Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ЕҢбектері


Кенорындарының кен – геологиялық жағдайларыжүктеу 8.29 Mb.
Pdf просмотр
бет15/81
Дата12.01.2017
өлшемі8.29 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   81

Кенорындарының кен – геологиялық жағдайлары. 

Жезқазған    кенорны  Қарағанды  облысының  батыс  жағында  орналасқан.Кенді  ауданда  жоғарғы 

палеозой  (карбон-пермь)  шөгінді  таужыныстар  ашылымданған.Олар  созылымы  солтүстік-  шығыс 

бағытты  жарылым  бұзылыстармен  күрделенген  меридиан  бағытындағы  синклин  қатпарын 

толтырады.Жезқазған  кенді  қатқабаты    тасқұдық  пен  жезқазған  свиталарына  бөлінеді,  ал 

свиталардың  құрамында  тиісті  кенді  горизонттар  мен  жатындар  бөлінеді.Олардың  кенорындағы 

геологиялық-өнеркәсіптік  бөлікшелер  бойынша  таралуы  12,2  –кестеде  көрсетілген.  Кендену  көп 

ярусты.Қабат  тәрізді  кен  денелері  сұр  түсті  полимиктілі  құмтас  горизонттарында  орналасқан. 

Кендену орналасу үшін негізгі мәнге сандық пішінді брахиқатпарлар ие, олар уатылу белдемдерімен 

күрделенген.  Кен  денелері  әр  түрлі  қабаттардан  тұрады.  Олардың  еңістік  бұрышы  8    шамасында,  ал 

флексура  белдемдерінде  35-90-қа  ұстамды  болғанымен,кенорын  ауқымында  әр  түрлі.  Кен  денелері 

500-600 м тереңдікке дейін таралған. 

Кен  денелерінің  геологиялық  шекарасы  айқын  емес.  Олардың  контуры  сынамалау  арқылы 

анықталады.  Созылымы  бойынша  тысбаланыс-тықтармен  алмасады,  ал  содан  кейін  шамалы 

минералданған  таужыныстарға  ауысады.  Кен  денелерінің  орташа  қалыңдығы  4-5  м-ден  20  м-ге 

дейін,кейде  40  м-ге  жетеді.Қалыңдықтың  өзгергіштігі  жекелеген  кен  денелерінің  ауқымында  да  орын 

алады.  Кен  денелерінің  пішіні  мен  ішкі  құрылысы  кенді  сұр  түсті  құмтас  қабаттарының  қызыл  түсті 

сазтас-құмайттас қабатшаларымен қабаттасуы арқылы анықталады. 

Жезқазған кенорнының кені комплексті: басты пайдалы компоненті – мыс, елеулі мәнге иелері – 

қорғасын  мен  мырыш,  ал  құнды  қоспалары  –  күміс,  рений    мен  осмий,  шамалы  мөлшерде 

күшәла,кадмий, висмут, кобальт, сынап,алтын, никель мен молибден бар.Кеннің минералдық  құрамы  

біршама 


қарапайым. 

Мыстың 


негізгі 

массасы 


халькопирит 

,борнит 


пен 

халькозинде 

шоғырланған.Қорғасын  минералдануы    галениттен,  ал  мырыштың-  сфалериттен  тұрады.Кеннің 

құрамында    күміс  дербес  минералдар  (соның  ішінде  сомтума  күміс)  түрінде  кездеседі  немесе 

изоморфтық  қоспалар  түрінде  сульфидтердің  торына  кіреді.  Руда  құрамында  минерал-қоспалар 

ретінде  пирит,  марказит, арсенопирит,  бетехнинит,  мыс  пен  кобальттың арсенидтері,  солғын  кендер 

анықталған. 

Негізгі компоненттердің таралу сипаты біркелкіден әркелкіге дейін . Компоненттер таралуының 

өзгергіштігі технологиялық блоктар ауқымында күрт ( 50 % - тен астамы). 

Кенорында  мысты  полиметалл  (мыс-қорғасын)  және  қорғасын  рудасының  таралуында  айқын  тік 

бағытты белдемділік байқалады.Тотығу белдемінің қалыңдығы 100 м-ге дейін. 

Кенорында  геологиялық-технологиялық  карталау  кезінде  руданың  бес  өнеркәсіптік  типі 

бөлінген %: мысты- тотыққан – 17; мысты- аралас- 6;мысты- сульфидті – 74,8 мысты – тотықты – 0,4; 


 

81 


қорғасынды  –  1,8;  сапасы  бойынша  қоңды  руда  -30,  қатардағы  –  37,  жұтаң  –  30  және  өте  жұтаң  -3 

түрлерге бөлінеді. 

Қоңырат  кенорны  Қарағанды  облысында,Балқаш  қаласынан  солтүстікке  қарай  15  км  жерде 

орналасқан.Кенорынның  геологиялық  құрылысына  девон  жүйесі  фамен  жікқабатының  құрамында 

қышқыл  туфтың  сирек  қабатшалары  бар  құмтас-құмайттас  кіреді.Құрамында  сирек  металл 

минералдануы  бар.(вольфрам,молибден)  ақшатау  комплексінің  аляскиттік  гранитінен  тұратын 

интрузиялық  таужыныстар,  сонымен  қатар  төменгі  карбонның  Тоқырау  плутонының  гранитоиды 

дамыған. 

Қоңыраттың  кені  комплексті.  Рудада  мыс  пен  молибденнен    (олардың  қатынасы  115:1)  басқа 

күшәла,  қорғасын,  мырыш,  рений,талий,галлий,  селен,күміс,алтын,сүрме,теллур,  индий,висмут, 

кобальт,никель,қалайы  бар.Ілеспе  элементтердің  негізгі  мөлшері  изоморфтық  қоспалар  түрінде 

болады,кейде  олар  өздерінің  дербес  минералдарын  жасайды.  Қазіргі  кезде  өндірілетін  руда 

құрамындағы  мыстың  мөлшері    0,35  –  0,45%.Кенорынның  тотығу  және  сульфидке  қайта  баю 

белдемдеріндегі руда сарқылған. 

Ақтоғай  кенді  алаңында  ірі    Ақтоғай  мен  Айдарлы,  шағын  Қызылқия  мысты  порфир 

кенорындары  кіреді.  Ол  ортаңғы-  жоғарғы  карбон  вулканиттерінен  тұратын  керегетас  свитасын 

жарып  кірген  Қолдар  гранитоид  интрузиясында  орналасып,жоғарғы  карбон-  төменгі  пермь  қолдар 

свитасыныңвулканогендік  –шөгінді  таужыныстарымен  көмкерілген.Интрузия    көп  фазалы.  Кендену 

гранитоидта,диоритте және керегетас свитасының мүйізтастанған таужыныстарында дамиды. 

Ақтоғай  кенорнында  мыстың  орташа  мөлшері  0,39  %,  молибденнің  –  0,01%  ,  ренийдің  -

0,24г\т,алтынның -0,22 г\т,күміс пен селеннің -1,8 г\т. Кенді  штокверк жартылай тұйықталған қалың 

қабырғалы эллипс, оның ядросы кенсіз, меридианға жуық бағытта 2500 м-ге созылған, ені 50-830 м. 

Кендену 800 м-ден асатын тереңдікте созыланады. 

Гидротермалық  процесс  төрт  стадияға  бөлінеді:  сілтілі                                                            (кварцталу, 

калишпаттану, биотиттену, хлориттену, пириттену), қышқылды (кварцталу, серициттену, хлориттену 

және  карбонаттану),  боралюмосиликатты  (турмалиндену),  соңғы  сілтілі  (карбонаттану,  цеолиттену, 

прениттену,  хлориттену).  Кенорынның  өнеркәсіптік  құндылығы  алғашқы  екі  стадиямен 

байланысты.Соңғы екеуинде елеулі кендену байқалмайды. 

Халькопирит  пренитпен    тығыз  байланысты.  Пренит  желішіктері  мен  ұясынан  тыс  жерде 

халькопирит сирек кездеседі. Мұнда магнетит пен пириттің сеппелері байқалады, олар әдетте күңгірт 

түсті минералдармен байланысты. Молибдениттің пренитпен байланысы айқын емес. 

Кварц-серицитті 

метасоматиттердің 

руда 


минералдары 

пириттің 

мол 

сеппелерінен,молибдениттің  сирек  сеппелерінен,  кейде  сфалерит  пен  галениттен  тұрады.  Оларда мыстың  минералдары  сирек,  бірақ  жартылай  серициттену  зонасында-сілтілі  стадиясының  кен 

денелері  контурында  олар  мол.  Максимал  серициттену  зоналарынан  шаймаланған  мыс  олардың 

жиектері бойынша түзіліп,мұнда ең қоңды мыс рудасын жасайды. 

Айдарлы  кенорны  толығымен  гранодиоритте  орналасқан.  Кен  денесінің  пішіні  үш  осьті 

эллипстік  жарты  шарға  жақын,  ол  жер  бетіне  өзінің  ең  жоғарғы  шетімен  шыққан.  Кенорынның 

оңтүстік  бөлігіндегі  терең  горизонттарда  ангидрит  дамыған.  Қарқынды  ангидриттенген  жерлерде 

пренит-халькопиритті ассоциация дамыған, елеулі мөлшерде магнетит бар. 

Саяқ  кенді  ауданы  кеңістікте  біршама  жекеленген  скарндық  кен  орындарды,мысты  порфирлі 

минералданған штокверк зоналарын және кварц-желілі нысандарды – Саяқ 1, Саяқ 2, Саяқ 3,Саяқ 4, 

Тастау,Молдыбай,Жамбас, Жұмбақ, Интрузивтік,Жаңасаяқ, Саяқ 5, Берқара біріктіреді. Кенорындар 

тобы  гранитоид  интрузияларының  ықпалындағы  грабен-синклинді  күрделендіретін  қатпарлармен 

қадағаланады.Гранитоидтардағы  мысты  порфир  нысандары  жоғары  деформацияланған  зоналардың 

қиылысында орналасады. 

Олардың  ішінде  қоры  мен  өндірілетін  пайдалы  қазба  түрлерінің  тізімі  жағынан    ғаламат  ірі 

кенорындар  санатына  жатқызылатын  Жезқазған  да  бар,ол  республикадағы  мыс  рудасы    өнеркәсібінің  

шикізат  базасының  ең  ірі  нысаны  болып  табылады.Кенді    ауданда  жоғарғы  палеозой  шөгінді 

таужыныстар  ашылымданған.  Ірі  кенорындар  санатына  жататындар-Қоңырат,  Ақтоғай,  Айдарлы, 

Жаманайбат,  Бозшакөл,  Көксай,  Қасқырмыс,  Самара  кенорындары.  Құрамынан  мыс  өндірілетін  70-ке 

тарта  кенорындарының  30-ы  таза  мыс  кенорындары,  қалғандары  мыс  қосымша  түрде  өндірілетін 

кенорындарға,  яғни  кешенді  кенорындарға  жатады.Мысты  кенорындардың  негізгі  геологиялық-

өнеркәсіптік  типтері  ретінде  мысты  құмтастарды  (58%),  мысты-колчеданды  (17,1%),  мысты-порфирлі 

(8,2%),  скарндық  типті  (4,2%)  даралауға  болады.Сонымен  қатар  алтын-мысты,  сомтума  мысты,  мысты-

никельді,мысты-пирротинді  типтерін  атап  кетуге  болады.Руда  қорларының  жалпы  балансында  мысты 

құмтастар типі 28%-ды, мысты-порфирлі тип 42% -ды  иеленеді.  

82 


Мысты  құмтастардың  Жезқазған,  Жаманайбат,  Сарыоба,  Итауыз  т.б.  кенорындары  Орталық 

Қазақстанда,мысты-порфирлі кенорындар Орталық Қазақстанда (Қоңырат, Бозшакөл, Борлы, Самара, 

Қызылту  т.б.)  және  Оңтүстік  Қазақстанда  (Көксай,  Ақтоғай,Айдарлы,  Қасқырмыс,  I-IY-ші  Восток) 

орналасқан.Мысты-колчеданды  типке  жататын  Октябрдің  50-жылдығы,Приорск,Авангард,Аралшы 

т.б. кенорындар Мұғалжарда, ал Ақбастау мен Құсмұрын кенорындары Шыңғыс тауларында.Мысты-

скарн  типті  кенорындар  –  Саяқ,  Қаратас,кварц-  сульфидьтілерінің  (мысты  желілер)  ретінде 

Шатыркөл мен Жайсаң кенорындарын атауға болады. 

Қазақстан Республикасы территориясы бойынша кенорындардың таралуы бірқалыпты емес. Аса 

мысқа бай Орталық, Шығыс және Оңтүстік Қазақстан болып табылады. Солтүстік Қазақстанда ең аз 

мысты кенорын белгілі. 

Мыстың негізгі қорлары мысты құмтасты, мысты- порфирлі, мысты- колчеданды және скарнды 

типті  кенорындарда  шоғырланған  .Оның  басым  бөлігі  колчедан-  полиметалды  кенорындардың 

кендерінен  алынады.  Қазіргі  таңда  мысты  құмтасты  кенорындар  аса  үлкен  өнеркәсіптік  мәнге  ие, 

олар  Орталық  Қазақстанның  карбонды  түзілімдеріне  ұштастырылады.  Сонымен  қатар  мұнда  қазір 

өндіріліп жатқан және өндіріске дайын мысты-порфирлі және скарнды типті кенорындар орналасқан, 

олар  кембрийдің  және  таскөмірдің  интрузияларымен  байланысты.  Мыс  қорларының  үлкен  бөлігі 

Оңтүстік  Қазақстанның  палеозоидтерінің  (ордовик  және  карбон)  мысты-  порфирлі  кенорындарында 

шоғырланған, олар МҚК-да барланып және бекітілген, бірақ әзірше игеріліп жатқан жоқ. Батыс және 

Шығыс Қазақстанда мыс- колчеданды девон жасты кенорындар өндіріліп жатыр. 

Қазақстанда  мыстың  жаңа  өнеркәсіптік  кенорындарының  ашылу  мүмкіндігі  айта  қаларлықтай, 

сондықтан  Қазақстанның  мысқа  деген  перспективасы  әлі  де  таусылмаған  .Қазіргі  таңда 

республиканың мыс өнеркәсібі шикізат базасымен жалпы алғанда  қамтамасыз етілген,алайда активке 

жатқызылмайтын  қорлардың  (  жетімсіз    мысты-порфирлі  рудалардың)  шамадан  тыс  мол  болуы 

белгілі дәрежеде проблемалар туғызуда. 

Республиканың  территориясының,  оның  аудандарының,  ал  бұл  аудандардың  50  %  мезозой-

кайнозойлық  түзілімдер  жауып  жатқанын  және  көптеген  түсті  металлдардың  білінімдері  аз 

зерттелгенін ескерсек, геологиялық зерттелуі жеткіліксіз екені көрінеді. 

 

Әдебиет  

1. Месторождения меди Казахстана.Справочник.Алматы,1997г. 

2. Байбатша Ә.Б. Пайдалы қазба кенорындарының геологиясы Алматы,ҚазҰТУ,2008ж. 

3.  Өжкенов  Б.С.  Қазақстан  пайдалы  қазбалары.Көкшетау.  ҚР  Энергетика  және  минералдық 

ресурстар министрлігінің Геология және жер қойнауын қорғау комитеті,2003ж. 

4.  Байбатша  Ә.Б.  Геологиялық  қазақша-  орысша  және  орысша  –  қазақша  терминилогиялық 

сөздік. Алматы. Ғылым, 2004 ж. 

 

 

КОНОДОНТЫ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Омарова Г.М

КазНТУ имени К.И.Сатпаева,  г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Конодонты  –  очень  мелкие  зубообразные  микроокаменелости,  которые  могут  иметь  форму конуса,  стержня,  листа,  сложенных  концентрическими  прослойками  или  продольными    угловатыми 

волокнами  метафосфата  кальция.  Существует  множество  гипотез  происхождения  конодонтов. 

Наиболее  вероятным  из  всех    гипотез  о  месте  конодонтов  в  органическом  мире  были  приняты  две, 

обосновывающие  близость  конодонтов  к  хетогнатам  и  хордовым.  Но  дальнейшие  исследования 

показали  что,  несмотря  на  близость  к  двум  названным  группам  конодонты  представляют 

самостоятельный тип животных, а конодонтовые элементы выполняли функцию ротового аппарата. 

Конодонты  встречаются  в  самых  разнообразных  породах  морского  происхождения.  Их 

выделяют  из  песчаников,  глин,  мергелей,  известняков,  из  кремнистых  пород.  Они  не  боятся 

метаморфизации  и  хорошо  сохраняются  даже  в  мраморизованных  известняках,  глинистых  и 

кремнистых  сланцах.  Уже  на  начальных  этапах  исследования  конодонтов  было  установлено,  что  их 

количественное  содержание  в  различных  осадочных  породах  морского  генезиса  очень  изменчивое. 

По мнению К. Мюллера благоприятными для поисков конодонтов являются отложения, содержащие  

83 


большое  количество  нектонной  фауны,  а  наименее  перспективными  он  считает  мелководные, 

терригенные и карбонатные отложения, переполненные бентосной фауной. 

Вторая  половина  позднего  кембрия  и  начало  раннего  ордовика  -    единственный  период  в 

эволюции конодонтов, сочетающий существование одновременно прото-, пара- и эуконодонтов. Эти 

группы  различались строением (способом нарастания ламеллярных пластин) элементов, слагающих 

конодонтовые  аппараты.    По  данным    Д.  Миллера  [3],  тепловодная  область,  охватывающая 

шельфовые  моря  низких  и  средних  палеоширот,  характеризуется  главным  образом  высоким 

таксонометрическим  разнообразием  и  высокой  численностью  экземпляров  эуконодонтов. 

Холодноводная  же  область,  включающая  акватории  относительно  высоких  палеоширот  и 

открытоокеанические  области  средних  и  низких  широт,  отличается  преобладанием  прото-  и 

параконодонтов. Однако, по мнению С.В. Дубининой, кроме тепловодных и холодноводных областей 

может быть выделена третья – переходная область, которая (в самом общем виде) отличается от двух 

других  качественным  и  количественным  разноообразием  прото-  и  параконодонтов  и  характерными 

эуконодонтами  [1].  Основным  фактором,  влияющим  на  количество  содержания  конодонтов  в 

породах  является  скорость  осадконакопления.  При  прочих  равных  условиях,  повышенные 

концентрации    конодонтов  в  осадке  возникают  при    малой  скорости    седиментации.  Поэтому 

наиболее  перспективными  считаются  отложения,  сформировавшиеся  на  поверхностях  подводных 

возвышенностей и на дне удаленных от  берега впадин, где привнос терригенного материала с суши 

был невелик. 

Несколько  своеобразен  как  видовой  состав,  так  и  количественные  соотношения  конодонтов  в 

разных  типах  пород,  формировавшихся  в  условиях  прибрежного  мелководья.  Обычно  здесь 

сокращается  число  родов  и    видов  конодонтов,  отсутствует  значительная  их  часть,  обычная  в 

комплексе конодонтов отложений открытого моря. 

Конодонты  были  морскими  (их  остатки  не  встречены  в  заведомо  пресноводных  отложениях) 

свободно  плавающими пелагическими  животными.  Их  остатки  особенно  обильны  в цефалоподовых 

известняках,  часто  ассоциируют  с  остатками  рыб  и  морских  остракод.  Биогермы  и  биостромы  с 

кораллами,  строматопоратами,  водорослями  обычно  бедны  конодонтами,  как  и  фузулинидовые 

известняки.  Эти  данные  о  совместной  встречаемости  конодонтов  и  других  групп,  конечно,  не 

являются  критериями  для  суждения  об  образе  жизни. Так,  ассоциация  с  остатками  рыб  может  быть 

объяснена  посмертной  сортировкой,  при  которой  более  тяжелая  фосфатная  фракция  (зубы  рыб  и 

конодонты)  была  отсепарирована  от  более  легкого  материала.  Редкость  конодонтов  в  рифогенных 

отложениях  может  быть  связана  с  малым  количеством  собственно  осадочного  материала  в  этих 

породах, а не с тем, что конодонты не обитали в таких обстановках. 

Первая  общая  -достаточно  простая  модель  экологии  конодонтов  была  предложена  в  1971  г.  Г. 

Седдоном  и  В.  Свитом.  Анализируя  особенности  распространения  конодонтов  ордовика  и  девона, 

авторы  показали,  что  общие  закономерности  их  экологии  могут  быть  объяснены  по  аналогии  с 

образом  жизни  современных  пелагических  животных  –  хетогиат.  Последние  принадлежат  к 

мезопланктону,  и  их  распространение  имеет  четкую  стратификацию  по  глубине  обитания.  Таким 

образом,  остатки  видов,  обитающих  на  больших  глубинах,  не  встречаются  в  мелководных 

отложениях, тогда как виды, занимающие более высокие горизонты пелагиали, будут представлены и 

в мелководных и в глубоководных осадках. Такие различные одновозрастные ассоциации с очевидным 

преобладанием  определенных  родов  принято  рассматривать  как  биофации.  Одна  из  особенностей 

конодонтовых  биофаций  –  отсутствие  тесной  связи  с  литофациями.  Так,  однотипные  известняки 

могут содержать существенно различные комплексы конодонтов, тогда как породы разной литологии 

могут  быть  отнесены  к  одной  биофации  [2].  Это  часто  приводится  в  качестве  одного  из  наиболее 

важных  доводов  в  пользу  пелагического  образа  жизни  конодонтов.  Однако  анализ  разрезов  с 

прослеживанием  распределения  конодонтов  по  профилям  от  прибрежных  отложений  к 

глубоководным  в  конкретных  бассейнах  показал  значительно  более  сложные  взаимоотношения  в 

распространении родов и видов конодонтов. Исходя из тех же  особенностей распространения родов 

ордовикских  конодонтов,  К.  Барнс  и  Л.  Фареус  в  1975  г.  предложили  нектобентосную  модель. 

Латеральное  замещение  биофаций  они  объясняют  обитанием  этих  форм  не  на  разной  глубине,  а  на 

различном удалении от берега. Другие формы были пелагическими. 

До 1980-х годов конодонтовые элементы обнаруживались лишь отдельно, а поэтому невозможно 

было  определить,  частями  какого  организма  они  являются  [4].  Крайняя  редкость  обнаружения 

полных окаменелостей связана с тем, что тело этих животных в основном состояло из мягких тканей.  

Судя  по  окаменелым  отпечаткам,  найденным  палеонтологами,  размер  конодонтов  составлял  в 

среднем около 4 см в длину. Кроме того, во рту у этих существ находилось, по всей видимости, 15 или 19 


 

84 


зубов,  а  строение  челюстей  коренным  образом  отличалось  от  челюстей  современных  животных. 

Конодонтов относят к хордовому типу (осевой скелет в виде хорды, которая у высших форм заменяется 

позвоночником).  Подавляющее  большинство  было  хищным,  но  у  этих  существ  можно  было  отметить 

самые  разные  типы  питания,  разные  виды  конодонтов  характеризовались  какими-то  своими 

предпочтениями. Ученые отмечают, что в рацион этих существ, например, мог входить планктон. 

Чаще всего именно микроскопические (порядка 0,1-1 мм)  окаменелости зубовидных скелетных 

остатков  свидетельствуют  о  том,  что  Землю  заселяли  конодонты.  Фосфат  кальция  -  крепкий 

материал, поэтому их зубы и дошли до нас. Конечно, по зубам полноценную реконструкцию сделать 

нельзя,  но  науке  известны  ископаемые  отпечатки  мертвых  тел  конодонтов.  Их  немного,  но  вполне 

достаточно, чтобы получить представление об этих существах.  

Для  многих  промежутков  геологического  времени  были  выделены  роды  или  группы  видов, 

которые последовательно замещали друг друга в зависимости от глубины бассейна.  

Современный уровень изученности конодонтов позволяет рассматривать эту группу фауны как одну 

из ортостратиграфических для палеозоя. Быстрые темпы эволюции конодонтов обеспечивают детальное 

стратиграфическое  расчленение  древних  толщ  и    очень  широкие,  вплоть  до  межконтинентальных, 

корреляции.  Особенно    важное  значение  конодонты  приобретают  при    определении  границ  ярусов  и 

систем,  где  требуется  повышенная  точность  расчленения.  Однако  одни  и  те  же  виды  в  породах  одного 

возраста  часто  встречаются  в  различных  пропорциях,  а  некоторые  виды  ограничены  в  своем 

распространении. Это не может быть объяснено ни характером захоронения, ни посмертной сортировкой, 

а связано с определенными особенностями экологии группы. 

Совокупный  анализ  распространения  конодонтов,  встречающихся  в  различных  типах  пород,  и 

интерпретация  среды  осадконакопления  по  особенностям  литологии  позволяют  не  только  детально 

фиксировать  биофации  в  разрезе  и  по  площади  их  изменения,  но  и  решать  обратную  задачу:  на 

основе  установленных  биофаций  конодонтов  восстанавливать  с  большой  детальностью  условия  и 

обстановки  осадконакопления  в  палеобассейнах  и  историю  их  развития.  В  настоящее  время 

биофациальный  и  палеоэкологический  анализ  конодонтовых  комплексов  играет  большую  роль  при 

палеогеографии-ческих и палеотектонических реконструкциях. 

Конкретные  данные  по  отдельным  бассейнам  и  временным  интервалам  позволили    существенно 

уточнить общую экологическую модель для всей группы конодонтов. Таким образом, конодонты в целом 

представляли 

собой 

преимущественно неритовых 

пелагических 

животных, 

не 


связанных 

непосредственно  с  дном  и  обстановками  бентали.  Среди  них  существовали  эпипелагические  и 

мезопелагические  формы,  имела  место  глубинная  стратификация  в  обитании  различных  форм. 

Значительное 

количество 

обитало 


на 

прибрежном 

мелководье, 

в 

условиях изменчивого 

гидрографического режима (активного движения воды, перемены  солености). Некоторые представители 

обитали в гиперсоленых участках бассейна (Windsorgnathus, возможно Adetognathus в карбоне). 

Изменения  в  комплексах  конодонтов  по  разрезу  одной  биостра-тиграфической  зоны  или  даже  в 

пределах  одного  пласта  незначительной  мощности  позволяют  улавливать  очень  кратковременные 

изменения обстановок, весьма дробные регрессивные и трансгрессивные циклы. 

Конодонтовые  элементы  находят  в  отложениях  с  кембрия  по  триас.  Конодонтоносители  на 

протяжении 250 миллионов лет относительно быстро эволюционировали и были широко распространены, 

что  даёт  возможность  использовать  их  в  биостратиграфии  –  для  установления  очень  дробных 

стратиграфических  подразделений  и  для  корреляции  отложений  из  разных  районов.  Кроме  того, 

конодонтовые  элементы  (зубы)  используют  как  палеотермометры,  позволяющие  выявлять 

температурные колебания, происходившие с породой, в которой они содержатся. Дело в том, что под 

влиянием повышенной температуры в фосфатах происходят предсказуемые и постоянные изменения 

окраски, которые можно измерить. Это позволяет использовать их в нефтеразведке.  

Современных  родственников  у  них  не  осталось,  но  конодонты  -  очень  важная  группа,  которая 

изучается  и  в  Казахстане  тоже.  Благодаря  им  мы  имеем  прямой  выход  на  стратиграфию  (раздел 

геологии  об  определении  относительного  геологического  возраста  осадочных  горных  пород)  и, 

соответственно, на поиски полезных, прежде всего горючих, ископаемых.  
жүктеу 8.29 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   81
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет