Филологическая серияжүктеу 22.17 Kb.
Pdf просмотр
бет16/30
Дата09.01.2017
өлшемі22.17 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30

152
153
серия
 ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
«ақ  дүние  –  қараңғы  дүние,  өмір  және  өлім,  жақсылық  пен  зұлымдық. 
Осындай қарама-қарсылық оппозициялар бүкіл адамзамтарға тән» [5, 209]. 
Кейінгі кезде бинарлық корреляция, олардың лексикалық, семантикалық 
және мифологиялық мәндеріне арналған көптеген зерттеулер пайда бола 
бастады.  Бинарлық  оппозициялар  арқылы  қазақтың  дүниетанымдық 
көзқарасын,  ментальдық  жүйедегі  орнын  айқындап,  бинардық  модель 
негізінде  қалыптасқан  ақ-қара,  өмір-өлім,  сүйіспеншшілік-жек  көру, 
жақсылық-жамандық, қараңғы-жарық, еңбек-жалқаулық, байлық-кедейлік, 
қуаныш-бақыт түсініктерді қарастыруға болады. Олардың символикалық 
мағынасын ескере отырып, мәдени концепт аясында қарастыруға болады. 
«Ақ» түсі қай мезгілде де классикалық. Көзге кең көрінеді. Қорғағыш 
қасиетке ие. Ақ күн жарығы, сәуле, шуақ, жылу, мейірім, жақсылық ретінде 
де, салқын, арзандық, қарапайымдылық болып та жұмсалады. Фразеологизм 
құрамындағы  астарлы  ойға,  тұспалға  құрылған  символдық  мағынаға  ие 
болатын сөздерге, бүтіндей тұрақты тіркестерге мысалдарды көптеп келтіруге 
болады. Мәселен, «ақ» сөзіне байланысты ақ жарқын, ақ жүрек, ақ көңіл, 
ақ иық, ақ тілеу, ақ періште, ақ ниет, ақ бата, ақ күн, ақ түйенің қарны 
жарылу, т.б. Сонымен қатар қазақ жырларында «ақ» сұлулықты сипаттайды. 
Мысалы, ақ тамақ, ақ білек, ақ жүз, ақша бет. Біз ақ сөзінің он мәндес екендігін 
түсінумен қатар, ақ теріс мәнде де қолданылатындығын көре аламыз. Мәселен, 
«ақ» бос, бекершілік, мақсатсыздық, үнсіздік, ең соңында өлімді білдіреді. 
Ертеде  ағылшын  халықтарының  түсінігінде  ақ  қаза  (белый  траур) 
тіркесі қолданылған. Ол Англияның күйеулерінен айрылып, жесір қалған 
ханымдары ақ киім кигендіктен айтылған; өмірдің жарқын жақтарынан қол 
үзу, яғни безеушілікті білдіру үшін кейбір монахтар ордендарында ақ түс 
тандалған. Бұған қарамастан XVIII ғасырдан бастап Англияда Виктория 
ханым 40 жыл бойы киіп өткен қара түсі азалы күнді білдірген. Атауыш 
топтар құрамындағы black теріс және white оң коннотациялық мағынаға 
ие. Мысалы, «шіріген жұмыртқа», «қара бет» мағынасында «black sheep» 
-  (оңбаған  қой);  «біреуді  бопсалап,  жұрт  алдында  масқаралау  арқылы 
үркітіп пара сұрау» мағынасында «black mail»(c.c: қара жәшік); «қара ниет» 
мағынасында «blаск soul» (қара жан); «жиі көлік апатына болатын жер» 
«blаск spot» ( қара жер), «жерлеу рәсімі кезіндегі қолға байлайтын шүберек» 
мағынасында «blаск armband» (қара білек бантигі); бейбітшілік, тыныштық 
символы  ретінде  «white  dove»  (ақ  көгершін),  өзін  қорғайтын  «өтірік» 
мағынасында «white lіе» (ақ өтірік); «сүйікті» мағынасында «white һаіг» (ақ 
шаш) сөз тіркестері өзіндік ауыспалы мәндегі ұғымды білдіріп тұрғаны анық.
Қайғы,  казада  да  қазақ  әйелдері  ақ  киеді.  Бұл  негізінен  мұсылман 
дінінің енуімен байланысты болып келеді. Ағылшын тілінің фразеологиялық 
қорынан мынадай ұқсастықтарды көруімізге болады. Мысалы, «бақытты», 
«залалсыз»  мағынасындағы:  white  day  (с.с.:  ақ  күн);  white  lie  (с.с:  ақ 
өтірік); «тәртіпті, жомарт, қайырымды» мағынасында white man (с.с.: ақ 
адам), үйқысыз түн мағынасында: white night- (ақ түн), т.б. «Қара» сөзіне 
байланысты қара жамылды, қара кағаз, қаралы ат, қаралы ер-тұрман, 
қаралы  болды  т.б.  құрамындағы  қара  сөзі  бар  тіркестер  жамандықты, 
өлімді нұсқап, теріс мәнге ие. Бұл қарама-кайшылық тереңде жатқан бүкіл 
адамзатқа ортақ дүниетанымдық құрылымды көрсетеді: бұ дүние – о дүние, 
өмір  мен  өлім,  т.с.с.  Діни  дүниетанымның  тілдегі  көрінісі  «қара  ниет», 
табиғат кұбылыстарына қатысты «қара дауыл» ағылш.: black frost (қара аяз); 
black market - «қара сауда» заңсыз сауда; заңсыз, жалған ақша айырбастау 
мағынасында:  black  exchange  (қара  айырбас);  black  list-жазаланушылар 
тізімі; black humour (көңілсіз сықақ); black comedy (түңілдіргіш, көңілсіз 
пьеса-сықақ); black Africa, black race (төменгі класс адамдары, Америка және 
Европа елдерінің жұмысшы, қара халқы), т.б.
Әйтсе  де,  ортақ  ұқсастықтарымен  қатар,  «қара»  концептісіне 
байланысты ұлттық дүниетанымымызда ерекшеліктер де байқалады: «қара» 
қасиетті, туған деген мағыналарға да ие. «Қара шаңырақ», «қара хан», 
сөз тіркестері пікірталас тудырады. Соңғысына байланысты зерттеушілер 
«қарадан шыққан хан» деген түсінік береді. Өте күрделі сұрыптау, яғни 
генеалогиялық  тазалыққа  сүйенетін  және  өте  жоғары  талап  қоятын  хан 
сайлау жүйесінің бұған жол беруі мүмкін емес. Тарихи деректерде мұндай 
жағдайлар болмаған. 
«Қара шаңырақ» тіркесін қарастыратын болсақ, жалпы шаңырақ атадан 
әкеге, әкеден балаға, яғни ұрпақ жалғастырушы «әкенің тұяғы», мирас болып, 
үлкен үй, әкенің түтінін түтететін кенже ұлға қалып отырған. Киім мен оған 
қосалқы аксессуарлар да символ бола алады. Мысалы, ер адамға қатысты 
қара белбеу – күшті білдірсе, әйел адамға қатысты – некелік адалдық пен 
қыздың тазалығын білдіріп, пәктіктің символы ретінде түсініледі. Осы мәнде 
ағылшын тілінде де «chastitity belt» тіркесі тек қазақ тілінде ғана емес басқа да 
халық түсінігінде пәктіктің белгісі екендігінің бір көрінісі. Белбеу өте жоғары 
дәрежеде лауазым белгісі болып та есептеледі. Мысалы, ағылшындықтардың 
ұғымында «Sam Browne belt» офицерлардің былғары белбеуі ретінде олардың 
дәрежесін  білдіреді.  Н.  Шаханова  еңбектерінде  бала  бірінші  мүшелге 
келгенде белбеу байланатын және ер адамдарға үй ішінде белін таянып 
отыруға тыйым салынатыны жөнінде жазады [6]. Қазақ мәдениеті тыйым-
жоралғылар жүйесінде орын алғандықтан тіліміздегі «беліңді таянба» деген 
тыйым «күші кеткенді, әлсіздікті» білдіреді. «Белін таяну/бүйірін таяну» 
белге байланысты тірек пен қорғаныштың жоғалғандығының айғағы. Бел 
адам  денесінің  өмірлік  күш,  арқау  берер  маңызды  мүшесі:  белі  кеткен, 
бесіктен белі шықпаған, бел баласы, бел құда сөз тіркестері осының дәлелі.
Лингвистикалық деңгей: 1. Менталдық мән-мазмұнды тілдік тұлғалар 
арқылы беру; 2. Пропозициялар: синонимдер, антонимдер, тіркестер: қара-

154
155
серия
 ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
ақ, ақ-қара көңіл, ақ дидар – қара бет, ақ шаққан үй – қара құрым киіз үй, 
қара нан ақ ниет – қара ниет, қара қазан үй – қонақжайлы үй, т.б. 
Прагматикалық  деңгей:  1)  Субъективтік  баға:  а)  жағымды:  қара 
торы, қара көз, қара жер, қара шаңырақ, т.б.; б) жағымсыз: қара бет, қара 
жүрек, қара жерге отырғызу, қара жүнді юалақ, қара бет, қара бітпеген, қара 
көңіл, қара жер, қара күн. «Қаpa» концепті тек қана түр-түсті білдірмейді. 
Ол халықтың құндылықтық бағдарын, көзқарасын бейнелейді
«Қара» сөздері әдеби шығармада молынан қолданылады. Бірігіп те, 
тіркесіп те, қосарланып та, op түрлі сипатта келіп белгілі бір мән үстейді. Әдеби 
шығармада белгілі бір ойды көркем, толық бояулы етіп жеткізу үшін бұл сөздің 
маңызы зор деуге болады. «Қара» сөзінің білдіретін мағынасына тоқталайық: 
Қара – көмірдің, күйенің түсіндей (аққа қарама-қарсы түс). Мысалы: Үйір 
үшінде шапқылап жүрген қара борбай балалар, «Сүт пен май көбейді. Ал 
қызылша деген колхоздың нағыз ақ алтыны. Қант қандай, күмістей ақ 
болса, мұны еңбеккерлер ақ алтынымыз, күмісіміз дейді» (С. Бақбергенов.
Адам және көлеңке, 138 б.); «Оның несін білмейсің? Сендер бәрін де жақсы 
білесіңдер. Жұттан ақ сирақ боп қалған мені қомсыныңдар, - деді Нариман 
ірілене  сөйлеп»  (Б.  Алдажар.  Ұлы  сел,  12  б.);  «Әділгерей  еріксіз  мырс 
етіп, күліп жіберді: - Әй, аңқылдаған ақ көңіл досым-ай!» (К. Жұмаділов.
Сәйгүліктер, 146 б.); «Қара шаш, күміс сырға, ақ дидар. Қара шапан, ақ 
көйлек. Түн мен айдың арасындағы ақ сағымнан жарала салған Айбике» 
(Ә.Әзиев. Алыс таулар, 5 б.); «Мал аяғы ақ сүйек болып жұтады» (С. Бегалин.
Замана белестері, 13 б.).
«Ақ-қара»  түсініктері  жердің  символикасымен  байланысты.  А.Н. 
Кононовтың  айтуынша,  азиат  көшпелілерді  «ақ»  батысты,  ал  «қара» 
солтүстікті білдіреді [47], мысалы «Ақ теңіз – Каспий теңізі», «Ақ патша – 
батыс патшалар» деген тіркестер бар. 
Түр-түсті білдіретін сөздер символикалық қызметті орындау барысында 
халықтың құндылықтық тұспалын, бағдарын көрсетеді.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Белов, А. И. Цветовые этноэйдемы как объект этнопсихолингвистики 
// Этнопсихолингвистика. – М., 1988.
Далабаева, Ғ. М. Концептуализация мира в свадебных обрядах греков, 
русских, казахов и их отражение в языке (опыт социально-когнитивного и 
ассоциативного анализа) // Роль греческой цивилизации в истории мировой 
культуры. – Бишкек-Афины, 2006.
Ли, В. С. О когнитивно-пропозициональной структуре концепта // 
Тілтаным, 2004, № 3.
Абишева, К. М. Ритуал как ценностно-нормативный концепт и его 
отражение в греческом и русском языках (опыт контрастивного, когнитивно-
пропозиционального  анализа)  //  Роль  греческой  цивилизации  в  истории 
мировой культуры. – Бишкек-Афины, 2006.
5  Ислам,  А.  Концепт  «белое  и  черное»  в  разнокультурных  языках 
// Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания языков.  
– Алматы, 2001, № 3.
Шаханова, Н. Мир традиционной культуры казахов. – Алматы, 1998. 
Кононов, А. М. Семантика цветообозначения в тюркских языках // 
Тюркологический сборник. – М., 1975.
«Тұран-Астана» университеті, Астана қ.
Материал 03.09.14 редакцияға түсті.
К. И. Куразова, К. М. Абишева
Символическое значение слов, выражающих значение цвета 
Университет «Туран-Астана», г. Астана.
Материал поступил в редакцию 03.09.14.
K. I. Kurazova, K. M. Abishevа 
The symbolical word meaning, expressing value of color 
«Turan-Astana» University, Astana.
Material received on 03.09.14.
В  статье  рассматриваются  слова,  в  структуре  которых 
реализуется цветовой код культуры. Они выполняют символическую 
функцию,  образно  передавая  ценностное  отношение  народа  к 
предмету мысли, выражают его менталитет.
In the article the words in which the structure of the color code of 
culture is realized are considered. They carry out symbolical function, 
figuratively transferring the valuable relation of the people to a thought 
subject, express their mentality.

156
157
серия
 ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
УДК 81’25
З. Мажит, А. Б. Сарсембаева
О ПРОБЛЕМАХ КАЗАХСТАНСКОГО 
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПЕРЕВОДЧЕСКОМУ ДЕЛУ
В настоящей статье авторы дают анализ общего содержания 
подготовки специалистов по специальности «Переводческое дело», 
характеризующегося излишней теоретизацией и недостаточностью 
прикладного аспекта обучения, и приходят к выводу о необходимости 
серьезного научного осмысления отечественного переводоведения и 
подготовки переводчиков. 
Сегодня с уверенностью можно говорить о важности исследований в 
области переводоведения, исходящей от общественного предназначения 
переводческой деятельности, способной обеспечить такую опосредованную 
двуязычную взаимосвязь, которая по своим возможностям максимально 
приближалась  бы  к  одноязычной  коммуникации.  Актуальность 
рассматриваемой проблемы объясняется широким спросом на специальность 
«Переводческое  дело»,  которую  требуется  поставить  на  уровень, 
соответствующий международным стандартам. 
Обзор  научных  исследований,  проводимых  в  Казахстане  по 
переводческому образованию, по теории и практике перевода, по таким видам 
и формам перевода как специальный, устный, двусторонний, синхронный, 
последовательный  перевод  показывает  недостаточную  разработанность 
данных аспектов в нашей стране.
Современный  общественный  процесс  характеризуется  развитием 
различных форм профессионального образования. Значительное место в 
этой  сфере  занимают  специальности  связанные  с  иностранным  языком 
и  изучением  перевода.  Профессия  переводчика  становится  массовой, 
а  увеличение  масштабов  переводческой  деятельности  сопровождается 
организационными изменениями. Для удовлетворения растущего спроса 
на  профессиональных  переводчиков  в  Казахстане  была  создана  сеть 
соответствующих переводческих факультетов и отделений. Переводчиков 
стали готовить в частных вузах и в некоторых технических вузах. Тем не 
менее, сегодня в республике студент имеет возможность блестяще овладеть 
иностранным языком, стать великолепным преподавателем, лингвистом, 
филологом, но только не переводчиком. 
Подготовка  кадров  по  специальности  «Переводческое  дело»  по 
образовательным программам бакалавриата и магистратуры осуществляется 
в  соответствии  с  Государственными  общеобязательными  стандартами 
Образования Республики Казахстан [1, 2].
Однако  анализ  общего  содержания  подготовки  специалистов  по 
названной  специальности,  выраженной  через  перечень  дисциплин, 
позволяет констатировать, что образовательные программы характеризуются 
излишней теоретизацией и недостаточностью прикладного аспекта обучения. 
Данный факт не способствует обеспечению подготовки профессионально-
компетентных переводчиков, способных обеспечить качественным переводом 
международные  форумы,  симпозиумы,  конференции,  осуществлять 
профессиональную  деятельность  в  международных  организациях, 
иностранных и казахстанских посольствах и представительствах. 
Обычно  в  учебных  заведениях,  занимающихся  подготовкой 
переводчиков, не существует точного понимания сути профессии, а лишь 
используются  традиционные  программы  и  методики,  разработанные 
несколько  десятилетий  назад.  В  учебных  программах  предусмотрены 
«тяжеловесные»  теоретические  курсы  из  области  общего  языкознания, 
и  практически  не  отводится  время  на  обучение  переводу  в  сфере 
профессиональной  коммуникации,  переводу  с  листа,  художественному 
переводу, технике работы с документацией с помощью компьютера. Эти и 
многие другие основы профессии должны быть введены не только в качестве 
факультативов, элективов или специальных дисциплин, но должны прочно 
занять свое место в государственном стандарте.
Администрации вузов относятся обычно к переводческой специальности 
как  к  обычному  и  непроблемному  придатку  инязов,  не  очень  вникая 
в  существо  вопроса  и  пуская  дело,  главным  образом,  на  самотёк.  Это 
проявляется в отсутствии тщательно продуманной стратегической линии 
по внедрению современных технологий обучения переводу. Следствием 
этого стало то, что созданные в последние годы на базе кафедр английского, 
немецкого, французского и других языков, кафедры перевода нерешительно 
и неохотно меняют свою традиционную ориентацию. Вывески сменились, 
а содержание осталось прежним [3].
«… У нас, к сожалению, до сих пор объединяют в методическом и 
теоретическом плане изучение иностранных языков и перевод, в то время 
как перевод представляет собой отдельную научную и учебную дисциплину 
и иностранный язык является лишь одной из её частей» [4]. Действительно, 
переводоведение не есть изучение иностранного языка. Переводоведение 
начинается тогда, когда иностранным языком владеют на высоком уровне 
языковой компетенции. А формирование профессиональной компетенции 
переводчика  включает  умение  переводческого  оперирования  языковым, 

158
159
серия
 ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
текстовым материалом как иностранного, так и родного языка и предполагает 
совершенствование  профессионально-личностных  качеств  будущего 
специалиста в области перевода. 
Как известно, в международной практике профессиональной подготовки 
переводчиков прочно укоренилось разделение переводческого дела на две 
самостоятельные профессии, имеющие во многих языках, как известно, 
разные  наименования.  Например,  в  английском  языке  «Translator»,  во 
французском языке «Traducteur» (письменный переводчик), cоответственно 
«Interpreter»,  «Interprète»  (устный  переводчик),  «Conference  Interpreter», 
«Interprète  de  conférence»  (синхронный  переводчик),  «Escort  Interpreter» 
(переводчик  для  сопровождения)  и  другие.  В  связи  с  этим  существует 
узкая  специализация  в  профессиональном  образовании  переводчиков, 
осуществляющаяся в рамках программы бакалавриата и магистратуры. Так, 
например, в программе бакалавриата осуществляется подготовка только 
письменных  переводчиков,  и  лишь  в  программе  магистратуры  готовят 
устных переводчиков: переводчиков-синхронистов. 
Высокая степень специализации в подготовке будущих переводчиков 
к профессиональной деятельности за рубежом идет не только по видам 
переводческой  деятельности  и  тематической  линии,  а  также  по  тому,  в 
каком языковом направлении ведется перевод. Специализация в подготовке 
переводчиков: письменный переводчик, переводчик конференций, судебный 
переводчик  отмечается  и  в  направленности  обучения  в  том  или  ином 
университете,  т.к.  каждый  университет  специализируется  на  каком-то 
отдельном виде перевода [5].
Что касается практики профессиональной подготовки переводчиков в 
Республике Казахстан, Российской Федерации и во многих странах СНГ, 
сохранилось  единое  наименование  и  единый  профессиональный  статус 
«Переводчик» для устных и письменных переводчиков, что было вызвано 
определенными культурно-историческими условиями [6]. Профессиональное 
осмысление и соответствующий статус профессия переводчика получила 
только  во  второй  половине  двадцатого  века,  когда  началась  разработка 
методики и теоретического обоснования подготовки квалифицированных 
переводчиков.  Только  к  середине  90-х  в  постсоветском  пространстве 
переводчик получил профессиональный статус. До этого его имели только 
представители дипломатического перевода, военные переводчики и мастера 
перевода художественных произведений.
Нами был изучен каталог дисциплин, предлагаемый на специальности 
5В020700 - Переводческое дело в КазНУ им. Аль-Фараби [7]. В перечень 
дисциплин,  включая  предметы  обязательного  компонента,  такие  как 
Политология, Социология, Введение в языкознание, и т.п., входят следующие 
предметы: 
• История художественного перевода;
• Анализ художественного произве дения в контексте перевода;
• Основы теории художественного перевода;
• Общефилологические вопросы пере вода художественной литературы;
• Художественный перевод и литера турный билингвизм;
• Художественный перевод и пробле ма национального колорита;
• Художественный перевод в системе сравнительного литературоведения;
• Основы переводческого дела и сти листика и др.
На  выбор  предлагается  «Типология  перевода  специально-
профессиональных  текстов»  либо  «Перевод  юридических  документов», 
«Риторика»  /  «Практика  устного  перевода»,  «Типология  письменного 
перевода» / «Типология устного перевода».
Как  видно  из  перечня,  студентам  предлагаются  в  основном 
узконаправленные  дисциплины  по  теории  художественного  перевода. 
Устный перевод практически отсутствует. Хотя, согласно компетентостной 
модели бакалавра по ГОСО РК, выпускник бакалавриата специальности 
5В020700  –  Переводческое  дело  подготовлен  для  работы  в  следующих 
сферах:
– административно-управленческая сфера;
сфера образования и науки;
– сфера культуры и межкультурной коммуникации;
– сфера международных связей;
– сфера издательского дела;
– сфера средств массовой информации;
– информационно-аналитическая сфера и в других сферах.
Объектами  же  профессиональной  деятельности  выпускников 
являются: учреждения культуры, международные организации, различные 
информационно-аналитические службы, посольства и представительства, 
министерства,  агентства  по  туризму,  издательства,  бюро  по  переводу  и 
другие организации и предприятия.
Для сравнения нами был также проанализирован паспорт специальности 
5В020700  –  Переводческое  дело,  подготовленный  кафедрой  английской 
филологии и перевода другого казахстанского вуза [8]. Надо признать, что 
предлагаемый в нем перечень дисциплин присутствует во многих, если не 
сказать  почти  во  всех  учебных  планах  рассматриваемой  специальности 
большинства казахстанских вузов. Данный факт объясняется, на наш взгляд 
тем, что в настоящее время на переводческой специальности преподают те 
же педагоги, которые работали и продолжают работать на специальностях 
«Иностранный язык: два иностранных языка», «Иностранная филология».
В  перечень  дисциплин  для  будущих  переводчиков,  таким  образом, 
входят традиционные предметы, которые преподавались на протяжении 

160
161
серия
 ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
не одного десятка лет будущим учителям иностранных языков, такие как 
лексикология,  история  языка,  теоретическая  фонетика,  теоретическая 
грамматика, страноведение и т.п. И лишь в качестве компонента по выбору 
предлагается небольшой набор переводческих дисциплин: практика устного 
и письменного перевода, практика информативного и научного перевода, 
техника переводческой записи.
Вышесказанное  позволяет  констатировать,  что  учебные  программы 
медленно  перестраиваются  в  соответствии  с  новыми  потребностями 
общества  и  государства.  Университетские  программы  имеют  разное 
предметное наполнение, сохраняют традиции подготовки филологов, а по их 
окончанию выдается диплом единого государственного образца со степенью 
«бакалавр переводческого дела» без указания какой-либо специализации.
Таким образом, профессиональное образование переводчиков в на шей 
стране ориентировано на подготовку переводчиков широкого профиля, т.е. 
без какой-либо узкой специализации в устном или письменном переводе, 
так  как  профессиональная  подготовка  как  письменных,  так  устных 
переводчиков проходит в единой программе бакалавриата и практически не 
даёт возможности дальнейшей специализации в программе магистратуры. 
Между  тем,  университетское  образование  должно  быть  нацелено 
на формирование переводческой компетенции и соотноситься должным 
образом  со  сферой  специализации,  что  необходимо  для  формирования 
навыков  перевода,  овладения  стратегиями  перевода,  ознакомления  с 
терминологией, то есть развития переводческой и текстовой компетенции 
в конкретной сфере специализации.
Необходима специализация по видам переводческой деятельности - 
работе переводчика-синхрониста, переводчика в сфере реальной экономики и 
промышленности, гида-переводчика, кинопереводчика и т.д. Имеется в виду, 
что учебная программа последних семестров должна дифференцироваться в 
зависимости от склонностей, способностей студента, его желания заниматься 
тем или иным видом переводческой работы.
Филологические  дисциплины  не  должны  доминировать  над 
специальными  и  общеязыковыми  предметами,  дисциплинами  по 
транслатологии,  иначе  учебные  заведения  по  подготовке  переводчиков 
превращаются в чисто «языковые школы» [9]. 
Кроме  того,  следует  отметить,  что  педагогические  кадры  вузов  не 
подготовлены  к  обучению  профессии  переводчика.  В  отечественной 
педагогической теории и практике пока еще не преодолено заблуждение о 
том, что даже в части лингвистической подготовки нельзя одинаково готовить 
и потенциального учителя иностранного языка и будущего переводчика. 
Остается устойчивым представление о возможности профессионального 
обучения  переводу  в  процессе  преподавания  иностранного  языка  без 
учета модели специалиста, вне контекста профессиональной деятельности 
переводчика, изолированно от других профессионально значимых знаний и 
умений, в отрыве от приобретаемого лингвистического, профессионального 
и жизненного опыта.
Казахстанскому  переводоведению  предстоит  серьезное  научное 
осмысление передового отечественного и зарубежного опыта подготовки 
переводчиков  в  условиях  рынка  на  основе  новых  научных  подходов 
и  технологий.  В  содержательном  плане  данное  научно-методическое 
обеспечение  профессионального  обучения  переводчика  должно  быть 
разработано  с  ориентацией  в  большей  степени  не  на  знания,  а  на 
профессиональные умения и навыки переводчика. 
Резюмируя вышесказанное, отметим еще раз, что в целях повышения 
эффективности  работы  высших  учебных  заведений,  осуществляющих 
подготовку  кадров  по  специальности  «Переводческое  дело»  следует, 
очевидно, пересмотреть учебные планы и программы с учетом зарубежного 
опыта и в плане практической направленности предлагаемых дисциплин. 
Кроме  того,  представляется  целесообразным  включение  специализации 
в  определенной  отрасли  знаний  на  последнем  курсе  бакалавриата  и  в 
магистратуре.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Государственный общеобязательный стандарт образования Республики 
Казахстан. Бакалавриат. Специальность «5В020700 - Переводческое дело». 
 – Алматы, 2008. – 76 с. 
2 Государственный общеобязательный стандарт образования Республики 
Казахстан. Магистратура. Специальность «6М020700 - Переводческое дело». 
– Алматы, 2008. – 34 с.
3  Овсянников,  В.  В.  Подготовка  переводчиков  и  кафедральное 
строительство // Материалы VI международной научной конференции по 
переводоведению «Фёдоровские чтения» 21 - 23 октября 2004 г. – СПб: 
СпбГУ, 2004. – С. 248 – 255.
Мирам, Г., Гон, А. Профессиональный перевод. – М. : Эльга Ника-
Центр, 2003. – 136 с.
Seleskovitch, D., Lederer, M. Pédagogie raisonnée de l’interprétation.  
– Bruxelles : Didier Erudition, 2002. – P. 204-208.
Касымова, Г. М. Формирование коммуникативной компетентности 
будущих переводчиков в условиях многоаспектной деятельности. – Автореф. 
дисс. …д.п.н. – Алматы, 2009. – 47 с.
7 www.kaznu.kz
8 www.ineu.edu.kz 
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет