М. Ақыр - дүние: Естелік әңгімелер // Жұлдыз. - 2004. - №
386.
11. - 121-140 б.
Мақашев  Д.,  Смағулов  Ж.  Шырғалаңға  түскен  шығарма:
387.
[І.  Есенберлиннің  «Мұхиттан  өткен  қайық»  романы  туралы]  //  Орталық
Қазақстан. - 1996. - 4 қаңтар.
Маргулан  А.Х.  Предисловие  //  Есенберлин  И.  Кочевники:  Ист.
388.
трилогия.- М., 1978. – С. 5-8.
Мертешева Ш. Через прошлое - о настоящем: [К 70-летию со дня
389.
рождения И. Есенберлина] // Целиноград.правда. - 1985. - 12 июня.
Муфтах  Н.  Знаток  кочевой  цивилизации:  [О  творчестве  изв.
390.
Писателя И. Есенберлина] // Республика 2000. - 2001. - 24 мая. - С.15.
Мүрсәлім Қ. Әдебиеттің алмас қылышы: Жазушы І. Есенберлин
391.
жайлы естелік // Көкшетау. - 2001. - 26 қаңтар.
Мырза  Әли  Қадыр  (Мырзалиев  Кадыр).  Әулие  Есенберлиніме
392.
адами  Есенберлинімді  айырбастағым  келмейді  //Жас  Алаш.  -  2004.  -  19
тамыз (№ 99). - 5 б.
Нағыметов Ә. Жұмысшы тұлғасы және адамгершілік мәселесі:
393.
[І.  Есенберлиннің  «Алтын  құс»  романы  және  Ж.  Жұмақановтың  «Мен
жұмысшымын»  повесіндегі  жумысшы  бейнелері  жайында]  //  Қазақ
әдебиеті. - 1972. - 14 шілде.
Назарбаев Н.А. [О И. Есенберлине] // Есенберлин И. Сокровенное:
394.
Мысли. Изречения. Воспоминания / Сост. К. Есенберлин. - Алматы, 2001. -
С.120.
Назарбаев  Н.А.  Слово  к  читателям  //  Есенберлин  И.  Кочевники:
395.
Ист. Трилогия / Пер.с каз. М. Симашко. - Алматы, 2001. - С.5-6.
Назарбаев Н.Ә. [І. Есенберлин жайында] / Дайынд. А. Дуйсенбаев
396.
// Есенберлин I. Жансырым: Ойлар, нақыл сөздер. Естеліктер. - Алматы:

287
«І. Есенберлин атындағы қор», 2001. - 166-167 бб.
Назарбаев Н.Ә. [І. Есенберлин жайында] /дайындаған А. Дуйсенбаев
397.
// Есенберлин І. Жан сырым: Ойлар, нақыл сөздер. Естеліктер. - Алматы,
2001. - 166-167 бб. Жас Алаш. - 1993. - 5 қазан. - 3 б.
Назарбаев Н.Ә. [І. Есенберлин туралы]: [І. Есенберлиннің туғанына
398.
80  жыл  толуына  орай  «Тарих  тұлғалы  тағдыр»  атты  айдармен  берілген
естеліктер] // Жас Алаш. - 1993. - 5 қазан.
Назарбаев  Н.Ә.  Алашқа  айбын  болған  арыстар:  Тарихи  зерде
399.
кешінде сөйлеген сөзі (1994 ж. 14 желтоқсан) // Назарбаев Н. Қалың елім
қазағым. - Алматы, 1998. - 223-238 бб.
Назарбаев  Н.Ә.  Алашқа  айбын  болған  арыстар  //  Назарбаев  Н.
400.
Қалың елім қазағым. - Алматы, 1998. - 223-238 бб.
Назарбаев  Н.Ә.  Алғы  сөз:  [Жазушы  І.  Есенберлин  туралы]  //
401.
Писатель. Личность. Человек. - Алматы, 1993. - 3-4 б.
Назарбаев Н.Ә. Оқырмандарға сөз // Есенберлин I. Көшпенділер. -
402.
Алматы, 1998. - 5-6 бб.
Назарбаев  Н.Ә.  Өлшемге  сыймас  өр  тұлға:  [«Жазушы.  Тұлға.
403.
Азамат»  атты  кітаптың  алғы  сөзі  (Атамұра  баспасы,  1993  ж.)]  //  Егемен
Қазақстан. - 1993. - 29 қыркүйек.
Назарбаев Н.Ә. Өлшемге сыймас өр тұлға // Егемен Қазақстан. -
404.
1993. - 29 қыркүйек.
Нигметова 3. Юбилей Ильяса Есенберлина: К 90-летию известного
405.
писателя, лауреата Гос.премии // Казахстанская правда. - 2005. - 1 марта. -
С.4.
Номад А. По реке жизни. - Алматы: «Кочевники», 2004. - 288 с.
406.
Нұрғали  Р.  Жанкешті  жазушы  Ілияс  Есенберлиннің
407.
шығармаларының  мазмұны  туралы  //  Егемен  Қазақстан.  -  2005.  -  14
қыркүйек (№ 210). - 3 б.
Нұрғали  Р.  Тарихтың  шыңырауынан  шындық  іздеген:  І.
408.
Есенберлиннің  өмірі  мен  шығармашылығы  туралы  //  Нұрғали  Р.  Қазақ
әдебиетінің  алтын  ғасыры:  Зерттеу.  Астана:  «Күлтегін»,  2002.  -  495-520
бб.
Нұрғалиев  Р.  Мұстай  Кәрімге  берілген  жауап:  [Қазақ  жазушысы
409.
І.  Есенберлин  мен  башқұрт  ақыны  М.  Кәрім  туралы]  //  Қазақ  әдебиеті.  -
1995. - 31 қаңтар (№ 4). - 7 б.
Нұрғалиев  Р.  Тұңғиық  дарын:  [І.  Есенберлиннің  творчествосы
410.
туралы] // Білім және еңбек. - 1985. - № 1. – 19.
Нұрғалиев Р. IIIын жүйрік ұзаққа шабады: [Жазушы І. Есенберлин-
411.
нің творчествосы туралы] // Лениншіл жас. - 1971. - 8 қаңтар.

288
Нұрманова С. Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» романындағы
412.
синонимдік  қатарлар  //  Абай  атындағы  ҚазҰПУ-дың  Хабаршысы.  Жас
ғалым.  Ізденістер.  Мәселелер.  Зерттеулер  сериясы  //Вестн.  КазНПУ  им.
Абая. Сер. молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования. - 2007. - №
1. - 60-66 бб. - Библногр.: 5 атау.
Нұртазин  Б.  Ұмытылмас  кездесулер:  [Жазушы  І.  Есенберлин
413.
туралы естелік] // Коммунизм нұры. - 1985. - 12 маусым.
Нұршайықов  Ә.  Бәріміздің  алдымыздағы  парыз  деп  білейік:
414.
[Жазушы І. Есенберлиннің шығармашылығы және оған халық қаһарманы
атағын  беру  туралы  ұсыныс] // Егемен Қазақстан. - 2001. - 25 тамыз (№
188). - 3 б.
Нұршайықов Ә. Есенберлин: [Жазушы Ілияс Есенберлин туралы
415.
естелік] // Егемен Қазақстан. - 2002. - 30 қаңтар (№ 19-22). - 8 б.
Нұршайықов Ә. Ұлттық ұлы қазына // Жалын. - 2009. - № 8. - 33-
416.
35 бб.
Олжай К. Дочь преследовавшегося отца, супруга преследовавше-
417.
гося писателя преследуемого сына?: [Об Ильясе Есенберлине и его семье] //
Столичное обозрение. – 1995. - 8 марта. - С.16.
Олжай Қ. Бірінші Есенберлин қазақтың қайсар жазушысы ретінде
418.
халық зердесінде қалып еді: Екінші Есенберлин бизнес әлемі білгірлерінің
бірі ретінде жаңа тарихтың сахнасында сомдалып келеді: [І.Есенберлин және
Қ. Есенберлин туралы] // Егемен Қазақстан. - 1994. - 7 мамыр.
Ораз Н. Ел ардағы - ер тұлға // Көкшетау. - 2011. - № 2. - 61-70 б.
419.
Оразалы  А.  Актуальность  идейного  содержания  трилогии  И.
420.
Есенберлина «Кочевники» в условиях современного Казахстана // История
Казахстана: препод. в школе. - 2008. - № 8. - С. 30-40.
Оразалы С. Шығармалар жинағы: үш томдық. 1-том. Тас бұлақтың
421.
суындай: Әдебиет туралы ойлар, монография, мақалалар / Ақпарат және
мұрағат  комитеті:  «Әдебиеттің  әлеуметтік  маңызды  түрлерін  басып
шығару» бағд. - Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2011. - 376 бет.
Оразбекова Ф. Каратау в творчестве писателей и поэтов // Знамя
422.
труда. - 2009. – 14 окт. - С. 4.
Оразов  Н.  Батыл  да  батыр  жазушы:  [Жазушы  І.  Есенберлиннің
423.
творчествосы туралы туғанына 80 жыл толуына орай] // Сарыарқа. - 1995.
- № 3.-3-5 б.
Оразов Н. Ел ардағы - ер тұлға: (Жазушы І. Есенберлин туралы
424.
естелік) // Сарыарқа. - 1995. - №3. - 11-15 бб.
Оразов Н. Елі сүйген Ілекең: [І. Есенберлиннің туғанына 70 жыл
425.
толуына] // Коммунизм нұры. - 1985. - 8 маусым.

289
Оразов Н. Шежіре жазушы: [Жазушы І. Есенберлин 60 жаста] //
426.
Коммунизм нұры. - 1975. - 8 қаңтар.
Оразова А.Т. І. Есенберлин «Көшпенділер» романындағы «Өмір
427.
мен өлім», «Тағдыр» концептілерінің қолданысы // Қостанай мемлекеттік
педагогикалық институтының жаршысы //Вестн. Костанай. гос. пед. ин-та.
- 2008. - № 2. - 148-152 б. - Библиогр.: 4 атау.
Өтеутегі  Ф.М.  Ілияс  Есенберлиннің  «Қаһар»  романындағы
428.
Кенесары бейнесі // Жас зерттеуші // Молодой исследователь. - 2008. - №
3-4. - 92-93 бб.
Платонова Н. Перепетая песня: [О книге И. Есенберлина «Песня
429.
о человеке»] // Советский Казахстан. - Алматы, 1956. - Кн.10. - С.119-121.
Плотников  Ю.  Трагедия  Кенесары  Касымова:  [Заметки  о
430.
историческом романе И. Есенберлина «Хан Кене»] // Иртыш. - 1971. - 13
марта.
Райымбеков Ә. Жұмысшы табы туралы қазақ романындағы стиль
431.
проблемалары:  [З.  Шашкиннің  «Теміртауы»,  І.  Есенберлиннің  «Айқас»,
«Алтын құс» романдары негізінде].
Рахымбаева  Қ.  Қазақтың  алмас  қылышы:  Ілияс  Есенберлиннің
432.
туғанына - 90 ж. // Астана хабары. - 2005. - 13 қаңтар (№ 6). - 4 б.
Реалиева  Н.  Аудармадан  кеткен  ағат  атаулар:  І.  Есенберлиннің
433.
«Көшпенділер»  трилогиясының  орыс  және  ағылшын  тілдеріндегі
аудармалары негізінде // Жалын. - 2006. - № 12. - 38-44 бб.
Реалиева Н. Аудармаларда жоғалған және тыңнан пайда болған
434.
атаулар:  І.  Есенберлиннің  «Көшпенілер»  трилогиясының  орыс  және
ағылшын тілдеріндегі аудармалары негізінде // Шәкәрім әлемі. - 2007. - №
4. - 44-53 бб.
Реалиева Н. Кеңестік Кремль тұсындағы бір аударма жайы // Қазақ.
435.
- 2008. - 8 ақпан (№ 6). - 10 б.
Реалиева Н. «Көшпенділерге» тосқауыл керек // Қазақ әдебиеті. -
436.
2007. - 16-22 ақпан (№ 7). - 6 б.
Реалиева  Н.  «Көшпенділердің»  ағылшын  тіліндегі  аудармасы
437.
қандай?:  Жазушы  І.  Есенберлин  «Көшпенділер»  атты  трилогиясының
аудармалары туралы // Қазақ әдебиеті. - 2005. - 29 шілде (№ 30). - 10 б.; 12
тамыз (№ 32). - 12 б.
Реалиева  Н.  «Көшпенділердің»  аудармасы  қазақты  кемсітуге
438.
бағытталған /Әңг. Д. Батыр // Әдебиет айдыны. - 2008. - 12 маусым (№ 24).
- 4 б.
Реалиева Н. «Көшпенділердегі» қазақты қанішер қылып аударған-
439.
да  нені  көздеген?:  Жазушы  І.  Есенберлин  шығармаларының  орыс  тілі

290
арқылы ағылшыншаға аударылған нұсқасының 15 кемшілігі // Ана тілі. -
2005. - 13-19 қазан (№ 41). - 14 б.
Реалиева Н. Қазақ ұлтына жасалған қастандық: І. Есенберлиннің
440.
«Көшпенділер»  трилогиясының  орыс  және  ағылшын  тілдеріндегі
аудармаларын  және  орысша  нұсқасы  бойынша  жасалған  барлық
аудармаларын жарамсыз деп тану хақында. // Жалын. - 2006. - №1. - 11-29
бб.
Реалиева  Н.  Қызыл  империяға  құлдықұрған  аударма:  (І.
441.
Есенберлиннің  «Көшпенділер»  трилогиясының  орыс,  ағылшын
тілдеріндегі  және  орысша  нұсқасы  бойынша  жасалған  өзге  тілдердегі
барлық аудармаларын жарамсыз деп тану хақында) // Сын. – 2007. - қараша.
- 71-108 бб.
 Реалиева  Н.М.  Аударма  мәтініндегі  онимдер  мен  этнореалий
442.
сөздер  лингвомәдени  бірлік  ретінде:  (І.  Есенберлиннің  «Көшпенділер»
трилогиясының  ағылшын  тіліндегі  аудармасы  негізінде)»  //  Қазақ
тілінің  лексикология,  лексикография,  фольклортану  мен  көркем  аударма
мәселелері:  қалыптасуы,  дамуы  мен  болашағы:  халықаралық  ғыл.-теор.
конф. Материалдары / Ред. Қ.Қ. Рысберген. - Алматы: «Арыс», 2007. - 246-
249 бб.
Реалиева  Н.М.  Аудармалардағы  жоғалған  және  тыңнан  пайда
443.
болған атаулар // «Мемлекеттік тіл саясаты: терминология, аударматану,
ресми құжат тілі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. -
Алматы: «Арыс», 2007. - 59-66 б.
Садыков  Х.  Кто  они?  [О  романах  И.  Есенберлина]  //  Вечерняя
444.
Алма-ата. - 1971. - 8 января.
Сайбекова  Н.  І.  Есенберлиннің  «Көшпенділер»  романындағы
445.
фразеологизмдердің  сөз  табына  қатысы  мен  қазақ  және  ағылшын
тілдеріндегі  ұқсастықтары  мен  айырмашылықтары  //  Ізденіс.  Гуманит.
ғыл. Сериясы // Поиск. Сер. гуманит. наук. - 2010. - № 2. - 186-190 б. -
Библиогр.: 7 атау.
Сақиев З. Аударма ажары: [М.Д. Симашко аударған Ғ. Мүсірепов-
446.
тың  «Оянған  өлке»  диалогиясы  мен  І.  Есенберлиннің  «Көшпенділер»
трилогиясы жайында] // Қазақ әдебиеті. - 1986. - 31 окт.
Салықов  К.  Қазақтың  алмас  қылышы:  Өлең:  [І.  Есенберлинге
447.
арналған] // Арқа ажары. - 1996. - 20 ақпан.
Самрат Ж. Жастардың рухын шыңдаған хас тұлпар: Астанадағы
448.
К.  Байсейітова  атындағы  Ұлттық  опера  және  балет  театрында  жазушы
І. Есенберлиннің 90 жылдығына арналған «Алмас қылыш» атты еске алу
кеші өтті // Егемен Қазақстан. - 2005. - 2 наурыз (№ 43). - 7 б.

291
Сарыбаев Т. Ұлы тарих жаршысы: Өлең: І. Есенберлиннің 90 ж. //
449.
Әдебиет айдыны. - 2006. - 16 наурыз (№ 10). - 1 б.
Сатаев Ж. Халық қадірлеген жазушы: [Жазушы І. Есенберлин 60
450.
жаста] // Еңбек туы. - 1975. - 3 қаңтар.
Сәтібеков  Ж.  Ғасырдан  сыр  тартып:  [Лениндік  сыйлыққа
451.
ұсынылған І. Есенберлиннің «Көшпенділер» атты трилогиясы туралы] //
Еңбек туы. - 1980. - 11 наурыз.
Сәттібайұлы К. І. Есенберлинді «іске алғысыз» қылған кімдер?:
452.
(І.  Есенберлиннің  «Мұхиттан  өткен  қайық»  романына  жазған  70
жылдардағы сын) // Жас Алаш. - 2011. - 13 қараша (№ 136). - 3, 4 б.
Семқұл  Б.  «Ғашықтар»  романы  жайында  пікірталас:  [І.
453.
Есенберлиннің] // Орталық Қазақстан. - 1995. - 8 сәуір.
Симашко М. Қашанда алғы шепте: [Жазушы І. Есенберлиннің ең-
454.
бек жолы мен шығармашылығы туралы] // Қазақ әдебиеті. - 1995. - 31 қаңтар
(№ 3-4). - 6 б.
Сқақова Қ.А. І. Есенберлиннің тарихи шығармаларының негіздері
455.
// ҚазМУ хабаршысы. Тарих сериясы. - 2003. - № 3. - 131-133 б.-Библиогр.:
8 атау.
Сқақова  Қ.А.  І.  Есенберлиннің  шығармаларындағы  Кенесары
456.
тақырыбының  тарихи  саралану  деңгейі  //  Бекмаханов  тағылымы-
2004:  Халықаралық  ғыл.  конф.  материалдары  (18-19  мамыр  2004ж)  //
Бекмахановские чтения - 2004: Материалы междунар. научн. конф. (18-19
мая 2004 г) : Халықаралық ғыл. конф.материалдары: Алматы, 18-19 мамыр.
2004 ж. - Алматы: «Қазақ ун-ті», 2004. - 278-283 бб.
Створин Е. Высокое признание: [Лауреат Гос. премии КазССР И.
457.
Есенберлин] // Огни Алатау. - 1968. - 28 дек.
Сухоруков  Б.  Отец  за  сына  не  в  ответе:  Сын  изв.  писателя  И.
458.
Есенберлина стал проповедником секты «Новая жизнь» // Правовой вестник.
- 2004. - Янв. - № 5. - С. 2.
Сыздықова Р. Талант тағылымы: [І. Есенберлин туғанына 70 жыл
459.
толуына] // Коммунизм нұры. - 1985. - 16 қаңтар.
Тідегенов Б. «Біз І. Есенберлинді неге жек көрдік»: Ұлы жазушы
460.
туралы ойлар // Қазақ әдебиеті. - 2005. - 14 қаңтар (№ 2). - 4-5 б.
Тідегенов Б. «Біз І. Есенберлинді неге жек көрдік»: Ұлы жазушы
461.
туралы ойлар // Жалын. - 2009. - № 8. - 35-41 б.
Тіней  Ф.  І.  Есенберлин  тірі  болса...(әрине  бұл  әкесін  баласынан
462.
арашалау  емес):  [Президентке  бір  топ  кәсіпкерлермен  қосылып  қос
азаматтықты, мемлекеттік тіл орыс тілі болсын, жер сатылсын деп үндеу
жолдаған Қ. Есенберлин мен оның әкесі, көрнекті жазушы І. Есенберлин

292
туралы] // Қазақ үні. - 1995. - қаңтар (№ 17). - 2-3 б.
Таласпаева  Ж.  Говорухина  В.В.  І.  Есенберлиннің  «Ғашықтар»
463.
романындағы меңгеріле байланысқан есімді сөз тіркестері // Жоғары оқу
орындары аралық хабаршы/ Межвузовский вестник 7. - Петропавлск: СКГУ,
2010. - № 3. - 160-164 б.
Танкаев  С.  Шын  жүйрік  ұзаққа  шабады:  [І.  Есенберлин
464.
романдарындағы образдар туралы] // Лениншіл жас. - 1971. - 8 қаңтар.
Таңқаев  С.  Суреткер  белсенділігі:  [І.  Есенберлин  шығармалары
465.
жайында] // Лениншіл жас. - 1970. - 15 мамыр.
Тапанова С.Е., Баржаксинова З.М. Р. Нұрғали зерттеу еңбектерін-
466.
дегі  І.  Есенберлин  романдары  //  Университет:  әлемдік  білім  кеңістігі
жолында // Университет: в пути к мировому образовательному пространству:
VI  халықаралық  Байқоңыров  оқулары  материалдарының  жинағы  //  Сб.
материалов VI Междунар. Байконуровских чтений. - Жезқазған: АО ЖезУ,
2006. Кн 2. - 163-166 бб. - Библиогр.: 5 атау.
Тарақов  Ә.  Қаһарман  характері  -  қаталдық  сыры:  [Жазушы  І.
467.
Есенберлиннің  «Жанталас»  романындағы  Абылай  хан  мен  батыр  Баян
бейнесін талдау] // Ізденіс. Гуман. ғылым сериясы. - 2002. - № 3. - 185-189
б.
Тарақов  Ә.  Тарихи  романдағы  фольклор  және  тарихи  шындық:
468.
Жазушы  Қ.  Жұмаділовтің  «Дарабоз»,  І.  Есенберлиннің  «Жанталас»
романындағы Абылай хан туралы аңыздардың мәні // Семей МУ хабаршысы.
- 2003.- № 1. - 225-228 б. - Библиогр.: 12 атау.
Тарақов Ә. Тарихи туынды және сана батылдығы: І. Есенберлиннің
469.
тарихи  туындылары  туралы  //  ҚазҰУ  хабаршысы.  Филология  сериясы  //
Вестн. КазНУ. Сер. филол. - 2004. - № 1. - 6-8 б.
Тарақов Ә. Тарихи туындылардағы пейзаж тағлымы // Қазақ тілі
470.
мен әдебиеті. - 2003, - № 9. - 54-56 б.
Тарақов  Ә.  Шеберлік  шешім  -  шығарма  кілті:  (І.  Есенберлин
471.
таланты ментапқырлығын сөз еткенде) // Қаз МУ хабаршысы. Филология
сериясы. - 2003. - № 8. - 138-140 б. - Библиогр.: 10 атау.
Татиля К. Аргументы культуры // Central Asia Monitor. - 2011. - 9-15
472.
декабря (№ 49). - С. 9. Продол, в № 50.
Теракопян  Л.  Навеки  в  памяти  народной:  [Историко-рев.  и  ист.
473.
Романам  А.  Алимжанова,  И.  Есенберлина,  А.  Нурпеисова,  Д.  Икрами
посвящается] // Лит. газета. - 1970. - 2сент. - С. 5.
Тоқтаров  Р.  Төрт  роман  төңірегінде:  [І.  Есенберлиннің  «Қаһар»,
474.
С.  Бақбергеновтың  «Адам  және  көлеңке»,  А.  Нұрмановтың  «Құланның
ажалы», Қ. Жұмаділовтың «Көкейкесті» атты кітаптарына шолу] // Қазақ

293
әдебиеті. - 1970. - 10 сәуір.
Төреқұлов Н. Көркемдік келісімі: (Жазушы І. Есенберлин 60 жаста)
475.
// Лениншіл жас. - 1975. - 21 қаңтар.
Турашкызы А. Человек в зеркале истории//Лит. газета Казахстана.-
476.
2007. - 6 нояб. (№20). - С. 1-4.
Тұрсын  Ж.  Нысаналы  басылым:  (Жазушы  І.  Есенберлиннің
477.
«Көшпенділер» атты романы туралы) // Столичное обозрение. - 1998. - 24
сәуір (№ 16). - 15 б.
Хасенов  М.  Естен  кетпес  үш  кездесу:  [Жазушы  І.  Есенберлин
478.
туралы] // Оңтүстік Қазақстан. - 1985. - 26 қаңтар; Коммунизм нұры. - 1985.
- 22 янв.
Хасенов  М.  Көне  тарихымыздың  жиһангері:  [Жазушы  І.
479.
Есенберлиннің туғанына 70 жыл және творчествосы туралы] // Көкшетау
правдасы. - 1985. - 9 ақпан.
Фаланга  Э.  Кинокадры  решают  все?:  О  нац.  кинематографе  и
480.
кинопроекте «Кочевник» по роману И. Есенберлина // Страна и мир. - 2005.
- 22 апр. (№ 16). - С. 14.
Шадықұлов Т. Кен-Жанбай жайлы не білеміз?: [І. Есенберлиннің
481.
«Алтын  Орда»  романындағы  Кен-Жанбай  батыр  туралы]  //  Маңғыстау.  -
1994. - 9 ақпан.
Шаймерденұлы Қ. Дарқан дарын иесі: Жазушы І. Есенберлиннің
482.
өмір жолы және шығармашылығы туралы // Арқа ажары. - 1995. - 19, 21, 23,
23 қыркүйек.
Шалова Б. Есенберлин мен Есенов оқыған оқу орны немесе қазақ
483.
баласы инженер болуға неге ынтықпайды? // Үркер. - 2009. - № 10. - 26-32
б.
Шаңғытбаев  Қ.  Есенберлин  өлеңдері:  [Сын  библиография]  //
484.
Әдебиет және искусство. - 1950. - № 2. - 72-77 бб.
Шарипова  Г.А.  И.  Есенберлин  и  Ю.  Домбровский:  [К  вопросу  о
485.
каз.-рус. лит. связях второй половины ХХ века] // Вестн. Евразийского ун-
та. - 2000. - № 2. - С. 182-185.
Шашкова  Л.  Войти  в  мировое  кочевье:  О  казахст.-амер.  проекте
486.
съемок фильма «Кочевники» // Казахст. правда. - 2002. - 18 мая.
Шәймерденұлы Қ. Дарқан дарын иесі: [Жазушы І. Есенберлиннің
487.
өмір жолы және шығармашылығы туралы: Ақынның 80 жылдығына орай]
// Арқа ажары. - 1995. - 19, 21, 23, 26 қыркүйек.
Шәріпов Ә. Қаламдас досым еді: [Жазушы І. Есенберлиннің қайтыс
488.
болуына байланысты айтқан сөзі] // Қазақ әдебиеті. - 1983. - 7 қазан. - 3 б.
Шупейкин В. История – это отголосок прошедшего в будущем //
489.

294
Веч. Алматы. - 2009. - 10 дек. - С. 26.
Шүкірұлы С. Көшпендіміз бе? Көшпеліміз бе // Ана тілі. - 2009. -
490.
20-26 тамыз (№ 33). - 5 б; 2009. - 27 тамыз-2 қыркүйек (№ 34). - 7 б.
Көрсетілген еңбектер тізімі ҚР Ұлттық
кітапханасының
электронды
базасына
негізделе жасалған

А.Н. ҚАШҚЫМБАЕВ
ІЛИЯС ЕСЕНБЕРЛИН (1915-1983)
Ғылыми танымдық шығарма
Терімге дайындаған 
 
Шайзада К.
 
Компьютерлік верстка  
Мангин М.
 
Дизайнері 
 
 
Мангин М.
Басылымға берілген уақыты
Форматы
Шартты басылым беті
Таралымы
Тапсырыс
Мұқабаның ішкі және
сыртқы беттеріндегі суреттер Атбасарлық фотосуретші
Ғабидуллин Рашит
Кітаптың ішіндегі суреттер
ҚР Президентінің мұрағаты, ҚР
Мемлекеті Ұлттық мұрағаты, ҚР
Мемлекеттік Ұлттық мұражайы,
Атбасар қаласындағы Ілияс Есенберлин
атында әдеби мұражайдың қорларына
және Есмағамбетова Шәкіштің
(Державин қ.) жеке қорынан алынған.
І.Есенберлин атындағы мұражайдың
ішкі суреттерін түсірген Ғабидуллин Р.
114 беттегі сурет Қуаныш Ахметовтың «Ұлытау» атты кітабынан алынған

ЖШС «Мастер ПО»
директоры
Болатов Жұмабек
Басылымға берілген уақыты
Форматы 170х240
Шартты басылым беті
Тиражы 500
Тапсырыс №

Каталог: media -> upload
upload -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Елбасының Қоры
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты
upload -> Әож 930 (574) Қолжазба құқығында
upload -> Байдавлетова мадина досбергеновна
upload -> Иманжүсіп Құтпанұлы – қазақ көркемөнерінің көрнекті тұлғасы
upload -> Ма алала жи а ы халы а их л ы ы да І
upload -> К 120- летию Султанбека Ходжанова

жүктеу 3.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет