Физика математика факультетіжүктеу 0.7 Mb.

бет1/6
Дата15.09.2017
өлшемі0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

 

  

 

Физика – математика  факультеті Информатика  кафедрасы 

 

5B070400 «Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша 

кредиттік оқу жүйесінде оқитын 

студенттерге арналған 

«КОМПЬЮТЕРЛІК ЖОБАЛАРДЫ ҚҰРУ» 

(пəннің атауы) ПƏНІНІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

 

  

 

  

 

  

Курс – 3 

Семестр –6  

Кредит саны -3  

Дəріс – 15 сағат 

Практикалық сабақ  – 30 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) –45 сағат 

СӨЖ –  45сағат 

Емтихан –   5-ші семестрде 

Барлығы –   135 сағат 

 

  

 

  

 

Орал  2013 ж.  

 

 

Пəннің  оқу-əдістемелік  кешені оқу  –жұмыс    жоспар бағдарламасының негізінде құрастырылған.  

 

Құрастырушы: Багисов Ж.Ж. Өзгеріс енгізген: Бекенова А.С. 

 

Информатика кафедрасының отырысында талқыланды.  

 

“__5__“ _қыркүйек________ 2013   ж.   №_1_  хаттама  

 

Физика - математика  факультетінің   оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылды 

 

“ _19_“  __қыркүйек_______ 2013  ж. № 1   

 хаттама   

 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Оқу жұмыс бағдарламасы 

Пəнді  оқытудың  мақсаты  –  Пəннің  мақсаты  мен  талаптары  –  қазіргі  заманғы экономикалық-математикалық  əдістер  мен  есептеуіш  техникаларын  қолдануға 

негізделген күрделі жүйелердің концепциясын жəне талдауы мен синтезінің əдістемесін,  

ақпараттық жүйелерді жобалау принциптерін меңгеру болып табылады.    

Дəрісті  оқу  мақсаты  –  экономиканың  жəне  өнеркəсіптің  əр  түрлі  салаларында 

жаңа  ақпараттық  технологиялар  ғасырында  дамып,  құрылып  жатқан  ге  қойылатын 

талаптарды 

анықтау. 

Ақпараттық 

жүйелер, 

ақпараттық 

жүйелерді 

жобалау 

технологиясына,  CASE-құралдар  технологияларымен,  олардың  негізгі  артықшылықтары 

жəне кемшіліктерін талдау нəтижелерін сипаттау болып табылады.  

Практикалық  сабақтың  негізгі  мақсаты  –  есептің  қойылымын  анықтау  жəне  оны 

мəліметтер  қорын  басқару  жүйелері  ортасында  іске  асыру,  сонымен  бірге,  осы  ортада 

қолданбалы программалар құру арқылы практикалық тəжірибе жинау.   

Пəнді оқытудың   міндеті – квалификациялық мінездемеде бекітілген мамандарды 

дайындау талаптарына сəйкес пəнді меңгеру нəтижесінде тыңдаушы келесі білімдерге 

ие болу керек: 

-  ақпараттық  жүйелерді  жобалаудың  əдістемесін  макро  жəне  микродеңгейде; 

жүйелер иерархиясының ұстанымдарын; жүйелік талдауды білуі керек. 

    -  жобалаудың  барлық    кезеңдерінде  ақпараттық  жүйелерді  тиімді  жобалау 

мақсатында  жүйелердің  декомпозициялау  тəсілдерін;  ақпараттық  жүйелердің  ұйымдық 

жəне  функционалдық  құрылымдарын  жобалаудың  формальдалған  тəсілдерін  қолдана 

алулары  керек;  күрделі  жүйенің  нобайлық  жобасын  жасай  алуы  керек  жəне  жобаланған 

жүйенің сапасы мен сенімділігін бағалай алуы керек. 

-  ақпараттық  жүйелерді  қамтамасыз  етудің  барлық  түрлерін  жүйелерді 

жобалаудың  құралдарын  жəне  жаңа  информациялық  технологияларын  қолдана  отырып 

жобалауды меңгеруі керек. Курсқа сипаттама: «Ақпараттық жүйелерді жобалау» пəнінің 

ролі  мен  мəні  экономиканың  жəне  өнеркəсіптің  əр  түрлі  салаларында  жаңа  ақпараттық 

технологиялар  ғасырында  дамып,  құрылып  жатқан  ге  қойылатын  талаптарды  анықтау. 

Ақпараттық  жүйелер  аса  күрделі  болуымен  қатар,  анағұрлым  ақпаратты,  мобильді, 

қорғалған  жəне  қолданушыға  ыңғайлы  етіп  құру  жəне  т.с.с  сұрақтарымен  танысуды 

болжайды.  

2.2 Курстың пререквизиттері мен постреквизиттері: 

Пререквизиттер: 

«Ақпараттық 

жүйелерді 

жобалау» 

пəнің 

оқыту 


барысында 

студенттердің  «Информатика»,  «Алгоритмдеу  жəне  бағдарламалау  технологиясы», 

«Ақпараттық  жүйелер  теориясы»  жəне  «Мəліметтер  қоры    жəне  ақпараттық  жүйелер» 

пəндері бойынша білімдері болуы керек. Постреквизиттер:  «Ақпараттық  жүйелерді  жобалау»  бойынша  білім  студенттермен 

«Мəліметтер  қорын  жобалаудың  қазіргі  заманғы  технологиялары»,  «Объектілі-

бағытталған  бағдарламалау»,  «Visual  FoxPro-да  бағдарламалау»  жəне  басқа  профильдік 

пəндерді  оқу  үшін,  сонымен  қатар  курстық,  дипломдық  жұмыстар  жазуда  қолданылуы 

мүмкін. 

 


 

Курс мазмұны 

Дəрістер мазмұны 

 

Дəріс 1. Кіріспе 

«Компьютерлік жобаларды құру» курсының мақсаттары мен міндеттері. 

Экономика – математикалық əдістер теориясы, жаңа ақпараттық технологиялар мен 

есептеу техникасы негізіндегі əдістемелік қамтамасыз етудің негізгі бағыттары.  Дəріс 2. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың концепциясы 

Жүйелер мен жүйелік талдау. Жүйе, иерархия, иерархия принциптері, сыртқы орта, 

декомпозицияның əртүрлі түрлері. Жүйелік талдау сатылары: есептің қойылымы, жүйені 

құрылымдау, модельді құру жəне зерттеу. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың кеңейтілген 

кезеңдері мен сатылары. 

Дəріс 3. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың əдістемелік принциптері 

Ақпараттық жүйелерді жобалаудың кезеңдері. Концептуальды, логикалық жəне 

физикалық жобалау. Ақпараттық жəне оптимизациялық есептер. Ең тиімдісін таңдау 

мақсатымен алгоритмдердің сапасын бағалау. Ақпараттық жүйелердің əртүрлі 

құрылымдарын көрсетудегі формальдық көзқарас.   

Дəріс 4. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың модельдері мен əдістері

 

Қолданбалы программа пакеті базасында компьютерлік ақпаратты жəне жүйені 

басқарушыны құрастыру. БАӨКЖ–ді құрудың іріленген тобырлар: жоба алдындағы 

тексеру, ТЭН есептеу, техникалық тапсырманы өңдеу; жобаларды өңдеу – техникалық 

жобалау, жұмыстық жобалау; қолдануға енгізу – жұмыстың жобасын өңдеу, тəжірибелік 

қолдану, өндірістік қолдану. БАӨЖК–дің күтілген экономикалық тиімділікті есептеу. 

БАӨЖК–ді өңдеудің индустиальды əдістері: объектілік, элементті, ішкіжүйелік 

жəне модельді. Дəріс 5. Корпоративті ақпараттық жүйелерді жобалаудың технологиясы 

Мультикомпонентті ақпараттық жəне басқарушы жүйелерді жобалау əдістері. 

«Дуализм» жəне көпкомпонентті принциптері.  

Өндірістік кəсіпорындардың корпоративті ақпараттық жүйелері. Жаңа 

автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді жобалау кезеңдері: Бизнес–модель жасау 

жəне талдау. Бизнес–модельде формализациялау, бизнес–процестердің логикалық моделін 

 

 

  

 

  

ПƏННІҢ ДƏРІСТЫҚ ЖОСПАРЫ 

№ 

р/с 

Дəрістар атауы 

Сағат саны 

дəріс 

тəжірибе 

СӨЖ 

Кіріспе  Ақпараттық жүйелерді жобалаудың концепциясы 20 Ақпараттық жүйелерді жобалаудың əдістемелік 

принциптері 20 

Ақпараттық жүйелердің компоненттерін  жобалаудың модельдері мен əдістері 

10 20 

Корпоративті ақпараттық жүйелерді жобалаудың технологиясы 

10 25 

Барлығы: 

15 


30 

90 


жасау. Лингвистикалық қамтаманы таңдау, программалық қамтама жасау. ААЖ–ді 

тестілеу жəне іске асыру. Жүйелерді эксплуатациялау, іске қосу жəне бақылау.   

 

 

2 . П ə н   б о й ы н ш а   о қ ы т у     б а ғ д а р л а м а с ы   -   S Y L L A B U S 

 

Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет  

Бекенова Анаргүл Сағындыққызы, оқытушы, т.ғ. магистрі 

 

Пəн туралы мəлімет 

Сабақ кестесі:  

Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан жəне 2 сынақ аптасынан тұрады. 

Аптасына 3 кредит-сағат жоспарланады, оның əрбір кредит-сағат бір байланыс сағатынан 

(  дəріс,  практика)  жəне  оқытушының  басқарумен  жүретін  студенттердің  өзіндік 

жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ) 

 

 Сабақтар  Өткізілу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізілу 

уақыты 

Сабақтар  Өткізілу 

уақыты 

Сабақтар  Өткізілу 

уақыты 

Байланыс 

сағаты  1 

(дəріс 1) 

50 мин. 

Практикалық 

сабақ 2 сағат 

50 


+50  

мин. 


СМЖӨЖ 

1 сағат 


50 мин. 

СӨЖ  


1 сағат 

50+50 


мин. 

 

 Оқу жоспарынан көшірме: 

 

 

Курс 


Семестр  Кредит 

саны 


Дəрістер 

Практика 

ОЖСӨЖ  СӨЖ 

Барлығы  Бақылау  

түрі 

15 


30 

45 


45 

135 


емтихан 

 

Кіріспе 

1.1 Курстың мақсаты – қазіргі заманғы экономикалық–математикалық  əдістері мен 

есептеу техникасын қолдануға негізделген БАӨКЖ жобалау принциптерін, күрделі 

жүйені талдау жəне синтездеу концепциясын жəне əдістемесін меңгеру. 

 

1.2  Курстың міндеттері: 

−  жаңа 


ақпаратты 

технологияларды 

жəне 

жүйелерді жобалаудың 

инструментальды құралдарын қолдану арқылы ақпаратты жүйелерді жобалаудың барлық 

түрлерін қамтамасыз етуге үйрету; 

 

1.3 Курстың оқытылу нəтижесінде студенттер: 

 

- ақпараттық жүйелерді макро жəне микродеңгейде жобалау əдістемесін; 

жүйелердің иерархиялық принциптерін; 

 

- жүйелік талдауды білулері керек.  

- жобалаудың барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелерді тиімді жобалау 

мақсатымен жүйелерді декомпозиция əдістерін қолдануды; 

 

- ақпараттық жүйелердің ұйымдастырушылық жəне функционалды құрылымдарын жобалаудың формальды əдістерін қолдануды; 

 

- күрделі жүйелердің эскизді жобалауын іске асыруды жəне жобаланған жүйенің сенімділігі мен сапасын бағалауды игерулерлері керек. 

 

 

1.4 Пререквизиттер: 

−  жоғары математика; 

−  алгоритмдеу жəне программмалау технологиясы; 

−  ақпараттану. 

 

 Сабақ мазмұны мен кестесі 

Дəрістік, практикалық сабақтардың дəрістық-күнтізбелік жоспары 

 

Апта 

№ 

Шифр 

Модульдердің мен 

дəрістардың атауы 

Модуль бойынша барлық 

сағат саны  

Ескерту 

Мод. 

Тақ. 

Дəр  Прак 

жұм. 

Зерт. 

жұм 

СӨЖ 5-семестр. Модуль І 

1-2 1.1 Ақпараттық жүйе 

негіздері. Қазіргі заманғы 

АЖ жобалау əдістемелігі 

 Демонст-қ дəрістер, 

АКТ, ЭВМ 1.2 Ақпараттық 

жүйелерді 

жобалау технологиясы 

 Демонст-қ дəрістер, 

АКТ, ЭВМ 1.3 АЖ  жобалау  кезеңдері. 

Үлгілері мен кезеңдері. 

 Демонст-қ 

дəрістер, 

АКТ, ЭВМ 1.4 Ақпараттық 

жүйелердің 

өмірлік 

циклі. 


ӨЦ 

үлгілері. 

 Демонст-қ 

дəрістер, 

АКТ, ЭВМ 

6-7 1.5 Ақпараттық 

жүйелердің 

қамтамыздандыру  белгісі 

бойынша жіктелуі 

 Демонст-қ 

дəрістер, 

АКТ, ЭВМ 

5-семестр. Модуль ІІ 

8-9 


2.1 


Корпоративті  ақпараттық 

жүйелердің 

клиент-

серверлік архитектурасы  Демонст-қ 

дəрістер, 

АКТ, ЭВМ 

10-12 2.2 Ақпараттық 

жүйелердің 

функционалдық 

белгісі 


бойынша жіктелуі. 

 Демонст-қ дəрістер, 

АКТ, ЭВМ 

13 2.3 CASE-технологиялар 

негізінде 

ақпараттық 

жүйелерді жобалау  

 Демонст-қ 

дəрістер, 

АКТ, ЭВМ 

14-15 2.4 Ақпараттық 

жүйелерде 

транзакцияларды 

ұйымдастыру 

 Демонст-қ 

дəрістер, 

АКТ, ЭВМ 

 

 

 Барлығы: 

15 

 

30 

45 

 

  

СӨЖ мен СОӨЖ күнтізбелік-дəрістық жоспары 

 

Апта 

Сабақтардың 

СӨЖ, СОӨЖ 

Сабақтың 

Ұсын

Бақылау 

Өткізу 

№ 

дəрістары 

тапсырма 

мақсаты 

мен 

мазмұны 

ылған 

əдебие

ттер 

түрі 

мерзімі 

1-2 


Microsoft 

Project2003 

ортасында 

қарапайым 

жоба құру  

Тапсырма 

қойылымын 

реттеу 


Қарапайым 

жоба 


құру 

мысалын 


қарастыру, 

жобаның 


басталу 

уақытын, 

ұзақтығын 

жəне 


т.с.с. 

анықтау. 

9,10,11 

Тапсырма 

қойылымы

н сипаттау 

5 апта 

3-5 


MS Project2003 

бағдарламасым

ен жұмыс: 

ресурстарды 

тағайындау 

жəне ресурстар 

диаграммасын 

құру 


Тапсырма 

қойылымын 

реттеу 

Мəліметтер қорының 

құрылымын 

анықтау. 

Мəліметтерд

і енгізу 

 

9,10,11 Тапсырма 

қойылымы


н сипаттау 

5 апта 


6-8 

MS Project2003 

бағдарламасым

ен жұмыс: Гант 

диаграммасы, 

ПЕРТ анализ 

Тапсырма 

қойылымын 

реттеу 

Бизнес-


үлгіні 

талдау. 


Компания 

қызметін 

болжау. 

9,10,11 


Гант 

диаграммас

ы 

7 апта 


9-10 

MS Project2003 

бағдарламасым

ен жұмыс: 

жобаның 

есептері мен 

ішкі есептерін 

анықтау 


Жоба есептері 

мен ішкі 

есептерін 

анықтау 


мысалын 

қарастыру. 

Вехалар ұғымы. 

MS 


Project2003 

ортасында 

жұмыс істей 

білу. 


10,11 

Теориялық 

мəліметті 

ауызша 


сұрау, 

сəйкес 


зертханалы

қ жұмысты 

қорғау 

10 апта 


11-12  Электронды 

кесте көмегімен 

бизнес-талдау 

үшін 


қабылданатын 

шешім 


критерийлерін 

зерттеу 


Қаржылық 

талдау. 


MS 

Excel2003 

ортасында 

жұмыс істей 

білу. 

10,11 


Есеп беру 

12 апта 


13-15  АЖ жобалау 

үшін есеп 

қойылымын 

əзірлеу


 

Есептерді 

əзірлеу. 

MS 


Excel2003 

ортасында 

жұмыс істей 

білу. 


9,10,11  Бағдарлама

ны өткізіп, 

қорғай 

білу, 


конспект 

15 апта 


 

Негізгі жəне қосымша əдебиет тізімі. 

Негізгі əдебиеттер 

1.  Петров В.Н. Информационные системы. СПб., «Питер», 2002, 2.  Шикин  Е.В.,  Чхартишвили  А.Г.  Математические  методы  и  модели  в  управлении. 

М., «Дело», 2002, 

3.  Мамиконов А.Г. Основы построения АСУ. М: «Высшая школа», 1989. 

4.  Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. М: ФиС, 1995 

5.  Волобуева  О.П.  Теоретические  оссновы  компьютерных  систем.  Алматы:  КазНТУ, 

2001 


6.  Конноли  Т.М.  Бегг  К.Е.  Базы  данных.  Проектирование,  реализация  и 

сопровождение. Теория и практика. М.: «Вильямс», 2000 

7.  Проектирование  экономических  информационных  систем  //под.ред.  Смирновой 

Г.Н. М.: Финансы и статистика, 2001 

8.  Юркевич Е.В. Введение в теорию информационных систем. М.: 2004 

 

 Қосымша əдебиеттер 

1.  Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 6-е издание: Пер. с англ. – К.; М.; 

СПб.: Издательский дом «Вильямс»,2000 

2.  Джеффри Д.Ульман, Дженифер Уидом. Введение в системы баз данных. Пер. с 

англ. – М.: Издательство «Лори»,2000 

 

 

3. Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 

 

№ Жұмыстың 

түрі 


Тапсырманын 

мақсаты 


мен 

мазмұны 


Ұсынылған 

əдебиеттер 

Жұмыстың 

орындалу 

ұзақтығы 

жəне күні 

Ұпайлар 

Бақылау түрі 

Практика Дағдыларды бекіту 

Дəріс 


бойынша 

Уақыт 


кестесі 

бойынша 


Сұраққа 


жауап 

беру 


қабілеттілігін 

тексеру  жəне 

тапсырманын 

орындалуын 

тексеру 

СОӨЖ тапсырмала

рын 


орындау 

Алға 


қойған 

тапсырмаларды 

шешу,  аналитикалық 

жəне 


танымдық 

қабілеттілікті дамыту 

СОӨЖ 

тақырыбы бойынша 

СОӨЖ 


тақырыбыны

а    берілген 

уақытына 

байланысты 

кестесі 

Сұраққа жауап 

беру 


қабілеттілігін 

тексеру  жəне 

тапсырманын 

орындалуын 

тексеру 

СӨЖ  жеке тапсырмала

ры 


Аналитикалық 

шығармашылық қабілеттілігін дамыту 

СӨЖ 


тақырыбы 

бойынша 


Бірінші 

жұмыс 


1-6 апта 

Екінші 


жұмыс 

7-13 апта 

Тапсырма орындалуын 

тексеру 


Микроемти

хан 

Логикалық ойлау 

қабілеттілігін тексеру 

Бірінші 

жұмыс дəріс

Семинар №7 

Семинар 


Жазбаша 


жұмыстарын 

бойынша  1-

Екінші жұмыс дəріс

бойынша  8-

14 

№14 


тексеру 

Емтихан  Комплекстік  білімін 

тексеру 


 

 

тест  

 

4.  Оқу - əдістемелік қамтылу картасы Ақпараттық жүйелерді жобалау  

Атауы 

Автор 

Жасалған 

жылы  

Ескерту  Теоретические основы компьютерных систем  

Волобуева О.П  

2001 

Информационные системы Петров В.Н 

2002 Введение в системы баз 

данных 

Дейт К. Дж. 

2000 

Основы построения АСУ 

Мамиконов А.Г 

1989 


Проектирование и 

использование баз данных 

Диго С.М 

1995 

Математические методы и 

модели в управлении 

Шикин Е.В., 

Чхартишвили А.Г 

2002   1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал