Хабаршы вестник «Көркемөнерден білім беру»


Гример макияжды коюп жан киргизет. Момдон жасалган адамдын сөлөкөтү  даяр болгон соң, кийиндирүү процессижүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет5/13
Дата15.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Гример макияжды коюп жан киргизет. Момдон жасалган адамдын сөлөкөтү 
даяр болгон соң, кийиндирүү процесси башталат. Азыркы заманда момдон 
жасалган  адамдын  сөлөкөтү  музейде  эле  экспонат  эмес,  сатып  алышат. 
Момдон  жасалган  сөлөкөтөр  интерьерди  кооз  көрсөтөт  (тойканаларды, 
театрларды, банктарды, офистерди ж,б) ошол эле сөлөкөт  - күзөтчү   уктап, 
үргүлөп кеткен убагында меймандарды кубандырып сүйүндүрөт. 
Илим  менен  техниканын  өсүп  өнүгүп  жаткан  учурунда  да,  момдон 
жасалган  эстелик,  сөлөкөт    өз  алдынча  уникалду,өтө  сейрек  кездешүүчү 
чыгарма  болуп  эсептелет  Реалдуу  чындыктын  баардык  белгилеринен  өтүп  
терең жана толук типтү көрсөтөт. 
 
 Бүткүл  дүйнө  жүзүндө  белгилү,  көрүнүктүү  адамдардын  момдон 
жасалган сөлөкөтөрү бар. 
 Момдон  адамдын  сөлөкөтүн  жасоо  өтө  татал  иш,  бирок  момдон 
адамдын сөлөкөтүн жасоо үчүн бел байласаңыз баардык материалдарды жана 
аспаптарды табышыңыз керек.  
 
 
 
 
 
 
1.жеткиликтүү  көлөмдө  чопо  алып,  негизги  моделди  иштеп  чыгуунуз 
керек (адамдын фото сүрөтүн реалдуу өлчөмдөрдү, майда- чүйдө деталдарын 
ж.б). 
2.    Моделден  гипс  менен  калыбын  алып    момдон  5  мм  ден  кем  эмес 
калындыкта куюп алуу керек. 

 
 
 
3.    Бир  нече  сааттан  кийин  мом  катат,  калыптан  алып  кырып  тазалоо 
процесси жүргүзүлөт. 
4.    Аспаптарды  пайдалана  билүү,  керексиз  нерселерин  алып  тазалоо, 
тегиздөө, боёктор менен иштөө. 
5. Түстүү момдон жана май боёктордон  негизги скульптураны жасоо. 
6. Керектүү кийим  - кечелерин кийиндирүү. 
 
Таластагы 
«Манас» 
ордо 
этнографиялык 
музейинде 
залкар 
манасчыларыбыз  Саякбай  Каралаев  менен  Сагынбай  Орозбаковдун  манас 
айтып  отурган  момдон  жасалган  фигуралары  жандуу  дал  өзүндүй 
жасалгандыктан  көрүүчүлөр  жакын  барып,  айткан  эпизоддорун  көз  алдыга 
элестетип,«Манас» ааламына мейкиндиктүү ой жүгүртөт жана жакын барып 
колу, бутун кармалап да көрө алышат.Ошол эле учурда  жөн эле көрүп тим 
болбостон,  алардын сакал, муруттарын, манжаларын сындырып алгандар да 
болот  андыктан  тосмо  коюуга  туура  келди.  Бул  улуу    «Манас»эпосуна  аяр 
мамиле  кылып,  улуу  манасчылардын  элесине  таазим  кылып  жана 
баалуулуктарды сактоо иретиндегикөрүлгөн бирден-бир иш чара.  
 
Музейдеги  улуу    манасчылардын  элеси    аркылуу  Манас  баатырды  
жана  ал  жашаган  доорду  толук  көрүп,  сезип  жана  ошол  мейкиндиктин 
ичинде  турган  чоң  аалам,  Манас  ааламы  менен  таанышып,    Манас 
мейкиндигине  ой  жүгүртүүгө  аргасыз  болот.  Эгер  кыргыз  жаштары  Манас 
эпосун  окуган  болсо  тез  эле  айкөл  Манас  атабыздын  мейкиндигине  сүңгүп 
кирсе болот.  
 
Момдон  жасалган  Манасчылар  натурада  биздин  доордун  адамдары 
болсо,  музейде  баары  бир  доордо  Манас  атабыздын  доорунда  жашап  биз 
менен  аралашып  жүргөндөй.  Биз  Манасты  манасчылар  аркылуу  алардын 
айткан  үнүнөн,  тембринен  жана  жамгырдай  төгүп  айткан  сөздөрүнөн 
билебиз.  Мына ушул манасчылар кандайча жасалган?   
 
Момдон  адамдын  фигураларын  жасоо  үчүн  алдын  ала  даярдыктар 
жүргүзүлөт.  Мүмкүчүлүгүнө  жараша  250  дөн  ашуун  өлчөөлөр  алынып 
жүздөгөн  ар  кыл  ракурста  түшкөн  фото  сүрөтөрдү  даярдоо  зарыл.  Айрыкча 
белгилүү адамдын көкүрөк ченемдерин  алуу жагымсыз. Кийин жолукканда 
ыңгайсыз абалда калбоо үчүн белгилүү айкелчилер керектүү бул өлчөмдөрдү 
алдын- ала иш жаңы гана башталганда өлчөп алышат. Так өлчөмдөрдү алууга 
мүмкүчүлүк  болбосо  айкелчиге  фото  сүрөттөр  менен  гана  иштөөгө  туура 
келет.  Дененин  скульптурасын  жасоо  жана  даярдык  көрүү-өтө  татаал,  жана 
көп  убакты  талап  кылат.  Алгач  эскиз    жасап,    момдон  жасала  турган 
фигуранын  турушун  туура  тандап  алуу  керек.  Кийин  ар  кыл  материалдан 
адамдын каркасы жасалат. Буттарынын  турган ордун туура аныктап,  жыгач 
же темирден таянычтарын жакшылап бекиткенден кийин колдорун жумшак 
алюмин зымдар менен жасоо керек. Бир иштин жүрүү процесси, бир аптага  
жакын  убакытты талап кылат. Арматурага сетка таштап, байлагандан кийин 
үстүнө  ылай чаптап, моделдин үлгүсү жасалат. Кургап,  муздагандан кийин 
2%    кичирейип  калат.  Ошондуктан,    ылайдан  жасап  жатканда  баардык 
көрүнүшүнөн  бир  аз  чоңураак  жасоо    керек.  Момдон  куюш  үчүн  ылай 
үлгүсүнөн  гипстен  калыбы  алынат.  Фото  сүрөттөрдү,  өлчөп  алган 

 
 
 
өлчөмдөрдү  пайдаланып  айкелчи  ылайдан  баштын  үлгүсүн    жасайт. 
Жогоруда  айтылгандай  эле  баштын  калыбын  гипстен  көп  бөлүктүү  калыбы 
алынып,  момдон  куюлат.  Ылайдан    жасалган  үлгүсүнөн  калып  алгандан 
кийин,    үлгүсүнүн  экинчи  кереги  тийбейт.  Фигураны  жасоо  үчүн  жана  аны 
боёдогу  аарынын  тазартылган  мому  пайдаланылат,    ал  эми  калыбы  жылуу 
суу менен сугарылып тоорсугандан кийин натуралдык өңгө (түскө) окшогон 
74% эритилген момду калыптарга атайын куйгуч менен куят. 50-60 мүнөттөн 
кийин көп ката электе калыптан чыгарып алуу керек. Муздак абада жарылып 
кетпес  үчүн  кездемелерге  ороп,  муздаганга  чейин  кармайт.  Кийин 
калыптардын  бириктирилген  жерлерин  тазалап  ашыкча  жерлерин 
кылдыктык менен алып ташталат.  Башы менен денеси өз, өзүнчө калыптарда 
куюлат.  
Момдон  жасалган  фигуранын  портретинин  үлгүсү  толук  жасалып, 
мимикалары, көз караштары, бетиндеги ар бир бырышы натуршиктин өңүнө 
окшош  жасалып  боёктору  (гримдери)  жасалып  бүтсө  чач  тарач  ишке 
киришет. 
Чач тарач, гример. 
Адамдын башында 40-50 миң тал чач бар. Чач өскөн баш терисине түсү туура 
келгендей натуралдык чачтарды, сакал, муруттарды бирден-экиден төмөндөн 
жогору    карай  төбөсүнө  чейин,    атайын  электр  ийнелер  аркылуу 
жабыштырып  чыгабыз.  Ооба  бул  өтө  чеберчиликти  талап  кылган  татаал 
жумуш.  
Адамдын көркү кайда, чач болбосо, 
Сулуунун көркү кайда, каш болбосо. 
Атактуу адамдарды чачынан алыстан эле таанып билсе болот.  
Маселен  кыргыз  искусствосунун  көрүнүктүү  өкүлдөрү  жана  дүйнөлүк 
блгилүү инсандар:   
                  Түгөлбай Сыдыкбеков 
                  Чынгыз Айтматов 
                  Сталбек Бактыгулов 
                   А. Пушкин 
                   В. Гоголь 
                   К. Маркс 
таралган,  буралган,  тармалданган,  өңү,  түсү  өздөрүнө  гана  таандык  чач 
жасалгасы бар, ошонусу менен ар бир жеке инсандык образы түзүлөт.  
Ал эми кашка баш адамдардын баш көлөмүндө  өзгөчөлүктөр болот.  
Мисалы: В. И. Ленин 
                 М. Горбачев 
                 А. Акаев 
                  Ж. Камчиев 
Сакал муруттуулардан: Чапаев, Будённый, Сталин, Чокморов. 
Кийим жасалгалары. 
 
Ал  эми  кийим  кечелерин  бычмачылар,  модельер  -  стилистер  байыркы 
замандагы  ич  кийим,  тыш  кийимдерден  бери    жасап  бере  алышат.    Ал  эми 

 
 
 
белгилүү  искусство  жана  аскер  кызматкерлеринин  кийген  кийимдери  ушул 
күнгө чейин, ошол мезгилдегидей  музейлерде сакталып турат.   
Резюме 
В  данной  статье  раскрываются  вопросы  о  культуре  студентов 
являющееся  неотъемлемой  составляющей  культуры  общества  и  культуры 
личности. 
Summary. 
This article presents issues about the culture of interethnic communication 
students are an integral part of culture society and culture of the individual. 
 
          КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР: 
1.
 
С. Орозбаков. Манас эпосу том №4 
2.
 
 В. Н Соколов, Лепка фигуры. М.,1962 
3.
 
Г.  А.  Принцева.  Памятники  русской  культуры  времени.  М.  В. 
Ломоносова. Л.,1961 
4.
 
М. Д. Либман. Донателло. М.,1962 
5.
 
О. Мануйлова. Страницы воспоминании.Ф.,1980 
6.
 
О. В. Яхон. Советская скульптура. М.,1973 
7.
 
Ж. Сыдыгалиев. Кыргыз искусствосунун өнүгүш багыттары Б.,2004 
 
УДК 37.012 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 
  
А. М. Муратова -  КГУ им. И. Арабаева, Институт педагогики,старший 
преподаватель кафедры  технологии     дошкольного образования   г. Бишкек,  
Кыргызская Республика 
 
          Аннотация.  В  статье  рассматриваются  понятия  «художественно-
эстетическое  воспитание  студентов»,  которые  формируют  и  отражают 
систему  ценностей.  Художественно-эстетическое  воспитание  студентов  с 
видами  искусство,  т.е.  музыка  и  изобразительное  искусство.  В  режиме 
реального  времени  общество  столкнулось  с  проблемой  духовно-
нравственного  и  профессионального  самоопределения  личности.  Главное 
внимание  в  современном  художественно-образовательном  пространстве 
сосредоточено  на  проблеме  эстетического  воспитания,  художественного 
образования,  возрождения  традиций  культуры  народов  и  разных  видов 
декоративно-прикладного  искусства.  Ежегодно  в  нашей  стране  происходят 
экономические  и  политические  изменения.  На  их  фоне  выдвигаются  новые 
требования  к  образованию  и  воспитанию  подрастающего  поколения, 
направленные  на  формирование  всесторонне  развитой,  духовно-богатой 
личности. 
         Ключевые слова: художественно - эстетическое воспитание, культура, 
искусство, ИЗО и музыка. 

 
 
 
 
           Современному  обществу  нужна  творческая,  талантливая,  активная 
личность,  умеющая  соответствовать  нынешним  условиям  и  вкусам  жизни, 
способная  к  постоянному  развитию  и  совершенствованию  для  достижения 
целей, понимающая высокую ценность образования и обучения. Поэтому для 
становления творчески-мыслящей личности особую значимость имеют: тяга 
к  новому,  интенсивное  углубление  знаний  в  своей  области  интересов, 
творческий потенциал, способность в решении задач и проблем, готовность к 
творческой  и  конкурентной  деятельности.  Данные  качества  необходимо 
формировать  в  процессе  художественного  образования  и  эстетического 
воспитания студентов.  
           Художественно-эстетическое  воспитание  в  системе  образования 
формирует 
художественную 
культуру 
студентов, 
развивает 
их 
художественно-творческие 
способности. 
Художественно-эстетическое 
воспитание  осуществляется  через  художественно-образную  деятельность  и 
педагогически регулируемую совокупность действий: предметно-творческих, 
интеллектуальных, художественно-образных и игровых. 
 
          Центром 
внимания  во  всех  учебных  заведениях,  является 
необходимость  реализации  гуманизации  образования,  где  особую  роль 
приобретает  художественное  образование  и  эстетическое  воспитание 
личности.  Художественное  образование  включает  в  себя  основные 
компетенций  и  стремится  всемерно  раскрыть  творческий  потенциал 
человека.  Эстетическое  воспитание  формирует  человека  всеми  эстетически 
значимыми  предметами  и  явлениями,  но  приоритетным  является  искусство 
как самое мощное средство. 
 Процесс художественно-эстетического воспитания в вузе строится на основе 
создания  его  социально-культурного  воспитательного  пространства  и 
выявления его «резонансных зон». 
         Обществу  важно  знать,  какой  выбор  сделает  личность,  прокладывая 
свой жизненный путь. Ведь значимым в создании пути к духовной культуре 
личности  является  интерес  к  жизни,  красоте,  творчеству,  к  природе, 
окружающим людям и самому себе — это стоит выделить как главная цель, 
достичь которой можно с помощью системы эстетического воспитания. 
         Система  художественно  -  эстетическое  воспитания  включает  в  себя 
пробуждение и развитие чувства прекрасного, возвышенного, таким образом 
человек  познает  мир  и  выражает  свое  отношение  ко  всему  окружающему. 
Центром  в  системе  художественно  -  эстетического  воспитания  является  
музыка, театр, живопись, дизайн, архитектура, киноиндустрия, и другие виды 
художественного  творчества.  Искусство  обладает  большим  потенциалом 
для 
того, 
чтобы 
воспитать 
высоконравственного, 
образованного, 
разносторонне развитого современного человека. 
          По  мнению  таких  авторов  как  Платонов  К.  К.  и  Крысько  В.  Г. 
художественно      -  эстетическое  воспитание  представляет  собой  процесс 

 
 
 
формирования  «творческой  личности,  способной  жить  и  творить  по 
законам красоты»   и «эстетического вкуса». 
          В  свою  очередь  Коджаспирова  Г.  М.  и  Коджаспиров  А.  Ю.  в 
содержание 
понятия 
«эстетическое 
воспитание» 
вкладывают 
«целенаправленное  взаимодействие  учащегося  и  педагога,  для  выработки  в 
подрастающем  поколении  способности  понимать,  ценить,  создавать 
прекрасное в жизни и искусстве и активно участвовать в творчестве».Исходя 
из этого,  художественно - эстетическое воспитание включает в себя развитие 
эстетического  восприятия,  эстетических  чувств,  формирование  творчески 
активной личности со своими идеалами и взглядами. 
С  учетом  тенденций  развития  страны  и  поставленных  задач,  целевой 
компонент  художественно-    эстетического  воспитания  включает  в  себя 
воспитание  личности,  умеющей  мобилизоваться,  адекватно  оценивать 
жизненные  ситуации,  имеющие  нравственные  и  гражданские  приоритеты  в 
современном обществе.  
 
 
 
 
 
          Задачи  художественно  -  эстетического  воспитания:  развитие 
эстетических  чувств,  вкуса,  интереса,  развитие  эстетического  отношения  к 
культуре 
и 
искусству, 
формирование 
толерантности, 
чувства 
ответственности, потребности в здоровом образе жизни.    
 
 
           В  содержательный  компонент  закладывается  создание  личности, 
которая  наладит  отношения  с  коллективом  и  с  окружающей  средой,  находя 
жизненные предпочтения и преодолевая неудачи и разочарования.  Методы, 
средства  и  формы  очень  разнообразны  и  зависят  от  объема  и  качества 
информации,  организации  и  деятельности.  Важную  роль  играет  уровень 
подготовки, мастерство и способности преподавателя. 
Студент получает информацию из разных средств — теле и интернет среда, 
учебное  пространство  и  коллектив,  предметный  мир,  природные  явления, 
литературные  произведения.  Чтобы  помочь  студенту  разобраться  во  всем 
этом  огромном  разнообразии  эстетической  культуры,  педагогу  необходимо 
узнать интересы и приоритеты самого студента и направить его на познание 
того пути, который ему ближе и понятней. Использовать при этом наиболее 
эффективные  формы  и  компоненты  художественно  -  эстетического 
воспитания  студентов:  научность,  целостность,  систематичность, 
последовательность,  практичность,  продуктивность,  вариативность  и 
организация.  Педагогу  важно  помнить  что  студент  —  это  нынешнее 
поколение,  будущее  страны,  культуры  и  искусства.  То  что  будет  заложено 
сейчас,  будет  уверено  и  смело  идти  дальше  с  ними  в  жизнь  и  в  систему 
общественных  отношений,  вбирая  самое  лучшее,  перспективное, 
инновационное, сохраняя традиции и культуру. 
Работу по художественно-эстетическому воспитанию студентов необходимо 
рассматривать  как  одно  из  приоритетных  направлений  деятельности  вузов, 
что  может  привести  к  повышению  ценности  высшего  художественного 
образования,  профессионального  уровня  специалистов  и  увеличению 
количества выпускников, работающих по специальности.  

 
 
 
Художественно-эстетическое  воспитание  может  успешно  осуществляться, 
если в его основе лежит художественное обучение. Основу художественного 
обучения  составляют  общие  законы  и  принципы  художественного 
воспитания,  сложившиеся  в  различных  видах  искусства  (музыка,  театр, 
литература, декоративно – прикладное искусство, ИЗО, кино, архитектура и. 
др.)    традиционные  методы  практической  художественной  педагогики. 
Однако  в  настоящее  время  не  удалось  создать  более  или  менее  адекватные 
модели деятельности по развитию художественно-эстетического воспитания 
студентов, 
предполагающие 
взаимосвязь 
между 
методологиями 
художественного обучения и художественно-эстетическим воспитанием. 
Эстетическое  воспитание  способствует  формированию  всесторонне 
развитой 
личности, 
нравственному 
и 
интеллектуальному 
самосовершенствованию  личности  студента.  В  процессе  формирования 
эстетического  отношения  к  действительности  у  студентов  развивается 
эстетическое  сознание,  которое  позволяет  судить  о  степени  эстетической 
культуры человека. 
            Эстетическая  культура  служит  показателем  уровня  эстетического 
развития и воспитания студента. По своей сущности человек призван творить 
красоту  и  реализовать  себя  через  эстетическую  культуру.  Под  эстетической 
культурой  личности  следует  понимать  определенный  уровень  потенциала, 
насыщенности 
и 
целенаправленности 
эмоционально-чувственным 
переживанием и духовным наслаждением, радостью человека от всех видов 
его жизнедеятельности 
          На 
занятиях 
дисциплин 
художественно-эстетического 
цикла 
необходимо  применение  известных  в  педагогике  дидактических  принципов, 
качественно  влияющих  на  динамику  роста  художественно-творческих 
способностей  студентов  и  включающих  комплекс  образовательно-
инновационных  технологий,  обеспечивающих  реализацию  следующих 
условий:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- высокое профессиональное мастерство педагога;    
 
 
 
-  создание  проблемно-поисковых  ситуаций  и  творческих  заданий, 
направленных  на  развитие  эстетических  характеристик  личности  и 
художественно-педагогического мастерства студентов;  
 
 
 
 

создание 
творческой 
атмосферы 
в 
процессе 
научно-
исследовательской  и  художественно-творческой  деятельности  и,  как 
следствие, создание потребностей у студентов к научно-исследовательской и 
художественно-творческой деятельности;  
 
 
 
 
 
 

оптимальная 
мотивация 
студентов 
к 
формированию 
мировоззренческих позиций, ценностных ориентаций;  
 
 
 
 
-  организация  и  проведение  конкурсной  выставочной  деятельности 
студентов.  
         Наиболее 
эффективным 
средством 
нравственно-этического 
и 
художественно  –  эстетического    становления  личности  в  процессе 
художественного  образования    студентов  вузе  является  систематическое 
ознакомление  молодого  поколения  с  творческим  наследием  выдающихся  

 
 
 
музыкантов  и  художников,  мастеров  прикладного  искусства,  богатыми 
наследиями  кыргызского  народного  и  профессионального  музыкального 
искусства республики Кыргызстан и других народов.  
 Особую  актуальность  приобретает  внимание  к  национальным  традициям  в 
культуре  и  искусстве,  использование  их  в  процессе  художественно  - 
эстетического воспитания.  
Говоря  о  национальных  традициях  в  культуре  и  искусстве,  важно 
рассмотреть  само  понятие  «культура»  —  это  исторически  развивающаяся, 
многослойная,  многоголосая  система  созданных  человеком  материальных  и 
духовных  ценностей,  социальных  норм  и  способов  их  распространения  и 
потребления, а также процесс самореализации и самораскрытия творческого 
потенциала  личности  и  общества  в  различных  сферах  жизни».  Культура 
неразрывна с историей. Каждая эпоха оставляла свой отпечаток в искусстве 
мировой  культуры,  образуя  процесс  исторической  преемственности, 
сочетания  традиций и новаторства. Итогом является огромное разнообразие 
теорий,  образов,  идеалов,  которыми  обладает  культура  и  выступает  в 
качестве  системы  ценностей,  вбирая  в  себя  все  самое  необходимое  для 
общества. 
 Наиболее  доступный  вид  искусств  в  художественно-эстетическом 
воспитании  студентов является музыка и ИЗО.       
         Художественно-эстетическое  воспитание  является  частью  системы 
музыкального  образования.  Оно  связано  с  получением  необходимого  для 
каждого  культурного  человека  знаний  об  истории  развития  человеческого 
общества,  о  различных  видах  искусств,  в  частности  музыки,  –  т.е.  о 
художественно-эстетических 
ценностях. 
Это 
воспитание 
призвано 
обеспечить  развитие  максимально  творческой  личности,  стремящейся  к 
самосовершенствованию,  саморазвитию,  умеющей  использовать  и  ценить 
духовные и материальные богатства общества, а на основе этого – развивать 
и продвигать искусство нового времени. 
Музыка,  обладая  большой  художественной  силой,  является 
эффективным средством художественно-эстетического воспитания личности 
в  условиях  современного  мира.  Мы  живём  в  мире  технологий  –  число 
прорывов в науке растёт прогрессивно. Настолько быстро, что порой сложно 
за  ними  успевать.  Принципиально  меняется  и  содержание  современной 
академической  музыки,  поскольку  меняется  поле  информации,  круг 
интересов и принцип мышления у современных композиторов. Спокойная и 
мелодичная,  энергичная  и  тревожная,  музыка  отображает  волнения  души  и 
характер человека. Каждый для себя определяет, какая музыка ему нравится, 
а  что  вызывает  отрицательные  эмоции.  В  образовательном  процессе 
музыкальные  пристрастия  могут  формироваться  с  самого  начала,  а  иногда 
увлечение той или иной музыкой может меняться на протяжении всей жизни. 
Ведь  все  зависит  не  только  от  личных  ощущений  обучающихся,  но  и  от 
окружения, которое мощно воздействует на отношение к музыке или моду на 
определенные музыкальные стили, тенденции, коллективы. 

 
 
 
           В вузах процесс художественно-эстетического воспитания эффективно 
осуществляется  средствами  музыкальной  деятельности.  Музыкальная 
деятельность  студентов  непосредственно  опирается  на  анализ  эстетической 
сущности  каждого  изучаемого  произведения.  Успешное  его  постижение 
основывается  диалогическое  отношение  студента  с  музыкальным 
произведением при  работе с преподавателем.  
В  художественно-эстетическом  воспитании  осуществляется  процесс 
формирования  студентов образного мышления, способности воспринимать, 
чувствовать,  любить,  оценивать  музыкальное  искусство,  наслаждаться  им  и 
создавать  художественные  ценности  в  качестве  юного  композитора, 
музыканта-исполнителя  или  грамотного  слушателя  и  это  в  свою  очередь 
развивает логическое и творческое мышление  студентов. 
Художественное образование и эстетическое воспитание являются важными 
компонентами 
активизации 
творческих 
способностей 
учащихся, 
базирующимися  на  развитии  интереса  к  общечеловеческим  культурным 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет