Ғылымдарының кандидаты, доцент Искаков Ж. құрастырдыжүктеу 247.35 Kb.
Pdf просмотр
бет2/3
Дата28.05.2017
өлшемі247.35 Kb.
1   2   3

 

 

 

 

 

Сәуле шығарудың кванттық қасиеттері 

Жылулық 


сәуле 

шығару 


және 

оның 


сипаттамалары.  Абсолют  қара  дененің  сәуле 

шығару  заңдары.  Планк  формуласы  және 

гипотезасы.  Фотондар.  Фотон  энергиясы  және 

импульсі.  Фотоэффект,  оның  заңдылықтары. 

Эйнштейн 

теңдеуі. 

Комптон 

эффектісі. 

Электромагниттік 

сәуле 


шығарудың 

корпускулалық-толқындық дуализмі. (1 сағат) 

Ә.  2,  3,  8  –  11, 

14, 16, 21, 22 11 

 

13 Микробөлшектердің толқындық қасиеттері. 

Де 

Бройль 

толқындары. 

Гейзенбергтің 

анықталмағандықтар 

қатысы. 

Шредингер 

теңдеуі. 

Микробөлшектердің  толқындық  қасиеттері.  Де 

Бройль 

гипотезасы және 

формуласы.  

Гейзенбергтің анықталмағандықтар қатысы.  

Толқындық 

функция, 

оның 


статистикалық 

мағынасы. Шредингер стационар теңдеуі. 

Бір  өлшемді  тік  бұрышты  «потенциалдық 

шұңқырдағы» бөлшек. (1 сағат) 

Ә.  2,  3,  8  –  11, 

14, 16, 21, 22 

14 

Кванттық статистика заңдылықтары 

Ферми-Дирак  және  Бозе-Эйнштейннің  кванттық 

статистикалық  үлестірулері.  Қатты  денелердің 

аумақтық теориясы. Ферми үлестіруі және деңгейі. 

Металдардың  және  шалаөткізгіштердің  электр 

өткізгіштігі. (1 сағат) 

Ә.  2,  3,  8  –  11, 

14, 16, 21, 22 

15 

Атом 

ядросы. 

Радиоактивтілік. 

Ядролық 

реакциялар 

Атом ядросының құрылысы. Масса ақауы. Байла-

ныс энергиясы. Радиоактивтілік ыдырау заңы. Ра-

диоактивтіліктің түрлері және ыдырау сұлбалары. 

Ядролық  реакциялар.  Ядролық  реакциялардағы 

санталу  заңдары.  Ядролық  реакція  энергиясы.  (1 

сағат) 

Ә.  2,  3,  8  –  11, 14, 16, 21, 22 

4.2.2 Зертханалық жұмыстар тізімі (30 сағат)  

Тақырып 


№ 

Тақырып 


Әдебиет 

нөмірі


 

 

 1 

   

7  

 

 

 Кіріспе сабағы. Өлшеулер нәтижелерін статистикалық 

өңдеу.  

ММФ-1 өлшеу практикумы. (2 сағат) Механика (4 сағат) 

ММФ-5 Максвелл маятнигінің инерция моментін анықтау. 

ММФ – Штейнер теоремасын тәжірибелік тексеру. 

ММФ –6 Қатты дененің инерциялық қасиеттерін зерттеу. 

ММФ-7 Баллистикалық айналмалы маятниктің көмегімен 

снарядтың ұшу жылдамдығын анықтау.  

ММФ-8 Обербек маятнигі көмегімен айналмалы қозғалыс 

динамикасын оқып үйрену. 

МФ-9 Гироскоптық эффектіні оқып үйрену. 

Ескерту: 2-7 жұмыстары ішінен әрқайсысы 2 сағаттық 2 

зертханалық жұмыс орындалады. 

Сұйықтар механикасы. Статистикалық физика және 

термодинамика (4 сағат) 

 

 Ә. 24 

 

  

 

  

 

  

 

  

Ә. 25 


12 

  

 10 

11 


 

 

12  

13  

 

 14 

 

15  

 

  

16 


17 

 

18  

19 


20 

 

  

 

21  

22 


 

23 


 

24 


 

25 


 

26 


 

 

  

27 


ММФ-10 Сұйық тұтқырлығын  Стокс әдісі бойынша 

анықтау. 

ММФ-11  Ауа  молекулаларының  еркін  жолының  орташа 

ұзындығын және эффектив диаметрін анықтау. 

ММФ-12 Ауа үшін адиабата көрсеткішін анықтау.  

ММФ-13  Ауаның  изобарлық  және  изохорлық  жылу 

сыйымдылықтарының  қатынасын  дыбыс  жылдамдығы 

бойынша анықтау. 

ММФ-15 Капиллярлық әдіс  көмегімен  ауаның  тұтқырлық 

коэффициентін анықтау. 

ММФ-17 Бірінші текті фазалық ауысуды оқып үйрену. 

Ескерту:  8-13  жұмыстары  ішінен  әрқайсысы  2  сағаттық  2 

зертханалық жұмыс орындалады. 

Электрстатикалық өріс (2 сағат) 

ЭМК - 2 Модельдеу әдісі бойынша электр өрісін зерттеу (2 

сағат). 

ЭМК – 3 Конденсатордың сыйымдылығын анықтау 

(2 

сағат). 


Ескерту: 14-15 жұмыстары ішінен әрқайсысы 2 сағаттық 1 

зертханалық жұмыс орындалады. Тұрақты токтың өрісі (4 сағат) 

ЭМК – 6 Жалпылама Ом заңын оқып үйрену (2 сағат) 

ЭМК – 7 Тұрақты ток тізбегінде қуаттың берілуі. (2 сағат) 

Магнитстатикалық өріс(4 сағат) 

ЭМК-11  Жердің  магнит  индукциясының  горизонталь 

құраушысын өлшеу.  

ЭМК-14  Темірдің  магниттік  қасиеттерін  оқып  үйрену. 

ЭМК-15  Магнетрон  әдісімен  электронның  меншікті 

зарядын анықтау. 

Ескерту: 18-20 жұмыстары ішінен әрқайсысы 2 сағаттық 2 

зертханалық жұмыс орындалады. Тербелістер. Айнымалы электр тогы (4 сағат) 

ЭМК-17 Осциллограф көмегімен тербелістерді қосып 

үйрену. 

 

ЭМК  -  Физикалық  маятниктің  өшетін  тербелісінің сипаттамасын анықтау. 

ЭМК-18  Тербелмелі  контурдағы  еркін  өшетін  тербелісті 

зерттеу  

ЭМК – 19 Айнымалы ток тізбегіндегі еріксіз тербелістерді 

оқып үйрену). 

ЭМК-20  Айнымалы  ток  қуатын  өлшеу  және  қуат 

коэффициентін анықтау. 

ЭМК-21  Физикалық  маятник  көмегімен  гармоникалық 

тербелістерді оқып үйрену 

Ескерту: 21-26 жұмыстары ішінен әрқайсысы 2 сағаттық 2 

зертханалық жұмыс орындалады. 

Толқындар физикасы (2 сағат) 

ОТТ-1  Ньютон  сақиналарының  көмегімен  линзаның 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Ә. 26 


 

 

  

 

 Ә. 26 

 

 Ә. 27 

 

  

 

  

 

Ә. 28  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Ә. 29  

13 

 

 28 

29 


 

30 


 

 

 31 

32 


33 

34 


 

35 


 

 

 36 

37 


 

38 


қисықтық радиусын анықтау.  

ОТТ-2 Лазер сәулесінің толқын ұзындығын анықтау. 

ОТТ-3 Жіңішке саңылауда болатын жарық дифракциясын 

оқып үйрену 

ОТТ-4 Малюс заңын тексеру. 

Ескерту: 27-30 жұмыстары ішінен әрқайсысы 2 сағаттық 1 

зертханалық жұмыс орындалады. 

Кванттық физика (2 сағат) 

ОТТ-6 Фотоэлемент сипаттамаларын зерттеу. 

ОТТ-7 Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау 

ОТТ-8  Стефан-Больцман заңын тексеру 

ОТТ-9  Жұтылу  спектрі  бойынша  Планк  тұрақтысын 

анықтау.   

ОТТ-10 Мыс ионының  дифракциясын бақылау. 

Ескерту: 31-35 жұмыстары ішінен әрқайсысы 2 сағаттық 1 

зертханалық жұмыс орындалады. 

Қатты дене физикасы (2 сағат) 

ОТТ-11 Шалаөткізгішті диод жұмысын оқып үйрену. 

ОТТ-12 Шалаөткізгіштердің жарықөткізгіштік құбылысын 

оқып үйрену. 

ОТТ-13  Шалаөткізгіштердің  кедергілерінің  температураға 

тәуелділігін оқып  үйрену.  

 Ескерту: 36-38 жұмыстары ішінен әрқайсысы 2 сағаттық 1 

зертханалық жұмыс орындалады.  

 

 

  

 

  

Ә. 30 


 

 

  

 

  

 

Ә. 30  

4.3 Есептеу-сызба жұмысы 

      Тақырыптары:  «Механика. Статистикалық физика және термодинамика» 

«Электрмагнетизм», «Максвелл теңдеулері» және «Тербелістер мен толқындар 

физикасы», «Кванттық физика. Атом және атом ядросының физикасы». [33] 

әдістемелік нұсқаулықтарға сәйкес орындалады.  

4.4 ОӨЖ мазмұны (112 сағат) 

4.4.1  Механикалық  жүйенің  массалар  центрінің  қозғалысы:  Механикалық 

жүйенің массалар центрі және оның қозғалыс заңдары.

  

4.3.2  Cалыстырмалылық  теориялары:  Салыстырмалылықтың  механикалық принципі.  Галилей  түрлендірулері.  Эйнштейн  постулаттары.  Арнайы 

салыстырмалылық теориясының негізгі принциптерінің салдарлары. Релятивтік 

динамика элементтері. Релятивтік импульс және бөлшек энергиясы. 

4.3.3  Изопроцестер.  Термодинамикадағы  күй  теңдеуі:  Термодинамикалық 

параметрлер.  Тепе  –теңдік  күйлер  және  процестер,  оларды  термодинамикалық 

диаграммаларда кескіндеу. Идеал газ күйінің теңдеуі.  

4.3.4  Электр  диполі:  Электр  диполінің  өрісі.  Электр  өрісіндегі  диполь. 

Пьезоэлектриктер. 

4.3.5  Электрстатикалық  өрістегі  өткізгіштер.  Электр  зарядталған  дене, 

денелер жүйесінің  өрісі:  Өткізгіштегі және оның  бетіне жақын  маңдағы  электр 

өрісі.  Өткізгіште  электр  зарядының  таралуы.  Конденсаторлар.  Әртүрлі 

геометриялық пішіндегі конденсаторлардың сыйымдылықтары. 14 

 

4.3.6  Тұрақты  ток  заңдары:  Бөгде  күштер.Электр  қозғаушы  күш.Токтың жұмысы  және  қуаты.  Интегралдық  және  дифференциалдық    түрдегі  Ом  және 

Джоуль-Ленц заңдары. Біртекті емес тізбектің бөлігі үшін жалпылама Ом заңы. 

Тұйық тізбек үшін энергияның сақталу заңы. 

4.3.7  Магнит  өрісіндегі  тогы  бар  өткізгіштер  және  қозғалыстағы 

зарядталған  бөлшектер:  Ампер  күші.  Тогы  бар  контурдың  магниттік  моменті. 

Айналдырушы  момент.  Лоренц  күші.  Магнит  және  электр  өрістеріндегі 

зарядталған бөлшектің қозғалысы. 

4.3.8  Фотоэффект  және  оның  заңдары:  Фотоэффект,оның  заңдылықтары. 

Эйнштейн теңдеуі. 

4.3.9  р-және  n-типті  шалаөткізгіштік:  Асқынөткізгіштік:  р-және  n-типті 

шалаөткізгіштердің  түйіспесі.  р-n  өтудің  қасиеттері.  Асқынөткізгіштік 

құбылысы. 

 

5. Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары: 

Механиканың физикалық негіздері 

1. Қозғалыстың кинематикалық сипаттамасы. Радиус – вектор. Орын ауыстыру.  

Жол.  Жылдамдық  және  үдеу.  Нормаль  және  жанама  үдеу.  Бұрыштық 

жылдамдық және бұрыштық үдеу. Бұрыштық және сызықтық сипаттамлардың 

арасындағы байланыс.  

2.  Динамиканың  негізгі  есебі.  Классикалық  физикадағы  күй  түсінігі.  Қозғалыс 

теңдеуі. 

3. Масса, импульс, күш. Механикадағы күштер.  

4. Ньютон заңдары.  

5.Қатты  дене  механикасы  элементтері.  Механикалық  жүйенің  инерция  центрі 

және оның қозғалыс заңы.  

6. Нүктеге және қозғалмайтын оське қатысты күш моменті және дененің 

импульс моменті.  

7. Қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасының теңдеуі. Дененің инерция 

моменті. Штейнер теоремасы.  

8. Импульстің және импульс моментінің сақталу заңдары - табиғаттың іргелі  

заңдары. Бұл заңдардың механика есептерін шешуге қолданысы. 

9. Энергия – материя қозғалысының әр түрлі формаларының бірегей өлшемі. 

Жұмыс. Айнымалы күштің  жұмысын есептеу. Қуат. Кинетикалық энергия.  

10. Кинетикалық энергия және айналмалы қозғалыс кезіндегі жұмыс.  

11. Консерватив және консерватив емес күштер. Күштердің потенциалық өрісі. 

Потенциалық энергия және материялық нүктеге әсер етуші күшпен 

байланысы.  

12. Механикалық энергияның сақталу және айналу заңы.  

13. Инерциалық санақ жүйелері және Галилейдің салыстырмалылық принципі.  

14. Арнайы салыстырмалылық теориясының постулаттары. Лоренц 

түрлендірулері,олардың салдарлары.  

15. Релятивтік динамика. Релятивтік импульс. Релятивтік динамиканың қозғалыс 

теңдеуі.  

16. Энергия үшін релятивтік өрнек. Масса мен энергияның өзара байланыс заңы.  15 

 

Статистикалық физика және  термодинамика 

17.Статистикалық және термодинамикалық зерттеу әдістері. Термодинамикалық 

жүйелер, күй параметрлері, процестер.  

18.  Газдардың  молекула-кинетикалық  теориясы  (МКТ).  Қысым  үшін  МКТ 

негізгі теңдеуі. Температураның МКТ тұрғысынан түсіндірілуі.  

19. Молекулалардың еркіндік дәрежесі бойынша энергияның біркелкі үлестірілу 

заңы. Молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы. Ішкі энергия.  

20. Жылдамдық және энергия бойынша молекулалардың үлестірілуіне арналған 

Максвелл заңы.  

21.Барометрлік  формула.  Сыртқы  потенциалдық  өрістегі  бөлшектердің 

үлестірілуіне арналған Больцман заңы.  

22. Жүйенің ішкі энергиясы, жұмыс және жылу мөлшері.  

23.Термодинамиканың 

бірінші  бастамасы  және  оны  идеал  газдағы 

изопроцестерге қолдану. Адиабаттық процесс.  

24.  Қайтымды  және  қайтымсыз  процестер.  Цикл.  Жылулық  машиналар.  Карно 

циклі және оның П.Ә.К. – і.  

25.  Энтропия,  оның  статистикалық  түсіндірмесі  және  оның  термодинамикалық 

ықтималдылықпен байланысы.  

26. Термодинамиканың екінші бастамасы.  

27. Термодинамикалық тепе-теңсіз жүйедедегі тасымалдау құбылыстары(Түсінік 

және жалпы сипаттамасы).  

Электрстатика. Тұрақты ток 

28. Электр заряды. Электр зарядының сақталу заңы. Кулон заңы. Нүктелік және 

жайылған зарядтардың өзара әрекеттесу күштерін есептеу үшін Кулон заңын 

қолдану.  

29.  Электр  өрісі.  Электр  өрісінің  кернеулігі.  Суперпозиция  принципі.  Нүктелік 

зарядтың кернеулігі.  

30. Электр диполі. Дипольдің электр моменті. Диполь өрісі.  

31.Потенциал. Электр өрісінің зарядтың орын ауыстыруындағы жұмысы. Электр 

өрісі кернеулігінің циркуляциясы.  

32. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалы арасындағы байланыс.  

33.Күш сызықтары және эквипотенциал беттер.  

34.Электрстатиканың негізгі есебі. Оны шешу жолдары.  

35. Вектор ағыны түсінігі. Гаусстың электрстатикалық теоремасы.  

36.Диэлектриктер. 

Диэлектриктер 

молекулаларының 

дипольдік 

моменттері.Үйектелу.  

37.Ортадағы  электр  өрісі  үшін  Гаусс  теоремасы.  Электр  ығысуы. 

Диэлектриктертердегі өрісін есептеу.   

38.  Өткізгіштегі  зарядтың  таралуы.  Сыртқы  электр  өрісіндегі  өткізгіш. 

Электрстатикалық қалқан.  

39.Оңашаланған  өткізгіштің  сыйымдылығы.  Сфераның  сыйымдылығының 

формуласын қорыту. Конденсаторлар. 

40. Электр зарядтары жүйесінің  өзараәрекеттесу энергиясы.  

41. Зарядталған өткізгіш пен конденсатордың энергиясы.  

42. Электр өрісінің энергиясы және энергиясының тығыздығы.  


16 

 

43.  Электр  тогы.  Ток  күші  және  токтың  тығыздығы.  Тұрақты  токтың  болу шарттары.  

44.  Ом  және  Джоуль-Ленц  заңдарының  дифференциалдық  және  интегралдық 

түрлері.  

45. Бөгде күштер. Э.Қ.К. Жалпылама Ом заңы.  

46. Токтың жұмысы және қуаты.  

 

Магнетизм. Максвелл теңдеулері 

47. Магнит өрісі. Магнит индукциясы векторы, магнит өрісінің күш сызықтары. 

Суперпозиция  принципі.  Био-Савар-Лаплас  заңы.  Түзу  және  дөңгелек 

токтардың өрісі.  

48. Магнит ағыны. Вакуумдегі магнитстатиканың негізгі теоремалары. Соленоид 

пен тороидтың магнит өрісі.  

49.  Лоренц  күші  және  Ампер  күші.  Токтардың  өзараәрекеттесуі.  Магнит  және 

электр өрістеріндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы.  

50.Магнит  өрісіндегі  тогы  бар  рамка.  Магнит  өрісінде  тогы  бар  рамкаға  әсер 

ететін күш моменті. Магнит моменті. Магнит өрісінде өткізгіш пен тогы бар 

контурды орын ауыстырғанда атқарылатын жұмыс.  

51. Заттардағы магнит өрісі.Магнетиктер. Зат ішіндегі өріс үшін толық ток заңы. 

Магнит өрісінің кернеулігі. 

52.Электрмагниттік  индукция  құбылысы    Максвелл-Фарадей  заңы.  Ленц 

ережесі. 

53.Өздікиндукця. Индуктивтік. Ұзын соленоид индуктивтігі. 

54.Электр тізбегін тұйықтау және ажырату экстратоктары.  

55. Магниттік өрістің энергиясы және оның көлемдік тығыздығы. 

56.Электрмагниттік  өріс  үшін  Максвелл  теориясының  жалпы  сипаттамасы. 

Құйынды электр өрісі, Максвелдің бірінші теңдеуі. Ығысу тогы, Максвелдің 

екінші  теңдеуі.  Максвелл  теңдеулерінің  толық  жүйесі.  Электр  және 

магниттік өрістердің салыстырмалылығы Толқындар мен тербелістер  

57. Гармоникалық тебелістер жайлы түсінік. Гармоникалық тербелістер,олардың 

сипаттамалары.  Гармоникалық  тербелістерді  аналитикалық  графикалық 

түрде және векторлық диаграмма көмегімен ұсыну. Тербелістерді қосу.   

58.  Гармоникалық  тербелістердің  дифференциалдық  теңдеуі.  Гармоникалық 

осциллятолар:  маятниктер,серіппедегі  жүк  және  тербелмелі  контур. 

Осциллятолар үшін энергетикалық қатыстар. 

59.  Еркін  өшетін  тербелістердің  дифференциалдық  теңдеуі  және  оның  шешімі. 

Өшу коэффициенті, өшудің логарифмдік декременті, сапалылық. 

60.Мәжбүр  тербелістер.  Мәжбүр  тербеліс  фазасы  және  амплитудасы.  Резонанс 

қисықтары. 

61.  Толқындық  процестер.  Бойлық  және  көлденең  толқындар.  Толқын  теңдеуі. 

Фазалық жылдамдық, толқын ұзындығы, толқындық сан. 

62. Толқындық теңдеу. Толқын энергиясы,энергия ағыны,Умов векторы. 

63.  Толқындардың  суперпозиция  принципі.  Топтық  жылдамдық.  Фазалық  және 

топтық жылдамдық арасындағы байланыс. Дисперсия.  17 

 

64.Электрмагниттік  толқындар  үшін  толқындық  теңдеу.  Электрмагниттік толқындардың  қасиеттері.  Электрмагниттік  толқындардың  энергиясы 

.Пойнтинг векторы. Дипольдік сауле шығару. Кванттық физика , атом ядросының физикасы 

65. Жылулық сәуле шығару және оның сипаттамалары. Кирхгоф заңы. Абсолют 

қара дене. Абсолют қара дененің сәуле шығару заңдары.  

66. Абсолют қара дененің сәуле шығару спектріндегі энергия үлестірілуі. 

Планктың сәуле шығарудың кванттық сипаты жайлы  гипотезасы. Планк 

формуласы. 

67. Фотоэффект. Сыртқы фотоэффект заңдары мен кванттық теориясы.   

68. Фотондар. Жарық кванттарының энергиясы және импульсі. Комптон 

эффектісі. 

69. Электрмагниттік сәуле шығарудың корпускулалық  және толқындық 

қасиеттеінің байланысы (корпускулалық-толқындық дуализм). 

70. Зат бөлшектерінің корпускулалық-толқындық екіжақтылығы. Де Бройль 

гипотезасы және оның тәжірибелік расталуы.  

71. Гейзенбергтің анықталмағандықтар қатысы. Гейзенбергтің 

анықталмағандықтар қатысын кванттық механика есептерін шығаруға 

қолдану. 

72. Толқындық функция және оның статистикалық мағынасы. Кванттық және 

классикалық механикадағы бөлшектің күйін анықтаудың принципті 

айырмашылықтары. 

73. Шредингердің теңдеуі-релятивтік емес кванттық  механиканың негізгі 

теңдеуі. Тік бұрышты бір өлшемді потенциалдық шұңқырдағы бөлшек. 

Бордың сәйкестік принципі  

74.Сутегі атомы үшін Шредингер теңдеуінің шешімі. Кванттық сандардың 

толық жүйесі. Паули принципі. 

75.  Кванттық  статистика  жайлы  жалпы  мәліметтер.  Ферми  –  Дирак  және  Бозе-

Эйнштейн  үлестірілу  функциялары.Бозондар  мен  фермиондар.  Ұқсас 

бөлшектердің ажыратылмаушылық принципі. 

76.  Металдардағы  ток  тасымалдаушылары.  Металдағы  электрондық  ферми 

газ.Металдар өткізгіштігінің кванттық теориясы.  

77.Қатты  денелердің  аумақтық  теориясы.  Аумақтық  теориядағы  металдар, 

диэлектриктер 

мен 


шалаөткізгіштер. 

Қоспалық 

 

және 


өзіндік 

шалаөткізгіштер. Фотоөткізгіштік.  

78. Атом ядросы. Атом ядросының құрылысы және негізгі қасиеттері. Ядролық 

күштер. 


79. Ядроның байланыс энергиясы. Ядроның бөліну реакциясы. Энергия 

көздерінің  мәселелері. 

80. Радиоактивтік. Радиоактивті ыдырау заңы. Ыдырау түрлері мен 

заңдылықтары. 

 

 

 


18 

 

6 Студенттердің жетістіктерін бағалау туралы ақпарат  

 6.1 Бағалау жүйесі 

          Сіздің  жетістіктеріңіз оқытудың кредиттік  технологиясында  қабылданған, 

қорытынды  бағалар  шкаласы  бойынша    курстық  бағдарлама  бойынша 

бағаланады (кесте 1). 

 

Кесте 1 


Баға 

Балдың 


сандық 

баламасы 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы түрі  

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

 

А- 

3,67 


90-94 

В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


 

В 

3,0 


80-84 

В- 

2,67 


75-79 

С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

 

С 

2,0 


65-59 

С- 

1,67 


60-64 

Д+ 

1,33 


55-59 

Д- 

1,0 


50-54 

0-49 Қанағаттанарлық 

емес 


 

Жіберілу ретингі (ЖР) сіз семестр бойы жинайсыз. Әрбір оқу жұмысы 100 

баллдық  шкала  бойынша  бағаланады  және  2  -  кестедегідей    салмақтық 

коэффициенті ескеріле отырып жіберілу рейтингісіне  енеді. 

 

        2 кесте. Жіберілу рейтингі. Параметр 

Салмақ коэффициенті 

Дәрістік сабақтарға қатысу  

0,05  


СӨЖ 

0,10  


Машықтандыру сабақтарындағы жұмыс 

0,25 


ЕСЖ қорғау 

0,35 


Зертханалық жұмыстар 

0,25  


Жіберілу рейтингінің қорытындысы (Орт) 

1,00 


 

Аралық бақылау (АБ) семестрде екі рет өткізіледі (Б1 және Б2) және әр қайсысы 

оқытушымен 

100-баллдық 

шкаласымен 

бағаланады. 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі: 

БР=(Б


1

2)/2*0,2+Ор*0,8 

Қорытынды баға келесідей шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 
жүктеу 247.35 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет