География-экология факультеті Мамандық – 5В060800 – Экология Академиялық дәреже – 5В060800 – Экология мамандығы бойынша жаратылыстану бакалаврыжүктеу 0.52 Mb.

бет1/6
Дата15.05.2017
өлшемі0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6

География-экология факультеті 

Мамандық – 5В060800 – Экология 

Академиялық дәреже – 5В060800 – Экология  мамандығы бойынша жаратылыстану 

бакалавры 

1 курс 

1 семестр - 20  кредит 

Міндетті компонент - 20  

Таңдау компоненті - 2 

цикл 

код 


Пән 

кр  цикл 

код 

Пән 


кр 

ЖББ 


МК 

IK 1101 


Қазақстан 

тарихы 


БП 


ТК 

NB 


1201 

Ұлттық тәрбие 

ЖББ 


МК 

Inf 1102 

Информатика   3 

БП 


ТК 

DN 


1201 

Ұлттық тағылым   

ЖББ 

МК 


OBZh1103  Өмір 

қауіпсіздігі 

негіздері 

  

 

 ЖББ 

МК 


Soc 1104 

Әлеуметтану 

 

  

 

ЖББ МК 

EUR1105  Экология 

және ТД 

  

 

 ЖББ 

МК 


K(R)Ya 

1106 


Қазақ (орыс) 

тілі 


 

  

 

ЖББ МК 

IYa1108 


Шет тілі 

  

 

  

 

  

 

  

 

2 семестр - 20  кредит  Міндетті компонент - 8 

Таңдау компоненті - 10 

цикл 

код 


Пән 

кр  цикл 

код 

Пән 


кр 

ЖББ 


МК 

K(R)Ya 


1106 

Қазақ (орыс) 

тілі БП ТК 

NV 


1202 

Ұлттық тәрбие 

ЖББ 


МК 

IYa1108 


Шет тілі 

БП ТК 

KOT 


1202 

Қазақ салттары 

мен дәстүрлері 

 

ЖББ МК 

OP 1109 


Құқық 

негіздері 

БП 


ТК 

BRK 


1203 

Қазақстанның 

биоресурстары 

  

Оқу 


практикасы  

БП ТК 

RR 


1203 

ҚР өсімдіктер 

ресурстары 

 

  

 

 БП 

ТК 


ZhM 

1203 


ҚР жануарлар 

әлемі 


 

 

  

 

БП ТК 

ERGK 


1207 

Қазақстанның 

экономикалық 

және әлеуметтік 

географиясы 

  

 

 БП 

ТК 


ERTK 

1207 


Қазақстан 

территориясын 

экономикалық 

аудандастыру 

 

 

  

 

  

 

 БП 

ТК 


PRK 

1207 


Қазақстанның 

табиғат 


 

 

 

 

Ұлттық тәрбие 

Пререквизиттері:  "Қазақ  (орыс)  тілі",  "Педагогика",  "Педагогика  тарихы", 

"Психология тарихы", "Өмір қауіпсіздігі негіздері", "Жас өспірімдер физиологиясы және 

мектеп  гигиенасы",  "Үздіксіз  білім  беру",  "Қосымша  білім  беру",  "12  жылдық  білім 

берудің  психологиялық-педагогикалық  мәселелері",  "Білім  берудегі  әлеуметтік 

педагогикалық концепция". 

Постреквезиттері: "Зерттеу әдістері", "Саясаттану және әлеуметтану", "Педагогика-3", 

"Психологиялық-педагогикалық  зерттеудің  әдіснамасы  мен  әдістері",  "Экология",  "Жас 

өспірімдер  физиологиясы  және  мектеп  гигиенасы",  "Тұлға  теориясы",  Бала 

психологиясы", "Қарым-қатынас мәдениеті". Курстың  қысқаша  мазмұны:  Ұлттық  тәрбие,  оның  мақсаты,  міндеттері,  күтілетін 

нәтижелер.  Жеке  тұлғаны  тәрбиелеудің  қағидалары.  Оқушылардың  ұлттық  тәрбиесінің 

көрсеткіштері.  Тәрбиеліліктің  деңгейлері.  Ұлттық  тәрбиенің  жүйесі.  Ұлттық  тәрбиенің 

формалары  мен  әдістері.  Жұмысты  жоспарлау:  «Ұрпақтар  байланысы»  бағыты;  «өз 

Отанының  патриоты  және  азаматты  тәрбиелейміз»  бағыты;  «Туған  өлкем»  бағыты, 

тақырыбы,  ауызша  журнал,  акциялар,  пікір-сайыстар;  «Мен  және  отбасы»  бағыты. 

Инновациялық жоспарлау.  

Ұлттық  тәрбие  –  рухани  байлық.    Ұлт   алдындағы   үлкен   парыз.  Өзіңді   танығаның-

бүкіл  ғаламды   танығаның.  Құндылық   ұғымы   және   мен.  Жеке   тұлға   және   қоғам. 

Ізденісті   мұрат   еткен   ұлттық   өркениет.  Дүниетанымдық   көзқарасын  өзгерту.  Қарым-

қатынас  мәдениеті.   Ұлттық   тарихи   шежіре,  салт-дәстүрі.   Көшбасшылық  ақыл-ой 

қабілеті. Күтілетін  нәтижелер:  Жеке  тұлғаны  тәрбиелеудің  қағидалары,  оқушылардың  ұлттық 

тәрбиесінің  көрсеткіштері,  тәрбиеліліктің  деңгейлері,  ұлттық  тәрбиенің  жүйесін  іске 

асыруды білуі керек. 

     Ұлттық  тәрбиеге  қатысты  негізгі  ұғымдарды  және  оның  мәндік  сипаттамасын,  өзін 

Қазақстан Республикасының азаматы және патриоты екендігін; ұлтаралық келісімнің және 

жастар ортасындағы қазіргі мәселелердің мәнін меңгеруі керек. 

 

Ұлттық тағылым 

Пререквизиттері: "Саясаттану және әлеуметтану", "Тұлға теориясы", "Қарым-қатынас 

мәдениеті".  Постреквизиттері: "Педагогика", "Педагогика тарихы", "Психология тарихы". 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Ұлттық  тәрбие  –  рухани  байлық.    Ұлт   алдындағы  

үлкен  парыз. Өзіңді  танығаның-бүкіл ғаламды  танығаның. Құндылық  ұғымы  және  мен. 

Жеке   тұлға   және   қоғам.  Ізденісті   мұрат   еткен   ұлттық   өркениет.  Дүниетанымдық  

көзқарасын  өзгерту.  Қарым-қатынас  мәдениеті.   Ұлттық   тарихи   шежіре,  салт-дәстүрі. 

 Көшбасшылық ақыл-ой қабілеті. С.Ж.Пірәлиев «Жаһандану үдерісіндегі жастарға ұлттық 

ресурстары және 

табиғатты тиімді 

пайдалану 

 

 

  

БП 


ТК 

FGK 


1208 

Қазақстанның 

физикалық 

географиясы 

 

  

 

БП ТК 

LV 


1208 

Ландшафтану  

 

 

  

 

БП ТК 

GEK 


1208 

Қазақстан 

экожүйесі 

географиясы  

 


тәрбие берудің рөлі», Ә.С.Бейсенова «Дәстүр мен ұрпақ тәрбиесі – ұлттық идеологияның 

негізі»,  М.А.Нуриев  «Ұлттық  тәрбиенің  этика-эстетикалық  негізі»,  Р.К.Төлеубекова, 

Г.К.Шолпанқұлова  «Қазіргі  қоғамда  жастар  арасында  салауатты  өмір  салтын 

қалыптастыру»,  Б.Сманов  «Ұлттық  тәрбие  және  дін»,  Л.К.Керімов  «Қазіргі  ұлттық 

тәрбиенің  ұстанар  бағдары»,  С.Қирабаев  «Ұлттық  тәрбие  және  қазақ  әдебеті», 

Ә.Табылдиев  «Ұлттық  әдеп – тәрбие негізі», Ө.Айтбайұлы  «Ана тілі  – ұлттық тәрбиенің 

алтын  діңгегі»,  С.Ғаббасов  «Халқыңның  қадыр-қасиетін  ұқ!»,  Қ.Жарықбаев  «Ұлттық 

тәрбиені өрістеткіміз келсе қазақы қасиетімізді қастерлейік», Қ.Бөлеев «Ұлттық тәрбие  – 

елімізде  дағдарысты  болдырмаудың,  дағдарыстан  шығудың  және  дамудың  кепілі», 

А.Құсайынов  «Білім  берудегі  «Жапониялық  керемет»  және  Қазақстандағы  орта  білім 

жағдайы»,  Ж.Молдабеков  «Қазақтану  ілімінің  ұлттық  тәрбиеге  әсері»,  Қ.Ж.Аганина 

«Ұлттық  құндылықтар  негізінде  бәсекеге  қаблетті  тұлға  тәрбиелеу»,  Ж.А.Сейсенбаева 

«Ұлттық тәрбиені оқытудың бүгінгі күндегі маңызы» 

Күтілетін нәтижелер: Ұлт  алдындағы  үлкен  парызды ұғыну, өзіңді  танығаның-бүкіл 

ғаламды   танығаның  екендігін  түсінуді,  құндылық   және   мен  ұғымын  қалыптастыруды, 

сөйлеу барысында жағдайды басқара алуды, дәлелдей алуды білуі керек. 

    Ұлттық  өнер  түрлі  салада  яғни  бұл  сауда  қатынасы,  өндіріс  немесе  ғылыми  іс-әрекет 

болмасын  өзін  барлық  қатынастарда  көрсететінін,

  ұлттық  тағылым  шеберлігінің  негізін 

баяндайтын оқу пәні және ол ділмарлық жайында қалыптасқан тарихи ғылым екендігін 

меңгеруі 

керек.

 

 Қазақ салттары мен дәстүрлері  

Пререквизиттері: "Саясаттану және әлеуметтану", "Тұлға теориясы", "Қарым-қатынас 

мәдениеті".  Постреквизиттері: "Педагогика", "Педагогика тарихы", "Психология тарихы". 

Курстың  қысқаша  мазмұны: 

Қ

азақ  халқының  ұлттық  тәрбиесінің  теориясы  мен практикасы. Ғасырлар  қойнауынан ұрпақтан  ұрпаққа жалғасып келе жатқан салт-дәстүр, 

әдет-ғұрыптардың  түрлері.  Соңғы  уақыттарды  орындалмай  кеткен  әдет-ғұрып,  салт-

дәстүрлерді  жаңғырта  отырып,  жастарға  бағыт-бағдар  беру.  Салт-дәстүрдің 

ұйымдастырылу  жолдары  мен  орындалу  тәртібі:

 

–  оқу-әдістемелік  құралы.  Кітапта шілдехана,  қырқынан  шығару,  бесік  той,  тұсау  кесу,  сүндет  той,  тілашар,  үйлену 

тойларының  қазіргі  заманға  сай  ұйымдастырылу  жолдары  мен  орындалу  ережелерінің 

баршаға ортақ нұсқасы орындалады.  

Күтілетін  нәтижелер:  Ұлттық  салт-дәстүрлерімізді,  әдет-ғұрыптарымызды,  ұлттық 

нақыштарымызды  құрметтей  білетін,  оны  дарыта  білетін,  жас  ұрпақты  ұлттық  тұрғыда 

тәрбиелей білетін тұлғаны қалыптастырды,  салт-дәстүрдің ұйымдастырылу жолдары мен 

орындалу тәртібімен танысуды, ұлттық салт-дәстүрлерді қастерлеуді білуі керек.  

Ұлттық салт-дәстүрлерімізді кәсіби педагогикалық жағдайда өзін-өзі тануы және өзін-өзі 

дамытуы модулін, ұлттық көзқарастағы болашақ мамандарды даярлауды меңгеруі керек.  

Қазақстанның биоресурстары 

Пререквизиттері: "Экология", "Өсімдіктер жүйесі", "Геоботаника".  

Постреквизиттері:  "Биогеография",  "Флоралық  аудандастыру",  "Өсімдіктер  дүниесі", 

"Фауналық аудандастыру", "Жануарлар дүниесі".  Курстың  қысқаша  мазмұны:  Курс  барысында  экожүйенің  негізгі  компоненттерін 

қарастырады. 

Биологиялық 

алуантүрлілікті 

сақтау 

мәселелері. Биологиялық 

алуантүрлілікті  сақтауды  зерттеу  барысында  мониторингті  зерттеулерді  жүргізу 

принциптері.  Нақты  фитоценоздарды  тиімді  пайдалану.  Шөлденуге  қарсы  күрес  жүргізу 

бағдарламалары.  ҚР  биологиялық  алуантүрлілікті  сақтау  заңдылықтарының  негізі. 

Қазақстанның өсімдік жамылғысын тиімді пайдалану. Сирек және жойылып бара жатқан 

түрлерді  қорғау.  Қазақстанның  өсімдік  ресурстары  және  оны  қорғау,  Қазақстанның жануарлар  әлемі  және  оны  қорғау.  Микроорганизмдер  экологиясы  және  оны  қазіргі 

биотехнологияның бағыттарын дамытудағы ролі. Күтілетін 

нәтижелер: 

Қазақстанның 

өсімдік 

және 


жануарлар 

түрлерін, 

биоресурстардың  экологиялық  жағдайына  баға  бере  алуды,  биоалуантүрлілікті  сақтау 

заңына сәйкес өсімдіктер мен жануарларды қорғау және оларды іске асыруды білуі керек;  

Қазақстанның  биоресурстарына  биологиялық-экологиялық  тұрғыдан  баға  беруді, 

Қазақстанның биологиялық ресурстық картасын жасай білуді меңгеру керек.  

Қазақстан Республикасының өсімдік ресурстары 

Пререквизиттері: "Экология", "Өсімдіктер жүйесі", "Геоботаника".  

Постреквизиттері: Биогеография", "Флоралық аудандастыру", "Өсімдіктер дүниесі".   

Курстың  қысқаша  мазмұны.  Өсімдіктерді  зерттеу;  есепке  алу;  ағаштар  мен 

бұталардың  тұқымынан  және  көшеттерден  орман  өсіру,  орманды  жаңартып  отыру; 

орманды  күту;  сүрек  дайындау,  оны  кесіп,  реттеу;  питомниктерде  көшет  өсіру; 

суландыру; орманды өрттен, зиянкестер мен түрлі аурулардан қорғау; саңырауқұлақ, ағаш 

шырынын жинау; ағашқа және орман өнімдеріне деген халық шаруашылығына қажеттерін 

қанағаттандыру мақсатында орманды пайдалану ісін реттеу шаралары, Қазақстанда өсетін 

дәрілік  өсімдіктердің  экологиясы,  мәдени  өсімдіктерді  өсіру  және  экологиясы, 

Өсімдіктердің  әртүрлі  экологиялық  топтарының  тіршілік  ортасының  табиғи 

факторларының  белгілі  бір  кешендеріне:  шөлейт-тілік,  тұздылық,  биік  таулы,  шөлділік 

және  басқа  мекен  ету  жағдайларына  қарай  бейімделушілік  процесінің  заңдылықтарын 

анықтау;  биогеоценоздардың  негізгі  компоненттерінің,  әсіресе  эдификаторлы  түрлердің 

құрылымдық сипаттамаларын құру. Күтілетін  нәтижелер:  Қазақстанда  өсетін  өсімдік  түрлерін,  атауларын,  халық 

шаруашылығында  маңызы  бар  өсімдіктер,  оларды  қорғау  және  көбейту  шараларын, 

өсімдіктердің тіршілік формаларын, жүйелілігін, жіктемесін білуі керек 

Өсімдіктер  ареалдарын  картаға  түсіруді,  олардың  таралу  ареалдарының  шекараларын 

ажыратуды,  дәрілік  және  кәсіптік  маңызы  бар  өсімдіктерге  талдау  жасауды  меңгеруі 

керек 

 

Қазақстан Республикасының жануарлар әлемі Пререквизиттері: "Экология", "Өсімдіктер жүйесі", "Геоботаника".  

Постреквизиттері: Биогеография", "Флоралық аудандастыру", "Өсімдіктер дүниесі".   

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Жануарлар  –  тірі  организмдер  дүниесіндегі  негізгі  екі 

топтың  бірі  (екіншісі  –  өсімдіктер).  Дайын  органикалық  қосылыстармен  қоректенетін 

гетеротрофты  организмдер.  Жануарлардың    құрылысына  қарай  бөлінуі.  Бір  клеткалы 

организмдер және көп клеткалылар.  

Жер  бетінде  жануарлар  прокариоттар  (ядросыз  организмдер),  балдырлар, 

саңырауқұлақтардан  кейін  пайда  болған.  Палеонтологиялық  зерттеулер.  Жануарлардың 

дауысы.  Жануарлардың  жүзуі.  Жануарлардың  қорғаныш  бейімділігі.  Жануарлардың 

қыстап  шығуы.  Жануарлардың  ұшуы.  Жануарлардың  қоныс  аударуы.  Жануарлардың 

ұйқысы.  Жануарлар  анатомиясы.  Жануарлар  биохимиясы.  Жануарлар  гистологиясы. 

Жануарлар  эмбриологиясы.  Жануарлар  генетикасы.  Жануарлар  морфологиясы. 

Жануарларды 

сұрыптау. 

Жануарлар 

физиологиясы. 

Жануарлар 

экологиясы. 

Жануарлардың көне атаулары.  

Күтілетін  нәтижелер:  Қазақстанда  кездесетін  жануарлар  түрлерін,  атауларын,  халық 

шаруашылығында  маңызы  бар  жануарлар,  оларды  қорғау  және  көбейту  шараларын, 

жануарлардың тіршілік формаларын, жүйелілігін, жіктемесін білуі керек 

Жануарлар  ареалдарын  картографиялауды,  олардың  таралу  ареалдарының  шекараларын 

ажыратуды, шаруашылықта маңызы бар жануарлар, оларды  қорғау  шараларын  меңгеруі 

керек. 

 


Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы  

Пререквизиттері:  "Өндірістің  техникалық,  экономикалық  негіздері",  "Табиғатты 

пайдаланудың экономикасы". Постреквезиттері:  "Дүние  жүзінің  экономикалық  және  әлеуметтік  географиясы", 

"Қазіргі дүние географиясы". Курстың  қысқаша  мазмұны:  Пәннің  мақсаты  мен  міндеттері,  оның  республика 

шаруашылығындағы 

практикалық 

міндеттерін 

шешудегі 

рөлі; 


Қазақстанның 

экономикалық – географиялық сипаттамасы. Қазақстанның табиғат жағдайы мен табиғат 

ресурстары.  Халқы  және  халықтың  әлеуметтік  жағдайы.  Қазақстан  шаруашылығына 

жалпы  сипаттама.  Отын  –  энергетикалық  кешені.  Металлургия  кешені.  Агроөндірістік 

кешен.  Қазақстанның  ауыл  шаруашылығы  және  өсімдік  шаруашылығы.  Ауыл 

шаруашылығы  шикізаттарын  қайта  өңдеу  салалары.  Қазақстанның  экономикалық 

аудандары.  Қазіргі  дүниедегі  Қазақстан.  Қазақстан  Республикасының  дүниежүзілік 

қауымдастық  елдері  арасындағы    орны  мен  рөлі.  Табиғи-ресурстық  потенциал  және 

аумақтық-әкімшілік  бөлініс.  Халқы  мен  ұлттық  құрамы.  Қазақстан  тұрғындарының  тілі 

мен  ұлттарының  теңдігі  жөніндегі  Қазақстан  Республикасының  Конституциясы; 

шаруашылық  кешен  құрылымы  (жылу-энергетикалық,  металлургиялық,  машина  жасау, 

химиялық,  құрылыстық,  агроөнеркәсіптік,  транспорттық  және  т.б.).  Табиғат  және 

қоғамның өзара әсері. 

Күтілетін нәтижелер:  Қазақстанның экономикалық – географиялық жағдайын,  халқы 

және  халықтың  әлеуметтік  жағдайын  жақсарту  жолдарын,  табиғат  ресурстарының 

шаруашылықтағы маңызын білуі керек.  

Шаруашылық салаларының орналасуына әсер ететін табиғи-экономикалық факторларды, 

шаруашылық  салаларының  шикізат  көзі,  тұтыну  аудандарында  орналасу  ерекшеліктерін 

меңгеруі керек.  

 

Қазақстан территориясын экономикалық аудандастыру 

Пререквизиттері:  "Өндірістің  техникалық,  экономикалық  негіздері",  "Табиғатты 

пайдаланудың экономикасы". Постреквезиттері:  "Дүние  жүзінің  экономикалық  және  әлеуметтік  географиясы", 

"Қазіргі дүние географиясы". Курстың  қысқаша  мазмұны:  Пәннің  мақсаты  мен  міндеттері,  зерттеу  әдістері. 

Экономикалық  және  әлеуметтік  география  жайында,  оның  физикалық  география  және 

басқа  да  географиялық  ғылымдармен,  оның  ғылыми  әдісі  және  оның  негізгі  даму 

кезеңдері туралы ұғым беру, елдердің және аудандардың өзіндік ерекшелігін көрсету, жер 

шаруашылығы  жекеленген  елдер  мен  аймақтардың  шаруашылығындағы  кеңістік 

ерекшеліктерді  айыру.  Қазақстан  территориясын  экономикалық  аудандастыру 

принциптері мен қағидалары.  

Батыс  Қазақстан  экономикалық  ауданы,  өнеркәсібі  мен  ауал  шаруашылығының  даму 

бағыттары.  

Солтүстік  Қазақстан  экономикалық  ауданы,  өнеркәсібі  мен  ауыл  шаруашылығының 

даму бағыттары.  

Шығыс Қазақстан экономикалық ауданы, өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығының даму 

бағыттары.  

Орталық    Қазақстан  экономикалық  ауданы,  өнеркәсібі  мен  ауыл  шаруашылығының 

даму бағыттары.  

Оңтүстік    Қазақстан  экономикалық  ауданы,  өнеркәсібі  мен  ауыл  шаруашылығының 

даму бағыттары.  

Күтілетін  нәтижелер:  Қазақстанның  түрлі  экономикалық  –  географиялық 

аудандарының  жағдайын,  әр  ауданның  өзіндік  экономикалық  ерекшеліктерін  бағалай 

алуды білуі керек 


Жер ресурстары, климат, гидросфера, құрлықтағы тіршілік дүниесі сияқты географиялық 

маңызды  шикізаттардың  өндірісті  өркендетудегі  алатын  ерекше  рөлін  экономикалық-

географиялық тұрғысынан бағалауды меңгеруі керек. 

 

Қазақстанның табиғат ресурстары және табиғатты тиімді пайдалану  

Пререквизиттері: "Жалпы жертану", "Геология геоморфология негіздерімен".  

Постреквизиттері:  "Ғаламдық  экология",  "Дүниежүзінің  экономикалық  және 

әлеуметтік географиясы". Курстың  қысқаша  мазмұны:  Пәннің  мақсаты  мен  міндеттері.  Табиғат  ресурстарын 

пайдалану бағыттары мен түрлері. Табиғат пайдаланудың алғышарттары. Табиғат ресурс-

тары  және  оларды  тиімді  пайдалану  негізі.  Су  ресурстарын  пайдалану  және  қорғау. 

Топырақ  жамылғысы  және  оны  қорғау.  Жерді  және  жер  қойнауын  қорғау.    Атмосфера 

ауасын  қорғау  шаралары.  Қазақстанның  орман  қорлары  және  оны  қорғау  шаралары. 

Пайдалы  қазбалардың  жекелеген  түрлеріне  (жер,  орман,  су,  минералдық  т.б.) 

экономикалық-географиялық 

баға 


беру; 

оларды 


пайдаланудың 

экономикалық 

пәрменділігін  анықтау,  нарық  жағдайында  табиғи  ресурстық  төлемнің  экономикалық 

проблемаларын зерттеп білу. Жаңа қалдықсыз технология көмегімен табиғи  ресурстарды  

ұтымды  пайдалану. Табиғи ресурстарды  топтастыру және  олардың географиясы.  

Күтілетін  нәтижелер:  Қазақстанның  табиғат  ресурстарын  және  оларды  тиімді 

пайдаланудың  жолдарын  қарастыруды,  табиғат  ресурстарының  экологиялық  – 

экономикалық мәселелерін жетік білуі керек. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және 

қоршаған  ортаны  қорғаудың  ғылыми  негіздерін,  ҚР  негізгі  табиғат  ресурстарын 

пайдаланудың  әлеуметтік-экономикалық  тиімділігін,  табиғат  ресурстарын  бағалау 

әдістерін меңгеруі керек.  

 

Қазақстанның физикалық географиясы 

Пререквизиттері:  "Жалпы  жертану",  "Геология  геоморфология  негіздерімен", 

"Картография". Постреквизиттері:  "ТМД-ның  физикалық  географиясы",  "Ғаламдық  экология", 

"Дүние-жүзінің  экономикалық  және  әлеуметтік  географиясы",  "Материктер  мен 

мұхиттардың физикалық географиясы". 

Курстың  қысқаша  мазмұны.  Пәннің  мақсаты  мен  міндеттері,  зерттеу  әдістері. 

Студенттерді  Қазақстанның  табиғат  жағдайымен  таныстыру.  Табиғат  жағдайының 

ерекшелегімен  танысып,табиғат  құбылыстарының  шығу  тегін  анықтау  және  студентерде 

туған жері туралы толыққанды физгеографиялық ұғымды қалыптастыру. 

Біздің  республикамыздың  табиғат  кешендерінің  таралу  заңдылықтарын    зерттейтін 

негізгі  пәндердің  бірі  болып  табылады.  Қазіргі  кездегі  физикалық-географиялық 

жағдайларды  зерттеу  қолданбалы  зерттеулердің  басты  алғышарттары.  Жекеленген 

аймақтардың 

физикалық-географиялық 

ерекшеліктерін 

оқып 

үйрену, 


табиғат 

кешендерінің  бір-бірімен  қарым-қатынасы,  табиғат  кешендеріндегі  құбылыстар  мен 

процестерді,  сонымен  қатар  Қазақстан  аумағының  ландшафт  бірліктерінің  күрделі 

құрылымдарын  зерттеу.  Қазақстан  аумағын  физикалық  –  географиялық  аудандастыру. 

Табиғатты қорғау және табиғат қорларын тиімді пайдалану. Табиғи қорлар және өндіріс. 

Қазақстанның  экологиялық  проблемалары.  Табиғаттың  өзгеруіне  болжам  жасаудың 

маңызы. Табиғатты пайдалану және қорғау. 

Күтілетін  нәтижелер:  Қазақстанның  географиялық  орнының  ерекшелігі  және  оның 

дүниежүзілік картадағы алатын орны, жер көлемі , шекарасын, тектоникалық-геологиялық 

құрылымын, рельефін, ішкі суларын, биоресурстарының түрлілігін білуі керек.  

Табиғат  жағдайының  ерекшелігін,  табиғат  құбылыстарының  болу  себептерін  және  туған 

жерінің толыққанды физгеографиялық  жағдайын меңгеруі керек.    1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал