Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған


Таяуда  ҚР Парламенті Мәжілісініңжүктеу 1.11 Mb.
Pdf просмотр
бет3/11
Дата22.04.2017
өлшемі1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Таяуда  ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаты Бақтияр Мәкен Орал қаласын-

дағы Достық үйінде жастармен кездесті. 

Ол қазіргі уақытта кеңінен насихатталып 

жатқан Елбасы Жолдауы, “100 нақты 

қадам” Ұлт жоспары, “Мәңгілік ел” 

патриоттық актісі сынды құжаттардың 

мән-маңызын түсіндірді.

–  Қазір  жастар  белсенді  болу 

керек.  Қоғамдық  шараларға  жиі 

атсалысыңыздар.  Жан-жақты  бо- 

луға  ұмтылыңыздар.  Бір  ғана  ма- 

мандықты  игерумен  шектеліп  қа- 

луға  болмайды.  Мен  “Болашақ” 

бағдарламасымен  шетелде  оқы-

дым.  Сонда  мектеп  қабырғасы- 

нан  талаптанып,  ерте  шираудың 

пайдасы  зор  екеніне  көзім  жет- 

ті.  Әлемдегі  ғылыми  прогреске 

ағылшын  тілі  арқау  болуда.  Сон-

дықтан  мемлекеттік  тілмен  қа- 

тар,    өзге  елдердің  тілдерін  мең-

геруге ден қою керек. Қазіргі кез-

де  Парламентте  «Волонтерлік  ту- 

ралы»  заң  жобасы  қарастыры- 

луда.  Еріктілер  қатарында  болуға 

зор  талап  қойылатыны  белгілі. 

2011  жылы  Азиада  қысқы  ойын-

дары  болғанда  Алматыдағы  ерік-

тілер  штабын  басқардым.  Сонда 

2300  белсендінің  80  пайызын  ауыл 

жастары  құрады.  Бәрі  ағылшын 

тілін  меңгерген,  ерекше  қабілет-

ті  жастар  еді.  Сондықтан  талапты 

жастардың  құқығын  қорғау,  қол- 

мызды  қабылдады.  Сонымен  қа- 

тар  «100  нақты  көмек»  жобасын 

жүзеге асырудамыз, – деді  тасқа-

лалық Ақылбек Қодаров. 

Айта  кетерлігі,  біздің  облыс 

жастарынан  Астана  қаласында 

өтетін  «ЭКСПО  –  2017»  халықара-

лық  көрмесіне  100-ге  тарта  ерікті 

қатыспақ.  Халық  қалаулысы  көр- 

ме  жұмысына  еріктілерді  тарту 

ісіне  тікелей  араласатынын,  сон-

дықтан  облыс  белсенділерін  на-

зардан  тыс  қалдырмай,  барынша 

қолдау  көрсететінін  айтып,    жас-

тарды қуантты.

Нұртай  тЕКЕБАЕв,

«Орал  өңірі»

Е

лбасының  Қазақстан  хал-

қы  Ассамблеясының  соң- 

ғы  сессиясында  қабыл-

даған  «Мәңгілік  ел»  актісін,    «100 

нақты қадам» «Ұлт  жоспары» мен  

еліміздің  бірқатар  заңдарындағы 

өзгерістерді түсіндіруге және жер 

мәселесі  жөнінде  халықтың  ұсы-

ныс-пікірлерін  тыңдауға  келген  

қос  сенатор  өткен  аптада  журна-

листермен  кездесіп,  сауалдарына 

жауап берді. 

– Соңғы  апталарда Жер кодек- 

сіне қатысты пікірлер қызу талқы-

ға түсуде. Елбасы халық арасында 

қызу  пікір  тудырған  жер  дауы- 

 на  байланысты  2017    жылдың  бі- 

рінші  қаңтарына  дейін  морато-

рий жариялады.  Парламент депу- 

таттары  халықтың  пікірімен  сана-

суға  әр  кез  пейілді,  –  деген  Ра-

шит  Сайранұлы  облыс  бойынша 

атқарылып  жатқан  істерге  де  тоқ- 

талып өтті. – Биыл облыстағы жол 

жөндеу  жұмыстарына  республи- 

раторий  мерзімі  біткенше  осы 

мәселелер  оң  шешімін  табатын-

дығына сендірді. 

Басқосуда  «Жайық  Пресс»  қыз-

меткерлері  де  кездесуге    келген 

депутаттарға  халықтың  көкейінде 

жүрген  бірнеше    ұсынысты    жет-

кізді.


Алдымен  «Жайық  Пресс»  ЖШС 

бас  директорының  орынбасары, 

ақын    Ғайсағали  Сейтақ  Жер  ко-

дексіндегі  кейбір  заң  баптары  әлі 

де  шикі,  күмән  туғызатын  тұста- 

ры  көп екендігіне  тоқталды.  

–  Айталық,  кодекстегі  23-бап- 

пікірін  елеп-екшеу  керектігін  ес-

керуді ұсынып, асығыстыққа ұрын- 

бау  қажеттілігін  алға  тартты.  Ал 

«Жайық Пресс» ЖШС-ның қызмет-

кері  Бағдат  Ізмағамбетов  шетелдік 

инвестор  компаниялардың    бас-

шы-қосшыларының  отандық  ма- 

мандардан  бірнеше  есе  жоғары  

жалақы  алатындарын  тілге  тиек 

етіп, бұл да көптің көкейінде  көп-

тен  келе  жатқан  қыжыл  екендігін 

қос сенатордың қаперіне салды.  

«Приуралье»  газетінің  бас  ре- 

дакторы  Роза  Сыйықова  газет- 

журналға кезекті жазылу науқаны-

ның басталғандығын, ал  «Қазпош- 

та»  АҚ-ның  газетке  жазылу  баға- 

сын  тағы  да  қымбаттатып  отыр-

ғандығын  ашық  айтып,  осы  мәсе-

лені  шешу  үшін  Парламент  депу-

таттарына  үкіметке  депутаттық 

сауал  жолдауды  ұсынды.  

Ләззат ШАҒАтАЙ,

«Орал өңірі»

«ЭкСпо – 2017»  көрмесіне  7

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  12  мамыр 2016 жыл

ел-жұрт


Ж

иынға  облыстың  бар- 

 лық  ауданынан  кел-

ген  жұмыс  топтары-

ның  өкілдері,  тарихшылар  мен 

зерттеушілер  қатысты.  Айта  ке-

тейік,  өткен  жылдың  ақпан  айы-

нан  бастау  алған  бұл  игі  шара 

көптің  қолдауына  ие  болды.  Ал-

ғашқы  өткен  басқосуларда  «Нұр 

Отан»  партиясы  БҚО  филиалы 

мен    «Мирас»  қоғамдық  кеңесінің, 

облыстық  мәдениет  басқармасы, 

«Жайық Пресс» ЖШС және «DANA 

kaz»  тарихи  танымдық  журналы 

өңіріміздегі  XVIII-ХХ  ғасыр  аралы-

ғындағы  араб  әліпбиімен  жазыл-

ған  құлпытастарды  қорғау,  кешенді 

зерттеу  мәселесі  бойынша  бірле- 

 се  жұмыс  істеуге  уағдаласып,  ме-

морандумға қол қойған болатын.

Өңір  аудандарында  көне  қо-

рымдар  мен  құлпытастарды  зерт-

теу бойынша құрылған жұмыс топ-

тарының  көмегімен  жыл  ішінде 

бірқатар  шаруа  атқарылған.  Әр 

аудандағы  осы  тақырыпқа  ден  қо-

йып,  зерттеп  жүргендер  жыл  бо-

йына атқарған істерін тізбектеп өт-

ті.  Сонымен  қатар  құлпытастарды 

зерттеу  барысында  кездескен  де-

ректерімен  бөлісіп,  ой-пікірлерін 

ортаға салды.

-  Батыс  Қазақстан  облысында 

құлпытастар  арқылы  тариxты  то- 

 лықтыру  бүгінде  дұрыс  жолға  қо-

йылып,  бір  жүйеге  түсіп  келеді. 

Облыс  аумағындағы  араб  жазулы 

құлпытастардың  саны  мен  сапа-

сын  түгел  анықтап,  қаттап,  мәтінін 

аударып,  ғылыми  айналымға  ен-

гізу,  жинақтарға  және  ғаламторға 

жариялау  мақсатында  атқарылған 

жұмыс аз емес. Әсіресе, Жаңақала, 

Қаратөбе,  Зеленов  аудандарын-

да  құлпытас  зерттеу  жұмыстары 

қарқынды  жүргізіліп  жатқанды-

ғын бүгінгі жиыннан байқап отыр-

мыз.  Басқа  аудандарда  осы  жұ-

мысты  барынша  ширату  керек. 

Өткен жыл соңында облыс әкімдігі 

жанындағы  ұлттық  тарихты  зер-

делеу мәселелері жөніндегі кеңесі 

отырысында  аудан  әкімдіктері-

не  берілген  нұсқаулыққа  сәйкес 

жұмыс  жүргізуді  тапсырған  бола-

тын.  Әрбір  жергілікті  әкімдік  осы 

жұмыстардың  жүйелі  жүргізілуіне 

мүдделі  болуы  керек.  Жаз  шығып, 

күн  жылынып  келеді.  Осы  жылы 

да  қолға  алған  игі  бастаманы  әрі 

қарай жалғап, күз айларында өтеді 

деп  жоспарланған  басқосуда  ау-

дандардағы  әріптестеріміз  мол 

деректер жинағымен келеді деген 

ойдамыз, - деді жиынды жүргізген 

«Жайық  Пресс»  медиахолдингінің 

бас директоры Жантас Сафуллин.

Құлпытастарды зерттеудің мән-

маңызы жөнінде Қазбек Қабжанов 

пен Жәнібек Есмырзин өз ой-пікір-

лерін  ортаға  салса,  қаратөбелік 

Нұрлан Меңешев пен жаңақалалық 

Мұратбек  Жахатов  осы  бағыттағы 

нақты  іс-тәжірибелерін  тілге  тиек 

етті.


Айта  кетейік,  ата-бабаның  түп-

нұсқа  төлқұжаты  іспеттес  құлпы-

тастарды  жазба  дерек  ретінде  

зерттеуде  Жаңақала  ауданында  

700-дей,  Қаратөбеде  362,  тіпті  

құлпытас  аз  орналасқан  деп  есеп-

телінген  Зеленов  ауданының  өзі- 

нен  алпыстан  астам  құлпытас  та-

былған.  Басқа  аудандарда  да  бұл 

жұмыстар  ширатылуда.  Бұл  көне 

құлпытастарды  оқу  арқылы  арxив 

құжаттарына  қосымша  мол  мәлі-

мет  қосылуда.  Шығыстану  инс- 

титутымен  бірлесіп  экспедиция-

лар  ұйымдастырылып,  жинақтар 

шығарылуда.Нұрбек  ОРАЗАЕв,  

«Орал  өңірі»

Шежіреден  сыр  шертер  жәдігерлерЖеңіс күні қарсаңында 

Н. Островский атындағы 

облыстық орыс драма 

театрында екі жаңа дерек-

ті фильмнің таныстыры-

лымы өтті. Оны ұсынған 

облыстық мәслихаттың 

депутаты, кәсіпкер Мұрат 

Жәкібаевтың продюсерлік 

орталығы. «Аман жетсек 

Жеңіске» және «Бар екен 

әзірге бар олар, «рақмет» 

дейтін адамдар» атты 

киноленталар «Жеңіс 

тарихы» тележобасының 

жалғасы. Көрсетілімге 

соғыс және еңбек ардагер-

лері шақырылды. Аталған 

шараға облыс әкімі Алтай 

Көлгінов қатысты.

Ж

алпы,  М.  Жәкібаевтың 

продюсерлік  орталы-

ғы  16  деректі  фильм 

түсіріп, көрермен назарына ұсын- 

 ған  екен.  Осы  жолы  продюсер-

дің  жаңа  туындыларымен  қатар 

«Жәнібек.  Соғыс  жарасы»  филь-

«есімізде  қанды  майдан  

жорықтар...»Өткен аптада  «Жайық Пресс» ЖШС-ның 

мәжіліс залында облыс аумағындағы XVIII-ХХ 

ғасыр аралығындағы араб әліпбиімен жазылған 

құлпытастарды қорғау, кешенді зерттеу мәселесіне 

арналған жиын өтті. Басқосуда өткен жылы БҚО 

әкімінің жанындағы ұлттық тарихты зерделеу 

мәселелері жөніндегі үйлестіру кеңесі отырысының 

қаулысына сәйкес аудан әкімдіктеріне жүктелген 

жұмыстардың орындалу барысы талқыланды.

қол  шапалақтап  отырды.  Әрбір 

деректі  туынды  көрсетілімі  аяқ-

талған  соң,  соғыс  ардагерлері  

Хамза  Сафин  мен  Мұхтар  Әжі-

ғұлов,  ой-піікірлерімен  бөлісіп,  

М.  Жәкібаев  пен  оның  шығар-

машылық  тобына  алғыс  айтты.  

М.  Жәкібаев  көрсетілім  барысын-

да  осы  шығармашылық  іске  қа-

лай  келгенін  және  фильмді  түсі-

рудегі  жетістігі  мен  қиындығына 

тоқталды. Аға ұрпаққа өшпес ерлі-

гі үшін алғыс айтып, фильмді түсі-

ру тобымен таныстырды.

- Тарихы жоқ ел – осал. Ұлы Же-

ңістің  тарихи  орны  ерекше.  Біз 

майдангерлер  алдында  қашанда 

бас  иеміз.  Олардың  қатары  сире- 

се  де,  әлі  арамызда  жүргендерге 

қажыр-қайрат  тілейміз.  Өзімнің 

атам  да  майдангер.  Бүгінгі  қаһар-

ман  ағаларды  көргенде,  атам 

еріксіз  есіме  түседі.  Бізге  осын- 

дай  бейбіт  және  жарқын  өмір  

сыйлағаны үшін оларға мәңгілікке 

қарыздармыз,  -  деді  өз  сөзінде  

өңір  басшысы  Алтай  Сейдірұлы. 

Сонан  соң,  облыс  әкімі  М.  Жәкі-

баевтың  шығармашылық  құлшы-

нысына алғыс айтып, тың табыстар 

тіледі.


Өз тілшіміз

мі  қайталап  көрсетілді.  Жаңа  ки-

нолентаға  келсек,  оның  алғашқы- 

 сында  жерлестеріміз,  соғыс  арда- 

 герлері  Ибат  Абдолов,  Иван  Бата-

лов  сынды  майдангерлер  қанды 

майдан  жорықтар  жөнінде,  екін-

шісінде  Меңжан  Әбдірахманов, 

Иван  Слинько  сықылды  майдан-

герлер  соғыстың  соңғы  сәті  мен 

Жеңістің  алғашқы  күндері  туралы 

баяндап берді. Бір өкініштісі, осы-

фильмге  түскендердің  кейбіреуі 

қазір  арамызда  жоқ.  Көрермен- 

 дер аталмыш тарихи шежірені жы-

лы ықыласпен қабылдап, әлсін-әлі 8

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  12  мамыр 2016 жыл

ауыл-айМақМамырдың 9-ы күні 

Көшім ауылдық ок-

ругіне қарасты Өркен 

ауылында Ұлы Жеңіс 

күнінің 71 жылдығы 

мен Қазақстан Респуб-

ликасы Тәуелсіздігінің 

25 жылдығына ар-

нап, Өркен жалпы орта 

білім беретін мектебінің 

ұйымдастыруымен мәдени-

спорттық шаралар өтті. 

К

үннің  өзі  нұрын  шашып, 

адамдарға  шат-шадыман 

  көңіл  күй  сыйлады.  Ме-

рекенің  ашылуы  мектеп  ұжымы-

ның  шағын  концерттік  бағдар- 

 ламасымен  басталды.  Салтанатты 

жиында  Көшім  ауылдық  округінің 

Жеңіс күнгі думан

әкімі  Әлібек  Дүйжанов  тұрғын-

дарды  құттықтап,  ауылдың  сыйлы 

азаматтары  М.  Ибрашев,  Х.  Кубе-

ев  пен  ауған  соғысының  ардагері  

Қ. Ғайнуллинге алғысхаттар табыс 

етілді.  Мәдени-спорттық  шаралар 

жаяу  жарыспен  ашылып,  қазақ 

күресі,  ауылдың  «Жігіт  сұлтаны» 

сайысы  мен  ат  бәйгесіне  ұласып, 

футбол  ойынымен  мәреге  жетті. 

Жаяу  жарыста  ұлдар  арасында  1-

орынды  Еламан  Қаршығиев,  қыздар 

арасында  Венера  Жұмағалиева 

иеленді.  Қазақ  күресінен  бірінші 

орын  Қанат  Арыновқа  бұйырды. 

«Жігіт  сұлтаны»  сайысында  әлді 

жігіттер  кір  тасын  көтеріп,  дөң- 

гелек  айналдырып,  қойды  иы-

ғына  салып  көтерді.  «Жігіт  сұл-

таны»  сайысы  бойынша  Жанат 

Аманғалиевтің  мерейі  үстем  бо-

лып,  ол  «Жігіт  сұлтаны»  атанды. 

Ат  бәйгесі  үлкен-кішінің  бірдей 

делебесін  қоздырды.  Шабандоз-

дар  бір-бірінен  қалыспай,  атта-

рын  қамшылады.  Бірінші  орын-

ды  Жаңа  таң  ауылының  тұрғыны  

О.  Ибатов  қосқан  қылқұйрық  ен-

шіледі. Спорттық ойындарға ауыл 

тұрғындарымен  қатар,  қыдырып 

келген  қонақтар  да  қатысты.  Мә-

дени-спорттық шараларға «Ырыс-

жан»  шаруа  қожалығының  бас-

шысы  Ж.  Балашев,  «Файнуллин» 

шаруа қожалығының басшысы Бо- 

лат  Файнуллин,  «Жұмақай»  шаруа 

қожалығының  басшысы  Жұмақай 

Шайекенов,  «Жайлау»  шаруа  қо- 

жалығының  басшысы  Жайлау 

Әлімбетов, «Ғатауов» шаруа қожа-

лығының  басшысы  Мэлс  Ғатауов, 

«Алпамыс»  шаруа  қожалығының 

басшысы  С.  Рахметов,  «Мәңгілік 

өркен»  шаруа  қожалығының  бас- 

шысы Х. Сарбалина, аудандық мәс- 

 лихаттың  депутаты  Тілек  Залмұ-

қанов  демеушілік  көрсетіп,  музы-

ка жағынан Мақсот Ибрашев қол-

дау  жасап,  жарқыраған  көктем 

күнінде  халыққа  керемет  көңіл  

күй сыйлады.   Гүлфира ЕГІЗОвА,

Өркен ауылы,

Зеленов ауданы

Мамырдың сегізінде 

Тасқала ауданындағы 

Мерей ауылында Ұлы Отан 

соғысына қатысқан, ұзақ 

жыл ұстаз болып еңбек 

еткен Ихсан Шалқаровтың 

рухына арналып ас берілді.

А

уыл  көшелері  таза,  жи-нақы  екені  бірден  бай-

қалды.  Тұрғындарының 

құнттылығы сол, аулаларын түрлі- 

түсті  темір  қаңылтырмен  қорша-

ған, кейбірі сырлап үлгерген екен. 

Көк майсамен боялған дала төсіне 

орналасқан  ауылда  береке-бірлік 

тынысы аңғарылады. 

Көліктен түскен бізді ауыл әкімі 

Қазихан  Тәшімов  қарсы  алды. 

Жеңіс  күні  қарсаңында  сұрапыл 

соғысқа  қатысқан,  кейін  ұзақ  жыл 

ұстаз  болып  еңбек  еткен  Ихсан 

Шалқаровтың  туғанына  100  то-

луына  орай  Тасқала  ауданындағы 

Мерей  ауылында  ұрпақтары  ас 

бермекке  қамданып  жатқанынан 

хабардар болатынбыз. 

Ихсан  Шалқарұлы  1916  жылы 

10 мамырда Жаңақала ауданының 

Қамыссамар  ауылында  дүниеге 

келген. 1933 жылы Фурманов пед-

училищесінен  алты  айлық  мұға-

лімдер  курсын  тәмамдаған  соң, 

Чапаев  ауданындағы  Бірлестік 

ұжымшарындағы  бастауыш  мек-

теп  меңгерушісі  болып  бекітілді. 

1936-1941  жылдары  Орал  қала-

сындағы  педучилищенің  сыртқы 

бөлімінде  оқығаннан  кейін  Зеле-

нов  ауданындағы  Ульянов  жеті-

«Мерейдегі» мерейлі күн

жылдық  мектебінде  жағырапия, 

табиғаттану, қазақ тілі пәндерінен 

сабақ береді. Кейін неміс басқын-

шыларына  қарсы  соғысқа  атта-

нады.  Сұрапыл  жылдардағы  зең-

бірекшілер  қатарында  көрсеткен 

ерлігі  үшін  «Жауынгерлік  ерлігі 

үшін» медалімен марапатталған. 

Елге  оралған  соң,  1946-1960 

жылдары  зайыбы  Фарида  Даужа-

новамен Зеленов (қазіргі Тасқала) 

ауданындағы Белугин, Солодовни-

ков,  Жұмашев  бастауыш  мектеп-

терінде  ұстаздық  етті.  Мұғалімдік 

қызметтен  қол  үзбестен  1952-

1956 жылдары Орал қаласындағы  

А. Пушкин атындағы пединститут-

та  білім  алды.  Аудандық  партия 

комитетінің  жолдауымен  Шипов 

қой  кеңшарындағы  №4  ферма 

меңгерушісі  болып  қызмет  етті.  

Бес ұл, төрт қыз тәрбиелеп өсірген 

ардагер-ұстаз  63  жасында  қайтыс 

болды. 


Мерей  ауылының  бір  көшесі 

майдангердің  есімімен  аталады. 

Әке  рухына  арнап  игі  іс-шара-

лар  ұйымдастыруға  бел  буған 

ұрпағы сол көшенің бойына мемо-

риалдық  тақта  орнатып,  айнала-

сына көшет отырғызып, темір шар- 

 бақпен  қоршаған  екен.  Мерей-

ліктер  «Жауынгерлік  ерлігі  үшін» 

медалінің және «КСРО халық ағар-

ту  ісінің  үздігі»  белгісінің  иегері 

Ихсан  Шалқарұлына  арналған  ес-

керткіштің ашылуына қатысты.

–  Ұрпақтар  сабақтастығының 

жарқын  куәсі  болудамыз,  –  деді 

ауыл  әкімі  Қазихан  Тәшімов. 

–  Ихсан  әулеті  ортақ  игілік  үшін  

2  миллион  теңге  қаржы  жұмсады. 

Мәдениет  үйіне  110  жаңа  орын- 

дық  сыйлап  отыр.  Еске  алу  жиы-

нынан  кейін  ауыл  сыртындағы 

ат  жарыс  алаңында  ұлттық  спорт 

ойындары ұйымдастырылады. 

Әкімнен  кейін  ардагердің  тұң-

ғыш  ұлы  Сатыбалды  сөйлеп,  қуа-

нышын  бөлісіп  жатқан  ауыл  тұр-

ғындарына  алғыс  айтты.  Мерей 

жалпы  білім  беретін  орта  мектеп-

тің  оқушылары  Жеңіс  күніне  ар-

налған өлең-жыр оқыды. 

Одан  әрмен  бәйге  оздырыла-

тын  жерге  бардық.  Мұнда  үлкен 

алаң тор сыммен қоршалған екен. 

Жиналған жұрт шат-шадыман. Тас-

қала  ауданындағы  барлық  ауыл-

дық  округтен  ат  жаратып,  шабан-

дозын  сайлап,  балуанын  баптап 

әкелгендері  бірден  байқалады. 

Олардың  қатарында  басқа  аудан-

дардан  бел  буып,  білек  сыбанып 

келгендер  де  бар.  Мәз-мейрам 

болған  балалардың  ұшырған  бат-

пырауықтары күн сәулесі төгілген 

көк жүзіне ұмтылған құс секілді әр 

тұста  қалықтайды.  Бәйге  бастал-

мастан  бұрын  киіз  үй  жанындағы 

сахнада  мерекелік  концерт  өтті. 

Осы  шарада  аудандық  мәслихат-

тың  депутаты  Сансызбай  Рахи-

мов,  «Нұр  Отан»  партиясының 

аудандық  филиалы  төрағасының 

бірінші  орынбасары  Думан  Ғазез 

тұрғындарды  Жеңіс  күнімен  құт-

тықтады.  Ашық  аспан  астында 

қалықтаған  ән-күй  көңілге  шуақ 

септі.  Әр  ауылдық  округтен  кел-

ген кәсіпкерлер, тұрғындар кәуап 

пісіріп,  түрлі  азық-түлік  ұсынды. 

Кейін  ұлттық  спорт  ойындары-

на  кезек  тиді.  Ұшқыр  бәйгеден 

Ақсай  қаласының  тұрғыны  Талап 

Жұбанәлиевтің  сәйгүлігі,  аламан 

бәйгеден  Жымпиты  ауданының 

атбегісі  Серік  Мүтиевтің  «Бай-

шұбары»  топ  жарып,  иелеріне 

150  мың  теңге  қомақты  қаржы 

алып  берді.  Боз  кілемдегі  алып-

тар  айқасында  тасқалалық  Қасым 

Оразалиев  «Түйе  палуан»  атан-

ды.  Шежін  ауылынан  келген  Са-

мат  Юсупов  Шопан  ата  ұрпағын 

200  мәрте  иығына  салып  көтеріп, 

олжасын  арқалап  кете  барды. 

Сонымен  қатар  екі  аяқты  арбаға 

жегілген  желісті  жылқылар  жа-

рысы  мен  жамбы  ату  да  қызықты 

өтті.  Мәдени-спорттық  шаралар 

аяқталған соң, ардагер рухына ар-

налып ас берілді. 

Нұртай АЛтАЙҰЛы,

тасқала ауданы

Гүлсұлу, зейнеткер:

- Әкемнің өте байсалды, көпке қамқор жан болғанын ауылдас-

тары  жиі  айтады.  Балаларына  зекіген  емес,  өте  бауырмал  болды. 

Соғыстан  оралған  қатарластары  зейнетке  шыққанда,  мұрағаттар-

дан дерек жинап, құжаттарын жинауға көмектесетін. Адал болуға, 

еңбекқорлыққа баулыды. Әкемнің ұрпақтары бүгінде Алматы, Аты-

рау,  Орал  қалаларында  тұрады.  Бауырларым  бүгіндері  мұнай-газ 

саласында қызмет етеді, кейбірі жеке кәсіпкерлікпен айналысады, 

әке жолын қуып мұғалім болғандары да бар. Әке әулетінде бүгінгі 

таңда 24 немере-жиен, 24 шөбере өрбіді.9

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  12 мамыр 2016 жыл

Бұқара


Қ

азақстандағы  медициналық  білім  беруге 

және  Батыс  Қазақстан  медициналық  кол-

леджінің  100  жыл  толуына  орай  болған 

жиынға  онлайн  режимінде  еліміздегі  20-ға  жуық 

медициналық  колледждің  оқытушылары,  студентте- 

рі қатысты. 

Конференцияны  ашқан  колледж  директоры  Нұр- 

жан  Шомбалов  аталмыш  оқу  орны  еліміздегі  меди-

циналық  білім  берудің  бастауында  тұрғанын  атап  

өтіп, биылғы  мерейлі  жылмен  құттықтады. 

Жиын  барысында  сөз  алған  колледж  оқытушы-

сы  Әсем  Оспанованың  айтуынша,  конференцияның 

мақсаты  –  студенттердің  республикамыздағы  меди-

циналық  білімнің  қалыптасуы  жөніндегі  білімдерін 

кеңейту,  оның  дамуына  үлес  қосқан  тұлғаларды  на- 

сихаттау.  Сондай-ақ  орта  буынды  медицина  қызмет-

керлерінің  қоғамдағы  рөлін  арттыруға,  студенттер- 

ді ғылыми-зерттеу жұмысына дағдыландыруға, білім 

беру ұйымдарындағы оқытушылардың өзара әдісте-

мелік  тәжірибе  алмасуына  үлес  қосу.  

Ал  колледждің  тағы  бір  оқытушысы  Эльмира  Оң-

дағанова  конференцияға  еліміздегі  колледждерден 

48 баяндама түскенін, оның ішінде 38 жұмыс талапқа 

сай  келгенін  жеткізді.  Олардың  ішінде  үш  баяндама  – 

Батыс  Қазақстан  медициналық  колледжінің  студент-

терінікі.  Ұйымдастыру  комитетінің  іріктеуінен  өткен 

баяндамалар  «Қазақстандағы  медициналық  білім- 

нің қалыптасуы» атты жинаққа енгізіліп,  арнайы сер-

тификаттармен  марапатталды. Мәди ыҚыЛАс

медициналық  

БіліМніҢ Бастауы

Батыс Қазақстан медициналық кол-

леджінде «Қазақстандағы медициналық 


Каталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2016
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Жуырда Жаңақаладағы аудандық рухани орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
2016 -> Облыстық ҚОғамдық­САяси газЕТ
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Керуен сарай береке бастауы
2016 -> Облыстық ҚОҒамдық-саяси газет 7 0 с 4
2016 -> Он бес күн облыстық ҚОҒамдық­САяси газет

жүктеу 1.11 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет