ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетова


МАХАББАТ ПЕН СЫЙЛАСТЫҚТЫҢжүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет12/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35

МАХАББАТ ПЕН СЫЙЛАСТЫҚТЫҢ 

ЗАТТАЙ ӨЛШЕМІ ЖОҚ

Нұрлан  ӨТЕШОВ

В

В

В

В,,

Жа

Жа

Ж

Ж

Ж

Ж

ст

ст

ст

ст

ст

ст

ар

ар

ар

р

і

іі

і

сі

сі

сі

с

ж

ж

ж

өн

өн

өн

өн

н

н

ін

ін

ін

ін

н

нде

де

де

де

д

де

гі

гі

гі

гі

і

 

комитет төрағасыны

ны

ны

ны

ны

ы

ң

ң

ң

ң

ң 

ң

мі

мі

мі

мі

і

нд

нд

нд

нд

нд

д

ет

ет

ет

е

е

ін

ін

ін

ін

н

н

а

а

атқ

тқ

тқар

р

р

р

р

р

уш

у

уш

уш

у

уш

ы

ы:

ы:

– Әрине, бұл күнде, ең алдымен, гүл 

сыйлау керек. Әйелдер күні мере кесінде 

мен  бос уақытымды отба сыма  арнай-

мын деп отырмын. Жұбайым мен бала-

ла рым

мды

д

д

д

д

д

 көшеге алып шығып, қыдыр-

ты

ты

ты

п,

п

п,

п,

п, к

к

к

к

өң

өң

өң

өң

өң

ңі

іл

іл

іл

л

де

де

де

де

де

де

рі

рі

рі

рі

рі

р

н 

н 

н 

н

н

кө

кө

кө

кө

к

теріп қайтпақ ойым 

б

б

бар.

Ә

Ә

Әйе

й

й

й

лі

і

і

ңе, анаңа, қызыңа деген 

ықыласыңды, махаббатыңды көрсете 

алсаң, ең үлкен сыйлық осы деп ойлай-

мын. Махаббат пен сыйластықтың көле-

мі заттай немесе заттың құнымен 

есептелмейді. Со

о

о

о

нд

нд

нд

нд

нд

нд

ық

ық

қ

қ

қ

қ

тан

ан

м

м

м

м

м

м

ін

інде

де

д

д

тт

тт

т

т

тт

тт

і 

і

і

і тү

тү

тү

тү

тү

ү

рд

рд

рд

е 

е 

е

е

е 

е

аса қымбат бұй

й

й

й

й

й

ым

ым

ым

ым

ым

ым

а

а

а

а

а

лы

лы

лы

лы

лы

лы

п 

п

п

п

п

п

бе

бе

бе

бе

бе

бе

ру

ру

ру

ру

ру

к

к

к

к

к

ер

ер

ер

ер

ер

ер

ек

ек

ек

е

ек

е

д

д

д

д

еп

еп

еп

еп

п

 

есептемеймін. Әріп тес те рімізді де 

құттықтауды ұмытып жатқан жоқпыз. 

Біздің мекемеде жұмыс жасай тын 

нәзікжандылар көп екен. Сон 

дық 

тан 

жігіттермен ойласа келе, әркімнің 

ес

ес

ес

ім

ім

ім

і

ім

м

де

де

де

де

де

е

рі

рі

р

р

рі

р

ж

ж

ж

ж

ж

ж

аз

аз

аз

аз

а

з

ыл

ыл

ы

ыл

ы

ы

ға

а

а

а

н шай ішетін ыдыс 

сы

сы

сы

сы

ы

йл

йл

йл

л

л

ас

ас

ас

ас

ас

ас

ақ

а

ақ

ақ

а п

п

п

п

п

п

а

а

а 

а

а

де

де

де

де

де

де

п

п 

п

ед

ед

ед

ед

е

е

ік. Артынан гүл сала-

тын әдемі ыдыс әперетін болып шештік.

СЫЙЛЫҚТЫҢ ЕҢ ҮЛКЕНІ –

ЖҮРЕКТІҢ ЖЫЛУЫ

Төлеген МҰХАМЕДЖАНОВ, экс-сенатор, 

«Астана Опера» мемлеке

ке

ттiк опера және 

балет театрының ба

ба

ба

ба

ба

с 

с 

с 

с 

с 

с 

ди

ди

ди

ди

ди

ди

ре

ре

ре

ре

ре

ре

кт

кт

кт

т

ор

ор

ор

ор

ор

ор

ы

ы:

ы:

ы:

ы

– Сыйлықты

ты

ы

ы

ың

ң

ң

ң

ең

ең

е

ең үү

үлк

лк

лк

л

ен

ен

ен

ен

і

іі  –  жү

жү

жү

ү

ре

ре

ре

ре

р кт

кт

кт

ің

ің

ің 

жылуы деп есептеймін. Әйел адамды

аналарды қай күні болса да құрметтеу 

керек. Бірақ 8 Наурыз күнін себеп 

ретінде пайдаланып, жүрегіңдегі жылу-

лықт

қ ы жы

ж

ж

ж

ж

ж

лы сөздермен жеткізуге бола-

ды

ды

ды

ы

дыАл

Ал

Ал

Ал

Ал

л

ә

ә

ә

ә

рт

рт

рт

рт

рт

т

үр

үр

үр

үр

үр

р

лі

лі

лі

л

л

сс

сс

с

а

а

а

алада әріптес болып 

жүрген,  тілеулес б

болып жүрген нәзік-

жандылардың  барлығына дерлік 

құттық тау  жіберіп қойдым. Кейбіріне 

қағаз арқылы ашық хат жаздым, енді 

біріне телефон арқылы жаздым. Басты-

сы ниетімді білд

д

д

д

ір

ір

ір

ір

ір

р

ді

д

д

ді

д

д

м.

м.

м.

м.

.

м

Осыған орай біз қыз-келіншектерден

бір неше сұраққа жауап беруін өтінген едік.

1. 8 Наурыз күні қандай сыйлық ал-

ған  ды  ұнатасыз? 

2. Сыйлықтың құны сіз үшін маңызды

ма?

3. С


із

із

ізіз

із

ізү

ү

үү

үш

шші

ш

шш

н 

нн

н ең


ең

ең

еңе

е

ққ

қ

ққ

қ

ымым

ым

ымы

ым

баб

б

бб

т 

тт

т 

т сыс

сы

сыы

с

йлйл

йл

йл

ық

ықық

ық

ққ

қ

ққ

қ

қан

ан

анан

нд

дад

й?

4. Өзіңіз кімге сыйлық жасауды ойлапотырсыз?

Алтын ЕДРИСОВА, Ақмола облыстық сот 

акті лерін  орындау департаментінің инс пек-

торы: 

– Ег

Ег

Ег

г

ер сүйіктім болса, 101 рау

ау

ау

ау

ау

ша

ша

ша

ша

ша

ш

н

н 

н 

н

н

гү

гү

гү

гү

гү

гүлі

лі

лі

л

лі

лі

н 

н 

н

н 

н

та

та

т

та

т

ңсәріде бөлмеме әкеліп

п

п

п

п

п

қ

қ

қ

қ

қ

қ

ой

ой

ой

ой

ой

ой

--

-

ғанын қалар едім. Мұндай құрмет, ең

алдымен, бірден көңіл күйіңізді кө те-

ріп, қуаныш пен шаттық бойыңызды 

кер неп,  бір сәтке болса да барлық

қиын  дықтарыңызды  естен  шығарады 

деген ойдамын.

–  Жо

Жо

Ж

Ж

Ж

Ж

қ.

қ.

қ.

қ

.

 Сыйлықт

қ

ы  ма

м

м

м

ған әкелген 

адам

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

ен

ен

ен

ен

ен

ен

і і 

і і

і

і

сы

сы

сы

сы

сы

сы

йл

йл

йл

йл

йл

л

ағ

а

ағ

ағ

ағ

ғ

ан

ан

ан

ан

ан

а

ды

ды

ды

ды

ды

ды

қт

қт

қт

қ

қ

ан

ан

ан

ан

ан,

,,

,

ма

ма

ма

ма

ма

ма

ға

ға

ға

ға

ға

а

н

н

н 

н

н

н

құр-

метпен қарағандықтан сый

й

ла

й

йды деп 

ой лаймын.  Сон дықтан сыйлықтың

құны қандай бол ма сын, ұнасын-ұна ма-

с ын жақсы көңілмен қабылдауға тыры-

са мын. 

– Мен үшін адамның шын ниеті

і

м

м

м

м

м

м

ен

ен

ен

ен

 

кө

кө

кө

кө

ө

кө

ңі

ңі

ңі

ңіі

ң

лі

лі

л

лі

лі

л

не

н

н

н н артық ешқандай сыйлы

ы

ы

ы

ы

қ

қ

қ

қ

қ

қ

жо

жо

жо

жо

жо

о

қ.

қ.

қ.

.

қ

 

– 

Ө

Өзім, біріншіден, анама, сің

і

і

і

і

лі

і

 л

е-

ріме, әріптестеріме сыйлық беремін.

Мөлдір ЖҮСІПОВА, студент:

– Маған кәдімгі бәйшешек гүлін 

сыйлағанын қалар едім. Өйткені ол қар 

астына

на

а

а

а

н 

н

н

н

н

н

жа

ж

ж

ж

ж

рып шыққан

ан

ан

а

ан

  гүл

ү

 емес пе.

Бала

ла

ла

ла

ла

ла

к

к

к

к

к

к

ез

ез

ез

ез

ез

е

ім

ім

ім

ім

ім

ім

із

із

із

і де

де

де

де

де

е

а

а

а

а

уы

уы

уы

уы

у

лд

лд

лд

лд

лд

лд

а 

а 

а 

а 

а 

а

қы

қы

қы

қы

қы

қы

р

р 

р 

р

р

р

ба

ба

ба

б

ба

сы

сы

сы

с

с

с

нда

жарыса жүгір

ір

іі

і

і

іі

іп

ібә

б

бә

б

б

й

й

йш

й

ешек теріп 

алатын быз.  Күн  нұрының жылт еткен 

сәулесінен нәр алған бәйшешектің

ғұмыры да қысқа. Дегенмен жер бе тін-

де бір сәт қана тірлік кешсе де, қаншама

жанға махаббат атты құдіретті күш сы

сы

сы

сы

сы

ы

й-

ла

ла

ла

ла

ла

ла

й 

й 

й

й 

й

й

ды

ды

ды

ды

ды

д

.

Сондықтан мен бұл гүлді ма

ма

ма

ма

ма

м

ха

ха

ха

ха

ха

ха

б-

б-

б-

б-

б-

ба

ба

ба

а

б

т

тт

т ты

ты

ты

ы

ы

ң

ң

ң

ң

мәңгілік символы деп есе

е

е

е

е

п

п

п

п те

е

е

е

е

й

й

й-

й

й

й

мін.

– Әрине, маңызды. Сыйлықтың құ-

ны на  қарай сен өзіңді қалай баға лай-

тынын аңғаратын боласың.

– Ме

М н үш

үү

ү

ү

ін ең қымбат сыйлық дей-

сіз бе

бе

бе

бе

бе

бе

? Ой

Ой

Ой

О

Ой

О

ла

ла

л

ла

л

л

на

на

на

а

а

а

рл

рл

р

рл

рл

р

ық

ық

ық

ық

с

с

с

с

с

с

ұр

ұр

ұр

ұр

ұр

ұр

ақ

ақ

ақ

ақ

қ

қ

е

е

е

е

е

ке

ке

ке

ке

ке

е

н.

н

н

н

н.

М

М

М

М

М

е нің

ойымша, маған бриллиант тас та ры нан 

артық қымбат сыйлық жоқ. Әзіл, әрине. 

Кім  қандай сыйлық жасаса да, шын 

көңілден болса болды. 

– Сыйлықты тек анама ғана жасай-

мын. Өйткені м

мен

ен

н

н

н

н

үү

ү

ү

ү

ү

ші

ші

ші

ші

ші

і

н

н

н 

н

н

н

ең

ең

ең

ң

ң

қ

қ

қ

қ

қ

қ

ым

ым

ым

ым

ба

ба

а

а

ба

а

т 

т 

т

т

тт

ад

ад

ад

ад

ад

ад

ам

ам

м

м

ам

м

 

анам ғана. 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет