Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары актуальные проблемы формирования культурыжүктеу 4.72 Mb.
Pdf просмотр
бет19/43
Дата25.04.2017
өлшемі4.72 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43

Литература 

 

1.  Перовский  Е.И.  Методическое  построение  и  язык  учебника  для  средней 

школы. / Известия АПН РСФСР, 1955, 63. 

2. Воронов В.В.  Педагогика  школы  в  двух  словах.  М.   оссийское  педагогическое 

агентство, 1997 

3. Государственные стандарты среднего образования Республики Казахстан. – 

Алматы, 1998. 

4. Балл Г.А. Теория учебных задач. М. Педагогика, 1990 

5. Арынгазин  К.М.  Введение  в  естественнонаучные  основы  смысловой 

педагогики. Караганда: Болашак – Баспа – Рауан, 1998, с.303. 

6. Перовский  Е.И. Проверка знаний учащихся в средней школе, изд-во АПН 

РСФСР, 1960, 511 с. 

7.  Беспалько  В.П.  Основы  теории  педагогических  систем.  Воронеж.  Изд-во 

ВГУ. 1977. 

8. Качество знаний учащихся и пути его совершенствования. / Под ред. М.Н. 

Скаткина, В.В.Краевского. М. 1978. 

9. Менчинская Н.А. Проблемы развития и умственного развития школьника. / 

Избранные психологические труды. М. 1989. 

10. Зорина  Л.Я.  Системность  знаний  и  организация  учебного  материала. 

/...проблемы школьного учебника, 1978, 6. 

11. Лернер  И.Я.  Состав  содержания  образования  и  пути  его  воплощения  в 

учебнике. / Проблемы школьного учебника, 1978, 6. 

12.  Перовский  Е.И.  Методическое  построение  и  язык  учебника  для  средней 

школы. / Известия АПН РСФСР, 1955, 63. 

13. Лернер  И.Я.  Дидактическая  система  методов  обучения,  М.,  Педагогика, 

1981, 185 с. 

14. Микк  Я.А.  Оптимизация  сложности  учебного  текста.  М.  Педагогика, 

1981. 


15. Лернер  И.Я.  Состав  содержания  образования  и  пути  его  воплощения  в 

учебнике. / Проблемы школьного учебника, 1978, 6. 

16.  Проблемы  школьного  учебника.  /  Выпуски  1-20.  –  М.  Педагогика,  

1974-1989. 

17.  Нурахметов  Н.Н.,  Джадрина  М.Д.,  Утеева  К.А.  Концептуальные  основы 

обновления  общего  образования  в  Республике  Казахстан.  /  Доклад  на  научно-

практической  конференции  "Проблемы  образования  в  Казахстане:  реальность  и 

перспективы. – Алматы 

 


175 

 

КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ  МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ МЕҢГЕРТУ ЖОЛДАРЫ 

 

К.К. Ташенева  

политехникалық колледжі, Екібастұз қ., Павлодар облысы 

 

Қазақ  тілі  қазіргі  таңда  Қазақстанда  тұратын  барлық  халықтардың қарым-қатынас құралына айналуы  тиіс.  Заман дамыған сайын қазақ тілі 

ілгерлеудің күшті құралы ретінде қоғамдық қызмет атқаруы керек. 

«Қазақтардың  тілі  әуезді  де  әсем,  шебер  де  шешен,  сөз  сайысына 

келгенде  олардың  алғырлығы  мен  өткірлігі,  тауып  сөйлейтін  тапқырлығы 

таң  қалдырады»  деп  белгілі  шығыстанушы,  академик  В.В. Радлов 

айтқандай  қазір  қазақ  тілі  –  кемеліне  келген,  лексикасы  бай,  икемділігі 

мол, орамды, саяси-әлеуметтік қызметі барынша өскен жүйелі де, көркем 

тіл.  [1]  Осыған  орай,  тіл  мамандарының  алдында  кәсіби  қазақ  тілінің 

дәрежесін көтеру міндеті туып отыр.  

Елбасымыз  Н.Ә. Назарбаевтың:  «Қазақстандағы  жастар  мынаны 

білуге  тиіс:  мемлекеттік  тілді  білмейінше,  мемлекеттік  органдарда, 

қызмет  көрсету  саласында,  құқық  қорғау  органдарында  немесе  сот 

саласында  жұмыс  істеу  мүмкін  болмайды»,  –  деген  сөздерін  кісіби  тіл 

үйренушілердің  көкірегіне  құя  білген  жөн.[3]  Сондай-ақ,  тіл  үйрену 

мәселесін  патриоттық  тәрбиемен  тығыз  байланыстыра  білу  керек. 

Іскерлік  өмірде  қолданылатын  сөздерді  оқып  үйрену  –  ресми  қарым-

қатынастарды дамытуға ықпалын тигізеді.  

Қазақ  тілінің,  соның  ішінде  кәсіби  қазақ  тілінің  сапасын,  деңгейін 

көтеру  –  бүгінгі  тіл  мәселесінің  өзектісі.  Жас  мемлекетіміз  алға  қадам 

басқан  сайын  білімді,  озық  ойлы,  ұшқыр  қиялды,  жан-жақты  дамыған 

жас мамандардың көп болуын қалайды.  

Кәсіби  қазақ  тілін  үйретудің,  оқытудың  ең  басты  мақсаты  – 

оқушыларға  өз  мамандығына  байланысты  кәсіби  лексиканы  меңгертіп, 

ауызекі  сөйлеу  тілін  одан  әрі  дамыту,  байыту.  Сондай-ақ,  оқушылардың 

кәсіби терминдерді меңгеріп өздігімен аударма жасаудағы біліктіліктерін 

арттыру.  Бұл  болашақ  мамандарға  алдағы  уақытта  кез  келген  жерде 

жұмыс  істеулеріне  және  лауазымдық  қызметке  орналасуларына  мүмкіндік 

туғызады.  Осы  мақсаттарды  жүзеге  асыру  барысында  кәсіби  қазақ  тілін 

оқытуда келесі міндеттерді негізге алу керек:  

– қатысымдық (коммуникативтік), тілдік, мәдени-танымдық біліктілікті 

дамыту,  

– кәсіби ортада кәсіби қазақ тілінде қарым-қатынас жасауға үйрету,  

– қазақ тілінде мәдени-ресми қатынас жасауға баулу,  

– қазақ тілін аудармасыз түсінуге жеткізу,  

– мемлекеттік тілде сөйлеушілердің ортасын қалыптастыру,  

– өз бетінше жазып, сөйлеуге, оқуға дағдыландыру.   176 

 

Қазіргі  орта  және  жоғары  оқу  орындарындағы  тіл  пәнінің оқытушылары кез келген саладан хабардар болғаны жөн. Тіл пәндерінің 

оқытушылары  өз  білімдерін  ұдайы  жан-жақты  дамытып  отырса  өзінің 

алдына қойған мақсаттарына жете алады. Кез келген жерде әр терминнің 

мағынасын  біліп,  сабақта  іскери  тілмен  сөйлей  білуі  шарт.  Жалпы 

лексиканы  меңгертуде  ең  басты  сөз  мағынасын  оқушыларға  түсіндіре 

білу.  Сөз  мағынасын  дұрыс  жеткізу  оқушыларға  сөздерді  дұрыс 

қолдануға мүмкіндік береді. Бұл оқытушылардан үлкен жауапкершілікті 

және  іскерлікті  талап  етеді.  Бұл  –  бүгінгі  күн  талабы.  Осы  талапты  іске 

асыруда  тіл  мамадарының  көтерер  жүгі  ерекше.  Ұлы  педагог,  қазақ 

халқының  мақтанышы  Ы. Алтынсари:  «Халық  мектебі  үшін  басты  

тұлға  –  мұғалім,  ең  тамаша  деген  педагогикалық  басшылық,  ең  жомарт 

деген  мемлекеттік  жарлық  та,  тыңғылықты  педагогикалық  бақылау  да 

онымен теңесе алмайды», – деген асыл сөздер қазақ тілі оқытушыларына 

арнап айтылғандай. [1] 

Жалпы білім берудің мақсаты – терең білімнің, кәсіби дағдылардың 

негізінде  еркін  бағдарлай  білуге,  өзін-өзі  дамытудағы  адамгершілік 

тұрғысынан  жауапты  шешімдерді  қабылдауға  қабілетті  жеке  тұлғаны 

қалыптастыру,  яғни  жеке  тұлғаны  қалыптастыруға  негізделген, 

ақпаратты  технологияны  терең  меңгерген,  жылдам  өзгеріп  жататын 

бүгінгі  заманға  лайықты,  жаңашыл  тұлғаны  қалыптастыру.  Ол  үшін 

оқытушылардың  өздері  жаңа  түрлі  технологиямен  қаруланған  болулары 

керек.  Соңғы  кездері  қазақ  тілі  және  қазақ  әдебиеті  сабақтарында  жаңа 

ақпараттық 

технологиялар 

жиі 

қолданылуда. Жаңа 

ақпараттық 

технологиялар  дегеніміз  –  білім  беру  ісінде  ақпараттарды  даярлап,  оны 

білім  алушыға  беру  процесі.  Бұл  процесті  іске  асырудың  негізгі  құралы 

компьютер болып табылады, сол себепті қазіргі білім беру ордаларында 

шығармашылық 

ізденіс 

қабілеті 

дамыған, 

жаңа 


педагогикалық 

технологияларды  жете  меңгерген,  мамандық  шеберлігі  қалыптасқан 

жаңа  ақпараттық  технологиялардың  тілін  білетін  мұғалім  қажет. 

Қоғамның  бүгінігі  басты  бағыттарының  бірі  –  білім  беру  үрдісін 

ақпараттандыру екенін әрқашан есте сақтау қажет. Ақпарат мәтін, сурет, 

схема,  графика,  сан,  әуен,  дыбыс,  иіс  түрде  беріледі.  Мұғалім  міндеті 

осы  ақпараттарды  оқушы  қалай  өздігімен  меңгерсе,  тілді  де  солай 

өздігімен  меңгеруге  жағдай  жасау.  Яғни,  оқушының  іс-әрекетін 

ұйымдастыру,  ақпаратты  жүйелеу,  оны  қабылдауға  жағдай  жасау, 

оқушыға бағыт, бағдар  беру болып табылады. 

Осыған  орай  кәсіби  қазақ  тілін  меңгертудің  бірден-бір  жолы 

электрондық  оқулықтар.  Электрондық  оқулықтың  мазмұны  оқушының 

интеллектiлiк ойлау қабiлетiн дамытуға бағытталады және жинақтылық, 

жүйелiлiк,  эстетикалық 

көркемдiлiгi,  жылдамдылығы  және  т.б. 

қасиеттері  оқушының  білімге  деген  қызығушылығын,  құштарлығын 

қанағаттандыруы  қажет.

 

Осы  міндеттерді  жүзеге  асыруда  электрондық оқулықтың  маңызы  зор.  Негізінен  электрондық  оқулықтар  ара 

177 

 

қашықтықтан  оқыту  формасына  негiзделiп  жасалған  және  оны  жүзеге асыру  үшiн  қолданылады.  Сол  себепті  оқушы  электрондық  оқулықты 

өзімен  алып  жүруде  де  ешқандай  қиындық  туғызбайды.  Электрондық 

оқулықта  оның  мәтiндiк  ақпараттан  гөрi  графиктiк  ақпарат  көбiрек 

қамтылуы  керек,  себебi  ол  оқушының  ақпаратты  тез,  әрi  көрнекi  түрде 

қабылдауына жағдай жасайды.  

Кәсіби  қазақ  тілін  меңгертуде  өзге  ұлт  өкілдері  ғана  емес,  қазақ 

балаларының    тілін  де  дамыту  керек.  Өйткені  қазақ  мектебін  бітіріп 

келген түлектердің өздері ойларын кәсіби салада тиянақты, еркін жеткізе 

алмайтынына куә болып жүрміз. Осы қазақ мектебін бітіруші түлектерге 

арнап кәсіби саланы бағыттап оқытатын курстар ашса да болады. Қандай 

сала маны болмасын, олардың негізгі қарым-қатынас құралы – тіл екені 

шындық.  Тіптіден  қазақ  топтарында  да  жалпыға  бірдей  стандарт 

бойынша кәсіби қазақ тілі сабақтарының санын қосса көптік етпес еді.  

Кәсіби қазақ тілді мамандыққа қатысты оқытудың ұтымды жақтары: 

– тіл  үйренушілер  қазақ  тілін  кәсіби  қатынас  құралы  ретінде 

қолдана алады; 

– кәсібіне  байланысты  жинаған  сөздік  қорды  жұмыс  орнында 

пайдаланып, өз мамандығына қатысты ой-пікірлерін нақты, анық жеткізу 

дағдысы қалыптасады; 

– қазақ тілінің танымдық қызметінің маңызы арта түседі; 

– күнделікті  қызмет  бабында  ресми-іскери  сөйлесуге  тән  тұлғаларды 

меңгеріп, мамандыққа қатысты ісқағаздарды жазуды үйренеді; 

– болашақ  маманның  тұлға  ретінде  қалыптасуына,  өсуіне  және 

дамуына, өз мамандығын саналы сезінуіне мүмкіндік туады. 

Осы  орайда  Қазақстан  Республикасының  2015  жылға  дейінгі  білім 

беруді  дамыту  тұжырымдамасында:  «Қазіргі  заман  жағдайында  жоғары 

білім  беру  жүйесіне  жаңа  сана  мен  қоғамдық  мәртебе  беру  және  оны 

айрықша  сала  ретінде  қабылдау  қажет,  оның  бірінші  кезектегі  міндеті  – 

жоғары  білікті  мамандарды  оздыра  даярлау,  икемділік  пен  білімділік 

болуға  тиісті»,  –  деп  атап  көрсеткендей  тек  білікті  маман  ғана  қоғамды 

дамытып, экономиканы өркендететінінестен шығармау керек. Маманның 

біліктілігі  мен  кәсіби  деңгейінің  жоғары  болуы  оқытуды  дұрыс 

ұйымдастыра білумен байланысты. 

Тағы  бір  айта  кететін  жағдай  ол  кәсіби  тіл  үйренушілерге  орта  оқу 

орындарында  өтетін  пәндік  олимпиадалардың  дұрыс  ұйымдастырыл-

мауында.  Оқушылар  өздерінің  кәсіби  тілді  қаншалықты  деңгейде 

меңгергенін  көрсете  алмайды.  Бұл  оқытушылар  арасында  да,  оқушылар 

арсаында  да  бәсекелестікті,  сайысты,  қызығушылықты  арттырмайды.  

Ал  колледж  ішінде  өткен  олимпиадалар  сайыстар  бір  деңгейде,  өспей 

қала береді.  

Ендеше  тіл  мамандары  қазақ  тілінің  әлемдік  тіл  кеңістігінің 

құрамдас  бөлігі  болуға  жағдай  жасауы  керек.  Кәсіби  қазақ  тілді  білу 

және жалпы көп тілді білу – кез келген жетістікке жетудің қуатты қаруы, 

құралы болуы  тиіс.  178 

 

Әдебиет  

1. Сабақ беру тиімділігін арттыру жолдары. Жинақ - Алматы «Мектеп» 1989. 

128, 140 б. 

2. Қазақстан  Республикасының  2015  жылға  дейінгі  білім  беруді  дамыту 

тұжырымдамасы.

 

3. Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан – 2030» халыққа жолдауы – 2010 жыл.  

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ  

ГОСО –2012 Г. И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

                                                                 Ш.Н. Тыштыкова  

КГУ СОШ № 8, г. Павлодар 

 

Главным стимулом для учеников, которые идут ежедневно учиться в школу,  является  возможность  получить  оценку.  Дети  часто  выполняют 

домашнее  задание,  не  понимая,  что  получают  знания,  но  мотивирует  

их  то,  что  их  за  это  оценят.  Оценка  в  дневнике,  итоговые  четвертные 

оценки  для  них  являются  результатом  их  работы  и  доказательствами, 

предоставленными родителям, в том, что они посещают школу, работают 

там,  так  как  многие  родители  поощряют  хорошую  успеваемость  

своих детей.  

В  наших  школах  авторитарность  оценивания  –  когда  учитель, 

исходя  из  своих  принципов  и  убеждений,  выставляет  ученикам  оценку 

субъективно  –  не  редкость.  Насколько  данная  оценка  объективна  и  в 

соответствии, с какими нормами и стандартами она выставлена – на этот 

вопрос некоторые учителя не смогут сразу дать ответ. Бывает так, что на 

уроке ученик работает хорошо, но уходит с урока разочарованным из-за 

того,  что  учитель  не  вызвал  его  к  доске,  не  заметил  его  знаний,  или  не 

успел опросить ученика; в дневнике и журнале не зафиксирована оценка 

его  деятельности.  Если  такое  случается  неоднократно,  ученик  может 

потерять  интерес  к  учебе,  перестать  выполнять  домашнее  задание. 

Справедливое  оценивание  знаний  обучающихся  –  один  из  важнейших 

вопросов современной школы. 

Современному  обществу  требуются  люди,  умеющие  быстро  адап-

тироваться  к  изменениям.  В  новых  обстоятельствах  процесс  обучения  в 

школе  должен  быть  ориентирован  на  развитие  компетентностей. 

Установлено,  что  предпосылкой  развития  компетентности  является 

наличие  определѐнного  уровня  функциональной  грамотности.  П. Блек 

отмечает,  что  «Оценивание  глубоко  влияет  на  мотивацию  и  самоуваже-

ние  учащихся,  что,  в  свою  очередь,  оказывают  важное  влияние  на 

учебу».  Начальная  школа  должна  помочь  детям  развить  способности  к 

сотрудничеству.  Успешность  решения  данных  задач  во  многом  зависит 

от  того,  как  устроена  система  оценки.  Для  развития  функциональной 


179 

 

грамотности  современное  оценивание  должно  быть  гибким,  понятным, психологически  комфортным,  двусоставным:  сочетать  в  себе  форматив-

ное  и  суммативное  оценивание.  Суммативное  оценивание  выявляет 

результат  обученности  учащихся  за  определенный  период  времени. 

Формативное оценивание несет в себе формирующую, стимулирующую 

и мотивирующую функции. 

Формативное  оценивание  направленно  на  определение  возможностей 

улучшения  обучения,  методов  и  форм  реализации  этих  возможностей, 

иначе,  оцениванием  для  обучения.  Оценивание  для  обучения  концен-

трирует  внимание  на  полученных  данных  о  том,  на  каком  этапе  в 

процессе обучения находятся ученики, в частности, характер и причины 

их  сильных  и  слабых  сторон.  Таким  образом,  заключение  оценивания 

для  обучения  сконцентрировано  на  том,  что  учитель  и  ученики  могут 

предпринять,  чтобы  развиваться  дальше.  В  данном  виде  оценивания 

учителя  не  являются  единственными  оценивающими  лицами.  Ученики 

могут  быть  вовлечены  в  процесс  оценивания  своих  одноклассников  и 

самих себя. Лишь тот, кто учится, способен научиться и в этой связи для 

того,  чтобы  усовершенствовать  свое  обучение,  необходимо  реагировать 

на  информацию,  получаемую  в  результате  обратной  связи,  что  требует 

понимания,  мотивации  и  желания  действовать  [1,  с.163-164].  Как 

примеры вербального формативного оценивания можно привести прием 

«Комментарии  на  стикерах»,  рефлексивные  задания:  синквейн,  таблица 

«Знал.  Узнал.  Хочу  знать»,  «Дерево  познания»,  тест  на  первичную 

проверку  знаний.  Невербальным  формативным  оцениванием  можно 

назвать  аффективные  (эмоциональные)  способы  выражения  понимания 

изученного  материала  при  помощи  жестов  –  кулачками  с  поднятым 

большим пальцем вверх, в бок или вниз; аплодисментами, сигнальными 

картами, «смайликами» 

К чему ведет обучение через оценивание? 

– обеспечивает эффективную обратную связь; 

– к активному участию учеников в собственном обучении; 

– к изменению преподавания с учетом результатов оценивания; 

– к признанию влияния оценивания на мотивацию; 

– к  необходимости  самооценки  и  понимания  как  улучшить  свое 

обучение. 

Суммативное  оценивание  проводится  с  целью  подведения  итогов 

обучения  для  выставления  оценок,  сертификации  и  регистрации 

продвижения обучения, иначе его можно назвать оцениванием обучения. 

Примером  суммативного  оценивания  является  оценка  за  контрольную 

работу,  оценочная  таблица  за  урок,  рейтинговый  лист  за  урок,  или  за 

изучаемый  раздел,  результаты  итогового  переходного  экзамена,  или 

ВОУД  или  ЕНТ.  Программа  уровневых  курсов  определяет  необхо-

димость обоснования критериев суммативной оценки, чтобы определить 

уровень  достижений  и  последующих  уровней,  задаваемых  как  цель  для 


180 

 

дальнейшего  развития  ученика.  Если  ученик  знаком  с  критериями оценивания,  он  четко  знает,  что  нужно  сделать  для  достижения 

наилучшего  результата.  Таким  образом,  путем  изменения  оценивания, 

оценивание  обучения  может  быть  трансформировано  в  оценивание  

для обучения. 

За  основу  критериального  оценивания  взята  таксономия  Блума. 

Таксономия  Блума  –  это  иерархически  взаимосвязанная  система 

образовательных целей. Каждый её уровень направлен на формирование 

определенных  навыков  мышления  (от  простого  к  сложному).  В  основе 

пирамиды  Блума  лежат  знания  –  понимания,  оцениваться  они 

преимущественно  могут  через  невербальные  формы  (формирующие). 

Три  высших  уровне  (анализ  –  синтез  –  оценивания)  обеспечивают 

развитие навыков мышления высокого уровня. Оцениваются вербально – 

через  различные  приемы  и  методы  оценивания.  Одним  из  приёмов 

критериального  оценивания  является  специальная  шкала  оценивания, 

при  помощи  которой  учащиеся  могут  оценить  себя  или  товарища.  Если 

ученик выполнил задания первых трёх уровней, то получает оценку «3», 

если  справился  с  четырьмя  уровнями-  «4»,  если  выполнил  пятый  либо 

все шесть уровней, то оценка «5». 

Таким  образом,  процесс  оценивания  –  один  из  важнейших 

элементов  современного  преподавания  и  учения.  От  правильной 

организации  оценивания  во  многом  зависит  эффективность  управления 

учебным процессом. 

В.А.  Сухомлинский  сказал:  «Интерес  к  учению  появляется  тогда, 

когда есть вдохновение; без вдохновения учение превращается для детей 

в тягость». 

Хочу поделиться опытом оценивания из своей практики. Готовясь к 

урокам,  я  находилась  в  постоянном  поиске,  старалась  найти  такие 

методы  оценивания,  чтобы  реализовать  концепцию  «Оценивание  для 

обучения». Хотелось, чтобы учащиеся видели результаты своей работы и 

свои оценки на разных этапах урока. 

На своих уроках часто использую различные виды оценивания:  

– самооценка (сам оценивает свои знания)  

– взаимооценка (осуществляется при работе в паре) 

– прогностическая  оценка  (оценивают  свои  знания  и  умения  перед 

выполнением задания: Как я справлюсь?) 

Взаимооценивание может осуществляться различными путями. Для 

их  организации  нужны  специальные  образцы,  позволяющие  избежать 

ошибок.  

Варианты взаимоконтроля  - это: 

– обмен работами, 

– взаимоопрос по специальному плану, 

– взаимообмен заданиями, 

– проверка определений, правил, 


181 

 

Представление образца для взаимоконтроля  – таблица, 

– устно, 

– по работе, выполненной кем-то, 

– сравнение с ответом. 

Ребята  поочерёдно  выступают  то  в  роли  «учителя»,  то  в  роли 

«ученика»,  решают  примеры  с  объяснением,  проверяют  друг  друга,  при 

необходимости оказывают помощь. 

Применяю  взаимопроверку  и  самопроверку  после  выполнения 

самостоятельной работы. Учащийся при этом чувствует себя раскованно, 

развивается  ответственность,  формируется  адекватная  оценка  своих 

возможностей,  каждый  имеет  возможность  проверить,  оценить, 

подсказать, исправить, что создает комфортную обстановку.  

Процесс  оценивaния  рaботы  своего  сверстникa  имеет  ряд  сильных 

преимуществ  по  срaвнению  с  оценивaнием,  проведенным  учителем. 

Ученики видят aльтернaтивные способы ответa на вопросы или решения 

задачи;  они  видят  образцы  ответов  или  готовые  решения  и  должны 

тщaтельно  это  изучить,  пока  выстaвляют  отметки;  и  они  видят,  в  каких 

случaях повышaются и понижаются отметки. 

Детям нравится оценивать себя на всех уроках. Ставят себе оценку, 

какую  они  считают,  как  выполнили  задание.  После  проверки,  если  я 

согласна  с  ними,  то  обвожу  оценку,  ну  а  если  нет,  то  зачёркиваю  и 

ставлю  рядом  свою.  Конечно,  бывало,  что  кто-то  занижал  себе  оценку 

или,  наоборот,  завышал,  тогда  я  приходила  на  помощь,  комментируя 

работу ученика на уроке. 

Оценка  одноклассниками  является  полноценным  обучающим 

приемом  оценивания.  Кроме  того,  взаимное  оценивание  дает  учащимся 

возможность  закреплять  изученный  материал  посредством  оценивания 

работ друг у друга. 

Одним  из  приемов  оценивания  младшим  школьником  процесса 

собственной  учебной  деятельности  и  ее  результатов  является  «Древо 

творчества».  У детей в конверте лежат  плоды, цветы, зеленые  и  желтые 

листики из цветной бумаги. В конце дня или урока дети прикрепляют их 

на  дерево:  плоды  –  дело  прошло  плодотворно,  полезно;  цветок  – 

получилось почти всё неплохо; зелёный листик – не всё получилось, но я 

старался;    желтый  листик  –  не  смог  справиться  с  заданием,  ещё  нужно 

работать. 

В  своей  практике  использую  различные  стратегии,  которые 

способствуют  развитию  навыков  оценивания.  Рефлексивная  таблица 

«Знал.  Узнал.  Хочу  узнать».  Ученики  заполняют  ее  в  течение  всего 

урока.  Чтение  размышлений  ученика  о  том,  что  он  получил  от  урока,  в 

особенности запись в  третьей колонке  позволили мне проанализировать 

мотивационный момент урока, который не был им понят.  182 

 

Одним  из  видов  формативного  оценивания  является  «Комментарии на  стикерах».  Учащиеся  переходят  от  группы  к  группе  и  делают  записи 

на  стикерах.  Работа  эта  им  очень  нравится.  Дети  внимательно  изучают 

модели соседних групп, оставляют комментарии. Также они с интересом 

изучают комментарии, оставленные  участниками других групп, которые 

оценивали их модели. Следует отметить вовлеченность всех учащихся в 

данный вид формативного оценивания. Недостаток данной работы вижу 

в том, что некоторые дети давали односложную оценку: «красиво», «все 

понятно»,  «клево!»,  «молодцы!»,  «непонятно».  Но  многие  обосновали 

подробнее  свою  оценку:  «хорошо  изложено,  красочно»,  «все  правильно 

и взаимосвязано», «красиво и правильно». В дальнейшем, при аналогичной 

работе  «Комментарии  на  стикерах»  надо  предусмотреть  критерии 

оценивания.  

Рефлексия  «Кувшин».  В  конце  последнего  урока  по  теме  «Космос» 

обучающимся  было  предложено  нарисовать  кувшин  той  формы,  какая 

приемлема  для  них  и  показать  заполненность  кувшина  настолько, 

насколько  они  изучили  тему,  поняли  ее.  Все  учащиеся  закрасили 

большую  часть  своих  кувшинов,  что  говорило  о  хорошем  понимании 

темы. Считаю, что этот вид обратной связи был целесообразно применен 

в  конце  изучаемого  раздела.  Анализ  заполненности  кувшинов  

был  интересен  для  меня  тем,  что  позволил  увидеть  уровень  усвоения 

материала,  что  в  дальнейшем  и  показал  проведённый  мною  тест  

по этой теме. 

Невербальное  оценивание.  Прием  «большого  пальца».  Применялся 

на  тренингах  и  в  течение  урока  многократно.  Позволил  оценить  на 

различных этапах  урока эмоциональное состояние  учащихся при работе 

в группах (На сколько  вам было комфортно работать в данной группе?); 

освоении  нового  материала  (Довольны  ли  вы  тем,  как  изучена  вами 

тема?);  при  работе  с  тестами  (Понравилось  ли  вам  выполнять  данный 

тест?  Насколько  вы  считаете  уместными  именно  такие  вопросы  в 

тесте?);  взаимооценивании  (Довольны  вы  своей  оценкой?  Считаете  ее 

справедливой?);  в  конце  всего  урока  (Как  вы  чувствуете  себя  в  конце 

урока? Насколько вам понравился сегодняшний урок?).   

Оценочная  деятельность  позволяет  учителю  и  ученику  определять 

уровень усвоения учебного материала и выявить западающие проблемы, 

а затем наметить индивидуальную и групповую коррекционную работу. 

Исходя  из  этого,  начальная  школа  ориентирована  на  достижение 

элементарной  грамотности  как  ведущего  уровня  образованности 

ученика,  она  закладывает  основы  в  виде  отдельных  навыков  и 

способностей функциональной грамотности.  

Таким образом, система оценивания, ориентированная на эффективное и 

результативное обучение ребенка, должна позволять:  

– осуществлять информативную и регулируемую обратную связь; 

– использовать ее как форму поощрения, но не наказания; 


183 

 

– отмечать с ее помощью даже незначительные продвижения учащихся; – ориентировать ученика на успех. 

Таким  образом,  мы  видим,  что  процесс  оценивания  –  один  из 

важнейших  элементов  современного  преподавания  и  учения.  От 

правильной  организации  оценивания  во  многом  зависит  эффективность 

управления  учебным  процессом.  Оценивание  и  преподавание  нераз-

делимы.  Апробирование  оценивания  на  уроках  показало  следующие 

трудности:  необъективная  оценка  при  взаимооценивании  и  нерацио-

нальное  использование  времени  на  процесс  оценивания.  Используя 

вышеназванные  формы  оценивания,  я  научилась  видеть  каждого 

ученика. Также я поняла всю важность и значение оценивания в учебном 

процессе,  увидела,  что  я  могу  доверить  оценивание  самим  учащимся. 

Планирую  продолжить  систематическую  работу  над  разработкой 

критерий  при  оценивании  совместно  с  учащимися,  в  зависимости  от 

вида  деятельности  на  уроке.  Учитель  в  обновляющейся  школе  должен 

уметь не только обеспечить условия для развития личности, сделать этот 

процесс  отлаженным  и  управляемым,  но  и  обучить  всему  этому  самих 

учащихся,  сделать  их  мыслящими  субъектами,  не  теряющимися  в  

любой  жизненной  ситуации.  В  этом  и  состоит  главное  назначение 

современного учителя. 

 


Каталог: library -> pdf
library -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
library -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
pdf -> Правила для руководства ума Перевод М. А. Гарнцева правило 1
pdf -> Неджмент и технологии в эпоху глобализации 10-17 января 2014 г. (Bogmallo Beach Resort, Гоа, Индия) Том I bogmallo Beach Resort, 2014 2
pdf -> Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары актуальные проблемы формирования культуры
pdf -> Инновационные технологии в системе современного образования и воспитания павлодар, 2015 4
pdf -> Халықаралық Ғылыми-практикалық конференция материалдары
pdf -> Бағдарламасы 19 желтоқсан 2015 ж

жүктеу 4.72 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет