Ф ут 703-05-11. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Смж ут. Бірінші басылымжүктеу 5.17 Kb.
Pdf просмотр
бет1/14
Дата02.04.2017
өлшемі5.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Ф УТ 703-05-11. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Бірінші басылым
 
 
«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 
 
 
 
 
 
ОӘК отырысында  
БЕКІТІЛДІ 
«Тұран» Университеті» мекемесі 
Хаттама № _21__ «27_» _06__ 2013 ж. 
ОӘЖ проректоры 
_______________ А.А.Арупов 
 
   
 
«АКПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР»  КАФЕДРАСЫ 
 
ОҚУ –ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН (ОӘК) 
«ЖОБАЛАРДЫ  БАСҚАРУ» пәні бойынша 
 
5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
 
мамандығына  арналған
 
 
 
 
Мамандық: 5В070300   Ақпараттық жүйелер (бакалавриат) 
Автор (оқытушы):  Аманова Г.К. - магистр,  аға  оқытушы 
Кредиттер саны: 
Курс: 4 
Семестр: 7 
Оқыту технологиясы: кредиттік 
Оқу бөлімі: күндізгі 
Оқытылу тілі: қазақша 
Студенттердің білімін бағалау жүйесі: баллды-рейтингтік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2013 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

 
 
«Жобаларды басқару» пәні бойынша ОӘК 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» 
(бакалавриат) мамандығының оқу жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылған. 
 
  
 
ОӘК «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының отырысында қарастырылды. 
 «7» маусым  2013 ж.        Хаттама №  _11____ 
 
 
 
Кафедра меңгерушісі: т.ғ.д., профессор  Түсіпова С.А. ____________   
 
 
 
2013-2014 оқу жылына арналған  
пән бойынша оқу жұмысының бөліну желісі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқу түрі: 
Күндізгі 
(4 ж.о. ) 
 
Курс, оқу жылы 

Семестр 

Барлығы, несие 

Жалпы еңбек жүктемесі,сағ. 
135 
Дәрістер, сағ. 
30 
Тәжірибе, 
семинар 
сабақтары,  сағ. 
15 
Зетрханалық сабақтар, сағ. 
 
СОӨЖ, сағ. 
15 
СӨЖ сағ. 
75 
Аралық бақылау, саны 

Қорытынды бақылау түрі 
емтихан 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

 
Мазұны  
 
 
Пәннің типтік оқу бағдарламасы (егер пән міндетті компонент болса) 
  
 
1.1 
Пәннің жұмыстық оқу бағдарламасы  
4-
12 
2.2 
Силлабус 
 
13-
27 
3.  Пән бойынша тапсырманы орындау графигі мен тапсыру мерзімі 
 
28-
29 
4.  Дәрістің кешенді –контенті (дәріс тезисі,  иллюстративті және таратылатын 
материал, ұсынылған әдебиеттер тізімі) 
 
30-
63 
 
5.  Тәжірибелік сабақ жоспары 
  
64-
65 
6. 
Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулық  
66 
7.  Әдістемелік нұсқаулықтар және оны типтік есепте көрсету, есепті –сызбалық, 
лабораториялық жұмысты, курстық жобаны (жұмыс) орындау 
 
67 
8.  Білімгердің  өзіндік  жұмысына  арналған  материалдар  (үй  тапсырмалары 
мәтінін теру, әр тақырып бойынша өзін тексеру материалдары, берілген жұмыс 
бойынша тапсырманы орындау, еңбек сыйымдылығы мен әдебиеттерді ұсына 
отырып рефераттар мен басқа да үй тапсырмаларын орындау) 
 
68-
70 
9.  Білімгердің  оқу  жетістігін  бағалау  мен  бақылау  материалдары  (жазбаша 
бақылау  тапсырмалары,  тест  тапсырмалары,  өзіндік  дайындыққа  сұрақтар 
тізімі, емтихан билеттері және т.б.) 
 
71-
85 
10.  Сабақты  бағдарламалық  және  мультимедиялық  қолдау  (пәннің  мазмұнына 
байланысты) 
 
86 
11.  Арнайы бейімделген аудиториялар, кабинеттер, лабороториялар 
 
87 
12.  Пәннің оқу және оқу –әдістемелікпен қамтамасыз етілу картасы 
 
 
88-
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

 
«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 
 
 
 
 
 
ОӘК отырысында  
БЕКІТІЛДІ 
«Тұран» Университеті» мекемесі 
Хаттама № _21__ «27_» _06__ 2013 ж. 
ОӘЖ проректоры 
___________ А.А.Арупов 
 
  
 
 
 «ЖОБАЛАРДЫ  БАСҚАРУ» пәні бойынша 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
 
 мамандығына арналған
 
 
 
 
 
Авторы             Аманова Г.К. - магистр,  аға  оқытушы 
Оқу нысаны: күндізгі 
Барлығы 3 кредит 
Курс     4 
Семестр 7 
Дәріс    30  сағат 
Тәжірибе   15 сағат 
Зертханалық  
АБ саны   
СОӨЖ   15 сағат 
СӨЖ   75 сағат 
Емтихан   7 семестр  
Еңбек сыйымдылығы 135 сағат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2013 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

 
 
Құрастырушы: Аманова Г.К. - магистр,  аға  оқытушы 
 
5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығы  бойынша  «Жобаларды  басқару» пәнінен 
силлабус  4  курс  бакалаврларына  арналған    оқу  жоспары  негізінде  және  типтік  оқыту 
бағдарламасына сәйкестендіріліп құрастырылған. 
 
Жұмыс жоспары  «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының отырысында талқыланған  
 
«___07__»__06____2013__ жылы  қаралды.  Хаттама  №___11_______ 
 
 
«Ақпараттық технологиялар» кафедрасының меңгерушісі 
т.ғ.д., профессор  _________________________ Түсіпова С.А.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ (СИЛЛАБУС) 
 
ТҮСІНІКТЕМЕ ЖАЗБА 
 
      «Жобаларды    басқару»  пәні  5В070300  -  «Ақпараттық  жүйелер»  мамандығының 
студенттеріне  мамандандырылған  курс  ретінде  өңделіп,  қарастырылған  мәселелер 
бойынша қазіргі таңдағы ғылыми талдауларды бейнелейді
.
 
 
Бұл  курс,  бірінші  кезекте,  оқытушының  басқаруымен  көрсетілген  пәнді  меңгеруде 
(күндізгі бөлім), сонымен қатар, ол осы пәнді өзіндік меңгеру кезіндегі қосымша сабақ,  
 
оқу – әдістемелік және тексеру материалы ретінде қолданыла алады.                               
 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ  БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 
Курс туралы қысқаша түсінік 
«Жобаларды  басқару»  пәні  жобалық  басқару  теориясын  және  инвестициялық 
жобаларды  ақпаратты  технологиялар  көмегімен  басқаруды  оқуға  арналған.  Оның 
көмегімен  жобаның  өмірлік  циклін  және  фазаларын,  механизмін  және  жобалық 
басқарудың  негізгі  құралдарын  оңай  меңгеруге  болады.  Т
еориялық  бiлiмдердiң    және 
тәжрибелік  дағдылардың  жиынтығын  қалыптастыруға,  кәсіпорындағы    жобаның  рөлiн 
түсінуге  байланысты,  заманауи  концепциялардың  негізгі  жағдайларын,  экономика-
математикалық әдістерді қолдану арқылы жобаларды  басқаруға арналған. 
 
Пәнді оқытудың мақсаттары: 
«Жобаларды  басқару»  пәнінің  мақсаты  қәзіргі  заманғы  бағдарламалық  қамтуды 
қолданумен  бірге  басқару  мен  ақпаратты  өңдеуде  компьютерлік  жүйелерді  қолдану, 
жобалау,  зерттеген  кезде  жобалау  менеджментінің    теориялары  мен  әдістерін  игеру,  
бiлiктi    түрде  шешім  қабылдауға,  адамдарды  үйлестiре  отырып,  жабдық,  материалдар, 
қаржы құрал-жабдықтары мен сызбаларды  белгілі бір жобаға бөлінген қаржы шектеуінен 
аспай,  берілген  уақытта  тапсырушыны    (тұтынушы)    қанағаттандыра  отырып  орындауға 
мүмкіндік береді.
   
Жобалық  басқаруды  қолдану  бұл  көптеген  компанияларға  бизнестің  жоғарғы 
деңгейіне  жетуге  және  ресурстарын  үнемдеуге  мүмкіндік  береді.  Кез-келген  істі  немесе 
үрдісті  жоба  ретінде  қарастыруға  болады.  Бизнес  тарихы-  бұл  табысты  жобалардың 
тарихы.  
 
 
 
 
 
 
 
Оқу бөлімі 
Се
ме
стле
р
 с
ан
ы
 
Нес
и
еле
р
  с
ан
ы
 
Са
ғат с
ан
ы
 
Д
әр
іст
ер
 
Зертхан
а 
саба
қ
тар
ы
 
 
Т
әж
ір
и
бе
  с
аба
қ
 
Ст
уд
ен
тті
ң
 
өзін
дік
 ж
ұмыс
ы
 
СО
Ө
Ж (с
ағ
аттар 
сан
ы)
 
 
Бақылау түрлері 
АБ
 1
 
АБ
 2
 
ЖБТ
 
қ
ор
ыты
н
ды
 

10 
11 
12 
Күндізгі 


135 
30 
 
15 
75 
15 
сын
ақ 
жоб
аны 
қорғ
ау 
тест 
Барлығы: 


135 
30 
 
15 
75 
15 
 
 
 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

Қазіргі  уақытта  жобалық  басқару  барлық  елде  кәсіби    қызмет  екені  мойындала 
бастады.  Соңғы  30  жылда  жобалық  басқару  басқару  қызметінің  жаңа  мәдениеті  ретінде 
қалыптасты.  Әлемдегі  өз  тәжірибиесінде  жобалық  басқарудың  әдістері  мен  құралдарын 
қолданбаған бірде бір атақты компанияларды кездестіре алмаймыз. Сондықтан бұл пәнді 
оқығаннан кейін студент біле алады: 
• Жобаның тұжырымдамаларын өңдеу және негіздеу 
• Тәуекел факторларын есепке ала отырып жобаның тиімділігін бағалау 
•  Оның  өмірлік  циклінің  барлық  фазасындағы  жобаны  жүйелік  басқаруды 
жетілдіру 
Жобаны атқарушыларды таңдау 
• Жобаны табысты аяқтауды ұйымдастыру 
• Жоба өнімінің сапасын басқаруды жүйелік ұйымдастыру. 

 
Жобаларды басқарудың негізгі түсініктері 

 
Жобаның тұжырымдамаларын өңдеу 

 
Жобаны басқарудың ұйымдық құрылымы 

 
Жобаларды қаржыландырудың ұйымдық нысандары және көздері 

 
Инновациялық жобалар және инноватика 

 
Инвестициялық жобалардың тиімділігінің бағамы 

 
Жобаның ресурстарын басқару 

 
Жобаның басшылығын басқару 

 
Жобаның коммуникациясын және тәуекелдігін басқару 
 
Пәнді оқытудың міндеттері: 

 
студенттерді жобаны басқару әдістерінің даму  тарихымен таныстыру; 

 
жобалардың басқару жүйесiнiң ғылыми, теориялық және әдiстемелiк негiздерiн 
зерттеу;
 

 
жобаның  құрылымы  мен  бағасын,  тұжырымдамасын  жасап,  шешiм  қабылдау 
үшін әдістемелік тәсілдемелерді зерттеп, үйрену


 
жобаның  әр  түрлі  өмірлік  кезеңдеріндегі  жаңа  технологияларды  қолдана 
отырып жобалаудың рөлі мен қызметін үйрену;
 

 
жобаны  басқарудың  ұйымдастыру  түрлері  мен  әдістерін,  оларды  жасау  және 
оңтайландыруды үйрену; 

 
жобаның орындалу барысын бақылау және құралдарын жоспарлауды үйрену; 

 
бағдарламалық құралдарды қолдана отырып, жобаларды экономикалы модельдеу, 
з
ерттеушi және шығармашылық жұмыс дағдыларын алу және дамыту.
  
 
Пәннің аяқталуына байланысты студенттің игеруі тиіс: 

 
жобаны  жоспарлау  мен  басқаруды  ұйымдастырудың    негізгі  қағидалары  мен 
әдістері; 

 
ұйымдардың  жобаларды  басқару    және  жоспарлау  аймағын  реттейтін 
стандарттары мен негізгі түсінік, терминдерін;  
 

 
жобаның мақсаты мен тұжырымдамасын жасау қағидалары;
 

 
жобаны ақпаратты құрылымдау рәсімі; 

 
жобаның сметасын жасау реттілігі; 

 
сатып алулар және жабдықтауларды оңтайлы рәсімдеуді ұйымдастыру, келісім-
шартқа  қол қою;
 

 
жобаның тәуекелдерiмен басқару негіздері;
 

 
жобаны баға және уақыттын автоматты түрде басқару әдістері; 

 
жобаны жүзеге асыру шарасын бақылау  әдістері; 

 
инвестициялық-құрылыс кешеніндегі жобаларды басқару ерекшеліктері;  

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 


 
жобаларды жоспарлау  әдістерін; жобаларды  қаржыландыру  әдістеріе; жобаларды 
талдау әдістерін автоматтандыру;  

 
жобаны жүзеге асыру барысын бақылау. 
Білуі  тиіс: 

 
Өмірлік  кезеңнің  барлық 
фазаларында  жобаның  жүйелiк  жоспарлауын  iске 
асыру;
 

 
Жобалаудың  желілік  және 
күнтiзбелiк  аспаптары    көмегiмен    жоба  кестесiн 
есептеу;
 

 
Жобадағы  әрекеттестікті  басқару;
 

 
Өзгерістерді басқару, тиімді бақылау мен реттеуді қамтамасыз ету; 

 
Жобаларды басқару мақсатында бағдарламалық өнімдерді қолдану; 

 
Оқу  барысында  алған  білімді  іс  жүзінде  ұйымдардағы  жобалардың 
жоспарлануы мен ұйымдастырылуында қолдану.  
 
Дағды: үлгілерді  іс  жүзінде жобалай білу,  жобаның сапасын  және адам ресурстарын  
жоспарлау, операциялардың өзара байланыстарын және құрамын  анықтау
.  
 
Қорыта  келгенде    «Жобаларды  басқару»  пәнінде  студент  келесі  маңызды  құзырларды 
меңгеріп немесе жетiлдiредi: 
Әлеуметтік құзырларды
 

 
Заманауй ақпараттық технологияларды қолдана отырып  
-қазiргi ақпараттық технологияларды  қолдана отырып өз алдына жаңа білімдер алу; 

 
командада жұмыс iстей бiлу, адамдарға басшылық ете және бағына білу

 
келіссөздер жүргізе білу; 
Аспаптық құзырларды : 

 
ақпаратты тауып және өңдеу; 

 
ақпараттық құралдармен технологияларды қолдану; 

 
есептей білу және қорытындылай алу.   
Арнаулы кәсiби құзырлар: 

 
ұйымдардың  жобаларды  басқару    және  жоспарлау  аймағын  реттейтін 
стандарттар мен негізгі түсінік, терминдерін;  
 
 

 
Жобаның тұжырымдамасын жасап, негіздей  алу


 
Жобаның әр түрлі өмірлік кезеңдерінде жүйелі  жобалай алу;
 

 
Ынталандыру,  жоспарлау,  орындау,  бақылау  және  аяқтаудың  үрдістері 
негізінде жобаларды басқарудың негізін білу;
 

 
Жобадағы  әрекеттестікті  басқару;
 

 
Өзгерістерді басқару, тиімді бақылау мен реттеуді қамтамасыз ету; 

 
Жобаларды басқару мақсатында бағдарламалық өнімдерді қолдану. 
        Пәннің пререквизиттары:  
- Алгебра және геометрия; 
- Математикалық талдау,  
- Информатика. 
 Пәннің Постреквизиттері  
Мамандық бойынша дипломдық жобаны жазуда пайдаға асады. 
 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

ПӘН ТАҚЫРЫПТАРЫН САБАҚТЫҢ ЖҮРГІЗІЛУІ БОЙЫНША БӨЛІП 
ОРНАЛАСТЫРУ 
 
Жобаларды  басқару  саласындағы  отандық  және  халықаралық  тәжірибе  ұлттық 
және халықаралық стандарттарда жинақталған.  
Жобаларды  басқару  институтының    негізгі  стандарты  АҚШ-тағы  (PMI)  –  ANSI 
PMI PMBOOK (Project Management  Body of  Knowledge) Guide-2004 Edition   
 
жобаларды 
басқару  білім  аясы  және  үрдістері  сипатталған    «Жобаларды  басқарудағы    білім 
жиынтығында» қалыптасқан. Осы стандартта тоғыз бiлiм аялары ерекшеленген:бiрiгумен 
(интеграцияны)  басқару; мазмұнмен басқару; уақытпен басқару; құнмен басқару; сапамен 
басқару;  қызметкерлердi  басқару;  коммуникациялармен  басқару;  тәуекелдердi  басқару; 
жобаның шарттарымен басқару. 
 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
ДӘРІС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ 
ТАҚЫРЫПТАР ЖӘНЕ ОҚЫЛУЫ БОЙЫНША ЖІКТЕЛІМІ 
ТАҚЫРЫПТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ОҚУ УАҚЫТЫ 
 
2 кесте 
 
№ 
 
 
Тақырыптар атауы 
Оқу сағаттары 
Апт
а 
Дәрі
с 
Тәжі
рибе 
(семи
нар) 
Зертх
анал
ық 
СӨЖ 
СОӨЖ 

Жобалық 
басқаруға 
кіріспе.  
Жобалардың  басқарудың  мақсаты  мен 
мәні. Жобалар классификациясы. 


 
Жобаны 
басқарудың 
негізгі 
принциптері. 
Басқару 
процессінің 
функциялары:  жоспарлау,  ұйымдастыру, 
мотивация және бақылау. Сызықтық және 
матрицалық басқару жүйесі. 
2-3 

 
Жобаның 
өмірлік 
циклы. 
Жоба 
процесстері. 


 
Жоба  қатысушылары.  Жобаны  жоспарлау 
кезеңдері.  


 
Жобаны  басқарудың  автоматтандырылған 
жүйелері. 
Жобаның 
құрылымдық 
декомпозициясы. 


 
Саудалар  өткізудің  тәжірібиелік  үрдісі. 
Мердігерлік 
саудаларға 
қатысу 
және 
ұсыныс жасау. Сауда жұмысының тәртібі.  


 
Халықаралық 
бизнес 
тәжірібиесіндегі 
инвестициялық 
жобалардың 
технико-
экономикалық негізделу кэйсі. 
8-9 

 
Жобаның  орындалуын  бақылау  және 
болжау. 
Жобаны 
жоспарлау 
мақсаты. 
Міндеттер және нәтижелер.  
10 

 

10 


Жобаның  орындалуын  жоспарлау  түрлері. 
Тактикалық және стратегиялық жобалар. 
11 

 10 
Инвестициялық 
жобаны 
басқарудың 
байланысы. 
Жобаны 
қаржыландыру. 
Жобаның  коммерциялық  яғни  маркетингтік 
орындалуын  талдау.  Жобаны  техникалық, 
12-
13 

 

10 


 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 
10 
институтционалды,  тәуекелді  талдау.  Жобаны 
жоспарлау.  Кезеңді  жоспарлау.  Бақылау. 
Қаржылық    жағдай  туралы  есеп  беру  және 
шығын бағалары. 
11 
Материалды  –  техникалық  жабдықтау. 
Материалдарды 
топтастыру 
және 
индексациялау.  Материалдар  шығындарын 
нормалау.  Логистиканың  функциясы  және 
сипаттамасы. 
14 

 12 
Жобаны  аяқтауға  байланысты  мақсаттар 
және іс – шаралар. Қызметкерлер жұмысының 
бағасы.  Материалдардың  жұмысының  бағасы. 
Материалды 
қорлардың 
бағасы. 
Жұмыс 
сапасының бағасы. Жоба нәтижесінің аудиті.  
15 

  
Барлығы: 
 
30 
 
15 
75 
15 
 
ДӘРІС САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ 
 
Тақырып  1.  Жобалық  басқаруға  кіріспе.    Жобалардың  басқарудың  мақсаты  мен 
мәні. Жобалар классификациясы. 
Негізгі  түсініктер  мен  анықтамалар.  Мақсатқа  жетуге  бағыттылық.    Өзара  байланысты 
әрекеттердің  координациялы  орындалуы.  Уақыт  бойынша  шектелген  жалғасымдылық. 
Жобаларды басқару артықшылықтары. Жоба қатысушыларына арналған артықшылықтар.  
Тақырып  2.  Жобаны  басқарудың  негізгі  принциптері.  Басқару  процессінің 
функциялары:  жоспарлау,  ұйымдастыру,  мотивация  және  бақылау.  Сызықтық  және 
матрицалық басқару жүйесі.  
Тақырып 3. Жобаның өмірлік циклы. Жоба процесстері. PMI шығарған стандартқа сай 
бес кезеңі. Инициация (қойылым).  Жоспарлау. Орындау (орындалу). Бақылау (талдау мен 
басқару). Аяқтау (жабу).  
Тақырып 4. Жоба қатысушылары. Жобаны жоспарлау кезеңдері. Жобаның тапсырыс 
берушісі  (Инициатор).  Инвестор.  Жоба  жетекшісі  және  командасы.  Жобалаушы. 
Жабдықтаушы. Билік органдары.   
Тақырып  5.  Жобаны  басқарудың  автоматтандырылған  жүйелері.  Жобаның 


жүктеу 5.17 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет