Ғылыми кітапханажүктеу 0.58 Mb.
Pdf просмотр
бет6/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#262
1   2   3   4   5   6   7

Шәкенұлы  Жәди    –  Оспан  батыр:  деректі  зерттеулер  мен  естеліктер.-  Алматы: Тұран,  2010.-  388  б.-       

5 дана.;  Жалғыздың үні: сын-зерттеу мақалалары мен сыр-сұхбаттар.- Алматы, 2010.- 423 б. - 6 дана. 

 

  Сарин Қ. – Арманымның бейнесі: өлеңдер.- Астана: Нұра-Астана, 2011.- 176 б. - 2 дана. 

 

  Саркенова  Клара  Айтқалиқызы  –  1920-1930  жылдардағы  Қазақстан  халқы:  ғылыми-зерттеу.  - 

Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 222 б. 

 

 

  

Жұмабекова  Айгүл  Қазкенқызы  –    Аударма  теориясы:  оқу  құралы.-  Алматы:  Абай  атын.  ҚазҰПУ, 

2010.- 264 б. 

 

Алматы  қаласының  мәдени  басқармасы  –  Алматы  туралы  Шығыс  дереккөздері.-  Алматы:  Дайк-

Пресс, 2010.- 184 б.- Кітап қаз. және орыс тілдерінде. - 10 дана;  Алматы аспаннан: фотоальбом = Алматы с 

неба.- Алматы: CAPRO, 2011.- 44 б.- кітап қаз. және орыс тілдерінде. - 3 дана.; Алматы қаласының тарихы 

тұлғалар келбетінде.- Алматы: "И. П. Уатханов А. Ф" бас., 2010.- 336 б. - 10 дана.; Алматы: мың жылдық 

тарих: Орта ғасырлардағы Жетісу өлкесінің астаналары.- 2-бас.- Алматы: Credos, 2009.- 320 б.- кітап қаз., 

орыс және ағылшын тілдерінде. - 2 дана.;  Алматы тарихы: көне заманнан бастап қазіргі кезеңге дейін: екі 

томдық.-  Алматы:  Credos,  2009.-  Т.  2.-  422  б.  -  10  дана;  Алматы  театрлары.-  Алматы:  Алматыжарнама, 

2010.-  272  б.-  кітап  қаз.,  орыс  және  ағылшын  тілдерінде.  -  10  дана.;    Әуезов,  Е.К.  Алматы.  Сәулеттік шежірелер: (қаланың әсем ғимараттарының құрылу тарихы).- Алматы, 2010.- 190 б. - кітап қаз. және орыс 

тілдерінде. - 10 дана. 

 

Қазақ  филологиясы  кафедрасы  –  Қазақ  әдебиеті  тарихының  өзекті  мәселелері:  зерттеу  мақалалар 

жинағы.- Алматы: Ценные бумаги, 2011.- 127 б. - 5 дана. 

 

 

  

 

  ТарМУ  –  Асқарова,  Ә.А.  Инженерия  негіздері:  оқу  құралы.-  Тараз:  Тараз  ун-ті,  2011.-  113  б.; Технологиялық  машиналар  мен  жабдықтарды  жобалау:  оқу  құралы.-  Тараз:  Тараз  ун-ті,  2011.-  104  б.; 

"Кредиттік оқыту технологиясының методологиясы: практика, мәселелер және даму келешегі": ғылыми-

тәжірибелік конф. материалдары, 8-9 маусым 2011 ж.- Тараз: Тараз ун-ті, 2011.- 270 б.- кітап қаз. және орыс 

тілдерінде;  Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған жаратылыстану, техникалық, 

әлеуметтік-гуманитарлық және экономика ғылымдары саласы бойынша білімгерлердің ХІІІ ғылыми-практ. 

конф. (2011; Тараз).- Тараз: Тараз ун-ті, 2011.- 1701 б.; Қожамжарова, Д.П. – Патшалық Ресейдің Оңтүстік 

Қазақстанды жаулауы: әскери-отарлақ әкімшілік пен жергілікті халық арасындағы қатынас (XIX ғ. II ж. - 

XX  ғ.  бас  кезі):  моногр.-  Тараз: Тараз ун-ті,  2010.-  384  б.;  Қойгелдиева,  З.Ж.  Қазақ  тарихи жырларындағы 

елдік  пен ерлік  концепциясы:  оқу  құралы.  -  Тараз:  Тараз  ун-ті,  2011.-  154  б.;  Мұнай  газ  саласындағы  жаңа 

техниканы және технологияны енгізудің техника-экономикалық тиімділігі: әдістемелік құрал.- Тараз: Тараз 

ун-ті, 2011.- 98 б.; Мынбаева, А.Б. Жарма концентраттары технологиясы: оқу құралы.- Тараз: Тараз ун-ті, 

2010.-  135  б.;    Тілегенов,  И.С.  Мұнай-газ  өндірісін  нарықтық  экономика  жағдайында  ұйымдастыру, 

жоспарлау және басқару: оқу құралы.- Тараз: Тараз ун-ті, 2011.- 257 б. 

 

 

 

  ҚазМУ оқытушы-профессорлар құрамының сыйы – "Аударматанудың өзекті мәселелері": ғылыми-

практ.  конф.  материалдары.-  Алматы,  2011.-  258  б.  -  кітап  қаз.  және  орыс  тілдерінде;    Ғылым  әлемі. Қазақстан қоғамының әлеуметтік жаңғыруы, Халықаралық конф. (2011; Алматы). Қазақстан қоғамының 

әлеуметтік  жаңғыруы...,  16-22  сәуір  2011ж.:  жас  ғалымдар  және  студенттердің  "Ғылым  әлемі"  атты 

халықаралық  конф.  материалдары.-  Алматы:  Қазақ  ун-ті,  2011.-  171  б.-  Кітап  қаз. және  орыс  тілдерінде.;  Ермағанбетов  Мүбәрак  Ермағанбетұлы:  биобиблиогр.  көрсеткіш.-  Алматы,  2011.-  128  б.-  30  дана.;  

Есбайұлы,  Ә.  Кәрілікке  көндің  бе?-  Алматы:  Қазақ  ун-ті,  2011.-  295  б.;    Каталог:  элективті  пәндер 

каталогы:  бакалавриат.-  Алматы:  Қазақ  ун-ті,  2011.-  468  б.  -  20  дана.;  Қазақстан  археологиясы  мен этнологиясы:  жетістіктері  және  инновациялық  технологиялары,  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік 

конф.  материалдары  29-30  сәуір  2011  ж.:  археология  және  этнология  каф.  40  ж.  арн.:  "ІІІ  Оразбаев 

оқулары".- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 344 б.- кітап қаз. және орыс тілдерінде.;  Қазақстан: ел мен жер

Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылуының 10 ж. орайластырылған ШЫҰ-ға мүше мем. - кітап қаз., орыс 

және  ағылшын  тілдерінде.  -  46  дана.;  «Қазақстан  Республикасы  және  әлемдік  тарихи  процесс» халықаралық ғылыми-практ. конф. (2010; Алматы: Қазақстан. ЕҚЫҰ төрағалығына арн. - Алматы: Қазақ 

 

 Кiтап әлемiндегi жаңалық 

Новости в мире книг

 

 

Кітап әлеміндегі жаңалық Новости в мире книг

 


 

20                                                                                                                                                                                             №10 (131) қазан-октябрь 2011 ж.     

 

 

ун-ті,  2010.-  200  б.;  Әбдірайымұлы  –  Қасіретіңді  түсінбедім  жалғыздық.-  Алматы:  Эконо  мика,  2010.-     336  б.-  2  дана.;  «Халық  қаһарманы  Бауыржан  Момышұлы  және  қазіргі  заман»  халықаралық  ғылыми-

практ. конф. (2010; Алматы). - Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 266 б.- кітап қаз. және орыс тілдерінде. 

 

Басқа  ұйымдар  мен  жеке  тұлғалардан  сыйға  берілген  кітаптар  –  "Ғылым  және  жаңашылдық  - 2011",  республикалық  ғылыми-практ.  конф.  (2011;  Тараз).  Қазақстан  Республикасының  егемендігінің       

20-жылдығына  арналған  "Ғылым  және  жаңашылдық  -  2011"  тақырыбында  магистранттар, 

докторанттар  мен  жас  оқытушылардың  респ.  ғылыми-практ.  конф.  материалдары,  16-17  наурыз        

2011  ж.-  Тараз:  Тараз  ун-ті,  2011.-  1-бөлім.-  262  б.;  2-бөлім.-  342  б.-  кітап  қаз.  және  орыс  тілдерінде.;  

Джунисбеков,  М.Ш.  Автоматтандырылған  басқару  жүйесінің  типтік элементтері:  оқу  құралы.-  Тараз: 

Тараз ун-ті, 2011.- 289 б.; Қазақстан жан дүниесі: Уэйн Истептің фотосуреттері.- Нью-Йорк: Эксон Мобил 

Корпорациясы, 2001.- 264 б. - 2 дана.;  Қазақстан Республикасы медицина колледждерінің даму тарихы

жинақ  колледждің  30-жылдығына  арн.  =  История  развития  медицинских  колледжей  Республики 

Казахстан.-  Алматы:  Алматы  мед.  колледжі,  2011.-  208  б.-  кітап  қаз.  және  орыс  тілдерінде.;  Орынтаев, 

Ж.Қ.  –  Қазақстан  Республикасындағы  жер  заңдары.-  Алматы:  АҚ  Толған  Ай,  2010.-  216  б.  -  5  дана.; 

Сүлейменов Б. – Хан шатырындағы кездесу немесе ертегілер әлеміне саяхат: тарихи-танымдық повесть.- 

Астана,  2009.-  120  б.;  Ташенов,  К.Н.  Экономикалық  теория  негіздері:  оқу  құралы.-  Қарағанды:  ҚР  IIМ, 

2011.-  149  б.;  Тришечкина,  Л.  Ұмытылмас кездесулер:  әдеби-көркем басылым.-  Астана: Шаңырақ-Медиа, 

2010.- 361 б. - 9 дана.; Шоғы батырдың (Қырықмылтықтың) шежіресі.- Алматы: Тоғанай Т, 2011.- 528 б. - 

12 дана. 

 

  

 

ТОО  Қазстатинформ  –  Қазақстан  Республикасындағы  көтерме  және  сыртқы  сауда  бағалары:  стат. 

жинақ.-  Астана,  2011.-  114  б.-  кітап  қаз.  және  орыс  тілдерінде.  -  2  дана.;  Қазақстан  Республикасындағы 

өнеркәсіп  бағалары  және  өндірістік  сипатта  көрсетілген  қызметтердің  тарифтері:  стат.  жинақ.- 

Астана,- 2011.- 260 б.- кітап қаз. және орыс тілдерінде. - 2 дана.; Қазақстан Республикасының ауыл және орман шаруашылығындағы бағалары: стат. жинақ.- Астана, 2011.- 122 б.- кітап қаз. және орыс тілдерінде.- 

2  дана;  Қазақстан  Республикасының  құрылыстағы,  көлік  және  байланыстағы  бағалары:  стат.  жинақ.- 

Астана,  2011.-  220  б.-  кітап  қаз.  және  орыс  тілдерінде.  -  2  дана.;  Қазақстан  Республикасының  тұтыну 

нарығындағы бағасы: стат. жинақ.- Астана, 2011.- 400 б.- кітап қаз. және орыс тілдерінде. 2 дана.  

 

  

*    *    * 

 

Абсаттар  хаджи  Дербисали,  шейх,  главный  имам  РК  –  Дербисали,  Ш.А.  Ислам  -  религия  мира  и 

созидания. 

Теологическо-религиоведческие, 

историко-филологические 

исследования, 

статьи 

и 

размышления, доклады и интервью.- Алматы: Дайк-пресс, 2010.- 514 с.- 2 экз. 

 

Джаманбалаева  Шолпан  Ерболовна,  доктор  социологических  наук,  профессор,  проректор  по 

социальному  развитию  –  Институт президентства  в  Республике  Казахстан: история  и  современность: 

материалы  междунар.  науч.-практ.  конф.,  22-23  апр.  2010  г.-  Алматы:  Қазақ  ун-ті,  2010.-  На  каз.  и         

рус. яз.- Т. 1.- 411 с., Т. 2.- 354 с.- 54 экз. 

 

Абирова  Батима  Исахановна,  доктор  философских  наук  –  Абирова,  Б.И.  Культурофилософские 

аспекты суфизма / Абирова.- Алматы: Алла прима, 2006.- 172 с.- 31 экз. 

 

Агеев Валентин Васильевич, кандидат психологических наук – Агеев, В.В. Психолого-педагогические основы саморазвития человека: учеб. пособие. - Алматы: Кайнар, 2011.- 438 с.- 5 экз. 

 

Алиханова  Гульнара  Алтынбековна,  кандидат  юридических  наук  –  Право  на  общее  имущество  по законодательству Республики Казахстан: моногр.- Алматы, 2010.- 314 с.- 5 экз. 

 

Бектуров  Есен  Абикенович,  академик  НАН  РК,  доктор  химических  наук,  профессор  –  Полимер-протектированные наночастицы металлов: моногр.- Алматы: [Б. и.], 2010.- 242 с. 

 

Жумагулов  Калкаман  Турсунович,    доктор  исторических  наук,  профессор,  заведующий  кафедры 

всемирной  истории,

 

историографии  и  источниковедения    Жумагулов,  К.Т.  Очерк  этногенеза, материальной  и  духовной  культуры  германцев  на  современном  этапе  исследования:  учеб.  пособие.- 

Павлодар: Кереку, 2011.- 125 с.- 7 экз. 

 

Мусабеков  А.О., – Уголовная ответственность за торговлю людьми: учеб. пособие.- Алматы, 2011.- 

116 с.- 8 экз.; Уголовная ответственность за торговлю людьми: моногр.- Алматы, 2011.- 138 с. - 4 экз.

      

 

    Нуршаихова  Ж.  А.,  доктор  филологических  наук,  профессор  –  Земля  -  наш  общий  дом,  конф. 

(26;Алматы;  2011).  Материалы  26  международной  научной  студенческой  конференции.-  Алматы:  Қазақ 

ун-ті, 2011.- 88 с. 

 

Пузиков Михаил Федорович, доктор исторических наук –  Проблемы социальной адаптации пожилого 

человека: учеб. пособие.- Алматы: ТОО "378", 2011.- 225 с.   

 

 Кітап әлеміндегі жаңалық 

Новости в мире книг

 


                                                                                        

                                                                                                                                                                           №10 (131) қазан-октябрь 2011 ж.               21 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                    

 

Сарсембеков    В.  Т.  –  Шанхайская  организация  сотрудничества  -  десять  лет  по  пути  безопасности  и 

сотрудничества. Основные документы ШОС.- Астана: RUAN, 2011.- 406 с.- на рус. и кит. яз.- 7 экз.

          

 

 

 Спицын  А.  Т.  –  Глобальная  энергоэкологическая  стратегия  устойчивого  развития  в  ХХI  веке.-  М.: 

Экономика, 2011.- 194с.- 2 экз. 

 

 

Туманова  Айнакуль  Бектасовна  –    Контаминированная  языковая  картина  мира  в  художественном дискурсе писателя-билингва: моногр.- Алматы: КБТУ, 2010.- 264 с.- 5 экз. 

 

Хужокова  Ирина Михайловна – Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: сравнительное исследование.- М.: Норма, 2011.- 110 с. 

 

Академия  экономики  и  права  –  Актуальные  проблемы  и  перспективы  использования  полиграфа: 

Материалы круглого стола,  посвящ. 75-летию А. Ф. Аубакирова, 16 февр. 2011 г.-  Алматы, 2011.- 126 с.;  

Жумабаева, М.Д. Оценка стоимости и оптимизации структуры капитала фирмы: теория, методология, 

практика (на материалах  Республики Казахстан).-  Алматы, 2010.-  369  с.; Терминологический  словарь  по 

судебной экспертизе.- Алматы, 2010.- 480 с. 

 

Атырауский институт нефти и газа – Диаров, М.Д. Экология и нефтегазовый комплекс.- Атырау: Ин-т 

нефти  и  газа,  2011.-  Т.  9:  Экологическая  оценка  влияний  освоения  Тенгизского  месторождения  на 

окружающую сред.- 544 с.- 2 экз. 

 

Дар Международного Фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" – Мониторинг нарушений свободы слова в 

Казахстане: итоги 2010 г.: Законы. Конфликты. Правонарушения.- Алматы, 2011.- 454 с.- 2 экз. 

 

КазНИИ по проблемам культурного наследия Номадов – Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана: науч. чтения памяти Н. Э. Масанова. - Алматы, 2010.- 544 с.- 10 экз.;  Роль номадов 

евразийских  степей  в  развитии  мирового  военного  искусства:  науч.  чтения  памяти  Н.  Э.  Масанова:  сб. 

материалов междунар. науч. конф., 22-23 апр. 2010 г.- Алматы, 2010.- 400 с.- 20 экз. 

 

КарЮИ  им.  Б.  Бейсенова  –  Борчашвили,  И.Ш.  Хищение  чужого  имущества:  моногр.-  Караганда: 

КарЮИ МВД РК, 2010.- 216 с. 

 

КИСИ  при  Президенте  РК  –    Додонов,  В.Ю.  Мировой  кризис  и  тенденции  экономического  развития 

Казахстана:  моногр.-  Алматы,  2011.-  376  с.-  2  экз.;  Лаумулин  Мурат  Турарович.  Геополитические 

процессы  в  исламском  мире:  (в  контексте  председательства  РК  в  ОИК).-  Алматы,  2011.-  175  с.-  2  экз.; 

Послание  Президента  РК Н.  А. Назарбаева  народу  Казахстана  "Построим  будущее  вместе!"  -  Алматы:, 

2011.-  136  с.-  на  каз.  и  рус.  яз.-  2  экз.;  Современный  Казахстан:  общественное  мнение.-  Алматы,  2011.-   

156 с.- 2 экз. 

 

Московский  военный университет  –  Ахметшин,  Х.М.  Избранные  труды.-  М.:  Юрлитинформ,  2011.- 

448 с. 

 

НИИ финансового и налогового права.   Проблемы налогового правотворчества и правоприменения в Республике Казахстан, форум (5; Алматы; 2011). Материалы 5-го Казахстанского налогового форума, 

28-29 октября 2010 г.- Алматы, 2011.- 72 с. 

 

 ТарГУ  –  Бекбасаров,  И.И.  Основы  рациональной  забивки  железобетонных  свай  в  грунты:  моногр.- 

Тараз: Тараз ун-ті, 2011.- 156 с.; Джунисбеков, М.Ш. Моделирование и оптимизация многофункциональных аппаратов  со  встречными  закрученными  потоками.-  Тараз:  Тараз  ун-ті,  2011.-  140  с.;  Практикум  по 

компьютерной  графике:  учеб.  пособие.-  Тараз:  Тараз  ун-ті,  2011.-  157с.;    Кусмухамбетов,  М.  Е.  Мокрые 

пылеуловители:  разработка  и  внедрение:  учеб.  пособие.-  Тараз:  Тараз  ун-ті,  2010.-  143  с.;           

Саимбетова,  Б.  Т.  Обязательное  страхование  в  Казахстане:  состояние  и  тенденции  развития:  моногр.- 

Тараз: Тараз ун-ті, 2011.- 110 с.; Сахы, М. Теоретические аспекты обеспечения экологичности и качества технологии  первичной  обработки  шерсти:  моногр.-  2011.-  97  с.;  Уркумбаев,  М.  Ф.  Глоссарий:  толковый 

словарь для студентов и абитуриентов.- Тараз, 2011.- 112 с. 

 

Управление культуры г. Алматы  – Алматы. История тысячелетия. - Алматы: Credo, 2008. - Вып. 1.- 

240 с.- 2 экз.; Ауэзов, Е.К. Алматы: энцикл.- Алматы: Credo, 2009.- 423 с.- 5 экз.;  Ауэзов, Е.К. История города Алматы:  учеб.  пособие.-  Алматы:  Музей  истории  г.  Алматы,  2010.-  312  с.  -  20  экз.;  История  Алматы  с 

древнейших времен до наших дней: в 2-х т.- Алматы: Credo, 2009.- Т. 2: История Алматы.- 422 с. - 10 экз. 

 

Дар  ППС  –    Мадиева  Гульмира  Баянжановна  Теоретические  основы  ономастики:  учеб.  пособие.- 

Алматы;  Волгоград:  Перемена,  2011.-  234  с.-  2  экз.;  Мухитдинов,  Н.Б.  Правовые  основы  деятельности 

хозяйствующих субъектов: избр. тр. в 9-ти т.: учеб. пособие.- Алматы: Нурай Принт Сервис, 2011. - 2 экз.; 

Мухитдинов  Баукеевич  Мухитдинов  –  Теоретические  и  законодательные  проблемы  некоторых  отраслей 

права: избр. тр. в 9-ти т.: учеб. пособие.- Алматы, 2011.- Т. 5.- 430 с.- 2 экз. 

 

Кафедра русской филологии – Мейрбекова, М.М. Практикум по развитию речи: экономический профиль: практ. пособие.- Алматы, 2010.- Ч. 1.- 62 с., Ч. 2.- 67 с.- 5 экз. 

 

 

Кітап әлеміндегі жаңалық Новости в мире книг

 


 

22                                                                                                                                                                                               №10 (131) қазан-октябрь 2011 ж.     

 

 

 Институт стран Азии и  Африки – Грунина, Э.А. Учебник туркменского языка для стран СНГ: учеб. 

пособие.- М.: Вост. лит., 2010.- 288 с.; Грунина, Э.А. Учебник туркменского языка для стран СНГ. Тексты. Комментарии: учеб. пособие.- М.: Вост. лит., 2011.- 184 с. 

 

Региональный    проект  USAID  –  Споры  о  праве  интеллектуальной  собственности:  практ.  пособие.- 

Астана: Верховный Суд РК, 2011.- 588 с.- 2 экз. 

 

Дар  других  организации  и  частных  лиц    –  Бурбаки,  Н.  Элементы  математики.  Общая  топология. Топологические группы. Числа и связанные с ними группы и пространства.- М: Наука. Физматлит, 1969.- 

392  с.;   Джеффрис,  Г. Методы  математической физики.-  М.:  Мир,  1970.-  Вып.  2.-  352  с.;  Егоров, Ю.В. Линейные  дифференциальные  уравнения  главного  типа.-  М.:  Наука,  1984.-  360  с.;  Жиглинский,  А.Г. 

Реальный  интерферометр  Фабри-Перо.-  Л.:  Машиностроение,  1983.-  176  с.;  Информациология 

распределенной  обработки  информации:  акад.  сб.  науч.  тр.-  М.:  Междунар.  изд-во  Информациологии, 

1998.-  184  с.-  на  рус.  и  англ.  яз.;  Литвинчук    Георгий  Семенович    Краевые  задачи  и  сингулярные интегральные  уравнения  со  сдвигом.-  М.:  Наука,  1977.-  448  с.;  Султангазин  Умирзак  Махмутович    –  

Избранные труды; 1996-2006.- Алматы, 2006.- 420 с.- на каз., рус., англ. яз.;  "...Я всегда шел за жизнью....

Алматы, 2005.- 312 с.- на каз. и рус. яз.;  Хермандер, Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными  производными:  в  4-х  т.-  М.:  Мир,  1987.-  Т.  3:  Псевдодифференциальные  операторы.-  696  с.; 

Инновационные  технологии  в  обучении  иностранным  языкам:  Материалы  респ.  науч.-теорет.  конф., 

посвящ.  20-летию  Независимости  Республики  Казахстан,  10  июня  2011  г.-  Алматы:  Қазақ  ун-ті,  2011.-    

255 с.- на каз. и рус. яз.;  Дубовиченко, С.Б. Термоядерные процессы Вселенной.- Алматы: НЦКИТ, 2011.- на 

каз.,  рус.,  англ.  яз.-  Т.  7:  Физические  модели  и  результаты,  математические  и  численные  методы, 

компьютерные программы.- 403 с.;  Ишрак: ежегодник исламской философии.- М.: Вост. лит., 2011. №2.- 

720 с. На рус. и англ. яз.; Каталог элективных дисциплин. Бакалавриат.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 490 с.- 

20  экз.;  Киноплакат.  Казахстан:  художественный  альбом  репродукций.-  Алматы:  Fond  Design,  2008.-     

216 с.- На каз., рус., англ. яз.;  Кожахметов Асылбек БазарбаевичВнутренняя миграция в Казахстане: в поисках  решений.-  Алматы:  Аспект  М,  2010.-  180  с.-  4  экз.;  Командный  чемпионат  мира  по 

программированию  АСМ  2003.-  СПб.:  С.-Петерб.  ГУ  ИТМО,  2003.-  216  с.-  4  экз.;  Маслов,  В.П.  

Асимптотические  методы  и  теория  возмущений.-  М.:  Наука,  1988.-  312  с.;  Назарбаев,  Н.А.  Избранные 

произведения:  в  2-х  т.-  М.:  Экономика,  2010.-  Т.  1:  Макроэкономические  проблемы  трансформации 

общества и стратегия "Казахстан 2030".- 464 с.; Т. 2: Новый этап развития Казахстана: от стабильности  - 

через  модернизацию  -  к  процветанию.  Стратегия  радикального  обновления  глобального  сообщества  и 

партнерство  цивилизаций.-  431  с.;  Немец  Валерий  Михайлович.  Спектральный  анализ  неорганических газов.-  Л.:  Химия,  1988.-  240  с.;    Новиков  Олег  Яковлевич  –  Устойчивость  электрической  дуги.-  Л.: 

Энергия,  1978.-  160  с.;    Современная  уголовная  политика:  основные  направления  и  приоритеты  в контексте интеграционных процессов: материалы междунар. науч.-практ. конф., 31 марта 2010 г.- Алматы: 

Қазақ ун-ті,  2010.- 334 с.- на каз. и рус. яз.;  Тришечкина, Л. Незабываемые встречи.- Астана: Шаңырақ-

Медиа, 2010.- 361 с.- 8 экз.;  Финкельнбург, В. Электрические дуги и термическая плазма/ В. Финкельнбург, 

Г. Меккер; пер. с нем. В. Б. Левина и др.- М.: Иностр. лит., 1961.- 372 с. 

 

 

  


Каталог: bullet
bullet -> Ғылыми кітапхана
bullet -> Астана Қ азақстан Республикасы Əділет министрлігі Зияткерлік меншік құқығы комитеті
bullet -> Министерство юстиции Республики Казахстан Комитет по правам интеллектуальной собственности
bullet -> Министерство юстиции Республики Казахстан Комитет по правам интеллектуальной собственности
bullet -> Нарықтарындағы
bullet -> Қазақстан республикасы президентінің МҰРАҒаты
bullet -> Регионална библиотека “Дора Габе” бюлетин новонабавени книги
bullet -> Министерство юстиции Республики Казахстан

жүктеу 0.58 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет