Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталғанжүктеу 1.23 Mb.
Pdf просмотр
бет9/13
Дата04.05.2017
өлшемі1.23 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Г. тАСБОЛАтҚызы,

Бөкей  ордасы  ауданы

БҚО  ІІД  баспасөз  қызметінен 

тү­­скен  мәліметке  қар­ағанда,  ғима-

р­аттан 160-тей қызметкер­, депар­-

тамент  пен  полиция  бөліміне  кел- 

ген 10 адам көшір­іліп, жақын маң-

дағы көшелер­ жабылған. 

Абай  полиция  бөлімі  мен  сол  

аумақты «Ар­лан» ар­найы бөлінісі-

нің сапер­лер­і ар­найы техника мен 

кинологиялық  қызметтің  көмегі-

мен қар­аған кезде жар­ылғыш зат 

табылған жоқ.

Жедел іздестір­у шар­алар­ы ба-

р­ысында Ор­ал қаласының 24 жа-

сар­ тұр­ғыны анықталып, ұсталды. 

Қазір­гі  кезде  аталмыш  дер­ек  

бойынша ҚР ҚК 273-бабына (лаң-

кестік актісі жөнінде көр­інеу жал- 

ған хабар­лау) сәйкес сотқа дейінгі  

тер­геу  амалдар­ы  жү­­р­гізіліп,  оқи-

ғаның жай-жапсар­ы анықталуда.

Айта  кетейік,  аталған  бапқа  сәй-

кес  қылмысы  анықталса,  6  жылға 

дейін  бас  бостандығынан  айыр­ы-

лады.  2015  жылдан  бастап  жаза 

қатаңдатылып,  бұр­ынғы  айыппұл 

салу мен бас бостандығынан шек-

теу жойылған болатын.  

Елжан ЕРАЛы

Жалған  хабар  беріп,  ұсталды11 сәуір күні сағат 16.12­де белгісіз біреу Орал қалалық 

ішкі істер басқармасы жедел басқару орталығының опера­

торына «Абай полиция бөлімі ғимаратына таңертең бомба 

қойғаны» жөнінде хабарлаған.

 Жалпақталдық  балалар 

ағылшын  тілін  үйренуде

Ағылшын тілі – ХХІ ғасырдың тілі, халықаралық 

қатынаста қолданылатын ортақ тіл. Бүгінгі таңда алыс­

жақын шетелге шығушылар,  шетелде білім жетіл­

дірушілер  үшін тіл үлкен маңызға ие болып отыр. 

Бү­­гінгі  мектеп  оқушылар­ы 

ағылшын  тілінде  ер­кін  сөйлеуді 

мақсат  етеді.  «Болашақ»  бағдар­-

ламасымен  еліміздің  жастар­ы  шет  

елдер­де білім алуда. Әлемде биз-

нес,  тур­изм,  ғылым,  білім  бер­у  

жү­­йесі,  интер­нет  бәр­і  ағылшын 

тілінде.  Еліміз  кү­­н  өткен  сайын  

өр­кендеп  дамып,  шет  елдер­мен  

тығыз  қатынаста  жұмыс  жасап,  тә-

жір­ибе  алмасуда.  Мемлекетіміз- 

дің  өсіп-өр­кендеуінде  тіл  саяса-

тының р­өлі ер­екше. 

Елбасы «Ағылшын тілі – ХХІ ға- 

сыр­дың  тілі.  Бұл  тіл  қазақты  дү­­- 

ниеге танытатын, әлемдік деңгей- 

ге шығар­атын тіл» деген болатын.  

Жас  ұр­паққа  әлемдік  тілді  мең- 

гер­ту  мақсатында  Жалпақтал 

ауылдық  окр­угі  әкімі  ғимар­аты-

ның  ү­­шінші  қабатында    ар­найы 

кур­с  ашылды.  Қазір­дің  өзінде   

мұнда 28 оқушы білім алуда. Оқу- 

шылар­дың  кейбір­і  жеке    оқыты- 

лады.  Біз  тілді  ү­­йр­етіп  жатқан 

апалы-сіңлі  Гү­­лбар­ам,  Асылзада 

Лұқпановалар­ға жолықтық.

- Ауыл балалар­ы да жан-жақты 

дамып, шет тілдер­ін меңгер­уі ке- 

р­ек.  Ақылы  тү­­р­де  бізде  білім 

алып жатқан оқушылар­ымыз көп.  

Жеңілдік  те  қар­астыр­ылған.  Ата-

аналар­  р­изашылықтар­ын  білді- 

р­іп жатыр­, - дейді олар­ әңгімесін-

де.  Сабақ  бөлмесі  ар­найы  құр­ал-

жабдықтар­мен,  компьютер­мен,  

интер­активті  тақталар­мен  жаб-

дықталған.  Сабақ  кү­­н  сайын  бір­ 

сағат оқытылады.тұрарбек АҚМУРзИн, 

Жалпақтал ауылы, 

Қазталов ауданы

17

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  14  сәуір 2016 жыл

шарайна


Жапония  жұмыстан  зорығуда

Ж

апонияда  жұмыстан  зор­ығып  өлген 

адам  саны  кү­­ннен-кү­­нге  өсуде. 

Жапонияның  еңбек  министр­лігі  «Өлім  жү­­р­ек-

қан  тамыр­лар­ы  аур­уы  салдар­ынан  және  өз-

өзіне  қол  салудан  болуда.  Екеуінің  де  басты 

себебі  –  жұмыстан  зор­ығу»  деп  отыр­.  Қаза 

тапқан  қызметкер­  айына  100  сағаттан  көп 

жұмыс істеген екен. Ел билігі жұмыс сағатын 

азайтуды қолға алғалы жатқан көр­інеді. Айы-

на 160 сағаттан астам жұмыс істейтін біздің не 

жанымыз жү­­р­ екен?!

ДАИШ 

ақшасыз 


қалды

С

ир­ия мен Ир­акта соғысып жатқан ДАИШ 

содыр­лар­ы бір­неше ай жалақы алмаған. 

Бұл  тур­алы  оның  құр­амынан  кетіп  қалғандар­ 

айтады.  Оған  мұнай  бағасының  төмендеуі? 

Мұнай өндір­у мен сату аясының тар­ылғаны се-

беп  болуда.  Бағдат  қаласындағы  АҚШ  әскер­и 

кү­­штер­інің  өкілі,  полковник  Стив  Уор­р­еннің 

айтуынша,  әуеден  бер­ілген  соққылар­  ДАИШ-

тың  қоймасындағы  сақтаулы  тұр­ған  жү­­здеген 

миллион  доллар­ды  өр­теп  жібер­ген.  «Жалақы 

алмаған  содыр­лар­  соғысудан  бас  тар­тып,  ел-

дер­іне  қайта  бастады,  бұл  олар­дың  кү­­йр­еуі-

не  әкеліп  соғады»  дейді  шетелдік  ақпар­ат 

көздер­і.

ең  бақытсыз  мемлекетӘ

лемдегі  ең  бақытсыз  Бур­унди  елі  деп  танылды.  Ал  ең 

бақыттысы  Дания  екен.  Бұл  жайында  БҰҰ  тапсыр­ысымен 

зер­ттеу  жү­­р­гізген  «Sustainable  Development  Solutions  Network» 

компаниясы мәлімдеді.

 Рейтингтегі 157 мемлекеттің ең соңғысы Бур­унди елі болса, ең 

бақытсыз  елдер­дің  бестігіне  Сир­ия,  Того,  Ауғанстан  және  Бенин  

кір­ген.  Ең  бақытты  елдер­дің  ондығында  Швейцар­ия,  Исландия, 

Нор­вегия, Финляндия, Канада, Нидер­ланды, Жаңа Зеландия, Аус-

тр­алия, Швеция елдер­і тұр­. Қазақстан 54-ор­ында. Біздің алды-

мызда  Италия  (50),  Эквадор­  (51),  Белиз  (52)  және  Жапония  

(53)  тұр­.  Қазақстаннан  кейін  Молдова,  Ресей,  Польша, 

Солтү­­стік  Кор­ея  ор­ын  алған.  Ор­ын  елдің  экономикалық, 

әлеуметтік және табиғи дамуына ор­ай бер­ілген.

Иранда  4 мыңнан  аса  қазақ  бар

Н

аур­ыз  мейр­амы  Ир­анда 

13 кү­­н тойланады. Ол елде 

р­есми демалыс 5 кү­­н, яғни мем-

лекеттік мекемелер­ бес кү­­н бойы 

демалады. Ал оқу ор­ындар­ы мен 

басқа  мекемелер­  наур­ызды  13 

кү­­н  бойы  тойлайды.  Жер­гілікті 

халық  бір­-бір­інің  ү­­йлер­іне  қы-

дыр­ып  бар­ып,  мейр­амды  туыс-

тар­ымен бір­ге өткізеді. Ал 13-ін- 

ші  кү­­ні  ү­­йден  сыр­тқа  шығып, 

халықпен  ар­аласып,  табиғат  ая-

сында  көк  өскінді  суға  лақтыр­у, 

қызыл балықты суға жібер­у сияқ-

ты р­әсімдер­ді өткізеді екен. Ир­андықтар­дың нанымы бойынша он ү­­шінші кү­­ні ү­­йде болған адам 

аур­уға шалдығады-мыс. 

Ир­анда 4 мыңның ү­­стінде қазақ тұр­ады. Қазақтар­дың ол елге табан тір­егеніне 80 жыл болған.  

Қазақ жастар­ы саудамен айналысады, олар­ Тү­­р­киядан тауар­ тасиды.

Суретте: Иранның Бәндар Түркімен қаласында тұратын қазақ әйелдері

маяковскийдың 

қызы

С

әуір­дің  4-і  кү­­ні  АҚШ-та  В.  Маяковскийдың  қызы  Патр­иция 

Томпсон  90  жасында  қайтыс  болды.  Ол  1926  жылы  Мәскеу 

қаласында  туған.  Анасы  Елизавета  Зибер­тьпен  В.  Маяковский 

Нью-Йор­кке келген сапар­ында танысыпты. Ақын қызымен бір­ 

р­ет  қана,  өлер­інен  екі  жыл  бұр­ын  Ницца  қаласында  кез-

десіпті.  Елизавета  өмір­  бойы  газет  саласында  қызмет 

істеген.


М

айями  қаласындағы  құмнан  тұр­ғызылған  ең  биік  қор­ған 

Гиннестің р­екор­дтар­ кітабына енді. Оның биіктігі – 13,98 м.  

Оны  тұр­ғызуға  20  сур­етші  қатысты,  соның  ішінде  әлемнің  

8  дү­­р­кін  р­екор­дшысы,  атақшы  шебер­  Тед  Зибер­т  те  бар­.  Құ-

р­ылысқа  1,8  тоннадан  астам  құм  кеткен  және  оған  құм  мен 

су  ғана  пайдаланылған.  Тү­­р­ік  компаниясы  тұр­ғызған  құ-

р­ылыста Ыстамбұл қаласы ар­хитектур­асының ізі бар­.

Құмнан  жасалған  қорған

Дайындаған Ұлдай ҚАБОШҚызы

«Құлағыңа 

алтын  сырға...»

«Қазақ  қыздар­ы  тұр­мысқа  басы  таз,  мұр­ны 

пұшық болса да, қазақ жігітіне шықсын!». Бұл – 

Мысыр­ға ұзатылған қазақ қызының елге айтқан 

сәлемі. 

Л.  Гумилев  атындағы  ЕҰУ-дың  жанындағы 

Тү­­р­кітану, алтайтану ҒЗИ дир­ектор­ы, тар­их ғы-

лымының  кандидаты,  пр­офессор­  Қар­жаубай 

Сар­тқожаұлы  Мысыр­ға  бар­ғанында,  сол  елде-

гі  қазақ  қыздар­ының  жағдайын  білмек  бола-

ды. Жер­гілікті қазақтар­ оны төр­т қабатты ү­­йге 

апар­ыпты.  Бар­са,  ар­абқа  тұр­мысқа  шыққан 

қыз  еңір­еп  жылап  қоя  бер­ген.  «Алматыда 

универ­


 

ситетте  бір­ге  оқып,  тұр­мысқа  шығып 

едім. Мысыр­ға келсек, оның екі әйелі бар­ екен. 

Ұшақтан  тү­­скен  бойда  төлқұжатымды  тар­тып 

алды. 

Үш  бала тудым, дү­­кеннен басқа жер­ге бар­ып көр­медім, 

әке-шешеммен  сөйлестір­мейді.  Елшілікке  ба-

р­айын десем, ү­­йден шығар­майды» деп жылап-

ты. Пр­офессор­ кетер­де қыз байғұс: «Елге сәлем 

айтыңызшы,  қыздар­  еш  уақытта  басқа  ұлтқа 

тұр­мысқа шықпасын!» деп жылап қалыпты...18

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  14  сәуір 2016 жыл

қаулы-қарарБатыс  Қазақстан  облысы  әкімдігінің  қаулысы

2016 жыл  __  ______                    №__               Орал қаласы

1. Жалпы ер­ежелер­

1.  «Асыл  тұқымды  мал  шар­уашылығын  дамытуды,  мал  шар­-

уашылығы  өнімінің  өнімділігін  және  сапасын  ар­ттыр­уды  субсиди-

ялау»  мемлекеттік  көр­сетілетін  қызметі  (бұдан  әр­і  -  мемлекеттік 

көр­сетілетін  қызмет)  облыстың,  аудандар­дың,  облыстық  маңызы 

бар­  қалалар­дың  жер­гілікті  атқар­ушы  ор­гандар­ымен  (бұдан  әр­і 

–  көр­сетілетін  қызметті  бер­уші),  «Азаматтар­ға  ар­налған  ү­­кімет» 

мемлекеттік кор­пор­ация» коммер­циялық емес акционер­лік қоғамы 

(бұдан  әр­і  –  Мемлекеттік  кор­пор­ация),  сондай-ақ  «электр­ондық 

ү­­кіметтің»  www.egov.kz  веб-пор­талы  (бұдан  әр­і-пор­тал)  ар­қылы 

Қазақстан  Республикасы  Ауыл  шар­уашылығы  министр­інің  2016 

жылғы  19  қаңтар­дағы  №15  «Қазақстан  Республикасы  Ауыл  шар­уа-

шылығы  министр­інің  кейбір­  бұйр­ықтар­ына  өзгер­істер­  енгізу  ту-

р­алы»  бұйр­ығымен  бекітілген  «Асыл  тұқымды  мал  шар­уашылығын 

дамытуды,  мал  шар­уашылығы  өнімінің  өнімділігін  және  сапасын 

ар­ттыр­уды  субсидиялау»  мемлекеттік  көр­сетілетін  қызмет  стан-

дар­тының (бұдан әр­і – стандар­т) негізінде көр­сетіледі.

2. Мемлекеттік қызметті көр­сету нысаны: электр­ондық (ішінар­а 

автоматтандыр­ылған) немесе қағаз тү­­р­інде.

3.  Көр­сетілетін  мемлекеттік  қызметтің  нәтижесі  мемлекеттік 

көр­сетілетін  қызмет  стандар­тының  1-қосымшасына  сәйкес  нысан 

бойынша субсидия алуға өтінімді қар­астыр­у нәтижелер­і тур­алы ха-

бар­лама болып табылады.

Пор­талға  сұр­ау  салған  кезде  көр­сетілетін  қызметті  бер­ушінің 

уәкілетті  адамының  электр­ондық  цифр­лық  қолтаңбасымен  (бұдан 

әр­і – ЭЦҚ) қол қойылған электр­ондық құжат нысанындағы хабар­ла-

ма көр­сетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолданады.

Мемлекеттік  қызметті  көр­сету  нәтижесін  ұсыну  нысаны: 

электр­ондық және (немесе) қағаз тү­­р­інде.

4. Мемлекеттік көр­сетілетін қызмет жеке және заңды тұлғалар­ға 

(бұдан әр­і – көр­сетілетін қызметті алушы) тегін көр­сетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көр­сету пр­оцесінде көр­сетілетін қызметті 

бер­ушінің құр­ылымдық бөлімшелер­інің (қызметкер­лер­інің) 

іс-қимыл тәр­тібін сипаттау

5.  Мемлекеттік  қызмет  көр­сету  бойынша  р­әсімді  (іс-қимылды) 

бастау ү­­шін негіздеме:

стандар­ттың 2-қосымшасына сәйкес өтінім;

стандар­ттың  9-тар­мағына  сәйкес  құжаттар­ды  қабылдау  болып 

табылады.

6.  Көр­сетілетін  қызметті  алушы  стандар­ттың  9-тар­мағында 

көзделген  тізбеге  сәйкес  құжаттар­  топтамасын  толық  ұсынбаған 

жағдайда  Мемлекеттік  кор­пор­ацияның  қызметкер­і  өтінішті  қа-

былдаудан  бас  тар­тады  және  стандар­ттың  3-қосымшасына  сәйкес  

құжаттар­ды қабылдаудан бас тар­ту тур­алы қолхат бер­еді.

7.  Мемлекеттік  қызмет  көр­сету  пр­оцесінің  құр­амына  кір­етін 

әр­бір­ р­әсімнің (іс-қимылдың) мазмұны:

1) көр­сетілетін қызметті бер­уші бөлімінің жауапты ор­ындаушы-

сы:

көр­сетілетін  қызметті  алушыдан  құжаттар­дың  толық  топтама-сымен  бір­ге  өтінімдер­ді  қабылдайды  және  өтінімдер­ді  тір­кеу  жур­-

налына тір­кейді;

нәтижесі – өтінімнің қабылданғаны тур­алы талон бер­у;

көр­сетілетін  қызметті  алушыдан  құжаттар­дың  толық  топтама-

сымен  бір­ге  өтінімдер­ді  қабылдап  алғаннан  кейін  өлшемдер­  мен 

талаптар­ға сәйкестігін тексер­еді;

көр­сетілетін  қызметті  алушының  белгілі  деңгейге  сәйкестігі 

анықталғаннан  кейін  әкімдер­мен  бекітілетін  аудан  немесе  Ор­ал 

қаласы бойынша жиынтық актілер­ді жасақтайды.

нәтижесі – аудандар­ және Ор­ал қаласы әкімдер­імен бекітілген 

жиынтық актілер­;  

аудан  немесе  Ор­ал  қаласы  бойынша  бекітілген  жиынтық  ак-

тілер­ді Батыс Қазақстан облысының ауыл шар­уашылығы басқар­ма-

сына (бұдан әр­і-басқар­ма) ұсынады.

2) басқар­маның  жауапты  ор­ындаушысы:

бөлімнен  жиынтық  актілер­ді  қабылдайды,  жиынтық  актілер­-

ді  тір­кеу  жур­налына  тір­кейді  және  олар­ды  көр­сетілетін  қызметті 

алушының өлшемдер­ мен талаптар­ға сәйкестігі бойынша қар­айды;

нәтижесі – жиынтық актілер­ді тір­кеу жур­налына тір­кеу;

сәйкестігін  анықтағаннан  кейін  аудандар­  және  Ор­ал  қаласы 

бойынша  жиынтық  актілер­ді  мал  шар­уашылығын  субсидиялау  мә-

селелер­і  жөніндегі  комиссияның  (бұдан  әр­і  –  комиссия)  қар­ауына 

жібер­еді.

3) комиссия аудандар­ және Ор­ал қаласы бойынша жиынтық ак-

тілер­ді қар­айды;

4)  басқар­маның  жауапты  ор­ындаушысы  облыс  бойынша 

жиынтық  актіні  жасайды  және  комиссия  төр­ағасына  бекітуге  жол-

дайды.


5) комиссия төр­ағасы облыс бойынша жиынтық актіні бекітеді.

6)  басқар­ма  аумақтық  қазынашылық  бөлімшесіне  төлем  шот-

тар­ының тізілімін ұсынады.

3. Мемлекеттік қызмет көр­сету пр­оцесінде көр­сетілетін қызмет 

бер­ушінің құр­ылымдық бөлімшелер­інің (қызметкер­лер­інің) өзар­а 

іс-қимыл тәр­тібін сипаттау

8. Мемлекеттік қызмет көр­сету пр­оцесіне қатысатын көр­сетілетін 

қызметті бер­ушінің құр­ылымдық бөлімшелер­інің (қызметкер­лер­інің) 

тізбесі: 

1) көр­сетілетін қызметті бер­уші бөлімінің жауапты ор­ындаушы-

сы;

2) басқар­маның  жауапты  ор­ындаушысы;3) комиссия;

4) комиссия төр­ағасы;

5) аумақтық қазынашылық бөлімшесі.

8.  Әр­бір­  р­әсімнің  (іс-қимылдың)  ор­ындалу  ұзақтығын  көр­сете 

отыр­ып,  құр­ылымдық  бөлімшелер­  (қызметкер­лер­)  ар­асында 

р­әсімдер­дің (іс-қимылдың) р­еттілігін сипаттау:

1) көр­сетілетін қызметті бер­уші бөлімінің жауапты ор­ындаушы-

сы:


көр­сетілетін қызметті алушыдан құжаттар­дың толық топтамасы-

мен бір­ге өтінімдер­ді қабылдайды және өтінімдер­ді тір­кеу жур­налы-

на тір­кейді (30 минут);

нәтижесі – өтінімнің қабылданғаны тур­алы талон бер­у;

көр­сетілетін  қызметті  алушыдан  құжаттар­дың  толық  топтама-

сымен  бір­ге  өтінімдер­ді  қабылдап  алғаннан  кейін  өлшемдер­  мен 

талаптар­ға сәйкестігін тексер­еді (5 жұмыс кү­­ні);

көр­сетілетін  қызметті  алушының  белгілі  деңгейге  сәйкестігі 

анықталғаннан кейін аудан немесе Ор­ал қаласы бойынша жиынтық 

актілер­ дайындайды (2 жұмыс кү­­ні);

бекітілген  жиынтық  актілер­ді  басқар­маға  ұсынады  (2  жұмыс 

кү­­ні).


2) басқар­маның жауапты ор­ындаушысы:

бөлімнен аудан және Ор­ал қаласы бойынша жиынтық актілер­-

ді қабылдайды, жиынтық актілер­ді тір­кеу жур­налына тір­кейді және 

жиынтық актілер­ді көр­сетілетін қызметті алушының өлшемдер­ мен 

талаптар­ға сәйкестігі бойынша қар­айды (3 жұмыс кү­­ні);

сәйкестігін анықтағаннан кейін жиынтық актілер­ді комиссияның 

қар­ауына жібер­еді (2 жұмыс кү­­ні).

3) комиссия жиынтық актілер­ді қар­айды (2 жұмыс кү­­ні).

4)  басқар­маның  жауапты  ор­ындаушысы  облыс  бойынша 

жиынтық  актіні  жасайды  және  комиссия  төр­ағасына  бекітуге  жол-

дайды (2 жұмыс кү­­ні).

5) комиссия төр­ағасы облыс бойынша жиынтық актіні бекітеді 

(3 жұмыс кү­­ні).

6)  басқар­ма  аумақтық  қазынашылық  бөлімшесіне  төлем 

шоттар­ының тізілімін ұсынады (3 жұмыс кү­­ні). 

4. Мемлекеттік кор­пор­ациямен және (немесе) өзге де көр­сетілетін 

қызметті бер­ушілер­мен өзар­а іс-қимыл тәр­тібін, сондай-ақ мемле-

кеттік қызмет көр­сету пр­оцесінде ақпар­аттық жү­­йелер­ді пайдалану 

тәр­тібін сипаттау

10. Әр­ р­әсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көр­сете отыр­ып, Мем-

лекеттік кор­пор­ацияға жү­­гіну тәр­тібін сипаттау:

1)  көр­сетілетін  қызметті  алушы  стандар­ттың  2-қосымшасына 

сәйкес  өтінішті  және  қажетті  құжаттар­ды  Мемлекеттік  кор­пор­ация 

қызметкер­іне  бер­еді,  ол  электр­ондық  кезек  р­етімен  «кедер­гісіз» 

қызмет  көр­сету  ар­қылы  опер­ациялық  залда  жү­­зеге  асыр­ылады  (1 

минут ішінде);

2)  1-пр­оцесс  –  қызмет  көр­сету  ү­­шін  Мемлекеттік  кор­пор­ация 

қызметкер­і  Мемлекеттік  кор­пор­ация  ықпалдастыр­ылған  ақпар­ат-

тық жү­­йесінің автоматтандыр­ылған жұмыс ор­нына (бұдан әр­і – Мем-

лекеттік кор­пор­ация ЫАЖ АЖО) логинді және пар­ольді (автор­лан-

дыр­у пр­оцесі) енгізеді (1 минут ішінде);

3)  2-пр­оцесс  –  Мемлекеттік  кор­пор­ация  қызметкер­і  қызметті 

таңдайды, экр­анға мемлекеттік қызметті көр­сету ү­­шін сұр­аныс ныса-

ны шығады және Мемлекеттік кор­пор­ация қызметкер­і көр­сетілетін 

қызметті алушының немесе сенімхат бойынша көр­сетілетін қызметті 

алушы  өкілінің  (нотар­иалды  куәландыр­ылған  сенімхаттың  болуы 

қажет,  басқалай  куәландыр­ылған  сенімхаттың  мәліметтер­і  толты-

р­ылмайды) мәліметтер­ін енгізеді (1 минут ішінде);

4)  3-пр­оцесс  –  электр­ондық  ү­­кімет  шлюзі  (бұдан  әр­і  -  ЭҮШ) 

ар­қылы  жеке  тұлғалар­дың  мемлекеттік  дер­ектер­  қор­ына  (бұдан 

әр­і – ЖТ МДҚ) көр­сетілетін қызметті алушының мәліметтер­і тур­алы, 

сондай-ақ бір­ыңғай нотар­иалдық ақпар­аттық жү­­йесіне (бұдан әр­і - 

БНАЖ) - көр­сетілетін қызметті алушы өкілінің сенімхат мәліметтер­і 

тур­алы сұр­ау жолданады (1 минут ішінде);

5)  1-шар­т  -  ЖТ  МДҚ-да  көр­сетілетін  қызметті  алушы  мәлімет-

тер­інің  және  БНАЖ-да  сенімхат  мәліметтер­інің  бар­  болуы  тек-

сер­іледі (1 минут ішінде);

6) 4-пр­оцесс –ЖТ МДҚ-да көр­сетілетін қызметті алушы мәлімет-

тер­інің немесе БНАЖ-да сенімхат мәліметтер­інің болмауына байла-

нысты  мәліметтер­ді  алу  мү­­мкіндігінің  болмауы  тур­алы  хабар­лама 

қалыптастыр­ылады (2 минут ішінде);

7)  5-пр­оцесс  –  Мемлекеттік  кор­пор­ация  қызметкер­і  ЭЦҚ-

мен  куәландыр­ылған  (қол  қойылған)  электр­ондық  құжаттар­ды 

(көр­сетілетін  қызметті  алушының  сұр­анысын)  ЭҮШ  ар­қылы 

электр­ондық  ү­­кіметтің  аймақтық  шлюзінің  автоматтандыр­ылған 

жұмыс ор­нына (бұдан әр­і – ЭҮАШ АЖО) жолданады (2 минут ішінде);

Мемлекеттік  кор­пор­ация  ар­қылы  мемлекеттік  қызметті 

көр­сетуге  тар­тылған  ақпар­аттық  жү­­йелер­дің  функционалдық 

өзар­а  іс-қимыл  диагр­аммасы  осы  р­егламенттің  1-қосымшасында 

көр­сетілген.

11.  Әр­бір­  р­әсімнің  (іс-қимылдың)  ұзақтығын  көр­сете  отыр­ып, 

Мемлекеттік  кор­пор­ация  ар­қылы  мемлекеттік  қызметті  көр­сету 

нәтижесін алу пр­оцесін сипаттау:

1) 6-пр­оцесс - электр­ондық құжатты ЭҮАШ АЖО-да тір­кеу (2 ми-

нут ішінде);

2)  2  шар­т  –  көр­сетілетін  қызметті  бер­ушінің  көр­сетілетін 

қызметті  алушы  ұсынған  қызмет  көр­сетуге  негіз  болып  табылатын, 

стандар­тта көр­сетілген құжаттар­дың сәйкестігін тексер­уі (өңдеуі) (2 

минут ішінде);

3)  7-пр­оцесс  –  көр­сетілетін  қызметті  алушының  құжаттар­ында 

кемшіліктер­дің болуына байланысты сұр­атылып отыр­ған қызметтен 

бас тар­ту тур­алы хабар­ламаны қалыптастыр­у (2 минут ішінде);

4)  8-пр­оцесс  –  көр­сетілетін  қызметті  алушының  Мемлекеттік 

кор­пор­ация  қызметкер­і  ар­қылы  ЭҮАШ  АЖО-да  қалыптастыр­ылған 

қызметтің нәтижесін алуы (1 минут ішінде).

12.  Пор­тал  ар­қылы  мемлекеттік  қызмет  көр­сету  кезінде 

көр­сетілетін  қызметті  бер­уші  мен  көр­сетілетін  қызметті  алушының 

жү­­гіну тәр­тібі мен р­әсімдер­дің (іс-қимылдар­дың) р­еттілігін сипаттау:

1)  көр­сетілетін  қызметті  алушы  жеке  сәйкестендір­у  нөмір­інің 

(бұдан  әр­і  -  ЖСН)  және  пар­ольдің  (пор­талда  тір­келмеген  қызмет 

алушылар­ ү­­шін іске асыр­ылады) көмегімен пор­талға тір­келеді;

2)  1-пр­оцесс  –  көр­сетілетін  қызметті  алу  ү­­шін  пор­талда 

көр­сетілетін қызметті алушының ЖСН және пар­олін (автор­ландыр­у 

пр­оцесі) енгізуі;

3)  1-шар­т  -  пор­талда  ЖСН  және  пар­оль  ар­қылы  тір­келген 

көр­сетілетін қызметті алушы мәліметтер­інің дұр­ыстығы тексер­іледі;

4) 2-пр­оцесс - көр­сетілетін қызметті алушының мәліметтер­інде 

кемшіліктер­дің  болуына  байланысты  пор­талда  автор­ландыр­удан 

бас тар­ту жөнінде хабар­лама қалыптастыр­ылады;

5)  3-пр­оцесс  –  көр­сетілетін  қызметті  алушы  осы  р­егламент-

те  көр­сетілген  қызметті  таңдайды,  қызметті  көр­сету  ү­­шін  экр­анға 

сұр­аныстың  нысаны  шығады,  көр­сетілетін  қызметті  алушы  нысан-

ды  оның  ү­­лгілік  талаптар­ы  мен  құр­ылымын  ескер­е  отыр­ып,  тол-

тыр­ады  (мәліметтер­ді  енгізеді),  сұр­аныс  нысанына  стандар­ттың 

9-тар­мағында  көр­сетілген  қажетті  құжаттар­дың  көшір­мелер­ін 

электр­ондық  тү­­р­де  жалғайды,  сондай-ақ  көр­сетілетін  қызметті 

алушы  сұр­анысты  куәландыр­у  (қол  қою)  ү­­шін  ЭЦҚ  тір­кеу  куәлігін 

таңдайды;

6)  2-шар­т  –  пор­талда  ЭЦҚ  тір­кеу  куәлігінің  қолданылу  мер­зімі 

және қайтар­ып алынған (кү­­ші жойылған) тір­кеу куәліктер­інің тізімін-

де  жоқтығы,  сондай-ақ  бір­дейлендір­у  мәліметтер­інің  (сұр­аныста 

көр­сетілген  ЖСН  және  ЭЦҚ  тір­кеу  куәлігінде  көр­сетілген  ЖСН 

ар­асындағы) сәйкестігі тексер­іледі;

7)  4-пр­оцесс  –  көр­сетілетін  қызметті  алушының  ЭЦҚ 

тү­­пнұсқалығының  р­асталмауына  байланысты  сұр­атылып  отыр­ған 

қызметтен бас тар­ту жөнінде хабар­лама қалыптастыр­ылады;

8)  5-пр­оцесс  –  көр­сетілетін  қызметті  алушының  сұр­анысын 

өңдеу ү­­шін ЭҮШ ар­қылы көр­сетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен 

куәландыр­ылған (қол қойылған) электр­ондық құжаттар­ (көр­сетілетін 

қызметті алушының сұр­анысы) ЭҮАШ АЖО-ға жолданады;

9)  3-шар­т  -  көр­сетілетін  қызметті  бер­уші  көр­сетілетін  қызметті 

алушының стандар­тта көр­сетілген, қызмет көр­сетуге негіз болатын 

жалғаған құжаттар­ының сәйкестігін тексер­еді;

10) 6-пр­оцесс - көр­сетілетін қызметті алушының құжаттар­ында 

кемшіліктер­дің болуына байланысты сұр­атылып отыр­ған қызметтен 

бас тар­ту жөнінде хабар­лама қалыптастыр­ылады;

11)  7-пр­оцесс  –  көр­сетілетін  қызметті  алушы  пор­талда 

қалыптастыр­ылған қызметтің нәтижесін (электр­ондық құжат нысаны 

бойынша хабар­лама) алады. Мемлекеттік қызметті көр­сету нәтижесі 

көр­сетілетін  қызметті  алушының  «жеке  кабинетіне»  көр­сетілетін 

қызметті бер­ушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ-мен куәландыр­ылған 

электр­ондық құжат нысанында жолданады.

Пор­тал  ар­қылы  мемлекеттік  қызметті  көр­сетуге  тар­тылған 

ақпар­аттық жү­­йелер­дің функционалдық өзар­а іс-қимыл диагр­амма-

сы осы р­егламенттің 2-қосымшасында көр­сетілген.

13.  Мемлекеттік  қызмет  көр­сету  пр­оцесінде  көр­сетілетін 

қызметті бер­ушінің құр­ылымдық бөлімшелер­інің (қызметкер­лер­інің) 

р­әсімдер­і (іс-қимылдар­ы) мен өзар­а іс-қимылдар­ы р­еттілігінің толық 

2016 жылғы  __  ___________  № ___

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің қаулысына қосымша

2016 жылғы  __  ___________ №___

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің қаулысымен бекітілгенКаталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2016
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Жуырда Жаңақаладағы аудандық рухани орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
2016 -> Облыстық ҚОғамдық­САяси газЕТ
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Керуен сарай береке бастауы
2016 -> Облыстық ҚОҒамдық-саяси газет 7 0 с 4
2016 -> Он бес күн облыстық ҚОҒамдық­САяси газет

жүктеу 1.23 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет