Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары актуальные проблемы формирования культурыжүктеу 4.72 Mb.
Pdf просмотр
бет27/43
Дата25.04.2017
өлшемі4.72 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   43

References 

 

1. ARG-Assessment  Reform  Group.  (2002).  http://www.assessment-reform-grouporg.uk 

2. Black, P., and D. Wiliam. (1998). Inside the black box. Raising standards trough classroom  assessment.  London:  King's  Colledge,  Department  of  Education  and 

Professional Studies. 

3. Carroll,  J.B.  (1968).  The  psychology  of  language  testing.  In  A.  Davies  (ed.) 

Language testing symposium. London: Oxford University Press. 265 

 

4. Clarke,  S.  (2005).  Formative  assessment  in  action:  weaving  the  elements together. London: Hodder Murray. 

5. Clarke,  S.  (2008).  Active  learning  through  formative  assessment.  London: 

Hodder Education. 

6. Elawar, M.C., and Corno, L. (1985). A factorial experiment in teachers' written 

feedback on student homework: Changing teacher behaviour a little  

rather than  a  lot. Journal of Educational Psychology, 77(2):162-73. 

7. Fautley,  M.  and  J.  Savage.  (2008).  Assessment  for  learning  and  teaching  in secondary schools. Exeter: Learning Matters. 

8. Fulcher, G. (2010). Language testing and assessment. Oxon: Routledge 

9. Gardner, J. (ed.) (2006). Assessment and Learning. London: SAGE. 

10. Irons,  A.  (2008).  Enhancing  learning  through  formative  assessment  and feedback. London: Routledge. 

11. Ross,  S.J.  (2005).  The  Impact  of  Assessment  Method  on  Foreign  Language 

Proficiency Growth. Applied Linguistics. 26(3):317-342. 

12. Sadler,  D.R.  (1989).  Formative  assessment  and  the  design  of  instructional 

systems. Instructional Sciences. 18(2):119-144. 

13. Torrance,  H.,  and  J.Pryor.  (1998).  Investigating  Formative  Assessment. Teaching,  Learning  and  assessment  in  the  classroom.  Maidenhead:  Open  University 

Press. 


 

 

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ПСИХОЛОГТЫҢ РӨЛІ 

 

С.Б. Жылқайдарова, Б.Ғ. Сәрсенбаева  

ПМПИ, Павлодар қ. 

 

ХХІ  табалдырығында  тұрған  адамзат  дамуының  жаңа  кезеңінде білім беру прогрестің ең маңызды факторларының бірі болып саналатын 

кезең келіп жетті. Әсіресе психологиялық білім беру саласында.  

Қазiргi  кезеңде  психология  ғылымы  алдында  тұрған  теориялық 

және практикалық мiндеттердiң сан қилылығына орай үлкен қарқынмен 

дамуда.  Психологияның  негiзгi  мiндетi  психикалық  iс-әрекеттi  оның 

даму  барысымен  байланыстыра  зерттеу.  Соңғы  он  жылдықтарда 

психологиялық  зерттеулер  аймағы  бiршама  кеңейiп,  жаңа  ғылыми 

бағыттар мен салалар дүниеге келдi. Психология ғылымының түсiнiктер 

қоры  өзгердi,  жаңа  болжамдар  мен  тұжырымдар  үздiксiз  өрiстеуде, 

психология  бұрын  кезiкпеген  эмпирикалық  деректермен  толығуда. 

Б.Ф. Ломов  «Психологияның  методологиялық  және  теориялық  проб-

лемалары» атты еңбегiнде қазiргi заман ғылымының жағдайын сипаттай 

келе,  «бүгiнгi  күнде  психологияның  әдiснамалық  проблемалары  мен 

оның  жалпы  теориясын  бұдан  да  былай  тереңдетiп  зерттеудiң  қажеттiгi 

күрт жоғарылады», – деп жазады.[1] 

Алғашқы  он  жылдықтарда  психологияның  теориялық  (дүние-

танымдық) тарапы басымдау болды. Ал қазiргi кезеңде оның қоғамдағы 

рөлi  көп  өзгерiске  ұшырады.  Ол  ендi  бiлiм  жүйесiндегi,  өндiрiстегi, 

мемлекеттiк  басқару,  медицина,  спорт  және  т.б.  кәсiби  практикалық 


266 

 

қызметтiң  ерекше  саласына  айналып  барады.  Психология  ғылымының практикалық  мiндеттердi  шешуге  араласуынан  оның  теориясының  даму 

жағдайлары да бiршама өзгердi.  

Психолог мамандық ретінде ХХ ғасырда қалыптасып жеке статусқа 

ие  болды.  Психолог  –  психологиялық  білімі  бар,  психикалық 

құбылыстарға  баға  бере  алатын  және  оларды  бағалай  алатын  тәсілдерге 

ие маман.  

Психолог  адамның  жеке  өмірін  зерттеп,  оған  ықпал  ете  отырып, 

психологиялық  ақпаратты  мәліметтер  жинау  арқылы,  сол  адам  өмірінің 

маңызды кезеңіне айналады. Бүгінгі күндері тәжірибеде кең қолданылып 

жүрген 


психологиялық 

диагностика, 

психологиялық 

коррекция, 

психологиялық  кеңес  беру,  психотерапия  сияқты  кәсіптік  әрекеттің 

түрлері  психикалық  міндеттерге  байланысты  қолдану  адамға  әртүрлі 

әсер  етеді.  Психологтың  кәсіптік  міндеті,  тәжірибелік  этикасы  басқа 

адамға  әсер  ету  деңгейімен  анықталады.  Психолог  маманның  ең 

маңызды  әлеуметтік  міндеті  –  басқа  адамның  дербес  бекітілген, 

қайталанбас бейнесін жасау.Психологиялық қызметтің міндеттері айқын 

болмаған  жағдайда  өзіне  жүктелген  міндетті  талапқа  сай  атқара 

алмайды.[2] 

Психологтың  қызметі  мазмұндық  жағынан  түрліше  (әдіскер, 

үйлестіруші, кеңесші, т.б. ) болуы әбден мүмкін. Білім беру жүйесіндегі 

психологиялық  қызмет:  ғылыми,  қолданбалы  және  практикалық  болып, 

үш тұрғыда қарастырылады. 

Психологиялық  ғылыми  –  теориялықбілімді  терең  меңгерген 

психолог  –  маман  кез  келген  психологиялық  жағдайларды  жоғарғы 

кәсіптік  біліктілік  пен  іскерлік  шеберлігін  көрсете  отырып  талдайды 

және  дұрыс  шешімді  қабылдайды.  Психология  пәнінің  ерекшелігін 

бейнелейтін негізгі ғылыми категориялары: 

– бейне(образ) 

– іс – шара 

– мотивация 

– қарым – қатынас 

– жеке адам, индивид, тұлға. 

Практикалық психологтың негізгі кәсіптік сапалы әрекеттері: 

– психологиялық көмектің мақсатын нақты айқындау; 

– кәсіптік  әрекет  жағдайларындағы  психологтың  вербальсыз 

реакциясы; 

– психолог  маманның  көзқарасы  –  (өз  әрекетіне  көптеген 

теорияларды пайдалану ); 

– психологтың мәдени жетістігі; 

– жеке басының мәдениеттілігі, байқампаздығы; 

– құпиялылықты сақтай білуі (конфиденциалдылығы ); 

– психолог  әрекетіндегі  шектеулік  –  өз  мүмкіншілігін,  кәсіптік 

шеберлік шеңберінде ғана рефлексиялау; 


267 

 

– психологиялық  жұмысқа  жеке  тұлғалардың  ықпалы  қарым  – қатынас ерекшеліктері, ойлары, сезімдері, т.б. ; 

– психолог  маманның  адамгершілік  жетістіктері  –  кәсіптік  әрекет 

барысындағы сыйластық, ілтипаттылық, т.б. ; 

– психологиялық жұмыстағы қорытынды теориасы. 

Психолог мамандығы көп қырлы, әр салада қажетті мамандық. 

Мектептегі  психологиялық  жұмыстың  өзіндік  ерекшеліктері  бар. 

Психолог  қызметінің  құрылымы  мен  көлемі  мектептегі  оқу  мен  тәрбие 

жұмыстарының  мақсаттары  мен  міндеттеріне  байланысты  анықталады, 

ал  психолог  жұмысының  тиімділігі  өзара  қарым  –  қатынас  пен 

әрекеттесудің  негізінде  пайда  болады.  Оқушылар  тұлғасының  өзін  –  өзі 

шыңдауын  қамтамасыз  ету  үшін  олардың  (оқушылардың)  психология-

лық ерекшеліктерін жақсы меңгеру қажет. [3] 

Психологиялық  қызмет  деген  ұғым  –  осы  заманғы  жантану  

ғылымының  алға  қойған  зәру  мәселелерінің  бірі.  Халық  ағарту 

саласындағы психологиялық  қызметтің маңызы жайлы И.В. Дубровина, 

Р.В. Овчарова,  Х.И. Лийтемс,  Н.Ф. Талызина,  т.б.  өз  зерттеулерін 

арнаған.  Психологиялық  қызметтің    өмір  тәжірибесінде  қаншалықты 

маңызды  екндігін  жете  ,  оны  іс  жүзінде  қолданудың  нақты  шаралары 

мен әдіс тәсілдерін іздестіретін психологиялық сипаттағы күрделі мәселе 

болып  саналады.Психологиялық  қызметтің  іске  асырылу  сипаттары 

түрліше  мазмұнда  және  әр  қилы  формада  болуы  мүмкін.  Бұл  мәселенің 

гносеологиялық  негізі  жеке  адамның,  дара  тұлғаның  жан  –  дүниесін 

белгілі уақытта дамыту мақсат – мүдделерін көздейді.[4] 

Психологиялық қызметтің алдына қоятын мақсат міндеттерінің бірі – 

өскелең  ұрпаққа  гуманистік  тұрғыдан  тәлім  –  тәрбие  беру,  олардың 

жан  –  дүниесінің  сырын  терең  біліп,  күнделікті  тіршілікте  ойдағыдай 

жүзеге асырудың қажеттігі.  

Психологиялық  қызмет  мамандарға  ғана  емес,  өскелең  ұрпақтың 

тәлім  тәрбиесімен  шұғылданатын  ұстаздар,  тәрбиешілер,  ата  –  аналар 

және қалың оқырман қауымға қажетті көмекші құрал. 

Психологиялық қызметті дәл осы атау мағынасында қолданбағанымен, 

адамтанудағы рөлі жайында көрнекті орын алатының психолог мамандар 

дер  кезінде  өздерінің  пікірлерінде  ашып  айтты.  Психологиялық  қызмет 

негізінен  жантану  жайындағы  ғылымның  басты  ұстанымдарына  сүйене 

отырып  жүзеге  асатыны  мәлім.  Осы  бағытта  көрнекті  мемлекет  және 

қоғам  қайраткері  болған  академик  Т. Тәжібаев  психология  саласындағы 

зерттеулері  өскелең  ұрпақ  пен  жастарға  психологиялық  білім  берудің 

мақсат  –  мүдделерімен  ұштасып  жатыр.  Сондай  –  ақ  Қазақстанда  40-70 

жылдар  арасында  түрлі  еңбектер  жазып,  көпшілік  оқырмандардың 

психология  саласындағы  білімін  көтеруге  үлес  қосқан  мамандар 

Е. Суфиев, И.Л. Стыченский,  Е. Асылбеков,  Н. Итбаев,  С. Балаубаев, 

А. Темірбеков,  Ғ. Айманов,  Қ. Рахымбеков  және  тағы  басқалардың 

атқарған істері елеулі. [5] 


268 

 

Қазіргі  кезде  мектептегі  психологиялық  қызметтің  қамтитын салалары:  психологиялық  қызметтің  мазмұны  мен  түрлері,  профилак-

тикалық  істер,  диагностикалық  жорамалдар,  түзетулер  мен  консуль-

тациялық  жұмыстар,  мектептегі  ұстаздар  мен  ата  –  аналар  арасында 

жүргізілетін  психологиялық  әр  түрлі  шаралар,  сондай-ақ  мектептегі 

психолог  маманның  атқаратын  қызметі  мен  түрлі  бағытта  жүргізетін 

зерттеу жұмыстары: 

– этникалық мәдени білім беру кеңістігінде оқу – тәрбие үрдісіүшін 

психологиялық оң ахуал тудыру; 

– орта 

білім 


беру 

мекемелеріндегі 

психологиялық 

қызмет 


жұмысының бағыт-бағдарын анықтау; 

– жеке  тұлғаның  интеллектуалдық  ақыл  –  қабілетінің  дамуын, 

танымдық құбылыстарын, тәрбиелік деңгейін зерттеу; 

– әр баламен (дарынды, тәрбиесі қиын, денсаулығы төмен, жаңадан 

келген, өз еркімен қатысушы ) жұмыс жүргізі; 

– оқушы – мұғалім; ата – ана – оқушы қарым – қатынасын; жаңадан 

ендірілген  пәндер  мен  таңдаулы  курстардың  берілу  деңгейін,  басқа 

пәндермен үйлесімділігін, кері әсерін зерделеу; 

– ұстаздың  шығармашылық  әлеуетін  және  кәсіптік  тұлғалық 

бағытын,  типологиялық  ерекшеліктерін,  өзін  –  өзі  дамыту  қабілетін 

анықтау. Педагогикалық ұжымда, психологиялық ахуал тудыру; 

– ата  –  аналардың  мектептегі  оқу  –  тәрбие  үдерісімен  психо-

логиялық  қарым  –  қатынас  байланысын  қалыптастыру,  нақты 

мәселелерді шешу барысында жұмыстар жүргізу; 

– сынып  жетекшісіне,  пән  мұғалімдеріне  арналған  психологиялық 

кеңес, консилиумдар өткізу; 

Бүгінгі  таңда  адамзат  алдына  материалдық  және  рухани  құнды-

лықтарды  таңдау  міндеті  қойылып  отырғандықтан,  олар  өзінің 

мүмкіндіктері  мен  ұмтылыс  талаптарына  анағұрлым  саналы  түрде  сын 

көзбен  қарауды,  түскен  ақпараттарды  талап  етеді.  Жоғары  оқу  орнын 

бітірушілерге  қойылатын  талаптардың  өзгеруі  заңды  түрде  оқу 

үдерісіндегі әдістер мен формалардың өзгеруіне әкеп соқты. [6] 

Қоғам дамуы білім динамикасы мен сапасына тәуелді. Қазіргі кезде 

адамзаттың  бар  мүмкіншілігі  мен  әлеуметтік  дамуы,  болашақ 

мамандардың  теориялық  және  практикалық  даярлығын  жақсарту  үшін 

жағдайлар  жасау  керек.  Кәсіби  мамандардың  біліктілік  дәрәжесін  үнемі 

көтеріп отыру, қазіргі заманда білім беру халықаралық қарым – қатынас 

жасаудың  бір  тәсіліне  айналып  отыр.  Болашақ  мамандарға  білім  беруде 

қоғамды,  қоғамдық  құбылыстар  мен  табиғи  ортаны,  әлеуметтік  ғылыми 

білімді  танып  білуге  үйрету  –  ғылыми  әдіснама  негізінде  дүниеге 

диалектикалық көзқарасты қалыптастыру күн тәртібінен түспейді. 

Психологиялық  біліммен  терең  қаруланған  болашақ  мамандар  ғана 

әлеуметтік  ортаға  лайықты,  бәсекелестікке  белсенді  араласа  алады. 

Психологияның  әр  саласын  оқытудың  әдіс  –  тәсілдері,  жаңа 269 

 

технологиялары  заман  талабына  сай  бәсекеге  түсуге  қабілеттілікті қалыптастырады.  Бәсекеге  түсуге  қабілетті  болу  дегеніміз  –  ізденуге 

және жаңа білімді игеруге, стандартты емес шешім қабылдауға қабілетті 

болу;  өзінің  кәсіби  қабілеттеріне  сенімді  болып  және  сол  арқылы  өз 

болашағына  ықпал  жасау.  Ізденімпаз,  өзіне  талап  қоя  білетін,  ұшқыр 

ойлы, рухы биік болу.  

 

Әдебиет  

1. Абдуллина  Г.К.  «Кәсіптік  қарым  –  қатынастың  психологиясы  негізі».  // 

«Таптым – таптым! Эврика!» 2006, №1. 

2.Сәбет  Балтаұлы  Бап  –  Баба  (Бабаев  )  «Жалпы  психология»,  Алматы  2006, 

бет 7-9.  

3. Абрамова М. Практическая психология Екатеринбург: Деловая книга.  

4. Дубровина  И.В.  Предмет  и  задачи  школьной  психологической  службы.  // 

Вопросы психологии. 1988, №5. 

5.Жаманқұлов  Б.  Жүйелі  жұмыс,  нәтижелі  ізденіс.  //  Қазақстан  мектебі.  – 

2007. – №10. Бет 37-39. 

6. Рогов Е. Настольная книга практического психолога. М.: Владос, 2000. 

 

 ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ У БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

 

Т.Н. Иванова 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 

В  настоящее  время  многие  педагоги  и  психологи  утверждают  то, что  в  обществе  доминируют  субкультуры,  которые  разрушительно 

воздействуют  на  молодых  людей.  Одна  из  причин  этого  процесса  – 

потеря  народных  традиций,  равнодушное  отношение  к  народной 

культуре.  К  сожалению,  мы  до  сих  пор  пренебрегаем  «наукой»  народа, 

закрывая глаза на ее богатые воспитательные возможности.  

Современное  общество  нуждается  в  образованной  и  воспитанной 

личности.  В  процессе  становлении  будущего  педагога  высокая  культура 

разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутье родного языка, 

умение  пользоваться  языковыми  выразительными  средствами,  стили-

стическим  многообразием  языковых  средств  станет  самой  надежной 

рекомендацией в профессиональной и творческой деятельности. 

А.Г.  Арушанова  фиксирует,  что  речь  –  это  важнейшая  творческая 

психическая  функция  человека,  область  проявления  присущей  всем 

людям  способности  к  познанию,  самоорганизации,  саморазвитию,  к 

построению  своей  личности,  своего  внутреннего  мира  через  диалог  с 

другими  личностями,  другими  мирами,  другими  культурами.  Диалог, 270 

 

творчество,  познание,  саморазвитие  –  вот  те  фундаментальные составляющие,  которые  оказываются  вовлеченными  в  сферу  внимания 

педагога.  Это  те  основы,  на  которых  строится  современная  дидактика  в 

целом [1]. 

В  настоящее  время  в  языковой  практике  прослеживается  утрата 

лучших  речевых  традиций,  продолжает  набирать  силу  процесс 

«огрубления»  нравов  общества,  что  влечет  за  собой  и  упадок  общей 

культуры. В речевой деятельности это выражается в увеличении лексики 

со  сниженной  эмоционально-экспрессивной  окраской,  просторечных 

форм,  вульгаризмов,  жаргонизмов.  Поэтому  введение  элементов 

культуры  речи  в  общую  систему  обучения  в  вузе  будет  оказывать 

безусловное будет способствовать решению коммуникативных задач. 

Нельзя  не  учитывать  тот  факт,  что  лучшие  образцы  речевой 

культуры  предлагает  народная  педагогика,  отраженная  в  фольклоре.  В 

произведениях  устного  народного  творчества  заложены  языковые  нормы, 

образцы народной речи, поднятой до высоты эстетического идеала. 

Язык  и  культура  являются  важнейшими  понятиями,  без  которых 

трудно  себе  представить  единство  народа,  живущего  в  цивилизованной 

стране.  Своими  историческими  корнями  слово  «культура»  уходит  в 

глубокую  древность  (от  лат.  cultura  –  возделывание,  обработка, 

усовершенствование).  Но  его  содержание  под  воздействием  различных 

классово-идеологических  воззрений  существенно  видоизменилось. 

Смысл  этого  понятия  в  настоящее  время  выходит  далеко  за  пределы 

своего первоначального значения. 

В  нашем  исследовании  проведен  теоретический  анализ  понятия 

«культура»  и  сделано  заключение  о  том,  что  ученые  рассматривают 

культуру  как  сложное,  системное  многоаспектное  социальное  явление: 

творчески  созидательную  деятельность  по  преобразованию  природы  и 

общества,  результатами  которой  являются  постоянное  пополнение 

материальных  и  духовных  ценностей,  совершенствование  всех  сущ-

ностных человеческих сил (И.А. Арнольдов); систему знаний, более или 

менее разделяемых членами данного общества, совокупность усвоенных 

социально  передаваемых  форм  поведения  или  обычаев  (Р.  Бенедикт); 

всеобщность  духовного  образа  жизни  человека,  самодетерминацию 

индивида  в  горизонте  личности,  изобретение  «мира  впервые»  

(В.С.  Библер);  социальную  память  человека  (Ю.Б.  Борев);  систему 

ценностей и универсальную технологию (Э.С. Маркарян); определенный 

способ  и  поле  деятельности  человека  (В.С.  Семенов);  культурную 

ценность,  направляющую  духовную  и  практическую  деятельность 

человека  (Э.В.  Соколов).  Теоретический  анализ  позволил  нам  выделить 

следующее,  культура  –  это  совокупность  материальных  и  духовных 

ценностей,  а  также  способов  их  создания,  применения  и  передачи, 

которые  вырабатываются  человечеством  в  процессе  трудовой  деятель-

ности,  направленной  на  преобразование  самой  личности,  окружающей 


271 

 

природы  и  общества.  Многообразие  трактовок  понятия  «культура» объясняется многоликостью и многогранностью нашего общества [7]. 

Одной  из  важнейших  функций  культуры  является  сохранение  и 

передача информации от одних поколений к другим. Проходят столетия, 

но  удачно  найденные формы человеческого общения, нормы поведения, 

способы  восприятия  прекрасного 

сохраняют  свою  значимость. 

Примером может служить народная педагогика, зародившаяся сотни лет 

назад,  но  сохранившаяся  свои  воспитательные  возможности  до 

нынешнего времени. 

Г.Н.  Волков  рассматривает  народную  педагогику  как  совокупность 

накопленных  и  проверенных  практикой  знаний,  сведений,  умений  и 

навыков,  передаваемых  из  поколения  в  поколение  преимущественно  в 

устной форме, как продукт исторического и социального опыта народа [2]. 

Влияние  народной  педагогики  на  формирование  личности  трудно 

переоценить. Она воспринимают ее легко, естественно и просто, даже не 

чувствуя, что их воспитывают; поскольку народ-воспитатель пользуется 

в первую очередь ненавязчивыми методами воспитания. Все это создает 

непринужденную  атмосферу,  где  основными  отправными  моментами 

служат  не  приказание  и  принуждение,  а  собственный  интерес  и 

соревновательность. 

В  современных  условиях  народная  педагогика  функционирует  во 

многих  формах  и  видах.  Это  традиционные  формы  труда  и  взаимной 

помощи,  праздники,  народный  этикет,  произведения  устного  народного 

творчества, игры, игрища и др. У всех народов веками складывалась своя 

система воспитания, обучения, своя программа, определяемая условиями 

жизни, историческими особенностями. 

Культуру  речи  –  это  совокупность  коммуникативных  качеств, 

которые  формируются  в  речевой  деятельности  и  включают  осознанное 

усвоение  выразительно-изобразительных  средств  речи,  в  том  числе  на 

материале устного народного творчества, и уместное их использование в 

собственной речи. 

Основными  качествами  культуры  речи,  на  наш  взгляд,  являются 

логичность, точность и выразительность. 

Средством  воспитания  культуры  речи  в  настоящем  исследовании 

является  фольклор  или  устное  народное  творчество,  выраженное  в 

сказках,  загадках,  пословицах  и  поговорках,  т.к.  восприятие  фольклорных 

произведений  развивает  понимание  необходимости  использования 

изобразительно-выразительных  средств  художественного  текста  в  своей 

речи, а затем перенос этих средств в словесное творчество. 

 

Литература   

1. Арушанова,  А.Г.  Речь  и  речевое  общение  детей:  формирование  граммат. 

cтроя  речи:  метод.  пособие  для  воспитателей  /  А.Г.  Арушанова.  –  М.:  Мозаика-

Синтез, 2004. – 292 с. 272 

 

2. Волков,  Г.  Н.  Этнопедагогика:  учеб.  для  студентов  сред.  и  высш.  учеб. завед / Г. Н. Волков. – М.:Академия, 1999. – 168 с. 

3. Иванова, Н.В.

 

Национально-региональный компонент в профессиональной подготовке  специалистов  для  билингвального  образования  дошкольников  //

 

Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), 

ModernResearchofSocialProblems, №10 (42), 2014 ▪www.sisp.nkras.ru

 

– 2014. № 10. – С. 85-95. (электронный научный журнал)

 

http://journals.org/index.php/sisp/article/view/1020149/pdf_786 4. Иванова,  Н.  В.  Культурологический  подход  в  профессиональной 

подготовке  студентов  к  коммуникативно-речевому  развитию  дошкольников-

билингвов // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2015. – №1 (85). – С. 209 – 215 

5. Иванова,  Т.Н.  Философский  аспект  понятия  «этическая  культура»  // 

Вестник ИНЖЭКОНа / Серия «Гуманитарные науки», 2010. – № 4. – С. 49-53. 

 

 ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ШКОЛ. 

 

И.П. Иванова, Т.В. Шипова ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», г. Чебоксары,Чувашская Республика  

 

Должность  психолога-педагога  появилась  в  общеобразовательных школах  примерно  10  лет  назад,  но  сейчас  это  уже  обычное  явление.  В 

функции  школьного  психолога  входит:  психологическая  диагностика, 

коррекционная  работа,  консультирование  родителей  и  учителей, 

психологическое  просвещение,  участие  в  педсоветах  и  родительских 

собраниях, психологическая профилактика.  

Психологическая  диагностика  включает  в  себя  проведение 

групповых  и  индивидуальных  обследований  учащихся  с  помощью 

специальных  методик.  Диагностика  проводится  по  предварительному 

запросу  учителей  или  родителей,  а  также  по  инициативе  психолога  с 

исследовательской или профилактической целью. 

Психолог  подбирает  методику,  направленную  на  изучение 

интересующих его способностей, особенностей ребенка. Это могут быть 

методики,  направленные  на  изучение  уровня  развития  внимания, 

мышления,  памяти,  эмоциональной  сферы,  особенностей  личности  и 

взаимоотношений  с  окружающими.  Также  школьный  психолог  исполь-

зует  методики  по  изучению  детско-родительских  отношений,  характера 

взаимодействия учителя и класса. 

Полученные  данные  позволяют  психологу  строить  дальнейшую 

работу:  выделить  учащихся  так  называемой  «группы  риска»,  нуждаю-

щихся  в  коррекционных  занятиях,  подготовить  рекомендации  для 

учителей и родителей по взаимодействию с учащимися. 


273 

 

Часто  школьный  психолог  проводит  диагностику  эмоциональной сферы  учащихся,  так  как  в  настоящее  время  все  более  актуальной 

становится проблема эмоциональной устойчивости среди молодежи. Эта 

тема  занимает  важное  место  в  современной  психологии,  потому  что 

каждодневно  человек  сталкивается  с  ситуациями,  которые  требуют 

принятия  эффективных  и  своевременных  решений.  Ему  необходимо 

быстро  и  точно  принимать  определенные  действия.  Быстрыми  темпами 

развивается  каждая  из  сфер  жизнедеятельности  нашей  страны, 

увеличивается  число  чрезвычайных  ситуаций,  все  тяжелее  становится 

процесс  реализации  человеком  учебной,  трудовой  и  других  видов 

деятельности.  Все  это  приводит  к  возникновению  у  людей  стрессовых 

ситуаций.  Такое  состояние  психологического  напряжения  возникает  у 

человека,  когда  он  испытывает  эмоциональную  перегрузку.  Люди, 

которые  не  умеют  регулировать  свои  эмоции,  подвергаются  различным 

видам нервных и психических заболеваний. 

В  последние  годы  в  области  психологии  все  чаще  говорится  об 

эмоциональной  устойчивости  как  о  свойстве  личности.  Именно  оно 

обеспечивает  высокоэффективную  деятельность  и  целенаправленное 

поведение  человека  в  условиях  стресса.  Существует  множество 

определений  эмоциональной  устойчивости.  Например,  В.Л.  Марищук 

понятие  эмоциональная  устойчивость  понимает  «как  способность 

преодолевать  состояние  излишнего  эмоционального  возбуждения  при 

выполнении  сложной  двигательной  деятельности».  Е.А.  Милерян 

трактует  это  понятие  шире,  понимая  под  этим  свойством  «с  одной 

стороны,  невосприимчивость  к  эмоциогенным  факторам,  оказывающим 

отрицательное  воздействие  на  психическое  состояние  индивидуума,  а  с 

другой  стороны,  способность  контролировать,  сдерживать  и  управлять 

возникающими 

эмоциями, 

обеспечивая 

тем 


самым 

успешное 

выполнение необходимых действий». 

Таким  образом,  эмоциональная  устойчивость  –  это  свойство 

личности,  отдельные  эмоциональные  механизмы  которого,  особым 

образом  взаимодействуя,  способствуют  успешному  достижению  цели  в 

процессе напряженной деятельности [1]. 

Часто  с  напряженной  ситуацией  сталкиваются  старшеклассники 

общеобразовательных учреждений. Мы считаем, это связано с тем, что у 

учащихся  присутствует  постоянная  учебная  нагрузка,  к  ним  предъяв-

ляются  жесткие  требования  учебного  процесса,  и  старшеклассники 

интенсивно  готовятся  к  ЕГЭ.  Именно  эмоциональная  устойчивость 

влияет  на  уровень  самооценки,  развитие  уверенности  у  учащихся 

старшего школьного возраста. 

Для  ранней  юности  характерна  устремленность  в  будущее.  Стар-

шеклассник  начинает  создавать  свой  жизненный  план.  Ему  необходимо 

совершить  профессиональное  и  личностное  самоопределение.  Он 

должен осознавать то, какими способами будет достигать поставленных 274 

 

целей.  Главное,  старшекласснику  необходимо  представлять  свое будущее  в  общих  чертах.  Ему  также  необходимо  ориентироваться  в 

различных  профессиях.  Следует  учитывать,  что  отношение  стар-

шеклассника к профессиям складывается из сведений, которые он узнает 

от  окружающих  и  СМИ.  Также  нужно  правильно  и  точно  оценить  свои 

возможности:  уровень  учебной  подготовки,  здоровье,  материальные 

условия  семьи,  способности  и  склонности.  Если  личность  стар-

шеклассника  развивается  в  благоприятных  условиях,  то  он  будет 

стремиться в будущее, потому что дальше будет только лучше [3]. 

В  юношеском  возрасте  актуальны  проблема  идентификации, 

осознания  себя,  поиска  смысла  жизни,  профессиональной  направ-

ленности. Осознание успешности, благополучия, способности разрешать 

противоречия  являются  факторами,  определяющими  психологическое 

благополучие в этом возрасте. При этом немалую роль в юности играют 

такие  свойства  личности,  как  адаптированность,  эмоциональность, 

саморегуляция  и  эмоциональная  устойчивость.  На  наш  взгляд,  именно 

эмоциональная  устойчивость  способствует  развитию  психологического 

благополучия личности. 

Старшекласснику  нужно  быть  уверенным  в  себе,  в  своих  силах  и 

возможностях, тогда он сможет верно построить свои жизненные планы. 

Еще одним моментом, связанным с самоопределением, является измене-

ние  учебной  мотивации.  Старшеклассники  начинают  рассматривать 

учебу  как  необходимую  базу,  предпосылку  будущей  профессиональной 

деятельности.  Их  начинают  интересовать  предметы,  которые  им  будут 

необходимы в будущем [2]. 

Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  происходят  изменения  в 

структуре  образования.  Одним  из  стрессовых  факторов  является  ЕГЭ. 

Поэтому  становится  все  более  актуальным  изучение  психологических 

особенностей  личности  школьников  и  то,  как  они  влияют  на  сдачу 

экзамена. 

ЕГЭ  –  это  напряженная  деятельность,  требующая  подготовки.  Для 

выпускников, 

учителей 

и 

организаторов экзамена 

разработаны 

различные  учебные  материалы,  которые  обеспечивают  всестороннюю 

подготовку  к  ЕГЭ.  Поскольку  практически  не  разработаны  программы 

психологической  поддержки  учеников,  нередко  бывает  так,  что 

старшеклассник  знает  предмет,  умеет  решать  те  или  иные  задачи,  но  не 

справляется  с  экзаменационными  заданиями.  Это  происходит,  потому 

что  учащиеся  не  уверены  в  своих  силах,  не  умеют  управлять  своими 

эмоциями,  мыслями,  действиями,  не  овладели  навыками,  опре-

деляемыми особенностями процедуры ЕГЭ. 

Одним из компонентов психологической готовности к ЕГЭ является 

эмоциональная  устойчивость.  Эмоции  могут  влиять  на  человека  как 

положительно,  так  и  отрицательно.  Например,  волнение,  страх  мешают 

сосредоточиться. Уверенность в себе помогает преодолеть эти качества. 275 

 

Чтобы  выяснить  уровень  эмоциональной  устойчивость  стар-шеклассников  мы  провели  методику  16-ти  факторного  личностного 

опросника  Кеттелла. 

Для  проведения  исследования  мы  выбрали 

учащихся  10-х  классов,  т.к.,  во-первых,  они  сосредотачиваются  на 

профессиональном  самоопределении  и  на  способах  достижения 

поставленных жизненных целей. Во-вторых, уже с 10 класса начинается 

подготовка к ЕГЭ 

[4].


 

Согласно  16-ти  факторному  личностному  опроснику  Кеттелла  44% 

учащихся  МБОУ  «СОШ  №  36»  имеют  низкий  уровень  эмоциональной 

устойчивости,  они  склонны  к  невротическим  проявлениям,  8%  – 

эмоционально  менее  устойчивые,  легко  расстраиваются,  40%  – 

эмоционально устойчивые, трезво оценивающие действительность, 8% – 

эмоционально  зрелые,  устойчивые,  невозмутимые.  Результаты  в  МАОУ 

«Лицей  №  3»  отличаются  от  общеобразовательной  школы.  Низкий 

уровень  эмоциональной  устойчивости  составил  24%,  эмоционально 

менее  устойчивые  –  8%,  эмоционально  устойчивые  –  52%  и  16%  – 

эмоционально  зрелые,  устойчивые,  невозмутимые.  Отсюда  можно 

сделать  вывод  о  том,  что  в  МБОУ  «СОШ  №  36»  у  большинства 

старшеклассников  –  низкий  уровень  эмоциональной  устойчивости.  В 

МАОУ  «Лицей  №  3»,  наоборот,  больше  половины  старшеклассников 

эмоционально устойчивы [6]. 

Затем мы провели методику Айзенка EPQ, благодаря которой можно 

выявить  уровень  эмоциональной  стабильности  учащихся.  Результаты 

также  отличаются  друг  от  друга.  В  МБОУ  «СОШ  №  36»  48% 

старшеклассников оказались эмоционально нестабильными, 44 % имеют 

среднее  значение  и  всего  лишь  8%  –  эмоционально  стабильные.  В 

МАОУ  «Лицей  №  3»  16%  учащихся  являются  эмоционально  устой-

чивыми,  хорошо  адаптированными,  60  %  имеют  среднее  значение 

эмоциональной  стабильности,  24%  –эмоционально  нестабильные, 

неустойчивые, плохо адаптированные. 

Как  мы  видим,  в  МАОУ  «Лицей  №  3»  старшеклассники  более 

эмоционально  устойчивы  (60%),  чем  в  МБОУ  «СОШ  №  36»  (8%).  Мы 

считаем,  это  связано  с  тем,  что  в  лицее  учащиеся  приспосабливаются  к 

постоянным  учебным  нагрузкам,  к  жестким  требованиям  учебного 

процесса,  к  интенсивности  овладения  школьной  программой,  к  более 

высоким  требованиям,  в  отличие  от  общеобразовательных  школ, 

благодаря  этому  они  становятся  физически,  психологически  и  эмоцио-

нально более устойчивыми. 

Все  более  актуальным  становится  изучение  влияния  подготовки  к 

ЕГЭ  на  эмоциональное  состояние  старшеклассников.  Школьники 

пребывают  в  ожидании  предстоящего  испытания,  сильных  волнений, 

внутренней  борьбы,  встречи  со  сложными  заданиями  и  безвыходными 

ситуациями,  готовятся  к  их  решению,  предугадывают  возможный 

результат.  Отсюда  вывод,  что  ЕГЭ  негативно  сказывается  на 276 

 

эмоциональном  состоянии  старшеклассников.  У  школьников  начинают доминировать  негативные  эмоциональные  состояния,  такие  как 

неуверенность, страх, ужас и т. д. [5]. 

После  проведения  исследования  можно  сделать  вывод,  что  для 

части  старшеклассников  характерна  эмоциональная  устойчивость,  они 

уверены  в  себе  и  в  своих  силах,  умеют  контролировать  свои  эмоции, 

поведение,  у  них  адекватная  самооценка.  Эти  учащиеся  более  реалии-

стичны,  активны  и  решительны.  Однако  также  была  выявлена  группа 

старшеклассников, имеющая низкую эмоциональную устойчивость. Они 

не  способны  контролировать  эмоции,  склонны  к  непостоянству,  у  них 

высокий  уровень  тревожности,  низкий  уровень  самооценки,  малая 

дисциплинированность. Такие учащиеся склонны к беспокойству, ориен-

тированы  на  свой  внутренний  мир,  пассивны,  возбудимы,  неуравно-

вешенны.  Поэтому  развитие  эмоциональной  устойчивости  является 

одной из основных направлений в работе со старшеклассниками. 

 


Каталог: library -> pdf
library -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
library -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
pdf -> Правила для руководства ума Перевод М. А. Гарнцева правило 1
pdf -> Неджмент и технологии в эпоху глобализации 10-17 января 2014 г. (Bogmallo Beach Resort, Гоа, Индия) Том I bogmallo Beach Resort, 2014 2
pdf -> Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары актуальные проблемы формирования культуры
pdf -> Инновационные технологии в системе современного образования и воспитания павлодар, 2015 4
pdf -> Халықаралық Ғылыми-практикалық конференция материалдары
pdf -> Бағдарламасы 19 желтоқсан 2015 ж

жүктеу 4.72 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   43
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет