Ф1 и вкгту 701. 01 Сапа менеджмент жүйесі Силлабусжүктеу 148.31 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.05.2017
өлшемі148.31 Kb.

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 И ВКГТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы 

 

1 бет 11 

 

  

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 И ВКГТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы 

 

2 бет 11 

 

Силлабус  5В080500    -  «Су  ресурстары  және  суды  қолдану»  мамандығы  бойынша типтік  оқу  бағдарламасына,  Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті 

білім  беру  стандартына  сәйкес    «Су-ауа  бассейнін  тиімді  пайдалану  және  жылугазбен 

жабдықтау» кафедрасында дайындалған.  

 

 «САБТП ж ЖГЖ» кафедра отырысында талқыланды  

 

Кафедра меңгерушісі  Н.Ю.Акименко 

 

№____  хаттама ____________________ж.  

 

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды   

Төрайымы                                                                           Е.А.Феоктистова 

 

№____ хаттама ______________________ж.  

 

 Дайындаған   

 

аға оқытушы                                                                          Г.Қ. Мамырбекова  

 

 Норма бақылаушы                                                              Т.В.Тютюнькова 

 


 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 И ВКГТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы 

 

3 бет 11 

 

 ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ  

«САБТПж ЖГЖ» кафедрасы, Сәулет-құрылыс факультеті (Г-2-102 дәрісх.) 

Пән жүргізетін оқытушы: Мамырбекова ГүлназҚабиболлақызы, аға оқытушы 

Жұмыс телефоны: 540-596 

Дәрісханалық  сағат  және  кеңес  беруге  арналған  уақыт:  сабақ  кестесі  және 

оқытушының жұмыс кестесі бойынша. 

 

 

 1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ 

 

1.1 Оқылатын пән сипаттамасы  

«Арна  гидравликасы»  пәні  арна  гидравликасы,  гидротехникалық  ғимараттарды 

жобалау  сұрақтарын  шешуге  арналған  қажетті  заңдардың  жалпы  мағұлматтарын  береді. 

Шағын  су  өткізу  ғимараттары,  каналдар,  бөгеттердің  есептері  арнадағы  гшидравлика 

заңдарын қажет етеді.  Жалпы бұл пәнде арналардағы ағыс қозғалыстары қарастырылады. 

Жасанды  арналардың  әртүрлі  қималарының  гидравликалық  элементтерін  анықтау  және 

бірқалыпты қозғалыстар заңдылықтары қарастырылады. 

   

1.2 Пәнді оқытудағы мақсат 

 

Студенттерге  гидротехникалық  ғимараттарды,  бөгеттерді,  шағын  су  өткізу ғимараттарын  жобалау  кезінде  қажет  болатын  негізгі  заңдылықтарды,  есептеу 

формулаларын,  анықтау  тәсілдерін беру.  Осы пән бойынша алған білім мен дағдыларды 

инженерлік пәндерде қолдана білу. Су шаруашылығы жүйесінің гидротүйіндері кешеніне 

енетін ғимараттың гидравликалық есептеу әдістерін оқу. 

  

 

1.3. Пәнді  оқытудың міндеттері  

 

Гидротехникалық  ғимарат  элементтерін    гидравликалық  есептеудің 

әртүрлі  әдістерін  меңгеру;  ғимарат  тұрақтылығыдағы  гидравликалық 

есептеулер әсерін болжау.  

1.4 Пререквизиттар 

 

Математика, гидравлика 1.5 Постреквизиттар 

 

Ағысты реттеу, гидротехникалық ғимараттар  

 

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

2.1 Тақырыптық жоспар 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 И ВКГТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы 

 

4 бет 11 

 

 Тақырып атауы, оның мазмұны 

Сағат 

көлемі 

Ұсынылған әдебиеттер Дәрістік сабақтар 

Тақырып  1.  Жасанды  арналардың  түрлері  және 

оларға қойылатын талаптар. Бірқалыпты қозғалыс 

туралы  ұғым.  Жасанды  арналардың  көлденең 

қимасының гидравликалық элементтері. 

Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 -472 б 

Тақырып 2. Жасанды арналардың гидравликалық 

ұтымды  қималары.  Каналдағы  су  қозғалысының 

жылдамдығын 

шектеу. 

Тұйық 


каналдарды 

есептеу. 

Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 

 

Тақырып  3.  Судың  айнымалы  қозғалысы  туралы түсінік.  Ашық  арналардағы  судың  жатық 

өзгеретін 

айнымалы 

қозғалысының 

негізгі 

дифференциалдық  теңдеуі  (Беланже  –  Буссинекс 

теңдеуі) 

Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 

 

Тақырып  4.  Ағынның  және  қиманың  үлесті энергиялары.  Алмағайып  тереңдік.  Алмағайып 

еңістік. 

Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 

 

Тақырып  5.  Призмалық  арналардағы  сұйықтың айнымалы қозғалысының еркін бет кескіндері. 

Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 

 

Тақырып  6.    Арнаның  көрсеткіштік  заңы (Бахметов 

заңы). 


Призмалық 

арналардағы 

айнымалы қозғалыстың негізгі дифференциалдық 

теңдеуін  интегралдау  әдістері  туралы.  Бахметев 

әдісі. Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 

 

Тақырып 7. 

Бейпризмалық 

арналдардағы 

ағынның  еркін  бет кескінін  Чарномский  әдісімен 

тұрғызу.  Табиғи  арналардағы  ағынның  еркін  бет 

кескінін анықтаудың әдістеріне шолу. 

Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 

 

Тақырып  8.  Гидравликалық  шапшыма  туралы түсінік. Шапшымалардың түрлері. 

Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 

 

Тақырып  9.  Призмалық  арналардағы  жетілген гидравликалық 

шапшыманың 

қосақы 

тереңдіктерінің  теңдеуі  (Беланже  Буссинеск теңдеуі). Шапшыма функциясы. 

Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 

 

Тақырып  10.  Призмалық  арналардағы  жетілген гидравликалық  шапшымалардың  негізгітеңдеуі 

(Әбдіраманов  теңдеуі).  Жетілген  гидравликалық 

шапшымалардың қосақы тереңдіктерін есептеу. 

Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 

 

Тақырып 11. 

Жетілген 

гидравликалық 

шапшымалардағы  арын  шығыны.  Шапшыма 

ұзындығы. 

Шапшыма 


әсеріндегі 

учаске 


ерекшеліктері. 

Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 

 

Тақырып  12.  Суағаралар  және  олардың  түрлері. Жұқа  қырлы,  практикалық  кескінді  көпжақты, 

 1 


Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. 

Оқулық. Тараз, 2012 

 


 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 И ВКГТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы 

 

5 бет 11 

 

жалпақ  табанды,  практикалық  кескінді  қисық бетті суағарлар. 

Тақырып  13.  Суағарлардың  өтім  формуласы. 

Жұқа  қырлы  суағарлардың  ағын  ерекшеліктері. 

Практикалық 

кескінді 

суағарлардың 

өтім 

мүмкіндігі.  Жалпақ  табанды  суағарлардағы  ағын сипаты.  

Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 

 

Тақырып  14.  Бьефтердің  жалғасуы.  Еңістік өзгергендегі  бьефтердің  жалғасуы.  Су  бөгейтін 

құрылымдардағы бьефтердің жалғасуы. 

Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 

 

Тақырып  15.  Суұрма  шұңқыр  мен  суұрма қабырғаны  гидравликалық  есептеу.  Төменгі  беті 

кемерлі 


бөгет 

суағарларды 

гидравликалық 

есептеу. 

Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Оқулық. Тараз, 2012 

 

 Тәжірибелік сабақтар 

Тақырып  1.  Жасанды  арналардың  көлденең 

қимасының гидравликалық элементтерін анықтау. 

Нүрекенова Р.Т., Мамырбекова Г.Қ. Арна 

гидравликасы 

ШҚМТУ, 2011 

Тақырып  2.  Қимасы  трапециялы  арналардағы 

ағыстың ұйғарымды жылдамдығын анықтау. 

Нүрекенова Р.Т., Мамырбекова Г.Қ. Арна 

гидравликасы 

ШҚМТУ, 2011 

Тақырып  3.  Қалыпты  ағыс  тереңдігін  әртүрлі 

әдістермен анықтау.  

Нүрекенова Р.Т., Мамырбекова Г.Қ. Арна 

гидравликасы 

ШҚМТУ, 2010 

Тақырып  4.  Аумалы  тереңдік  және  аумалы 

ылдилықты анықтау.  

Нүрекенова Р.Т., Мамырбекова Г.Қ. Арна 

гидравликасы 

ШҚМТУ, 2011 

Тақырып  5.  Бахметов,  Павловский,  Чарномский 

әдістерімен еркін бет қисығын анықтау. 

Сборник задач по гидравлике под ред. В.А. 

Большакова 

Тақырып  6.  Гидравлика  шапшыма  ұзындығын, 

өтімін, 


шапшымадағы 

энергия 


шығынын 

Рахманов  әдісімен,  жақын  әдістермен  ілеспе 

тереңдікті анықтау. 

Ә.Әбдіраманов Гидравлика Есептер мен жаттығулар 

жинағы 


Тараз, 2010 

Тақырып  7.  Жұқа  қырлы,  практикалық  кескінді 

көпжақты, жалпақ табанды, практикалық кескінді 

қисық бетті суағарлады есептеу. 

Ә.Әбдіраманов Гидравлика Есептер мен жаттығулар 

жинағы 


Тараз, 2010 

Тақырып  8.  Суұрма  шұңқыр  мен  суұрма 

қабырғаны  гидравликалық  есептеу.  Төменгі  беті 

кемерлі 


бөгет 

суағарларды 

гидравликалық 

есептеу. 

Ә.Әбдіраманов Гидравлика Есептер мен жаттығулар 

жинағы 


Тараз, 2010 

 


 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 И ВКГТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы 

 

6 бет 11 

 

 Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы 

Тақырып  1.  Жасанды  арналардың  түрлері  және 

оларға қойылатын талаптар. Бірқалыпты қозғалыс 

туралы  ұғым.  Жасанды  арналардың  көлденең 

қимасының гидравликалық элементтері. 

Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып 2. Жасанды арналардың гидравликалық 

ұтымды  қималары.  Каналдағы  су  қозғалысының 

жылдамдығын 

шектеу. 

Тұйық 


каналдарды 

есептеу. 

 Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып  3.  Судың  айнымалы  қозғалысы  туралы 

түсінік.  Ашық  арналардағы  судың  жатық 

өзгеретін 

айнымалы 

қозғалысының 

негізгі 

дифференциалдық  теңдеуі  (Беланже  –  Буссинекс 

теңдеуі) 

Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып  4.  Ағынның  және  қиманың  үлесті 

энергиялары.  Алмағайып  тереңдік.  Алмағайып 

еңістік. 

Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып  5.  Призмалық  арналардағы  сұйықтың 

айнымалы қозғалысының еркін бет кескіндері. 

Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып  6.    Арнаның  көрсеткіштік  заңы 

(Бахметов 

заңы). 


Призмалық 

арналардағы 

айнымалы қозғалыстың негізгі дифференциалдық 

теңдеуін  интегралдау  әдістері  туралы.  Бахметев 

әдісі. Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып 


7. 

Бейпризмалық 

арналдардағы 

ағынның  еркін  бет кескінін  Чарномский  әдісімен 

тұрғызу.  Табиғи  арналардағы  ағынның  еркін  бет 

кескінін анықтаудың әдістеріне шолу. 

Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып  8.  Гидравликалық  шапшыма  туралы 

түсінік. Шапшымалардың түрлері. 

Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып  9.  Призмалық  арналардағы  жетілген 

гидравликалық 

шапшыманың 

қосақы 

тереңдіктерінің  теңдеуі  (Беланже  Буссинеск теңдеуі). Шапшыма функциясы. 

Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып  10.  Призмалық  арналардағы  жетілген 

гидравликалық  шапшымалардың  негізгітеңдеуі 

(Әбдіраманов  теңдеуі).  Жетілген  гидравликалық 

шапшымалардың қосақы тереңдіктерін есептеу. 

Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып 


11. 

Жетілген 

гидравликалық 

шапшымалардағы  арын  шығыны.  Шапшыма 

ұзындығы. 

Шапшыма 


әсеріндегі 

учаске 


ерекшеліктері. 

Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып  12.  Суағаралар  және  олардың  түрлері.  2 

Елешева Қ.К. Гидравлика. 


 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 И ВКГТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы 

 

7 бет 11 

 

Жұқа  қырлы,  практикалық  кескінді  көпжақты, жалпақ  табанды,  практикалық  кескінді  қисық 

бетті суағарлар. 

Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып  13.  Суағарлардың  өтім  формуласы. 

Жұқа  қырлы  суағарлардың  ағын  ерекшеліктері. 

Практикалық 

кескінді 

суағарлардың 

өтім 

мүмкіндігі.  Жалпақ  табанды  суағарлардағы  ағын сипаты.  

Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып  14.  Бьефтердің  жалғасуы.  Еңістік 

өзгергендегі  бьефтердің  жалғасуы.  Су  бөгейтін 

құрылымдардағы бьефтердің жалғасуы. 

Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

Тақырып  15.  Суұрма  шұңқыр  мен  суұрма 

қабырғаны  гидравликалық  есептеу.  Төменгі  беті 

кемерлі 


бөгет 

суағарларды 

гидравликалық 

есептеу. 

Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 

б. 


 

 

2.2 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ) 

  

Тақырып Тапсырманың 

мазмұны және 

мақсаты 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Дайындау 

мерзімі 

Бақыл


ау 

түрі 


Тапсы

ру 


уақыт

ы 

Жасанды арналардың түрлері. Жасанды 

арналардың көлденең 

қимасының 

гидравликалық 

элементтері. 

Жасанды 


арналарлдың 

түрлерін  білу 

және  олардың 

негізгі 


элементтерін 

анықтай алу 

Ә.Әбдіраманов 

Гидравлика. 

Тараз, 2012 

1 апта 


қорғау  3апта 

Каналдағы 

су 

қозғалысының жылдамдығын  шектеу. 

Тұйық 


каналдарды 

есептеу. 

Тұйық 

каналдарды есептей алу 

Ә.Әбдіраманов

.  Гидравлика. 

Тараз, 2012 

2 апта 

қорғау  4 апта  Судың айнымалы 

қозғалысы туралы 

түсінік. Ашық 

арналардағы судың 

жатық өзгеретін 

айнымалы 

қозғалысының негізгі 

дифференциалдық 

теңдеуі. 

Айнымалы 

қозғалысының 

негізгі 


дифференциал

дық теңдеуін 

қолдана 

отырып 


есептер 

шығару 


Ә.Әбдіраманов

.  Гидравлика. 

Тараз, 2012 

1 апта 


қорғау  5 апта 

Ағынның және қиманың 

үлесті энергиялары. 

Алмағайып тереңдік. 

Алмағайып еңістік. 

Алмағайып 

тереңдікті 

және 


ылдилықты 

Ә.Әбдіраманов

Гидравлика. 

Тараз, 2012 

1 апта 

қорғау  6 апта  

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 И ВКГТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы 

 

8 бет 11 

 

анықтай білу. Сұйықтық 

күйін анықтай 

білу 

Арнаның көрсеткіштік заңы (Бахметов заңы). 

Призмалық арналардағы 

айнымалы қозғалыстың 

негізгі 


дифференциалдық 

теңдеуін интегралдау 

әдістері туралы. 

Бахметев әдісі. 

Бахметов 

заңын қолдана 

отырып, 

есептер 


щығара білу 

Ә.Әбдіраманов 

Гидравлика. 

Тараз, 2012 

1 апта 

қорғау 


апта 


Жетілген  гидравликалық 

шапшымалардағы  арын 

шығыны. 

Шапшыма 


ұзындығы. 

Шапшыма 


әсеріндегі 

учаске 


ерекшеліктері. 

Гидравликалы

қ 

шапшымаларды есептеу 

Ә.Әбдіраманов 

Гидравлика. 

Тараз, 2012 

1апта 

қорғау 


апта 


Суағаралар және 

олардың түрлері. Жұқа 

қырлы, практикалық 

кескінді көпжақты, 

жалпақ табанды, 

практикалық кескінді 

қисық бетті суағарлар. 

Суағаралар 

түрлерін айыра 

білу, 


ерекшеліктерін 

айқындай білу 

Ә.Әбдіраманов 

Гидравлика. 

Тараз, 2012 

1 апта 


қорғау 

10 


апта 

Суағарлардың өтім 

формуласы. Жұқа қырлы 

суағарлардың ағын 

ерекшеліктері. 

Практикалық кескінді 

суағарлардың өтім 

мүмкіндігі. Жалпақ 

табанды суағарлардағы 

ағын сипаты. 

Суағараларды 

есептей білу 

Ә.Әбдіраманов

Гидравлика. 

Тараз, 2012 

1 апта 


қорғау 

11 


апта 

Бьефтердің жалғасуы. 

Еңістік өзгергендегі 

бьефтердің жалғасуы. Су 

бөгейтін 

құрылымдардағы 

бьефтердің жалғасуы. 

Бьефтердің 

жалғасуын, 

еңістік 


өзгергендегі 

бьефтердің 

жалғасуын 

білу. 


Ә.Әбдіраманов

Гидравлика. 

Тараз, 2012 

1 апта  


қорғау 

12 


апта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 И ВКГТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы 

 

9 бет 11 

 

2.3 Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі*  

Бақылау түрі 

Оқудың академиялық кезеңі, апталар 

1  2  3 


5  6  7  8  9  10 

11 

12 


13 

14 


15 

Сабаққа қатысуы 

*  *  * 

*  *  *  *  *  * 

Жазбаша сұрақ  

  

 

*    

  

  

 

Тәжірибелік сабақ  

  

 

 *   

  

 

  

Рубеждік тестілеу  

 

  

 

 *   

 

  

 

  

Барлығы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

3 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

3.1

 

 Негізгі әдебиеттер  

1 Ә.Әбдіраманов. Гидравлика. Тараз, 2012 – 472 б.  

2 Мамырбекова Г.Қ., Нүрекенова Р.Т. Арна гидравликасы.  ШҚМТУ, 2011 – 25 б. 

3 Ә.Әбдіраманов Гидравлика. Есептер мен жаттығулар жинағы.Тараз, 2010  

4 Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 б. 

5  Чугаев Р.Р. Гидравлика. Л.:Энергоиздат, 2008-672 с. 

6 Штеренлихт Д.В. Гидравлика. КолосС, 2004-656 с. 

 

3.2 

 Қосымша әдебиеттер  

1  Константинов Ю.М. Гидравлика. Киев, 1981.  

2  Калицун В.И., Дроздов Е.В. Основы гидравлики и аэродинамики. М., 1980. 

3  Альтшуль А.Д., Животовский Л.С., Иванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика. М., 1987.  

4 Сборник задач по гидравлике. К., 1986. В.А.Большаков. 

5 Примеры расчетов по гидравлике. Под ред. Альтшуля А.Д. Стройиздат, 1987. 

 

 

 4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ 

 

4.1 Оқытушы талаптары   

Оқытушы талаптары: 

-

 

Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті; -

 

студенттердің  қатысылуы  сабақтың  басында  тексеріледі.  Кешіккен  жағдайда студент  тыныш  дәрісханаға  кіріп,  жұмысқа  кірісуі  қажет,  ал  үзілісте  оқытушыға  кешігу 

себебін түсіндіру қажет; 

-

 

сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең; -

 

балмен  есептелетін  жұмыстарды  бекітілген  мерзімде  тапсыру  қажет.  Жұмыс уақтылы  тапсырылмаса  қойылатын  балл  төмендейді.  Барлық  тапсырманы  тапсырмаған 

студенттер емтиханға кіргізілмейді;  

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 И ВКГТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы 

 

10 бет 11 

 

- 

қанағаттанарлық  деген  баға  алған  студентке  аралық  бақылауды  қайталап  өтуге 

рұқсат берілмейді; 

-

 орташа рейтингі Р

ср

 = (Р1

 + Р


2

)/2 50% кем, студенттер  емтиханға енгізілмейді

-

 

сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;  -

 

студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.  

4.2 Баға критериі 

 

Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады. Ағымдағы  бақылау  апта  сайын  өткізіледі  және  оның  ішіне  дәрістерге  қатысуды, 

тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді. 

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. 

Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады: 

 

Аттестациялау кезеңі Бақылау түрі, меншікті салмақ, % 

Қ

атыс

уы

 Ж

аз

баша

 с

ұрақ 

 

Тәж

ір

ибел

ік

 саб

ақ

 Р

убе


ждік

 тес


тілеу

 

 Б

арлығы


 

 

Рейтинг 1 10 

30 


30 

30 


100 

Рейтинг 2 

10 

30 


30 

30 


100 

 

 Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.  

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар: 

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға; 

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім. 

Қорытынды баға есебінің формуласы: 

 

ЭР

Р

И

4

,0

2

6,

0

21,  


 

 

(1)  

мұнда Р


1

, Р


2

 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше; 

Э – емтихандағы бағаның сандық  эквиваленті. 

 

 Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент: 

 

Әріп жүйесіндегі 

баға 

Баллдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық түрі, % 

Дәстүрлі жүйедегі баға 

А 

4,0 95–100 

өте жақсы 

А– 

3,67 


90–94 

В+ 


3,33 

85–89 


жақсы 

В 

3,0 80–84 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 И ВКГТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы 

 

11 бет 11 

 

В– 2,67 

75–79 


С+ 

2,33 


70–74 

қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65–69 

С– 


1,67 

60–64 


D+ 

1,33 


55–59 

1,0 50–54 0–49 

қанағаттанарлықсыз  

 

 

4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет 

 

1.  Жасанды  арналардың  түрлері  және  оларға  қойылатын  талаптар.  Бірқалыпты  қозғалыс 

туралы ұғым. Жасанды арналардың көлденең қимасының гидравликалық элементтері. 

2.  Жасанды  арналардың  гидравликалық  ұтымды  қималары.  Каналдағы  су  қозғалысының 

жылдамдығын шектеу. Тұйық каналдарды есептеу. 

3. Судың айнымалы қозғалысы туралы түсінік. Ашық арналардағы судың жатық өзгеретін 

айнымалы қозғалысының негізгі дифференциалдық теңдеуі (Беланже – Буссинекс теңдеуі) 

4. Ағынның және қиманың үлесті энергиялары. Алмағайып тереңдік. Алмағайып еңістік. 

5. Призмалық арналардағы сұйықтың айнымалы қозғалысының еркін бет кескіндері. 

6.  Арнаның  көрсеткіштік  заңы  (Бахметов  заңы).  Призмалық  арналардағы  айнымалы 

қозғалыстың  негізгі  дифференциалдық  теңдеуін  интегралдау  әдістері  туралы.  Бахметев 

әдісі. 


7. Бейпризмалық арналдардағы ағынның еркін бет кескінін Чарномский әдісімен тұрғызу. 

Табиғи арналардағы ағынның еркін бет кескінін анықтаудың әдістеріне шолу. 

8. Гидравликалық шапшыма туралы түсінік. Шапшымалардың түрлері. 

9. Призмалық арналардағы жетілген гидравликалық шапшыманың қосақы тереңдіктерінің 

теңдеуі (Беланже Буссинеск теңдеуі). Шапшыма функциясы. 

10.  Призмалық  арналардағы  жетілген  гидравликалық  шапшымалардың  негізгітеңдеуі 

(Әбдіраманов  теңдеуі).  Жетілген  гидравликалық  шапшымалардың  қосақы  тереңдіктерін 

есептеу. 

11.  Жетілген  гидравликалық  шапшымалардағы  арын  шығыны.  Шапшыма  ұзындығы. 

Шапшыма әсеріндегі учаске ерекшеліктері. 

12.  Суағаралар  және  олардың  түрлері.  Жұқа  қырлы,  практикалық  кескінді  көпжақты, 

жалпақ табанды, практикалық кескінді қисық бетті суағарлар. 

13. Суағарлардың өтім формуласы. Жұқа қырлы суағарлардың ағын ерекшеліктері. 

14.  Практикалық  кескінді  суағарлардың  өтім  мүмкіндігі.  Жалпақ  табанды  суағарлардағы 

ағын сипаты. 

15.  Бьефтердің  жалғасуы.  Еңістік  өзгергендегі  бьефтердің  жалғасуы.  Су  бөгейтін 

құрылымдардағы бьефтердің жалғасуы. 

16. Суұрма шұңқыр мен суұрма қабырғаны гидравликалық  есептеу.  Төменгі  беті  кемерлі бөгет суағарларды гидравликалық есептеу. 

 


жүктеу 148.31 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет