Газет 1943 жылдың шілдесінен шығады №37 (5624) 20 қыркүйек 2014 жыл міндет, абырой, ерлік!жүктеу 361.9 Kb.
Pdf просмотр
бет3/3
Дата07.05.2017
өлшемі361.9 Kb.
1   2   3

Прапорщик Р.АХМЕТОВА, 

фото сержанта А.САБИЕВА,“ОС-ЧР“.

ЧАСОВОЙ

 

ЧАСОВОЙ

 

Родины


Родины

Родины


№ 37 “ОС-ЧР” 20 сентября 2014 года

7

КЕШЕНДІ  ЖАТТЫҒУӨткен аптаның жұма күні ҰҚК 

Шекара қызметі Боралдай әуе 

базасының полковник Мұрат 

Каушенов басқарған тікұшақ 

экипаждары ҚР Қорғаныс 

министрлігінің «Қазақстан» әскери 

полигонында ұшу-тактикалық 

дайындықтарын паш етті. Жылдық 

жоспарға сәйкес, әуе базасының 

үш тікұшағы әуе зеңбіректері мен 

пулеметтерден нысана көздеуді 

жоғары шеберлікпен орындады.

Әскери бөлім командирінің ұшуға 

дайын дық жөніндегі орынбасары пол-

ковник М.Каушенов жиын басталар ал

-

дында бізге берген сұхбатында:- Бұл оқу-жаттығуда «Шекара қанаты» 

ата  нып  кеткен  тікұшақтардың  ұшқышта ры 

мен штурмандары, инженерлер өздерінің 

машықтану деңгейі мен шеберлігін, Мем-

лекеттік шекара шебінде жедел іс-қи мыл 

жасауға қабілеттілігін көрсетеді, - деді. 

Боралдай әуе базасының ұшу алаңын да 

тікұшақтарға қару-жарақтар ілінді. Пол-

ковник М.Каушенов тікұшақ экипажда-

рын бір жерге жинап, алдағы жиынды 

пысықтап алды.

«ҚАЗАҚСТАНҒА» ҚАДАМ 

АТТАМАС БҰРЫН... 

... ҰҚК Шекара қызметінің Боралдай 

әуе базасында инеліктердің қанатынан 

ау майтын тікұшақтардың ел шебіндегі 

қызметіне көз жіберелік.  

Тікұшақтар Мемлекеттік шекараның 

бойымен ұшып, әуеден бақылау жасайды. 

Жедел-тактикалық және тактикалық әуе 

десантын түсіру, ұрыс барысында әскер-

лердің әрекеттерін және маневрлерін 

қам тамасыз ету, жүк тасымалдауда 

тік ұшақ тың  атқаратын  қызметі  ұшан-

теңіз. Әуе техникасы жолдары жоқ биік 

таулар, шатқал дар секілді  Мемлекеттік 

шекараның жетуі қиын жерлеріне 

шолу жасайды, алыс заставалардағы 

шекарашыларды ау ыс тырады,  азық-

түлік, барлық қажетті заттарды жет кізеді. 

Тікұшақтың шекарадағы санитар лық 

қызметі де өте маңызды, алыс зас та-

валардағы шекарашы жауынгерлер 

ауырып қалған жағдайда тікұшақтармен 

бірден ауруханаға жеткізіледі. 

ШЕБЕРЛІКТІ ШЫҢДАУ

Қорғаныс министрлігіне тиесілі «Қаза-

қс тан» полигонына  айналдырған жарты 

сағаттың ішінде жетіп бардық. Бізді Шекара  қанаттарын

ың 

Шекара  қанаттарының 

шеберлігі

шеберлігі 

сай ын даланың төсіне түсіріп, қанатын 

қайтадан қомдай жөнелген тікұшақтардың 

аспан төріндегі өнерін тамашалау үшін 

полигонның бақылау пунктіне беттедік. 

Шіркін, дала жусанының иісі неткен 

керемет десеңізші! Тыныштықтың құша-

ғын да бал бырап жатқан аумақтың санау лы 

ми нут тардан    соң  тарсыл-гүрсілге  толып 

шыға келетініне тіпті сенгің келмейді...   

«Қазақстан» полигонында тікұшақтан 

жердегі нысананы дәл көздеп ату бойын-

ша оқу-жаттығу жиыны басталды. Үш 

тік ұшақтың экипаждары жаттығуға зеңбі-

ректерін, басқарылмайтын ракеталарды 

жә не П-50 авиациялық  жаттығу бом-

баларын қолданды. 

Полигонда дайындықтарын тағы бір 

рет пысықтап алған соң полковник М.Кау-

шенов кешенді жаттығуды бастауға рұх-

сат берісімен   тікұшақтардың вин теріне 

жан бітті. Сол-ақ екен, жердің бетін қалың 

шаң жауып, айнала кәдімгі боранға ай-

налды.  


Ұшқыштар жерде қарайып көрінген 

нысанаға ракета жіберуді, шартты жау ға 

бомба тастауды, тікұшаққа орна тылған 

қарулардан нысанаға дәл тигізуді өте 

дәл дікпен жүзеге асырды. Жаттығуға қа-

тысып жатқан экипаждардың іс-қимы лын 

тікұшақтың бірінен бақылаған жат тығу 

жетекшісі ұшқыштардың шебер лігіне 

жоғары баға берді. 

Полигондағы «шайқас» екі сағатқа со-

зылды. Тапсырманы мүлтік сіз орын даған 

Т.ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ, «ОС-ЧР».

подполковник Асылан Қай ыр жанов  пен 

капитан Асқар Өтебаевтың  экипаждары 

нағыз шеберліктің үлгі сін көрсетті.  

Боралдай әуе базасының қырандары 

Алматы облысының далалық полигонын-

да кешенді жаттығуды аяқтап, оңтүстік 

астананың Боралдай кентіне ұшып 

кел генде күннің көзі көкжиекке батып, 

ымырт түскен. Сақшысы

Сақшысы


ОТАН

 

ОТАН

 

№ 

№ 3377  “ОС-ЧР”

“ОС-ЧР”  20 қыркүйек 2014 жыл

8

АТАУЛЫ  КҮНАРМАНДАРҒА ЖОЛ БАСТАЙТЫН

Шекара отрядының тәрбие және әлеу-

мет тік-құқықтық  жұмыстары  бөлімі  бас-

тығының орынбасары подполковник Қанат 

Оразалиевтің айтуынша, ұжымның атау лы 

мерекесіне орай ұйымдастырылған мәде-

ни шаралардың тұсауын өскелең ұрпақ-

ты армандарға жол бастайтын «Ашық 

есік күні» кесті. Жұма күні 

өткен мере келік шараға Сыр 

елі астанасының орта бі лім 

шаңырақтарынан 200-ге тарта 

оқушымен бір ге Ауған соғысы 

арда гер лерінің  қоғамдық  меке-

месінің төрағасы Ғ.Қамалов, 

жергілікті   бұ қа ралық ақпарат 

қ ұ р а л   д а р ы   н ы ң   ө к і л д е р і 

қатысты.


Ауған соғысының арда геріне 

әскери өмір етене таныс, орта 

мектепте білім алып жатқан 

жасөс пірім дерді  шекара  отря-

дының  тыныс-тірші лі гі  мен 

Мемлекеттік шека ра бұзушыны 

қолға түсірудің әдіс-тәсі лін 

шебер орындаған десанттық-

шабуыл дау шы  мотоманеврлік 

тобының өнері тәнті етке нін 

айту керек. Сыр елінің қасиетті 

шека расын көзінің қарашығындай күзетіп 

ке ле жатқан шекара сақшыларына қонаққа 

кел ген өскелең ұрпақтың ішінен болашақта 

тама ша шекарашы офицерлердің шықпа-

сына кім кепіл...ТЕҢБІЛ ДОП: ЕСЕП 6-3...

Келесі кезек теңбіл допқа берілді. Қала-

дағы «Динамо» спорт кешенінде өткен 

ша ғын футбол жарысы екі күнге созылды. 

Шека рашылардың төл мерекесіне бағыш-

тал ған шаршы алаңдағы теңбіл доптың 

сайы сын да  күш-құрылымдарының 

ал ты командасы бақ сынасты.  Обалы 

не шік, «Жеңіс біздікі», -деп жалауларын 

желбіретіп келген командалар шека рашы-

лармен теңесе алмады. Шаршы алаң дағы 

есеп 6-3. Шекара отрядының бәйге ге тіккен  

кубогы мен бағалы сыйлығы – теле дидар 

шекарашылар командасының қанжыға-

сында кетті. Қалған екі орын – қалалық 

іш кі істер департаменті мен 5547 әскери 

бөлі міне  тиді.

ШЕКАРАШЫЛАРҒА ҚҰРМЕТ 

КӨРСЕТІЛДІ

14 қыркүйек күні Қазалы ауданының 

әкімі Бақыт Жақанов алдымен Өзбекстан 

Рес публикасымен  шекаралас  жатқан 

Жан қожа батыр бабамыздың кесенесіне 

арнайы барып, тағзым еткен соң бағытты 

АППА

 К ННІ  


АППА

 К ННІ  


АПТАП ШӨЛІНДЕ – 15 ЖЫЛ

АПТАП ШӨЛІНДЕ – 15 ЖЫЛ

«Қызылқұм», «Кәрі бай бұлақ» шекара 

заставаларына қарай бұр ды.

Аудан әкімі Б.Жақанов қабырғасы 

Қызылорда шекара отрядымен қатар қалан-

ған «Қызылқұм» шекара заставасының же ке 

құрамын  мерекесімен құттықтап, тыныш-

тығымыз ды кірпік қақпай күзетіп тұрған адал 

қыз меттері үшін алғысын білдірді. Шекара 

шебін дегі үздік қызметтері үшін «Қызылқұм» 

шекара заставасының қатардағы жауынгерлері 

Ж а н а р б е к   Б а у ы р ж а н о в ,   Б а у ы р ж а н 

Ыдырысовтар аудан әкімінің алғыс хатымен 

ма рапат талды. Шекарашыларға қажетті бағалы 

сый лықтар табысталып, естелік суретке түсті.«БАТАМЕНЕН ЕЛ КӨГЕРЕР»...

15 қыркүйекте Ұлы Отан соғысының ардагері 

шека рашы Қалиев Кеңесбай ата 94 жасқа тол-

ды. Азаматтық борышын шекарада өтеп жүрген 

жерінен тура Ұлы Отан соғысына аттанған 

Кеңесбай абыз 1999 жылы шекарашыларды 

құшақ жая қарсы алып, бата берді. Қазақ атам 

«Батаменен ер көгерер» деген. Шекарашы 

атаның ақ батасын алып, шекараны күзетуге 

кіріс кен  қызылордалық  шекарашылардың 

15 жыл ішіндегі қол жеткізген жетістіктері 

қомақты. 

Қартын сыйлаған елдің ұрпағымыз. Тоқ сан-

ның төріне шыққан қарт шекарашы Қызылорда 

шекара отрядының 15 жылдық төл мерекесіне 

арнайы шақырылды. Төрден орын алған абызды 

туған күнімен құттықтаған шекара отрядының 

бастығы полковник В.Колпаков шекарашылар 

атынан үлкен кілемді сыйға тартты. Ақсақал 

шека рашылардың өзіне көрсеткен құрметіне 

шексіз алғыс білдірді.  

Т.ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ,

ОС-ЧР».

ҮСТІМІЗДЕГІ ЖЫЛДЫҢ 15 ҚЫРКҮЙЕГІНДЕ «ОҢТҮСТІК» ӨҢІРЛІК 

БАСҚАРМАСЫНА ҚАРАСТЫ ҚЫЗЫЛОРДА ШЕКАРА ОТРЯДЫНЫҢ 

ҚАБЫРҒАСЫ ҚАЛАНЫП, ШЕКАРАНЫ КҮЗЕТУГЕ КІРІСКЕНІНЕ 

АРТЫҚ-КЕМІ ЖОҚ 15 ЖЫЛ ТОЛДЫ. ШЕКАРА  САҚШЫЛАРЫ ӘСКЕРИ 

БӨЛІМНІҢ ТӨЛ МЕРЕКЕСІН СЫР ЕЛІНІҢ ХАЛҚЫМЕН БІРГЕ КЕҢ 

АТАП ӨТТІ. 

Арда туған асылдарымыздың бірі 

Сә би ра  Май қанова  атындағы  мәдениет 

сарайында думандатып 

басталған салтанатты 

жиын ды  Қызылорда 

шека ра  отрядының  «Сыр 

сұңқарлары» ансам блі нің 

мерекелік тама ша кон церті 

аяқтады.  Шека ра шы -

лардың атаулы мере кесіне 

Қызылорда облысы 

әкімінің орын басары Руслан 

Ормағам бетов  бастаған 

қонақ тар  қатысып,  Сыр 

сақшыларының қуаны шы-

мен бөлісті. 


Родины

Родины


ЧАСОВОЙ

 

ЧАСОВОЙ

 

№ 37 “ОС-ЧР” 20 сентября 2014 года

9

ЮБИЛЕЙ


Прапорщик  Р.АХМЕТОВА, 

фото сержанта А.САБИЕВА, 

«ОС-ЧР».

 Торжественные мероприятия, посвя щен-

ные пятнадцатилетию со дня образования 

вой с ковой части 2020, состоялись 15 сентя-

бря т.г.

За 15 лет окрепло  и возмужало в строю  

немало молодых солдат, появились новые 

пог ра ничные заставы, каждый пограничник 

внес свой  пусть, небольшой, вклад в исто-

рию становления сарыагашского погра нич-

но го  отряда. 

В преддверии торжества  отряда коман-

дова нием  части, отделом ВСПР   под руко-

водст вом  подполковника  Р.Шалаханова 

был разработан и проведен целый комплекс 

меро приятий: День открытых дверей, 

смотр-кон курс  между  пограничными 

заставами, которые внес ли свою лепту в 

празднование отряда. 

На юбилей отряда  в качестве гостей при-

были  представители регионального управ-

ления «Оңтүстік», стоявший у истоков 

станов ления отряда, первый командир час-

ти полковник запаса А. Брекешев, предс-

тави тели местных органов управления и 

СМИ Сарыагашского района.

Торжество началось с церемонии воз-

ложе ния венков  у памятника погибшего 

ТВОРЦЫ ИСТОРИИ ЧАСТИ

ТВОРЦЫ ИСТОРИИ ЧАСТИГосударство начинается с границы. Она не просто рисует его 

территориальный абрис, но и служат своеобразной «кожей», по 

«температуре» которой обычно судят о внутриполитической обстановке 

в стране. Еще не так давно, многие люди постсоветского пространства и  

не представляли, как возможно, что вчерашние соседи, жившие на одной 

улицы, уже принадлежат другому государству. Определить и установить 

рубежи страны, разъяснять людям, что государственная граница 

неприкосновенна, словом, охранять границу, там, где ее не было – вот 

неполный перечень задач, с которыми столкнулись пограничники на южном 

рубеже нашей страны. 

рядо вого Е. Ниязова.  С утра личный состав 

части, родители рядового Е.Ниязова, 

предс  тавители  местных  органов  власти 

прибы ли к памятнику молодого бойца. 

Открыл ми тинг командир войсковой час ти 

2020 подполковник А.Жумашов, кото рый 

отметил, что подвиг рядового Е.Ниязова 

всегда в памяти пограничников и  погра нич -

ные наряды ежедневно, выходя на служ бу, 

подходят к памятнику и, отдав дань памя  ти 

минутой молчания, продолжают нес  ти 

службу. После возложения венков, на ми-

тин ге выступили аким г. Сарыагаш, предс-

тави тель совета ветеранов г. Сарыагаш, 

отец рядового Е.Ниязова. Завершил митинг 

троек  ратный  залп.

Затем в клубе части состоялось торжест-

вен ное открытие музея части.  Открытый 

музей части еще собирает экспонаты, но 

начало уже положено. Военные му зеи 

– бес цен ное достояние истории на шей   

страны, хра нители  памятников матер-

иальной и духов ной культуры, поэ  тому 

начинание под руко водством началь-

ника отдела ВСПР  РУ «Оңтүстік» пол-

ков ником А. Тулегеновым,  началь ника 

ОВСПР  войсковой части под пол ковника 

Р.Шалаханова очень важно и акт уально. 

 Следующее мероприятие в этот знамена-

тель  ный для части день – торжественный 

ми тинг на плацу части.  Открывший 

тор  жественный  митинг  командир  части 

под  полковник А.Жумашов, в своей ре-

чи под черкнул  о значимости  несения 

погра нич  ной  службы  личным  составом 

части, выс ка зал  искреннюю  благодарность 

мест ным жителям за вклад в общее дело 

охраны госу  дарственной  границы.

 По сложившейся доброй традиции 

прош  ло  награждение  военнослужащих 

час ти,  добившихся  высоких  показателей 

в  пов сед  невной  деятельности.  Среди  них 

бы ли офицеры, сержанты, служащие и рядо-

вые срочной службы. Рядовой  Рамазан 

Мамазов, отслуживший лишь пять месяцев, 

полу чил в этот день ценный подарок – часы 

от командира части. Позже в беседе молодой 

боец, сказал, что несмотря на сложности 

воен  ной службы, которые были поначалу 

на учебном центре,  он сейчас уверенно 

стоит на рубежах нашей Родины и гордится  

служ  бой  на  пограничной  заставе.

В праздничные дни поздравляли не только 

дейст вующих пограничников. Не меньше 

теплых слов звучало и в адрес ветеранов. 

Речь первого командира части полковника 

запаса А.Брекешева была наполнена 

гордостью за отряд.  «Пятнадцать лет 

назад мы выставили первый пограничный 

наряд  от сарыагашского  пограничного 

отряда, многие люди  тогда не понимали, 

что означает государственная гра ница, 

переходили ее по своему жела нию, как  и 

когда им было угодно. На сегодняшний 

день на вверенном для охра ны участке 

государственной границы пос трое ны 

оградительные сооружения, сис те мы,  

новые пограничные заставы, но главное, 

люди осознали значимость и необ  хо -

димость Пограничной службы КНБ РК», 

- сказал  полковник запаса А.Бре ке шев. 

Также он отметил, что за годы  суверен-

ного Казахстана, ни одно ведомство, 

кроме Пограничной службы КНБ РК, не 

уве личило настолько фронт работ, ведь с 

тех пор  протяженность государственной 

гра ницы  нашей страны увеличилась  

приблизительно в семь раз. За сухими 

цифра ми – бессонные ночи, тревожные 

буд ни и боевые столкновения, но главная 

задача по неприкосновенности рубежей 

на шей страны   выполнена, и  пограничники 

продол жают свою службу.  Полковник  

запа са А. Брекешев поблагодарил всех, кто 

сто ял у истоков зарождения отряда, назвал 

по именам тех, кто до сих пор  служит и 

работает в части и пожелал успехов личному 

сос таву и действующему командиру части.

По окончании митинга личный состав 

и приг лашенные гости направились на 

спортивный стадион части. Показательные 

выступления военнослужащих десантно-

штурмовой заставы никого не оставили 

равнодушными. Приемы с оружием, 

задержание нарушителей, прибывших на 

автомашине, слаженные действия ребят 

выз вали неподдельный восторг зрителей. 

Концерт, организованный силами 

воен ного оркестра, военнослужащих и 

женсовета части  стал завершающим этапом 

празд ничных  мероприятий.  Лирические 

пес ни о пограничной службе в исполнении 

воен нослужащих военного оркестра сменя-

лись казахскими народными песнями. Проз-

вуча ли и авторские песни Р.Шукурова, 

посвя щенные погибшим пограничникам в 

Угамс ком ущелье и под Шымкентом. 

На праздничном обеде было высказано 

нема ло благодарственных слов и поже-

ланий. Начальник ОВСПР РУ « Оңтүстік» 

пол ковник А.Тулегенов отметил, что соблю-

дение  боевых традиций важный элемент в 

вос питании молодого пополнения, и то, что 

командование части не забывает об ушед-

ших боевых товарищах, отдавая им дань 

ува жения,  преумножает славные боевые 

тра диции – важный элемент воспитания 

моло дого  пополнения.

Не забыли в тот день и  о ребятишках 

погра ничников, для них была устроена 

празд ничная  дискотека.

На пограничной заставе «Сарыагаш» в 

этот же день был дан поминальный обед  

рядовому Е. Ниязову. Родители Ерлана 

высказали слова благодарности коман дова-

нию части.

Праздничные мероприятия завершены, 

поза ди споры и сомнения, подбор репертуара 

и кон цертных костюмов, вся суета, связанная 

с под готовкой к мероприятию. 

Люди границы продолжают нести свою 

служ бу как и прежде… 

Сегодняшние пограничники сараыгаш-

ского  пограничного отряда  сами создают 

историю части.  Как отметили  ветераны 

в своих выступлениях, при любых 

обстоятельствах  в государстве всегда бу дет 

государственная граница, а значит, всег да 

будут пограничники.  

Часовые границы, часовые земли!

Пусть от бед бережет вас судьба!

И за ратную службу звучат пусть всегда

Благодарности нашей слова!Сақшысы

Сақшысы


ОТАН

 

ОТАН

 

№ 

№ 3377  “ОС-ЧР”

“ОС-ЧР”  20 қыркүйек 2014 жыл

10

АДАМ ЖӘНЕ ЗАҢ

 Главным военным проку ро ром 

Республики Ка зах стан  утвержден 

график приема граждан и предс-

тавителей юридических лиц 

посредством видео кон ференц-

связи в режиме «on-line» руко-

водством Главной воен  ной 

прокуратуры на 2014 год.

 Предварительная запись на 

дан ный прием производятся по 

телефонам: 

8 (7172) 712827, 8 (7172) 

712864 и по электронной почте 

7172827@prokuroro.kz, о чем 

сообщает военная проку ратура 

Алматинского гар ни зона.

Ф.И.О должностного лицанаименование должности

приемные дни

1

Мерзадинов Ергали СерикбаевичГлавный военный прокурор Республики 

Казахстан

первый четверг месяца с 

16.00 часов

2

Игембаев Кусайын АбзалбековичПервый заместитель Главного военного 

прокурора

вторая пятница месяца с 

16.00 часов

3

Касымбаев Бакытберген Иембергенович

Заместитель Главного военного прокурора

т р е т и й   п о н е д е л ь н и к 

месяца с 16.00 часовГрафик

приема граждан и представителей юридических лиц посредством видеоконференцсвязи в режиме «on-line» 

руководством Главной военной прокуратуры

  Местом прведения приема посредством видеоконференцсвязи в режиме  «on-line» определить:

по Главной военной прокуратуре – актовый зал (4 этаж кабинет № 453);

по нижестоящим военным прокуратурам – кабинеты, оснащенные видеконференцсвязью.Военная прокуратура

Алматинского гарнизона.

В первом полугодии 2014 

года в рам ках соблюдения 

Дисциплинарного устава 

ВС РК Управлением 

военной поли ции КНБ РК по 

Алматинскому гарнизону были 

организованы и проведены 

мероприятия по проверке 

деятельности воинских частей 

на пред мет соблюдения 

регламента слу жеб ного 

времени, соблюдения правил 

ношения военной форменной 

одежды и нарушения воинской 

дисциплины. 

За указанный выше период коли-

чество выявленных воен нослужащих 

за нару шение воинской дис циплины, 

а также нару шение регламента 

служебного вре ме ни  соста вило  более 

200 фактов. Из них:

 - правонарушений дисциплинарного 

харак тера: войсковая часть 2021 - 33 

фак та, войсковая часть 2177 - 34 факта, 

войсковая часть 2466 - 22 факта, войс-

ковая часть 2027 - 11фактов, войсковая 

часть 2458 - 2 факта, войсковая часть 

2468 - 1 факт, войсковая часть 2101- 4 

фак та и войсковая часть 2101 «А» 

- 124 факта.

Как показывает анализ выявленных 

нарушений, в основном это следствие 

недос таточной  работы  отдельных 

дол жнос т ных  лиц  подразделений 

ВСПР войсковых частей. Основными 

правонарушениями являются  опозда-

ние на службу, несоблюдение правил 

ношения военной формы одежды, 

отсутствие военных билетов или 

служеб ных  удостоверений,  пронос 

и использование на территории войс-

ко вых  частей  сотовых  (мобильных) 

теле фонов, курение вне отведенных 

для это го специальных мест.

Данная статистика показывает, со 

сторо ны командования частей не в 

пол  ном  объеме  проводится  работа 

с лич ным составом во избежание 

фактов нару шения требований 

Уставов ВС РК.    

По результатам проведенных 

УВП КНБ РК по Алматинскому 

гарнизону рейдо вых мероприятий 

уста новлено, что дисциплина в 

войсках значительно улуч шилась, 

что указывает на необ ходимость и в 

дальнейшем осуществлять подоб ные 

про верки.    

РЕЙД ПО 

ГАРНИЗОНУПодполковник С.МУРАТБЕКОВ, 

УВП КНБ РК по АГ.

«Оңтүстік» өңірлік басқармасының 

2020 әскери бөліміне қарасты «Шым-

кент-авиа» шекаралық бақы лау бө-

лімшесінің бақылаушысы келісім шарт 

қызметінің аға сержанты Ө. қызмет 

бабын асыра пайдаланып, Шым кент-

Үрімші бағытына ұшқалы тұрған 

рейстің жолаушыларына шектен тыс 

«жомарт тық»  танытқан.  Құжаттары 

дұ рыс емес екенін біле тұрып, үш 

қытайлықты ұшаққа еш кедергісіз 

өткізіп жіберген. 

Мына қызықты қараңыз, бейне бір 

2014 жылдың 15 қаңтары – «Атымтай 

жомарттар» күні сияқты...  Дәл сол күні, 

басқа емес тағы да «Шымкент-авиа» 

шекаралық бақылау бөлімшесінің 

бақылаушысы келісімшарт қызметінің 

аға сержанты Д-ның арқасында төрт 

қытайлық азамат сақ-сақ кү ліп, шекара 

асып кете барды... Біз оқи ға ның қалай 

болғанын тәптіштеп ай тып жатудан 

 

«КЕЛІНІМ САҒАН АЙТАМ, 

ҚЫЗЫМ СЕН ТЫҢДА...»

аулақпыз. Анығы, виза-

лары ның  мерзімін  өткізіп 

алғандары үшін Қазақстан 

Республикасының Заңына 

сәйкес жазалануға тиіс жат-

елдіктерге «жұмсақтық» та нытқан қос 

шекарашының ісін қа раған сот әділ 

жазасын берді. 

Құзырлы мекеме қызметкерлерінің 

назарынан тыс қалмаған мына оқиға 

да 2020 әскери бөлімінің «Қапланбек» 

шекаралық бақылау бөлімшесінде 

өрбіген. Бақылаушы келісімшарт 

қыз метінің сержанты І. Қазақстан Рес-

публикасының аумағына кіруге тыйым 

салынған Өзбек елі азаматының жолы-

на кедергі жасаған жоқ...  

«Атың шықпаса, жер өрте» демекші, 

жақында 2019 әскери бөлімінде өрбіген 

мына оқиға да шекарашылардың 

атына кір келтірді. «Қосмаман» шека-

ра заставасы старшинасының шека ра 

Шекара отрядының гарнизонына, заставасына бара 

қалсақ, алдымыздан «Сарбазды  ұрдың – түрмеге  

отырдың» деген ескертуге бергісіз қатал қағида 

алдымыздан ан дағайлап шыға келетін. Бұл – оншақты 

жыл бұрынғы көрініс. Қазір құқық бұзып, «құйрығына 

шала байланған» шекарашылардың басым бөлігін 

шекаралық бақылау бөлімшелерінің әскери қызметшілері 

құрайтыны ащы да болса шындық. 

Т.ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ,«ОС-ЧР».    

аумағының көзден таса жеріне егіл ген 

қара сораға қатысы барлығы анықталды. 

Талай адамның өмірін улап, тағдырына 

балта шапқалы тұрған егістіктің үстінен 

түскен құзырлы мекеме қызметкерлері 

құрықтаған төртеудің үстінен қыл-

мыстық іс қозғалды. 

«Келінім саған айтам, қызым сен тың-

да» дейді. Қызмет ат қару кезінде саналы 

түрде шалыс басқан шекарашылар сот 

алдында да, ар алдында бірдей жауап 

береді. Жасаған қылығы үшін «әттеген-

ай» демейтін адам жоқ... Жан азабы 

дегеніміз осы болар!..

Еліміздің қауіпсіздігін нығайту, 

экономикасын және хал қының 

әлеу меттік жағдайын көтеруге ке-

дергі болатын құбылыстардың бірі 

– сыбайлас жемқорлық. Көптеген 

елдерде сыбайлас жемқорлықты 

жаһанды мәселе ретінде қабылдап, 

оны оң нәтижелі шешу және түп 

тамырымен жою үшін қарқынды 

шаралар қолға алынған.  

ҚР ҰҚК Шекара қызметінің же-

ке құрамы арасында үс тіміздегі 

жылдың бірінші жартыжылдығында 

сыбайлас жемқорлыққа қатысты 

сегіз құқық бұзушылық тіркелді. 

Қазақстан Республикасының Заң талаптарын өрескел бұзған 

әскери қызметшілер жауапқа тартылып, ҰҚК Шекара 

қызметінің қатарынан қуылды.  

Құқық бұзушылыққа қатысты қылмыстардың басым бөлігі 

лауазымды тұлғаларға тиесілі. Бұл көбіне заңсыз көші-қон 

мәселесіне тіреледі. Ел аумағынан шығуға немесе кіруге 

тыйым салынған азаматтарды  шекарадан жалған құжатпен 

өткізу секілді келеңсіз оқиғалар сөзіміздің дәлелі.   

ҰҚК Шекара қызметіндегі 

жағым сыз  криминогендік  жағ-

дайды сау ықтыруда ҰҚК Әскери 

полициясының қызметкерлері ат-

қарған жұмыстар ауқымды. 2013-

2015 жылдарға арналған құқық бұзу-

шылықтардың алдын алу жөніндегі 

ведомствоаралық бағдарламаның 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес саласындағы іс-шаралары 

сапалы және тиянақты іске асы-

рылып келеді. 

Заң бұзушылықпен күресті 

бір жақты, жоспарға сәйкес іске 

асыру оң нәтиже бермейді. Сыбай-

лас жемқорлықтың алдын алып, түбіріне балта шабу үшін 

бірінші кезекте әскери қызметшінің көмегі ауадай қажет. 

Әрбір шекарашы еліміздің жарқын болашағы үшін сыбайлас 

жемқорлықпен ымырасыз күресуде белсенділік танытса, біз 

құқық бұзушылыққа толықтай төтеп бере аламыз.  

Құқық бұзушылықпен күрес тоқтамайды 

Майор М.БЕКБОСЫН, ҚР ҰҚК əскери полициясы 

бөлімінің аға анықтаушысы.   


Родины

Родины


ЧАСОВОЙ

 

ЧАСОВОЙ

 

№ 37 “ОС-ЧР” 20 сентября 2014 года

Часовой Родины

ОТАН СА ШЫСЫ

ҚР ҰҚК Шекара қызметінің апталық газеті

Меншік иесі: 

Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара қызметіРедакцияның мекен-жайы: 

050091, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 77 үй.Телефондар: Бас редактор: 261-17-88; 

Бас редактордың бірінші орынбасары:261-98-80;Жауапты хатшы: 261-98-62 (факс);

Бөлімдер: 261-99-13; 261-99-24; 261-98-51;

e-mail: smi_pogran@mail.ru

Бас редактор:

Нұрлан СағымбаевБас редактордың бірінші орынбасары: 

Кенжебек СейтмухаммедовЖауапты хатшы: 

Назгүл ДосмұхаметоваБөлім бастықтары:  

Мəуітбек Қозықанов, Радик КагеновТілшілер: Қуаныш Тұрапов, Рамилям Ахметова,

Тамара  Қуанышбекқызы, Диана УнаеваФототілші: Асхат Сəбиев

Нөмірдің кезекші редакторлары: 

кіші сержант Д.Унаева,Т.Қуанышбекқызы

Қолжазбалар мен фотосуреттер рецензияланбайды 

жəне қайтарылмайды. Жарияланған материалдардағы даталар мен деректердің, 

цифрлардың дəлдігіне автор жауап береді.

Газетті есепке қою туралы № 1394-г куəлікті 2000 жылғы 1 тамызда 

Қазақстан Республикасының Мəдениет, ақпарат жəне қоғамдық келісім 

министрлігі берген.

Газет “ОС-ЧР” компьютер орталығында теріліп, беттелді.  

Газет “Дəуір” РПБК ЖШС баспаханасында басылды. 

Қалдаяқов көшесі, 17.

Тапсырыс № 2115 Таралымы 3000 дана

11

ШАРА


Салтанатты рәсімді ашқан әскери бөлім командирі майор Б.Абсаматов жастардың 

жадында мәңгілік қалатын бүгінгі жиын жөнінде: “Құрметті шекарашылар, Ант 

қабылдау - Отаныңа, халқына ақтық демің қалғанша адал болу, туған еліңнің 

соңғы шаршысын көзіңнің қарашығындай күзету. Елдің қорғаны, шекара сақшысы 

атағына қашанда сай, Антқа берік болыңыздар. Талай ғасыр халқының еркіндігін 

сыртқы жаулардан қорғаған батыр бабаларымыздан мирасқа қалған  Тәуелсіз 

Отанымыздың шекарасын қырағы күзетіңдер”, - дей келіп, Атырау шекара 

отрядының бастығы Мемлекеттік шекараны ерлермен бірге қорғауға белдерін 

бекем түйген Томиристеріміздің қадамына сәттілік білдірді.

- Бұл күн әр әскери қызметшілер үшін атаулы дата, шуақты күн. Ел шебінде, 

шекара өтінде кездесетін қиын сәттерде шекарашыны ең алдымен рухтандыратын 

да - Ант. Біз бүгін шекара сапына тұрған нәзік жанды аруларға үлкен сенім 

артамыз,- деді әскери бөлімнің бас тәлімгері подполковник М.Шидиев.

Әскери Ант қабылдау рәсімінің соңы әйелдер кеңесі ұйымдастырған концерттік 

бағдарламаға ұласты. 

29 августа т. г.  женсоветы войсковых частей 

2039 и 2039 «А» прапорщик Н.Клышпаева, 

млад  шие  сержанты  Е.Брекешева,  Ж.Омарова, 

Т.Ощепкова во главе с председателем младшим 

сержантом Д.Кунаковой в канун начала учеб-

ного года поздравили детей-первоклашек воен-

нослу жащих  объединения.

Поздравление началось на плацу части с 

прове дением детских развлекательных игр и 

танцев.

Затем в классе профессиональной подготовки с первоклассниками провели викторину, 

конкурс рисунков. Дети рассказали интересные 

истории о службе их родителей. 

В игровой форме детей зачислили в ряды 

«первоклашек - пограничников». Во время 

прове дения этого ритуала ребята впервые 

при мерили на себе военное снаряжение. Хо тя 

противогазы еще большие в размерах, но все 

же детям понравилось его примерять. Пос ле 

«строевого смотра» с выставлением оце нок 

перво классникам вручили подарки - кан целярс-

Тәуелсіздікке қол жеткізген күннен бастап, елімізбен  көршілес жатқан   

мемлекеттермен бір келісімге келе отырып, шекарамыз біртіндеп ретке келтірілді. 

Мұндай келісімге Елбасымыздың арқасында қол жеткіздік. 

Кез келген адам баласы белгілі бір мамандық бойынша білім алғаннан кейін елі 

үшін қызмет етіп, оның өсіп-өркендеуіне өзіндік үлесін қосады. Әрбір мамандықтың 

қиындығы мен жауапкершілігі бар. Соның ішінде шекарашылардың Мемлекет 

алдындағы, әсіресе, халық алдындағы жауапкершілігі бір саты жоғары. 

Біз еш алаңсыз ұйқы құшағында жатамыз. Себебі, шекарамыз сенімді қолда. 

Қырағы шекарашыларымыз шекарамызды кірпік қақпай күзетуде. 

Шекара шебінің берік қорғалуына өзіндік үлестерін қосып жүрген 2089 әскери 

бөлімінің ұжымы шекарашылардың атаулы мерекесін өз деңгейінде атап өтті. 

Салтанатты жиынға Достық кентінің жергілікті мекеме басшылары мен Ауған 

соғысының ардагерлері шақырылды. Құрметті қонақтар шекарашыларға деген 

өздерінің жүрекжарды ыстық лебіздерін білдіріп, ел қауіпсіздігі жолында атқарып 

жатқан еңбектеріне алғыстарын білдірді. 

Жиынның  соңы  2089 әскери бөлімі мен Үшарал шекара отрядына қарасты 

«Жоңғар» шекара заставасының көркемөнерпаздары дайындаған мерекелік 

концертке ұласты.    

18 тамыз - «Даңқ. Абырой. Ерлік»  деген қастерлі ұғымдарды бір сәтке болсын 

естерінен шығармайтын шекара сақшыларының мейрамы. Шекара шебінде ер- 

азаматтармен бірдей қызмет атқарып, тер төгіп жүрген нәзік жанды әйел затына 

деген сүйіспеншілігіміз шексіз!  Ерлік жолында даңқтары артып, абыройлары 

асқақтай бергей!                 Подполковник Ш.КАБИЛЯНОВА, в/ч 2039.

ШЕКАРАШЫ 

АТАНДЫ

 Қызметкер А.БРАХМЕТОВА, 2016 əскери бөлімі.

Жуырда Жағалау күзеті 

өңірлік басқармасының 

Атырау шекара отрядына 

келісімшарт бойынша 

қызметке қабылданған 

әскери қызметшілер 

Отанға және халыққа 

әрқашан адал болуға 

салтанатты түрде Ант 

етті. Айту керек, Ант 

қабылдаушылардың 

сапында тұрған шекара 

сақшыларының арасында 

Томиристер де бар.

ЕРЛІК ПЕН АБЫРОЙ 

– ЕГІЗ ҰҒЫМ    

      

Тәуелсіздік. Мемлекет. Халық. Шекара. Шекарашы. Бұл 

сөздерді жіпке тізгендей неге тізбелеп отырмыз? Бұл - бірін-бірі 

әрдайым толықтырып отыратын астарлас жатқан ұғымдар. 

Қызметкер Ж.САЯҚОВА, 2089 əскери бөлімі. 

 «Жаттығуда терді көп төк сең, ұрыста 

қиналмайсың», - демекші жауынгерлік 

даяр лығын пысықтаған ҚР ҰҚК Ше-

кара қызметі академиясының бас шы-

лық құрамы 2013-2014 оқу жылының 

2-ші семестрін қоры тын дылады.  Оқу 

диви зион дары арасындағы жауынгерлік 

сайыс тың қорытындысы бойынша ең 

үз  дік  бөлімшелер  анықталды.  Атап 

айт қанда, бірінші орынға табан тіре ген 

2-ші оқу дивизионының кур сантт ары 

тәртіп, спорт және оқу жағы нан алдына 

жан салмады. Аталмыш дивизионда 

үздік нәтиже көрсеткен аға лейтенант  

Е.Айтказин және келісімшарт қыз-

метінің кіші сержанты Р.Әлиевтің 

оқу зас тавалары  таңдалды. Бізбен әңгімесінде қарамағындағы кур-

санттарды жақсы қасиеттерге тәрбиелеген шекарашылар алда ғы 

уақытта да осы қалыптарынан танбайтындықтарын айтады.Әрине 

қалай десек те дивизионның алдыңғы орындардан көрі нуі дивизион 

командиріне байланысты екені анық. Бұл тұрғы да дивизион командирі 

болып жақында ғана тағайындалған под пол ков ник  Ж.Жайсанбаевты 

айта кетсек артық болмас. 

 Сондай-ақ, сол күні өткен салтанатты шарада академия бас шылығы 

үздік дивизиондар мен оқу заставаларына және үз дік бөлімшелерге 

ауыспалы вымпелді салтанатты түрде та быс етті. Бұл жолы екінші 

орынға тұрақтаған 1-ші және 5-ші оқу диви зиондарының оқу 

заставалары мен бөлімшелері болды. Оқу дивизиондары арасындағы 

жауынгерлік сайыста мұндай жетіс тік ке жету үшін талмай еңбектену 

керек еке ні баршаға аян. 1-ші оқу дивиз ионының командирі 

подполковник  Е.Нұрмұханбетов пен 5-ші оқу дивизионының 

командирі майор А.Мақсұтов осы үрдістің биігі нен көріне білді. 

 Салтанатты жиын барысында аға лейтенант Ш.Қожабергенов, 

келісімшарт қызметінің кі ші сержанты Д.Балғабаевтар академия 

бастығының атынан мақ тау қағаз дары мен  марапатталды.

ЖАУЫНГЕРЛІК САЙЫС ҚОРЫТЫНДЫЛАНДЫ

  Ж.ЖАБЫРБЕКОВ,

ҚР ҰҚК Шекара қызметі академиясының баспасөз хатшысы.

ПРАЗДНИК НА ПЛАЦУ

ПРАЗДНИК НА ПЛАЦУ

кие принадлежности, которые им пригодятся в 

учебе.

Поздравление закончилось чаепитием с вкус-ными сладостями, во время которого дети рас-

сказа ли как провели прошедшее лето.ОТАН

 

ОТАН

 

Сақшысы


Сақшысы

Сақшысы


12

№ 37 “ОС-ЧР” 20 қыркүйек 2014 жыл

ДЕНЬ  МАТЕРИ

КАК ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ МАТЕРИ В…

США - второе воскресенье мая (11 мая 

в 2014 году)

Празднование Дня матери по-аме рикански 

включает в себя поздра вительный завтрак 

для каждой мамы, подарок и/или открытку, 

обязательно сделанную своими руками. В 

День матери принято навещать свою маму и 

преподносить символический подарок. Если 

этот день провести с мамой не получается, 

то связаться с ней нужно любым путем. 

В Америке традиционно носят в День 

матери цветок гвоздики: цветную гвоздику 

прикалывают в честь здравствующей матери, 

а белую — в память об ушедшей матери. 

Великобритания – четвертое воск ре-

сенье Великого поста (30 марта в 2014 

году)

Британские дети в этот день дарят матерям 

цветы и выполняют за них домашнюю 

работу. Иногда дети с помощью пап готовят 

симнель – традиционный праздничный торт 

Воскресенья матери (с обязательными 12 

кусочками марципана сверху), который 

раньше обменивали на ма теринское 

благословение. Главное в британском Дне 

матери -  это слова благодар ности для матерей 

за их труд и любовь.

Арабские страны - Еги пет, Ливан, 

Иордания, Сирия, Бахрейн – 21 мар та

В этот день дети обя зательно звонят 

своим матерям, ли бо стараются приехать в 

родной дом, привезти по дарок или оказать 

любую по мощь матери. Принято в этот 

день собираться всей семьей за большим 

столом, кушать традиционные блюда и, ко -

нечно же, сладости. Позд рав  ля ют  не  только 

Как чествуют мам в мире 

БЫТЬ МАМОЙ - СЛОЖНЫЙ ТРУД. БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ  

ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО ЖЕНЩИНА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ДОМОМ И ДЕТЬМИ, 

НЕ СИДИТ ДОМА, А БЕГАЕТ: «НАМАТЫВАЕТ» В СРЕДНЕМ 40 КМ В 

ДЕНЬ, И В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ВЫПОЛНЯЕТ 200 РАЗЛИЧНЫХ ДЕЛ. ЧЕМ ЭТО 

НЕ РАБОТА, И ДАЖЕ НЕ ПРОФЕССИЯ? И ЕСЛИ В МИРЕ ЕСТЬ ТАКИЕ 

ПРАЗДНИКИ КАК «ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ», «ДЕНЬ КОСМОНАВТА», ТО 

ТАКОМУ ПРАЗДНИКУ КАК «ДЕНЬ МАТЕРИ» ПРОСТО СУЖДЕНО БЫТЬ!

своих мате рей, но и чужих, например, 

теть, подруг матери. Традиционное 

поздравление несет благодарность за 

прошедшие годы и пожелание еще одного 

хорошего года жизни.Китай – второе воскресенье мая (11 

мая в 2014 году)

В День матери  китайцы поздравляют 

своих матерей, преподносят им подарки 

и цветы - гвоздики и лилии. В некоторых 

городах, например, в Шанхае, взрослые 

дети устраивают для матерей утренники с 

постановками, накрывают стол с обильным 

угощением для всех присутствующих.Австралия – второе воскресенье мая (11 

мая в 2014 году)

Традиционно, в этот день мамам дарят 

хризантемы, - цветы австралийской осени, 

которая по ту сторону экватора в мае в самом 

разгаре. Но хризантемы дарят не только 

из-за сезона, окончание слова хризантема  

«Chrysanthemum», это ласковое сокращение 

«мамочка». Израиль – 30 день Шевата (31 января в 

2014 году)

В этот день во всех детских учебных 

заведениях дети и родители обязательно 

вместе празднуют День семьи. На пред-

приятиях женщинам дарят памятные 

подарки, что еще раз подчеркивает от-

ношение к женщине-матери в семье, на 

работе и в быту.Таиланд – 12 августа

В этот день принято дарить женщинам 

сувениры, украшенные цветком жасмина, 

т а к   к а к   ж а с м и н   я в л я е т с я   ц в е т к о м 

королевы. Вечером во дворце происходит 

церемония зажигания свечей, которая 

символизирует уважение к королеве, 

благодарность за ее долгую жизнь. Но 

каждый таиландец оказывает почести 

и собственной матери. Важной частью 

этого праздника являются пожертвования 

в храмах, раздача милостыни бедным.Российская Федерация – последнее 

воскресенье ноября (30 ноября в 2014 году)

В этот день, поздравляют всех мам и 

бабушек, особое внимание уделяется 

ж е н щ и н а м ,   д о б и в ш и м с я   у с п е х о в   в 

воспитании детей, многодетным мамам 

и матерям одиночкам. Празднование 

проходит традиционно для всех стран 

постсоветского пространства – утренники 

и рисунки школьников.

 

Индия -  8 день месяца Картик, по индуистскому лунному календарю (конец 

октября)

Что же происходит в этот день? Жен-

щины размещают плакаты богини на 

стене, «расписывают» его куркумой и ри-

сом, выкладывают к плакату сладости и 

серебряные монеты, молятся богине о своих 

чадах, держат пост – ни кусочка пищи 

в рот. И это при том, что сами готовят на 

всю семью, а к вечерней торжественной 

трапезе еще и делают сладости. После 

захода солнца и появления звезд, женщины 

поднимают ся на крыши или выходят на 

улицы и «поят» звезды водой. Вот такой, 

кардинально отличающийся от большинства 

с т р а н ,   п р а з д н и к   М а т е р и   в   И н д и и .

 

Казахстан – третье воскресенье сен-тября (21 сентября в 2014 году)

Идея назначить определенный день 

для чествования казахстанских матерей 

принадлежит Н.Назарбаеву, и ведет свой 

отсчет с 2012 года. «Я предлагаю учредить 

День матери. Может быть, какой-нибудь 

хороший день осени, в сентябре, когда 

уборка заканчивается, в сытное время 

нужно сделать такой праздник», - с этих 

слов начинается история отечественного 

Дня матери. История совсем еще ко-

роткая, всего в два года, но со временем 

и у нас появятся свои традиции и устои в 

праздновании этого замечательного дня. 

А пока что казахстанцы дважды отметили 

День матери народными гуляньями и 

поздравлениями своих мамам.

Пока я писала эту статью, я пере работала 

много материалов о роли материнства 

в разных странах, и везде отмечались 

такие свойства мам как бескорыстность, 

самоотверженность, забота и бесконечная 

любовь к своим детям. Мамы не знают 

усталости, когда что-то делают для 

нас. Не знают слова «нет», когда надо 

помочь. Никогда не ждут благодарности 

и извинений. Мама просто каждый миг 

своей жизни Мама.Материал подготовила  младший 

сержант контрактной службы 

Д.УНАЕВА, «ОС-ЧР».

Мама… Нет ни  чего более святого и бес корыст ного,  чем 

лю бовь матери. На Земле нет ничего свя ще ннее  имени 

ма тери. С этим име  нем связано поня тие жизни. Мать дает 

ребен

 

 ку не только жизнь: детям она отдает свое сердце и свою любовь. 

 «День матери» - еще один праздник в календаре,  эта дата 

напол нена теплотой, любовью и благо дар нос тью.

В  этот день военнослужащими  войсковой части 9824 

бы ла проведена благотворительная акция помощи мно го дет-

ным семьям, матерям, воспитывающим детей в неполных 

ОКРУЖАЯ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

ОКРУЖАЯ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМДарите женщинам цветы

И в праздники, и будни,

О самой главной женщине в судьбе –

О МАМЕ не забудьте…

семьях, семьям, воспитывающим детей с ог ра ниченными 

воз можностями. 

О матерях можно говорить бесконечно. Особая ста тья 

– жен щины, воспитывающие детей-инвалидов. Доб рые, 

гор дые, мужественные матери! Сколько бед прогнали 

добрые их слова, сколько подвигов совер ше но отважными 

их сердцами! Где найти слова, что смог ли бы поведать о 

неис сякаемой  материнской  люб ви, передать щедрость их 

сердец?


«Уважение к маме – наш долг перед собой и об щест вом!»  

- под таким девизом инициативная груп па военнослужащих 

части 9824, захватив с собой по дар ки, цветы,  чувство сос тра-

да ния и понимания все го воинского коллектива, посетила 

восемь семей воен нослужащих и служащих части. 

 Группу  в составе начальника отдела ВСПР под пол-

ков ника Р.Важитова  представителей общест венных 

орга низаций части капитана  Ю.Гафарова, сержанта 

Н.Асильбекова, прапорщика Ж.Бактыбаевой, младшего 

сержанта А.Оспановой, служа щей Б.Медведевой возглавил 

коман дир  части  под полковник К.Суттикожанов.

 Чтобы доставить радость и уделить внимание се мьям 

группа выехала с утра  пораньше. Начиная с по се ще ния 

семей на пограничной заставе «Үшкын», объе хав поч ти 

весь Сарыагашский район, группа окончила свой поздра-

витель ный путь в семьях, проживающих в ДОСах части. 

Не забыли сослуживцы и о супруге сержанта О.Мед-

веде  ва, по служебной необходимости убывшего в ко ман-

дировку. В отсутствии новоявленного папы  2 сентя бря 

родил ся малыш. Но они не остались без вни ма ния  и  заботы, 

ведь в воинском коллективе чужих хло пот не бывает.  Моло-

дую маму поздравили всем кол лективом.

Женщины, услышав теплые слова поддержки, полу чив 

подар ки, корзину  фруктов и сладостей для ребя ти шек,  от 

неожи данности поначалу растерялись, но пос ле высказали 

сло ва благодарности за заботу и вни ма ние.

В беседе с женщинами подполковник К.Сутти кожанов  

процитировал слова Президента нашей страны Н.Назарбаева 

об усилении внимания к нашим граж данам с ограниченными 

воз можностями  и  отме тил, что проявлением настоящего 

войс кового  товари щест  ва является оказание моральной 

и матер иальной под держки  нуждающимся в помощи 

сослуживцам. 

 Следует отметить, что поддержка  многодетных се мей, 

семей, воспитывающих детей-инвалидов не едино вре мен-

ный акт. Женсовет при поддержке коман дования части на 

пос тоян ной  основе  проводит  подоб ную  работу,  окружая 

забо той и вниманием семьи воен нослу жащих и служащих 

час ти.                 

Прапорщик Р.АХМЕТОВА, “ОС-ЧР”. 

УВАЖАЕМЫЙ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ!Командование и личный состав авиационной базы 

тепло и сердечно поздравляет Вас с 90-летним 

юбилеем. Вы были и остаетесь для военнослужащих 

нашей части олицетворением мужества, верности 

военному делу, истинного патриотизма и безза-

ветного служения Отчизне. Ваша биография 

– ветерана ВОВ и пограничной авиации – заполнена  

важнейшими историческими событиями, нравст-

венная значимость которых неоценима для моло-

дого поколения. Как  неоценим и Ваш вклад в воен-

но-патриотическое воспитание учащихся школ, 

военнослужащих срочной и контрактной службы, 

офицеров.

На груди ветерана – медаль

Как на сложной дороге – веха.

У него за плечами - даль,

Опаленная вихрями века.

Всей земле медаль говорит

О дорогах, связанных с нею.

Словно солнце медаль горит

И от времени не тускнеет.

Примите сердечные поздравления с юбилеем и пожелания здоровья, благополучия 

и долголетия. Пусть Ваша энергия и оптимизм служат делу воспитания 

подрастающего поколения и примером для наших воинов.

Коллектив в/ч 2177.

Document Outline

 • OS_1
 • OS_2
 • OS_3
 • OS_4
 • OS_5
 • OS_6
 • OS_7
 • OS_8
 • OS_9
 • OS_10
 • OS_11
 • OS_12

Каталог: files -> ved smi -> gazeta
gazeta -> Газет 1943 жылдың шілдесінен шығады №24 (5661) 27 маусым 2015 жыл міндет, абырой, ерлік!
gazeta -> Газет 1943 жылдың шілдесінен шығады №41 (5724) 29 қазан 2016 жыл міндет, абырой, ерлік!
gazeta -> Газет 1943 жылдың шілдесінен шығады №29 (5712) 6 тамыз 2016 жыл міндет, абырой, ерлік!
gazeta -> Газет 1943 жылдың шілдесінен шығады №8 (5691) 27 ақпан 2016 жыл міндет, абырой, ерлік!
gazeta -> Газет 1943 жылдың шілдесінен шығады №2 (5639) 17 қаңтар 2015 жыл міндет, абырой, ерлік!
gazeta -> На прошлой неделе председатель комитета национальной безопасности карим масимов совершил поездку в подразделения регио
gazeta -> В душанбе завершился учебный курс в рамках программы пограничного
gazeta -> -
gazeta -> Газет 1943 жылдың шілдесінен шығады №47 (5730) 10 желтоқсан 2016 жыл міндет, абырой, ерлік!

жүктеу 361.9 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет