Хабаршы вестник


ЖАҢА ҚОЛДАНЫСТАРДЫҢ  ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет3/18
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ЖАҢА ҚОЛДАНЫСТАРДЫҢ  ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ 
 
     Б.Қасым – 
ф.ғ.д., профессор, мемлекеттік тіл кафедрасының меңгерушісі,  
Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Жаңа аталымдар қайдан, қалай жасалады? Бұл жердегі «жаңа» деген сөз шартты. Əдетте, жаңа 
сөз – тілде  бұрыннан  бар  сөздерге  жұрнақтар  жалғануы,  бір-бірімен  қосақталуы  (бірігуі,  кірігуі, 
жұптасуы), тіркесуі, қысқарып барып бірігуі (аббревиатура), мағына ауыстыруы сияқты амал-тəсілдердің 
бірі  арқылы  жасалған  түрлері.  Жаңа  аталымдар  да  осындай  бұрынғының  жаңғырықтары.  Бірақ  олар 
естіліп  барып  өшіп  кететін  дыбыс  жаңғырықтары  емес,  материалдық  дүниелер – тіл  бірліктері,  яғни 
белгілі бір ұғымды білдіретін дербес аталымдар, сөздік қазынаны молайтатын, тілдің ілгері даму үдерісін 
көрсететін бағалы құндылықтар, дүниеліктер. 
Тіл – əрқашанда адам өмірінің ажырамас, ең маңызды қарым-қатынас құралы. Сондықтан да қоғам 
өзгерген  сайын,  адам  баласының  санасы  өзгеріп,  дамып  ол – белгілі  бір  экономикалық  жетістіктерге 
жетіп,  тілдің  қолдану  аясы  кеңейе  түсетін  заңды  құбылыс.  Осы  кезде  тілдің  ең  қажетті  бірлігі  сөздің де 
мағынасы  үнемі  өзгеруде,  дамуда  болады.  Сөйтіп  түбір  сөздің  бұрынғы  мағынасы  үнемі  өзгеріп,  сөз 
алғашқы  мағынасымен  қатар  жаңа  мағынасында  да  қолданылып,  екі  немесе  одан  да  көп  сөздердің 
қызметін  атқарады.  Бұл  құбылыс  сөзжасамда  лексика-семантикалық  тəсіл  арқылы  жүзеге  асырылады. 
Яғни, лексика-семантикалық тəсіл деп бір сөз мағынасынан, екінші сөз мағынасына ауысуын айтылады. 
Мəселен, «үй», бұл сөздің мынадай ортақ, жалпы мағыналары бар: ошақ қасы, апан, итжатақ, киіз үй, 
отбасы, жанұя т.б.  Бұл мағыналардың барлығының негізіне осы сөздің толық мағынасындағы «тұрғын 
үй»  деген  жалпы  түсінік  жатыр.  Бүгінгі  көппəтерлі  жақсы  жабдықталған  ғимараттар  да  үй  деп  аталады. 

 
14
Бұл адам қоғамның дəйекті дамуы мен сол қоғамда болып жататын əлеуметтік өзгерістер сөз түбірлерінің 
лексикалық  мағыналары  əрқашанда  жаңа  мазмұнмен  жаңартып  байытатынын  көрсетеді.  Бірақ  та  бұл 
сөздің негізіне жататын мағына жалпы болып, ал ол туралы түсінік кең болып қалады. 
Кейде  баршылықпен  басқа  мағыналары  іргетасы  болып  қабылданған  сөздің  алғашқы  мағынасы 
тірек  бола  тұра,  негізгі  түбірдің  шығу  тегімен  сəйкес  келмеуі  де  мүмкін.  Өйткені  кейбір  тілдерде  ол 
сақталып,  ал  басқаларда  өзгерістерге  ұшырайды.  Соның  нəтижесінде  сөздің  семантикалық  мағынасы 
кеңейеді. Осы тұрғыдан келгенде қай мағынаның тірек болып тұруының, ал қайсысының ауысқан мағына 
екендігін анықтау кейде мүмкін емес болады.  
 Қазіргі жаңа атаулар негізінен мынадай жолдармен жасалынған
1. Жұрнақтар жалғау. Кейбір жұрнақтардың белсенді қызметке түсуі. Олар: 
-кер, -гер  (майдангер,  ғарышкер,  мақсаткер,  абаргер,  саясаткер,  баспагер,  киногер,  атамгер, 
жалаугер, мерейгер, айтыскер т.б.). 
-нама  (дəірнама,  жаднама,  дерекнама,  ғарышнама,  тарихнама,  сапарнама,  құбылнама, 
халықнама, өмірнама, мадақнама т.б.). 
-хана  (перзентхана,  жетімхана,  мəйітхана,  зергерхана,  жазхана,  дыбысхана,  дəмхана, 
ұстазхана, ойынхана т.б.) 
қы /- кі, - ғы /-гі (басытқы, құрылғы, жылытқы т.б.). 
-ым /-ім /-м (қойылым, басылым, бастырым, терім, тұтым, ұсталым, бағым, сұраным т.б.
-ма/ -ме  (борлама,  нұсқанама,  жариянама,  қиғаштама,  құлақтама,  сығымдама,  жиектеме, 
безендірме, талдама, бағдарлама, дəйектеме, анықтама, кепілдеме) т.б. жұрнақтар. 
-қыш /-ғыш.  Жаңа  техникалық  құрал-жабдықтар  атауларын  беруде    жұрнағы  да  жиірек 
қолданылып жүр: үккіш, сыдыражыртқыш, қаржыртқыш, шаңсорғыш, еттартқыш т.б. 
ІІ. Түбірлерді біріктіружағажай, гүлтəжі, қонысмай, ойынсерік, ақжайма, гүлпарақ, төсекақы, 
зейнетақы,  тілашар,  өгейшешек,  тұсқағаз,  қасбет,  құлақілдік,  аяқжол,  күнқалқа,  газқағар,  бетесеп, 
қаршақыз,  айнамұз,  айлабұйым,  аспансерік,  пікірсайыс,  төстабан,  жолсерік,  сөзтізбек,  алқагүл, 
жерқойма,  жекеменшіктендіру,ұлтжандылық,  келіссөз,  доптыаяқ  т.б.  Бұл – жаңа  атау  жасаудағы 
қазіргі кездегі ең өнімді тəсіл. 
ІІІ.  Сөз  қосарлану:  əлеуметтік-тұрмыстық,  ақылшы-ұстаз,  жөндеуші-реттеуші,  қоғамдық-
саяси,  таңдау-балама,  айырып-қосқыш,  айтыс-тартыс,  күйме-бесік  т.б.  Бұл  өзгелерге  қарағанда  өрісі 
тарлау амал. 
ІҮ.  Сөздердің  тіркесуі:  азаматтық  қоғам,  атқарушы  билік,  саяси  билік,  өкілетті  билік,  алты 
алаш,  алтын  кітап,  жаяу  əскер,  жастар  саясаты,  саяси  ахуал,  қанаттас  серік,  қой  тоғытпа,  қайта 
құру, қосалқы бөлшек,  жер шарыт.б. 
Ү.  Бұрынғы  сөзге  жаңа  мағына  жүктеу,  үстеу.  Бұл  амал  көбінесе  сөзге  нақты  терминдік  мəн 
беруде  пайдаланылады.  Мысалы,  сапар  атауы  қазіргі  публицистикада  жай  жол  жүру  дегенді  емес, 
мемлекет, ұйым т.б. басшыларының өзге елдерге ресми түрде қызмет бабымен немесе арнайы шақырумен 
баруы (визит) деген ұғымдағы саяси-қоғамдық терминді білдіреді. Сол сияқты желік деген қарапайым сөз 
əскери  желік  тіркесінде  келіп  «военный  психоз»  деген  терминдік  мəн  алғанын  көрінеді.  Жариялылық, 
сауаттылық,  апталық,  төрешілдік,  ілгерішіл,  қоғамдастық,  теңгермешілдік,  зайырлы,  зиялы,  ұсыныс, 
саясаткер,  заңнама,  заңгер,  лаңкес,  лаңкестік,  кепілдік,  отырыс,  алаштық,  жаһандану,  жаһандық, 
егеменді,  егемендік,  елжанды,  елжандылық,  ғаламдану,  құзыреттілік,  сөздері  де  жаңа  терминдік 
мағынаға  ие  болған  байырғы  тілдік  бірліктер.  Олардың  «жаңа  қолданыс»  ретінде  танылуы  
мағыналарының  сонылығына  байланысты.  Сөйтіп,  бүгінгі  таңдағы  қазақ  тілінде  жаңа  сөздер  мен  жаңа 
тіркестер  пайда  болып  бұрынғы  атаулар  мен  бұрынғы  тіркестердің  жаңа  мағынада  жұмсалуының  орын 
алып отырғанын көрсетуді, оларды қыруар əдебиеттен іздеп тауып, тіркеп-түзеуді жəне түсіндіріп беруді 
қолға  алатын  мезгіл  туды.  Келшекте  жаңа  атаулар,  жаңа  қолданыстарды  сөздігі  қалың  жұртшылыққа 
назарына ұсынылып отырса,  жаңа аталымдардың тəжірибеде қолданыс өрісі кеңейіп, сөздік қордан орын 
алуға  мүмкіндік  туары  сөзсіз.  Сөздік  ең  алдымен  қалың  жұртшылыққа  пайдалы  болмақ.  Ол  күнделікті 
баспасөзді, көпшілікке арналған ғылыми əдебиетті, көркем туындыларды дұрыс түсініп оқуға көмектеседі, 
жаңа ұғымдарды дəл атауларына, оларды орнымен қолдана білулеріне септігін тигізеді. Жаңа атаулар мен 
тіркестер тіл ғылымы үшін де өте қажет. Мұндағы деректерді тілдегі лексикалық, лексика-семантикалық 
жаңалықтардың  құрамын,  құрылысын,  қызметін  зерттеуге  мүмкіндік  береді.  Осы  зерттеу  арқылы 
лексикология,  грамматика,  стилистика,  тіл  мəдениет  салаларының  нақты  мəселелерін  шешуге  болады. 
Дегенмен  ескеретін  бір  нəрсе  бар – ол  жаңа  атаулар  мен  сөз  тіркестерінің  барлығы  бірдей  əдеби  тілге 

 
 
15
 
енген немесе енуге тиісті жаңа атау бəрін ұтымды, тиімдеуге болмас. Олардың ішінде сəтті шыққан жиі 
қолданысқа  түскен  мағынасын  қалың  жұрт  үшін  түсінікті  болып  кеткендері  (тəлімгер,  мердігерлік, 
қондырғы,  салауаттылық,  қолданбалы,  егемендік,  құжат,  бағдарлама,  пікірсайыс,  кепілдеме,  өтем, 
жариялылық т.б.). Біреуі əлі орнықпай екі-үш вариантта жүргендері де бар: əмбебап//бесаспап-универсал
тілдескіш // тілашар-разговорник,  жаяусоқпақ //аяқжол-тротуар,  күлсалғыш // күлсауыт // күлдеуіш-
пепельница,  мəйітхана // өлікхана-морг,  бесікарба // күймебесік // қол  күйме-коляска  т.б.  Аса 
қажеттіліктен тумағандары да бар (жанұя – семья, безендірме – транспарант, қауындопшы – регбист т.б. ) 
ұшырамайтындары  да  бар  (тудіңгек // тутұғыр - флагшток,  мүлікбасы  -товаровед  т.б.),  бұрыннан 
қалыптасып  қалған  сөздердің  жарыспа  дублеті  ретінде  қолданылғандары  (бұрын  қонақ  үй//мейманхана 
деп атап келгендердің үшінші жарыспасы қонақхана, сəтсіз шыққандары да, яғни жаңа мағынасынан гөрі 
бұрынғы  мағынасы  басым  түсетіндері  кездеседі.  Мысалы,  сувенир  дегенді  базарлық  деп  беру, 
иллюзионист дегенді амалшы деп ұсыну, кнопканы жапсырма шеге, киімге тігілетін молнияны сындырма 
темір  деп  жаңаша  беру  аса  жатық,  қонымды  дкуге  болмас;  бұлардың  қай  мағынадағы  сөз  екені 
орысшасын қоса көрсетіп отырмаса белгісіз, яғни оларды бұрынғы мағынасында түсініледі). Бір тұлғаны 
екі  түрлі  жаңа  мағынада  ұсыну  да  бар. (Мысалы  жиектеме  сөзі  тесьма  жəне  оправа  деген  екі  бөлек 
атаудың  баламасы  ретінде  қолданылғаны  кездеседі,  жазба  сөзі  де  бірнеше  ұғымның  жаңа  атауы  ретінде 
жұмсалып жүр). Сондықтан бұл жаңа қолданыстардың барлығы əдеби тіл лексикасының нормасы ретінде, 
міндетті түрде осылай пайдалануға тиісті сөздер деп ұсынылып отырған жоқ. Олардың басым көпшілігін 
əлі  де  толық  тəжірибе  елегінен  өткізіп  көру  қажет,  сол  күнде  сəтті  табылғандары  норма  ретінде 
қалыптасып  кетпек.  Жарыса  қолданып  жүргендерінің  біреуі  таңдалып,  сұрыпталып,  тұрақталмақ, 
сəтсіздері қолданыстан мүлдем шығып қалмақ.   
 
Əдеби  тілдің  белгілі  бір  саласының  айталық  лексикасының  нормалана  түсуі – таңдау,  іріктеу, 
сұрыптау  тəжірибеде  (қолданыста)  тұрақтандыру,  сарапқа  салу  сияқты  үдерістер  арқылы  жүзеге 
асырылатыны  мəлім.  Сондықтан  жаңа  қолданыстардың  көздейтін  мақсаты – осындай  таңдап-талғауға 
қажет  тілдік деректерді  жинақтап,  реттеп  ұсыну.  Тіл  тəжірибесінде  лексикалық  жаңалықтар  ең  алдымен 
күнделікті БАҚ -та баспасөз беттерінде орын алатындығы белгілі, себебі бұлар - өмірге ілесіп отыратын, 
ондағы  өзгеріс  жаңалықтардың  тілдегі  көрінісін  қолма-қол  беретін  хабарлама  ақпарат  құралдары. 
Сондықтан жаңа қолданыстар  осы салаларда жиі қолданыс табады. Ал лексикалық бірліктер мағыналық, 
семантикалық жағығанан сапалық өзгеріске түскен жаңа атаулар, оның ішінде бағалауыш мəнге ие болған  
нұсқалар көркем шығарма тілінде жиі ұшырасады.  
Сонымен  қатар  қазақ  лексикасындағы  жаңа  қолданыстарды  қараудың  негізгі  бағыты  сөзжасам 
саласындағы  сөзжасамдық  мағына,  сөзжасамдық    тип,  сөзжасамдық  тəсіл,  сөзжасамдық  парадигма, 
сөзжасамдық  ұя,  сөзжасамдық  тізбек  болғандықтан,  алдымен  осы  жаңа  қолданыстарды  сөзжасам 
жүйесінде қарастырылғаны жөн. 
Сөйтіп,  бүгінгі  қоғамдағы  өзгеріс – қоғамдық  өмірдің  түрлі  саласына  қатысты  тілде  де,  оның 
сөздік құрамында да сөз мағынасының өзгеруіне, жаңа мағынаның қалыптасуында  өзінің əсерін тигізетіні 
белгілі, сондықтан өмірде жаңа сөздер туып, қалыптасып, дамып  отыратыны заңды құбылыс. Осыларды 
тіркеп, түсіндіріп, жасалу жолдарын, мағынасын түсіндіру. айыру – тіл білімінің лексикология, сөзжасам 
салаларының міндеті. Бірақ қашан да, қай тілде де лексикография өмірден («тіл тіршілігінен») кейінірек 
жүріп  отырады,  ол – заңды  құбылыс.  Соған  қарамастан  тіл  мамандары  мұндай  өзгеріс  жаңалықтарды 
тауып хатқа түсіріп жүйелеу міндетінен бас таратқан емес. Қай тілде де бұл жұмыс жүйелі қолға алынады. 
Резюме 
В  данной  статье  рассматриваются    система  словообразования,  способы  образования  новых 
номинаций  в  результате  функции  словообразовательных  единиц,  их  значения,  особенности 
словообразования. 
Summary 
This article describes the system-building, identified ways of creating new categories, as a result of the 
function slovoobrazovatel′nyh units, their values, especially the building. 
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА И ЕГО ОПИСАНИЕ 
 
З.Е.Сулейменова - 
к. филол. н., декан факультета иностранных языков,  
Актюбинский государственный педагогический институт,  

 
16
 
zamz@inbox.ru

 
Языковые  единицы  характеризуются  разной  степенью  сложности  и  разнообразны  как  по  форме, 
так  и  по  структуре  содержания.  Значение  слова  соотносимо  с  предметом,  процессом  или  явлением 
объективной действительности, которое данное слово обозначает. Слово представляет собой наименьшую 
самостоятельную значимую единицу языковой системы. 
Слова  обозначают  предметы  и  явления  окружающей  нас  действительности.  В  значении  слова 
отражаются  мыслительные  и  эмоциональные  познания.  Разграничивают  понятия  денотат,  референт. 
Денотат  представляет  собой  предмет,  обозначаемый  языковой  единицей.  Референт  являет  собой 
конкретный предмет. Некоторые исследователи не разграничивают понятия денотат и референт (Ч. Огден, 
А.А. Ричардс). 
К  основным  параметрам  составляющим  единую  семантическую  основу  слова,  В.Г.  Беляевская 
относит  следующее: 1) семантический  стержень; 2) семантический  центр; 3) общее  понятие; 4) общее 
значение  лексемы; 5) определенным  образом  упорядоченная  структура  значений  ЛСВ:  а) соотношение 
ЛСВ  и  выделение  основного  значения;  б) установление  отношений  семантической  производности  и 
определение базы семантической производности; в) попарная связь словозначений внутри семантической 
структуры лексемы; 6) формально-функциональная общность ЛСВ [2]. Значение слова представляет собой 
исключительно сложную, многослойную и изменчивую сущность. «Углубление наших знаний о природе 
и  свойствах  семантики  слова  может  в  значительной  мере  способствовать  уточнению  имеющихся 
определений или выработке новых, более полно отражающих свойства и характеристики объекта» [2; 7]. 
«Лексическое значение слова индивидуально: оно присуще данному слову и этим отграничивает данное 
слово от других, каждое из которых имеет свое, тоже индивидуальное значение» [3; 34]. 
В  разных  словарях  значение  одного  и  того  же  слова  толкуется  по-разному.  Это  касается  как 
формулировки, так и количества сем. Часто словари не дают полного описания смыслового содержания 
слова. 
Значение  слова  состоит  из  минимальных  смысловых  компонентов – сем.  В  семах  отражаются 
различные свойства и признаки, присущие денотату. В современной семасиологии существуют различия в 
понимании  термина  сема,  в  основном  эти  различия  касаются  проблемы  предельности  семы.  Сема 
рассматривается  как  единица  предельного  уровня  членения  значения,  как  единый,  но  членимый 
семантический компонент. 
Сема также рассматривается как общее понятие, объединяющее как членимые, так и нечленимые 
семантические  компоненты.  Сема  определяется  как  понятие  в  составе  другого  понятия.  Сема 
представляется  как  семантический  микрокомпонент,  отражающий  конкретные  признаки  обозначаемого 
словом явления. 
Для  совокупности  сем  слова  характерна  своеобразная  иерархия.  Архисема  (главная  сема) 
представляет собой родовой компонент, которому подчиняются видовые компоненты. Общие семы двух 
или более лексических единиц называются интегральными, индивидуальные – дифференциальными.  
В сознании человека с языковыми знаками ассоциируется большое количество информации. Сила 
ассоциативных  связей  тех  или  иных  кусочков  знаний  в  значительной  мере  различается.  Денотативные 
семы  занимают  ведущее  место  в  лексико-семантической  иерархии.  В  толкованиях  словарей  они 
выступают как компоненты основного значения. 
К денотату относятся признаки, свойства предметов объективной действительности, выделенные 
познавательной  деятельностью  человека  и  получившие  лексическое  обозначение.  Денотат  есть  любое 
индивидуальное  представление  о  реальном  или  воображаемом  объекте,  имеющем  какое-то  языковое 
соответствие в виде слова- понятия. Лексические значения глаголов могут состоять из двух компонентов 
двух родов: иерархизованных денотативных сем, обозначающих признаки ситуации, и неиерархизованных 
сем  неденотативного  характера 
[5].  Неденотативные  семы  отражают  субъективное  впечатление  от 
денотата,  его  эмоциональную  или  рациональную  оценку,  логическое  осмысление  ассоциаций, 
вызываемых денотатом, способ осмысления денотата в языке.  
Интенсиональные и экстенсиональные семы выделяются в рамках семантического ядра. Понятие 
характеризуется  количественными  и  качественными  параметрами,  т.е.  объемом  и  содержанием. 
Экстенсиональные  семы  выражают  класс  предметов  относящихся  к  данному  понятию.  Совокупность 
экстенсиональных  сем  называется  экстенсионалом.  Любое  понятие  обладает  определенным  объемом, 

 
 
17
 
состоящее  из  предметов,  которым  присущи  интенсиональные  семы  данного  понятия.  Эти  понятия 
различаются, если один элемент первого понятия отсутствует в объеме другого. 
Интенсиональные семы указывают на качественные признаки (свойства, содержание) понятия. Их 
совокупность – интенсионал. Интенсионалы понятий – значений лежат в основе мыслительных и речевых 
операций по классификации, отождествлению – различению денотатов и их именованию. 
Периферийные 
зоны 
значения 
составляют 
экстенсионал. 
Экстенсиональные 
семы 
обусловливаются интенсионалом лексического значения, т.е. архисемой и дифференциальными семами. В 
структуре экстенсионала выделяются периферийная и околоядерная зоны. Околоядерную зону образуют 
потенциальные  семы,  возникающие  в  результате  отражения  сознанием  реальных  линейных  связей, 
зависимостей,  взаимодействии  предметов  и  их  признаков.  Периферийная  зона  экстенсионала  состоит  из 
"скрытых", уточняющих, дополнительных сем.  
Структуру семемы можно представить следующим образом: верхнюю ступень иерархии занимает 
интегральный признак, затем идут дифференцирующие, после дифференцирующих индивидуальные и т.д. 
Семы,  не  участвующие  в  толкованиях  отдельных  значений  слов,  называются  периферийными  (в 
отличие от центральных сем, создающих структуру денотативного значения). 
Словесное значение представляется в виде концентрических кругов, центральная (ядерная) часть 
которых  заполняется  понятийными  компонентами  и  характеризуется  структурностью.  Компоненты 
семантического  ядра  ярко  отражаются  в  языковом  сознании  носителей  языка.  Периферийные  семы, 
характеризируются неструктурностью, менее ассоциируются со словом. 
Между  семантическим  ядром  и  периферией  нет  четкой  границы.  Иерархию  образуют  не  только 
семы, но и отдельные значения многозначных слов. 
Таким  образом,  толкование  значения  слова  являет  собой  синонимичное  значению  слова 
высказывание с перечислением всех необходимых компонентов. 
Для  определения  семантической  структуры  слова  применяется  компонентный  анализ, 
представляющий собой выявление предельных составляющих языковой единицы. Компонентный анализ 
позволяет определить объем семного лексемы, установить степень семантической близости слов разных 
языков.  
Компонентный  анализ – метод  исследования  содержательной  стороны  значимых  единиц  языка, 
имеющий целью разложение значения на минимальные семантические составляющие.  
Лексическое  значение  может  быть  обусловлено  такими  факторами,  как  частеречные  свойства 
слова;  особенности  словоупотребления;  лексической  сочетаемостью;  парадигматическими  отношениями 
слова; экспрессивно-стилистической окраской; сигнификативной отнесенностью слова. 
«Сложное многообразие и системные связи сем как мельчайших единиц, составляющих семантику 
лексемы, выявляются прежде всего в различных контекстах; другой распространенный источник анализа 
семантической структуры и выявления значимости тех или иных сем в системе лексического значения 
− 
гипотетическая замена семантических составляющих по определенной семантической оси» [3; 193]. 
Чем  больше  выявляется  значений,  тем  явственнее  проступает  в  сознании  то  общее,  что  все  эти 
значения  объединяет.  Ядро  лексического  значения  лексемы – «это  не  арифметическая  сумма  всех  ее 
значений  за  вычетом  специфических  сем  каждого  отдельного  значения.  Это,  действительно  ядро, 
сердцевина, центр, вокруг которого, как волны, расходятся отдельные семантические комплексы, одни из 
которых выделяются в самостоятельные значения, другие нет. Выделение и описание значений во многом 
зависит  от  субъективного  решения  лексикографа.  Ядро 
−  это  устойчивый  инвариант,  объединяющий 
центр  полевой  структуры  семантического  значения» [3; 198]. Семы  отдельных  значений,  по  мнению 
некоторых  исследователей,  как  будто  бросают  тени  на  ядро  семантического  поля [3]. Чем  больше 
материала  для  абстрагирования  и  обобщения  наиболее  существенных  признаков  данного  класса,  тем 
более  эффективно  и  точно  производятся  анализ  и  обобщение.  К  лексическому  значению  относят  также 
комплекс  «параметров»,  специфических  для  обозначаемых  словом  денотатов,  определяемых  в  речи  в 
порядке реализации сочетаемостного потенциала слова. 
Слово через денотат связано с целым классом предметов, входя в состав речевого высказывания 
оно соотносится с определенным предметом этого класса: «осуществляется  так называемая референция. 
Именно  поэтому  справедливыми  оказываются  утверждения,  что  ни  одно  обозначение  (лексическая 
номинация)  при  любой  степени  номинативной  автономности  не  в  состоянии  само  по  себе  обеспечить 
полноценной определенности» [4; 19]. А.А.Залевская выделяет следующие подходы к изучению значения 

 
18
слова:  ассоциативный,  параметрический,  признаковый,  прототипный,  ситуационный [5]. При 
ассоциативном подходе речь идет об ассоциативном значении. Ассоциативное значение определяется при 
анализе ассоциативных связей слова. Параметрический подход предполагает, что значение слова «может 
быть  разложено  на  ряд  составляющих,  степень  выраженности  которых  поддается  количественному 
измерению» [5; 107]. При  признаковом  подходе  рассматривается  использование  значения  слова 
индивидом.  Прототипный  подход  основан  не  только  на  сочетании  некоторых  признаков,  но  и  степени 
значимости признаков для отнесения того или иного объекта» [5; 112]. Ситуационный подход исследует 
значение  лексической  единицы  включая  его  в  сцену,  схему  и  т.д.  Выделяют  также  принцип 
интегральности описания языка (Ю.Д. Апресян).  
В  нашем  исследовании  анализ  значения  слова  проводится  с  использованием  компонентного 
анализа. Компонентный анализ основан на гипотезе о том, что значение каждой единицы языка состоит из 
семантических  компонентов  (сем)  и  что  словарный  состав  языка  может  быть  описан  с  помощью 
ограниченного и сравнительно небольшого числа этих единиц. Компонентный анализ представляет собой 
выявление  предельных  составляющих  языковой  единицы.  Компонентный  анализ  основан  на  семной 
структуре слов и позволяет проводить такие процедуры, как определение объема семного состава той или 
другой лексемы, установление степени семантической близости 
− сопоставление (компарация) слов двух 
языков  для  установления  степени  эквивалентности  (Э. Лендваи).  Главным  недостатком  таких  методов 
считается  то,  что  определение  наличия/отсутствия  семы  в  значении  довольно  субъективно. 
Субъективность  вытекает  от  того,  что  парадигматические  (системы)  связи  не  имеют  регулярного 
реального выражения в актах речи. Синтагматические отношения считаются единственно доступным для 
наблюдения объектом. Поэтому определение состава сем в значении должно опираться на анализ случаев 
употребления этого значения – на синтагматический анализ. 
По  мнению  Л.П.  Крысина,  компонентный  анализ  удобен  при  изучении  лексических  значений 
таких слов, которые составляют более или менее замкнутые тематические группы, где важно соотношение 
разных слов друг с другом по их лексическому значению [3]. Под семантическим компонентом понимают 
выделяемую  часть  лексического  значения,  меньшую,  чем  все  значение  (И.А. Стернин).  Выделяются  три 
основных  направления  в  структурном  подходе  к  лексическому  значению.  Первое  выделяет  в  структуре 
значения  семантические  компоненты  одной  степени  сложности.  Все  значения  членятся  на 
микрокомпоненты – атомарные  семы.  Второе  направление,  в  отличие  от  первого,  исходящего  из 
однородности  лексического  значения,  предполагает  неоднородность  лексического  значения.  При  таком 
подходе  в  значении  выделяются  «семантические  блоки»  разного  уровня  иерархии,  отражающие 
различный  характер  информации,  передаваемой  словом.  Лексическое  значение  членится  сначала  на 
крупные блоки – макрокомпоненты, которые определяют основную специфику семантики слова, и лишь 
затем в составе макрокомпонентов выделяются микрокомпоненты – семы. Третье направление называется 
аспектным:  в  значении  вычленяются  разные  аспекты,  которые  отражают  разные  стороны  значения, 
различные проявления значения в системе языка или в речи. 
В  лексическом  значении  выделяются 3 стороны:  а)  отношение  к  денотату – предметная 
отнесенность слова; б) отношение к понятию – понятийная отнесенность; в) отношение к концептуальным 
и коннотативным значениям других слов (Ю.С. Маслов). Слова не могут существовать изолированно, они 
находятся  в  сложных  и  многообразных  связях  и  отношениях  составляя  семантическое  поле. 
Семантическое поле представляет собой множество слов, объединенных общим значением и отражающих 
в языке определенную понятийную сферу. 
 
1. Беляевская Е.Г. Семантика слова / English. 

 М.: Высшая школа, 1987.

 128 с. 
2. Павлов А.В., Павлов В.М. Ядро и периферия в семантической структуре лексического значения 
в свете сопоставления переводных эквивалентов в немецком и русском языках // Русская  германистика. 
Ежегодник Российского Союза Германистов. 

 М.: Языки славянской культуры, 2008. 

 С. 193-205. 
3. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. 

 М.: Академия.2007. 

 240 с. 
4. Сулейменова  Э.Д.  Понятие  смысла  в  современной  лингвистике. 

  Алма-Ата:  Мектеп, 1989. – 
160 с. 
5. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. 

 М., 1999. 

 382 с. 
 
Түйін 

 
 
19
 
Макалада  өрістің  семантикалық  жəне  лексикалық  қабаттары,  ядро  мен  перифирия  зоналары 
карастырылады.  Сонымен  қатар,  талдау  барысында  негизги  компонеттік  əдіс  негізі  болатынын 
айқындалады. 
Summary 
The lexical meaning of a word is the realization of a notion by means of a definite language system. 
Meaning is a complex notion which has a peculiar structure. The lexical meaning of a word is the realization of a 
notion by means of a definite language system. The article deals with the problem of word meaning. 
 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет