Идея алмасуға арналған екі тəсіл



жүктеу 426.3 Kb.
Pdf просмотр
бет1/2
Дата27.03.2017
өлшемі426.3 Kb.
  1   2

1-КҮН

1-күн, 3-сабақ.        

     1-үлестірме материал. Идея алмасуға арналған екі тəсіл 



ИДЕЯ АЛМАСУҒА АРНАЛҒАН ЕКІ ТƏСІЛ 

Ойлан – жұптас – бөліс

 

Бұл  əдіс  тақырып  жайлы  ойлануға  жəне  басқа  адамдармен  ол  туралы  ой  алмасуға 

арналған құрылымдалған тəсіл болып табылады. Ол бірлесіп жұмыс істеуге ынталандырып, 

оқушыларға өз ойларын өрбітуге көмектеседі. 



Жұмыс алгоритмі 

1. Талқыланатын мəселе белгіленеді, мысалы, ашық сұрақты пайдалану.

2. Оқушылар өз жауаптары туралы жеке ойланады.

3. Оқушылар сыныптасымен өз ойларымен бөліседі.

4. Жұп басқа жұптармен немесе барлық топпен өз ойларымен бөліседі. Оқушылар өз

ойларын білдіруге дайын болумен қатар, сыныптасының ойларымен де бөлісуге əзір

болуы керек.

Артықшылықтары

 Барлық оқушылар қатысады.

 Өзара əрекеттестік жоғары деңгейде көрініс табады.

 Оқушылар бір-бірінен үйрене алады.

 Оқушылар  өз  ойларын  серіктесімен  «тексеріп  алған»  жағдайда  оны  бүкіл  топқа

жеткізуге мейлінше дайын болады.



Тұжырымдамалық карта 

Тұжырымдамалық  карта – бұл  ақпаратты  ұйымдастырып  ұсыну  үшін 

пайдаланылатын  диаграмма.  Бұл – шағын  топтардың  барлық  сыныпқа  көрсету  үшін  өз 

ойларын тəртіпке келтіріп жазудың анағұрлым қолайлы тəсілі. 



Жұмыс алгоритмі 

1. Диаграмманың ортасына негізгі идеяны жазу.

2. Негізгі  идеядан  негізгі  тақырыптарға  тарайтын  «тармақтарды»  сызу.  Негізгі

тақырыптарды сөздер/тіркестер немесе бейнелер түрінде белгілеу.

3. Айтарлықтай  маңызды  емес,  бірақ  тақырыппен  байланысты  мəселелерді  көрсету

үшін тақырыптардан туындайтын «тармақтарды» сызу.

Төменде тұжырымдамалық картаның үлгісі келтірілген.


1-

күн


, 3-

сабақ


.        

        


  2-

үлестірме

 материал

. Оқу


лықтың

 PR-


матер

иалдары


 

Оқулықты

ң

 PR-

мате

риалдары

 

1-

сынып

. Оқулық

 

1-

күн


, 3-

сабақ


.        

  2-


үлестірме

 материал

. Оқу

лықтың


 PR-

матер


иалдары

 


1-

күн


, 3-

сабақ


.        

  2-


үлестірме

 материал

. Оқу

лықтың


 PR-

матер


иалдары

 

1-



сынып

. Мұғалімге

 арналған

 нұсқаулық

 

1-

күн


, 3-

сабақ


.        

  2-


үлестірме

 материал

. Оқу

лықтың


 PR-

матер


иалдары

 


1-

күн


, 3-

сабақ


.        

  2-


үлестірме

 материал

. Оқу

лықтың


 PR-

матер


иалдары

 

1-



сынып

. Жұмыс

 дəптері

 

1-

күн


, 3-

сабақ


.        

  2-


үлестірме

 материал

. Оқу

лықтың


 PR-

матер


иалдары

 


1-күн, 4-сабақ 

 

3-үлестірме материал. Күнделікті өзін-өзі бағамдау нысаны 



3-үлестірме материал. КҮНДЕЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАМДАУ НЫСАНЫ 

Аты-жөні:  

Күні:  

1. Бүгін сізге бəрінен де не ұнады?



2. Бүгінгі сабақта үйренгеніңіздің ішінен өзіңіздің тəжірибеңізде нені қолданамын деп

ойлайсыз? 

3. Бүгінгі сабақта Сіз түсінбеген мəселелер болды ма? Оны қалай пысықтағыңыз келеді?

4. Бүгін үйренгендердің ішінен Сіз үшін не айтарлықтай құнды (білім  немесе дағдылар)?

5. Өзіңіздің қосатын ойларыңыз бар ма?


1-күн. Қосымша оқуға арналған материал 

      Оқу бағдарламасы мен оқу жоспарына шолу 



ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ МЕН ОҚУ ЖОСПАРЫНА ШОЛУ 

Оқу бағдарламалары мен оқу жоспарларын мүдделі тараптар белгілі пəн мен сынып 

аясында оқушылар не оқып, нені үйрену қажет екенін түсіну үшін пайдаланады. Сонымен 

қатар,  жекелеген  пəн  бойынша  қысқа  шолуын  ұсына  отырып,  бұл  құжаттар  мүдделі 

тараптарға  оқушылардың  белгілі  сыныпқа  қатысты  бүкіл  білім  беру  бағдарламасы 

бойынша  жалпы  түсінік  алуға,  белгілі  бір  сыныпта  оқушылардың  қандай  тəжірибе 

жинақтайтынын түсінуге мүмкіндік береді. 

Оқу бағдарламасы 

Оқу  бағдарламасы - бұл  пəннің  құрылымдастырылған  сипаттамасын,  оның  білім 

беру  бағдарламасы  үшін  маңызын,  сондай-ақ  ол  пəнді  оқытуда  қолданылатын 

педагогикалық тəсілдер туралы мəлімет ұсынатын құжат.  

Бұл  құжатта  əр  сыныпқа  арналған  білім  беру  бағдарламасының  мазмұны  бар, 

алайда бұл онда оқытылатын тақырыптар, мазмұн мен дағдылар тізімі тəртіппен беріледі 

деген сөз емес. Өйткені оқу бағдарламасында бір немесе бірнеше сыныптарға арналған оқу 

бағыттары, оқу мақсаттары жəне ілгерілеу деңгейлері белгіленеді. 

Оқу бағдарламасы қамтитын мəселелер: 

білім  беру  бағдарламасындағы  пəннің  мақсаты,  міндеті  жəне  маңызы  туралы 



тұжырым; 

білім беру бағдарламасында дамытылатын білім, түсінік, дағдылар, көзқарастар мен 



құндылықтар туралы мəлімет; 

білім беру бағдарламасын оқытуда қолданылатын педагогикалық тəсілдер; 



сандық технологияларды пайдалану туралы түсініктеме; 

бағалау тəсілдеріне қысқаша шолу; 



бағдарламаның  мазмұны,  ұйымдастырылуы  жəне  ондағы  материалдардың 

күрделілігінің өсу реті. 

Оқу бағдарламасын оқыту тəжірибемде қалай қолданамын: 



1-күн. Қосымша оқуға арналған материал 

    Оқу бағдарламасы мен оқу жоспарына шолу 



Оқу жоспары 

Оқу  жоспары – бұл  белгілі  бір  пəн  жəне  сынып  бойынша  мұғалімдерге  арнап 

дайындалған  құжат.  Оқу  жоспарында  қандай  да  бір  сыныпта  қандай  да  бір  пəн 

бойынша оқытылатын материалдар жан-жақты сипатталады, сондай-ақ ол материалды 

оқыту мен оқу реті ұсынылады. 

Оқу жоспарына қамтитын мəселелер: 

академиялық жылға арналған ұзақ мерзімді жоспар; 



орта мерзімді жоспарлар: əр бөлімге біреуден; 

қысқа мерзімді жоспар. 



Орта  мерзімді  жоспарларда  академиялық  жыл  бойындағы  барлық  оқу 

мақсаттары  қамтыла  отырып,  оқушыларға  осы  мақсаттарға  қол  жеткізуге  мүмкіндік 

беру үшін орындау ұсынылатын жаттығулар туралы қысқаша мəлімет келтіріледі. Бұл 

ұсынылатын  жаттығулар  мұғалімдер  өз  сабақтарын  əзірлеу  кезінде  оларға  қолдау 

көрсетуге  бағытталған  пайдалы  кеңестер  жазылған  қысқаша  жазбалармен  қатар,  осы 

сабақ аясында қолдануға болатын ресурстарды да қамтиды. 

Қысқа  мерзімді  жоспар – мұғалімдерге  өз  сабағының  егжей-тегжейлі 

жоспарында  орта  мерзімді  жоспардың  мазмұнын  қалай  бейімдеуге  болатынына 

қатысты нұсқаулық ретінде ұсынылған үлгі. 

Жалпы  алғанда,  оқу  жоспары  пəн  мазмұнын  жəне  оны  қалай  оқыту  керектігін 

терең меңгерген мұғалім жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыруда табысқа 

жету жолында оны жан-жақты қаруландыруға арналған. 

Оқу  жоспарын  нормативтік  құжат  ретінде  емес,  нұсқаулық  ретінде 

қарастырудың маңызы зор, себебі мұғалімдерден олар сабақ жүргізетін сыныптардағы 

оқушылардың қажеттіліктері мен үлгеріміне қарай оған түзету енгізу талап етіледі. 

Оқу жоспарын оқыту тəжірибемде қалай қолданамын: 



2-КҮН

2-күн, 2-сабақ.        

  1-үлестірме материал. Белсенді оқудың анықтамалары  



БЕЛСЕНДІ ОҚУДЫҢ АНЫҚТАМАЛАРЫ 

Төменде  кейбір  дереккөздерде  «белсенді  оқу»  ұғымына  берілген  анықтамалар 

келтірілген.  Бұл  жақсы  анықтамалар  ма?  Сіз  келіспейтін  қандай  да  бір  бөлімдер  бар 

ма? 


«Белсенді оқу 

– оқу үшін жауапкершілік оқушылардың өздеріне жүктелетін 

оқыту моделі». 

http://en.wikipedia.org/wiki/Active_learning

 

«Белсенді оқу - оқушылардың қарастырылып жатқан мəселені талдау, жинақтау 



жəне  бағамдауына  ықпал  ететін  оқылым,  жазылым,  пікірталас  жəне  проблемаларды 

шешу сияқты жаттығуларға қатысу үдерісі». 

http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tsal

 

«Белсенді оқу - шынайы өмірден алынған жəне ойдан шығарылған жағдайларды 



пайдаланып, балалар мен жасөспірімдерді үдеріске араластыратын жəне оларға міндет 

жүктейтін  оқу.  Белсенді  оқу  барысында  төмендегі  тəсілдердің  көмегімен  оқу 

мүмкіндіктерін толыққанды пайдаланылады: 

табан астында ұйымдастырылған ойындар;



жоспарланған, мақсатты ойындар;

зерделеу жəне зерттеулер;



шаралар, оқиғалар жəне өмірлік тəжірибе;

мақсатты оқу жəне оқыту».



http://www.educationscotland.gov.uk/learningteachingandassessment/approaches/activelearni

ng/about/what.asp

 

«Белсенді  оқу – оқушыларды  тапсырмаларды  орындауға  жəне  өздері  орындап 



жатқан тапсырмалар туралы ойлануға жетелейтін  жайт».  

С. Бонвелл жəне Дж. Эйсон. (1991), Белсенді оқу: сыныпта қызығушылық тудыру

Джосси Басс, 2-бет. 

«Оқушыларды  қандай  да  бір  идеялар  туралы  жəне  осы  идеяларды  қалай 

пайдаланатыны  туралы  ойлану  үшін  белгілі  бір  жаттығуларға  қатысуға  итермелейтін 

үдеріс.  Бұл  оқушылардан  белгілі  бір  пəндегі  тұжырымдамаларға  немесе  мəселелерге 

жүгінген  кезде  өзінің  түсіну  жəне  дағдыларды  меңгеру  деңгейін  жүйелі  түрде 

бағалауды  талап  етеді.  Атсалысу  немесе  үлес  қосу  арқылы  білім  алу  үдерісі. 

Оқушыларды  ақпарат  жинау,  проблема  туралы  ойлану  жəне  оны  шешуге  тартатын 

жаттығулар  арқылы  олардың  білім  алу  үдерісінде  іштей  (ойлану)  жəне  сырттай 

(қимылдау) белсенді болуын көздейтін үдеріс». 

Дж. Коллинс жəне Н. О’Брайан. (2003) Білім беру жөніндегі Гринвуд сөздігі, Вестпорт, 

Гринвуд, 5-бет. 

«Негізінен, белсенді оқу оқушылардың терең білім алу үдерісін білдіреді, себебі 

осындай  жаттығулар  аясында  олар  білім  алып,  жаңа  мағына  игереді». 

http://www.lookstein.org/online_journal.php?id=260

 


2-күн, 4-сабақ 

 

2-үлестірме материал. Күнделікті өзін-өзі бағамдау нысаны 



2-үлестірме материал. КҮНДЕЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАМДАУ НЫСАНЫ 

Аты-жөні:  

Күні:  

1. Бүгін сізге бəрінен де не ұнады?



2. Бүгінгі сабақта үйренгеніңіздің ішінен өзіңіздің тəжірибеңізде нені қолданамын деп

ойлайсыз? 

3. Бүгінгі сабақта Сіз түсінбеген мəселелер болды ма? Оны қалай пысықтағыңыз келеді?

4. Бүгін үйренгендердің ішінен Сіз үшін не айтарлықтай құнды (білім  немесе дағдылар)?

5. Өзіңіздің қосатын ойларыңыз бар ма?


3-КҮН

3-

күн


, 1-

сабақ


.        

      


  1-

үлестірме

 ма

те

ри



ал

. Му


зыка

 пəніне


 ар

налғ


ан

 бағ


алау

 жөніндегі

 нұсқау

лықтан


 үзінді

 

МУЗЫКА



 ПƏНІ

НЕ

 АРНАЛҒАН

 БАҒАЛ

А

У

 ЖӨНІНДЕГІ

 НҰСҚАУЛЫҚ

Т

АН

 ҮЗІНДІ

 

ОБ

 сілтеме

 

Оқу

 мақсаты

 

Бағалау

 бойынша

 ұсыныстар

 

Му

зыка



 

шығару


 жəне

 

импровизация



 

Музыканың  көңіл-күйін  эмоциялық   түрде жеткізу  үшін дауыс пен  ұрмалы-шулы  аспаптарды,   музыкалық -  пластикалық іс- əрекеттерді  қолдану   

Мұғалім

 

оқу



ш

ыл

ар



ды

ң 

дыбысты



 

өзгерту


ырғақтық


 

жəне


 

интонациялық

 

қабілеттеріне



 

бақылау


 

жүргізілед

і. 

Берілген


 оқу

 мақс


атына

 жет


у 

үшін


 оқ

уш

ылар



 əн

 айт


у 

мен


 аспапта

 ойнау


 барысында

 жаңа


 

əдістер


 мен

 амалдар


ды

 қолданып

 көреді

. Оқу


ш

ылар


 му

зыканы


 зерттей

 отыр


ып

, өз


 дау

ы

сы



 мен

 ұлтты


қ 

шу

лы



 

му

зыкалық



 

аспаптарды

 

қолданады



Мұғалім


 

оқ

уш



ылардың

 

қосылып



 

орындау


 

кезіндегі

 

дыбыстары



 мен

 əу


ендері

н 

тыңдау



 жəне

 бақылау


 арқылы

 бағалайды



3-күн, 1-сабақ.        

       2-үлестірме материал. Бағалау парағы 



БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ 

Оқу мақсатына жетті: 

əртүрлі  дыбыстар,  əуендер  мен  ырғақтарды  жаңғырту  үшін  өз  дауысы  мен  шулы 

аспаптарды пайдалана алатынын көрсетеді. 

Оқушылар 

Оқу мақсатына 

жетті  

Дəлелдері 

Мая Кəрімова 

Жетті  

Халық ертегісіне арналған саундтрек 

қимылдарға сəйкес келеді. Ересек ер 

адамның қозғалысы үшін қатты, төмен 

дыбыстарды жəне жас баланың 

қозғалысын көрсету үшін ақырын, 

жоғары дыбыстарды қолданады. 


3-күн, 2-сабақ.        

 3-үлестірме материал. Оқушылардың қажеттіліктерін анықтауға 

      арналған əдіс-тəсілдер

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН  



ƏДІС-ТƏСІЛДЕР 

Бағдаршам 

Бағдаршам – оқушылардың  өздерінің  қаншалықты  түсінгенін  көрсетудің 

жылдам  тəсілі.  Оқушыларға  қызыл,  сары  жəне  жасыл  түсті  карточкалар 

беріледі. Оқушылар: 

 толықтай түсінсе, сенімді болса 

ЖАСЫЛ ТҮСТІ;

 түсінуге жақын болса, аздап білсе 

САРЫ ТҮСТІ

;

 түсінбесе, сенімді болмаса 



ҚЫЗЫЛ ТҮСТІ

 көрсетеді.

Мұғалім  «бағдаршамды»  сабақтың  басында  тақырып  туралы  бастапқы 

білімдерін  анықтау,  сабақ  барысында  жаттығуды  орындау  жолдарын 

түсінгендігін  анықтау, сабақтың  соңында  алған  білімінің  деңгейін анықтау 

үшін қолдана алады. 



Бас бармақ жоғары/төмен 

Бұл – оқушылардың  өздерінің  қаншалықты  түсінгенін  көрсетудің  тағы  бір  жылдам 

тəсілдерінің  бірі.  Осы  тəсілді  бағдаршам  қолданылған  сияқты  жағдайларда  пайдалануға 

болады. Оқушылар: 

толықтай түсінсе, сенімді болса

 

 көрсетіп, бас бармағын жоғары көтереді;



түсінуге жақын болса, аздап білсе,  

көрсетіп, бас бармағын ортада ұстайды; 

егер түсінбесе, сенімсіз болса, 

 көрсетіп, бас бармағын төмен түсіреді.



«Егер 5 минутыңыз болса …» 

Балалардан  қосымша 5 минут  берілсе,  жұмысты  қалай  жақсартатындарын  сұраңыз.  Бұл 

мұғалімге  оқушылардың  берілген  уақыт  ішінде  тиісті  нəтижеге  жетпесе  де,  неге 

ұмтылатынын түсінуге көмектеседі. 



Серіктесті оқыту 

Бұл  əдіс  оқушылардан  басқа  оқушыға  тұжырымдаманы  немесе  бірнəрсені  қалай  жасауға 

болатынын  үйретуді  сұрауды  көздейді.  Бұл  мұғалімге  оқытып  отырған  оқушының  өзінің 

мəселені  қаншалықты  түсінгенін  бағамдауға  көмектеседі.  Бір  оқушыдан  ұғымды  немесе 

дағдыларды  басқа  оқушыға  үйретуді  сұрау  мұғалімге  ол  оқушының  өзінің  түсінігінің 

тереңдігін бағамдауға мүмкіндік береді.   



Мақсаттар бойынша өзін-өзі бағалау 

Бұл  əдіс  тапсырманы  түсіндірген  соң  оқушылар  оны  орындауда  ұмтылатын  қарапайым 

мақсаттар  белгілеуді  көздейді.  Жұмыс  аяқталған  кезде  оқушылар  ол  мақсаттарға 

қаншалықты  қол  жеткізгені  туралы  ойланады.  Бағамдау  нəтижелерімен  бөлісу  үшін  олар 

бағдаршамды  пайдалана  алады  немесе  саусақтарын  төмен/жоғары  көрсете  алады. 

Оқушылардың  нені  жақсартқысы  келетінін  айтуы  мұғалімге  олардың  қарастырылып 

отырған  мəселені  қаншалықты  түсінгенін  бағамдауға  көмектеседі,  мұны  «егер 5 

минутыңыз болса» əдісі арқылы орындауға болады. 



3-күн, 2-сабақ

 

4-үлестірме материал. Флеш-карточкалар 



3-күн, 2-сабақ

 

4-үлестірме материал. Флеш-карточкалар 



3-күн, 2-сабақ

 

4-үлестірме материал. Флеш-карточкалар 



3-күн, 2-сабақ

 

4-үлестірме материал. Флеш-карточкалар 



3-күн, 2-сабақ

 

4-үлестірме материал. Флеш-карточкалар 



3-күн, 2-сабақ

 

4-үлестірме материал. Флеш-карточкалар 



3-күн, 2-сабақ

 

4-үлестірме материал. Флеш-карточкалар 



3-күн, 2-сабақ

 

4-үлестірме материал. Флеш-карточкалар 



3-күн, 2-сабақ

 

4-үлестірме материал. Флеш-карточкалар 



3-күн, 2-сабақ

 

4-үлестірме материал. Флеш-карточкалар 



3-күн, 2-сабақ

 

4-үлестірме материал. Флеш-карточкалар 



3-күн, 2-сабақ

 

4-үлестірме материал. Флеш-карточкалар 



3-күн, 3-сабақ.        

5-үлестірме материал. Тиімді сұрақ-жауап 



ТИІМДІ СҰРАҚ-ЖАУАП 

Білім департаментінің оқу материалдарынан алынды, Данкан Макриллге алғыс білдіріледі 

Сұрақ-жауаптың мақсаты 

оқушыларды қызықтыру, тарту жəне оларға түрткі болу;



бастапқы білімдерін тексеру;

жаңа  түсінік  пен  мағынаны  меңгеру  үшін  бұған  дейінгі  білімі  мен  тəжірибесін  еске



түсіріп, оны қолдануға ынталандыру; 

оқушының ойларын өзекті ұғымдар мен мəселелерге шоғырландыру;



оқушыларды  нақты  мен  фактілер  туралы  ойланудан  сараптамалық  жəне

бағамдаушылық ойға жетелеу; 

оқушыларды  негізгі  түсінік  қалыптастыру  үшін  жоспарлы  түрде  бірізділікпен  алға



ілгерілеуге жетелеу; 

қисынды  ой  айтуға,  проблемаларды  шешуге  жəне  ғылыми  болжам  ұсынып,  оны



бағамдауға ынталандыру; 

оқушыларды өздері үйренген мəселелер туралы ойлануға ынталандыру.



Сұрақ-жауап барысында туындайтын қиындықтар 

Төмендегілердің тұзағына түсіп қалу оңай: 

жабық сұрақты көп қою;



оқушылар иə немесе жоқ деп жауап беретін сұрақ қою;

қысқа жауап берілетін, бірнəрсені еске түсіруге негізделген сұрақты көп қою;



«менің ішімдегіні тауып алды» меңзейтін сұрақ қою;

бір тіркеспен басталатын сұрақтар;



қате немесе дұрыс түсінбеген жауаптарды тиімсіз қолдану;

сыныптағы барлық оқушыларды қатыстырмай, бірнеше оқушыға ғана назар аудару;



сұрақтарды тым қатты біріздендіру;

оқушыларға ойлануға немесе өз сұрақтарын қоюға үшін уақыт бермеу;



басқа əдісті қолданған ыңғайлы болатын кезде сұрақ қою.



Тиімді сұрақ-жауап 

оқу мақсаттарын нығайтуға жəне қайта қарастыруға мүмкіндік береді;



оқушыларды негізгі ұғымға бағыттау үшін немесе сабақтағы тапсырмалардың

күрделілік деңгейін арттыру үшін «қойылымдық» сұрақтарды қамтиды;

барлық оқушылар қатысады;



оқушыларды өз бетінше ойлануға итермелейді;

негіздеуге жəне пайымдауға септігін тигізеді;



оқушылардың пікірі мен идеялары бағаланатын өзара сенім ахуалын қалыптастырады;

алдыңғы жəне жаңа білім арасындағы байланысты көрсетеді;



оқушыларды ойланып, болжам ұсынуға шабыттандырады;

оқушыларды сұрақ қоюға жəне жауап беруге жетелейді;



оқушыларды бір-бірін жəне мұғалімді тыңдауға жəне жауап беруге ынталандырады.



3-күн, 3-сабақ.        

    6-үлестірме материал. Тиімді сұрақ-жауап жүргізу туралы кеңес 



жүктеу 426.3 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2




©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет