Езуі құлағына жеткен екі қыз мәз-мейрам күйде көкжүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата08.06.2017
өлшемі0.64 Mb.
#10967
  1   2   3   4   5   6

Езуі құлағына жеткен екі 

қыз мәз-мейрам күйде көк 

байрақпен қоқыс тасып жүр. 

Зембіл орнына пайдаланып 

отыр ғандары мемлекеттің кие-

лі Туы екендігімен ісі жоқ. Сүй-

ретіп апарған бойы жол ше тіне 

лақтырып тастай салды, ал 

келесі бір қыз үстінен тап тап 

өте шықты! Міне, елдің бо ла-

шақ педагогтарының қы лығы! 

Осыған енді не айтуға бо лады? 

«Ұяда не көрсең, ұшқанда 

соны ілесің» деген халық 

даналығына жүгінсек, әрине, 

бұл – отбасындағы тәрбиенің 

олқылығы. Өйткені отаншыл-

дық сезім әрбір баланың құла-

ғына жастайы 

нан құйылма-

йын 

ша, патриот ұр пақтың 

қа  лыптасуы  неғай біл.  Одан 

кейінгі себеп – па рық сыздық 

пен  пайымсыз дық та.  Абайша 

айтсақ, «қазақ та адам баласы 

ғой, көбі ақыл сыздығынан аз-

байды, ақыл дың сөзін ұғып 

аларлық жү ректе жігер, қайрат, 

байлау лы лықтың  жоқтығынан 

аза ды». Туған елінің қасиетті 

Туын аяқасты етіп қорлап және 

сол әрекетінің соншалықты 

надан дық екенін сезінуге өресі 

жет пей жүргендердің жоға ры-

дағы әрекетін басқаша бағалау 

мүм кін емес. Мұндағы мәселе 

– бұл сорақылықтың қашан 

бол    ғандығында  емес,  оның 

факт ретінде орын алғандығы 

мен сайттарға жаңғыртып са-

лын ғандығында. 

ИӘ

– «Халық әртісі» деген атақтың 

болғаны өнер адамдары үшін ғана 

емес, жалпы халықтың өзі үшін де 

қажет деп есептеймін. Мысалы, кө-

рер  меннің көпшілігі театрдағы кей-

бір қойылымдарға немесе белгілі 

бір концерттерге «Халық әртісін» кө-

 ріп, тыңдау үшін барады. Егер де 

театр да немесе басқа да өнер ұжы-

мын  да ресми мойындалған бірде- 

бір биік атағы бар әртіс болмаса, ол 

ұжым ның өзгелердің алдында бе-

делі де болмайды. Еңбегі еске ру сіз 

қал ған өнер адамдары қызмет ете тін 

мұндай ұжым «жетім бұрыш тың» 

күйін кешіп қалмай ма? Өнер ада -

мын халық бағалап, билік мо йын-

дап отырса, ол оған айтар лық тай 

сти  мул  болады.  Осындай  ба ға лау -

лар болмаса, белгілі бір дә  ре же ге 

жетіп, биікті бағындыр ма са, әртіс не 

үшін талпынып, тер төгеді?  

ЖОҚ 

– Қай қоғамда болсын өнер 

ада 

мы, ақын-жазушы я бол маса 

басқа да талант иесі өз ең   бе гінің 

халықтық  атақ-дәре же  дегі  жоғары 

деңгейде бағала 

нып, еңбегінің 

жемісін  көргенін  қа  лайды.  Әсіресе 

қазіргідей қиын-қыстау кезеңде 

атағың болса, өзі ңе қатысты көп-

теген мәселелерді шешуге мүмкін-

дік алатының сөзсіз. Биік дәрежелі 

атаққа бөленгендерді ән 

шейінде 


өзгеге пысқырып қара 

май 


тын 

әкім-қаралар мен түрлі дең гейдегі 

лауазым иелерінің өзі қа 

былдап, 


құрметтейтін болады. Жал пы, атақ 

атаулы өнер иесіне көп теген артық-

шы 

лықтар береді. Бәл кім, өнер 

ада мының осы атақ тың қайта жан-

дануына мүдделі болу себебінің 

бірі осында шығар... Бұдан қара-

па йым халыққа келіп-кетер ештеңе 

жоқ.   


Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Александр СТОЯН, 

Жоғарғы Рада депутаты:

– Төбелес – бұл қалыпты пар-

ла менттік  процесс.

(www.topnews.ru сайтынан)

№161 (387) 

18 қыркүйек

сенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

3-бетте

Жарылқап ҚАЛЫБАЙ, 

«Жұлдыздар отбасы» 

журналының бас редакторы:

Дулат ИСАБЕКОВ, жазушы, 

Мемлекеттік сыйлықтың иегері:

МӘСЕЛЕ


4-бет

5-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Генаның 

жекпе-жегі 

Қазақстанда өтеді

Өзгенің сүті 

ананың сүтіндей 

болмайды


Құрылыстағы 

төңкеріске 

жеделсатысыз 

жете аламыз ба?«Халық әртісі» деген атақты қайта қалпына келтіру қажет пе?

Еліміз Тәуелсіздік алған соң Кеңес Одағы кезінен өнер 

адамдарына беріліп келген бірқатар ресми атақ-

дәрежелер алынып тасталды. Олардың орнын басқа атауы 

бар атақтар алмастырды. Ол туралы «Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік наградалары туралы» 

заңда нақты айтылған. Тыңнан қосылған мемлекеттік 

бағалаудың қатарында «Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері» деген атақ бар. Алайда мұндай атақ тек өнер 

адамдарына ғана емес, республикаға сіңірген зор еңбегі 

үшін көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлеріне, 

ғылым, өндіріс және әлеуметтік саланың барлық 

өкілдеріне беріліп жүр. Көпшілік «бұл атақ өнердің 

лайықты бағасын толық бере алмайды» десіп жүр. 

Сондықтан болар, соңғы уақыттарда «Халық әртісі» атағын 

қайта қалпына келтіру қажет деген ұсыныстар жиі айтыла 

бастады. Қалай ойлайсыз, осы атақты қайта қалпына 

келтіру қажет пе? Тақырыпты талқыға салып көрсек...

Қарт Қаратау қойнауына қоныс тепкен 

көне Сығанақ қазақ мемлекетінің алғашқы 

астанасы болған. Оны тарихпен таныс көзі 

 қа  рақты көпшілік жақсы біледі. Тағы да бір 

айта кетерлігі, бұл шаһар Ақорданың аста-

на сы атанған. Алаш баласының ардақ тұтар 

меке ні болды десек, артық айтпаймыз. Алай-

да біз әлі күнге дейін өткен тарихты толық-

тай таразыға тарта алмай келеміз. Өзге 

елдердің жиһанкездері тасқа басып қал-

дырған жазбаларына арқа сүйейміз. Қан шама 

ғасырдан бері өткен шежіренің куәсі бол ған 

мәдени мұраларды толықтай зерттеуге шама-

мыз келер емес. Бұл – ақиқат әңгіме. Мәселен, 

бір ғана Сығанақ қаласының құпиясын ашу 

оңай ға түспей отырған жайы бар. 

Мемлекеттік нышандарымызды бекіткенімізге 

жиырма жылдың жүзі болса да, олардың қадіріне 

өзге түгілі, өзіміз, осы елдің, осы жердің түп иесі – 

қазақ қауымы әлі жетіп болған жоқ секілдіміз. Мұның 

мысалы аттап басқан сайын алдымыздан шығып, 

жүрек сыздатып жүргені және рас. Жақында интернет 

сайттардың бірінде (www.akiyk.wordpress.com) 

шамамен Тараздағы Абай атындағы гуманитарлық 

колледжде өткен сенбіліктен қалта телефоны 

арқылы түсіріліп алынған бейнекөріністің масқара 

жарияланғанына куә болдық.

ДАТ!

6-б

етте

Арман САРБАСОВ:

Парақорлықпен 

күресті екі тараппен 

қатар жүргізу керек«Ақ Жайықтың жағасын, Кәрі Кас пийдің 

сағасын жағалай ор наласқан Атырау 

аймағы қазақ елінің дамып, шарықтауына 

үлес қосып келе жатыр» деп ауыз толтыра 

айтқанмен, кезек күттірмейтін күрделі 

мәселелер де жетіп-артылады. Солардың 

бірі – «Жайықтың бойы көк шалғын, күзер-

міз де жайлармыз» деп атақты Махамбет 

Өтемісұлы жырлап өткен, жағасындағы 

елдің бірден-бір күн көріс көзіне айналған 

Жайықтың қа зіргі жағдайы. Өзеннің 

өкінішті жайы туралы айту үшін арнайы 

құрыл ғы лармен тексеріп, зерттеудің қажеті 

жоқ, жай көзбен көру де жеткілікті.

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,39

191,80

4,75

21,91

1,31

10594,83

1465,04

1470,02

78,37

1275,8

Жайықтың суалғаны – Атыраудың қуарғаны

Басқаны былай қойғанда, Атырау ай ма-

ғы ғана емес, сонымен қатар батысқа зақ-

стандықтар үшін де бірден-бір тіршілік көзі 

болып саналатын Жайық өзенінің жыл өткен 

сайын тайыздана беруі көпшіліктің қаупін 

туғызып-ақ отыр. Бұрын өзен ағысының 

көпжылдық орташа көлемі 11 миллиард 

текше метрге жетсе, өткен жылы бұл көр-

сеткіш бар болғаны 5,3 миллиард текше 

метрден әрең асып ты. Климаты шөлді және 

шөлейтті Атырау облысы үшін бойында 87 

елді мекен қоныс тепкен, облыс жұртының 

70 пайыздан астамы тұратын Жайықтың 

маңызы ерекше десек, артық айтқандық 

емес. Себебі бұқара халық пайдаланып 

отыр ған судың 70 пайызы осы өзеннен 

алы нады (аймақтағы су көздерінің 80 па-

йыз ға жуығы Ресей мемлекетінен бастау 

алады), ал қалған 30 пайызы – Қиғаш өзені 

мен жерасты суларының еншісінде. Басқа 

жақтан келер айтарлықтай тұщы су көзі тағы 

жоқ. Ғалым дар болса «Ресей мен Қазақстан 

аумағындағы өзен 

дердің экологиялық 

жағдайы күн сайын на шарлап, тартылып 

бара жатыр, тез арада қажетті шара ларды 

қолға алмаса, Жайық та екінші Аралға ай-

на лады» деген үрейіңді туғызар мәлімет-

дерек те рін көлденең тосып отыр.

Шындығында, соңғы кездері өр жақтан 

ке ле тін судың көлемі кеміп бара жатқанын 

байқап жүр 

 

міз. Қазір бассейндік су қорының тек 25 па йыз ға жуығын, анығы-

рақ айтқанда, 5,8 текше ша   қырым кө-

леміндегі суды ғана пайдалану мүм кін  дігі 

бар.


Жалғасы 5-бетте

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІ

Біз көне қаланың тарихы туралы қайта айтып 

жатпай-ақ қоялық. Сығанақтағы сыры ашылмаған 

кейбір жайларды көпшілік назарына ұсынуды жөн 

көріп отырмыз. Ескі шаһар Қаратау мен Сырдарияның 

орта бөлігіне қоныс тепкен. Сығанақта мекен еткен 

халық отырықшылыққа бейім болған. Сол замандарда 

егін егіп, бау-бақша жайқалтқан. Бұл деректер түрлі 

жазбаларда айтылады. 

Бүгін де осы аймақта егін шаруашылығы жақсы 

дамыған. Көне қала маңындағы ел жерден несібе 

тереді. Жұртшылық түсіне алмай жүрген жайттар 

баршылық. Әсіресе күрішке жіберген суға байланысты 

осындай түсініксіз жайлар кездеседі. Өйткені егінге 

пайдаланылған су жоғалып кетіп жатады. 

Жалғасы 5-бетте

Сырға толы 

Сығанақ құпиясы 

әлі ашылмай келеді

АЙҒАҚ


РФ Краснояр өлкесі альпинизм және шыңға 

өрмелеу федерациясының өкілі Николай Захаровтың 

ресейлік бұқаралық ақпарат құралдарына берген 

мәліметінше, марқұм Кузнецовтің жеке заттары Чогори 

тауынан табылған. Олар – желден қорғайтын күртеше, 

қоржын, шалбар мен сынған фотоаппарат. Фотоаппа-

раттың флеш-картасы зақымданбаған екен және онда 

түсірілген бейнелер сақталған. Бұл заттарды тауып 

алған қазақстандықтардың кім екені жөнінде мәлімет 

жоқ. Ал шыңға өрмелеуден атақ-дәрежесі көп, 

танымал спортшы Петр Кузнецов бір топ альпиниспен 

бірге 2006 жылы Гималайда із-түзсіз жоғалып кеткен 

еді. Қайғылы жағдайға қар көшкіні себеп болған. 

Ресейлік альпинистер өлдіге саналғанымен, олардың 

мәйіті әлі күнге дейін табылған жоқ.

Болатбек МҰХТАРОВ

Шыңда қаза тапқан альпинистің 

жеке заттары табылды

Қазақстандық альпинистер төрт жыл бұрын 

Гималайды бағындыру кезінде қаза тапқан ресейлік 

Петр Кузнецовтің жеке заттарын тауып алды. 

Спортшы фотоаппаратының флеш-картасы әлі 

күнге дейін табылмаған бір топ шыңға өрмелеуші 

туралы жаңа деректерге қол жеткізуі мүмкін.

Тараздағы Абай атындағы гуманитарлық 

колледж ғимараты. Айырмашылық бар ма?

Бейнекөріністегі сенбілік өтіп жатқан ғимараттың маңы...

Көк байрақпен қоқыс тасыған 

қазақ қайда барады?

Мақалада сөз болған мәселені анықтау мақсатында 

аталмыш колледжге хабарласқан едік. Бірінші рет қоңырау 

соққанда колледж директоры емес, оның орынбасарларының 

бірі көтерді. Мән-жайды түсіндіріп айтып едік, ол: «Жоқ, бұл 

туралы білмейміз. Бірінші рет естіп тұрмын. Бұл колледждегі 

тәрбиенің нашарлығы емес. Бұл – облыс деңгейіндегі ең 

алдыңғы орында тұрған оқу орны. Бұл мүмкін емес! Жай 

бейнемонтаж шығар. Біздегі бұлжымас қағида бойынша, 

кураторлардың өздері студенттерімен бірге тазалық жасап 

жүреді. Сол себепті бізде ондай әрекеттің болуы мүмкін емес», 

– деп жауап берді. 

Шамалыдан соң қайта хабарласқанымызда хатшы қыз бізді 

Абай атындағы гуманитарлық колледж директорының тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары Мәдина Есіркепбайқызына қосты. 

«Колледждің 90 жылдық тарихы бар. Өте білікті, іргелі оқу 

орны. Сондықтан біздің қызметкерлердің немесе студенттердің 

бұлай істеуі мүмкін емес. Байқауымызша, бұл біреулердің әдейі 

ұйымдастырған дүниесі секілді. Бізде күнделікті патриоттық 

мәні бар шаралар өткізіліп тұрады. Сол себепті білім ордамызда 

мұндай арсыздықтың болуы мүмкін емес. Таңғалып отырмын. 

Жүрегінде сезім бар адам мұндай әрекетке бармас еді. Барып 

тұрған надандық! Бізді әдейі былғап көрсеткісі келгендердің ісі 

екені даусыз», – дейді М.Есіркепбайқызы. 

Жалғасы 3-бетте


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№161 (387) 18.09.2010 жыл, сенбі                  www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

САЯСИ БЮРО

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Қазақстанда ер адамдардың өмір сүру ұзақтығы әйел 

адамдардан гөрі әлдеқайда төмен екені белгілі. Барлық 

елдерде солай ма?

Нұрила СӘЛІМОВА, Алматы 

Халықаралық денсаулық сақтау 

ұйымының 2002 жылғы есебінде 

әлем дегі алты мемлекет ер адамдар-

дың орташа өмір сүру жасы әйел дер-

ден гөрі ұзақ болуымен тіркелген. 

Олар: Неаполь, Ботсван, Зимбабве, 

Лесото, Бангладеш және Свазиленд. 

Алайда одан бергі жеті жыл мерзімнің 

ішінде жағдай өзгерді. Қазіргі кезде 

әлем нің бірде-бір елінде ер адам-

дардың орташа өмір сүру ұзақтығы 

әйел адам дардан аспайды. Дегенмен 

кей мемле кеттерде әйелдер мен ер 

адам 

дардың өмір жасы барынша жақын келетін елдер бар. Мәселен, 

Батыс Еуропа халықтары. Бірақ оның 

негізгі себебі – ер адамдар ара-

сындағы өлім-жітімнің азаюы емес, 

әйел адамдардың шылымды көп 

қолдануы.

Ерлері көп жасайтын ел жоқ

Иә, дұрыс айтасыз, әлем қалаларының 

ішін де Мехикода (18 млн 841 мың 916) ең 

көп халық тұрады. Ендеше халқы көп алғашқы 

он қала туралы айтайық. Екінші сатыда Қы-

тайдың Шанхай шаһары. Онда 18 млн 492 

мың 800 адам тұрады. Үштікті Пәкістанның Ка-

рачи (18 млн 140 мың 600) қаласы қоры тын-

дылап тұр. Әлемнің ең үлкен қаласы Токионы 

қазір гі күні 18 млн 742 мың 995 тұрғын ме-

кендейді екен. Бесінші сатыда Түркияның Ыс-

тамбұл (16 млн 767 мың) қаласы болса, одан 

кейін Үндістанның бұрынғы Бомбей, қазіргі 

Мум баи шаһары 13 млн 922 мың 125 адаммен 

орналасқан екен. Жетінші орын Буэнос-Айрес 

(13 млн 356 мың 715). Бангладештің Дакка 

қа ласы (12 млн 725 мың) сегізінші, Филип-

пин нің Манила қаласы (12 млн 285 мың) 

тоғызыншы орында тұр. Ондықты Дели ша-

һары қорытындылапты. Үндістан астанасында 

11 млн 954 мың 217 адам тіркелген екен.

Тұрғын халқының саны бойынша көшбасшы қалалар жайлы сұрағым келеді. 

Естуімше, Мексика астанасы алғашқы орында көрінеді. Өзге қалалар жайлы 

мәліметтерден хабарым жоқ. Осы туралы жан-жақты жазып берсеңіздер.

Гүлмира МЕЙРАМБЕКҚЫЗЫ, Астана

Қай қаланың халқы көп?

ЫҚПАЛДАСТЫҚ

Астана мен Амман сауда-экономикалық 

байланысты нығайтуға мүдделі

– Мақсұт аға, партияңыздың ал-

ғаш қы «Қазақстанның демократиялық 

пар тиясы» деген атауы ғасыр басын-

да ғы «жас түркілердің» құрған қозға-

лы сының атына қатты ұқсас болды. 

Бір ақ аз уақыттың ішінде «Әділет» бо-

лып ауысып кетті. Бұл біраз уақытқа 

де йін «халықты шатастыру үшін жа-

сал ған технология» дегендер болды. 

Бұ ған не дейсіз?

– «Жас түркілер» саяси аренаға «Қа-

зақстанның демократиялық таңдауы» де-

ген атпен келгенде, менің ұсынысыммен 

уни верситетіміздің 16 профессоры бас қо-

сып «Құқықтық Қазақстан үшін» деген аза-

маттық қозғалысты құрдық. Шынын айту 

ке рек, ол қоғамдық бірлестігіміздің саяси 

аре наға келуіне бірден-бір себеп болған 

«жас түркілердің» заңға қайшы келетін 

«ре волюциялық» қадамдары болды. Бірақ 

биліктің де, саяси технологияның да біздің 

сол әрекетімізге ешбір қатысы жоқ. Бізді 

үрейлендірген, ол кезде түрпідей боп кө-

рінген «жас түркілердің» ұрандары мен 

та лаптары еді. Біздің ең алғашқы саяси үн-

деуіміздің өзі олар қойған талаптардың 

Конституция мен басқа заңдарға қайшы 

келетіндігін құқықтық деңгейде дәлелдеуге 

арналған. Ал «Қазақстанның демокра тия-

лық партиясы» содан екі жыл өткенде ғана 

өмірге келді. Атауына «Әділеттің» қосылуы 

– 2007 жылғы сайлаудан кейін болған оқи-

ға. Осының бәрі сіз айтқан күмәннің орын-

сыз екендігін дәлелдеп тұрған жоқ па? 

– Сізді қалың көпшілік Елбасының 

досы деп біледі. Әлі күнге дейін ара-

ласып тұрасыз ба?

– Біздің достығымызға, Алла жазса, 

енді бір айдан кейін елу үш жыл болады 

екен. Мемлекеттік қызметте жүргенде жиі-

рек кездесетінбіз. Бірақ ол кездесулер жұ-

мыс қа байланысты болатын. Ал бүгіндері 

бұ рынғыдан сирек болғанымен, достық 

се беп болған адами тұрғыдағы кездесу ле-

ріміздің рухани әсері молырақ деп айтар 

едім. Басқаларын қойғанда, біздер, жыл 

сайын бір-біріміздің туған күндерімізде 

міндетті түрде кездесіп тұрамыз. – Сіз туралы «Президенттің досы 

бола тұра, оған оппонент болуы мүмкін 

Уақыттың жоқтығынан болар, саясаттағы 

тірліктерім хоббиге ұқсап кетті 

емес» деген пікірлер жиі айтылады. 

Бұн 

дай көзқарастағы азаматтар 

«Ә ділет» – биліктің арнайы жобасы» 

де генді айтады. Уәжіңіз...

– Мен Президенттің жеке басына еш-

қа шан оппонент болғаным жоқ, болмай-

мын да. Оның себебі тек қана достығымыз 

емес. Кеңес Одағы күйреп, егемендік алған 

ал ғашқы жылдарымызды еске түсірейікші, 

ба қандай жеті-сегіз жылымыз күнкөрістің 

қа мымен өткен жоқ па? Менің ойымша, 

КСРО деп аталған державаның дүниежүзілік 

саяси картадан өшуі біздер үшін Отан со-

ғысынан кейінгі зардаптардан әлдеқайда 

зор қиыншылықтар туғызды. Егер де сол 

уа қыттарда стратегиялық тұрғыда дұрыс 

ше шім қабылданбағанда, қырғыз бауыр-

ла 

рымыздың басына бүгін түскен күн біздерде сол жылдары болу мүмкіндігі мол 

еді. Қаншама қарсылықтарға қарамастан, 

Президент Назарбаев өзінің планетарлық 

тұрғыдағы басшы екенін дәлелдей білді. 

Сол кездегі саяси, экономикалық, әлеумет-

тік дағдарыстардан өтудің дұрыс жолдарын 

тауып, сол жолдарды заңдылық тұрғыда 

бекітіп, іс жүзіне асыру үшін Парламент де-

пу таттары мен Үкімет мүшелерін илан ды-

рып қана қоймай, оларды алға қойған мақ-

саттарды орындауға жұмылдыра білді.

– Негізі, саяси партияда саяси көз-

қарастары ұқсас, мақсат-мүддесі бір 

аза маттар бас қосады. Сіздің партия-

да ғы орынбасарыңыз Серік Әбді рах-

манов мырза екеуіңіздің көзқарас та-

рыңыз кереғар шығып жатады. Мұны 

қа лай түсінуге болады?

– Кез келген партияда бүкіл партия мү-

шелері ешбір күмәнсіз ұстанатын пар тия-

лық мақсат-мүдделермен қатар, кейбір 

мә 

селелер бойынша жеке көзқарастар болады. Бұдан трагедия жасауға 

болмайды. Егер Серік Әбдірахманов пен 

менің айтқан сөздерімізді тереңірек 

зерделеп қарасаңыз, екеуміздің партиялық 

ұстанымымыздан ешбір қайшылық 

таппайсыз. Екеуміздің айыр машылығымыз 

– 

шешендік меха низм  деріміздің 

ерекшелігінде. Серік маған қара 

ғанда 

қоғамның кемшіліктері туралы зілді айтады, батырыңқырап айтады. Оның 

ЖИЫН


қоса келеді. Осы қалай?», – дедім. Ибра-

хим шейхтың арабша айтқан сөзін қазақша 

ау дарушы ол кезде сол мемлекеттегі біздің 

ел шілікте жұмыс жасайтын қазіргі муф тиі-

міз Әбсаттар Дербісәлі болатын. Соның 

көзінше Ибрахим шейх бұл әрекеттердің 

дұрыс еместігін, қажы деген дәреже қа жы-

лық амалдарын жасап жүрген кезде ғана 

бе рілетіндігін айтып түсіндірген еді. Сон-

дық тан да мен өзімді «Мақсұт қажы» деп 

дәріптеп жатуға қарсымын. Менің естуімше 

(өзім әлі көргенім жоқ), елімізде қажылар 

тізімі жасалып, қажылықта болып келген 

қазақстандықтардың бәріне «қажы» деген 

мәртебе беріліпті. Менің ойымша, бұл – 

өте үлкен қате. Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) 

айт қандай, осы әрекетімізбен «көркем мі-

нез ді» мұсылман бола алмай қаламыз ба 

деп қауіптенемін.

– Саясаттан, күнделікті тірліктен 

өзге хоббиіңіз бар ма?

– Саясаттан, өзімнің негізгі жұмысым 

университет мәселелерін шешумен және 

алты-жеті бала, оннан астам немере-шө-

бе релердің шаруасынан уақыттың жоқ-

тығы болар, бүгінгі таңда саясаттағы жасап 

жүрген тірліктерім хоббиге ұқсап кетті. 

Оған тағы да бір себеп, біздегі бірпартиялық 

жүйенің мығым қалыптасып, басқа пар-

тиялардың болашағының күмәнді бо луы-

нан да ма деп ойлаймын. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.64 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет