Ғытына шығып кеткен. Соның салдарынан жүк көлігіне соғы лып, 10 адам сол жерде қайтыс болды. Жан тап- сыр ғандардың арасында үш бүлдіршін баржүктеу 0.8 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата03.03.2017
өлшемі0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ОҚИҒА


Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті 

мамандарының хабарлауынша, Шымкент – Бадам тас 

жолының алғашқы шақырымында «Форд-Транзит» 

шағын автобусы мен КамАЗ жүк көлігі соқтығысып 

қал ған.  Алдын ала мәлімет бойынша, жолаушы тасы-

мал даушы көлік тас жолдың бойында тұрған әлде қан-

дай малды айналып өтпек болып, жолдың қарсы ба-

ғытына шығып кеткен. Соның салдарынан жүк көлігіне 

соғы лып, 10 адам сол жерде қайтыс болды. Жан тап-

сыр ғандардың арасында үш бүлдіршін бар. Тағы бір 

адам ауруханада үзіліп кетті. Бұлардың бәрі – автобуста 

болған жолаушылар. Сонымен қатар тағы алты адам 

мен түйіскен көліктердің жүргізушілері ауруханаға 

жеткізілді. Мамандардың айтуынша, жолаушы таситын 

көлік жолға лық толып шыққан. 16 жолаушыға 

арналған автобуста 18 адам болыпты. Облыстық ІІД 

қызметкерлерінің хабарламасына қарағанда, бұл – 

өткен бірнеше күнде тіркелген алтыншы ірі көлік апаты. 

Бұған дейін көлік жолдарында 13 адам мерт болып, 

ондаған жолаушы ауруханаға жеткізілген.Салтанат ҚАРАКӨЗОВА, Оңтүстік Қазақстан 

облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз 

қызметінің жетекшісі:

Жолдың қарсы бағытына шығып кеткен автобус 

Шар дараның 1966 жылы туған тұрғынына тиесілі 

екендігі анықталды. Көлік құралын басқарған да – қо-

жа йынның өзі. Көлік соқтығысы салдарынан 10 адам 

оқиға орнында қаза тауып, 1962 жылы туылған 11-

інші адам ауруханада жан тапсырды. Мерт болған дар-

дың ішінде 10 және 13 жастағы балалар бар. Қазіргі 

таң да тергеу амалдары жүргізіліп, ҚР Қылмыстық ко-

дексінің 296-бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. 

Сот шешімі мен тексеріс жұмыстарының нәтижесі заң 

бойын ша 2-3 ай мерзім ішінде белгілі болады.

Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Шағын автобус 

11 адамды опат қылды

ОЙ-КӨКПАРАлкоголь  және табак өнімдеріне акциздік төлемдерді Кедендік одақ елдерімен теңестіру керек пе?

Индустрияландыру идеясы қолға 

алынғалы ұлттық экономика оң өсімге 

иелене бастағаны айқын. Жүзеге аса 

бастаған 2,5 жыл ішінде үдемелі бағ-

дар  ламаның жетістігі нешік? Бақсақ, аз 

уақытта ел бойынша 443 жаңа өндіріс 

ашылып, солар экономика құрылымын 

өзгертуге сеп болған. Бұған дейін Қа-

зақстанда мүлдем шықпаған 100-ден 

астам өнім өндірілді. Бағдарламада 

бекітілген индикаторлар көрсеткіші де 

мерзімінен бұрын орындалыпты. 

Мәселен, бір ғана машина жасаудағы 

жиынтық қосылған құн 169 пайызға 

артып, өндіріс көлемі  500 млрд тең-

геге жеткен. Құрылыс индустриясы да 

осымен шамалас қарқынға ұласыпты. 

Нәтижесінде, қазірдің өзінде отандық 

құрылыс материалдарының өсім 

көрсеткіші 67 пайызды құраған. Химия 

сала сында өндіріс көлемі үш есеге арт-

са, тау-кен металлургия секторындағы 

өсім 49 пайызды құрады. Ендеше, 

осын дай елеулі қарқын ұлттық даму-

дың бойына қан жүгіртті. Мұның 

дәлелі ретінде мынаны айтайық: 2,5 

жылда еңбек өнімділігі өңдеуші өнер-

кәсіпте 32 пайызға өсіп, 300-ден астам 

инновациялық жобалар мемлекеттік 

қолдауға кенелген. Бизнесті дамыту 

бойынша ынталандыру шаралары 

қанат жайып, нәтижесінде өңделген 

өнім экспорты 22 млрд доллардан 

асты. Қазақстандық кәсіпкерлерге жа-

сал ған мемлекеттік қолдау  340 млрд 

теңгеден асқан. Бұл да – ілгері жыл-

дары игерілмеген зор жетістік. Жаңадан 

ашылған кәсіпорындар арқасында 

жүз деген мың адам жұмысбасты бо-

лып, инженерлік-техникалық маман-

дық тарға сұраныс күшейді. Ірі, шағын 

һәм орта бизнестің 3500-ге тарта кә-

сіп орны дамудың жаңа қарқынына 

көте 

ріліпті. Осыны байқаған Doing busi ness халықаралық рейтинг агент-

тігін де Қазақстанды 58 орыннан 47 

орынға көтерген. Ал ағымдағы жылға 

келсек, алты айда Индустрияландыру 

картасының кәсіпорындары 300 млрд 

теңгенің өнімін шығарды. Бұған кеше 

тұсауы кесіліп, Президенттің пәрмен 

беруі мен ашылған 12 жобаны қосса-

ңыз, дамудың даңғылын көз алдыға 

елес тетесіз. Кешегі жиында алдымен 

эко номикалық даму және сауда ми-

нистрі Бақытжан Сағынтаев пен ин-

дустрия және жаңа технологиялар ми-

нистрі Әсет Исекешевтің осындай 

же тістік термен  көмкерілген  баяндама-

сын тыңдаған Елбасы Нұрсұлтан Әбіш-

ұлы Үкіметтің индустриялық жұмысын 

жал пы, қанағаттанарлық деп бағала-

ды. Бұдан соң өңірлерге телекөпірмен 

қо  сылып, жаңа жобаларға батасын 

бер  ген Мемлекет басшысы Н.Назар-

баев қорытынды сөзінде жағымды 

жетіс тікті ысырып, кем-кетік кедергілер 

мен кем шіліктер туралы сөз қозғап, 

жа уап ты тұлғаларға қадау-қадау тап-

сыр ма жүк теді. «Баяндалғанның бәрін 

тың  дасақ, әрине, Үкіметтің жұмысына 

қа на ғаттанарлық баға беруге болады. 

индустрия және жаңа технологиялар 

министрі Исекешевтің үл 

кен шаруа 

тындырып жатқанын бай қай мын. Осы 

қарқыннан 

таймайық. 

Д е ген мен 

жетістікті қайталағым кел мей ді. Өйткені 

қанша қуансақ та кем 

ші 


лік толып 

жатыр. Соған тоқтағым ке ле ді», – деп 

сөз бастады Президент.

ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ 

КАРТАСЫНЫҢ МӘРТЕБЕСІ 

АРТАДЫ

Мәліметке сүйенсек, 2010 жылғы 

индустрияландыру алғаш аяқтанған 

тұста 225 жоба қолға алынған болса, 

2011 жылдың жартысында соның тек 

жартысының жұмысы ғана 60 пайызға 

ілгерілепті. «Әрине, мен түсінемін: 

кей де зауыттар өндірістің қуатқа шы-

ғуы үшін кемінде үш-бес жыл керек, 

алайда мынадай жобалар бір жыл 

бойы орнынан қозғалған емес. Сон-

дықтан да, ең алдымен біз Индустрия-

ландыру картасының мәртебесін арт-

ты руымыз керек», – деді Елбасы. Яғни 

бұдан былай министрлер мен әкім-

дерде индустрияландыруға қатыс ты 

жеңіл-желпі түсіністік болмайды. Бұл 

үшін картаға іліккен жоба бүгінгі күннің 

ғана емес, ертеңгінің, келешек тің та-

лап тарына жауап беріп, болашақ тың 

сұраныс үдесінен шығуы шарт. Сон-

дықтан да индустрияландыру ба сым-

дығына жоғары технологиялық өнім 

шығаратын, нақты негізге бекіген 

жобалар ғана ие болады. Ал түпкі нә-

ти жеге қол жеткізу үшін Президент 

индустрияландыру жобаларын бастап-

қы кезеңде ғана емес, олардың өз қуа-

тын толық игеретін кезеңіне дейін 

қолдауды жүктеді. «Үкімет жобалар 

проблемасын ұдайы қадағаласын, ал 

кәсіпкерлер сондағы проблемалары 

туралы «дабыл қағуға» дайын тұрсын. 

Оның үстіне Индустрияландыру карта-

сында қажетті жобалардың бәрі толық 

қамтылған жоқ», – деді Нұрсұлтан 

Әбіш ұлы.  Елбасы тоқтаған екінші ма-

ңызды мәселе  өңдеуші секторға ин-

вес ти ция  тарту  болатын. «Дәл осы 

дағ да рысты кезеңде, капитал «тынық 

айлақ» іздей-тұғын тұста, бізге бар ақ-

шаны тартуды үйренген абзал. Әлемде 

ақша жоқ емес, қаражат көп, тек соны 

тарта білу керек. Сол үшін инвестор 

ізденісімен «Самұрық-Қазына» айна-

лысуы тиіс», – деп кесіп айтты Елбасы. 

Әйтсе де инвестор тарту ісінде  Мем-

лекет басшысы әлемдік деңгейдегі 

қар жылық мүмкіндіктері мығым ком-

па нияларды ғана емес, өзімен бірге 

Қазақстанға жаңа технологияларды 

жетектей келетін компанияларды тар-

ту дың маңыздылығын атады. «Ресми 

сапарлар барысында ұдайы жетекші 

елдер басшыларымен келіссөздер 

жүр гізіп келемін. Ынтымақтастық тура-

лы, инвестициялар туралы құжаттарға 

қол қоямыз. Онда үнемі технологиялар 

болуы тиістігі туралы мәселе қойып 

жүрмін. Соңғы жылдар ішінде мен 

Фран циямен, Германиямен, Кореямен, 

Индонезиямен, Малайзиямен, Түркия-

мен келісімдер жүргіздім, олардың 

барлығында  жаңа технология туралы 

әңгіме бар. Ендеше, Үкімет әлгіндей 

келісімнің Қазақстанда жүзеге асуын 

жіті қадағалап отыруы керек», – деді 

Нұрсұлтан Назарбаев.Қанат ҚАЗЫ

Алматы


+23.. +26

о

+17..  +20о

+26.. +28

о

+18..  +23о

Астана


АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

Дедім-ай, ау!

-бетте

3

ИƏЖОҚ

– Меніңше, мұны қолдаудың 

қа жеті жоқ. Егер нақ қазір біз ал -

коголь және табак өнімдеріне ак-

циз 

дік төлемді өсіретін бол сақ, 

онда бұл заңсыз әрекетке, кон  тра-

бан далыққа жол береді. Жа сырын 

есеп жүргізу түрін одан әрі мо лай-

тып аламыз. Ак циздік төлемді өсі-

ріп,  сол  ар қы лы  бюджеттің  жыр ты-

ғын жа май  мыз деу – мүлде ақылға 

сый  майтын  дүние.  Себебі  ста тис ти-

ка лық  деректерге  жүгін сек,  2010-

2011 жылдары ел де гі арақ-шарап 

сау дасы  тым  бә  сең сіп  кеткен.  Де-

рек тер  қа зір   дің  өзінде  Қазақстан 

хал қы ның басым бөлігі арақ-ша-

рап тан бас тартып, керісінше, емдік 

дә  ру мендер:  қымыз,  шұбат,  қымы-

ран тұтынуға қатты назар аударып 

отыр ғанын  көрсетеді. 

– Меніңше, біздің елімізде 

ак циз ставкалары белгілі бір та-

уарларға дұрыс тағайындал ма-

ған. Мысалы, салыстырмалы 

түр де қарасақ, акциз ставкала-

ры көпшілік тұтынатын тауар-

лар ға жоғары. Ал қоғамның 

не ғұрлым ауқатты адамдары 

тұ тынатын тауарларға, соның 

ішін 

де шарап, коньяк және шам 

пан шараптарына акциз 

ставкалары төмен дәрежеде. 

Өз кезегінде бұл тауарлар бо-

йын ша түсімдер барлық акциз-

дік тауарлар бойынша түсімдер-

дің 10-12 пайызын алады. Ал 

Ре сей мен Беларусь елінде ак-

циздік ставкаларды 2015 жыл-

ға қарай 20-25 пайызға өсіру 

мәселелері жиі қозғалуда. 

Кеше Ресей елінің қаржы министрі Сергей Шаталов «Кедендік одақ 

аясында арақ-шарап және темекі өнімдерінің акциздік төлемдерін 

өсіру қажет» деген мәлімдеме жасады. Шаталов мырзаның 

пайымдауынша, бұлай акциздік төлемдерді өсіру  бюджеттің 

бүйірін тоқ етуге айрықша сеп болмақ... Бұл жайында Сергей 

Шаталов: «Тіпті қайсыбір қауым айтып жүргендей, алкоголь 

және  табак өнімдеріне акциздік  салық салуды 7-8 пайызға 

дейін өсірген жөн. Бұл бюджетке айтарлықтай кіріс 

әкелмек. 2015 жылға қарай Ресей елі осы қадамға 

түбегейлі бет бұрады», – деді. 

Сөйтіп, Ресей  2015 жылға дейін бұл мәселені 

байыппен шешетіндіктерін, Қазақстан мен Беларусь 

елі де осындай реформаларға ден қою керектігін 

нықтап отыр. Ал енді осы тұста бізде арақ-шарап, 

темекі өнімдеріне акциздік төлемді өсіру керек 

пе, әлде жоқ па? Бұл бізге өзіндік пайда 

әкелетін ұсыныс па? деген сауалды отандық 

мамандардың ой-талқысына салып көрдік... 

Бұлшық етті 

бұландарымыз 

неге аз?


-бетте

-бетте

-бетте

4

57

Әлия МАСАЛИМОВА:

ДАТ!

Әлия МАСАЛИМОВА:

Адамға 


патриоттық 

тәрбие ана 

сүтімен дариды

149,45

188,25

23,53

12871,39

998,03

1597,20

4,59

1,25

1390,17

99,60

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ, ресейлік сатирик:

Әйелдердің саяси ықпалы 

күндізгі уақытта төмен болады.

(lurkmore.to сайтынан)

Астана уақытымен сағат 18.00 бойынша

Қуатты Қазақстанды 

көркейтудің жолдары

Мейрам ҚАБДРАХМАНҰЛЫ, 

экономист сарапшы: 

Рахман АЛШАНОВ, экономика 

ғылымының докторы, профессор:

бетте

6

Оңтүстік Қазақстан облысында жол апаты салдарынан 11 адам опат болды. Жантүршік-

ті рер апаттан аман қалған сегіз адам ауруха-

на да жатыр. Оңтүстікте соңғы үш тәулік ішінде 

осымен алты ірі көлік апаты тіркеліп отыр.

№115 (797) 

4 шілде, сәрсенбі

2012 жыл


       БІЗДІҢ ОЛИМПИАДАШЫЛАР

Жалғасы 7-бетте 

Намысқой 

Нұрсұлтан

Лондон Олим пиа-

дасына  таэк вон -

дошыла рымыз  мүмкін 

болған төрт жолдама-

ның үшеуін жеңіп алды. 

Таэквондоның Азия 

құрлығында пайда 

болғанын ескерсек, үш 

жолда маның  қоржынға 

түсуі де – үлкен олжа.  

Ал Арман Шылманов 

қола медаль алғанда 

Олимпиада туралы 

қиялдап қана қойған 

Нұрсұлтан Мамаев 

Лондонда ел намысын 

қорғайды.

Жалғасы 2-3-беттерде 

Жаһанданған әлемде басқа елдермен бәсекедегі бекемдікті 

арттыратын Қазақстанның индустрияландыру бағдарламасын 

қолға алғалы 2,5 жыл өтіпті. Индустрияландыруда әу бастан 

қалыптасқан дәстүр бар: атқарылған жұмыстың қорытындысын 

шығару һәм бағдарлама барысы туралы әкімдер мен Үкімет 

есебін тыңдау, талқылау. Тағы ерекшелік «Қуатты Қазақстанды 

бірге көркейтеміз!» атты ұранмен өтетін осынау индустриялық 

форум екі рет: жыл ортасы – жаздың шілдесінде бір, аяғы  

желтоқсанда қорытындыланады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

қатысатын осынау шарада халықтық жобаларға жол ашылып, 

индустрияландыру үдерісі үдей түсетіні белгілі. Кеше дәл 

сондай жиын елорданың жаңа ғимараты – озық технологиямен 

жарақтанған «Қазмедиаорталық» теле-радио кешенінде өтті. 

Аймақпен телекөпір арқылы байланысқан Президент Нұрсұлтан 

Әбішұлы индустрияландыру аясындағы 12 жобаның тұсауын 

кесті. Жиынды ғана емес, 2,5 жылдың жұмысын қорытқан 

Елбасы жетістіктен гөрі кемшіліктерді баса айтып, Үкімет 

қаперіне қадау-қадау тапсырма жүктеді.   

С.БОНДАРЕНК

О, Б.О

ТАРБ


АЕВ (фо

то)


ИННОВАЦИЯНЫ  ИГІЛІГІ

ИННОВАЦИЯНЫ  ИГІЛІГІ№115 (797) 

4.07.2012 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Алмасадам СӘТҚАЛИЕВ,

 «Самұрық-Энерго» АҚ 

басқарма төрағасы:

Сағат АМАНТАЙ,

 Қазақ-қытай бірлескен «Лудэ-Каз» ЖШС-нің директоры:

– Қостанайдағы асфальт қоспаларын шығару құрылғыларын жасайтын «Лудэ-Каз» кәсіпорыны өз 

жұмысын бастады. Қазақстан мен Қытайдың бірлескен жобасы болып табылатын бұл зауыт ТМД елдері 

бойынша 2-нысан болып отыр. Аталмыш кәсіпорынның жылдық қуаты 80 құрылғыны құрайды. Және сол 

құрылғылардың 40 пайызы қазақстандық өнім десек те болады. Болашақта 60 пайызға көтерілуі мүмкін. 

Өнімділігі 90-нан  175 т/сағ дейін төрт модельді асфальт араластырғыш қондырғыларды шығару 

ұйғарылып отыр. Өндіріс орнын салуға 10 млн АҚШ доллары жұмсалған. 

Телекөпір барысында тұсауы кесілген зауыт еліміздің көлік жолдарын, транс порт тық қатынасын 

дамытуға орасан зор үлес қо сарына сенімдіміз. Дәл қазір біз екі ме кемемен нақты келісімшарт орнатып 

үл гер дік. Қазақстанда бұрын-соңды мұндай өн ді рістік орын болған емес. Қазақстанды айт пағанда, ТМД 

елдерінің арасында тек Ук раинада ғана болды. Бұған дейін Қа зақ стан мұндай құрылғыларды Украина мен 

Қытайдан тасып отырды. Ал енді осы зауыт қазақстандық сұранысты толық қамтамасыз ете алады деген 

үміт бар. 

Әрине, бұл жобаны іске қосуға Үкімет, жергілікті әкімшілік тарапынан көп көмек болды. Енді Мемлекет 

басшысымен теле көпір барысында іске қосылып жатыр. Осының өзі біздің мүмкіндіктеріміздің үл кен екенін 

көрсететіндей. Елбасының, елі міз дің үмітін ақтай аламыз деп ойлаймыз. 

– Мемлекет басшысы Екібастұз МАЭС стансысындағы 500 

мегаВаттық 8-энер го блок ты іске қосты. Алдағы уақытта стансы қуа ты 

3 мың мегаватқа дейін артатын бо 

ла 


ды деп жоспарлануда. 

Индустрияландыру бағ дарламасына сәйкес, аталған энер го блокта ең 

жаңа жабдықтар орнатылған бо латын. Басты ерекшеліктерінің бірі 

– жаңа электр-сүзгі зиянды заттардың 99,6 па йы зын ұстап қалады. 

Яғни қоршаған ортаға ке лер зиянды заттар азаяды. Жалпы, жо баны 

іске асыруға 500-ден астам адам қа тысты.

Мемлекет басшысы біздің жобаға «Қа зақстанда биыл іске қосылатын 

ірі жо ба лар дың бірі» деген баға берді. Қазақстан өн дірісінің тынысы 

электр мәселесімен бай ланысты екенін айтып, Екібастұз 1-МАЭС-інде  

іске қосылып жатқан блокты көп тен күткенін жеткізіп, жұмыстарымызға 

та быс  тіледі. 

– Алматы облысы бойынша телекөпірге үш бірдей мекеме қатысқан еді. Атап 

айтқанда, арнайы құбырлар шығаратын «Сонник» компаниясы жылына 10 000 

тонна өнім шығаратын болады. Бұл нысан Іле ауданындағы «Даму» кешенінде 

орналасқан. Телекөпірге қатысқан екінші мекеме Талдықорғанда орналасқан 

аккумулятор зауыты болды. Ол биыл іске қосылған жоқ. Дегенмен биылдан 

бастап түрлі жаңа функцияларды мойнына алып отыр. Атап айтқанда, 

«ҚазМұнайГаз», «Қазақстан теміржолы» сынды ірі ком панияларға өнім жеткізіп 

беріп отыратын болады. Жоспар бойынша, жылына 10 000 аккумулятор 

өндіреді. 

Аталған шараға Алматы облысының атынан қатысқан үшінші мекеме Талғарда 

орналасқан «Тексти лайн» киім фирмасы болып отыр. Бұл компания Елбасына 

ба лаларға арналған киім үлгілерін таныс тыр ды. Мемлекет басшысы аталған 

фир ма ның өнімдерімен толық танысып шығып, оң бағасын берді. Телекөпір барысындағы 

құттықтау

Хамадун ТУРЕ, 

Халықаралық 

электрбайланыс одағының төрағасы: 

– Құрметті Президент мырза! Осы сәтті 

пайдаланып, Қазақстанда Ұлттық эфирлік 

сандық хабар тарату жүйесінің іске 

қосылуына байланысты Сізді Халықаралық 

электрбайланыс одағы атынан құттық тай-

мын! 2006 жылы Женевада – Еуропа, 

Азия, Америка, Африканың 100-ге тарта 

елдері және Австралия 2015 жылға қарай 

сандық эфирлік телехабар таратуға өту 

туралы «Женева-06» келісіміне қол қойған 

болатын. Қазақстанда ірі қалалар мен 

шалғай ауылдардың арасындағы «сандық 

алшақтықтың» еңсерілуін біз де құптаймыз. 

Бұл ретте, Сіздің ел DVB T2 жаңа стандартын 

бірінші болып енгізе бастады. Мен хабар 

таратудың сандық технологиясына Қа-

зақстанның сәтті өтетіндігіне сенімдімін. 

Президент мырза, Сізге және тұтастай 

Қазақстан халқына сәттілік пен өркендеу 

тілеймін. Рақмет! 

ЕЛБАСЫ АЙТАДЫ

«...Карнегидің әңгімесі бар: біреу жүріп бара жатып, бәтеңкесінің табаны түсіп  

қалғанына қатты назаланады. Сосын одан әрі көше қиылысына келгенде екі аяғы да 

бірдей жоқ адамның, мүгедектің қоларбада отырғанын әрі көңілді болып, өлең айтып 

отырғанын көреді. Әлгі көңілді кісі «бауырым, көшеден өткізіп жіберсең» деп өтінеді. 

Мүгедекті көшеден өтуге көмектескені үшін алғысын білдіріп, одан әрі өлеңге қайта 

басып кете барады. Міне, сонда әлгі бәтеңкесіне бола көңілі түскен адам әбден 

абдырады: мен табаны түсті деп назаланамын, ананың тіпті аяғы да жоқ қой...»

***

«...Жастарға айтқым келеді: еңбексіз өмірде игілік болмайды. Қазақстаннан 

тысқары жерден жұмақ іздемей-ақ қойыңдар. Біз үшін жұмақ – осында. Басқа жерде 

бізден жақсы екен деп ойламаңдар. Қай елге барып адам болам дейсіңдер, кімге 

керексің мынадай арпалысқан, жайлы орын үшін таласқан заманда. Басқа жерде 

ешкімге де керек емессің. Мынандай қуатты еліміз бар, өндірісіміз, жағдайымыз, 

қарқынымыз бар. Ендеше, берекені өз еліңде ғана табасың, өз еліңде бақытқа жетіп

өз еліңмен бірге көркейесің. Өз еліңді көркейтсең, бала-шағаңды, немере-шөбере, 

үрім-бұтағыңды көркейттім деп сана...»  

***

«...Қазақтар жер тырмалап, зауытқа барып, мамандық игеруге ұмтылмайтын 

болса, біз Қазақстанды дамыта алмаймыз, жағдайымызды түзеп, балаларымыздың 

болашағын жасай алмаймыз. Еңбек, еңбек және еңбек. Бүгін еңбек етемін деген 

адамға қазақстанның әр түкпірінен жұмыс табуға болады. Әрине, оңай жолмен жүріп, 

неше түрлі қилы-қилы дүниемен айналысуға да болады. Алайда екі қолың бар, басың 

иығыңда, аман-саусың, неге өзіңе лайықты еңбек етпейсің? Ауылда да, қалада да 

жұмыс беріп отырмыз. Бұлай болатын болса, біз өркендемейміз де, өспейміз де, елді 

құртып аламыз. Ойлану керек»... 

***

«...Дүниежүзінде жұмысты ең көп істейтін оңтүстік көрейлер екен. Ана  батыстың 

өзі тәулікке шағып аз уақыт жұмыс істейміз деп неге ұрынғаны белгілі. Қарызға батып, 

бұрынғы күнін армандайтын болып барады. Кәрістер күніне 10 сағат, аптасына 6 күн 

жұмыста. Соның арқасында қойнауында ешнәрсесі жоқ ел болса да, дүниенің озық 

он елінің ортасында тұр. Басқасын қойып, көршілерімізді алып қараңдар: жермен 

қалай еңбек етіп жатыр. Барлықтарыңызға салар ойым: масылдық психологиядан 

кетпесек, алысқа бара алмаймыз...»

ИНДУСТРИЯЛЫҚ ФОРУМКаталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.8 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет