ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетова


Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 Ажүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет35/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

Бір бай жі

жі

жі

жіжі

жі

гіг

г

гг

г

т 88

8

88

8

наурур

ур

урур

ур

ыз күнү

ү

үү

ү

іі

і

іі

і

кек

штетіп ү


ү

ү

үү

ү

йіне оралады.  Әбден тойл

йл

йлйл

йл

йлағ

ағ

ағағ

ағ

аған

ан

анан

ан

анж

ж

жж

ж

жі

іг

ігіг

г

ііт

іт

ітіт

іт

тті

ті

тіт

т

тң

ң 

ңң 

ң 

ңбі

б

бб

б

бр 

р 

р р 

р 

р құқұ

құ

құқұ

құ

шаша

ша

шаша

шағы


ғы

ғы

ғығы

ғы

нднд

нд

нднд

нд

аа

а

аа

а –
– негр қызы, бір 

құшағында – орыс қызы. Есікті ашқан әйелі бұларға 

аңырып қарап қалады. Күйеуі:

– Жаным, не болды сонша, бүгін «Халықаралық 

әйелдер күні» емес пе!

***


Әр

Әр

ӘрӘр

Әр

Әріп

іп

іпп

іпте


те

те

тете

с

сс

с

сс

ж

жігіттердің әңгімесі:– Әй

Әй

елімі  кешіккен соң, «қайдасың» деп қоңырау 

шалсам, «Заттыбектікіндемін» деп тұр.

– Заттыбегі несі?

– Концертінде дегені ғой...

**

**

****

**

***

*

**

*

*Жігіт гү

ү

үл

л

л саса

са

саа

т

тататы

ты

н н

дү

дүдү

ке

кенгнг

е

ее

ке

келе

ле

діді

і

іі

ді

::

– Маған 101 қызғалдақ беріңізші?

– Сонша не бүлдіріп едіңіз, ағасы?

***


Ди

Ди

ДиДи

Д

Дива

ва

вава

ва

ванд

нд

нн

н

а а

а

аа

шалқалап теледидар көр

р

р

рр

іп

іпіп

іп

іпіп

о

оо

о

оо

ты

тыты

ты

тыты

рғ

рғрғ

рғ

рған

ан

анан

н

ае

е

ее

е

ерк

рк

ркр

рк

ркек

ек

екек

ек

 әй

әй

әйәй

әй

йел

ел

елел

л

елін

ін

інін

ін

е:е:

е:

е:е:

е

–Жаным, бүгін мерекең ғой,  үй тазалап, ыдыс-аяқ пен кірді жумай-ақ қойшы. Ертең де күн бар ғой...

Қ

Қ

Құ

Қ

Қ

растырған Айтқазы М

М

М

М

М

М

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

ЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

Л

ЛЫ

БА

БА

БА

БА

А

Й

Й

Й

Й

Й

СКАНВОРД


Газетіміздің  №38 (949) санында жарияланған сканвордтың жауабы

КӨЛДЕНЕҢІНЕН:  Баспа. Фол. Суыт. Сират. Ақы. Драм. Қасаба. Ақа. Инкунабул. Руна. «АББА». Атом. Сым. Па. Айша. Арай. 

ТІГІНЕН: Фатиха. Нобай. Сөк. Әпсана. Ураса. Аут. Бану. Да. «Анама». Ифтар. Абат. Қаңқу. Опа. Алқым. Аламай. 

07,22

11,24

18,46

А

А

А

А

А

А

у

у

у

у

у

у

а

а

а

а

а

 

р

р

р

р

р

а

а

а

ай

й

й

й

й

й

ы

ы

ы

ы

ы

ы

А

А

А

А

А

у

у

у

у

у

у

а

а

а

а

а

а

р

р

р

р

р

а

а

а

ай

й

й

й

й

ы

ы

ы

ы

ы

ы

МЕРЕЙ


osu

posu

su

po

po

popo

o

po

po

p

p

p

u

u

tu

atu

u

u

atu

datu

t

dat

dat

da

a

a

a

r

.r

a.r

.r

r

la.r

r

la.r

r

la.r

la.

a

l

u

u

u

u

u

u

u

u

uu

u

uu

u

u

u

-6 -8

о

-10 -12

о

-1 -3

о

-10 -12

о

0 -

0 -2

2

о

 -8-10

о

+5

+5

+7

+7

о

о

о

о

о

о

о

о

-2 -4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

о

о

о

о

о

+5

+5 +7

+7

о

-5 -7

о

-8-10

о

-15

-

-

-

-

-

-

-

-15

-

-

-17

-17

о

 

-66

6

6

6

6

6

-6

6

6

6

6

6

6

-

-8

-8

-

-

-

-

-

-

-

о

-12-14

о

-3 -5

о

  0 -2

о

+15

+15

+

+

+

+

+

+

+1

+17

7

о

о

-2 

-4

о

20+22

+2

+2

20

20

+2

2

+2

+2

2

+

+

+

2

о

 -5 -7

о

-10 -12

0

0

0

0

0

0

0

-1

1

-1

-1

1

1

-1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

о

о

о

о

о

о

о

о

о

1

15

-15 17

-17

о

о

0  +2

о

 

0 -2о

+2 +4

о

-2

2-4

4

о

15+17

+1

+1

+15

+15

+1

+1

1

15

15

15

15

+1

15

+17

+17

+17

+17

+17

+17

17

17

О

О

О

О

О

О

+5 +7

О

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+2

+2

+2

2

2

2

2

2

2

2

+2

+2

+2

+2

+

2

о

о

о

о

о

о

о

-4

-4

-4

-

4

-

-

-

-6

6

6

6

6

6

о

о

о

о

о

о

  

-9 

9

9

-11

-11

-11

-1

-11

-9

-9

-9

9

9

9

9

9

-

-

-

-

-

-

9

-

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1

о

о

о

о

о

-5

-5

-5

5

5

5

-5

5

-5

5

5

5

-5

5

-5

-5

-

5

-5

-5

-

-5

5

5

5

5

5

5

5

-7

-7

-7

7

-7

-7

-7

-7

7

-7

7

-7

-

7

7

7

-

-

-7

-

7

-

7

-7

7

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

+12

+10

+10

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

+

О

+4

+2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

+

+

+

+

+

+

+

О

  

+3

+3

+3

+3

+

+3

+5

+5

+

+5

+5

+5

о

о

о

1

1

1

-1

+1

+1

+1

1

1

-1

1

1

1

1

-1

-1

1

-1

-1

-1

+1

+1

+

+1

+1

+

+

+1

+1

+

+

+

+

+

+

о

о

о

Наурыздың 9-ы

Алаштың атаулы күні

1

11

1

22

2

жыж

ж

жл бұрын (2

2

200

0

00

1) Қазақстан мен Ресей шекараны ме

е

ме

еже

же

жеж

ле

лл

уге кірісті.

Х

Х

ХХ

ал

алал

ал

ықық

ы

ыар

ар

арар

ал

аал

а

ыық

д

дд

д

и-и-

и-

и-дж

дж

джж

ей

ейей

ей

кк

к

күн

үн

ні

і

і. Халықаралық ди-джейк

к

кк

үн

үнүн

үн

і і

і бұбұ

бұ

бұл

л

лл

те

тет

т

к к

к ре


ре

ре

есм

см

смсм

и

имейрам ғана емес, сонымен қатар маңызды қайырымдылық оқиға, ол 2002 

жылдан бастап халықаралық клубты өнеркәсіптің атынан өткізіледі.Туған күн иелері

Хабиба Елебекова (1916) – М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік ака-

де

дд

де

миялық драма театрыныңың

ың

ыңа

а

аа

кт

кткт

кт

рири

ри

иса

са

асы

сы

сысы

,

, ХаХа

Ха

лылы

лы

қ қ 

қ 

қәр

әр

әртіті

ті

тсі

сі

сіс

;

;;

;   


М

Ма

М

М

қсұт Неталиев (1934) – ақ

ақ

ақын, ау

ау

ддармаш

ш

ы;Нүкетай Мышбаева (1936) – М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 

академиялық драма театрының актрисасы, Халық әртісі;    Смағұл Елубай (1947) – Қазақстан ПЕН-клубының вице-президенті, жазушы;

Светлана Ферхо

 (1953) – ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты;Бе

Бе

Бе

Бе

Бе

рд

рд

рд

рд

рд

рд

ан

ан

ан

ан

ан

а

Р

Р

Р

Р

Р

ыс

ыс

ыс

ыс

ы

ке

ке

к

к

лд

лд

лд

лд

лд

лд

ие

ие

и

ие

ие

и

в

в

в

в

((

((

19

1919

19

533

3

3) – Шәкәрім атындағы

ы

ыС

С

СС

ем

емем

ем

ейей

ей

ейм

м

мм

ем

емем

ем

леле

ле

леке

ке

кеке

тт

тттт

тт

ікік

ік

 ун

ун

унн

ив

ивив

ер

еерси

си

сите

те

тті

т

ттіні

ні

ңң 

оқ

оқоқ

у

у у

у

ісіс

і

іжө

жө

жөні

н

нін

нд

ндндегі проректоры, техника ғы

ғы

ғыы

лы

лылы

ы

мымы

мы

ыны

ны

нын

ң

ңң 

до

доктт

т

орор

р

оры,ы

ы

 профессор; 

Ескендірбек Жолдасбеков (1955) – техника ғылымының докторы, академик;

Абзал Мұхимов (1976) – Қызылорда облыстық білім басқармасының 

бастығы. На

На

На

На

На

На

ур

ур

ур

ур

ур

ур

ыз

ыз

ыз

ыз

ыз

ыз

ды

ды

ды

ды

ды

ды

ң

ң

ң

ң 

ң

ң

10

10

10

0

0

10-

Алаштың атаулы күні 

 1964 жылы Желтоқсан көтерілісі батырларының бірі Ербол Сыпатаев дүниеге 

келді. 

 Халықаралық бүйрек күні.Ту

Ту

Ту

Ту

Ту

ға

ға

ға

ға

ға

н

н

н

н

н

кү

кү

кү

кү

к

н

н

н

н

ие

ие

ие

ие

ие

ле

ле

ле

ле

е

рі

рі

рі

рі

рі

Құман Тастанбеков (1945) – актер, Халық әртісі; 

Дүйсен Қасейінов  (1947) – ТҮРКСОЙ – Түркітілдес елдер мәдениет 

министрлері тұрақты кеңесінің бас директоры, профессор, Қазақстан өнеріне

еңбегі сіңген қызметкер;

Өтеш Қырғызбаев

 (1953) – жа

жа

жа

жазу

з

зз

шы;


Бе

Б

Б

Б

кен Ыбырайым (1950)

0)

0)0)ж

жж

ж

азаз

аз

зуш

уш

ушу

ы,

ы,ы,

ы

сс

ын

ыныншы

шы

шыш

ХаХа

Ха

алы

лы

лыы

қа

қақа

а

рар

р

ралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының иегері;Мәрзия Боранғалиева (1952) – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» 

АҚ департамент директоры;Юрий Кубайчук

(1953) – ҚР Парламенті Сенатының депутаты;Бақб

қ

ерген Өтеулин (1964) – Қостанай облысы Таран ау

у

уда

д

днының әкімі.

Н

Н

Н

Наурыздың 11-і

Алаштың атаулы күні

 17 жыл бұрын (1996) Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан Республикасында

ғылымды мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» 

Жарлығы шықты.Туған күн иелері 

Игорь  Нечаев

 – (1933) – ауыл шаруашылығы ғылымының докторы, 

профессор, академик;

Берікболат Нұржанов (1951) –  ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша бақылау және әлеуметтік 

қо

қо

қоо

рғ

рғрғау

ау

ауау

д

дд

д

епеп

е

епар

ар

арар

та

тата

ме

мме

м

нтнт

нт

нтін

ін

інің

ің

іңң

д

дд

ир

ирир

р

екк

к

кторы;

Дә

Дә

Дә

Дә

ул

ул

ул

ул

ен

ен

ен

ен

Б

Б

Б

Б

ал

ал

ал

ал

ық

ы

ық

ы

ов

ов

ов

ов

 

(1

(1(1

(1

9696

96

61)

1)

1)1)АА

А

Ас

с

стс

ана қаласы сотының суд

д

д

дья

ья

ьяья

сы

сысы

сы

;;

;

;Қанат  Қалиев  (1964) – Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданының 

әкімі;


Мәулен Өтеғұлов 

(1973) – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

АҚ басқарма төрағасының орынбасары; 

Әлібек Шегебай (1974) – ақын, «Серпер» жастар сыйлығының иегері;

Нұрлан Әбді (1975) – ҚР Бәсе

се

секе

е

еле

л

лл

стікті қ


қ

қор


р

ға

аа

у 

у у

агенттігінің жауапты хатшысы; Мұ

М

М

М

рат Нұртілеуов (1976) бі

бібі

б

рірі

рі

рінш

нш

ншнш

і

саса

са

ана

на

нан

тт

тттт

ы 

ыы 

ы

кеке

ке

кеңе

ңе

ңең

сш

сшш

сш

і,і,

і,

і,х

х

ххал

ал

аллы

ы

ықы

аралық қатынастар 

саласының маманы.

Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып

мәртебелеріңіз арта берсін!

«А

А

А

А

А

А

лаш айнасы

ы

ы

ы

ы

ы

»

Ке

зек

ш

i  р

ед

актто

р

 –  Сер

р

ррік 

ік 


ік 

і

і ЖҰМАБ

АЕВ


Респ

у

бликалық

қ

оғам

д

ы

қ

-саяси 

а

қпа

р

аттық газет

БаБ

Б

Б

с редактор  – Сер

iк 

ЖА

НБ

НБ

НБ

НБНБ

НБ

ОЛ

АТ 

Мұ

М

М

р

атқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

БаБ


Б

Б

Бс ред

а

ктордың 

б

iрiншi орын

ынын


ын

ын

нба

ббб


б

б

сар

ы

ДаДД

Д

рхан БЕ

Й

СЕНБЕКҰЛЫ 

Ба

ББ

Б

ББ

с 

ред

ак

тор

дың о


р

ын

бас

а

ыы

ыы

рыы

Айд


ын ҚАБ

А

 – жа

п

уап

пп

тыт

ха

тшы

Та

лға

т 

КIРШIБА

ЕВ

  – ж

а

уапты ха

тшыны


о

о

ң оо

о

орын

ры

рыры

ры

рыб

ас

ары

Н

ұрлы

б

ай ИТЕКБА

В 

ЕВ –

те

хед

акто

р

Кү

ләш НАҚЫП

О

ВА

 

аға ко

рр

екто

р

, те

л.: 


388

388388

888

-80

-7

6

зе

еГа

зе

ее

е

т 20т 20т 20

т2

0т 20

т 20


08 ж

0

00

0

ылдың 17 қара

шасынд


а ҚР Мәдение

т

жәнжән

жән


жән

жән


жән

е ақ


еае

е

епар

а

т мини

ни

нини

и

нстрл

стрл


ст

р

стр

с

iгiнде тiрке

лiп, 


б

ұқар


а

лық ақпар

а

т құр


ал

ын е


ын еын е

н ен е


сепк

се

е қою ра

ра

ату

ра

аа

лы №


лы №

лы №


лы №

лы №


лы 

9650-Г  


ку

ә

лiгi 

берi


лг

ен

.да

Ре

да

да

ада

кция


кц

ц

цкц

 авт


орлар мақаласы мен ж

арнама м


мұ

азмұ


мұ

ұ

нынаны

ны

 жауа

п 

рмрмберм

рмрм


р

ейдiей


ейей

ей

.то

Авт


ото

то

орлар

рл

рлрл қо

лж

азб

асы өңде


лмейдi және к

ерi қай


та

р

ыры

ры

ылмай

лм

лмлмды

.

Көлеле

ле

лее

мi емi 


мi

мi

кi компью

те

рлiк бе

тт

ен (14 ке

гль) ас


а

тын


ма

т

мат

ма

тма

т

мм

ериа


е

е

елд

а

р 

қабы


бы

ы

быы

бы

лдан

лд

ддд

ба

йд

ы.

ла«Ала

ла

лаа

ла

ш айш 

ш 

шш

ш

насында» ж

а

рияланған материалд

ар

ененмен

енен


ен

су

рсу

сус


с

е

тте

рдi


шi

шi

шiкөшi

шi

рiп рiп 

рiп рiп


р

р

немесе өңдеп 

б

асу үшiн ред

акцияның ж

ба

азб


а

ба

аба

ша рша 


ша ша

ұқс


а

ты

ынын

н

ыналын

ып,


ып

ып

ыы

га

зетк

е с


iлт

еме ж


а

са

луы мiнде

тт

i.Құрылт

айш

йш

йш

ысы

ы

ы

ы

 және меншiкие

ие

иеие

ие

ие

сi  «Т

ОЛ

ҒА

У

» ЖШ

С

Директор – 

А

лександр 

Ф

илимоно

вич

ч

ч

АН

АНАН

Н

А

лматы  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қ

алдаяқов көшесi, 17-ү

й

. Тел.:

8

(727) 27

2

12

2

2

3-12

-04,

-04,

-04,

-04,

-04,

-04

273

-12-54

Тапсырыс – №1639

А

ст

ана  қаласы «А

ст

ана-П

олигр


аф

ия»,


Б

ру

силовский

 көшесi, 87-ү

й

. Т


ел.:

8

(717

23

7-057-05

-05

7-05

-

-59

-

Тапсырыс – №4

0

1

Бағасы  ке

лiсiмдi


Та

р

алым

ы

 –

1

00

0

0

0

000

00

0

0 дан

а

Газ


еет сейсен

б

i, сәр

сен


б

i, 


бе

ейсен


б

i, 


ұма

жұма


ұма

а

ұм, се

, се


, се

, се


с

н

бi к

үнде


р

i шығ


а

«А

ллаш 

й

айнй

й

асы» г

аз

етiнн

е ж


аз

ы

лу 

лу

 лу

 

лулу

 

луин

д

инд

ин

дин

д

ндин

д

ексi

: 6


4

2

59Ре

дд

акц

ияны


ң

 мек


енж

ай

ы:Ал

мат


ы

 қ

аласы,0

5

00551

, Бе


л

га

лин 

ин

 ини

и

көш

к

ккк

ес

і, 14

8/А

e-

mmai

l:

info@

alash

a

in

aas

y.

kz

Аймақт

ы

ағы

ы

ы

ы

тi

тi

тi

тi

тi

i

лшiлш

лш

лш

лш

лш

лер:

қр

А

тыра

у – 


қ

Бақ


ытг

ытгытг


ытг

ытг


г

үл 


үл

үлүл


үл

ү

БАБА

Ш

, те

л.: 8701553365

3

Қар


ағанды – 

Қыз


Қыз

Қыз


Қ

Қ

ғалғ

ғ

дақ

 А

ЙТЖА

НОВ


А

ел.: 

8

70

14

901

9

76

Жа

мб

ыл – 


үл

үл

үлүл

Гүл


үл

жа

нжа

жа

жажа

ж

 КӨШЕРОВА

,

тел.:

8

70

1 7711


6

4

8Қ

ызылж


а

р –ЕрЕр

Ер

ЕрЕ

Е

бақ

б

бб

б

ыт АМАНТ

А

Й,тел

.:

8 7

05

 4418255

Қыз


ыло

р

да

 – 


ӘдіӘ

Ә

лжан

ҮМБЕ


Т,

 т

ел.: 

8

777 705

44

66Өск

емен –


Аз

Аз

зз

АзА


ама

ама


ама

амаама


ам

т ҚА


С

Ы

М,

тел


.:

8

777 355

411


4

Шым


ке

нт –


Нұ

НұНұ


ша

рша


рш

ш

тТ

Ө

КЕН,

тел


.: 

8

775

4

36504

0

Ора

л – Т


о

қт

ааа

р К


р К

р Кр 


р 

ЕНЖЕ


Е

ЕҒА


ЛИЕВ, т

е

л.: 8

775


6

7

20806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Қ

ұб

аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с

а

яси б

и б


и б

б

и бюрою

ю

ююю

, т


е

л.:


388-80-7

2

Бе

рiк ӘШIМОВ – на

р

ық, те

л.:


л:

л

л 38838

3

-80-69

Қал


да

р

 КӨМЕКБАЕВ – қо

м

ғамм

м

мм

, т


, т

, т


т

, т


, т

ел

.ее

е

е: 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – ө

р

кениет,

те

тетее

е

л.:л:лл

 388-80-64

Н

ұрғазы СА

САЕВ – дод

а

 (

спорор

ор

оро

т),т)


тт

 т

ел.: 

388

-80

-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңа

а

ааа

лықлық


лық

лық


лық

лы

тар

, т


е

л.: 


388-80-6

8

Д

әурен ҚҰДАЙ

БЕРГЕН – 

н

н

менн

н

шiкшiкшiк

шiк


шiк

ш

тi т

т

ттiлшiле

р

 қосыны, те

л.: 


388

-80

80

-80

-62

-6-6

6

6

Та

рат

у қызме


тi 

(бөлшек


теп с

ату


 және ж

аз

ылулу

ылу


ылу

л

))

)

)ру

те

л.: 8

 (

7

2

7388

-80

-88

Жа

рнама бөлімі

тел


.:

8 (

727) 388-81-00 8 (727) 3

80-

-

-

41-41-

41-

1

78

777

7

e-m


ai

l: 


alikulova.a@oran

g

epoi

nt.

t.t..

kz

kzkzkz

Қабылда

у бөлмесі: 

8(

72

72

72

7

7

7)388-80-60, факс: 8(727

)3

)3

)3

33

88

8

88

8

-80-61

Астана бюрос

ы:

ы:

ы:

ы:

ы

р

Мек


енж

айы: С


ейф

йф

йффф

ф

улл

ул

лул

л

улл

ул

лул

л

ин көшесi, 31, офис 414«б»

Тел


.:

 8

 (717

2

)

5

5

5

4-2

4-2

4-2

4

4

7-3

7

1

E-mai


l: aa

_

asta

a@

na@na@a@

a@a


mai

m

mm

m

l.ru

Айбын


ШАҒ

АА

АЛА

ҚОВ


ҚОВ

ҚОВ


ҚОВ

Қ

 –Аста

н

а бю

р

осыны

ң ж


ң

ң

етекшiсi 

Қана


т Т

ОҚАБ


А

В 

В ЕВ 

ВВ

– т– т– т

–т–т


ілш


і

Ар

ман А

С

ҚАРО

В

ВВтілтіл

і

ітіл

ш

іБасы 3-бетте

тте

те

те

те

те

Бұ

БұБұ

Бұ

БұБұл

л 

л л

л ш


ша

ша

шш

ңы

ңыңы

ңы

ңыңыра

ра

рара

р

рқт

т

тқт

қт

а а 

а 

а а

ме

меме

ме

мере

ре

рере

ре

кеке

к

кек

 күндері бар лығы  осы  үлкен

н

н

нн

н

отауға жиналатын дәстүр бар. Қанша баласы болса, соншасын ойлап алаңдап жүретін, олар жа быр  қаса, 

қо

қоқо

қо

қоса

са

саа

са

сақ

қ

ққ

қ

амам

ам

амам

ам

ығығ

ығ

ығығ

ат

ата

а

аын

ын

ынын

ын

ын

, ал

ал

алал қ

қ

ққ

қ

уауа

уа

уауа

уа

нснс

нс

нсн

нс

а,а,

а,

а,а,

ж

жж

ж

жаны жай табатын ана ның

ғазиз жүрегі осындай күндері еркелегісі келіп тұрады. 

Оны балалары жақсы біледі, біледі де, ана ларын орта-

ла

лала

ла

ла р

 р

 р р

р

рын

ын

ынын

ын

аа

а

аа

а

алал

ал

лл

ып

ыпып

ып

ыы

,ба

ба

бба

а

қықы

қы

қықы

қы

тқтқ

тқ

тт

а

аа

а

бөбө

бө

бөбө

бө

леле

ле

леле

л

йдйд

йд

йдйд

д

і. Ертең – екінің бірінің 

қолынан келе бермейтін игі іске ұйыт қы  болып  отырған 

Тұяқ Есқожинаның өмірінде сондай күн. 

Нұрғиса ЕЛЕУ

БЕКО

БЕКО


БЕКО

БЕКО


К

Е

В (фото

)

ӘбубӘ

Ә

Әәкір хали-

фаның қызы

Жасы ұлғайған

қадірлі ана

Сыйлы

ы

ыы

ы

адамЖеткіншек

Дұшпан


Дене

Ең 


ұзын 

тау


Мә

Мән


Мән

Мәнжу


уу

у

уу

-ба


-бас

-баҚан 


қысымының 

төмендеуі

Бидегі

қадам


Ұ

Ұлтт


Ұ

ық сусын, 

ішімдік

Таза


Қамысты, 

қоры


қор

қо

қоқор

қор


сты жер

А

ААл

Алмұ


А

рт түрі


Дзюдо. ұпай

Еліміздегі

халық 

би театрыӘмударияның

бір атауы

Көне түркіше ай аты

Амал


Ам

Ама


Ама

мал


ал

лллл


мал

мал


ал

л

маал

л

Амаа

а

амал

Ама


а

мал


Ам

ма

аа

а

алл

ал

Амм

м

ммал

а

АмАм

а

малА

м

ма

,

йайла

й

СС

С

СойдС

С

СС

С

СС

С

СС

С

СС

С

ақтіс

Сұлу


Сұлу

ұұ уу


у

Кения


қаласы

Наурыз


жайлы кітап, 

күнтізбе


Ишарат

...


Жиенқұлова

Пияз


Жапон. алғашқы 

астанасы


Одағай 

сөз


Қабанбай

й

батырдың ержүрек қызы

...


Турман

Көпшіліктің 

орындауын дағы 

спорт. би

у

Тарыдан 


жасалатын

тағам


Орден

Дыбыс


Нота

Ер к-шора,

ркек

әлду


дә

Эмиль


...

(Фр. 


жазушысы)

р

Латын ә піәрп

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет