I. Пән мұғалімдерінің ғылыми-теориялық және кәсіби даярлығы. № Жұмыс мазмұны Уақыты Жауапты Өтілу формаларыжүктеу 199.75 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.06.2017
өлшемі199.75 Kb.

 

 

I. Пән мұғалімдерінің ғылыми-теориялық және кәсіби даярлығы. 

№ 

Жұмыс мазмұны 

Уақыты 

Жауапты 

Өтілу формалары 

1. 


Оқу  бағдарлама,  жүктемелерді  талдау,  пән  мұғалімдерінің  жеке  іс-

қағаздарын реттеу. 

тамыз 

ӘБ мүшелері. ӘБ отырысы 

2. 


Қалалық  білім  беру  бөлімінің  жоспарына  сай  белгіленген  іс- 

шараларға қатысу. 

Жоспар 

бойынша 


Бірлестік мүшелері. 

Жоспар бойынша 

3. 

Астана  қаласында  өткізілген  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептеріндегі» курс материалдарын талдау  

Қыркүйек 

ӘБ мүшелері. 

ӘБ отырысы 

4. 

Оқушыларды оқулықтармен қамту жағдайын анықтау, мәлімдеме беру  

қыркүйек 

Хамзина Ж.П 

ӘБ отырысы 

«Орта білім мазмұнын жаңарту аясындағы  бастауыш сынып пәндерін меңгертуде инновациялық технологияларды қолдану тәсілдерін 

дамыту» 


қараша 

ӘБ отырысы 

1-4 сынып мұғалімдері 

6.  


Жаңа форматтағы мұғалімдердің жұмыс жоспары, ҚМЖ, ОМЖ. 

Жоспар 


бойынша 

Д.Жалетова 

Г.Макаримова  

Мектепішілік 

жоспар 

бойынша 


7. 

Орта  білім  мазмұнын  жаңарту    аясындағы  мониторинг  жұмыстарын 

жоспарлау, жүргізу, қорытындылау 

Жыл бойы 

1-сынып 

жетекшілері, 

Г.Макаримова 

Жоспар бойынша 

8. 

Пән  бойынша  ғылыми-әдістемелік  басылымдармен  танысу  және жаңалықтарды практикаға ендіру. 

Жыл бойы 

Бірлестік мүшелері 

ӘБ отырысы 

9. 

Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін дамыту. Жыл бойы 

ӘБ мүшелері 

Курстан өту. 

10.  Жеке іс- тәжірибелерін қала, облыс көлеміне тарату. 

Жыл бойы 

ӘБ мүшелері 

Баспа беттеріне тарату 

11.  Өз білімін жетілдіру. 

Жыл бойы 

ӘБ мүшелері 

Жеке папка жинақтау. 

12.  Қалалық шығармашылық топ, ЖММ, ОТМ мүшелерінің отырыстарға 

қатысын қадағалау. 

Жоспар 


бойынша 

ӘБ мүшелері 

Семинар, сабақтар, отырыс 

13.  Мұғалімдердің  біліктілігін  арттыру.  Түрлі  деңгейдегі  конференция, 

семинарлар, байқауларға қатысу. 

Жоспар 


бойынша 

ӘБ отырысы 

Қалалық, 

облыстық 

байқаулар. 

14 


БҚМУ,  Педколледж,  «Өрлеу»  ұйымдастырған  республикалық, 

облыстық, қалалық семинарлар мен конференцияларға қатысу. 

Жоспар 

бойынша 


ӘБ отырысы 

Семинар, конференция  

15 

« 4-5 сыныппен  сабақтастық кезеңі» /Сабақтастық мәселесі/  

сәуір 


ӘБ мүшелері. 

 4-5 сынып мұғалімдері  

 

 

 

М.Б.Ықсанов атындағы №36 ортажалпы білім беретін мектебі бойынша 

мұғалімдерді болжамды аттестаттауға байланысты  жұмысты жоспарлау                  

 

 

р/с 

Мұғалімнің 

 аты - жөні 

Санаты 


Соңғы 

аттест. 


жылы 

2015-2016

 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

Әд

істемел

ік

 ба

сы

лым

 

Олим

пи

адағы

лым

и 

жоба

 

Түрл

і 

конк

ур

стар 

Атт


ес

татт


ау

 

Әдістем

ел

ік 

ба

сылы

м

 Ол

им

пиада

ғылы

м

и жо

ба

 Тү

рл

і ко

нк

урстар

 

Аттес

татт


ау

 

Әдістем

ел

ік 

ба

сылы

м

 Ол

им

пиада

ғылы

м

и жо

ба

 Тү

рл

і ко

нк

урстар

 

Аттес

татт


ау

 

Әдістем

ел

ік 

ба

сылы

м

 Ол

им

пиада

ғылы

м

и жо

ба

 Тү

рл

і ко

нк

урстар

 

Аттес

татт


ау

 

Әдістем

ел

ік 

ба

сылы

м

 Ол

им

пиада

ғылы

м

и жо

ба

 Тү

рл

і ко

нк

урстар

 

Аттес

татт


ау

 

1. Жалетова Динара 

Жумагереевна 

ІІ санатты 

2013жыл 


+

 

  

 

+  

+

  

 

 +

  

 

+ 

 

  

2. 


Базарбаева 

Ботакуз Казиевна 

І санат  

2014 жыл 

+

  

+  

+

  

 

 +

 

  

+ 

 

  

Жайманова  Анар Акбулатовна 

І санат 


 2016 жыл 

+

  

 +

 

  

 

+ 

  

+

  

 +

 4. Елешова Нурия 

Жумагазиевна  

ІІсанат 

 2016 жыл 

+

  

 

+ 

 

  

+

  

 +

 

  

+ 

 

  

5. 


Абдирова 

Айдана 


Аюкеновна 

ІІ санат 

2012 жыл 

+

  +

  

+ 

 

  

+

  

 +

 

  

 

6. Каипова 

Алия 


Тулеугалиевна 

І санат  

2014 жыл 

+

  

 +

  

 

+  

+

  

 +

 

  

 

7. Макаримова 

Гаухар Аблаевна 

ІІ санат 

2012 жыл 

+

  

+  

+

  

 

 +

  

 

+ 

 

 8. 


Ибраимова 

Нурдана 


Аубакировна 

І санат  

2013 жыл 

+

  +

 

  

 

+  

+

  

 +

 9. Карина 

Мархаббат 

Махамбетқызы 

І санат 


2016 жыл 

+

  +

 

  

 

+ 

 

  

+

  

 +

 

  

10 Жақсыбаева  

Ботагоз 


Талаповна 

І санат  

2014 жыл 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

М. Б.Ықсанов атындағы №36 орта жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып әдіс бірлестік мұғалімдерінің  

білім жетілдіру бойынша перспективалық жоспары  

 

 

р/с 

Мұғалімнің аты- жөні 

2015-2016

 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

1. 


Жалетова 

Динара 


Жумагереевна 

  

 

 2. 

Базарбаева Ботакуз Казиевна 

 

  Жайманова Анар Акбулатовна 

  

 

 4. 

Елешова Нурия Жумагазиевна  

 

  

5. Абдирова Айдана Аюкеновна 

  

 6. 

Каипова Алия Тулеугалиевна 

   

 

7. Макаримова Гаухар Аблаевна 

  

 8. 

Ибраимова 

Нурдана 

Аубакировна 

 

  

 

9. Карина 

Мархаббат 

Махамбетқызы 

  

 10.  Жақсыбаева 

 

Ботагоз Талаповна 

 

  

  

 

 

 

 

М. Б.Ықсанов атындағы №36 орта жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып әдіс бірлестік мұғалімдерінің 

«Деңгейлік оқыту» бойынша перспективалық жоспары  

 

 

р/с 

Мұғалімнің аты- жөні 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

1. 


Жалетова 

Динара 


Жумагереевна 

ІІІ деңгей 

 

 

 2. 

Базарбаева Ботакуз Казиевна 

 

ІІІ деңгей 

 

 Жайманова Анар Акбулатовна 

 

ІІІ деңгей  

 

 4. 

Елешова Нурия Жумагазиевна  

 

ІІІ деңгей 

 

 5. 

Абдирова Айдана Аюкеновна ІІІ деңгей 

 

  

6. 


Каипова Алия Тулеугалиевна 

 

ІІІ деңгей 

 

 

7. Макаримова Гаухар Аблаевна 

 

 ІІ деңгей 

 

8. Ибраимова 

Нурдана 


Аубакировна 

 

 ІІІ деңгей 

 

9. Карина 

Мархаббат 

Махамбетқызы 

 

  

ІІІ деңгей 

10.  ЖақсыбаеваБотагоз  Талаповна 

 

 

 ІІІ деңгей 

 

 

 

 

 

М. Б.Ықсанов атындағы №36 орта жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып әдіс бірлестік мүшелерінің 

аттестациялық сынақтан өтуінің  перспективалық жоспары 

 

 

р/

с 

Мұғалімнің 

аты- жөні 

Пәні  

Білімі 

Бітірген оқу орны 

Соңғы 

аттестацияд

ан өткен  

жылы 

Алған 

санаты 

2012-

2013 

2013-2014  2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

 

1. 


Жалетова  

Динара  


Жумагереевна 

бастауыш 

жоғары 1997ж.  

АПУ 1997ж.  

2013 жыл 

ІІ 


 

  

2. Базарбаева 

Ботакуз 


Казиевна 

бастауыш


 

жоғары  1993 ж, 

жоғары 2003 ж 

ОПИ 1993 ж, 

академия 2003 ж 

2014 жыл 

І 

 

  

  

 

  

 

 Жайманова Анар 

Акбулатовна 

бастауыш

 

арн.орта1992ж, жоғары 2006ж 

УПУ  1992ж, 

БҚМУ 2006ж 

2016 жыл 

І 

 

  

 4. 

Елешова Нурия 

Жумагазиевна  

бастауыш


 

жоғары 2008ж 

БҚМУ 2008ж 

2016 жыл 

ІІ 

 

  

 5. 

Абдирова 

Айдана 

Аюкеновна бастауыш

 

арн.ор 2010 ж., жоғары 2013 ж 

ОПК 2010 ж., 

БҚМУ 2013 ж 

2012  жыл 

ІІ 

 

  

 6. 

Каипова 


Алия 

Тулеугалиевна 

бастауыш

 

арн.ор 2003 ж, жоғары 2009 ж 

пед.кол. 2003 ж., 

академия 2009 ж 

2014 жыл 

І 

  

 

 7. 

Макаримова 

Гаухар 

Аблаевна бастауыш

 

арн.орта  1994 ж,  жоғары 2009ж. 

ОПУ     1994, 

БҚГИУ 2009ж 

2012 жыл 

ІІ 

 

  

 8. 

Ибраимова 

Нурдана 

Аубакировна 

бастауыш

 

арн.ор.2003 ж,  жоғары 2007 ж 

БҚГК, 2003,  

БҚГА 2007 ж 

2013 жыл 

І   

 

 9. 

Карина 


Мархаббат 

Махамбетқызы 

бастауыш

 

арн.ор  2005ж, жоғары 2008ж 

пед. кол. 2005ж, 

БҚМУ 2008ж 

2016 жыл 

І 

 

  

 10 

Жаксыбаева 

Ботагоз 

Талаповна 

бастауыш

  жоғары,   БҚМУ-

2004ж  № 0428922

 

ОПК 2004 ж., БҚГА 2008 ж. 

І-2014ж №133

 

І  

 

  

 


 

ІІІ. Пән мұғалімдерінің әдістемелік дайындығы. 

№ 

Жұмыс мазмұны 

Уақыты 

Жауапты 

Өтілу формалары 

 

1. 


Білім жетілдіру курсынан пән мұғалімінің өтуі. 

 

Уақытында  Д.Жалетова 

Курс  


2. 

Қалалық әдістемелік кабинет жоспарына сай 

қалалық ашық сабақтарға қатысу. 

 

Жыл  бойы Бірлестік мүшелері  Ашық сабақ, 

сыныптан тыс шара. 

3. 

Қалалық бастауыш сыныптар әдістемелік бірлестігінің отырысына қатысу. 

Жоспар 


бойынша 

 

ӘБЖ  Г.Макаримова 

Қалалық отырыс. 

4. 

  Пән мұғалімдерінің жеке шығармашылық папкасын жинақтау. 

Қыркүйек- 

Желтоқсан 

 

Бірлестік мүшелері  Папка жинақтау. 5. 

Өз біліктілік санатын көтеретін пән мұғалімдерінің 

жұмыс жоспарын құру. 

Қараша  


желтоқсан 

Д.Жалетова  

Г.Макаримова 

А.Абдирова 

Б.Базарбаева 

Іс- шаралар 

6. 

Қалалық семинарға ашық сабақтар, сыныптан тыс шараларға қатысу. 

Жоспар 


бойынша 

Бірлестік мүшелері  Өз білімін жетілдіру, 

өзара сабаққа қатысу, 

тәжірибе алмасу 

7. 

Мектепішілік  шараларға, айлық апталықтарға бірлестік мүшелерінің қатысуы. 

 

Жоспар бойынша 

Бірлестік мүшелері  Мектепішілік 

шаралар. 

8. 


Бастауыш сыныптар  апталығын өткізу. 

Наурыз  


 

Бірлестік мүшелері  Мектепішілік апталық. 

Республикалық  қашықтық олимпиадаларға қатысу  қараша наурыз  

Бірлестік мүшелері  Интернет желісі 

 

 


 

IV. Мұғалімдердің өз білімін жетілдіру жұмысын ұйымдастыру. 

 

р/с 

Жұмыс мазмұны 

Өтетін 

күні 

Өткізілу формасы 

Жауапты 

Педагогикалық басылымдарға жазылып, интернет ресурстарын жинақтау. 

Жыл 


бойы 

 

 

2. 


Астана қаласындағы  «Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінде» өтілген курстармен ой бөлісу 

тамыз 

Дәріс сабақтар Г.Макаримова  

сынып 


мұғалімдері, пән 

мұғалімдері 

3. 

Деңгейлік курстарға мұғалімдерді  жіберуді жоспарлау Іжж 

ІІ жж 


Курсқа бару 

Г.Макаримова  

М.Карина 

Б.Жаксыбаева 

Н.Ибраимова 

4. 


ӘБ отырыстарында, педкеңестерде, ата-аналар 

жиналыстарында баяндамалар жасау 

жыл 

бойы 


Баяндама, презентация 

1-4 сынып 

мұғалімдері 

5. 


Ашық сабақтар беру 

акпан 


 

 

1-4 сынып мұғалімдері 

6. 


Өз білімін жетілдіру жоспарын, жеке шығармашылық 

ізденіс тақырыбы бойынша жоспар жасау және жоспарға 

сай жұмыстану 

Жылына 


 2 рет 

 

Есеп беру 1-4 сынып 

мұғалімдері 

Өзара сабаққа  қатынасу  аптасына  

2 рет 


 

1-4 сынып 

мұғалімдері 

«Өрлеу» ҚДИ мерзімді білім жетілдіру курстарына қатысу  Жыл бойы 

Дәріс сабақтар 

1-4 сынып 

мұғалімдері 

Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі сабақтарға қатысу Жыл 

бойы 


Дәріс сабақтар 

1-4 сынып 

мұғалімдері 

 

 

  

 

V. Пән бойынша сыныптан тыс мектептен тыс шаралар. 

р/

с 

Жұмыс мазмұны 

Өтетін күні  Өткізілу формасы 

Жауапты 

1. 


«Intel-logic» логикондар, логикалық есептер, 

софизмдер шешу интеллектуалды турнирі 

10-15 қазан 

Мектепішілік, 

қалалық 

интеллектуалдық ойын 

Д.Жалетова 

2-4 сынып 

мұғалімдері 

2. 


Мазмұндамалар сайысы 

12 қараша 

Сайыс 

3-сынып мұғалімдері  

3. 


«Ғажайып сурет әлемінде» суреттер сайысы 

12 


желтоқсан 

Сайыс 


Д.Жалетова 

2-сынып мұғалімдері 

4. 

Мәнерлеп оқу сайысы Наурыз 

қыркүйек 

Сайыс 

Д.Жалетова 3-сынып мұғалімдері 

5. 


Ғылыми жобалар сайысы 

сәуір 


Мектепішілік 

ғылыми 


жоба 

Д.Жалетова 

Г.Макаримова 

3,4-сынып 

мұғалімдері 

6. 


Қазақ тілінен пәндік олимпиада 

қаңтар 


Олимпиада 

Д.Жалетова 

3-4 сынып 

мұғалімдері 

7. 

 

1-4  сыныптардағы сынақтар және білім байқауларын қадағалау. 

Жыл 


бойына 

Бақылау, сынақтар, білім 

кесімі. 

Д.Жалетова 

Г.Макаримова 

 

  

 

  

VI. Аттестатталушы мұғаліммен жұмыс 

 

р/

с 

Жұмыс мазмұны 

 

Өтетін 

күні 

Өткізілу формасы 

Жауапты 

Аттестатталушы тәртібі туралы ережемен таныстыру.  Д.Жалетова  

Г.Макаримова 

А.Абдирова 

Б.Базарбаева 

Тамыз 

Танысу 


ӘБЖ Аттестацияланушы мұғалімнің жұмыс жоспарын 

талдау, бекіту. 

Қыркүйек   Жоспар бекіту. 

ӘБЖ 


Сарапшы 

Сабақтарын  баспасөз бетіне жариялау Үнемі 

Ізденіс 


Д.Жалетова  

Г.Макаримова 

А.Абдирова 

Б.Базарбаева 

Қала, облыс көлемінде ашық сабақ, сыныптан  тыс шаралар  беру. 

Қараша  


Сабақ беру 

Д.Жалетова  

Г.Макаримова 

А.Абдирова 

Б.Базарбаева 

Мұғалімнің әдістемелік шығармашылық есебін тыңдау.   Қаңтар Есеп беру. 

ӘБЖ, сарапшы 

Іс- тәжірибе тарату.  Шығармашылық папкасын жинақтау. 

Жыл бойы  Папка жинақтау  

Д.Жалетова  

Г.Макаримова 

А.Абдирова 

Б.Базарбаева 

 

 

 


 

 

ІX. Дарынды, қабілетті  оқушылармен жұмыс. р/

с 

Жұмыс мазмұны 

Өтетін 

күні 

Өткізілу формасы 

Жауапты 

1.  Дарынды балалардың тізімін  жасақтау, нақты жұмыс 

жоспарын жасау 

қыркүйек 

Жоспар жасау 

1-4 сынып 

мұғалімдері 

Н.Ибраимова 

2.  «Сәуле» дарынды балалар орталығымен байланыста болу 

Үнемі 


Кеңес беру 

Н.Ибраимова 

3.  Оқушыларды пән олимпиадаларына қатыстыру, дайындау 

Қаңтар, 


наурыз 

Даярлау 


3, 4-сынып 

мұғалімдері 

4.  Оқушыларды ғылыми зерттеу жұмыстарына тарту, 

ғылыми жобаға қатысу 

Сәуір 

Мектепішілік,қалалық деңгей 

4-сынып 


мұғалімдері 

5.  Түрлі шығармашылық сайыс-байқауларға қатыстыру: 

 

Нұсқауға сәйкес 

Қалалық байқаулар 

2-4 сынып 

мұғалімдері 

6.  Облыстық «Самал» газетіне оқушылар шығармашылығын 

жариялау 

Үнемі 

Мақала беру 1-4 сынып 

мұғалімдері 

8.  Дарынды балалармен жұмыс тәжірибесімен бөлісу 

наурыз 


Дөңгелек үстел 

1-4 сынып 

мұғалімдері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


X. Әдістемелік бірлестіктің аналитикалық қызметі. 

 

ӘБ-тің аналитикалық іс-әрекеті, басқару және бақылау  

р/с 

Жұмыс мазмұны 

Өтетін күні 

Өткізілу формасы 

 

Жауапты 

1. 


Оқу жылы басындағы негізгі пәндер бойынша білім тексеру 

жұмысының қорытындысы туралы 

қыркүйек 

ӘБ отырысы 

 

Д.Жалетова  Г.Макаримова 

Үйірме, факультатив жұмыстарының ұйымдастырылуы, жұмыс жоспарларын бекіту 

қыркүйек 

ӘБ отырысы 

 

Д.Жалетова   . Г.Макаримова 

4-5 сынып оқушыларының орта буынға бейімделуі және қиындықтарын анықтау   

үнемі 


 

Директор жанындағы 

отырыс 

Д.Жалетова   4-5 сынып мұғалімдері 

1-сынып оқушыларының бейімделуін бақылау қыркүйек 

Мектеп дир. орынб. отырысы 

1-сынып мұғалімдері 

психолог 

Жазба жұмыстарының жүргізілуін тексеру қараша 

ӘБ отырысы 

1-4 сынып мұғалімдері 

4-сынып оқушыларын халқаралық ТІМS байқауына дайындау үнемі 

ӘБ отырысы 

Д.Жалетова   

Негізгі пәндерінен  жұмыс дәптерлерінің жүргізілу жағдайы үнемі 

Мектеп дир. орынб. отырысы 

Д.Жалетова   

Сынып жетекшілер 

Бағдарламаның орындалуын тексеру Тоқсан 

сайын 


ӘБ отырысы 

Д.Жалетова   

 Сыныптан тыс жұмыстар мен үйірме жұмыстарының жүргізілуін бақылау 

үнемі 


ӘБ отырысы 

Д.Жалетова   

 

10 


Аралық білім байқауларының, қалалық, облыстық білім 

кесімдерінің қорытындысына сараптама талдау 

Желтоқсан 

мамыр 


Директор жанындағы 

отырыс 


 

Д.Жалетова   

11 

Үлгермеушілермен жұмыс жүйесі Желтоқсан 

мамыр 


 

ӘБ отырысы 

ӘБ жетекшісі 

1-4 сынып мұғалімдері 

12 

Мектепішілік олимпиаданың қорытындысы Қаңтар, 

наурыз 


ӘБ отырысы 

Д.Жалетова   

3-4 сынып мұғалімдері 

13 


Тоқсандық білім сапасына талдау 

Тоқсан 


сайын 

ӘБ отырысы 

 

Д.Жалетова   Г.Макаримова 

14 


Сабақтастық жұмыстарының нәтижесі  

Қаңтар 


ӘБ отырысы 

 

Д.Жалетова   Г.Макаримова 

 

 

 

 

XI. Бақылау және басқару. 

№ 

Жұмыс мазмұны 

Уақыты 

Жауапты 

Өтілу формасы 

 1. 


1-4 сыныптар бойынша оқу бағдарламасының 

орындалуын бақылау. 

 

Үнемі  


 

ӘБЖ 


Бақылау. 

Сабақтастық  жұмыс жоспарының орындалуын қадағалау.  

1 жарты жылдық 

соңында 

Бірлестік мүшелері 

Сабақтастық 

бағытындағы жұмыс. 

 Бірлестік мүшелерінің тәжірибе алмасу, әдістемелік кеңес ретінде өзара сабаққа қатысуын ұйымдастыру. 

Жыл бойы 

ӘБЖ 

Өзара сабаққа қатысуын қадағалау. 

1- сыныптардың бейімделуін қадағалау. Қараша  

Пән  мұғалімдері 

Қадағалау. 

Пән бойынша рейтингілік есебі Мамыр  

Пән мұғалімдері 

Жылдық есеп. 

Білім беру мазмұнын жаңарту  аясындағы оқу бағдарламалары мен оқулықтар туралы пікір алмасу 

Наурыз 


ӘБ отырысы 

 

Дөңгелек үстел  

 

  

 

  

 

  

XII. Кабинеттердің материалдық-техникалық базасын нығайту. 

 

 

Кабинет 

Жауапты  

Бағыты 

1. 


№ 1 

Н.Елешова 

Г.Макаримова 

Қазақ тілі 

2.  

№2 


А.Абдирова 

А.Жайманова 

Математика 

3. 


№3 

А.Каипова 

Б.Базарбаева 

Өзін – өзі тану 

4. 

№4 


Н.Ибраимова  

М.Карина 

Дүниетану 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Пән кабинеттерінің жұмыс жоспары. 

№ 

Жұмыс мазмұны 

Уақыты 

Жауапты 

Өтілу формасы 

1. 


Кабинет паспортын жасақтау, бекіту және 

жоспарын құру. 

Тамыз. 

 

Кабинет меңгерушілері 

Кабинет паспортын 

бекіту. 

2. 


Кабинеттердегі дидактикалық материалдар 

кешенін жаңа білім беру стандартының 

талаптарына сай  құрастыру және жаңарту . 

Жыл бойы 

Пән мұғалімдері 

Папка жинақтау. 

3. 

Әдістемелік құралдармен, қосымша әдебиеттермен, сөздіктермен,грамматикалық таблицалармен, 

аудио-видео кассеталармен толықтыру. 

I жарты-

жылдық 


Пән мұғалімдері 

Таблицалар 

толықтыру. 

6. 


Кабинетті гүлдендіру. 

Жыл бойы 

Меңгерушілер 

Безендіру. 

8. 

Оқушыларға кабинеттің қауіпсіздік ережесімен таныстырып, қол қойдыру. 

Қыркүйек  

Пән мұғалімдері 

Ережемен таныстыру. 

9. 

 Әр сынып бойынша олимпиадаға дайындық, тест, дидактикалық тапсырмалар папкасын жинақтау. 

Жыл бойы 

Пән мұғалімдері. 

Тест папкасын 

жинақтау. 

 

 

 

 

 

 


2016-2017 оқу жылындағы бастауыш сынып әдіс бірлестігі отырыстарының тақырыптары. 

№ 

Жұмыс мазмұны 

Уақыты 

Жауапты 

 

1. 


1 отырыс 

1.2016 жылғы білім беру қызметкерлерінің тамыз кеңесіне арналған «Жаңа білім 

бағдарламалары, инновациялар және құзыреттілік тәсілдеме – табысты мектепке 

қадамдар» тақырыбындағы Орал қаласы білім беру бөлімінің басшысы 

Ж.М.Туремуратованың  баяндамасын талдау. 

2.  2016-2017 оқу жылында ҚР жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым 

негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хатпен танысу.  

3.Тақырыптық күнтізбелік жоспар, факультатив сабақтары,ОМЖ, ҚМЖ  жұмыс 

жоспарын қарау. Бірлестіктің өткен 2015 - 2016 оқу жылындағы жұмысына талдау  

және бірлестіктің жаңа оқу жылына жұмыс жоспарымен таныстыру, талдау,бекіту.  

4.Үш деңгейлік курсқа және жаңартылған білімі беру мазмұны бойынша  әдістемелік 

бірлестіктен мұғалімдерді оқыту туралы сұраныс беру. (Сисенгалиев Д; Макаримова 

Г) 

5. Ағымдағы мәселелер: Мұғалімнің қызметтік нұсқаулығы, мектептің ішкі тәртібі. 

Дәптер, күнделікке қойылатын талаптарды талқылау,бекіту 

Оқушылардың мектепішілік дарынды оқушылардың тізімін жасақтау 

Кабинет паспортын жасақтап, бекіту. 

Мұғалімдердің апталық жүктемелерімен таныстыру. 

 

  

31тамыз  

 

ӘБЖ- 


Г.Макаримова 

ӘБ мүшелері 

Кабинет 

меңгерушілері 

 

2. 


2 отырыс 

1. № 1 отырыс қаулысының орындалуы. 

2. «Кеңес» сабақтарының тиімділігі»  үлгілік сабақтар. Семинар сабақ 

3. 1 тоқсан білім және жазба жұмыстарының қорытындысы. 

4. 5. Озық тәжірибені насихаттау, мұғалімдердің әдістемелік жинақ кітапшаларын 

талқылау, мектепшілік әдістемелік кабинетке  ұсыну. 

 

Қараша 


 

Д.Жалетова 

ӘБЖ- 

Г.Макаримова А.Абдирова 

ӘБ мүшелері 

 

 

3.  

 

 3 отырыс 

1. № 2 отырыс қаулысының орындалуы 

2. Баяндама: «Білім беру мазмұнын жаңарту  аясындағы сабақтарда қолданылатын  

жаңа әдіс-тәсілдердің  түрлері»  

3. 2 тоқсан білім және жазба жұмыстарының қорытындысы. 

4.. Ағымдағы мәселелер. 

Желтоқсан 

ӘБЖ 


Б.Базарбаева 

А.Жайманова 

Н.Елешова 

 

4. 4 отырыс 

1. №3 отырыс қаулысының орындалуы. 

2. Баяндама: «Дарынды балалар  мектеп мақтаныштары» айналмалы бекет.                                                       

3. 1-4 сынып оқушыларының талапқа сай жұмыс және сөздік дәптерлерінің жүргізілуін 

тексеру қорытындысы.  

4. Мектепішілік, қалалық кіші олимпиада қорытындысы. Ғылыми жобаға қатысатын 

тақырыптарды талдау,бекіту. 

5. 4- сыныптардың ОЖСБ қорытындысы бойынша білім сапасын талқылау. 

6.  Бастауыш сыныптардың  апталық  ашық сабақтар жоспарын жасап, бекіту. 

 

Ақпан  

 

А.Абдирова М.Карина 

 

Д.Жалетова ӘБ мүшелері  

5. 


5 отырыс 

1. № 4 отырыс қаулысының орындалуы. 

2. Жылдық білім сапасы мен жазба жұмысының нәтижесі. 

3.Пән мұғалімдерінің жеке шығармашылық есебі. 

4.Бірлестік жұмысын қорытындылау, мұғалім қызметінің рейтингісі мен әдістемелік 

бірлестіктің рейтингісін шығару. 

5. Келесі оқу жылына жоспар құру. 

Мамыр 


 

 

 Д.Жалетова 

Г.Макаримова 

Бірлестік 

мүшелері 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік бірлестік мүшелерінің қызметтік міндеттері. 

 

№  Мұғалімнің 

аты- жөні 

Атқаратын қызметі 

1.  Г.Макаримова 

ӘБЖ, бірлестік мүшелеріне қолдау көрсету, мұғалімдердің жұмыс жоспарлары,  бірлестіктің 

жұмысын және құжаттарын реттеп  отырушы мұғалім. 

2.  А.Абдирова 

ӘБ хатшысы 

3.  Ә.Каипова 

Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыстанушы мұғалім 

4.  Н.Ибраимова 

Дарынды оқушылармен   жұмыстанушы мұғалім 

5.  Б.Жаксыбаева 

Білім тексеру қорытындыларын жинақтауға жауапты мұғалім 

6.  М.Карина 

Оқушылардың жұмыс дәптерлері мен жазба жұмысы дәптерлерінің талапқа сай толтырылып, 

ұсталуын қадағалаушы мұғалім. 

 

  

 

Каталог: images
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
images -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
images -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
images -> МЕҢдаяқова қуанышкҥл (15. 05. 1942)
images -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі
images -> Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Абылқайырхан көшесі, 16 Қобда аудандық орталықтандырылған
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мәуліт мүБӘрак алматы, 2015
images -> "Серке"/Петербургте/, "Қазақ газеті"/Троицк/, "Қазақстан"/Орда, Орал/, "Айқап" журналы/Троицк
images -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 199.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет