Филология кафедрасыжүктеу 7.99 Kb.
Pdf просмотр
бет2/11
Дата09.01.2017
өлшемі7.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

c) таныстыру деңгейі 
лирикалық шығармалар 
6 апта 
сабақ 
жоспа
ры 


Драмалық 
шығармаларды 
оқытуда 
саралап,даралап 
оқыту 
технологиясының 
элементтерін 
қолдану. 
а) 
білім 
деңгейінде: 
Оқушыларға 
 
әдеби-
теориялық 
ұғымдарды 
қалыптастыру. 
b)меңгеру 
деңгейі:  
Драмалық 
шығармаға 
қатысты 
акт, 
көрініс, 
шегініс,  монолог,  диалог, 
ремарка, 
т.б. 
әдеби-
теориялық 
ұғымдар 
қызметі. 
7 апта 
сабақ 
жоспа
ры 


c) таныстыру деңгейі 
Драмалық  шығармаларды 
оқыту 
барысында 
қолданылған 
саралап, 
даралап 
оқыту 
технологиясының 
элементтері. 

Эпикалық 
шығармаларды 
оқытуда 
проблемалы  оқыту 
технологиясын 
қолдану. 
а)білім 
деңгейінде: 
Эпикалық  шығармаларды 
оқытуды ұйымдастыру. 
b)меңгеру 
деңгейі:  
Эпикалық  шығармаларды 
оқытудағы  белгілі  әдіскер 
мұғалімдердің кең тараған 
әдістемелік тәжірибелері. 
c)  таныстыру  деңгейі: 
Шағын,  орта,  кең  көлемді 
эпикалық  түрге  жататын 
шығармаларды 
оқыту 
әдістемесіндегі 
өзгешеліктер 
8 апта 
сабақ 
жоспа
ры 


Ақын-жазушылар  
өмірбаянын 
оқытуда 
жобалап 
оқыту 
технологиясын 
қолдану. 
а)білім 
деңгейінде: 
Жазушының 
қоғамдық, 
тарихи-әлеуметтік 
қызметіне 
қатысты 
деректерді 
меңгертудің 
жолдары 
b)меңгеру 
деңгейі: 
Ақын-жазушылардың 
өмірі 
мен 
шығармашылығын 
оқытуға 
арналған 
әдістемелік 
еңбектерге 
шолу. 
c) таныстыру деңгейі:  
Ақын –жазушылар  
өмірбаянын оқыту  
10 апта 
сабақ 
жоспа
ры 


Абай 
өлеңдерін 
оқытуда 
шығармашылық 
жұмыстар 
технологиясын 
қолдану. 
а)білім 
деңгейінде: 
Абайдың 
лирикасы, 
тақырыптық ерекшелігі. 
b)меңгеру 
деңгейі: 
Абайдың 
лирикалық 
өлеңдері 
c) таныстыру деңгейі:   
Абайдың 
лирикалық 
өлеңдері 
бойынша 
студенттер 
арасында 
12 апта 
сабақ 
жоспа
ры 


поэзия 
кешін 
ұйымдастыру 
10 
Әдебиет  бойынша 
сыныптан тыс оқу  
а)білім 
деңгейінде: 
Сыныптан 
тыс 
оқу 
арқылы 
оқушылардың 
әдеби  білімінің  аясының 
кеңеюі, 
әдебиеттің 
идеялық, 
эстетикалық 
мән-мағынасына 
терең 
бойлап, 
түсінуі 
оқырманның 
қызығушылығының 
артуы. 
b)меңгеру 
деңгейі: 
Сыныптан  тыс  оқуды 
жылдық 
жоспарлаудың 
тиімділігі 
c) таныстыру деңгейі:   
Сыныптан 
тыс 
оқуға 
қатысты еңбектерге шолу 
14 апта 
сабақ 
жоспа
ры 

 
2.4 Студенттердің өздері жүргізетін жұмыстар кестесі (СӨЖ). 
№ 
Тақырыбы 
Жұмыстың мазмұны  
Тапсыру 
мерзімі 
Бақы
лау 
түрі 
Жоғ 
ұпа
й 

Әдебиет 
оқулықтары 
мен 
оқу құралдары. 
а) 
білім 
деңгейінде: 
Әдебиет  оқулықтары  мен 
оқу 
құралдарының 
педагогикалық-психоло-
гиялық,  оқыту  әдістемесі 
ғылымдарының 
соңғы 
жетістіктеріне 
сай 
жетілдіріп, 
толықты-
рылып отыратыны. 
b)  меңгеру  деңгейі:  .  
Мектептік  әдеби  білім 
жүйесіндегі  екі  сатылы 
оқытуға  байланысты  екі 
типті 
оқулықтардың 
пайдаланылу 
себептері. 
Оқулықтың  мазмұны  мен 
ғылыми аппараты. 
c) таныстыру деңгейі 
Әдебиет  оқулықтары  мен 
оқу 
құралдарының 
авторлары.  
4 апта 
ауыз
ша 


Оқушылардың 
а) 
білім 
деңгейінде: 
5 апта 
консп 8 

көркем  шығарманы 
қабылдау 
процесіндегі 
жас 
ерекшелігі мәселесі 
Мектепте  берілген  әдеби 
білімнің  жалпы  бағыт-
бағдары,  шеңбері,  оқу 
аймағы,  оқушының  жас 
ерекшелігіне, 
оқырман-
дық  қабылдауына  сәйкес 
белгіленетіні 
b) 
меңгеру 
деңгейі: 
Оқушының 
көркем 
шығарманы  қабылдауы-
ның 
психологиялық 
негіздері 
c) таныстыру деңгейі 
Дарынды 
оқушылар. 
Олармен 
жүргізілетін 
жұмыстың түрлері. 
 
ект 

Лирикалық 
шығармаларды 
оқытуда 
дамыта 
оқыту 
технологиясы 
элементтерін 
қолдану. 
а) 
білім 
деңгейінде: 
Лирикалық  шығарманың 
ақын 
шығармашылы-
ғымен  тығыз  бірлікте,  әрі 
жан-жақты талдануы. 
b) 
меңгеру 
деңгейі: 
Шығарманың  азаматтық 
үніндегі, 
әлеуметтік 
мазмұнындағы  астарлар-
ға, жеке сөз, сөз тіркес- 
теріндегі, 
тұтас 
сөйлемдердегі  көркемдік 
бояуларды, 
эмоциялық 
реңктерді 
қабылдау 
қабілетін дамыту. 
c) таныстыру деңгейі 
лирикалық шығармалар 
6 апта 
сабақ 
жоспа
ры 


Драмалық 
шығармаларды 
оқытуда 
саралап,даралап 
оқыту 
технологиясының 
элементтерін 
қолдану. 
а) 
білім 
деңгейінде: 
Оқушыларға 
 
әдеби-
теориялық 
ұғымдарды 
қалыптастыру. 
b)меңгеру 
деңгейі:  
Драмалық 
шығармаға 
қатысты 
акт, 
көрініс, 
шегініс,  монолог,  диалог, 
ремарка, 
т.б. 
әдеби-
теориялық 
ұғымдар 
қызметі. 
c) таныстыру деңгейі 
Драмалық  шығармаларды 
7 апта 
сабақ 
жоспа
ры 


оқыту 
барысында 
қолданылған 
саралап, 
даралап 
оқыту 
технологиясының 
элементтері. 

Эпикалық 
шығармаларды 
оқытуда 
проблемалы  оқыту 
технологиясын 
қолдану. 
а)білім 
деңгейінде: 
Эпикалық  шығармаларды 
оқытуды ұйымдастыру. 
b)меңгеру 
деңгейі:  
Эпикалық  шығармаларды 
оқытудағы  белгілі  әдіскер 
мұғалімдердің кең тараған 
әдістемелік тәжірибелері. 
c)  таныстыру  деңгейі: 
Шағын,  орта,  кең  көлемді 
эпикалық  түрге  жататын 
шығармаларды 
оқыту 
әдістемесіндегі 
өзгешеліктер 
8 апта 
сабақ 
жоспа
ры 


Ақын-жазушылар  
өмірбаянын 
оқытуда 
жобалап 
оқыту 
технологиясын 
қолдану. 
а)білім 
деңгейінде: 
Жазушының 
қоғамдық, 
тарихи-әлеуметтік 
қызметіне 
қатысты 
деректерді 
меңгертудің 
жолдары 
b)меңгеру 
деңгейі: 
Ақын-жазушылардың 
өмірі 
мен 
шығармашылығын 
оқытуға 
арналған 
әдістемелік 
еңбектерге 
шолу. 
c) таныстыру деңгейі:  
Ақын –жазушылар  
өмірбаянын оқыту  
10 апта 
сабақ 
жоспа
ры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ҚАЗАҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ 
ГУМАНИТАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 
ФИЛОЛОГИЯ  КАФЕДРАСЫ 
 
 
 
 
                                                        «БЕКІТЕМІН» 
                                                                   Кафедра меңгерушісі 
                                                                               ___________Төлебаева Қ.Т. 
                                                                                   «_____» ___________2015 ж. 
 
 
 
 
Силлабус                                    
 
 
Пән: «Қазақ әдебиетін  жаңа технология бойынша оқыту» 
Курс:  3 
Мамандық: «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
Құрастырған: п.ғ.к Ақманова Ғ.Р.  
Кредит саны: 2 
Емтихан: 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семей, 2015 
Пәннің силлабусы оқу жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылды. 
Пәннің силлабусын  құрастырған – п.ғ.к Ақманова Ғ.Р. 
 
Филология кафедрасының отырысында талқыланған және бекітілген.  
№__хаттама «__» ___2015 ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пәннің атауы және коды: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 
1. Оқытушылар жайлы мәлімет 
Ақманова Ғ.Р. – педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы. 
Мекен-жайы:  №3  оқу  ғимараты.  Шмидте  көшесі,    44  үй.    №  31  кабинет, 
филология  кафедрасы.  
2. Пәндік пререквизит: қазақ тілін оқыту әдістері 
3. Пәндік постреквизиттері: мемлекеттік кешенді емтихан 
4.Пәнге қысқаша сипаттама 
Пәнді оқыту мақсаты мен міндеті: «Қазақ әдебиетін жаңа технология 
бойынша оқыту әдістемесі» курсы – жоғары оқу орындарының қазақ тілі мен 
әдебиеті  мамандықтарына  оқылатын  әдістемелік-теориялық  пән.  Ол  қазақ 
әдебиетін  оқытудың  қағидаларын,  әдіс-тәсілдерін,  сабақ  түрлерін,  қазақ 
әдебиетінің  теориялық  курстарын  оқыту  жолдарын,  дидактикалық 
материалдар, мемлекеттік стандарт пен бағдарламаларын қолдану жолдарын 
қарастырады.  
Қазіргі заман ағымына сай сабақ түрлерін өткізу әдістері, дәстүрлі, 
дәстүрлі емес сабақ беру жолдарын да үйретеді.  
Сабаққа қажетті көрнекілік құралдарды жасау мен пайдалану
техникалық құралдарды пайдалана білу тәсілдері меңгеріледі. 
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің мақсаты мен маңызы: 

 
Мектепте  негізгі  пән  ретінде  оқылатын  қазақ  әдебиетінің  әлеуметтік 
маңызына студенттердің азаматтық сенімдерін қалыптастыру; 

 
Студенттердің әдістемелік іскерлігін шыңдау; 

 
Болашақ  ұстаздарды  оқу-әдістемелік  еңбектер  мен  өз  бетінше  жұмыс 
істеуге үйрету; 

 
Студенттердің  ғылыми  әдістемелік  шығармашылығына  жол  ашып, 
өздерінің педагогикалық білімдерін үнемі жетілдіріп отыру қажеттігіне 
көздерін жеткізу; 

 
Ұстаз еңбегіне құрметпен қарап, кәсіби шеберлікті бойларына сіңіру; 

 
Студенттердің  жоғары  оқу  орындарында  алған  теориялық  білім 
дағдыларын мектепте оқушылар санасына жеткізе білу әдіс-тәсілдерін 
қалыптастыру; 

 
Дидактикалық  заңдылықтарды  меңгерту,  оқу  үрдісін  ұйымдастыра 
білуге үйрету
Пәннің  мазмұны:  Бұл  пән  бойынша  мынандай  маңызды  теориялық  және 
практикалық мәселелер қарастырылады:  
-қазақ әдебиетін оқытудың әдістемесін меңгереді. 
-сабақ жоспарларын жасауға дағдыланады. 
-жаңа инновациялық технология түрлерін тәжірибеде қолданады. 
-теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді. 
-кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді. 
 
 
 
 

 
4.1.Сабақ түрлеріне сағат бөлінісі: 
№  Тақырыптар 
Дәріс  Тәжірибе  ОЖСӨЖ 
СӨЖ 
1. 
Озық 
технологиялық 
әдістемесі жүйесі пәні   
2. 
Қазіргі  сабақ  және  технология 
талаптары.  
3. 
Технология  талаптары  және 
білім беру үрдісі.   
4. 
Оқыту технологиялары 
5. 
Дамыта оқыту. технология 
6. 
Проблемалық 
оқыту 
технологиясы. 
7. 
Модульдік 
оқыту 
технологиясы 
8. 
Сын тұрғысынан ойлау 
технологиясы 
9. 
Ұжымдық оқыту технологиясы  1 


 
10.  Шығармашылық жұмыстар 
технологиясы 
11.  Жаһандық білім беру қазақ 
әдебиетін компьютерлік 
сыныпта оқыту әдістері. Оның 
тиімділігі.  
12.  Жобалап оқыту технологиясы  
13.  Даралап, саралап оқыту 
технологиясы  
14 
Интеграциялық оқыту 
технологиясы  
15 
Озық әдістемелік оқыту әдіс-
тәсілдерін пайдалана отырып 
оқушыларды ғылыми жұмысқа 
баулу.  
 
Барлығы 
15 
15 
15 
45 
 
5.Пән мазмұны 
           Дәріс сабақтары 
№ 
Дәріс 
тақырыптарының 
атауы. 
Дәріс мақсаты мен мазмұны 
Оқыту 
түрі 
Сағат 
көлемі 

Озық 
технологиялық 
әдістемесі 
жүйесі 
пәні  
Дәріс мақсаты: Озық 
технологиялық әдістемесі жүйесі 
пәнін меңгерту. 
Негізгі сұрақтар: 
1.Қазақ тілін оқытудағы 
инновациялық технологияларды 
қолдану жолдары. 
күндізгі 
сырттай 
1 сағат 

2.Дәстүрлі және дәстүрлі оқыту 
үлгісі. 
3.Оқытудың жаңа технология 
түрлері.  
2. 
Қазіргі  сабақ  және 
технология 
талаптары. 
Дәріс  мақсаты:  Қазіргі  сабақ 
және 
технология 
талаптары 
жайында түсінік. 
Негізгі сұрақтар: 
1.  Оқыту  әдістемесінің  өзіне  тән 
ерекшелігі, 
қарастыратын 
мәселелері 
2. Қазіргі сабақ және технология 
талаптары. 
Күндізгі 
сырттай 
1 сағат  
3. 
Технология 
талаптары 
және 
білім беру үрдісі.  
Дәріс мақсаты: Технология 
талаптары және білім беру үрдісі 
туралы түсінік қалыптастыру. 
Негізгі сұрақтар: 
1.  Бүгінгі  білім  берудегі  жаңа 
бетбұрыс, 
негізгі 
талаптар 
қандай? 
2.  Мектепте  білім  мен  тәрбие 
үрдісін 
ұйымдастырудағы 
мұғалімнің рөлі. 
3.Оқу  пәндерінің  құрамында 
қазақ  тілі  пәнінің  алатын  орны, 
оқытудың негізгі бағыттары 
Күндізгі 
сырттай 
1 сағат  

Оқыту 
технологиялары 
Дәріс 
мақсаты: 
Оқыту 
технологияларын меңгерту. 
 Негізгі сұрақтар: 
1.Оқыту 
технологияларының 
тиімділігі. 
2.Шетелдік,  отандық  зерттеуші 
ғалымдардың 
еңбектерін 
саралау. 
3.Әр 
технологияның 
ерекшеліктеріне тоқталу. 
Күндізгі 
сырттай 
1 сағат  

Дамыта 
оқыту. 
технология 
Дәріс мақсаты: Дамыта оқыту. 
технологиясымен таныстыру. 
Негізгі сұрақтар: 
1. Дамыта оқыту барысында 
берілетін тапсырма түрлері. 
2. Оқушылардың танымдық 
қызметін дамыту жолдары. 
3.Дамытушылық жаттығулар. 
Күндізгі 
Сырттай 
1 сағат  
6. 
Проблемалық оқыту 
технологиясы. 
Дәріс мақсаты: Проблемалық 
оқыту технологиясы туралы 
түінік.  
Күндізгі 
Сырттай 
1 сағат 

Негізгі сұрақтар: 
1. Проблемалап оқытудың 
ерекшелігі. 
2.Проблемалық сұрақ-
тапсырмалар.  
3.Оқушы ой-өрісін дамытудағы 
проблемалық ерекшелік. 
7. 
Модульдік 
оқыту 
технологиясы 
Дәріс мақсаты: Модульдік 
оқыту технологиясы туралы 
түінік. 
Негізгі сұрақтар: 
1.Модуль арқылы оқытудың 
өзіндік ерекшелігі. 
2.Сабақты модулге бөлу 
жолдары. 
3.Пән бойынша оқу модульдерін 
құрастыру. 
күндізгі 
сырттай 
1 сағат 
8. 
Сын тұрғысынан 
ойлау технологиясы 
Дәріс мақсаты: Сын 
тұрғысынан ойлау технологиясы 
туралы түінік. 
Негізгі сұрақтар: 
1. Оқыту процесінде сын 
тұрғысынан ойлау 
технологиясын қолданудың 
ғылыми-теориялық негізі. 
2. Сын тұрғысынан ойлау 
технологиясының 
стратегияларына шолу жасау. 
күндізгі 
сырттай 
1сағат 
9. 
Ұжымдық оқыту 
технологиясы 
Дәріс мақсаты: Ұжымдық 
оқыту технологиясы  туралы 
түінік 
Негізгі сұрақтар: 
1. Ұжымдық оқыту 
технологиясы туралы түсінік 
2.Ұжымдық оқыту 
технологиясының маңызы 
күндізгі 
сырттай 
1сағат 
10.  Шығармашылық 
жұмыстар 
технологиясы 
Дәріс мақсаты: 
Шығармашылық жұмыстар 
технологиясы туралы түсінік. 
Негізгі сұрақтар: 
1.Шығармашылық 
жұмыстар 
технологиясы 
2.Шығармашылық  жұмыстарды 
ұйымдастыру  
күндізгі 
сырттай 
1 сағат 
11.  Жаһандық білім 
беру қазақ әдебиетін 
компьютерлік 
Дәріс мақсаты: Жаһандық білім 
беру қазақ әдебиетін 
компьютерлік сыныпта оқыту 
күндізгі 
сырттай 
1 сағат 

сыныпта оқыту 
әдістері. Оның 
тиімділігі. 
әдістері жайында түсінік. 
Негізгі сұрақтар: 
1.Жаһандық білім беру кеңістігі 
2.Қазақ 
тілін 
компьютерлік 
сыныпта оқыту әдістері. 
12.  Жобалап оқыту 
технологиясы 
Дәріс  мақсаты:  Жобалап  оқыту 
технологиясы жайында түсінік. 
Негізгі сұрақтар: 
1.Жобалап  оқыту  технологиясы 
туралы мәлімет. 
2.Модельдің тиімділігі. 
күндізгі 
сырттай 
1 сағат 
13.  Даралап, саралап 
оқыту технологиясы 
Дәріс мақсаты: Даралап, 
саралап оқыту технологиясы 
жайында түсінік. 
Негізгі сұрақтар: 
1.Даралап, 
саралап 
оқыту 
технологиясы 
2.Деңгейлік 
тапсырмалардың 
мәні 
күндізгі 
сырттай 
1 сағат 
14.  Интеграциялық 
оқыту технологиясы 
Дәріс мақсаты: Интеграциялық 
оқыту технологиясы жайында 
түсінік. 
Негізгі сұрақтар: 
1.Интеграциялық 
оқыту 
технологиясы 
2.Интеграциялық 
оқытудың 
ерекшеліктері 
күндізгі 
сырттай 
1 сағат 
15.  Озық әдістемелік 
оқыту әдіс-
тәсілдерін 
пайдалана отырып 
оқушыларды 
ғылыми жұмысқа 
баулу. 
Дәріс мақсаты: Озық 
әдістемелік оқыту әдіс-тәсілдері 
жайында мағлұмат беру 
Негізгі сұрақтар: 
1.Интеграциялық 
оқыту 
технологиясы 
2.Интеграциялық 
оқытудың 
ерекшеліктері. 
күндізгі 
сырттай 
1 сағат 
 
 Семинар тақырыптары 
№ 
Семинар 
тақырыптарының 
атауы. 
Семинар мазмұны 
Оқыту 
түрі 
Сағат 
көлемі 

Озық 
технологиялық 
әдістемесі 
жүйесі 
пәні  
а) білім деңгейінде: Қазақ 
әдебиетін оқытудағы 
инновациялық технологияларды 
қолдану жолдары. 
b) меңгеру деңгейі:  
Дәстүрлі және дәстүрлі оқыту 
үлгісі. 
күндізгі 
сырттай 
1 сағат 

c) таныстыру деңгейі 
Оқытудың 
жаңа 
технология 
түрлері.  
2. 
Қазіргі  сабақ  және 
технология 
талаптары. 
а)  білім  деңгейінде:  Оқыту 
әдістемесінің 
өзіне 
тән 
ерекшелігі, 
қарастыратын 
мәселелері 
b) меңгеру деңгейі:Қазіргі сабақ 
және технология талаптары. 
c) таныстыру деңгейі 
Технология талаптары. 
Күндізгі 
сырттай 
1 сағат  
3. 
Технология 
талаптары 
және 
білім беру үрдісі.  
а)білім деңгейінде: Бүгінгі білім 
берудегі  жаңа  бетбұрыс,  негізгі 
талаптар қандай? 
b)  меңгеру  деңгейі:  Мектепте 
білім 
мен 
тәрбие 
үрдісін 
ұйымдастырудағы 
мұғалімнің 
рөлі. 
c)  таныстыру  деңгейі  Оқу 
пәндерінің  құрамында  қазақ  тілі 
пәнінің  алатын  орны,  оқытудың 
негізгі бағыттары 
Күндізгі 
сырттай 
1 сағат  

Оқыту 
технологиялары 
а)  білім  деңгейінде:  Оқыту 
технологияларының тиімділігі. 
b)  меңгеру  деңгейі:  Шетелдік, 
отандық  зерттеуші  ғалымдардың 
еңбектерін саралау. 
c)таныстыру 
деңгейі
Әр 
технологияның  ерекшеліктеріне 
тоқталу. 
Күндізгі 
сырттай 
1 сағат  

Дамыта 
оқыту. 
технология 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ
2016 -> Қазіргі еліміздегі инновациялық экономиканың дамуы, оның қадамы туралы айтсаңыз?

жүктеу 7.99 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет