ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет21/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35

... ЖАС АНА

Медицина тарихын

ын

н

нн

да

дада

да

дад

ғы

ыы

ы

ые

е

ее

е

ең 

ң

ң ң

ң

жажа

жа

жаж

жа

сс

с

сана атағы Перу Респу

пу

пуу

у

публ

бл

блбл

бл

блик

ик

икк

ик

иас

ас

сс

сс

ынын

ын

ынын

ың

ыңы

ың

ың 

тұрғыны Лина Ванесса Мединаға 

тиесілі. 1933 жылдың 27 

қыркүйегінде дүниеге келген қыз 

бала бес жас жеті айлығында-ақ 

өм

өмірір

ір

рір

р

геге ссәб

әб

бби

и

ии

и

әкәк

ел

елл

л

лге

е

еен.

н Б


Бүгінде ол 79 

жа

жажа

а

жжа

ст

стст

ст

стст

а

а.а.

а

ЛЛ

Л

ЛЛ

ин

инин

ин

иин

а

аВа

Ва

ВаВа

В

Вне

не

нене

не

несс

с

сссс

сс

аа

аның  қалай 

аяғы ауыр болғаны әлі күнге дейін 

белгісіз. Дәрігерлердің болжамына 

қарағанда, ол Перу үнділерінің 

оргиялы мерекесі кезінде зорланып 

қалғанға ұқсайды. Жасы сексенге

таяған ананың өзі бұл туралы еш 

нә

нә

нәнә

нә

нрс

рс

ррс

р

енен

ен

енн

е

іңің

ің

іңің

ің

ее

е

ее

сі

сісі

сі

нднд

нд

ндн

е жоқ екенін айтады. 

О

О

ОнО

О

ың ке

ес

есара

а

арь тілігі әдісімен дүниегекелген ұлы 1979 жылы 40 жасында

жұлын  созылмалы  ауруынан 

қайтыс болды.

..

..

..

..

..

... ҚА

ҚА

ҚА

ҚА

ҚА

ҚА

РТ

РТ

РТ

РТ

РТ

РТ

А

А

А

А

А

А

НА

НА

НА

НА

Н

Н

Әлемде


де

де

дее

е

гігі

гі

гіг

е

ее

е

ң ң

ң

ңқа

қа

қақа

қа

қарт

рт

рта

а

аа

а

нана

на

на үндістандық Омкари Панвар. Ол

2008 жылы 70 жасында бірден егіз 

сәбиді өмірге әкелді. Қария

экстракорпоральды ұрықтандыру 

әд

д

діс

іс

ісіс

іс

інің көмегіне жүгінген болатын.  Ег

Ег

ЕгЕ

Ег

іззз

з

зде

де

деде

д

д ргрг

рг

ргрг

рг

ее

е

ее

де

деде

де

ей

й

ййін Омкари екі қыз 

өсііріп


і

 отырған еді. Қартайған

шағында дүние-мүлкіне ие болатын 

мұрагер керегін ойлап, дәрігерлерге

қолдан жүкті болуға рұқсат беруді

өтінген. 2008 жылы Омкаридің 

отандасы әрі

рі

рірі

рі

тттт

т

түй

үй

үйүй

ү

үйде

де

дед

д

дй

й

йқұ

құ

құқұ

құ

қрд

рд

рдрд

ас

асас

с

ы ы 

ы

ыы

ы

РаРа

Ра

РР

йо

йойо

о

йо Деви Лохан

ан

анан

ан

анд

д

дд

д

да

а

аа

а

ЭКЭК

ЭК

ЭКЭ

ЭК

Ұ Ұ 

Ұ 

ҰҰ 

әд

әдәд

әд

әд

іс

ісс

іс

сім

м

мм

м

енен

ен

еен

е

бб

б

бб

ір

ірір

ір

 ұлды дүниеге әкелген болатын. 

Бірақ қарт ана көп ұзамай өмірденөтті.

Болатбек МҰХТАРОВ

 Әйел – ол бақытқа шақыратын 

Әй

б

жо

жо

жо

жо

жо

жо

лд

л

л

л

л

ама.

 Шарль Бодлер

Т

й

бі

Тек әйел ғана уақытты бір мезет 

Т

й

бі

Те әйе

а а а

бір

езе

Тек әйел ғана уақытты бір мезет

тоқтата алады. 

Юз

Ю

Ю

Ю

Ю

Ю

Ю

еф

еф

еф

еф

е

еф

Б

Б

Б

Б

ул

ул

ул

у

ул

ул

ат

ат

а

а

а

ов

ов

о

ов

ов

ов

ич

ич

ич

ич

ич

и

Гүлжан КӨШЕРОВА

Өзгелер дені сау,

ая

я

қ-

қ-

қ-

қ-

қ

  

қо

қ

қо

қ

қ

қ

лы

лы

б

б

алғадай өз 

ба

ба

ба

а

а

а

ла

ла

ла

ла

ла

а

ла

ла

л

ла

л

ры

ры

ры

ры

ры

ры

н

н

н

н

н

н

ас

ас

ас

с

ас

с

ы

ы

ырауды 

ауырсынып жүргенде 

тараздық Зүлфия 

Төленова 10 мүгедек

баланы қанатының 

астына алып,

,

,

,

 

тарықтырма

ма

ма

ма

ма

ма

й,

й,

й,

й,

,

й, 

зарықтырмай асырап 

бағып отыр. Әрине, 

мейірімге мұқтаж, жылы 

сөзге зәру заманда 

жетімдерді жебеп, 

ба

ба

ба

а

бауы

уы

уы

уы

уы

ы

ры

ры

ры

ры

ры

ы

на

на

на

на

на

на

б

б

б

б

б

б

ас

ас

ас

а

ас

у 

оңай 

шаруа емес. 

О

О

О

Он

О

ың үстіне

олар денсаулығында 

кінәраты бар, мүмкіндігі 

шектеулі балалар болса 

тіптен қиын. 

ММ

ММ

М

МЕ

Е

ЕЕ

ЕЕ

ЙІР

ІМ

АЛАЛ

АЛ

АЛАЛ

АЛ

ҒАҒА

ҒА

ҒАҒА

А

ШҚШҚ

ШҚ

ШҚШҚ

ШҚ

ЫЫ

Ы

ЫЫ

Ы

ҚАҚА

ҚА

ҚАҚА

А

АРЛ

РЛ

ЛРЛ

РЛ

РЛЫҒ

ЫҒ

ЫЫҒ

ЫҒ

ЫҒАШ

АШ

АШАШ

ТАР


Дәрігер 

Қазақтан 

шыққан алғашқы 

әйел дәрігер – Аққағаз 

аз 

аз 


аз

аз 


з

Досжанова. 1914 жылы

лы

лы

лылы

ы

 Аққағаз Досжанова 

Орынбордағы әйелдер 

гимназиясын бітіреді. 1921 

жылы Ташкенттегі Түркістан

халық университетінің

медицина факультетін 

тамамдаған. 

Ұстаз 

Ең алғаш 

қазақ қыздарынан 

шыққан ұстаз, 

этнограф, аудармашы,

журналист Нәзипа 

Құлж

Құ

ановнов

ов

овов

ов

а 1887 жылы Торғ

Торғ


Торғ

Торғ


ор

ай қ


й қ

й қ


й қ

й қ


қ

алас


алас

ала


ала

ала


ала

ында


ында

ында


ында

ында


ынд

туғ


туғ

туғ


туғ

туғ


у

ан

ан. ан. 

ан

ана

Ол 


Ол

Ол

ОлҚост

Қос


Қос

Қос


Қос

анай


анай

най


най

най


най

дағ


дағ

дағы


дағы

дағы


оры

оры


оры

оры


оры

оры


с-қа

с-қа


с-қа

с-қа


с-қа

с-қазақ


за

зақ 


зақ 

зақ 


за

гимназиясын (1902),  

р

р

Торғайдағы қыздар училищесін (1904) 

р

рр

бітіреді. Ұшқыш 

 Хиуаз Доспанова 

Гурьев облысында 

1922 жылы дүниеге 

келген. Мектепте жүріп-ақ

аэроклубқа барып жүреді. 

Мектептен соң Мәскеудің 

дің 


дің

дің


дің

д

Бірінші дәрігерлік институтыуты

ты

тыты

ты

нда нда 

нда 


нда 

нда 


нда

оқиды.  Бірақ Ұлы Отан 

соғысы бас талғанда әуе 

авиациясы полкінде 

штурман болған. 

Ек

Ек

Екі

Ек

Ек

Ек

дүркін әлем 

чемпионы 

Қызылордалық Әсел 

Дәлиева ұлттық 

ойынымыз – 

тоғызқұмалақтан тұңғыш рет 

екі дүркін әлем чемпионы 

атанды. Ол 2010, 2012 

жылдары өткен әлемдік

ж

ж

жжарыста үздік шықты.

Тракторшы 

Кәмшат 


Дөненбаева 1943 

жылы Қостанай 

облысында туылған.  1968 

жылы – механизаторлар 

даярлайтын курсты, 1977 

жылы Қостанай 

ауыл

а

ауылауыл

а

шаа

руаш


руа

ру

руу

ылық


л қ

қ

ққ

 

технтех

техн


техн

тех


икум

икум


икум

икум


икум

ум

ын бын б

ын б


ын б

ын 


ітір

тір


тір

тір


р

ген.


ге

ген


ген.

ген


н

 

СоциСоци

Соци


Соци

Соци


алис

алис


алис

алис


алис

али


тік

тік


тік 

і

тік ЕңбеЕңбе

Еңбе


Еңбе

Еңбе


Еңб

к 

кк

к

кЕрі. 

Ең жас 

«Алт

«Алт

«Алт

«Алт

«Алт

Ал

ын а

ын а

ы

ын а

ын а

лқа»

л

 

иеге

иеге

иеге

иеге

иеге

рі

р

р

р

Елім


Елім

Е і


Елім

ім

іізде

ізде


ізде

ізде


де

гі е


гі е

і

ің ж

ң жас ана, 

«Алтын алқа» иегері –

Нәзира Сабралиева. 

Қызылордалық Нәзира

26 жасында жеті баланы 

дүниеге әкелді. Батыр 

ананың үш қызы, 

төрт ұлы бар.

«Алтын

орфей» 

халықаралық

байқауының бас 

жүлдегері

Роза Рымбаева 1957 жылы

Семей облысында туылған. 

Семейдегі музыкалық училищені

Алматыдағы театр-көркемөнер 

институтын тамамдайды. 1977

жылы «Алтын Орфей» 

халықаралық байқауының

бас жүлдесін жеңіп

алған. 


Әлем 

әйелдері 

туралы 

энциклопедияға енген 

және Халық Қ

Қ

Қ

Қ

аһарманы

Әнші


Әнші

Әнш


Әнш

Әнш


Ә

Роз


Роз

Роз


Роз

з

за Тә

а Тә


а Тә

а Тә


а Тә

а

жібажіба

жіба


жіба

жіба


йқыз

йқыз


қыз

йқыз


йқыз

ы

ыы

ы

ыы

Бағл


Бағл

Бағл


Бағл

ғл

ланов

анов


анов

анов


анов

а Қы


а Қы

а Қы


Қы

Қ

ызыло

зыло


зыло

зыло


зыло

ыло


рда 

рда 


рда

рда 


рда облы

облы


облы

облы


облы

облы


сынд

сынд


сынд

ынд


сынд

с

а а 

ааа


дүни

дүн


дүни

дүни


дүн

д

егееге

еге келг


елг

лг

лглг

г

енен

ен

енен. Өнер

Өнер


Өнер

Өнер


Ө

жол


жол

жол


жол

жо

ынын

ын

ынын 

ы

Ташкент филармониясының ән-би ансамблінде әнші болып 

бастаған. Қазақстанның 

Халық артисі (1967), 

Халық Қаһарманы 

(1996).

р

рРежиссер 

Дари


Д

Д

ДД

ға Тінәлина 

19

19

191921

19

9 жылы туған. 

Кинорежиссер. Ал 1953 

жылы режиссерлік  

факультетті тамамдаған. 

1954-1958 жылдары –  

«Мосфильм»,  1964

жыл дан  «Қазақфильм» 

киностудиясында 

режиссер болып

қызм


қыз

қыз


қыз

қыз


қыз

ет а


ет а

т 

т т 

тқар


қар

қ р


р

р

ған.ғ

 

ТТ

Т

Т

Т

Ұ

Ұ

Ұ

Ұ

Ұ

Ұ

Ң

Ң

Ң

Ң

Ң

Ң

Ғ

Ғ

Ғ

Ғ

Ғ

Ғ

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

ЫШ

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

... 

ҚАЗАҚ 

ҚЫЗЫ

Ы

Ы

Ы

БАЛА ТІЛІ – БАЛ

Абай ОМАРОВ (коллаж)Әлихан ХАЙБУЛЛАЕВ, 

алты жаста:

– Мен анамды өте жақсы 

көремін. 8 Наурызда біздің

үйге көп қонақ келеді, сосын 

мама

ма

мама

ма

маа

м 

мм

м

мдү

дү

дүдү

дү

дке

ке

кеке

е

нгнг

нг

нгнг

г

е е 

е

ее

ба

баб

б

бры

ры

рыры

ры

рп,

п,

п,п,

п,

пт

т

амам

ам

амам

ақ

ақақ

ақ

аққ

 

саа

а

аа

а

тыты

ты

тыты

ты

пп

п

п п

п

алал

ал

алал

ал

адад

ад

адад

ад

ы.ы.

ы.

ы.ы.

ы.

СС

С

СС

он

онон

он

онда

да

дада

да

дм

м

мм

м

мен

ен

енн

н

 мамама ауыр пакеттерді 

көтертпеймін, өзім көтеріп 

көмектесемін. Мен күнде-

күнде таңертең ұйқыдан 

тұрғанда мамамның 

қо

қоқ

қо

қоқ

лы

лл

л

лнан сүйіп, «сені жақсы 

кө

көкө

кө

көө

р

рр

р

рер

мін» деп айтамын. Енді 

мейрамында таңертең ерте 

тұрып, бетінен сүйемін де, 

«мама, мерекеңмен, сені 

қатты жақсы көремін» деп 

айтп

п

ақа

а

аа

а

шыш

ш

шш

мын. Мен үү

үү

ү

шіш н ана 

– жа


жа

жа

жажа

ж

қсқс

қс

қсқс

с

ы ы 

ы

ы ы

ы

көкө

кө

көкө

ру

руру

ру

руу

д

дд

дег


ег

ег

ген

ен

нн

н

нс

с

сс

с

өзө

өз

өзөз

ө

...

Ма

МаМ

М

мама

м

м мама

ға

ған

н әдем


ем

і

іі

іі ки


і

імде


де

р

р әпереді, мен сол үшін 

мамамды жақсы көремін. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет