ИƏ жоқ Гүлшат НҰрымбетоважүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет11/35
Дата26.04.2017
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

 Дайындаған Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

– Жалпы, Қазақстанның зейнетақылық жүйесі – ең озық, 

оңшыл-либералдық жүйе. Бірақ толықтыруларды талап етеді. 

Елімізде өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған әйелдер бар дегенше, 

оларды жұмыссыз деп айтқан дұрыс. Жұмыссыз әйелдің де өмір 

сү

сүсү

с

сс

рі

рр

п,

,,

  күн


ү

ү

ін көруге құқығы бар. Әсірр

р

есес

ес

есс

е  ау


ау

ау

аылды

д

дд

  жер


ер

ер

ерр

де

деде

д

дд

  малын 


ба

ба

баба

ба

бғы

ғы

ғығы

ғы

ып,

п,

п,п

п,

п,е

е

ее

е

ері

рі

рірі

рі

ркс

к

кіз жұмыссыздардың қата

та

таа

та

ары

ры

рыры

ры

рынд

нд

нднд

нд

нда

а 

аа

а

аот

от

ото

от

оыр

ыр

ырыр

ыр

ырға

ға

ғаға

ға

нн

ан

анан

ан

ана

ал

ала

а

ала

ар

арар

ар

арр

ым

ымым

ым

ымм

ыз

ызыз

ыз

ызы

 

 көп. Ал өз бетінше нәпақа тауып жүргендердің әрекеті уақытша 

дүние, себебі жасы келген апаларымызды еден жууға да жұмысқа 

алмайды. Сондықтан ҚР «Зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізу керек деп есептеймін. 

Мемлекет ж

ж

жж

ж

ұмұм

ұ

ұұм

ұ

ысыс

ы

ы істемегенде

е

ргр

р

рр

е де зейнетақы төлеуі тиіс. Мұндай 

қағида д

д

дд

д

дам

ам

амам

ам

амығ

ығ

ығығ

ығ

ыған

ан

анан

ан

ане

е

ее

е

лдлд

лд

лдлд

лд

ерер

ер

ерде

де

деде

де

дее

е

ее

е

ере

ре

рере

ре

кшкш

кш

кшкш

кш

ее

е

е саса

са

сақталады. Әрине, жұмыс 

с 

с с

сс

істейтіндер  мен  жұмыссыздардың зейнетақы мөлшері  бірдейй

болсын демеймін, бірақ мемлекет әрбір азаматының өмірі  үшін 

жауап беруі керек.

ВА

А

А

А

ВА

,

с

с

с

со

о

сор

со

р

,

р

АР

АРАР

АР

АРАР

УЛ

УЛУЛ

УЛ

ЛУЛ

АР НЕ ДЕЙДІ?

ЕРЛЕР НЕ ДЕЙДІ?

бә

бәбә

бә

бәбә

рі

рірі

р

рбі

бі

бб

бі

р әйелдерді табиғаттыңң

ң

ңң

ө

өө

ө

өөзі

зі

зізі

зі

зін

н

нн

н

нәз

әз

әзәз

әз

әік

ік

ікк

к 

қылып жара тып, ер адамға әйелге қара-ғанда күш жа ғынан да артықшылықтар

бергенін әрқашан есте ұстауымыз керек.

Және ер адам мен әйел адам қатар жұмыс

істегенде осыны ескеріп, әйелдердің

жала

а

аа

а

ақы

қы

қықы

қы

ысы

сы

сысы

сы

сына

н

нана

н

наүү

ү

үү

ү

стст

с

сст

с

ее

е

меме

ме

мее

е

аа

а

ақық

қы

ққ

қы

бб

б

бб

ел

елел

ел

елел

гі

ггле

ле

еуді де

есте


е

н

нн

н 

нн

шы

шышы

шы

шышы

ға

ғғ

ғ

рр

р 

ррма

ма

мама

а

ауы

уы

уыу

у

ум

мы

мыз

з

зз

з 

зқа

қ

қақа

қ же


же

же

ет.

ттт


т

т

88

8

8

8

8

На

На

На

На

На

Н

ур

ур

урыз

ыз

ы

ыз

ыз

ыз

 –

Х

Х

Х

Х

Х

ал

ал

ал

ал

ық

ық

ық

ық

ы

ар

ар

ар

рал

ал

ал

ал

л

ық

ық

ық

ық

ық

ы

ә

ә

ә

ә

ә

й

йе

й

лдер күні қарсаңында

а

а

а

а

а

н

н

н

н

н

н

әз

әз

әз

әз

ә

ік

ік

ік

і

жа

жа

ж

жа

жа

ж

нд

нд

нд

нд

нд

нд

ыл

ыл

ылар

ар

ар

ар

р

 

аса зор құрметке бөленетіні белгілі. Мереке жақындаған сәтте әрбір 

ана мен қарындастың, бойжеткендердің бойын қуаныш билейді. Яғни

сүйіктісі мен достарынан, адал жарынан, балаларынан не болмаса құрбы-

құрдастарынан іштей сыйлық күтеді. Дәл қазір базар маңында адамдар 

ығы-жығы. Әрқайсысы, өз сүйіі

і

і

кт

кт

кт

кт

кт

кт

іс

с

с

ін

ін

ін

е ұн

ұ

ұ

ұ

амды ә

ә

ә

ә

ә

ә

рі

р

р

 қалтасына сай сыйлық 

ал

ал

ал

ал

ал

а

ғы

ғы

ғы

ғы

ғ

ғы

сы

с

сс

 келеді. 

ЖА

ЖА

ЖА

ЖА

ЖА

ЖА

ҚС

ҚС

ҚС

ҚС

Қ

Ы ТІЛЕК – ЖАРЫМ ЫРЫС

ЫС

ЫС

ЫС

ЫС

ЫС

Нұрлан ЕРІМБЕТОВ,  «Самұрық-Қазына»

ұлттық әл-ауқат қорының Әлеуметтіксеріктестік орталығының жетекшісі:

– Жолдасыма жағымды әңгіме 

айтып  бере

р

р

р

мін, жақсы сөздер, жақсы 

есте

е

е

е

лі

лі

лі

лі

л

л

кт

кт

кт

кт

кт

кт

ер

ер

ер

е

е

ер

а

а

а

а

а

а

йт

йт

йт

уғ

уғ

уғ

уғ

уғ

уғ

а 

а

а

а

ты

ты

ты

ты

ры

ры

ры

ры

ры

ы

са

са

са

са

са

мы

мы

мы

мы

мы

н.

н.

н.

н.

н.

М

М

М

М

М

ен

ен

н

 бұл 

күні

ііі

і

зз

з

з

з

зат

ат

ат

ат

ат

ат

та

та

та

та

та

та

й 

й

й

й

й

сы

сы

сы

сы

сы

сы

йл

йл

йл

йл

йл

л

ық

ық

ық

ы

ж

ж

ж

ж

ас

ас

с

ас

а

асап

ап

ап

а

ә

ә

ә

әур

ур

ур

ур

ур

ур

е

е

е

е 

е

е

бо

б

бо

бо

бол

л

л

л

л 

м

ма

м й-

мын. Себебі туфлиден бастап, құндыз 

тонға дейін, сырға-сақина, кітап немесе 

тағы басқа материалдық сыйлықты мен 

кез келген күні жасай беремін. Ал әріп-

тес теріме  келсек,  бұл күні оларды қ

қ

қ

қ

қ

ұт

ұұ

ұ

ұ

ұ

-

ты

ты

ты

ты

ты

ты

қ 

қ

қ 

қ

қ 

қ

та

та

та

та

т

п,

п

п

п,

п

 жұмысынан ертерек бос

ос

ос

ос

ос

ос

ат

ат

ат

ат

ат

ат

уғ

уғ

уғ

уғ

уғ

уғ

а

а 

а 

а 

а 

а

тыры самын.  Олардың да баратын жер-

лері бар, мерекені атап өтуге мүмкіндік 

беремін. Біреуінің досы, екіншісінің

күйеуі бір жерге шақыруы мүмкін. Әріп-

тестеріме жасайтын сыйлығым – осы.

ҚА

ҚА

ҚА

ҚА

ҚА

ҚА

ЛА

ЛА

ЛА

ЛА

А

ЛА

ҒА

ҒА

ҒА

ҒА

А

ҒА

Н

Н

Н

Н 

Н

Н

СЫ

СЫ

СЫ

СЫ

СЫ

ЙЛ

ЙЛ

ЙЛ

ЙЛ

ЙЛ

ЙЛ

ЫҒ

ЫҒ

ЫҒ

ЫҒ

Ғ

ЫН

ЫН

ЫН

ЫН

ЫН

ЫН

ҚАЛАЙДА ӘПЕРЕМІН

Асхат БЕКЕНОВ, Мәжіліс депутаты:

– Менің жолдасыма жасайтын 

сыйлығымды тосынсый деп атауға

болмас. Себебі мен жыл сайын өзінен 

«н

«н

«н

«н

«

«

е 

е 

е 

е 

е

сы

сы

сы

йл

й

й

й

айын» деп сұрап аламын

ын

ын

ын

ын

ын.. Өз

Өз

Өз

Өз

Ө

Ө

і і 

і і 

і

ат

ат

ат

ат

ат

т

ағ

ағ

ағ

ағ

ағ

ағ

ан

ан

ан

ан

н

 нәрсені қалайда алып бе

бе

бе

бе

бе

бе

ру

ру

ру

ру

ру

ру

г

ге

ге

ге

ге

 

тырысамын. Себебі 8 Наурызда біздің

үйде әйелдер мерекесімен қатар 

жұбайым ның туған күні қатар той ла на-

ды. Сыйлықты алдын ала сұрап ала ты-

ным ды  білген соң ол да ертерек ойла-

нып жү

ү

үү

ү

ре

р

р

р

р

р

ді

ді

д

д

. Әрине, тосынсый да жақ сы,

біра

а

а

а

а

а

қ 

қ 

қ

қ

қ

қ

бұ

бұ

бұ

бұ

бұ

бұ

л 

л 

л

л

л 

л 

б

б

б

бі

б

б

зд

зд

зд

ің

ің

ің

ің

ің

ің ү

ү

ү

ү

йд

йд

йд

йд

ег

ег

ег

ег

ег

ег

і 

і 

і 

і

кі

кі

кіші

ші

ші

ші

гі

гі

гі

гі

гі

рі

рі

рі

рі

рі

р

м 

м

м

м

м

м

дә

дә

дә

дә

д

д

стүр 

болы

ы

ы

ы

ып

п

п 

п

от

от

от

от

о

ыр

ыр

ыр

р

. Ал

Ал

Ал

л

л ә

ә

әрі

і

ріі

і

пт

п

пт

пт

ес

ес

ес

ес

с

с

те

те

те

рі

рі

рі

імі

мі

мі

мі

зг

зг

зг

ге

е

е 

е ке

ке

е

ке

л

лсек,

біз оларды бір күн бұрын құт 

тықтап 

үлгердік. Тілектерімізді, жылы 

лебіздерімізді білдірдік. Сыйлық мәсе-

ле сіне келсек, қазақ шайды жақсы көре-

тін халық қой. Сондықтан біз нәзік жан

ан

ан

ан

ан

н

ды

ды

ды

д

ды

д

 

әр

әр

әр

әр

әр

әр

іп

іп

іп

іп

іп

те

те

те

те

те

т

ст

с

с

стерімізге импортпен келетін

н

н

н

н

н

н

н

н

н

неш

еш

еш

еш

ш

еш

е 

е 

е 

е

е

түрлі жоғарғы сұрыпты шай лардың

жинақталған қорабын  бердік. Ішінде 

хош иісті көк шайлар да, қара шайлар да

бар. Сонымен бірге салып ішетін науат 

пен шоколад та сол жинақта. Өздері бұл 

сыйлық

ық

ық

ық

ық

қ

қа

қа

қа

қа

қ

қ

қ

қ

қ

қ

қ

қ

ат

ат

ты

ты

ты

ы

ты

р

р

р

р

р

из

из

из

из

а 

а

бо

бо

бо

бо

бо

б

лд

лд

лд

л

лд

д

ы.

ы.

ы.

ы

С

С

С

С

С

С

ый

ый

ый

ый

ый

лы

л

лы

ықт

қ

ың

ба

ба

ба

аға

ға

ға

ға

ға

а

сы

сы

сы

сы

сы

сы

а

а

а

а

са

са

са

а

са

а

қ

қ

қ

қ

қым

ым

ым

ы

ым

ым

ба

ба

ба

ба

б

т та емес. Әрбірі 50 

доллардан айналды. Оның үстіне 

нәзікжанды депутаттар көп емес.

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 5.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет