Г. У. Уалиев Редакционная коллегияжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет15/19
Дата27.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Жаңа 
технологияның 
педагогикалық 
қағидалары 
Танымдық 
шығармашылық 
икемділігін дамыту 
Оқу үрдісін 
оқушының сезінуі 
 Оқушыларға ізгілік 
тұрғысынан қарау 
Әр оқушыны қабілеті 
мен мүмкіндік 
деңгейіне орай
 
оқыту
 
Танымдық күшін
 
қалыптастыру, дамыту
 
Шығармашылық
 
қабілеттерін
  
дамыту
 
Ӛз бетімен әрекеттену 
әдістерін меңгеру 
Оқыту мен тәрбиенің 
бірлігі 

93 
 
Тәрбие  беру  технологиясының  негізгі  ұғымдары  –  деп  тәрбие  мазмұнын  
жобалауды,  тәрбие  процесін    жобалауды,  тәрбие  жобасын  басқаруды  жобалауды, 
тәрбие  нәтижесін  байқау  мен  бақылауды  жобалауды,  тәрбие  әдістерін  жобалауды, 
тәрбие нәтижесін жобалауды айтамыз. 
Дамыту  технологиясы  –  шәкірттердің  дүниетанымдары  мен  қабілеттерінің 
мазмұнын  жобалау,  даму  процесін  жобалау,  даму  нәтижелерін  жобалау,  даму  әдіс  – 
тәсілдерін жобалау ұғымдарын біріктіреді. 
Педагогикалық  технологияның  табиғатының  ерекшелігі  оның  жаңашылдық 
сипатында.  Бұлар  оқыту  процесін  ұйымдастырудағы  жаңа  идея,  жаңа  оқыту 
технологиясы, жаңа оқытудың мүмкіндіктері, жаңа оқу курсы, жаңа оқулық, жаңа оқу 
стандарты болып табылады. 
Педагогикалық  технология    педагогикалық  техникалық  мүмкіндіктерді  қолдана 
отырып,  белгілі  бір  мақсат  қойып  орындалатын  мұғалім  мен  оқушының  іс-
әрекеттерінің  негізгі  нәтижесі  –  оқушылардың  білімі,  тәрбиесі  және  олардың 
дүниетанымы  болып  табылады.  Яғни,  педагогикалық  технология  бойынша 
орындалатын  іс-әрекеттердің  негізінде  қалыптасатын  құндылықтар  –  білім,  тәрбие 
және оқушының дүниетанымы саналады [2]. 
Педагогикалық  технология  ұғымы  негізінен  оқу  процесін  жоспарлау,  құру 
мағынасында айтылады. Мысалы, бұған оқу жоспарын құру, оқу бағдарламасын жасау, 
пәннің  тақырыптық  күнтізбелік  жоспарын  жасау,  сабақтық  жоспары  мен  конспектісін 
жасау  іс-әрекеттері  қамтылады.  Оқу  материалдарын  оқыту  мақсатына  сай  логикалық 
мәніне  лайықты  орналастыру  тәртібіне  басты  назар  аударылады.    Педагогикалық 
технология  оқу  материалдарын  оқушыларға  меңгертуге  нақты  кезеңдерге  бӛліп  және 
оны қатаң сақтауды талап етеді.    
Педагогикалық  технология  ӛзінің  құрылымы  жағынан  оқыту  технологиясын, 
оқыту  мазмұнын,  оқыту  әдістерін,  оқыту  мүмкіндіктерін,  оқыту  процесінің 
құрылымын, оқыту құралдарын, оқу қызметінің субъектісін, оқыту қызметінің моделін, 
оқу  пәні  мен  ғылымын,  оқытуды  бақылау  формаларын,  ӛз  бетінше  оқу  мазмұны  мен 
әдістерін меңгеру, оқытудың соңғы нәтижелерін құрайтын, даму бағытын  жобалауды 
кӛздейтін педагогикалық құбылыс. 
Педагогикалық  технология  бірізділігі  жағынан  білім  беру  стандартын  дайындау, 
оқытудың  типтік  жоспарын  жасау,  әрбір  пәнді  оқытудың  типтік  және  жұмыс 
бағдарламасын, күнтізбелік тақырыптық  жоспарын  жасауды, оқу процесіне дайындық 
кезеңін, білім беру ісін ұйымдастыру мен ӛткізуді, атқарылған педагогикалық қызметті 
талдауды  қамтитын  құжаттарды  біріктіретін  белгілі  уақытпен    ӛлшенетін  кезеңдік  іс-
әрекет. 
Педагогикалық  технология  оқыту  мен  тәрбиенің  соңғы  нәтижелеріне  жету, 
педагогикалық  құндылықтарға  жету,  білім  сапасын  қамтамасыз  етуді  кӛздейтін  ұстаз 
бен шәкірт іс әрекеттерінің жүйесін конструкциялау болып табылады. 
Педагогикалық  технология  ұғымын  түсіну  педагогика  ғылымының  даму 
барысындағы  әрбір  кезеңде  әртүрлі  бағыттарды  қамтиды.  Алғашқы  кезеңде 
педагогикалық  технологияны  оқытудағы  іс-әрекеттермен,  оқытудың  техникалық 
құралдарымен  байланысты  қарастыруға  кӛбірек  кӛңіл  бӛлінсе  онан  кейінгі  кезеңде 
педагогикалық  технология  ұғымын  оқытудың  кезеңдерімен  байланысты  қарастыру 
басым  болды.  Соңғы  кезеңде  педагогикалық  технология  ұғымы  педагогикалық 
процесте  жобалау  –  конструциялау  –  жобалау  –  талдау  мәселелерімен  тығыз 
байланыста танылуда. Бұл факторлар педагогикалық технология ұғымын тану процессі 
негізінен үш кезеңнен ӛткендігін кӛрсетеді.  

94 
 
Педагогикалық  технология  педагогика  ғылымын  құрайтын  салаларға  қатысты 
негізгі  ілімдердің бірі.  Педагогикалық  технология ілімі  – оқыту технологиясы, тәрбие 
технологиясы, жеке тұлғаны дамыту технологиясы категорияларын біріктіреді.  
Педагогикалық  технология  бір  қырынан  алып  қарағанда  оқыту  мен  тәрбие 
жүйесін  конструкциялау  ретінде  сипатталса  екінші  жағынан  алғанда  ол  белгілі  бір  іс 
әрекеті  немесе  педагогикалық  іс  -  әрекеті  орындау  кезеңдерімен  бірізділігін  жобалау 
жоспарлау қызметі ретінде танылады.  
Педагогикалық технология оқыту тәрбиелеу, жеке тұлғаны дамыту бағытындағы 
ұстаз  бен  шәкірттің  белгілі  бір  мақсатқа  жету  бағытындағы  іс  әрекетінің  нәтижесінің 
қандай болатындығын алдын – ала елестете білу қабілеті ретінде қабылданады.  
Педагогикалық  технология  дәстүрлі  педагогикалық  технология  және  –  жаңа 
педагогикалық технология болып екіге бӛлінеді. Дәстүрлі педагогикалық технологияға 
– проблемалық оқыту технологиясы, дамыта оқыту технологиясы, оқытуды проектілеу 
технологиялары  кіреді,  жаңа  педагогикалық  технологияға  модульдік  оқыту 
технологиясы,    кредиттік  оқыту  технологиясы,  дистанциялық  ара  –  қашықтық  оқыту 
технологиясы жатады.  
Жаңа  тәрбие  технологиясына  қазіргі  кезде  этнопедогогикалық  тәрбие  беру 
технологиясы,  этнопсихологиялық  тәрбие  технологиясы,  экологиялық  тәрбие  беру 
технологиясы,  құқықтық  тәрбие  беру  технологиясы,  экономикалық  тәрбие  беру 
технологиясы қосылады [1].  
Педагогикалық  технологиядағы  оқу  мен  тәрбие  процессін  ұтымды  ұйымдастыру 
мақсатындағы  шәкіртпен  ұстаздың,  тәрбиеленуші  мен  тәлімгердің  белгілі  мақсат 
кӛздеген іс-әрекеттерін проектілеу жаңашылдық, ұтымдылық сипатымен ерекшеленеді.  
  Педагогикалық  технология  оқу  мен  тәрбие  процесінің  ұтымдылығын  арттыру 
жаңа  нәтижелерге  жету  мақсатын  кӛздейтін  жаңа  идеяны  жаңа  жобаны  жаңа 
құрылымдық бағдарламаны конструкциялаумен ерекшеленеді. 
Педагогикалық  технология  ұғымының  оқыту  технологиясы,  оқыту  әдістемесі 
ұғымдарымен  байланысы  да,  олармен  айырмашылықтары  да  болады.  Оқыту 
технологиясы  педагогикалық  технологияның  құрамына  құрылымына  кіреді.  Оқыту 
технологиясы  –  оқыту  процессін  алдын-ала  жобалау  болса,  оқыту  әдістемесі  белгілі 
пәнді  оқытуды  жоспарлау  тәсілдерінің  жүйесі,  оқыту  процесін  ұйымдастыру 
тәсілдерінің  жүйелері,  оқыту  процесін  тікелей  жүзеге  асыру  тәсілдерінің  жүйелері, 
орындалған  дидактикалық  іс-әрекеттерді  талдау  тәсілдерінің  жүйесі  ретінде 
қабылданады.  
Оқыту  технологиясы  оқытудың  мақсатын,  оқыту  міндеттерін,  оқыту  процессін, 
оқыту  кезеңдерін,  оқыту  әдістерін,  оқыту  тәсілдерін,  оқыту  принциптерін,  оқыту 
шарттарын  жобалау  болып  табылады.  Педагогикалық  технология  жаңа  да,  ұтымды 
оқыту мазмұнын жоспарлау, оның әдіс тәсілдерін күні бұрын жобалау, сонымен қатар 
шәкірттердің  белгілі  бір  ғылым  саласындағы  меңгеретін  іскерлік  пен  дағдыларының 
жүйесін жобалау болып табылады. 
Педагогикалық технология белгілі бір іс-әрекетті ӛткізу процесіне қарағанда, оған 
дайындық процесіне бір қатар жақындығы мен сипатталады. Бұл оқытудың мәні тәрбие 
стандартын  жасау,  типтік  оқу  жоспарын  жасау,  типтік  оқу  бағдарламаларын  жасау, 
жұмыс оқу бағдарламаларын жасау, пәннің типтік оқу бағдарламаларын жасау, пәннің 
жұмыс бағдарламасын  жасау, күнтізбелік-тақырыптық жоспар жасау,  сабақ жоспарын 
жасау іс- әрекеттерін қамтиды. 
  Қорытындылай  айтқанда  жастарды  оқыту,  тәрбиелеу  және  дамытудың 
нәтижелері,  оқу-тәрбие  және  жеке  тұлғаны  дамыту  мақсатын  кӛздейтін  іс  әрекеттері 
жобалауға  яғни,  педагогикалық  жаңа  техонология  құрамына  тығыз  байланысты 
шешіледі. 

95 
 
 
 
1.  Левитес  Д.Г.  Практика  обучения:  Современные  образовательные  технологии.  /Книга 
для учителя. Мурманск. 1997. 
2. Педагогикалық ой пікірлер антологиясы. А., 1995. 
3.  Кӛксалов  Қ.К.,  Ибраева  Э.М.  Студенттерді  математиканы  оқыту  процесінде  жаңа 
технологияларды  пайдалануға  даярлау.  Алматы,  Абай  атындағы  ҚазҰПУ,  Хабаршы-
Вестник. «Физика-математика ғылымдары» сериясы, №1(25), 2009. 
 
 
 
УДК 517 
Т.С. Иманкулов, Б. Маткерим, Е.С. Алимжанов 
 
ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ  
ФИЛЬТРАЦИИ СМЕСИ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ   
 
(
г.Алматы, КазНУ имени аль-Фараби

 
Осы  жұмыста  ұңғыма  айналасындағы  изотермиялық  емес  фильтрация  есебінің  
математикалық  моделдеу  сұрақтары  қарастырылған.  Масса  алмасу  және  жылу  алмасу 
кинетикалық теңдеулері еңгізілген. Қойылған есепті шығару негізінде сандық алгоритмі 
құрылды. Ұңғыма түбіндегі қысым мен температура ӛзгерісін зерттеу әдісі ұсынылған. 
Қолданылған алгоритм мен алынған нәтижелер штангалық насосты құрылғының жұмыс 
истеуін анализ жасау кезінде қолданылады. 
In  this  work  considering  questions  of  nonisothermal  filtration  process  in  near  well-borring 
zone.  The  equation  of    kinetics  heat-exchange  between  porous  media  and  fluids are  entered. 
Numerical  algorithm  for  given  problems  is  developed.  The  method  for  research  of  change 
bottomhole  pressure and temperatures is offered. The received results and algorithm it is used 
at the analysis of work of rod-deep pumping equipment. 
   
При анализе работы штангово-глубинных насосных  установок  (ШГНУ) возникает 
практическая  задача  оценки  пластовой  (забойной)  температуры  и  давления  в 
прискаважинной  зоне  пласта  (ПЗП)  и  коэффициента  продуктивности  скважины 
используя законы фильтрации жидкости и газов в ПЗП, так как все известные методики 
по подбору оборудования и спуска насоса ШГНУ  основываются на  этих показателях. 
При  рассмотрении  задач  теории  фильтрации  изначально  необходимо  определиться  с 
геолого-физическими 
характеристиками 
пласта, 
либо 
предположить 
квазистационарность свойств пористой среды через усреднение [1,2] параметров среды 
и  рассмотрение  однородной  и  изотропной  фильтрации,  либо  учет  свойств 
неоднородности  рассматриваемых  сред  [3].  Для  первого  подхода  уже  существуют 
эффективные  методы  решения  задач,  как  аналитических  через  построение 
автомодельных  решений  так  и  численных  с  различными  допущениями  моделей 
усреднений  [4],  что  естественно  связано  с  необходимостью  проведения  исследований 
адекватности рассматриваемых математических моделей. Вопросы второго подхода не 
разрешены  в  полной  мере,  в  следствие,  сложности  структур  коллекторов  и 
необходимости  адаптации  математических  моделей  и  алгоритмов  к  условиям 
месторождений через вовлечение реальных промысловых данных. Учет температурных 
эффектов предполагает рассмотрение уравнения теплопереноса в пористой среде и учет 
влияние  температуры  на  вязкость  и  капиллярное  давление  жидкостей.  Вопросами 
решения  задачи  тепловой  фильтрации  путем  построения  аналитических  решений, 

96 
 
описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями впервые занимались 
О.Б. Бочаров, В.Н. Монахов [5; 6].  
Тепловые  процессы  протекающие  в  нефтяных  пластах,  имеют  следующие 
особенности:  земная  кора  уже  находится  под  влиянием  температурного  поля  ядра,  а 
также  наличие  больших  потерь  тепла  до  достижения  теплоносителя  в  требуемый 
продуктивный  пласт  и  учет  теплообмена  между  пластами.  Основные  законы 
сохранения  механики  сплошной  среды  можно  записать  в  виде  системы  дивергентных 
уравнений: 


X
G
v
F
div
t
F


 
 
 
 
      
  (1) 
В частности, вид закона сохранения энергии для движения жидкости в пористой 
среде представлен, как  
pormedia
pormedia
water
water
oil
oil
U
m
U
m
s
U
m
s
U
F


)
1
(
)
1
(
,  
где 
i

-  плотности  фаз и  среды; 
i
i
i
i
U
U
U


},
{
  -  удельные  внутренние  энергии 
фаз и среды; 
q
G

, где 

q
  - вектор потока; 
D
P
X
:

 (двойная свертка тензора 
P с тензором D), где Р – тензор напряжений, а D – тензор скоростей деформации. 
Оказывается,  предельные  значения  указанных  функций  на  поверхности 


  (на 
поверхности сильного взрыва) не произвольные, а удовлетворяет системе уравнений на 
«сильном» разрыве 
0

G
V
v
F

 
 
 
 
  (2) 
где 

V
 - скорость перемещения сечения 
)
(t

 - гиперповерхностью 


 плоскостью (t = 
const) в направлении нормали 

 к этому сечению.  
Рассмотрим неизотермическое течение жидкости в анизотропной пористой среде 
(
const
x
K

)
(
0
) на базе модели Бакли-Леверетта для случая одномерного движения: 
,
0
,
0
1
,
)
(
)
(
2
2
1
1
2
1
0


x
v
t
s
m
x
v
t
s
m
s
s
p
s
f
x
K
v
i
i
i

 
 
 
  (3) 
p
t
x
s
K
p
k
k
t
V
v
v
w
oil

)
,
,
,
(
)
(
)
(
2
1


)
,
(
)
(
1

s
F
t
V
v


))
,
(
1
)(
(
2

s
F
t
V
vгде индексы соответствуют 0- скелету пористой среды, 1- водной фазе, а 2- нефтяной и 
3- горной породе кровли и подошве пласта.  
Уравнение переноса тепла в пористой среде имеет вид:  


p
p
p
s
div
p
v
c
v
c
v
c
v
c
div
t
s
c
s
c
m
t
c
m
)
(
)
,
(
)
(
)
(
)
)
((
)
)
(
(
)
)
1
((
0
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
0
0
      
  (4) 
для  которого,  считая  насыщенный  флюидами  пласт  гетерогенной  структурой, 
теплообмен между элементами этой структуры представим уравнением вида 
p
p
T
t

 
 
 
 
      
  (5) 
где 
T

  –  малый  параметр  кинетики; 
p

  –  температура  скелета  пористой  среды  и 
возможно, вместе со связанными с ним неподвижными жидкостями; 

 – температура в 
подвижных  флюидах.  В  уравнении  баланса  тепла  (4)  четвертое  слагаемое  включает 
эффект  Джоуля-Томпсона.  Тем  самым  правильно  задав  характер  распределения 

  в 

97 
 
рассматриваемой  зоне,  мы  получим  возможность  адекватно  оценивать  процесс 
неизотермической фильтрации жидкости в неоднородном и анизатропном пласте.   
При  бесконечно  быстром  теплообмене 
0

T

  в  работах  [4-6]  рассмотрены 
различные  постановки  задач,  для  которых  построены  алгоритмы  их  решения,  в 
частности из (5) получим:  


x
s
x
x
p
v
c
v
c
x
v
c
v
c
t
s
c
s
c
m
c
m)
,
(
)
(
)
)
((
}
)
(
)
1
{(
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
0
0
            
  (6) 
Анизотропность пористой среды (
const
x
K

)
(
0
) в полной мере учитывается при 
нахождении полей давления 
0
)
)
((


x
p
k
k
x
w
oil
 
 
 
 
 
    (7) 
уравнение для насыщенности преобразуется, как 
 
0
))
,
(
*
(


x
s
F
V
t
s
m

,   
 
 
 
  (8) 
где 
)
(
)
(
)
(
)
,
(
2
1
1
s
f
s
f
s
f
s
F
 - функция Леверетта. 
Вводя коэффициенты в уравнении (6) получим: 
).
(
)
1
(
,
)
)
1
(
(
)
1
(
,
))
1
(
(
)
1
(
),
(
)
1
(
,
)
,
(
)
(
}
{
2
2
1
1
0
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
0
0
*
1
*
s
s
m
m
V
F
V
F
c
F
c
V
F
c
FV
c
F
V
F
V
F
c
F
c
V
F
c
FV
c
v
c
v
c
F
s
c
s
c
m
c
m
c
x
s
x
x
p
V
F
x
V
F
t
c
c
cc
c


         
  (9) 
с начальными и граничными условиями 
),
0
,
)(
,
(
/
)
,
(
0
0
0
x
s
s
t
 
),
,
,
(
)
,
,
(
0
0
0


S
P
S
P

 
],
,
0
[
)
,
(
1
1
T
t
x

 
;
2
,
1
,
i
b
n
v
i
i

 
),
,
(
0
t
x 
],
,
0
[
)
,
(
2
2
T
t
x

    
  
(10) 
;
2
,
1
,
i
b
n
v
i
i

 
),
(
0n
 
],
,
0
[
)
,
(
3
3
T
t
x

 
где 
n

  –  единичный  вектор  внешней  нормали  к 


3
1
1
)
(
pi
i
c  –  обощенный 
коэффициент теплоотдачи; 
i

 – коэффициент теплоотдачи 
i
-й фазы. Здесь участки 
1


2

  моделирует  участки  нагнетания,  отбора  и  контакта  с  однородной  неподвижной 
жидкостью, 
3

 – соответствует контакту с окружающими непроницаемыми породами. 
Возьмем как: 
),
(
|
,
|
0
0
0
0
x
s
s
t
t


 
,
0
|
,
|
0
0

L
x
x
x
s
F
V
s
s
 


,
|
,
)
/(
1
|
1
1
0окр
L
x
x
x
x
c
 
,
|
,
|
пл
0
1
p
p
Q
v
L
x
x
 

98 
 
где 
окр


,
0
  –  известные  значения  температур  на  нагнетательной  скважине  и 
окружающей нефтяной пласт среде, который можно взять, равным температуре пласта 
до  начала  разработки; 
ïë
  –  пластовое  давление,  соответственно,  а 
0
  необходимо 
искать  из  условия 
Q
V
s
F
v
x
x
0
0
1
|
)
,
(
|

.  Общий  дебит  (нефть  и  вода)  скважины 
определим  по  формуле  Дюпюи: 
)
(
)
/r
ln(r
)
(
2
ñêâ
.ê.ïèò
çàá
ïë
çàá
ïë
æ
p
p
p
p
B
kh
Q,  которая 
показывает  зависимость  дебита  от  характеристик  движения  жидкости  в  ПЗП,  где 


коэффициент  потенциальной  продуктивности  скважины.  Откуда  для  заданого  дебита 
жидкости скважины определим  
F


Q
p
Q
p
p
ïë
æ
ïë
çàá
, где 
V
Q
æ

.  
Согласно предложенным алгоритмам других авторов [1] для решения системы (3) 
необходимо, вначале, решить эллиптическую задачу для давления с соответствующими 
граничными  условиями,  при  заданном  значении  насыщенности  и  температуры.  Далее 
находим  температуру  при  заданной  насыщенности  и  найденном  значении  давления  и 
потом решаем уравнение массопереноса. 
Для  начала  введем  равномерную  сетку 
N
i
ih
x
x
i
,
0
,
0,  где 
const
h

  –  шаг 
сетки 
...
2
,
1
,
0
,


n
n
t
n

, здесь 

 – шаг по времени. Искомые функции p
 в узлах 
)
,
(
n
i
t
x
 далее обозначаются 
n
i

n
i


n
i
 соответственно. Тогда, запишем разностный вид 
уравнения для давления из системы (2.3.3) для постоянного шага сетки   
,
1
1
1
1
1
2
/
1
1
1
1
2
/
1
it
l
i
l
i
l
i
l
i
n
i
l
i
l
i
n
i
p
p
h
p
p
K
h
p
p
K
h

 
 
 
(11) 
где  коэффициенты  при  разностных  аналогах  производных  рассчитываются  на   
временном слое, здесь 
l
 – индекс итерации, 
it

 – параметр итерации. 
Условие остановки итерационного процесса можно записать в виде 
...,
2
,
1
,
0
,
1
l
p
p
l
i
l
i

 
 
 
 
 
(12) 
где  значение  давления  просчитывается  в  промежутке  с  начальной  итерации 
0

l
  до 
некоторого 
*
l
l

,  для  которого  выполняется  условие  (12),  тогда  для  решения 
уравнений насыщенности и температуры подставлется значение давления при 
*
l
  слое 
итерации.  Тем  самым,  численное  решение  получается  решением  уравнения,  которые 
линейно на каждом итерационном слое 
1

l

Аналогично запишем разностный аналог для уравнения насыщенности 


h
p
p
k
h
p
p
k
h
s
s
m
l
i
l
i
i
oil
l
i
l
i
i
oil
n
i
n
i
*
*
*
*
1
2
/
1
1
2
/
1
1
1
1
1

  
 
(13) 
где также коэффициенты при разностных аналогах производных рассчитываются на 
n
 
временном слое и находятся для всех уравнений одинаково, т.е. значения на полуцелых 
узлах через целые узлы запишутся в виде 
.
2
,
2
,
2
,
2
1
2
/
1
1
2
/
1
1
2
/
1
1
2
/
1
n
ij
n
ij
n
ij
n
ij
n
ij
n
ij
n
ij
n
j
i
n
j
i
n
ij
n
j
i
n
j
i
K
K
K
f
f
f
K
K
K
f
f
f
   
 
 
 
(14) 
Конечно-разностное уравнение теплопереноса представлена в виде 

99 
 h
h
h
h
P
P
V
F
h
V
F
V
F
c
c
n
i
n
i
i
n
i
n
i
i
l
i
l
i
n
i
n
i
c
n
i
c
n
i
n
n
i
n
1
2
/
1
1
2
/
1
1
1
1
1
*
1
1
*
1
2
)
(
2
)
(
)
(
}
{
}
{
*
*
(15) 
Общий алгоритм нахождения параметров задачи имеет вид 


,
1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*
*

n
i
n
i
n
i
l
i
n
i
s
h
n
i
n
i
n
i
l
i
n
i
h
n
i
n
i
n
i
k
i
n
i
p
h
it
k
i
k
i
s
s
v
p
s
L
s
s
v
p
L
v
p
s
L
p
p 
 
 
 
 
(16) 
которая решается неявным итерационным методом.  
Первое  уравнение  в  системе  (16)  является  трехдиоганальными  и  можно  его 
решить  методом  прогонки,  которое  являются  линейными  на 
1

n
  временном  слое. 
Далее  собираем  «прогоночные»  коэффициенты,  которые  удовлетворяют  условию 
диагонального  преобладания,  обеспечивая  устойчивость  метода  прогонки  [1]. 
Устойчивость и соответственно сходимость (16) проверялось путем измельчения шага 
сетки и сравнения с тестовыми данными решений при заданной суммарной скорости. 
Численный расчет производился в среде Delphi и общий анализ поведения решения 
при  сгущении  сетки  показал  выгодность  использования  неравномерной  сетки  для 
решения  системы  (16),  которая  обусловлена  наиболее  точным  и  адекватным 
соответствием полученных результатов с физикой рассматриваемых процессов.  
Механизм переноса тепла в нефтяном пласте за счет конвекции имеет одну весьма 
важную  особенность:  зона  с  иной температурой,  чем  пластовая,  т.е.  охлажденная или 
нагретая,  перемещается  в  пласте  со  значительно  меньшей  скоростью,  чем  скорость 
движения  воды  в  пористой  среде.  Результаты  расчета  приведенные  на  рисунке  1  -  3 
получены в случае, когда коэффициенты и основные зависимости взяты, как в работе 
[1,2]  
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Каталог: docs -> vestnik -> fizika matematika
vestnik -> Вестник Казнпу им. Абая, серия «Художественное образование», №1(42), 2015 г
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
fizika matematika -> Задача определения правой части в нелинейном псевдопараболическом уравнении
fizika matematika -> Абай атындағы
fizika matematika -> Абай атындағы
fizika matematika -> Абай атындағы
fizika matematika -> “Физика-математика ғылымдары” сериясы №4 (44)
fizika matematika -> “Физика-математика ғылымдары” сериясы №2 (30)
fizika matematika -> “Физика-математика ғылымдары” сериясы №3 (31)

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет