Ф1 н шқмту 701. 01 Сапа менеджмент жүйесі Силлабусжүктеу 86.51 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.04.2017
өлшемі86.51 Kb.

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

1 бет 7 

 

Қазақстан Республикасының Министерство 

Білім және ғылым 

образования и науки 

министрлігі 

Республики Казахстан 

 

Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ 

ШҚМТУ  


им. Д. Серикбаева 

 

БЕКІТЕМІН                                                                                   Сәулет – құрылыс  

факультет деканы 

 

 Б.Нұхаева ___________________2015 ж. 

 

 СӘУЛЕТТІК ГРАФИКАДАҒЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР II      

Силлабус 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКИ II Силлабус 

 

 Мамандық: 5В042000, Сәулет 

Оқу түрі: күндізгі 

 

Курс: 2 орта, 1 орта кәсіптік білім Семестр: 3; 1 

Кредит саны: 2 

Сағат саны: 90 

Дәрістер: жоқ 

Тәжірибелік сабақтар: жоқ 

Зертханалық сабақтар: - 30 

СОӨЖ: 45 

СӨЖ:  135 

Курстық жұмыс: - жоқ 

Емтихан:   3 семестр орта, 1 семестр орта кәсіптік білім 

 

 

Өскемен Усть-Каменогорск 

2015 


 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

2 бет 7 

 

Силлабус  5В042000,  Сәулет  мамандығының  студенттеріне  арналып Мемлекеттік  жалпыға  бірдей  білім  беру  стандарты  негізінде    «Сәулет  және 

дизайн» кафедрасында дайындалған.  

 

 

Сәулет және дизайн кафедрасы отырысында талқыланды.   

Кафедра меңгерушісі  

В.Наумова 

 

 №____  хаттама ____________________ж. 

 

  

Сәулет – құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды  

 

Төрайымы                                                                                  С.Лутай  

№____ хаттама ______________________ 

 

 

 Дайындаған   

Н.Криулько  

 

 

 Норма бақылаушы 

Т.Тютюнькова  

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

3 бет 7 

 

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ  

«Сәулет және дизайн» кафедрасы, СҚФ  факультеті (Г2-204 дәрісх.) 

Пән жүргізетін оқытушы: Криулько Нина Сергеевна, доцент. 

Жұмыс телефоны: 540-953 

Дәрісханалық  сағат  және  консультацияға  арналған  уақыт:  сабақ  кестесі  және 

оқытушының жұмыс кестесі бойынша. 

 

 1 ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ  

1.1

 

Оқылатын пәнге сипаттама 

 

Сәулеттік  графикадағы  техникалық  құрылғылар  пәні  сәулетшілерге  арналған  оқу 

жоспарындағы  негіз  болып  табылады  және  компьютер,  графикалық  бағдарламалар 

нарығы,  САПР  (CAD)  бағдарламалары  және  оның  мүмкіндіктері  туралы  түсінік  беретін, 

инженерлік графика пәнінің тармағы болып табылады. 

 

1.2

 

Пәнді оқытудағы мақсат 

 

Пәннің  мақсаты:  Corel  Draw  теориялық  және  тәжірибелік  негіздерін  сәулеттік 

бағыттағы есептерді шешуде қолдануды үйрену. 

 

1.3 Пәнді меңгеру барысындағы нәтижелер 

 

Білімі: 

 

жобалаудың түрлі деңгейлерінде Autodesk  Corel  Draw теориялық  және тәжірибелік негіздерін қолдану; 

 

 Дағдылар: 

 

Corel  Draw  бойыншы  білімдерді  тәжірибе  жүзінде  сәулет  есептерін  орындауда қолдану,  басқа  бағдарламалар  мен  Corel  Draw  бағдарламаларының  арасында 

қатынасты орнату; 

 

 Құзыреттер: 

 

Модульді  оқу  нәтижесінде  студенттер  Corel  Draw  бағдарламасын  курстық, дипломдық жобалауда, нақты кәсіби қызметте қолдана алады.   

 

1.3

 

Пререквизиттар 

 

Келесі пәндер бойынша дағдылары мен білімі қажет болуы мүмкін: информатика.  

1.4

 

Постреквизиттар 

 

Оқытылған  пәнді  арнайы  пәндер  бойынша  курстық  жобаларды  орындау  кезінде, 

және де кәсіби және ғылыми – зерттеу жұмыстарында пайдалануға болады. 

 

  

 

  

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

4 бет 7 

 

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

2.1 Тақырыптық жоспар 

 

Тақырып атауы, оның мазмұны 

Еңбек 

сыйымдылығы

, сағ 

Ұсынылған 

әдебиеттер 

Зертханалық сабақтар 

1 - тақырып. Corel DRAW құрамы. Интерфейсты орнату. 

Нысандар.  Сызық  қалыңдығы.  Сызық  түрлері.  Түсі. 

Нысандар манипуляциясы. Редакторлау командалары. 

[1]  2 - тақырып. Түстер мен бояу. Теория. 

[1]  3- тақырып. Мәзір командалары.  Ретке келтіру (Arrange). 

[1]  4  -  тақырып.  Фигуралық    (графикалық)  және  қарапайым 

(символдық мәтін). Кестелер. 

[1]  


5 -тақырып. Сызықтар. Қисық. Форма аспабы (Shaper).  

Торлардың бояулары (Mesh). Интерактивтік бояулар. 

Интеллектуалды бояулар. Интеллектуалды сызу. 

[1]  6-  тақырып.  Арнаулы  эффектілер:  перспективаларды 

қосу; PowerClip; Линзалар; Скос; Ролловер. 

[1]  


7  -тақырып.  Арнаулы  эффектілер:  перетекание,  контур, 

іздеу, көлеңке, қабық, созылу, тұнықтық. 

[1]  


8 -тақырып. Файлдардың экспорты және импорты. 

[1]  9  -тақырып.  Сканер  мен  сандық  техникалар  көмегімен 

бейнелерді қабылдау.  

[1]  


10- 

тақырып.  Бірнеше  файлдармен  бір  мезгілде 

жұмыстау.  

[1]  11- тақырып. Растровты бейнелеу. 

[1]  12- тақырып. Corel CAPTURE қосымшасы. 

[1]  13-тақырып. Қабаттар. 

[1]  14 -тақырып. Басып шығару және жариялау.  

[1]  15 -тақырып. Corel DRAW құраушы басқа пакетіне шолу.   

[1]  Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы 

1-  тақырып.  Интерфейсты  орнату.  Нысандармен  жұмыс 

жасау. Редакторлау командасын өңдеу.  

[1] 

2- тақырып. Бояулар және  бояумен жұмыстау.  

[1]


 

3-  тақырып.  Команданы  өңдеу.  Нысандарды  тегістеу 

және  тарату.    Зерттеу  тәртібі.  Топтастыру  (Group).  

Біріктіру (Combine). Қалыптастыру (Shaping) және басқа.  

[1]


 

4-  тақырып.  Мәнерлеу  (графикалық)  және  қарапайым  

(символды  мәтінмен) жұмыстау. Кестелермен жұмыстау.  

[1] 

5- тақырып. Сызықтар. Қисық. Форма  аспабы. (Shaper).  

Торларды  бояу. (Mesh). Интерактивті бояу.  

Интеллектуалды бояу.  Интеллектуалды сызу.  

[1] 


6- тақырып. Арнаулы эффектімен жұмыстау (1-бөлім). 

[1] 

7- тақырып. Арнаулы эффектімен жұмыстау  (2-бөлім). 

[1]


 

8- тақырып. Файлдардың экспорты мен импорты. 

[1]


 

 


 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

5 бет 7 

 9-  тақырып.  Сканер  мен  сандық  техникалар  көмегімен бейнелерді қабылдау.  

[1] 

10- 


тақырып.  Бірнеше  файлдармен  бір  мезгілде 

жұмыстау. 

[1]


 

11- тақырып. Растровты бейнелеумен  жұмыстау. 

[1]


 

12- тақырып. Corel CAPTURE қосымшасымен  жұмыстау. 

[1]


 

13-тақырып. Қабаттармен  жұмыстау. 

[1]


 

14 -тақырып. Басып шығару және жариялау  жұмысы.  

[1]


 

15- тақырып. Қорытынды тапсырма. 

[1]


 

 

2.1.1 Курстық жұмыстың орындалуына қойылатын талаптар және мазмұны 

 

Курстық жоба (жұмыс): - жоқ.  

 

2.1.2 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ) 

 

 

Тақырып  Тапсырманың 

мазмұны және 

мақсаты 

Ұсынылаты

н әдебиеттер 

Дайындау 

мерзімі 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


уақыты 

«Фирменный 

стиль», 

CorelDRAW  

Мақсаты – 

кәсібіндегі 

зерттелетін 

графикалық 

пакет 

қосымшасын және игерген 

тәжірибелік 

нәтижесін  

демонстрацияла

п көрсету   

[1]  


15 апта 

ДК –де 


графикал

ық 


жұмыс 

Соңғы апта 

рейтингілік 

бақылау 


 

2.1.3

 

Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі* 

 

Бақылау түрі 

Оқудың академиялық кезеңі, апта 10  11  12  13  14  15 

Зертханалық қатысу 

2

 2

 

2 

2

 2

 

2 

2

 2

 

2 

2

 2

 

2 

2

 2

 

ДК-де  тәжірибелік сабақты орындауы  

10  10  10  10  10  10  10 

10  10  10  10  10  10 ДК-де 


бақылау 

тапсырмасы  

 

 

  

 

  

14 


 

 

  

 

 26 

Барлығы   

12  12  12  12  12  12  12  16  12  12  12  12  12  12  28 

 

 

 

 


 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

6 бет 7 

 

 

3

 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  

3.1

 

Негізгі әдебиеттер (Corel Draw) 

 

1.

 CorelDRAW Graphics Suite X6, User Guide, 2012 

2.

 Жвалевский А., Донцов Д. CorelDRAW X5. – СПб.: Питер, 2010.- 144с.:ил. 

3.

 Миронов Д.Ф. CorelDRAW X6. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2012.- 397с.:ил. 

4.

 Стругальский Д., Только практика. Бесплатные уроки CorelDRAW на 

programonline.ru., 2012 - 97с.:ил. 

5.

 

Ковтанюк Ю. С. Рисуем на компьютере в CorelDraw. Самоучитель. М.: ДМК Пресс2011, 544 с., ил. 

 

 4  БІЛІМДІ БАҒАЛАУ 

 

4.1  Оқытушы талаптары   

 

- 

зертханалық сабақтарға қатысу міндетті; 

-

 

зертханалық  жұмыстарын бекітілген мерзімде тапсыру; -

 

барлық тапсырмаларды өткізбеген студенттер емтиханға жіберілмейді;   

 

4.2 Баға критериі 

 

Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады. Ағымдағы  бақылау  апта  сайын  өткізіледі.  Рейтингі  төмендегі  бақылау  түрлері 

нәтижелерімен жинақталады: 

 

 

Аттестациялау кезеңі Бақылау түрі, меншікті салмақ, % 

Зертхан

алық 

қ

атыс

у 

Сабақ к

езін

де

 ДК

-

де

 тә

ж

ір

и

бе

лік

 

тап

сырмалар

ды 

ор

ын

дау 

 

ДКе тә

ж

ір

и

бе

лік

 

тап

сырмалар

ды 

бақ

ылау 

 

Бар

лығ

ы

 

Рейтинг 1 

16 

70 


14 

100 


Рейтинг 2 

14 


60 

26 


100 

 

Пән бойынша емтихан емтихандық сессия кезінде құрама түрінде  өтеді.  Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар: 

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға; 

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім. 

 

  

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

7 бет 7 

 

Қорытынды баға есебінің формуласы:  

Э

Р

Р

И

4

,0

2

6,

0

21

,  


 

 

(1) мұндағы,  Р

1

, Р2

 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент 

сәйкесінше; Э – емтихандағы бағаның сандық  эквиваленті. 

 

Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:  

Әріп 

жүйесіндегі 

баға 

Баллдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық түрі, % 

Дәстүрлі жүйедегі баға 

А 

4,0 95–100 

өте жақсы 

А– 

3,67 


90–94 

В+ 


3,33 

85–89 


жақсы 

В 

3,0 80–84 

В– 


2,67 

75–79 


С+ 

2,33 


70–74 

қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65–69 

С– 


1,67 

60–64 


D+ 

1,33 


55–59 

1,0 50–54 0–49 

қанағаттанарлықсыз  

4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет 

 

Қорытынды  бақылау  компьютердегі  тәжірибелік  графикалық  тапсырмалар  және тесті енгізілген құрама түрінде қарастырылған. 

 


жүктеу 86.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет