Физика-математика және кәсіби білім факультеті Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері кафедрасыжүктеу 266.88 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі266.88 Kb.

Ф-УК-01/065 

 АЙМАҚТЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК – ИННОВАЦИЯЛЫҚ  УНИВЕРСИТЕТІ 

                                                               

 

Физика-математика және кәсіби білім факультеті 

Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері кафедрасы 

 

                                                                     

                                                                            БЕКІТЕМІН 

                                            Оқу-әдістемелік және қашықтықтан 

                                                                     оқыту істері жөніндегі проректор,  

                                                                        п.ғ.к,  ___________  А.З.Тұрсынбаев 

                                                       «_____»  ____________  2016 ж. 

 

5В010700-Бейнелеу өнер және сызу  

мамандығы бойынша 

 (мамандық шифры, атауы) 

 

 

МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

 

Оқыту мерзімі: 2016-2020жж. 

 

 

Шымкент, 2016 


Ф-УК-01/065 

  

Элективті пәндер каталогы.-Шымкент, 2016. -____ б.  

 

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университетінің Әдістемелік кеңесінде қаралып, бекітілген.   

 

Хаттама  

  

№___ «__» _______ 20___ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф-УК-01/065 

 Элективті пәндер каталогының мазмұны 

 

№ 

Модуль 

номері 

Модульдің атауы   

Цикл 

Пәндердің аталуы 

 

Беті 

 

1.    Түсіндірме жазба

  Мамандық бойынша міндетті модульдерге кіретін таңдау пәндері 

2.   


М ММ1.1 

Педагогика және психология 

БП

 

Өзін – өзі тану 3.   


МММ 3.1 

Академиялық  сурет

 

 

БП  

Академиялық  сурет-I,II

 

4.   


Академиялық  сурет- III

 5.   

Академиялық  сурет-IV

 

10 


6.   

МММ 3.2 


Академиялық  кескіндеме 

БП

  

Академиялық  кескіндеме-I,II 

 

7.   Академиялық  кескіндеме-III 

8.   


Академиялық  кескіндеме-IV 

10 


9.   

МММ 3.3 


Композиция  

 

БП 

 

Композиция I,II  

10.  Композиция III 

11.  


Композиция IV 

10 


12.  

МММ 3.4 


Сызба геометриясы және 

перспективасы 

 

БП

  

Сызба геометриясы және перспективасы 

11 

13.  


Сызу негіздері 

 

14.  МММ 3.5 

Бейнелеу өнерінің тарихы және 

теориясы 

 

БП 

 

Бейнелеу өнерінің тарихы және теориясы-I 13 

 

15.  Бейнелеу өнерінің тарихы және теориясы- II 

16.  


МММ 3.6 

Мүсін  жасау және 

материалмен жұмыс 

БП

 Мүсін және пластикалық анатомия 

17 


 

17.  


Материалмен жұмыс 

Ф-УК-01/065 

 18.  

МММ 3.7 


Жалпы және 

Қазақстанның бейнелеу өнер 

тарихы 

БП

 Жалпы өнер тарихы 

13 


19.  

Қазақстанның бейнелеу өнер тарихы 

17 

Біліктілік шеңберінен шығатын таңдау бойынша модульдер 

20.  


БШШТМ 

Діни сауаттылық және 

жемқорлыққа қарсы курес 

негіздері 

БП 

Дінтану


 

12 


21.  

Исламтану 

22.  

Теология 23.  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері

 

14 


Мамандандыру бойынша білім беру бағыты №1 

« Әлеуметтік  педагогикадағы бейнелеу өнері және сызу» негізгі бағыттары 

 

 

24.   АМТМ 1.1 

Сурет

 

КП  

Сурет-I,II

 

14 


25.  

Сурет - III

 

26.  


Пластикалық сурет

 

18 27.   АМТМ 1.2 

Кескіндеме шеберлігі

 

КП

 Кескіндеме шеберлігі

 

11 28.  

Кескіндеме-I,II

 

14 


29.  

Кескіндеме-III

 

 

15 30.   АМТМ 1.3 

Қолөнер негіздері

 

КП

 Шрифт

 

31.  Қолөнер негіздері 

18 


32.  

Сәндік қолданбалы өнер Мамандандыру бойынша білім беру бағыты №2 

« Көркемсуреттік-шығармашылық» негізгі бағыттары

 

33.   АМТМ 2.1 Суретке баулу және кескіндеме 

шығармашылық негіздері

 

КП

 Суретке баулудың арнайы технологиясын оқыту әдістемесі

 

15 34.  

Суретке баулу

 

35.  


Кескіндеме шығармашылық негіздері

 

18 36.   АМТМ 2.2  Өнер тарихы мен мәдениеті 

КП

 Қазақ қолөнер бұйымдарын өрнектеу

 

11 37.  

Этнографиялық мәдениет

 

 

16 38.  

Европа өнер тарихы

 

39.   АМТМ 2.3 Графикалық шрифт және 

жарнама 


КП

 

Плакат 

40.  


Шрифт және жарнама 

19 


41.  

Графикалық дизайн Ф-УК-01/065 

 ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

 

       Құрметті  студенттер!  Кредиттік  оқыту  жүйесінде    таңдау  компонентіне  кіретін  пәндердің  тізімінен  тұратын  элективті  пәндер  каталогы 

мамандықтың  оқу-әдістемелік  кешенінің  міндетті  элементі  болып  табылады.  ҚР  МЖМББС сәйкес  элективті  пәндерге  бөлінетін  кредиттер  саны 

ұлғайған, соған орай студенттердің өзінің оқу траекторияларын таңдауда ЭПК-нің мәні де жоғарылайды. 

        Студенттің  жеке  қабілеттерін,  оның  өсу  келешегін,  еңбек  нарығына  сәйкес  маман  қажеттілігін  ескере  отырып,  эдвайзердің  басшылығымен 

студенттің өзі әзірлейтін жеке оқу жоспарын құруда студенттер элективті пәндер каталогын қолданады.  

Каталогта студенттерге қажетті білім беру бағдарламаларын игеруге мүмкіндік туғызатын пәндер ұсынылған.  

      Студент  өзінің  оқу траекториясын жасау  үшін типтік оқу жоспарына сәйкес міндетті  компоненттегі  барлық пәндерді игеру  қажет, сондай-ақ 

меңгеру үшін каталогтан ұсынылған оқу бағдарламаларының бірін таңдау қажет. Ал белгілі  бағдарламаға сәйкес болуы үшін элективті пәндерді 

таңдауы  керек.  Каталогтағы  таңдау  пәндері  жалпы  білім  беру  пәнінен,  базалық    және  кәсіптендіру  пәндерінен  тұратын  модульдердің  құрамына 

кіреді.  

      Білім беру бағдарламасы бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауда адами әрекеттердің теориялық және тәжірибелік амалдарын, тәсілдері мен 

әдістерін оқытуға  бағытталған. 

 


Ф-УК-01/065 

 Білім  беру  бағдарламасының  мақсаттары  мен  міндеттерінің  жетістігі  келесі  құзыреттіліктерді  қалыптастыруға 

ықпал етеді: 

-  Әмбебап құзыреттіліктер  

-  Кәсіби құзыреттіліктер  

1.1 Пәндерді оқыту барысында студенттерде калыптастырылатын құзіреттіліктер: 

Әмбебаб құзыреттіліктер 

ӘҚ  1-Бейнелеу  өнері  және  сызу,    әлеуметтік-экономикалық  ғылымдар  салаларындағы  жаңа  білімдерді  оқып  игеру  және 

оларды  кәсіби қызметінде пайдалану.  

ӘҚ 2- Келесі мәселелерді шешу үшін логикалық және сыни ойлау қабілеттерін пайдалану. 

ӘҚ 4- Кәсіби салада маңызды ғылыми мәселелерді анықтай алуы. 

ӘҚ 6- Кәсіби қызметтегі мақсаттарды шешуде  қор қажеттілігін бағалау және оларды пайдалануды жоспарлау қабілеті. 

ӘҚ 7- Инновацияларды пайдалану мүмкіндігі. 

ӘҚ 8- Өнер түрлері мен бейнелеу өнер шығармашылық жұмыстарының тәжірибесін игеру. 

ӘҚ 10 -Мемлекеттік тілде ауызша және жазбаша сауатты қарым  қатынас жасауға қабілетті 

ӘҚ 11- Ұжымда дұрыс іскерлік қатынасты жасай білу. 

ӘҚ 14 - Қоғамның түрлі ұлттық мәдени құндылықтарына деген  түсіністігі мен құрметі  

ӘҚ 15- Азаматтық түсінік пен әлеуметтік жауапкершілік қағидаларына  сай әрекет ете білуге қабілетті 

ӘҚ 17- Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану мүмкіндігі. 

ӘҚ 18- Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси, мәдени жағдайларға  бейімделу және өзін-өзі дамытуға ұмтылу. 

ӘҚ 22- Этикалық ережеге сай әрекет етуге қабілетті 

ӘҚ 26 - Шетел тілінде сауатты қарым-қатынас жасауға қабілетті 

ӘҚ 29 -  Шығармашылық қабілетті 

 

1.2 Кәсіби құзіреттілік 

КҚ  2  -  көркемсурет  –  педагогикалық  және  шығармашылық  бағытындағы  кәсіптік  компетенциясында  бүтіндей  және  сапалы 

кәсіптік  білім  алу;  көркем  сурет  саласында,  көркем-сурет  үйірмелерін  ұйымдастыру,  оқушыларды  творчестволық  бағытта 


Ф-УК-01/065 

 жұмылдыру; 

 

КҚ  4-  оқу-тәрбие  үдерісінің  сапасын  қамтамасыз  ету  үшін  заманауи  әдістемелер  мен  технологияларды,  білім  алушылардың жетістігіне диагностика жасау әдістерін қолдана білуге дайындығының болуы;  

КҚ 6- білім алушылардың әлеуметтендіру мен кәсіби өзін-өзі анықтау үдерісін педагогикалық сүйемелдеуді іске асыра білуі;  

 

КҚ 7 - 


оқу-тәрбие үдерісінде, сабақтан тыс іс-әрекеттерде оқушылардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етуге 

дайын болуға қабілетті

 

КҚ 8 - оқушылармен, ата-аналармен, әріптестермен, әлеуметтік серіктестермен өзара әрекетке дайын бола білуі;    

КҚ  9  -  білім  алушылардың  серіктестігін  ұйымдастыру,  олардың  белсенділігі  мен  инициативтігін,  өз  бетіншелігін, 

шығармашылық  қабілетін  қолдау  қабілетінің  болуы;  оқушылармен,  әріптестермен  (оқытушылар)  жұмыс  жасай  білу,  жаңа 

оқыту әдістерін пайдалану; 

КҚ  10  -  отандық  және  шетелдік  тәжірибелерді  ескере  отырып  мәдени-ағартушылық  бағдарламаларын  құрастыру  және  оны 

іске асыру қабілетінің болуы; 

КҚ 11 – шығармашылық және педагогикалық әрекетінде  меңгерген графикалық білімдерін қолдана алу қабілеттері; 

 

КҚ 13- бейнелеу өнері және сызу мамандығы бойынша оқу үрдісін заманауи ғылыми деңгейде ұйымдастыру; КҚ 14 – жеке тұлғаны рухани жағынан жетілдіру және оның ақыл ойын дамыту,өмірдің барлық жағдайында шығармашылық 

және танымдық дағдыларды игерту; 

КҚ 15 - ғылыми-зерттеу саласында бейнелеу өнер түрлерінің теориясының және әдістемесінің негізін көрсету; 

 

КҚ  21  -  командамен  жұмыс  істей  білу,  өз  көзқарасын  байыппен  жеткізе  алу,  жаңа  шешімдер  ұсыну;  тіл  табыса  білу,  өз 

пікірін ұжым пікірімен ұштастыру; тұлғалық және кәсіби  өсуге ұмтылу; 

КҚ  24  -  адам  денесінің  анатомиялық  құрылыс  жүйесін,  пропорциясын,  қозғалыс  тәсілін,  адам  басы  мен  тұлғасының 

пластикалық сипатын, түзілім мен пластиканың өзара байланысын кәсіби деңгейде қолдана білу; 

КҚ  26-  Бейнелеу  өнері  және  сызу  мамандығының  пәндері  бойынша  өзінің  көркем  педагогикалық  шеберлік  деңгейін 

жетілдіру,  көркем  шығарма  жасауда  нұсқадан,  жадынан  және  елестету  арқылы  бейнелеумен  шұғылдану  барысында 

теориялық білімін пайдалану. 

 

 

                                  Ф-УК-01/065 

 5В010700-Бейнелеу өнер және сызу   мамандығы бойынша 

Бейнелеу өнер және сызу

   бакалавры 

 

М

од

ул

ь

 к

од

ы

 м

ен

  

ат

ау

ы

 

П

ән

н

ің

  

к

од

ы

 

 

П

ән

н

ің

 ат

ау

ы

  

 

К

р

ед

и

т

 

С

ем

ес

т

р

 

П

р

ер

ек

в

и

зи

т

т

ер

 

 

П

ос

т

р

ек

в

и

зи

т

т

ер

 

П

ән

н

ің

 қ

ы

сқ

аш

ам

а

зм

ұ

н

ы

 ег

із

г

і 

б

ө

л

ім

д

ер 

Қ

ал

ы

п

т

ас

ат

ы

н

 

қ

ұ

зі

р

ет

т

іл

ік

т

ер

 

 

1 курс 

Мамандық бойынша міндетті модульдерге кіретін таңдау пәндері 

Педагогика және 

психология 

МММ 1.1


 

OOT 


1205 

Өзін – өзі тану Орта мектеп пәндері 

Педагогика 

және 

психология  Өзін-өзі  танудың  мәні.  Өзін-өзі  тану  – 

адамның өзін-өзі іске асыруының шарты. 

Адамның  рухани  әлемінің  бірегейлігі. 

Өмір  стратегиясы  және  позитивті  ойлау. 

Адамның өзімен және қоршаған ортамен 

үйлесімділігі.  Қарым-қатынас  – адамның 

өзін-өзі  дамытуының  шарты.  Отбасы  – 

адам 


бақытының 

және 


өмірлік 

табыстылығының негізі.  

ӘҚ-2, ӘҚ-4, ӘҚ-

11,  ӘҚ  -15,  ӘҚ-

17, ӘҚ-18, КҚ-4, 

КҚ-6, КҚ-8, КҚ-

9, КҚ-11,КҚ 21 

 

Академиялық сурет МММ3.1 

AS 


1211 

Академиялық сурет-

I,II 

  

 Орта мектеп 

пәндері 


Академиялық  

сурет- III, Сурет 

I-II, Сурет III, 

Пластикалық 

сурет 

       Натюрмортты 

бейнелеу: 

гипстен 


жасалған 

геометриялық 

денелерден, 

бедері 


және 

материалы 

әртүрлі 

денелерден,    тұрмыстық  заттарынан 

құралған натюрморттар.  

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26. 


Ф-УК-01/065 

 AS 

1212 


Академиялық  сурет- 

III 


Академиялық сурет-I,II 

Академиялық  

сурет-IV, Сурет 

I-II, Сурет III, 

Пластикалық 

сурет 

     Интерьер 

суретін  салу  жолдары. 

Тақырыптық  қойылымдар:  интерьердегі 

натюрморт,  суретші  шеберханасында, 

т.б.  Гудон  сомдаған  бас  кескіннің 

экоршесі.  Рим  мүсіндік  портреті.  Адам 

бас-кеудесінің 

суреті. 


Портрет, 

портреттің 

сипаттық 

ерекшелігін 

сомдаудың  әдістік  құралдары,  меңгеру 

тәсілдері 

(әзіл 

суреттер). Саусақ 

суреттері. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26. 


 

Академиялық  

кескіндеме 

МММ 3.2 

AK 

1214 


Академиялық  

кескіндеме-I,II  Орта мектеп пәндері. 

Академиялық  

кескіндеме-III 

Натюрморт. Шынайы бейнелеудің негізгі 

заңдылықтары. 

Оқу 


және 

шығармашылық  жұмыстар,  мақсаттары 

мен  ерекшеліктері.Күрделі  тақырыптық 

натюрморт. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  


AK 

1215 


Академиялық  

кескіндеме-III Академиялық  кескіндеме-I,II 

Академиялық  

кескіндеме-IV 

     Кескіндемелік  натюрмортты  әртүрлі 

материалда  орындау:  акварель,  гуашь, 

темпера,  майлы  бояу.  Бояу  түстері 

кереғарлы,  жылы  реңдері  басымырақ, 

суық  реңдерден  тұратын  нәрселерден 

натюрморт  жазу.  Ақ  аяға  қойылған  ақ 

түсті  нәрселерден  құралған  натюрморт 

жазу.  Бояу  түсі  гаммасы,  колорит  – 

Кескіндемедегі образды бейнелеу тәсілі.  

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26 


Композиция 

МММ 3.3 

Kom

1217 


Композиция I,II Орта мектеп 

пәндері 


Композиция III 

Плакат, Шрифт 

және жарнама, 

Графикалық 

дизайн  

     Композицияның  тарихы.  Композиция 

курсының  мақсаты,  міндеттері  және 

мазмұны. 

Композицияның 

негізгі 


заңдылықтары. 

Композициямен 

шұғылдану  барысында  шығармашылық 

процестің мәні мен даму бағыты. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  


Kom

1218 


Композиция III .  Композиция 

I,II 


. Композиция IV       Портрет  орындау  жолдары,  стильдеу 

прициптері, 

портрет 

жанрындағы 

шығармашылық ізденіс.  

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -Ф-УК-01/065 

10 


 

Натюрморт  композициясы,  реңдік  және 

бояу  түсі  ізденістері.  Композиция  және 

көріністі-бейнелі 

қабылдау 

психологиясы. 

Интерьердегі 

күрделі 


тақырыптық натюрморт композициясы.  

 

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  


 

2 курс 

Мамандық бойынша міндетті модульдерге кіретін таңдау пәндері

 

Академиялық сурет МММ3.1 

AS 


2213 

Академиялық  сурет-

IV 

Академиялық  

сурет- III 

Сурет I-II, Сурет 

III, Пластикалық 

сурет 

Давид  басының  бөлшектері:  мұрын,  көз, 

құлақ, 

ауыз; 


шақпақталған 

бас 


(обрубовка), 

антикалық 

бастардың 

суреттері,  нобайлар.  Адам  бас  сүйегінің 

қаңқасының  суреті; 

Антикалық  бас 

мүсіндері:  Экорше,  Вольтер,  Сократ  т.б. 

суреттері,  нобайлар  Адам  портреті,  адам 

кеудесімен  портерті,  интерьердегі  адам 

бейнесін қолымен салу, нобайлар. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26. 


 

Академиялық  

кескіндеме 

МММ 3.2 

AK 

2216 


Академиялық  

кескіндеме-IV Академиялық  кескіндеме-III 

Кескіндеме 

шеберлігі, 

Кескіндеме I-II-

III,Кескіндеме 

шығармашылық 

негіздері 

Кеңістік  пен  ауа  перспективасын 

беру:  жарыққа  қарсы  орналастырылған 

натюрморт.  Интерьердегі  натюрморт. 

Гипстен  сомдаған  бас  кескіні  қойылған 

натюрморт.  Нысанның  бас  кескінінен 

этюд жазу (күңгірт бояу). 

Кескіндемелік  портрет  және  композиция 

мәселелері.  Жартылай  жалаңаш  нысан 

(тақырыптық  қойылым  –  адамның  дене-

қолдары).  

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  

 

Композиция МММ 3.3 

Kom22


19 

Композиция IV Композиция III 

Плакат, Шрифт 

және жарнама, 

Графикалық 

дизайн. 

Көп 


фигуралы 

композиция. 

Шығармадағы  кеңістік  мәселесін  шешу. 

Композиция  шешімін  табу  жолдары. 

Табиғаттың 

флорасы 


мен 

фауна 


мотивтерін жобалау. Жануар,жәндіктерді 

стильдей  эскиз,  нобай  жасау.  Өсімдіктер 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  


Ф-УК-01/065 

11 


 

әлемінің 

мотивтерін, 

фрагменттерін 

қолданып композиция құру.   

 

Сызба геометриясы 

және 


перспективасы 

МММ 3.4 


SGP 

2220 


Сызба геометриясы 

және перспективасы Орта мектеп пәндері,Компо

зиция I,II 

Сызу  негіздері, 

Шрифт 


және 

жарнама, 

Графикалық 

дизайн. 


Перспективаның 

даму 


тарихы. 

Перспективадағы 

 

түсініктер мен 

терминдер.Перспективаның нүктесі, түзу 

және  жазықтығы,  шеңбердің,  паркет  пен 

геометриялық 

денелердің 

перспективасын  тұрғызу.    Интерьер 

перспективасы. 

Бейнелеудің 

перспективасын 

практикалық 

тұрғызудың  жолдары.  Перспективадағы 

көлеңкелерді тұрғызу. 

ӘҚ–1, ӘҚ -7, 

ӘҚ -8, ӘҚ -

29,KҚ -2, КҚ -

11, КҚ-13, КҚ-

15, КҚ -24, КҚ -

26 


SN 

2221 


Сызу негіздері 

 

 Сызба геометриясы 

және 


перспективас

ы 

Шрифт және 

жарнама, 

Графикалық 

дизайн. 


Сызудың  құрал  жабдықтар.  Оларды 

пайдаланудың  ұсыныстары.  Сызбаны 

безендіру:  сызбаның  форматтары,  негізгі 

жазба, 


сызбаның 

сызықтары, 

масштабтары, өлшем қию.Сызба шрифті. 

Геометриялық 

тұрғызулар.Түйіндесу. 

Циркульдік 

Аксонометриялық 

проекциялар жайлы түсінік. 

ӘҚ–1, ӘҚ -7, 

ӘҚ -8, ӘҚ -

29,KҚ -2, КҚ -

11, КҚ-13, КҚ-

15, КҚ -24, КҚ -

26 


Кескіндеме 

шеберлігі 

AМTМ 1.2 

KSh 


2306 

Кескіндеме шеберлігі Композиция-I,II-III-IV, 

Академиялық 

кескіндеме-

I,II-III-IV. 

Сурет, 

Кескіндеме-I,II,III 

Адам 


тұлғасын 

жазу 


барысындағы 

Кескіндемелік  ерекшеліктер:  бейтарап 

аяға, 

түрлі-түсті аядағы 

интерьерге 

тұрғызылған 

киіндірілген 

адам 

тұлғасының  этюді  (гипстен  сомдалған  Жалаңаш 

тұлғаның 

кескіндемелік 

бейнесінің  форма  сипатын  талдау,бояу 

түсі бірлігі және біртұтастық. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26 

 

Өнер тарихы мен мәдениеті 

AМTМ 2.2 

KKBO 

2306 


Қазақ қолөнер 

бұйымдарын өрнектеу Композиция, Бейнелеу 

өнерінің 

тарихы  және 

теориясы-І,II 

Қазақстанның 

бейнелеу    өнер 

тарихы,Қолөнер 

негіздері, 

Материалмен 

жұмыс. 


Студенттердің  лекцияда  алған  білімін 

бекіту,  тереңдету  және  кеңейту,  пәнге 

байланысты  студенттердің  өз  бетінше 

спецификалы 

қойлау 

мен 


шығармашыллыққа  бейімділігін  дамыту;  

болашақ 


мамандарды 

тәрбиелеуде 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  


Ф-УК-01/065 

12 


 

бейнелеу  өнері  теориясына  ғылыми 

қызығушылығын тудыру. 

 

 

Біліктілік шеңберінен шығатын таңдау бойынша модульдер 

Діни сауаттылық 

және 


жемқорлыққа 

қарсы курес 

негіздері. 

БШШТМ 

DT 

2228 Дінтану  Әлеуметтік  

және  


экономикалық  

дайындық 

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы  мәдениет 

негіздері,Білім 

беру 

технологиялары және 

менеджмент 

Діннің  қалыптасу  тарихын  зерттеу,  оны   

қоғам өміріндегі мәдени-рухани құбылыс 

ретінде  теориялық-танымдық  формада 

зерттеу,  оның  формалары,  ағымдары 

және  бағыттары  арқылы      дамуын 

қарастыру.  Дiн  тарихы,  дiн  теориясы, 

дiни  философия  және  теология,  дiн- 

әлеуметтiк-мәдени құбылыс ретiнде және 

дiндi  еркiн  ойлау  тұрғысынан  сынау 

бөлiмдерiнен тұрады.  

ӘҚ–14, ӘҚ -15, 

ӘҚ -22, ӘҚ -26, 

KҚ -7, КҚ -10, 

КҚ -14 

IsT 

3222 


Исламтану 

Студенттерді 

өзіндік 

жұмыстарында, 

ғылыми  зерттеу  жұмыстарында  қазақ 

ұлттық 


мәдениетте 

ислам 


дінінің 

болмысы  жалпы  адам  өмірінде  алатын 

орны.Қазақ 

халқының 

рухани 

мәдениетінің  шарықтау  шегі,  олардың басқа  елдер  мәдениетінде  алатын  орнын 

ислам  дінінің  болмысы  жалпы  адам 

өмірінде ролін білу. 

TEO 


3222 

Теология 

 

Студенттерді өзіндік 

жұмыстарында, 

ғылыми  зерттеу  жұмыстарында  қазақ 

ұлттық  мәдениеті  және  болмысы  жалпы 

адам 

өмірінде алатын 

орны.Қазақ 

халқының 

рухани 


мәдениетінің 

шарықтау  шегі,  олардың  басқа  елдер 

мәдениетінде 

алатын 


орнын 

ислам 


дінінің  болмысы  жалпы  адам  өмірінде 

ролін білу. Ф-УК-01/065 

13 


 

 

3 курс 

Мамандық бойынша міндетті модульдерге кіретін таңдау пәндері 

 

 Бейнелеу 

өнерінің тарихы 

және теориясы 

MMM 3.5 

BOTT

3222 


Бейнелеу өнерінің 

тарихы және 

теориясы-I Композиция 

I,II,III,IV 

Қазақстанның 

бейнелеу 

өнер 

тарихы,Европа өнер тарихы. 

Бейнелеу 

өнерінің 

пайда 


болуы 

жөніндегі  теория  «Ерте  кезеңдегі»  және 

«дәстүрлі» 

өнер 


жөніндегі 

түсінік. 

Ежелгі  Шығыс  өнері:  Орталық  Азияда. 

мүдениеттің  пайда  болуы.  Африка  және 

Америка, 

Мысыр, 


Қосөзен 

өңірі, 


Жапония,  Қытай,  үнді  елдерінің  ежелгі 

өңірі.  Антик  өнері:  Грекия  және  Рим. 

Орта  ғасыр:  Ерте  христиан,  роман, 

готика,  орыс  өнері.  Жапония,  Қытай, 

үнді  елі.  Қайта  өркендеу  дәуірі:  Италия, 

Солтүстік  Еуропа  өнері.  Жаңа  кезең: 

ХҮІІ-ХХ ғғ. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  

 

BOTT3223 

Бейнелеу өнерінің 

тарихы және 

теориясы- II Композиция, Бейнелеу 

өнерінің 

тарихы  және 

теориясы-I 

Қазақстанның 

бейнелеу  өнер 

тарихы,Қолөнер 

негіздері. 

Евразийлік  контекстегі  Қазақстанның 

көркемдік 

мәдениеті. 

Қазақстан 

мәдениетінің 

ментальдық 

факторы. 

Петрографтық,  мегалиттік  және  ою-

өрнек  дәстүрлер.  Сақтардың  мәдениеті 

мен 


өнері. 

«Хайуандық 

стиль» 

семантикасы. Көшпенділердің 

дүниетанымы.  Скиф-сақтақ  мифология, 

ғарыш туралы символикалық түсінік. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  

 

Жалпы  және  Қазақстанның 

бейнелеу өнер 

тарихы 

MMM 3.7 ZhOT3

226 


Жалпы өнер тарихы Композиция, 

Бейнелеу 

өнерінің 

тарихы  және 

теориясы-I,II. 

Қазақстанның 

бейнелеу өнер 

тарихы. 

«Жалпы  өнер  тарихы»  оқу  курсының 

мақсаты - болашақта көркем шығарманы 

толык  мәнді  кабылдай  алатын  және 

шығармашыл бейнелеу өнері мамандарын 

антикалық. классикалык, жаңа кезең өнері 

тарихының 

теориялық 

негіздерімен 

тереңірек  таныстыру  және  өнертанушы 

маманы  болып  қалыптасуына  бағдарлай 

ұйымдастыру. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  

 


Ф-УК-01/065 

14 


 

Біліктілік шеңберінен шығатын таңдау бойынша модульдер 

Діни сауаттылық 

және жемқорлыққа 

қарсы курес 

негіздері 

БШШТМ 

SJK

MN 


3229 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері Дінтану Білім беру 

технологиялары 

және 

менеджмент Исламның  негізгі  бағыттары.  Суннизм 

мен  шиизмнің  тарихы,  ерекшеліктері. 

Исламның  Азия,  Африка,  Қазақстан 

территориясына  таралуы.  Азия,  Африка, 

Еуропа халықтары тарихындағы ролі. 

ӘҚ–14, ӘҚ -15, 

ӘҚ -22, ӘҚ -26, 

KҚ -7, КҚ -10, 

КҚ -14 

Мамандандыру бойынша білім беру бағыты №1 « Әлеуметтік  педагогикадағы бейнелеу өнері және сызу»  

Сурет 


AМTМ 1.1 

Sur 


3303 

Сурет-I,II Академиялық сурет-

I,II,III,IV,Ком

позиция. 

Сурет–III,  

Пластикалық 

сурет 


Адам 

денесінің 

суреті, 

адамды 


бейнелеудегі 

скелет 


пен 

бұлшық 


еттерінің  анатомиялық  анализі.  Гипсті 

экорше  моделінің  анатомиялық  суреті. 

Жалаңаш  адам  денесінің  суреті  (анфас, 

бір  аяғына  салмақ  түсіріп,  күрделі 

қимыл-қозғалыста отырған кезінде). 

ӘҚ–1, ӘҚ -7, 

ӘҚ -8, ӘҚ -

29,KҚ -2, КҚ -

11, КҚ-13, КҚ-

15, КҚ -24, КҚ -

26  

 

Sur 3304  

Сурет - III Сурет-I,II Композиция., 

Пластикалық 

сурет 

  Киіндірілген 

тұлға: 

композициялық сюжетті-тақырыптық  суретте  адамның 

өзіндік 


сипаттық 

ерекшелігін 

және 

психологиялық көңіл-күйін 

сақтай 


отырып беру. Киімсіз тұлғалардың толық 

фигуралары.  Тақырыптық  қойылымдағы 

сурет:  «мүсінші»,  «дәрігер»,  «құмыра 

жасаушы»,  «ақын»,  т.б.  Қос  тұлғалы 

тақырыптық  қойылым  суреті.  Киімсіз 

тұлғалардың толық фигуралары. 

ӘҚ–1, ӘҚ -7, 

ӘҚ -8, ӘҚ -

29,KҚ -2, КҚ -

11, КҚ-13, КҚ-

15, КҚ -24, КҚ -

26  


 

 

 Кескіндеме 

шеберлігі 

AМTМ 1.2 

Kes 


3307 

Кескіндеме-I,II Кескіндеме шеберлігі 

Кескіндеме-III, 

Кескіндеме 

шығармашылық 

негіздері 

   Адам  тұлғасын  жазу  барысындағы 

Кескіндемелік  ерекшеліктер:  бейтарап 

аяға, 


түрлі-түсті 

аядағы 


интерьерге 

тұрғызылған 

киіндірілген 

адам 


тұлғасының  этюді  (гипстен  сомдалған. 

Жалаңаш 


тұлғаның 

кескіндемелік 

бейнесінің  форма  сипатын  талдау,  бояу 

түсі бірлігі және біртұтастық. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26 


 

Ф-УК-01/065 

15 


 

Kes 


3308 

Кескіндеме-III Кескіндеме шеберлігі, 

Кескіндеме-

I,II 

Кескіндеме шығармашылық 

негіздері 

Адамның  жалаңаш  тұлғасына  этюдтер 

(бейтарап  аядағы  ер  адам  тұлғасы,  түсті 

аядағы  әйел  адам  тұлғасы,  интерьердегі 

тұлғалар).  Адамның  жалаңаш  тұлғасына 

этюдтер  (бейтарап  аядағы  ер  адам 

тұлғасы, түсті аядағы әйел адам тұлғасы, 

интерьердегі  тұлғалар).  Қос  тұлғалы 

тақырыптық композиция. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26 


 

Қолөнер негіздері 

AМTМ 1.3 

Shri 


3309 

Шрифт 


Сызба геометриясы 

және 


перспективас

ы 

Шрифт және жарнама, 

Графикалық 

дизайн. 

Жалпы  шрифт  түрлері,олардың  қолдану 

жолдары 

мен 


тәсілдері. 

Сәндік 


композицияның  спецификасы.  Ою-өрнек 

композициясының 

заңдары, 

заңдылықтары. 

Рапортты 

ою-өрнек 

композицияларын тұрғызу принциптері – 

ашық 


құрылымы.      

Монокомпозицияларды 

тұрғызу 

принциптері тұйықталған құрылымы. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  


 

Мамандандыру бойынша білім беру бағыты №2 « Көркемсуреттік-шығармашылық»  

 

Суретке баулу және кескіндеме 

шығармашылық 

негіздері 

AМTМ 2.1 

SBAT

OA 


3303 

Суретке 


баулудың 

арнайы 


технологиясын  оқыту 

әдістемесі  Композиция, Академиялық 

сурет-


I,II,III,IV 

Суретке баулу, 

Графикалық 

дизайн 

Сурет  пәнінің  мақсаты  білім  алушыға 

бағдарламаға  сәйкес  адам  тұлғасының 

суретің  салудың  тек  реалистік  әдістері 

қарастырылған.  Адам  денесінің  суреті, 

адамдың 

бейнелеудегі 

скелет 

пен 


бұлшық  еттерінің  анатомиялық  анализі. 

Гипстің анатомиялық суреті. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  


 

SB 


3304 

Суретке баулу  Академиялық сурет-

I,II,III,IV,Суре

тке баулудың 

арнайы 


технологиясы

н оқыту 


әдістемесі, 

Графикалық 

дизайн,Плакат. 

Шрифт және 

жарнама. 

Жалаңаш  адам  денесінің  суреті,    (анфас, 

бір  аяғына  салмақ  түсіріп),  Күрделі 

қимыл-қозғалыстаотырған  кезіңде.  Бұл 

шығарманың  өзіндік  ерекшеліктері,оның 

құрылымдық 

заңдылықтары,арнайы 

бағыттағы 

ролі, 

көркем 


бейнені 

қалыптастыру 

әдістемесі, 

туындау 


әдістемесі,қабылдауы  және  сұрыптауы 

жеке  көркем  шығармасы  және  жалпы 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  


 

Ф-УК-01/065 

16 


 

шығармашылық процесі бар ғылым. 

Өнер тарихы мен 

мәдениеті 

AМTМ 2.2 

EM 


3307 

Этнографиялық 

мәдениет Композиция, 

Бейнелеу 

өнерінің 

тарихы  және 

теориясы-I 

Европа 


өнер 

тарихы, 


Қазақстанның 

бейнелеу    өнер 

тарихы,Қолөнер 

негіздері. 

Студенттердің  лекцияда  алған  білімін 

бекіту,  тереңдету  және  кеңейту,  пәнге 

байланысты  студенттердің  өз  бетінше 

әдебиеттермен 

жұмыс 

істей 


алуын 

қалыптастыру; 

көркем-сурет 

факультетіндегі 

студенттердің 

спецификалық 

ойлау 

мен 


шығармашыллыққа  бейімділігін  дамыту; 

болашақ 


мамандарды 

тәрбиелеуде 

бейнелеу  өнері  теориясына  ғылыми 

қызығушылығын тудыру. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  


 

EOT 


3308 

Европа өнер тарихы Этнографиялық мәдениет, 

Бейнелеу 

өнерінің 

тарихы және 

теориясы-I 

Қазақстанның 

бейнелеу  өнер 

тарихы,Қолөнер 

негіздері,  

Аудиториялық 

және 

өз 


беттерімен 

сабаққа  даярланғанда,  өнер  тарихы  мен 

теориясына  қысқаша  қорытынды  жасай 

білулері қажет 

Үй  заттарын  құралған  композицияны 

декоративті  түрде  шешу.    Жануарларды, 

құстарды 

декоративті 

түрде 

шешу. 


Ұлттық- 

сәндік 


қолданбалы 

өнері 


бойынша  еркін  тақырыпта  эскиз  жасау.  

Эскиз  бойынша  жұмысты  материалда 

орындау. 

Европа 


өнер 

тарихымен 

танысу.Ұлттық  этнографиялық мәдениет 

түсінігімен толықтыру. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  


 

Графикалық 

шрифт және 

жарнама 


AМTМ 2.3 

Pla 


3309 

Плакат  


Сызба геометриясы 

және 


перспективас

ы 

Шрифт және жарнама, 

Графикалық 

дизайн. 

Студенттерге  бекітілген  типографилық 

шрифтердің  ерекшеліктері.  Шрифттерге 

қойылатын  талаптар.  Плакат  перосы  және 

қылқаламдармен 

жазу 


ыңғайларын 

меңгеру. 

Кіріспе. 

Әлемдік 


жазудың 

қысқаша 


терминологиясы. 

Плакат 


перосымен  жұмыс  істеу  техникасы. 

Шрифтік 


аспаптар 

және 


жұмыс 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  

 


Ф-УК-01/065 

17 


 

техникасы. 4 курс 

Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Мүсін жасау 

және 

материалмен жұмыс 

MMM3.6 

MPA 

4224 


Мүсін және 

пластикалық 

анатомия Қазақ қолөнер 

бұйымдарын 

өрнектеу.Этно

графиялық 

мәдениет. 

Сәндік 


қолданбалы 

өнер, 


Пластикалық 

сурет. 

   Бейнелеу 

өнері 


мұғалімінің 

практикасындағы  мүсін  өнері  пәнінің 

мағынасы. 

Адамның 


бас 

сүйегі 


қаңқасының  конструктивті  негіздерін 

оқу. 


Адам 

денесінің 

қаңқасының 

конструктивті 

негіздерін 

оқу. 


Пропорциялар 

адам 


қозғалысындағы 

схема  және  дененің  тепе-теңдік  шарты. 

Жоғарғы  және  төменгі  аяқ  және  қол 

сүйегінің  қаңқасын  оқу.  Бастың  бұлшық 

еттерінің 

пластикалық 

анатомиясы. 

Адамның  қолы  мен  аяғының  бұлшық 

еттерінің пластикалық анатомиясы.  

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  

 

MZh 4225 

Материалмен жұмыс Қазақ  қолөнер бұйымдарын 

өрнектеу 

Сәндік 

қолданбалы өнер. 

Мүсін 


өнерінің 

материалдары 

мен 

технологиясы. Модельге 

қарап 


барельефті  орындау  (плита,  өсімдік 

өрнегі). 

Барельефті 

натураға 

қарап 

орындау: гипстік 

геометриялық 

денелерден 

құралған 

натюрморт. 

Антикалық 

бастың 

(копия) 


гипстік 

үлгісінен қарап мүсіндеу. Адам тұлғасын 

натурадын 

қарап 


мүсіндеу. 

Күрдеі 


қимылдағы  адам  тұлғасының  сюжеттік-

тақырыптық композициясы. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  


 

 

Жалпы  және  Қазақстанның 

бейнелеу өнер 

тарихы 

MMM3.7 KBOT 

4227 


Қазақстанның 

бейнелеу өнер тарихы Бейнелеу өнерінің 

тарихы және 

теориясы I 

Қолөнер 


негіздері,  

Мүсін және 

пластикалық 

анатомия 

Ежелгі кезең өнері. Пластикалық өнердің 

пайда 


болуы 

жөніндегі 

теориялық 

түсінік.  Мифология  және  өнер.  Ежелгі 

мысыр 

өнерінің дүниетанымдық 

түсінікпен  байланысы.  Ежелгі  патшалық 

өнері. Орта патшалық.  

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  


Ф-УК-01/065 

18 


 

 

Мамандандыру бойынша білім беру бағыты №1« Әлеуметтік  педагогикадағы бейнелеу өнері және сызу» 

Сурет 

AМTМ 1.1 PS 

4305 


Пластикалық сурет Академиялық 

сурет-


I,II,III,IV,Ком

позиция,Сурет

-I,II 

Мүсін және пластикалық 

анатомия, 

Педагогикалық 

іс-тәжірибе 

Киімсіз 

тұлғалардың 

толық 

фигуралары. Тақырыптық 

қойылымдағы 

сурет: 

«мүсінші», «дәрігер», 

«құмыра 


жасаушы»,  «ақын»,  т.б.  Қос  тұлғалы 

тақырыптық  қойылым  суреті.  Киімсіз 

тұлғалардың толық фигуралары. 

ӘҚ–1, ӘҚ -7, 

ӘҚ -8, ӘҚ -

29,KҚ -2, КҚ -

11, КҚ-13, КҚ-

15, КҚ -24, КҚ -

26  

 

Қолөнер негіздері AМTМ 1.3 

KON 


4310 

Қолөнер негіздері Қазақ қолөнер бұйымдарын 

өрнектеу, 

Бейнелеу 

өнерінің 

тарихы және 

теориясы I 

Педагогикалық 

іс-тәжірибе 

Көркемдік 

безендіру 

өнеріндегі 

көркемдік  композиция  салудың  тереңдік 

композициясының  негізгі  принциптері 

мен  заңдылықтары.  Көркемдік  безендіру 

өнеріндегі 

кеңістіктік 

тереңдік 

композициясындағы өнер синтезі. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  


SKO 

4311 


Сәндік қолданбалы 

өнер 


Қазақ қолөнер бұйымдарын 

өрнектеу,  

Бейнелеу 

өнерінің 

тарихы және 

теориясы I 

Педагогикалық 

іс-тәжірибе 

Монокомпозицияларды 

тұрғызу 


принциптері  тұйықталған  құрылымы. 

Түс  және  түстік  гармонияда  тұрғызу 

принципі.  Ренктің  кескіндеу  қасиеті. 

Ахроматикалық  композиция.  Түстердің 

гармониялық  теориясы.  Хроматикалық 

түстер.  Сәндік  композицияда  әдіптеу 

бейнелерін қолданып эскизін тұрғызу 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  

 

Мамандандыру бойынша білім беру бағыты №2 « Көркемсуреттік-шығармашылық» негізгі бағыттары   

Суретке баулу 

және кескіндеме 

шығармашылық 

негіздері 

AМTМ 2.1 

KShN 

4305 


Кескіндеме 

шығармашылық 

негіздері Кескіндеме 

шеберлігі, 

Кескіндеме-

I,II,III 

Графикалық 

дизайн, 


Педагогикалық 

іс-тәжірибе 

Болашақ 

педагогикалық 

жолда,студенттердің 

ой-өрісін 

қалыптастырып  дамытуда,қоршаған  орта 

мен  кеңістікті  біртұтас    ойластыру, 

сәулет  өнерінің  әдістерімен  таныстыру 

және  соның  бәрін  жинақтап  графикалық 

дизайн 

тұрғысында практикалық 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  

 


Ф-УК-01/065 

19 


 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік кеңес төрағасы (төрайымы)                                                                          п.ғ.к,   Тұрсынбаев А.З 

 

Офис регистратор бөлімінің меңгерушісі                                                                         Тогаева В.Б 

                     

Кафедра меңгерушісі :                                                                                                           п.ғ.к.,  Ахмет Л.С                                               

 

                                                                                                  

 

 

 жұмыстар орындау. 

 

  

Графикалық 

шрифт және 

жарнама 


AМTМ 2.3 

ShZh 


4310 

Шрифт және жарнама Сызба геометриясы 

және 


перспектива 

сы,  Сызу 

негіздері, 

Композиция, 

Графикалық 

дизайн, 


Педагогикалық 

іс-тәжірибе 

Кіріспе.  Әлемдік  жазудың  қысқаша 

терминологиясы. 

Плакат 

перосымен жұмыс 

істеу 


техникасы. 

Шрифтік 


аспаптар 

және 


жұмыс 

техникасы. 

Каллиграфиялық  шрифт.  Ежелгі  орыс 

шрифті. 


Кириллдік 

әріптер. 

Араб 

шрифті.  Шрифті  плакат  жұмысында ескерілетін негізгі талаптар. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -

26  

 

GD 4311 

Графикалық дизайн Сызба геометриясы 

және 


перспектива 

сы,  Сызу 

негіздері, 

Композиция, 

Мүсін және 

пластикалық 

анатомия, 

Шрифт және 

жарнама  

Педагогикалық 

іс-тәжірибе 

Бірнеше  жолға  тексті  композиция  жазу. 

Логотип  талдау.  Ақпараттық  шрифт. 

Шрифтік 


аспаптар. 

Трафареттер. 

Курсивтік  шрифт.  Эскиз  және  біржола 

белгілеу. 

Декорациялық 

шрифт. 


Графикалық дизайн негіздері. 

ӘҚ–1,  ӘҚ  -7, 

ӘҚ  -8,  ӘҚ  -

29,KҚ  -2,  КҚ  -

11,  КҚ-13,  КҚ-

15, КҚ  -24, КҚ  -26  

 


жүктеу 266.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет